Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародний бізнес

Завдання для з курсу «Міжнародний бізнес (Міжнародний менеджмент)»

 

Для отримання екзаменаційної оцінки з курсу кожен слухач повинен виконати індивідуальну роботу, присвячену розкриттю одного з дискусійних питань (теоретико-практичне дослідження) та аналітичне дослідження.

 

Частина І. Теоретико-практичне дослідження

Обов’язковою умовою кожного дослідження є висловлення власної думки з підкріпленням її реальними сучасними прикладами, а також розкриття теми на прикладі України.

Тема обирається відповідно до порядкового номеру у списку групи (або за бажанням, але так, щоб теми у групі не повторювалися).

Оформлення типове, як реферату. Обсяг до 15 стор. 

Обов’язкова наявність списку використаних джерел.

 

Тематика теоретико-практичних досліджень

 1. Стратегія розвитку найбільш відомих світових торговельних мереж. Приклади їх успіху та невдач на українському ринку.
 2. Етика в крос-культурному та міжнародному контексті (врахування культурних особливостей при веденні міжнародного бізнесу). Приклади етики ведення бізнесу міжнародних корпорацій в Україні.
 3. Переваги та недоліки використання міжнародного франчайзингу (ліцензування, лізингу, інжинірингу).
 4. Міжнародні стратегічні альянси: цілі та переваги створення, недоліки.
 5. Особливості міжнародного управління маркетингом. Приклади успішної та провальної міжнародної маркетингової стратегії.
 6. Розвиток світової валютної системи. Переваги та недоліки Єврозони.
 7. Міжнародна трудова міграція. Міграційні процеси в Україні. Проблема «відтоку мізків» з України.
 8. Найбільші ТНК світу та їх вплив на економіку приймаючих країн.
 9. В чому проявляється суперечливість глобалізаційного процесу? У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації? Участь України в глобалізацій них процесах.
 10. Порівняльна характеристика кредитів МВФ, МБРР та ЄБРР – “за” і “проти”.
 11. Формування стратегій виходу українських підприємств на ринки ЄС.

 

Частина  ІІ.  Аналітичне дослідження.

Вихідні дані для виконання індивідуального аналітичного дослідження та його структура.

Індивідуальна робота присвячена дослідженню особливостей діяльності транснаціональної корпорації за вибором студента (перелік ТНК наведено в додатку. Розглянута компанія обирається відповідно до порядкового номеру у списку групи (або за бажанням, але так, щоб теми у групі не повторювалися ) .

Робота виконується у вигляді презентації з використанням Power Point.  Мінімальний обсяг роботи (якісного наповнення) складає 15 слайдів.

Індивідуальна робота повинна мати наступну структуру:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • вступ ;
 • основна частина;
 • висновки;
 • список використаних джерел.

Вступ. Вступ подається на 1– 2 слайдах, де необхідно зазначити, чому була обрана саме ця ТНК, мета та завдання роботи, її об’єкт, предмет, характеристика основних джерел одержання інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних).

Основна частина. Студенту надається змога здійснити індивідуальне наповнення основної частини індивідуальної роботи залежно від доступної інформації. Робота повинна містити пункти, що максимально всебічно розкривають діяльність обраної ТНК у сучасних умовах, зокрема:

 • історія створення ТНК,
 • формування логотипу компанії,
 • особливості функціонування (диверсифікованість напрямків роботи, товарна номенклатура і т.д.), географія діяльності у світових масштабах,
 • місце у світових рейтингах компаній (Global-500, TNI та інші); 
 • інформація про доходи компанії у динаміці, вартість акцій,
 • тип організаційної структури (графічне зображення та її аналіз),
 • особливості управління персоналом,
 • риси корпоративної культури; крос-культурні особливості ведення бізнесу;
 • соціальна відповідальність ТНК,
 • сучасні тенденції й політика розвитку (зокрема, політика злиття і поглинання),
 • визначити стратегію діяльності ТНК;
 • особливості діяльності ТНК в Україні,
 • цікаві факти про ТНК та ін.

Висновки (одна окрема сторінка). Підсумовують все зроблене в процесі написання  роботи.

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи,  наводять у кінці тексту індивідуальної роботи, починаючи його з нової сторінки.

Додатки. Розміщуються  використані  довідкові  матеріали, однотипні розрахунки, специфікації та інші матеріали.

 

 

 

 

Перелік ТНК

 1. Apple Inc
 2. Procter &Gamble Co  
 3. Volkswagen Group
 4. Samsung Electronics Co Ltd
 5. Nestlé SA
 6. Novartis AG
 7. Johnson & Johnson
 8. The Coca-Cola Co
 9. ArcelorMittal
 10. Siemens AG
 11. Honda Motor Co Ltd
 12. Mitsubishi Corporation
 13. Daimler AG
 14. Deutsche Telekom AG
 15. Pfizer Inc
 16. BMW AG
 17. Telefonica SA
 18. General Electric Co
 19. Royal Dutch Shell plc
 20. BP plc
 21. Toyota Motor Corporation
 22. Total SA
 23. Exxon Mobil Corporation
 24. Vodafone Group Plc
 25. Hutchison Whampoa Limited
 26. Wal-Mart Stores Inc
 27. Visa Inc
 28. Nissan Motor Co Ltd
 29. Unilever NG

Як розпочати експорт: практичні поради з реального досвіду

У рамках проекту «Експортні історії» досвідом ділиться менеджмент компанії «Омніфарма»

 

Вихід українських компаній на зовнішні ринки – процес завжди доволі трудомісткий і такий, що потребує детального відпрацювання багатьох аспектів, в тому числі особистих якостей менеджера, вміння налагоджувати контакти та підтримувати ділові стосунки протягом тривалого часу. Mind у співпраці з Офісом з просування експорту та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України започатковує цикл публікацій під загальною назвою «Експортні історії». У його рамках ми публікуватимемо розповіді власників і топ-менеджерів успішних компаній про те, як їм вдалося вивести продукцію за кордон і закріпитися на ринках інших держав. Першим нашим героєм є Олексій Михайлов, менеджер з продажів фармацевтичної компанії «Омніфарма». 

Нагадаємо, що 20 вересня пройде засідання клубу Open Mind «Експортна стратегія. Як почати поставляти продукцію в Китай?». Зареєструватись на подію та ознаймитись детальніше з програмою можна тут.

Про стартові напрацювання

Із дня заснування компанії «Омніфарма» понад 10 років тому ми зосередилися на вельми цікавій ніші фармацевтичного ринку – натуральних препаратах з доведеною ефективністю. Природні засоби поліпшення здоров’я завжди залишаються актуальними, тому що є порівняно безпечними і спираються на віковий народний досвід.

Водночас ми повністю поділяємо надсучасний тренд доказової медицини: всі твердження щодо ефективності мають бути доведеними і підтвердженими належним чином. Зазвичай, у «великій фармі» це добре виходить із новими хімічними молекулами, тоді як традиційні фіто- або мінеральні препарати використовуються, скоріше, за багаторічною звичкою. Коли ми поєднали одне з іншим, вийшла дуже цікава місія компанії, яка знайшла відгук у багатьох людей по всьому світу.  

Окрім цього, майже половина нашого портфелю продуктів є оригінальними – тобто, такими, що не мають аналогів у світі. Багато ідей захищено національними і міжнародними патентами. Це робить їх беззаперечно бізнес-перспективними для фахівців із різних куточків світу.  І не лише для сталих ринків на кшталт ЕС, але й для тих, які розвиваються – наприклад, Нігерії.  

Про початок експорту

Іще на початку своєї діяльності, близько десяти років тому, ми усвідомили інтерес іноземних колег до багатьох продуктів «Омніфарми». Тож, почали розвивати експорт. Перші зусилля було спрямовано на сусідні країни – Росію, Білорусь, Казахстан, Кавказський регіон. За кілька років вдалося досягти значного успіху: прибуток від експортних операцій складав майже половину від загального по компанії.

Але після загострення російсько-українських політичних протиріч ситуація кардинально змінилася в гірший бік. Наприклад, останній експорт до Російської Федерації ми здійснили в лютому 2014 року, і з того часу – жодної упаковки. Це при  тому, що ємність російського ринку об’єктивно у 5-6 разів більша за вітчизняний. Але це й надало певний поштовх піти далі.

Про переорієнтацію на «далекі» ринки

Тоді, у 2014-му, наш експорт скоротився в рази і ледь досягнув річного обсягу у $200 тис. Ми зрозуміли, що замість СНД слід переорієнтуватися на більш далекий світ. У 2015 році вирішили взяти участь у світовій фармацевтичній виставці CPhI у Мадриді з окремим стендом. До нас подібне дозволяли собі лише декілька найбільших українських фармацевтичних виробників.

«Далеке зарубіжжя» виявилося значно вибагливішим та складнішим, ніж звичний для нас простір СНД. А це, у свою чергу, спонукало впроваджувати найвищі стандарти у практичну діяльність.

Тепер же у стратегію розвитку «Омніфарми» до 2020 року закладено досягти не менше 30% експорту у загальному обсязі продажів.

Про стандарти

Фармацевтична галузь є однією з найбільш зарегульованих, але ми відразу поставили собі за мету дотримуватися найвищих стандартів. Саме тому зараз знаходимось в процесі отримання дозволу виходу на європейські ринки, впроваджуючи один із типів системи управління якістю ISO. Нещодавно отримали першу реєстрацію і зробили першу поставку до Об’єднаних Арабських Еміратів – країни з вельми прискіпливою регуляторною системою.

Ми завжди ретельно вивчаємо вимоги потенційної країни – імпортера та робимо все, щоб відповідати їхнім стандартам. Наприклад, термін придатності продукції визначається зокрема на підставі тестування стабільності продукту за визначених умов. Тобто, продукт реально роками знаходиться в спеціальних лабораторних умовах, щоб підтвердити можливість його використання. В нас були такі дані по так званій I-II кліматичних зонах, а для III-IV зон – не було. І компанії довелося це зробити, щоб переконатись у незмінних властивостях.  

Поради експортерам-початківцям

Експорт – це не так просто. Якщо одразу намагатися експортувати до різних регіонів, з різними умовами та регулюванням, це вимагає достатньо великих внутрішніх ресурсів компанії, які потрібно передбачити наперед.
По-перше, пройдіть тест на готовність до експорту. По-друге, прийміть це стратегічне рішення й, в першу чергу, з точки зору виділення ресурсів. Звісно, потрібно мати бажання і належну якість. Останню краще звірити із західними стандартами.

Спробуйте зрозуміти, де ваша продукція може бути найбільш затребуваною. Потім вивчіть бар’єри входу. Яку модель виходу на ринок ви оберете – ексклюзивна дистрибуція? Агент? Пряма присутність? Трейдери? Й почніть з чогось одного – конкретного, ліпше невеликого, щоб не так боляче було вчитися на своїх помилках. А ось після такого «пілотного проекта» – розширюйтеся далі.

Про основні перестороги

Перед тим, як виводити свій товар на ринок конкретної країни, хоча б мінімально вивчіть звички нації, тамтешні традиції й можливі ризики.

Знаю таку історію. Вона не моя, але показова. Японія. Зустріч високого рангу с топ-дистрибуторами. Ресторан. Італійський представник промовляє натхненний тост щодо «важливості співпраці… прозорості відносин… та взаєморозуміння». Й в кінці, за італійською традицією, каже «чін-чін» (тобто, «будьмо» по-нашому).

До цього тиша була – всі уважно слухали кожне слово, але через секунду після такого привітання зала вибухає шаленим реготом. Італієць здивовано дивиться на перекладача, але той у карколомній позі катається по підлозі від сміху. За декілька хвилин все стає зрозумілим. Що сталося? Певен, ви здогадаєтеся самі, прочитавши, що Chin chin означає японською.

І наостанок...

Україна як держава беззаперечно орієнтується на сучасні глобальні досягнення цивілізації. Тому не треба чекати, доки вітчизняні владні органи впровадять той чи інший високий стандарт з якості в самому широкому значенні цього слова. Треба впроваджувати це самим; ставити за корпоративну мету тут і зараз.

І перші ж досягнення на цьому шляху починають руйнувати кордони для успішних експортних операцій й дозволяють подивитись на свою організацію ззовні. Ви будете здивовані, скільки всього можна ще поліпшити та вдосконалити!

Ви будете здивовані: однакові ресурси можуть дати вам в експорті більший результат. Зараз саме час зробити експортну революцію, й почати потрібно з себе.

http://www.companion.ua/articles/content?id=291964

JYSK: мы верим в Украину! Международная стратегия компании

Датской компании JYSK, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, удается успешно развиваться на украинском рынке розничных продаж товаров для дома. В чем ее секрет?


Первый магазин международной розничной сети JYSK был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, основателем компании. Сегодня сеть представляет собой большую международную группу, управляющую более 2150 магазинами в 36 странах мира, преимущественно в Европе. Оборот компании составляет около €2,5 млрд. в год.
Компания JYSK присутствует на украинском рынке уже 10 лет. Ее история в нашей стране началась с киевского магазина, открытого на условиях франчайзинга, а 2012 году фирма уже вышла самостоятельно на украинский рынок, выкупив своего франчайзи-партнера. На данный момент торговая сеть JYSK в Украине насчитывает 23 магазина и интернет-магазин. Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в стране, в ближайшие 10 лет датская компания планирует открыть в Украине еще 150 магазинов.

О ценностях компании

35 лет назад компания JYSK была маленькой семейной организацией, состоящей из тесного круга единомышленников, которые виделись друг с другом каждый день. Но с того времени компания стремительно разрослась. Сегодня у нас более 2150 магазинов. Как тут уследишь за каждым? Поэтому в 2000 году, когда основатель JYSK Ларс Ларсен отошел от прямого управления компанией, нынешний генеральный директор Ян Бо совместно с коллегами попросил его прописать ключевые ценности компании, чтобы не был утрачен ее особый дух. В эти положения запрещено кому-либо вносить изменения. Для нас это – святая вещь.

Каждый сотрудник JYSK – торговец. Под этим понимается не только умение профессионально обслужить клиента, но и любовь к своему делу, открытость, экономность (любая трата денег должна быть разумной!), надежность, целеустремленность. Важно, чтобы каждый сотрудник компании отвечал за свои слова. Пообещал – сделай. Компания может развиваться только при условии, что ценности эти не будут лишь плакатом на стене. Важно, чтобы сотрудники жили ими.
Все работники JYSK – коллеги. У нас весьма «плоская» организационная структура. У JYSK нет пирамиды, где директор – недосягаемая личность. Мы вообще мало пользуемся и хвастаемся титулом директора. В магазине я знаю каждого работника и с каждым из них здороваюсь. Моя задача как профессионального менеджера – поддержать тех, кто работает в зале. Ведь лицом компании является не директор, а они. Мы всячески поощряем в JYSK командный дух. Например, когда приезжаем в Украину, можем пойти со своими сотрудниками на футбол или выбраться на несколько дней в Карпаты, вместе взойти на Говерлу. Однако я как директор должен гарантировать покупателю, что для наших продавцов потребитель является приоритетом номер один.

 

О разработке стратегии

То, что мы предлагали потребителю 10 лет назад, как в Украине, так и в любой другой стране мира мало чем отличается от того, что мы предлагаем сейчас: это товары в среднем и нижнем ценовом сегменте, то, что называется «качество за доступную цену». Это краеугольный камень стратегии нашей компании.

Процесс стратегического планирования – постоянный, он никогда не заканчивается. Мы всегда рассматриваем трехлетние горизонты. Совсем недавно JYSK разработал стратегию на 2015-2017 гг. На подготовку такого трехлетнего плана у компании был год. Как мы это делаем? Разработкой занимается не только центральный офис JYSK Nordic, но все кантри-менеджеры. Совместно с ними мы четко определяем, на каком этапе развития находится компания сейчас и куда ей двигаться в будущем. Говорим о желаниях и стремлениях. Обязательно привлекаем стороннюю организацию, чтобы взглянуть на себя со стороны. Мы проводим исследования: в последний раз опросили 12 тыс. респондентов из ряда ключевых для нас стран (в их число вошла и Украина) не только о том, как они относятся к JYSK, но и в целом к рынку товаров для дома. Говорим с людьми о вещах, которыми они действительно интересуются. После – обсуждаем полученные результаты внутри компании. Ищем отличия между странами. Вводим поправки в стратегический план. Многие совещания у нас проходят в формате воркшопа, на котором идут горячие споры. Важно, что руководство JYSK никогда не общается в режиме монолога. Нам важен диалог со всеми сотрудниками.

Стратегия – это не что-то непоколебимое. Она – живой организм. Ситуация на рынках сегодня весьма динамична, и нужно ей соответствовать. Ситуация в Украине – более чем наглядный пример. За короткий промежуток времени рынок стал весьма турбулентным. Практически невозможно прогнозировать, что страну ждет до 2017 года. Стратегический план JYSK здесь постоянно корректируется. Простой пример – Крым. У нашей компании были там магазины в Ялте, Севастополе и Симферополе. Мы только-только перестроили один из них, переоборудовали, увеличив площадь в два раза. А в 2014 году компания JYSK рассчитывала открыть два новых магазина в Керчи и Евпатории.

