Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

                                

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 

 

Питання до обговорення:

 1. Україна в системі міжнародних рейтингових оцінок (розгорнута відповідь).
 2. Зовнішня та внутрішня сфери реалізації національних економічних інтересів (доповідь з презентацією, дискусія у групі).
 3. Національна економічна безпека України в міжнародному конкурентному середовищі (розгорнута відповідь).
 4. Система індикаторів економічної безпеки України (розгорнута відповідь).
 5. Державна політика захисту галузей національного виробництва в Україні: цілі, методи та інструменти (доповідь з презентацією, дискусія у групі).
 6. Актуальні загрози економічній безпеці України (доповідь з презентацією, дискусія у групі).

 

Завдання 2.1:

Розгляньте компоненти індексу глобальної конкурентоспроможності На основі звіту про глобальну конкурентоспроможність («The Global Competitiveness Report 2012–2013: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Benchmarking Network. Сайт Світового економічного форуму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness. - с.3-9)

Заповніть таблицю відповідності питомої ваги показників економічної конкурентоспроможності до стадії розвитку країн (таблиця 2.1).

                                                                                                                 

 

 

Таблиця 2.1

Відповідність показників економічної конкурентоспроможності до стадії розвитку країн, %

Параметри оцінки

Стадія розвитку на основі факторів виробництва

Стадія розвитку на основі ефективності

Стадія розвитку на основі інновацій

Значення для України за 20__–20__(останній звіт)

Значення для України за 20__–20__ (звіт за порередній рік)

ВВП на душу населення (долар США за ПКС)

Базові критерії

60%

..

 

 

Посилювачі ефективності

Фактори розвитку та інноваційного потенціалу

30%

 

 

Завдання 2.2:

         За даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) проаналізуйте рейтинги України у звітах про глобальну конкурентоспроможність з 2009/2010 по останні роки («The Global Competitiveness Report 20__ – 20__: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Benchmarking Network. Сайт Світового економічного форуму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness).

а) Заповніть таблицю рейтингу та оцінки України за ІГК та за з субіндексами (таблицю 2.2) дивись приклад заповнення у таблиці 2.3.

б) побудуйте графіки динаміки рейтингу України за ІГК та кожного з субіндексів з 2009/2010 по 20__/20__ (останній рік). Зверніть увагу на побудову шкали графіку з урахуванням значення рейтингу (від 1 до кількості досліджуваних країн відповідно до оцінки ІГК за досліджуваний рік). Приклад динаміки рейтингу України за ІГК та кожного з субіндексів з 2007/2008 по 2012/2013 роки наведено на рисунку 2.1.

         Обгрунтуйте свою думку стосовно показників, що характеризують динаміку індексу індексу глобальної конкурентоспроможності (ІГК) та субіндексів України.

Таблиця 2.2

Компонентний склад індексу глобальної конкурентоспроможності (рейтинг та оцінка)

Категорії економічної конкурентоспроможності країн

Індекс/ сібіндекс глобальної конкурентоспроможності

2009-2010

20__-20__

Найвищий показник за останній рік (країна та оцінка)

рейтинг

оцінка

..

..

..

..

рейтинг

оцінка

 

Значення ІГК для України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базові критерії

Складова 1: Державні та приватні інституції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 2: Інфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 3: Макроекономічна стабільність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 4: Охорона здоров'я та початкова освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 2.2

Посилювачі ефективності

Складова 5: Вища освіта та професійна підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 6: Ефективність ринку товарів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 7: Ефективність ринку праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 8: Рівень розвитку фінансового ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 9: Оснащення новітніми технологіями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 10: Розмір ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактори розвитку та інноваційного потенціалу

Складова 11: Рівень розвитку бізнесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова 12: Інноваційний потенціал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3

Компонентний склад індексу глобальної конкурентоспроможності (рейтинг та оцінка)

Категорії економічної конкурентоспроможності країн

Індекс/ сібіндекс глобальної конкурентоспроможності

2007-2008

2012-2013

Найвищий показник за останній рік

(країна та оцінка

рейтинг

оцінка

..

..

рейтинг

оцінка

 

Значення ІГК для України

73

3,98

..

..

73

4,1

 

Базові критерії

Складова 1: Державні та приватні інституції

115

3,26

..

..

132

3,13

Сінгапур (6,07)

Складова 2: Інфраструктура

79

3,13

..

..

65

4,1

Гонкконг (6,72)

Складова 3: Макроекономічна стабільність

91

4,62

..

..

90

4,4

Бруней Даруссалам (7)

Складова 4: Охорона здоров'я та початкова освіта

60

5,59

..

..

62

5,78

Фінляндія (6,82)

Посилювачі ефективності

Складова 5: Вища освіта та професійна підготовка

43

4,46

..

..

47

4,7

Фінляндія (6,18)

Складова 6: Ефективність ринку товарів

103

3,87

..

..

117

3,82

Сінгапур (5,6)

Складова 7: Ефективність ринку праці

54

4,47

..

..

62

4,44

Швейцарія (5,9)

Складова 8: Рівень розвитку фінансового ринку

85

4

..

..

114

3,52

Гонконг (5,89)

Продовження табл. 2.3

 

Складова 9: Оснащення новітніми технологіями

65

3,38

..

..

81

3,6

Швеція (6,29)

Складова 10: Розмір ринку

31

4,56

..

..

38

4,6

США (6,93)

Фактори розвитку та інноваційного потенціалу

Складова 11: Рівень розвитку бізнесу

80

3,91

..

..

91

3,7

Японія (5,8)

Складова 12: Інноваційний потенціал

52

3,4

..

..

71

3,16

Швейцарія (5,78)

Джерело: побудовано за даними ВЕФ.

 

Рис. 2.1. Динаміка Індексу глобальної конкурентоздатності та кожного з критеріїв з 2007/2008 по 2012/2013 роки.

Джерело: побудовано за даними ВЕФ.

 

Завдання 2.3:

 1. Скласти таблицю, в якій відобразити наскільки суттєво і в якому напрямі змінилися українські позиції в поточному році порівняно з попереднім роком в таких міжнародних рейтингах: І́ндекс глоба́льної конкурентоспромо́жності (The Global Competitiveness Index). Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom). Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization). Індекс сприйняття корупції (Transparency International (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX) ). Індекс легкості ведння бізнесу (Ease of Doing Business Index). Індекс людського розвитку (Human Development Index, HDI). Індекс держав, що зазнали поразки (The Failed States Index).

2.На основі останніх міжнародних рейтингових оцінок написати аналітичну довідку (дивись, наприклад, