Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародна економіка КНЕУ

Завдання для семінарського заняття № 1

 

На основі статистичних даних України (експорт, імпорт, зовнішньоторговельний обіг, ВВП, валютний курс), розрахуйте ступінь залежності країни від міжнародної торгівлі. Оцініть місце України в системі міжнародної торговельної діяльності за показником відкритості. За результатами проведених розрахунків, визначте взаємозалежність рівня відкритості економіки України та конкурентних переваг.

Рік

Експорт,

млн. дол. США

Імпорт,

млн. дол. США

Валовий внутрішній продукт, млн. грн.

Курс валюти

$ = грн.

послуг

товарів

послуг

товарів

2000

3486,8

14572,5

1150,9

13956,0

170070

5,44

2001

3544,4

16264,7

1147,5

15775,1

204190

5,37

2002

4055,3

17957,1

1191,6

16976,8

225810

5,33

2003

4248,0

23066,8

1458,0

23020,1

267344

5,33

2004

5307,9

32666,1

2058,6

28996,8

345113

5,32

2005

6134,7

34228,4

2935,0

36136,3

441452

5,12

2006

7505,5

38368,0

3719,4

45038,6

544153

5,05

2007

9038,87

49248,06

4980,62

60669,92

720731

5,05

2008

11741,29

66954,43

6467,96

85535,36

949864

5,27

2009

9598,33

39702,88

5173,53

45435,56

913300

7,79

2010

11759,41

51430,52

5447,69

60739,97

1082569

7,94

2011

13792,22

68394,19

6235,19

82608,24

1008313,2

7,97

2012

13599,13

68809,81

6736,07

84658,06

1408889

7,99

2013

14836,26

63312,02

7608,98

76963,97

1454931

7,99

2014

11520,85

53901,69

6373,13

54428,72

1566728

11,89

2015

9736,65

38127,15

5523,02

37516,44

1979458

21,84

 

Відповідь:

Рік

Експортна квота, %

Імпортна квота, %

Зовнішньоторговельна квота, %

2000

57,77

48,32

53,04

2001

52,10

44,50

48,30

2002

51,96

42,88

47,42

2003

54,46

48,80

51,63

2004

58,54

47,87

53,21

2005

46,81

45,32

46,06

2006

42,57

45,25

43,91

2007

40,84

46,00

43,42

2008

43,66

51,04

47,35

2009

42,05

43,17

42,61

2010

46,35

48,54

47,45

2011

64,96

70,22

67,59

2012

46,74

51,83

49,28

2013

42,92

46,44

44,68

2014

49,65

46,14

47,90

2015

52,81

47,49

50,15

 

Висновок.

Завдання для семінарського заняття № 2

 

За даними таблиці розрахуйте зовнішньоторговельний обіг, залежність України від міжнародної торгівлі, темпи росту та приросту зовнішньої торгівлі за 2000-2015 рр. На основі проведених розрахунків зробіть висновки.

Рік

Експорт,

млн. дол. США

Імпорт,

млн. дол. США

Валовий внутрішній продукт, млн. грн.

Курс валюти

$ = грн.

послуг

товарів

послуг

товарів

2000

3486,8

14572,5

1150,9

13956,0

170070

5,44

2001

3544,4

16264,7

1147,5

15775,1

204190

5,37

2002

4055,3

17957,1

1191,6

16976,8

225810

5,33

2003

4248,0

23066,8

1458,0

23020,1

267344

5,33

2004

5307,9

32666,1

2058,6

28996,8

345113

5,32

2005

6134,7

34228,4

2935,0

36136,3

441452

5,12

2006

7505,5

38368,0

3719,4

45038,6

544153

5,05

2007

9038,87

49248,06

4980,62

60669,92

720731

5,05

2008

11741,29

66954,43

6467,96

85535,36

949864

5,27

2009

9598,33

39702,88

5173,53

45435,56

913300

7,79

2010

11759,41

51430,52

5447,69

60739,97

1082569

7,94

2011

13792,22

68394,19

6235,19

82608,24

1008313,2

7,97

2012

13599,13

68809,81

6736,07

84658,06

1408889

7,99

2013

14836,26

63312,02

7608,98

76963,97

1454931

7,99

2014

11520,85

53901,69

6373,13

54428,72

1566728

11,89

2015

9736,65

38127,15

5523,02

37516,44

1979458

21,84

 

Відповідь:

 

ВВП, млн. дол.