В феврале на встрече всех директоров магазинов мы планировали динамическое развитие, а уже в марте ситуация кардинально поменялась. Мы больше не могли вести в Крыму свой бизнес легально, в соответствии с международным законодательством. На следующем собрании решили закрыть все магазины, вывести их на материковую часть Украины. Забрали с собой всех сотрудников, пожелавших остаться с нами. Предоставили им дополнительную поддержку в размере четырехмесячного оклада, чтобы они могли обустроиться на новом месте. Если компания хочет выжить и расти, ей следует быть динамичной и ценить не только клиентов, но и работников, пусть это и сопряжено со значительными финансовыми затратами.

http://www.companion.ua/data/filestorage/magazines/2014/37-38/Tab_8.jpg
Об украинском рынке

У компании JYSK нет розовых очков, когда мы смотрим на ситуацию в Украине. Но и не нужно посыпать голову пеплом. Просто настало время работать еще упорнее. Буквально на днях мы полностью переоборудовали наш магазин в универмаге «Украина», увеличив его площадь в два раза. Награда за труды – красивое торговое помещение, которое нравится покупателям. Наши клиенты видят, что даже в такое тяжелое время мы развиваемся. Это вселяет в людей надежду.
То, что в стране сложная политическая или экономическая ситуация, не значит, что можно останавливаться и опускать руки. В текущем финансовом году мы планируем открыть еще восемь новых магазинов: в Киеве, Львове и Хмельницком.

Сегодня JYSK весьма успешно работает с украинскими компаниями. Важно отметить, что поставки продукции этих фирм осуществляются не только для внутреннего украинского рынка, но и по всей сети JYSK. Например, искусственные елки от украинского производителя доставляются еще и в Польшу, Данию. Мы плотно сотрудничаем с днепропетровским производителем диванов Davidos, текстильным брендом «Руно», целым рядом компаний. Кроме того, постоянно ищем новых партнеров.

Сегодня на украинском рынке товарные группы, реализуемые сетью JYSK, представлены различными операторами разных форматов. Если говорить конкретно о формате, в котором работаем мы, то сейчас в Украине у нас нет конкурентов. Хотя существуют другие операторы рынка, у которых в той или иной степени есть подобные товары (например, Эпицентр). Та же ситуация и в мире. Есть IKEA – ключевой игрок на рынке, но товарная структура у нас разная, отличаются цены, дизайн и подход к обслуживанию клиентов.

О турбулентном времени

Как жить и работать в столь турбулентное время? В сложившейся сегодня в мире ситуации для компании JYSK важно вернуться к истокам. Ведь что такое, собственно, «Юск»? Это Ютландия – не только самый большой регион Дании, но и понятие, означающее «скромность и искренность». В Ютландии живут люди, привыкшие тяжело работать. Они понимают, что ничего не дается легко. Ютландцы крепко стоят на земле обеими ногами, а не витают в облаках. У них всегда есть крепкая «база». А что такое база JYSK? Это наши клиенты. Мы должны сделать все, чтобы потребитель был удовлетворен. На этом нужно концентрироваться.

Еще очень важны в турбулентное время месседжи компании, которые должны быть предельно простыми и ясными. Это касается всего, начиная от рекламы и заканчивая ценообразованием. Кроме того, внутри компании каждый сотрудник должен понимать, почему принимаются те или иные решения. Более того, сотрудники должны ощущать свою сопричастность к механизмам изменений. Быть носителями ценностей компании. Верить и сопереживать им. И тогда никакая турбулентность не страшна!

О знакомстве М. Нильсена с Украиной

http://www.companion.ua/data/filestorage/magazines/2014/37-38/031_680x510.jpg

«Первый визит в страну был для меня весьма экстремальным. Тогда я принимал участие в открытии франчайзингового магазина в Харькове. На все было пять дней. Естественно, построить магазин следовало в соответствии с концептом компании, так же качественно, как мы это делали в Дании или в любой другой стране. С товарами, оборудованием и прочим не было никаких проблем. Проблема состояла в коммуникации: украинские партнеры всеми силами старались нам помочь, но не говорили на английском. Мы так и общались все эти дни невербально, усиленно жестикулируя. Для меня это был действительно новый опыт. Я впервые был за границей на постсоветской территории, изучал новую для меня культуру. Но впечатления об украинцах у меня остались тогда самые позитивные. И да – нам удалось вложиться в столь краткие сроки. Магазин был успешно открыт».

