Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародна економіка Україна

Задача 1

  1. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

-          сальдо торгівельного балансу у 2008 і 2009 роках;

-          зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2008 та 2009 роках;

-          Темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2009 році;  

-          Експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2009 році.

  1. На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі Великої Британії.

 

Роки

 2008

2009

Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США

2345,0

2727,8

Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США.

230,7

273,0

Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США.

172,3

194,1

Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США.

448,6

437,8

Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США.

601,1

619,6

 

 

Задача 2

Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний із наступних варіантів реалізації продукції: на внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку за варіантами експорту EXW, FAS, CIP, DDP, якщо ціна на зовнішньому ринку за варіантом EXW – 500 дол., FAS – 600 дол., CIP – 700 дол., DDP – 950 дол.

Відпускна ціна продукції фірми – 3600 грн. (з 10% рентабельністю). Ціни на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку – 4100 грн., курс валюти: 1 дол.: 8 грн.

Показники

 

Витрати

Навантаження товару на транспортний засіб, грн.

55

Експортна очистка товару, грн.

230

Транспортування до порту, грн.

60

Відвантаження в порту, оформлення та передача супровідних документів, повідомлення покупця, грн.

180

Фрахт судна, дол.

85

Страхування вантажу, дол.

45

Оплата штифки (розміщення товару на борту судна), дол.

15

Відвантаження товару у порту призначення, дол.

45

Імпортні митні формальності, дол.

140

 

Задача 3

Ринок праці в країнах «А» та «Б» описується такими параметрами:

- в країні «А» функція попиту DL=100-5W, а функція пропозиції SL=60+3W,

- в країні «Б» функція попиту DL=120-3 W, а функція пропозиції SL=40+5W.

Чи можливий міжнародний рух робочої сили поміж країнами «А» та «Б»? Якщо можливий, то

- який його потенційний напрямок?

- при умові зняття всіх обмежень на міжнародний рух робочої сили, яким буде рівень еміграції, якщо погодинна ставка заробітної плати в країні еміграції зросла на 1 дол.?

- яким стане рівень заробітної плати в країні імміграції?

 

Задача 4

У трьох світових фінансових центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

  1. У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських долари.
  2. У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.
  3. У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франки.

Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу на суму 15 000 фунтів стерлінгів.

 

Задача 5

За даними платіжного балансу України (млн. дол. США) знайти:

  • Сальдо торгівельного балансу
  • Сальдо поточного рахунку платіжного балансу
  • Сальдо платіжного балансу та дати відповідь, чи буде з точки зору теорії платіжного балансу ревальвуватися чи девальвуватися національна валюта і на яку суму країна поповнить чи зменшить свої золотовалютні резерви.

 

Експорт товарів

67717

Поточні трансферти (сальдо)

3127

Імпорт товарів

83808

Доходи (сальдо)

-1540

Експорт послуг

17895

сальдо фінансового рахунку

9700

Імпорт послуг

16154

 

 

 

Задача 6

Американська компанія замовляє у Німеччині обладнання вартістю 500 000 євро з умовою оплати через півроку. На момент укладання угоди курс становить 1,28 дол.США./євро. Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує девальвацію долара відносно євро. У зв’язку з цим компанія купує на суму операції 500 опціонів колл, кожен на 1000 євро (номінал опціону), з ціною виконання 1,30 дол.США/євро, та строком виконання через півроку. Вартість одного контракту - 30 дол.США.

Завдання: визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від ризиків коливання курсів валют, якщо припустити, що значення спот-курсів через півроку складуть: 1) 1,31 дол.США/євро; 2) 1,34 дол.США/євро; 3) 1,35 дол.США/євро.

 

Задача 7

Фірмі з України контрагенти з США пропонують наступні два варіанти розрахунків за контрактом вартістю 150 000 дол.США і терміном дії у 2 роки. За першим з них оплата здійснюється негайно за чеком на 150 000 дол.США (поточний курс – 7,96 грн./дол.США). Фірма з України домовляється про розміщення коштів на строковий гривневий депозит у банку під 12% річних (складні відсотки, депозит поповнюється). За другим з них оплата здійснюється двома векселями: річним на 100 000 дол.США (з 6% річними виплатами) та дворічним на 50 000 дол.США (з 7% річними виплатами). Прогнозований курс на кінець 1-го та 2-го років угоди: 8,22 грн./дол.США та 8,32 грн./дол.США.

