Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародний бізнес

Завдання для з курсу «Міжнародний бізнес (Міжнародний менеджмент)»

 

Для отримання екзаменаційної оцінки з курсу кожен слухач повинен виконати індивідуальну роботу, присвячену розкриттю одного з дискусійних питань (теоретико-практичне дослідження) та аналітичне дослідження.

 

Частина І. Теоретико-практичне дослідження

Обов’язковою умовою кожного дослідження є висловлення власної думки з підкріпленням її реальними сучасними прикладами, а також розкриття теми на прикладі України.

Тема обирається відповідно до порядкового номеру у списку групи (або за бажанням, але так, щоб теми у групі не повторювалися).

Оформлення типове, як реферату. Обсяг до 15 стор. 

Обов’язкова наявність списку використаних джерел.

 

Тематика теоретико-практичних досліджень

 1. Стратегія розвитку найбільш відомих світових торговельних мереж. Приклади їх успіху та невдач на українському ринку.
 2. Етика в крос-культурному та міжнародному контексті (врахування культурних особливостей при веденні міжнародного бізнесу). Приклади етики ведення бізнесу міжнародних корпорацій в Україні.
 3. Переваги та недоліки використання міжнародного франчайзингу (ліцензування, лізингу, інжинірингу).
 4. Міжнародні стратегічні альянси: цілі та переваги створення, недоліки.
 5. Особливості міжнародного управління маркетингом. Приклади успішної та провальної міжнародної маркетингової стратегії.
 6. Розвиток світової валютної системи. Переваги та недоліки Єврозони.
 7. Міжнародна трудова міграція. Міграційні процеси в Україні. Проблема «відтоку мізків» з України.
 8. Найбільші ТНК світу та їх вплив на економіку приймаючих країн.
 9. В чому проявляється суперечливість глобалізаційного процесу? У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації? Участь України в глобалізацій них процесах.
 10. Порівняльна характеристика кредитів МВФ, МБРР та ЄБРР – “за” і “проти”.
 11. Формування стратегій виходу українських підприємств на ринки ЄС.

 

Частина  ІІ.  Аналітичне дослідження.

Вихідні дані для виконання індивідуального аналітичного дослідження та його структура.

Індивідуальна робота присвячена дослідженню особливостей діяльності транснаціональної корпорації за вибором студента (перелік ТНК наведено в додатку. Розглянута компанія обирається відповідно до порядкового номеру у списку групи (або за бажанням, але так, щоб теми у групі не повторювалися ) .

Робота виконується у вигляді презентації з використанням Power Point.  Мінімальний обсяг роботи (якісного наповнення) складає 15 слайдів.

Індивідуальна робота повинна мати наступну структуру:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • вступ ;
 • основна частина;
 • висновки;
 • список використаних джерел.

Вступ. Вступ подається на 1– 2 слайдах, де необхідно зазначити, чому була обрана саме ця ТНК, мета та завдання роботи, її об’єкт, предмет, характеристика основних джерел одержання інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних).

Основна частина. Студенту надається змога здійснити індивідуальне наповнення основної частини індивідуальної роботи залежно від доступної інформації. Робота повинна містити пункти, що максимально всебічно розкривають діяльність обраної ТНК у сучасних умовах, зокрема:

 • історія створення ТНК,
 • формування логотипу компанії,
 • особливості функціонування (диверсифікованість напрямків роботи, товарна номенклатура і т.д.), географія діяльності у світових масштабах,
 • місце у світових рейтингах компаній (Global-500, TNI та інші); 
 • інформація про доходи компанії у динаміці, вартість акцій,
 • тип організаційної структури (графічне зображення та її аналіз),
 • особливості управління персоналом,
 • риси корпоративної культури; крос-культурні особливості ведення бізнесу;
 • соціальна відповідальність ТНК,
 • сучасні тенденції й політика розвитку (зокрема, політика злиття і поглинання),
 • визначити стратегію діяльності ТНК;
 • особливості діяльності ТНК в Україні,
 • цікаві факти про ТНК та ін.

Висновки (одна окрема сторінка). Підсумовують все зроблене в процесі написання  роботи.

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи,  наводять у кінці тексту індивідуальної роботи, починаючи його з нової сторінки.

Додатки. Розміщуються  використані  довідкові  матеріали, однотипні розрахунки, специфікації та інші матеріали.

 

 

 

 

Перелік ТНК

 1. Apple Inc
 2. Procter &Gamble Co  
 3. Volkswagen Group
 4. Samsung Electronics Co Ltd
 5. Nestlé SA
 6. Novartis AG
 7. Johnson & Johnson
 8. The Coca-Cola Co
 9. ArcelorMittal
 10. Siemens AG
 11. Honda Motor Co Ltd
 12. Mitsubishi Corporation
 13. Daimler AG
 14. Deutsche Telekom AG
 15. Pfizer Inc
 16. BMW AG
 17. Telefonica SA
 18. General Electric Co
 19. Royal Dutch Shell plc
 20. BP plc
 21. Toyota Motor Corporation
 22. Total SA
 23. Exxon Mobil Corporation
 24. Vodafone Group Plc
 25. Hutchison Whampoa Limited
 26. Wal-Mart Stores Inc
 27. Visa Inc
 28. Nissan Motor Co Ltd
 29. Unilever NG