 

Вопросы к кейсу

1. Какие ключевые факторы успеха деятельности компании ЮСК? Отличаются ли эти ценности в зависимости от региона деятельности компании?

2. Каким определением стратегии руководствуется компания? Стоит ли разрабатывать стратегию в условиях постоянно меняющейся внешней среды?

3. Определите основные этапы разработки стратегии компании? Какой международной стратегии придерживается компания?

4. Каким образом компания учитывает международные риски деятельности? В чем специфика ведения бизнеса международной компании в Украине?

 

 

 

http://image.ua/wp-content/uploads/2011/10/shutterstock.jpgВлияние культурных различий на ведение бизнеса

Шон Диндар

Доктор Шон Диндар – выпускник Оксфордского университета, основатель Языковой Школы Шона – SLS, в которой наряду с обучением иностранным языкам проводятся курсы для топ-менеджеров и владельцев крупного бизнеса.

Среди преподаваемых дисциплин: искусство межкультурного общения, стратегия и тактика в деловых отношениях с иностранцами, навыки проведения эффективных переговоров с зарубежными партнерами. Кроме того, доктор Диндар читает лекции в университетах, а также дает консультации по вопросам международных отношений и финансов.

Ведение бизнеса с представителями различных национальных культур и влияние таких отношений на внутренний рынок заставляет нас задаться вопросом: «Каким образом выжить в этом глобальном поле и управлять бизнесом более эффективно?» В наше время предприятия всех величин заняты поисками поставщиков и потребителей в разных странах. Конкуренция на международном уровне и ведение бизнеса с представителями других национальностей сопряжены с некоторым риском, но в то же время открывают колоссальные возможности для развития. Торговые отношения на международном уровне требуют от руководителей более тщательного подхода к ведению переговоров с иностранными партнерами, знания иностранных традиций и обычаев ведения бизнеса. Такой подход включает в себя аспекты, которые, как правило, несущественны для внутренних переговоров. Некоторые из компонентов межкультурного переговорного процесса являются более сложными и трудными, но повышают вероятность успеха в преодолении барьеров и позволяют избежать неудач на международной бизнес-арене.

При ведении бизнеса на международном уровне необходимо учитывать:

 • переговорную среду (место проведения, обстановка, атмосфера и цель переговоров);
 • культурные и субкультурные различия;
 • идеологические различия;
 • иностранную бюрократию;
 • иностранные законы и специфику государственного управления;
 • финансовую нестабильность из-за международных монетарных факторов;
 • политическую нестабильность и экономические изменения.

Если учесть тот факт, что переговоры, даже с соотечественниками, являются нелегкой задачей вследствие многих индивидуальных различий, было бы разумно предположить, что переговоры с иностранцами могут оказаться задачей куда более сложной. То, как мы воспринимаем и создаем свою реальность, может совершенно отличаться от образа мышления, поведения и ощущений нашего контрагента. К сожалению, при столкновении с такой проблемой простого знания языка недостаточно для ее решения. Язык является группой используемых в общении кодов, которые, при неэффективном употреблении, могут препятствовать построению надежных отношений и развитию доверия. Нужны более эффективные инструменты, а самое главное, – знание всех факторов, которые могут повлиять на ход переговоров. Население той или иной страны, как правило, является носителем национальной культуры, которая влияет как на сам процесс ведения переговоров, так и на вид целей, которые представители данной страны преследуют. Именно поэтому, точное понимание культурных различий является жизненно важным фактором для успешной межкультурной коммуникации. Чем лучше мы понимаем точку зрения наших партнеров, тем меньше вероятность ошибочных предположений и больше вероятность прогресса в ходе переговоров.

Факторы, влияющие на межкультурные переговоры

http://image.ua/wp-content/uploads/2011/10/sheich-300x275.jpgЦель переговоров и общее представление. Как рассматривать переговоры? Является ли взаимная удовлетворенность реальной целью встречи? Нужно ли нам конкурировать? Хотят ли они выиграть? Представители различных национальных культур предают основное значение различным аспектам переговоров. Целью деловых переговоров может быть существенный результат (у американцев) или длительные отношения (у японцев).