Завдання. Обґрунтувати кращий з варіантів розрахунку для фірми і вказати, якими методами фірма може мінімізувати валютні ризики, які виникають в результаті операції.

 

Задача 8

Сума факторингової операції складає 500 тис. дол. США, авансовий платіж – 80%, комісія фактора – 2%. Оплата за оформлення документів склала 250 дол. США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 20% річних. Боржник повернув залишки протягом 120 днів з початку укладення угоди. Премія за кредитний ризик – 2%.

Яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки?

 

Задача 9.

 

У таблиці наведена статистика, яка відображає співвідношення складових активів і пасивів міжнародної інвестиційної позиції України. 

Таблиця

Міжнародна інвестиційна позиція України, млн. дол. США

 

Залишок на 1.01.2014 р.

Залишок на 1.01.2015 р.

Залишок на 1.01.2016 р.

Активи

149 730

150 976

116 379

Резервні активи

28 929

21 304

4 555

Прямі інвестиції за кордон

9 546

8 940

10 323

Портфельні інвестиції

210

178

212

Інші інвестиційні активи

111 045

120 554

101 289

Пасиви

216 425

210 895

180 853

Прямі інвестиції в Україну

79 002

74 351

69 095

Портфельні інвестиції

26 545

33 990

21 004

Інші інвестиційні зобов’язання

110 878

102 554

90 754

 

1. Розрахуйте чисту міжнародну інвестиційну позицію України та її динаміку (темпи росту) за складовими елементами у  відповідних роках. Визначте зміну (частку) співвідношення її структурних  елементів.

Міжнародна інвестиційна позиція = активи - пасиви

Динаміка: нове/старе*100% - 100

Частка: частка/ціле*100%

 

2. Проаналізуйте вплив складових міжнародної інвестиційної позиції України на її економічний потенціал.

 

Задача 10.

 

Відомо, що ВВП Лесото в 2017 році становив 1 011,4 млрд. лоті, обсяг експорту послуг – $12288 млн., експорту товарів – $49301 млн.; імпорту послуг – $10665 млн., імпорту товарів – $55995 млн.; валовий зовнішній борг – 199,5 млрд. лоті.

 

1) Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс $1 = 12,6 лоті. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Уравії.

2) Обґрунтуйте можливість та доцільність збільшення золотовалютних резервів країни за рахунок зовнішнього кредитування.

 

Задача 11.

 

Обсяги експорту товарів із Гондурасу за 2017 рік складали $20,5 млрд., експорту послуг – $1,1 млрд., імпорту товарів та послуг - $25,5 млрд.. Розмір зовнішнього боргу – $34,1 млрд., ВНД – $36,321 млрд. Кількість емігрантів склала 3,1 млн.осіб, іммігрантів – 1,4 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на $5 млрд. більше коштів, ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав $2,9 млрд..

 

1) Визначте сальдо платіжного балансу та міграційне сальдо країни.

Сальдо платіжного балансу — різниця між переказами за кордон і надходженнями з зарубіжжя.

Міграційне сальдо — різниця між кількістю осіб, які прибули на будь-яку територію, і кількістю осіб, які вибули звідти за один і той самий проміжок часу.

2) Обґрунтуйте можливий напрям руху курсу національної валюти даної країни за умов прогнозованого зростання інфляції.

 

ЗАДАЧА 12.

В таблиці представлено дані, які характеризують витрати праці в Росії і Молдові на виробництво 1 тонни рослинної олії і 1 тонни синтетичного машинного масла для автомобілів:

Таблиця

Витрати праці на виробництво рослинної олії і машинного

синтетичного масла для автомобілів в Росії та Молдові

Країна

Рослинна олія

Синтетичне машинне масло для автомобілів

Росія

19 годин

8 годин

Молдова

15 годин

30 годин

 

1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги Росії та Молдови у виробництві зазначеної продукції. Яка з країн має спеціалізуватися на експорті рослинної олії, а яка – синтетичного машинного масла?

2) Обґрунтуйте,  які  обмеження мають дані теорії.