ЗТО, млн. дол.

Темп росту, ЗТО у млн.

дол.США

Темп приросту, ЗТО у млн.

дол. США

ЗТО у млн. грн.

Темп росту, ЗТО у млн. грн.

Темпи приросту ЗТО у грн.

Залежність України від МТ =

(½(Е+І)/ВВП)*100%

2000

31262,87

33166,20

 

 

180424,13

 

 

53,04

2001

38024,21

36731,70

110,75

10,75

197249,23

109,33

9,33

48,30

2002

42365,85

40180,80

109,39

9,39

214163,66

108,58

8,58

47,42

2003

50158,35

51792,90

128,90

28,90

276056,16

128,90

28,90

51,63

2004

64870,86

69029,40

133,28

33,28

367236,41

133,03

33,03

53,21

2005

86221,09

79434,40

115,07

15,07

406704,13

110,75

10,75

46,06

2006

107753,07

94631,50

119,13

19,13

477889,08

117,50

17,50

43,91

2007

142719,01

123937,47

130,97

30,97

625884,22

130,97

30,97

43,42

2008

180239,85

170699,04

137,73

37,73

899583,94

143,73

43,73

47,35

2009

117240,05

99910,30

58,53

-41,47

778301,24

86,52

-13,48

42,61

2010

136343,70

129377,59

129,49

29,49

1027258,06

131,99

31,99

47,45

2011

126513,58

171029,84

132,19

32,19

1363107,82

132,69

32,69

67,59

2012

176331,54

173803,07

101,62

1,62

1388686,53

101,88

1,88

49,28

2013

182093,99

162721,23

93,62

-6,38

1300142,63

93,62

-6,38

44,68

2014

131768,54

126224,39

77,57

-22,43

1500808,00

115,43

15,43

47,90

2015

90634,52

90903,26

72,02

-27,98

1985327,20

132,28

32,28

50,15

 

Завдання для семінарського заняття № 3

 

Розрахуйте квоту портфельних іноземних інвестицій України. Зробіть висновки

Роки

Портфельні інвестиції в Україну, млн.. дол.

Портфельні інвестиції з України, млн. дол.

Курс національної валюти 1$=грн

Валовий внутрішній продукт, млрд. грн.

2000

3198

32

5,43

170,07

2001

2980

30

5,29

204,19

2002

3293

28

5,33

225,81

2003

4065

26

5,33

267,34

2004

6391

36

5,31

345,11

2005

9011

56

5,05

441,45

2006

12896

63

5,05

544,15

2007

18618

103

5,05

720,73

2008

17057

89

7,70

949,86

2009

16225

96

7,99

913,30

2010

20034

94

7,96

792,89

2011

21743

139

7,96

1008,31

2012

26765

173

7,99

1411,2

2013

35956

176

7,99

1454,9

2014

33032

188

11,89

1524,2

 

Відповідь:

Роки

Квота портфельних інвестиції,%

2000

10,31

2001

7,80

2002

7,84

2003

8,16

2004

9,89

2005

10,37

2006

12,03

2007

13,12

2008

13,90

2009

14,28

2010

20,21

2011

17,27

2012

15,25

2013

19,84

2014

25,91

 

Висновок:

 

Завдання для семінарського заняття № 4

 

Сума факторингової операції складає 400 тис. дол. США, авансовий платіж – 80%, комісія фактора – 3%. Оплата за оформлення документів склала 315 дол. США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 15% річних. Боржник повернув залишки протягом 120 днів з початку укладення угоди. Премія за кредитний ризик – 2%. Яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки?

 

Відповідь:

А) комісія фактора 3%

400 тис.*0,03=12 тис.

 

Б) премія за ризик 2%

400 тис.*0,02=8 тис.

 

В) вартість факторингу

(400 тис.*0,15*120) / 360 = 20 тис.

 

Г) сума платежу факторинговій компанії

12 тис. + 8 тис. + 20 тис. + 315 = 40315

 

Д) сума, яку отримує експортер

400 тис. – 40315=359685 $

Завдання для семінарського заняття № 5

 

Задача 1.Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:

- в країні «А» функція попиту DL=100-5W, а функція пропозиції SL=60+3W,

- в країні «Б» функція попиту DL=120-3 W, а функція пропозиції SL=40+5W.

1. Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? Якщо можливий, то який його потенційний напрямок?

2. При умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 1 дол.?

3. Яким стане рівень заробітної плати в країні імміграції?

Розв’язок:

1)

«А»: DL= SL

100-5W=60+3W

8W=40

W=5

 

«Б»: DL= SL

120-3W=40+5W

8W=80

W=10

Отже, робоча сила буде рухатись із країни «А» в країну «Б», оскільки рівень заробітної плати в країні «Б» вдвічі більший за рівень заробітної плати в країні «А».

2) «А» (W­ на 1$) Þ W=6

    «А» DL=100-5*6=70

            SL=60+3*6=78

            SL- DL=78-70=8 млн. чол. приїхало до країни «А».

3) «Б» DL-SL=8 млн.

                   120-3W-40-5W=8

           120-40-8=3W+5W

           72=8W

           W=9 заробітна плата в країні імміграції знизилась.

 

Задача 2.Нехай в країні А ринок праці характеризується наступними умовами. Крива попиту описується рівнянням: L = 400 – 20W, а крива пропозиції: L = 240 + 12W (де L – рівень зайнятості в млн. чол., а W – рівень заробітної плати в грошових одиницях за годину). В країні Б криві попиту і пропозиції відповідно описуються рівняннями: L = 240 – 6W і L = 80 +10W.

1. Визначте стан ринку праці в ситуації закритої економіки.

2. Оцініть наслідки трудової еміграції на рівні 20 млн. чол.

3. Як зміняться криві пропозиції робочої сили в обох країнах?

4. Визначте переваги і недоліки підприємців, найманих працівників і країни в цілому.

Розв’язок:

1)

до відкриття ринків

 

 

«А»: DL= SL

400-20W=240+12W

32W=160

W=5

 

«Б»: DL*= SL*

240-6W=80+10W

16W=160

W=10

 

DL=400-20*5=300

SL=240+12*5=300

DL*=240-6*10=180

SL*80+10*10=180

 

 

2)

після відкриття ринків

 

SL/=220+12W

SL*/=100+10W

 

 

 

«А»: DL= SL

400-20W=220+12W

32W=180

W=5,625

 

«Б»: DL= SL

240-6W=100+10W

16W=140

W=8,75

 

DL=400-20*5,63=287,5

SL=220+12*5,63=287,5

DL=240-6*8,75=187,5

SL=100+10*8,75=187,5

 

 

 

Підписуємо дані:

SL=240+12W=240+12*5,6=307,8

SL/=220+12W=220+12*5=280

 

SL*=80+10W=80+10*8,75=167,5

 

 

Завдання для семінарського заняття № 6

 

Задача 1. У США на 12.12.2006 року долар коштує 0,76 євро. Той же долар може бути проданий за 5,05 українських гривні. Який валютний курс євро відносно української гривні?

Розв’язок:

1€=5,05/0,76=6,65 грн.

 

Задача 2.Якщо ціна євро в доларах зросла з 85 центів до 1,3 долари за євро, то як зміниться ціна автомобіля, який продається у Німеччині за 25000 євро?

Розв’язок:

1€=0,85$ ð 25000*0,85=21250$

1€=1,3$ ð 25000*1,3=32500$

Отже, ціна автомобіля, який продається в Німеччині із зростанням обмінного курсу зростає, тобто імпорт стає дорожчим, а привабливість експорту підвищується.

 

Задача 3. У трьох світових фінансових центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

 

 

  1. У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських долари.
  2. У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.
  3. У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франки.

Завдання:Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу на суму 15000 фунтів стерлінгів.

Розв’язок:

Лондон (купівля швейцарських франків за фунти стерлінги): 15000*2,5=37500

Цюріх (купівля сінгапурських доларів за швейцарські франки): 37500*0,9=33750

Сінгапур (купівля фунтів стерлінгів за сінгапурські долари): 33750/2,2=15341

Чистий прибуток арбітражу дорівнює 341 фунт стерлінгів.