Протокол. Сколько существует стран в мире, столько и видов делового этикета. Следует учитывать такие факторы протокола как форма одежды, количество участников переговоров, степень формальности, развлечения, подарки, встреча и приветствие и т.д.

Общение. Вербальное и невербальное общение является ключевым фактором убеждения. Анализируя язык тела и тон голоса, можно определить, как другая сторона воспринимает нас, и как она на самом деле оценивают нашу надежность. Другим важным аспектом общения является прямой или косвенный подход к обмену информацией. Кроется ли смысл сказанного в самих словах? Действительно ли фраза «это невозможно» означает невозможность, или же просто сложность осуществления? Дополнительные вопросы помогут конкретизировать потребности другой стороны, а одни лишь предположения могут привести к тому, что вам никогда не удастся найти общие интересы.

Принятие риска. Избежание неопределенности. Переговоры всегда сопряжены с риском. В начале переговоров конечный результат неизвестен. Наиболее распространенные дилеммы связаны с личными отношениями между коллегами: Стоит ли доверять им? Будут ли они доверять нам? Представители некоторых национальных культур, например, японской, менее склонны к риску, чем другие. Это означает, что в ходе переговоров предпочтение может быть отдано менее инновационным и творческим предложениям, до тех пор, пока не будут установлены крепкие и доверительные отношения между партнерами.

Время. Для представителей некоторых национальностей справедлива пословица «время – деньги», и этим стоит пользоваться мудро. Пунктуальность и чёткая повестка дня могут быть важным аспектом переговоров. В таких странах как Китай или Япония опоздание будет рассматриваться как оскорбление. При переговорах с японскими партнерами стоит уделять больше времени рассмотрению вопроса об инвестировании. Основная цель при проведении переговоров с восточными коллегами заключается в создании крепких отношений, на что потребуется время. Другой подход к распределению времени, имеющий отношение к переговорам, заключается в концентрации внимания на прошлом, настоящем или будущем. Иногда, прошлое или отдаленное будущее может рассматриваться как часть настоящего, особенно в странах Латинской Америки.

http://image.ua/wp-content/uploads/2011/10/bus-271x300.jpgСистема принятия решений. Способ вынесения решений членами другой команды переговорщиков может подсказать, на ком из них стоит сосредоточиться, на кого должна быть рассчитана презентация. При проведении переговоров с командой важно определить, кто является её лидером, и кто имеет полномочия принимать решения.

Форма соглашения. В большинстве национальных культур только письменные соглашения означают факт совершения сделки. Это, кажется, наилучший способ защитить свои интересы в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. «Сделкой» может быть сам договор или отношения между сторонами, как в Китае, где контракт может быть в виде перечня общих принципов. В этом случае, если возникают некие непредвиденные обстоятельства, стороны предпочитают для решения проблемы больше сосредоточиться на отношениях, чем на контракте.

Дистанция власти. Это понятие выражает степень, в которой наименее наделенный властью индивид в организации принимает неравноправие в распределении власти и считает его нормальным положением вещей. Национальные культуры с низкой дистанцией власти принимают равенство среди людей и уделяют заслуженному статусу больше внимания, чем приписываемому. Переговорщики из таких стран как Великобритания, Германия и Австрия, как правило, чувствуют себя комфортнее в условиях коллективного распределения полномочий и демократичной структуры. При соприкосновении с национальной культурой, для которой характерен высокий уровень дистанции власти, нужно быть готовым взаимодействовать с иерархической структурой с четким разделением полномочий.

Личный стиль. Наш индивидуальный подход и предвзятость, возникающие по отношению к другой стороне, определяет наши предположения, которые могут привести к принятию решения «выигрыш-выигрыш» или «выигрыш-проигрыш» в переговорном процессе. Комфортнее ли нам использовать формальный или неформальный подход к общению? В некоторых культурах, например, в Америке, неформальный стиль может помочь в создании дружеских отношений и ускорить решение проблем. В Китае, для сравнения, неформальный подход уместен только тогда, когда отношения прочные и основаны на доверии.

