Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Економіка і фінанси підприємства” і завдання для контрольних робіт студентам денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Економіка і фінанси підприємства” і завдання для контрольних робіт студентам денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030601 «Менеджмент»

yekonomika_i_finansi_pidpriemstva.pdf