 

Завдання для семінарського заняття № 7

 

Задача 1. Компанії з України запропоновано здійснення двох варіантів оплати при експорті обладнання вартістю 100000 дол. США до США. Термін угоди постачання та обслуговування обладнання – 3 роки. Поточний валютний курс складає 8,02 грн. за долар. Варіанти:

1)   укласти договір з забезпеченням векселем рівними долями, 8% річних;

2)   отримати кошти за чеком, рівними долями, на початку кожного календарного року.

Обрати кращий варіант розрахунку, врахувавши, що динаміка валютного курсу складає – на 1-й рік – від 8,02 грн./дол. до 8,4 грн./дол., на 2-й – від 8,4 до 8,6 грн./дол., на 3-й – від 8,6 до 8,3 грн./дол. Компанія може розміщувати отримані від контрагента кошти на депозитних рахунках. Депозитний дохід складає – в гривневому еквіваленті відповідно по роках: 17%, 15%, 16%, в доларовому еквіваленті – 13%, 12%, 12%. Вважаємо, що компанія буде закривати депозит в кінці кожного року і конвертувати кошти за курсом кінця року.  Провести розрахунки, виходячи з того, що фірма буде класти кошти, отримані за чеком та векселем, на гривневий депозит.

Розв’язок:

Працюємо спочатку з векселем.

1)   Рівні долі складають по $100000:3роки=33333,33≈33333 дол./щороку. Доходність за векселем у 8% дає річні платежі у доларах вартістю 33333*1,08=35999,64 дол. (33333,33*1,08=36000 дол.)

2)   З врахуванням курсу потоки платежів складуть:

1 рік – 35999,64*8,4=302396,97≈302397 грн.,

2 рік – 35999,64*8,6=309596,9 грн.,

3 рік – 35999,64*8,3=298797 грн.

3)   Отримана в кінці 1 року та 2 року сума буде покладена на депозит відповідно під 15% та 16% і принесе в кінці року:

2-го – 302397*1,17 = 353804,5 грн.,

3-го – 309596,9*1,15 = 356036,4 грн.

4)   Разом дохід фірми складе: 353804,5+356036,4+298797=1008637,9 грн.

Працюємо з чеком:

1)   Рівні суми у 33333 дол. принесуть з врахуванням конвертації такі потоки платежів:

1 рік – 33333*8,02=267330,7 грн.,

2 рік – 33333*8,4=279997,2 грн.,

3 рік – 33333*8,6=286663,8 грн.

2)   Після депозитної операції в кінці кожного року:

1 рік – 267330,7*1,17=312776,9 грн.,

2 рік – 279997,2*1,15=321996,8 грн.,

3 рік – 286663,8*1,16=332530 грн.

3)   Разом: 312776,9+321996,8+332530=967303,7 грн.

Відповідь: Вексель є більш вигідною формою розрахунків

 

 

Задача 2. Американська компанія замовляє у Німеччині обладнання вартістю 500000 євро з умовою оплати через півроку. На момент укладання угоди курс становить 1,28 дол.США./євро. Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує девальвацію долара відносно євро. У зв’язку з цим компанія купує на суму операції 500 опціонів колл, кожен на 1000 євро (номінал опціону), з ціною виконання 1,30 дол.США/євро, та строком виконання через півроку. Вартість одного контракту - 30 дол.США.

Завдання:визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від ризиків коливання курсів валют, якщо припустити, що значення спот-курсів через півроку складуть: 1) 1,31 дол.США/євро; 2) 1,34 дол.США/євро; 3) 1,35 дол.США/євро.

Розв’язок:

 

  1. 500*30=15000 дол. США (затрати на купівлю опціонів).
  2. (1,31 – 1,3)= 0,01*500000=5000 – 15000= – 10000 (збиток);
  3. (1,34 – 1,3)=0,04*500000=20000 – 15000= 5000 (прибуток);
  4. (1,35 – 1,3)=0,05*500000=25000 – 15000= 10000 (прибуток)

Робити у всіх випадках, щоб зменшити втрати від сплати за контракти.

 

Завдання для семінарського заняття № 8

 

Задача 1. Економіка описана такими рівняннями: С=50+0,6Y; І=210-7r. Споживчі витрати складають 720, реальна ставка проценту r дорівнює 6%, державні заощадження – 60. Розрахуйте надлишок (дефіцит) рахунку поточних операцій.