 

 

Преодоление различий

Ведение переговоров в международной среде является серьезной задачей для любого переговорщика. Как нам справиться с культурными различиями? Какой подход является более эффективным и надлежащим при работе с японцами, американцами или немцами? Есть несколько основных и очень полезных принципов, которые можно применить.

http://image.ua/wp-content/uploads/2011/10/image-195x300.jpgИзучите культурные особенности противоположной стороны. Очень важно знать основные черты национальной культуры нашего контрагента. Такой подход не только является знаком уважения, который поможет построить доверительные и надежные отношения, но также помогает выбрать правильную стратегию и тактику в ходе переговоров. Конечно, невозможно изучить другую культуру подробно, если иностранная делегация прибудет с визитом через две недели. Лучшее, что можно сделать, это попытаться определить те её главные элементы, которые влияют на принятие решений в бизнесе.

Не поддавайтесь стереотипам. Предрассудки могут породить недоверие и барьеры, которые ставят под удар возможности достижения целей, как ваших, так и вашего иностранного партнера. Мы привыкли строить отношения осторожно, как правило, исходя из соображений безопасности. Обычно мы ожидаем, что представители другой стороны в ходе переговоров сами воспользуются ситуацией и сделают первый шаг, однако они, скорее всего, думают так же, особенно в условиях недостатка доверия. Вместо этого, нужно приложить усилия, чтобы относиться к иностранным гостям как к уникальным нестереотипным личностям. Узнать ценности и убеждения представителей другой стороны, независимо от типичного обобщенного представления о ценностях и убеждениях нации, представляемой вашим контрагентом.

Поиск пути преодоления культурных различий. Помимо принятия иностранной культуры, мы можем также попытаться убедить наших партнеров использовать элементы нашей собственной культуры. В некоторых случаях можно использовать сочетание элементов обеих национальных культур, например, в отношении совместных предприятий. Другим возможным решением является принятие третьей культуры, которая может быть прочной основой для построения личных отношений. Когда есть трудности с нахождением общих точек соприкосновения, обращение к общности профессиональных культур может положить начало деловым отношениям.

 

 

Екзаменаційні питання до курсу Міжнародний бізнес

 1. Міжнародний бізнес в умовах глобалізації
 2. Сутність та розвиток м/н бізнесу
 3. Глобалізація та її основні характеристики
 4. Характерні риси сучасного міжнародного бізнесу
 5. Транснаціональні компанії та їх особливі риси
 6. Критерії віднесення компаній до ТНК. Приклади найбільш успішних  сучасних ТНК.
 7. Причини виникнення транснаціональних корпорацій, їх позитивні і негативні наслідки
 8. Види транснаціональних корпорацій та їх характеристика
 9. Зовнішнє середовище м/н бізнесу. Основні фактори впливу
 10. Рольові функції м/н менеджера та основні форми здійснення м/н бізнесу
 11. Проблеми міжкультурної комунікації в міжнародних компаніях
 12. Значення крос-культурних відмінностей у м/н бізнесі
 13. Типи культур. До якого типу культури належить Україна,
 14. Вплив культури на міжнародні комунікації
 15. Проксеміка, хаптика, окулітика
 16. Сутність поняття «стратегія» у м/н менеджменті
 17. Особливості стратегічного планування м/н діяльності
 18. Стратегічні профілі діяльності МНК
 19. Класифікація м/н стратегій та приклади компаній, які мають кожний тип стратегіїї
 20. Процес стратегічного планування в ТНК
 21. Управління втіленням глобальної стратегії ТНК
 22. Холдингова форма організації ТНК
 23. Схеми участі в акціонерному капіталі ТНК
 24. Материнська компанія як організаційно-економічний центр управління
 25. Структури управління ТНК типу «концерн», «конгломерат», «фінансова група» 48
 26. Переваги та недоліки формування стратегічних альянсів . Приклади найбільш успішних МСА
 27. Організація діяльності стратегічних альянсів
 28. Складнощі функціонування стратегічних альянсів
 29. Управління людськими ресурсами та комунікації в міжнародних організаціях
 30. Делегування працівників закордон
 31. Типи менеджменту персоналу в ТНК
 32. Сутність та роль етики у м/н бізнесі
 33. Корпоративний кодекс та корпоративна культура
 34. . Соціальна відповідальність м/н корпорацій
 35. Дайте відповіді на питання по кейсу ЮСК
 36. Основні стратегії сучасних українських експортерів. Наведіть приклади найбільш туспішних українських експортерів