Висновок:

720=50+0,6Y

0,6Y=670

Y=1117

І=210-7*0,06

І=209

 

Y=C+G+I+NX

1117=720+60+209+NX

NX=128

Отже, рахунок поточних операцій дорівнює величині чистого експорту, тобто 128.

 

Задача 2. Виходячи з нижче наведених даних, що характеризують платіжний баланс Вітчизни, розрахуйте:

а) величину торговельного балансу,

б) величину балансу поточних операцій

в) величину балансу руху капіталу

г) сальдо балансу офіційних розрахунків Вітчизни.

 

Товарний експорт

+1120

Товарний імпорт

-700

Експорт послуг

+340

Імпорт послуг

-230

Чисті доходи від інвестицій

+200

Чисті трансферти

+140

Приплив капіталу

+360

Відплив капіталу

-450

Офіційні резерви

+140

Висновок:

а) 1120-700+340-230=530

б) CA=EX-IM+NTr+NI

CA – рахунок поточних операцій

EX – об’єм експорту (платежі за експортну продукцію)

IM – об’єм імпорту

NTr – чисті трансферти

NI – чистий дохід від зарубіжних інвестицій

СА=1120-700+340-230+200+140=870

в) NFI=CI-CO

NFI (net foreign account) - рахунок руху капіталу (чисті закордонні інвестиції)

CI (capital inflow) – приток капіталу, тобто загальний об’єм отриманих іноземцями вітчизняних активів

CO (capital outflow) – відтік капіталу, тобто придбання іноземцями закордонних активів

NFI=360-450+140=50

г) 1120-700+340-230+200+140+360-450+140=920

 

Задача 3. Функція імпорту 340+0,3У; експорт – екзогенна змінна. Якщо дохід дорівнює 1200, а торговий дефіцит – 350, чому буде дорівнювати величина експорту?

Висновок:

Imp=340+0,3*1200

Imp=700

NX=Exp-Imp

-350=Еxр-700

Exp=350

 

Задача 4. Використовуючи дані таблиці, розрахувати наступні показники платіжного балансу Польщі за 2008-2010 рр: 1) сальдо рахунку поточних операцій; 2) сальдо фінансового рахунку; 3) сальдо платіжного балансу країни, на основі отриманих результатів проаналізуйте його динаміку та спрогнозуйте, як буде змінюватись курс національної валюти країни (ревальвація, девальвація)

Таблиця

Показники платіжного балансу Польщі за 2008-2010 рр.

Показники платіжного балансу, у млн. євро

2008

2009

2010

Експорт товарів та послуг

145082

122485

146934

Імпорт товарів та послуг

159334

122160

150314

Доходи отримані

7556

5237

5365

Доходи виплачені

16218

17083

18484

Поточні трансферти виплачені

11270

11072

9577

Поточні трансферти отримані

5743

6300

5072

Рахунок операцій з капіталом (сальдо)

-4068

-5080

-6490

Прямі іноземні інвестиції з країни

3072

3715

3557

Прямі іноземні інвестиції в країну

10128

9896

7319

Портфельні інвестиції за кордон

1701

139

653

Портфельні інвестиції  в країну

3490

11387

20744

Інші інвестиції за кордон

4039

3911

3036

Інші інвестиції в країну

17527

5681

9876

Висновок:

1) сальдо рахунку поточних операцій:

2008 р. = 145082 – 159334 + 7556 – 16218 – 11270 + 5743 = -28441

2009 р. = 122485 – 122160 + 5237 – 17083 – 11072 + 6300 = -16293

2010 р. = 146934 – 150314 + 5365 – 18484 – 9577 + 5072 = -21004

2) сальдо фінансового рахунку:

2008 р. = – 3072 + 10128 – 1701 +3490 – 4039 + 17527 = 22333

2009 р. = – 3715 + 9896 – 139 + 11387 – 3911 + 5681 = 19199

2010 р. = – 3557 + 7319 – 653 + 20744 – 3036 + 9876 = 30693

3) сальдо платіжного балансу країни:

2008 р. = -28441 -4068 + 22333 = -10176

2009 р. = -16293 -5080 + 19199 = -2174

2010 р. = -21004 -6490 + 30693 = 3199

В 2008 р. та 2009 р. – можлива девальвація національної грошової одиниці та зменшення золотовалютних резервів. В 2010 р. – збільшення золотовалютних резервів та можливе укріплення курсу національної валюти.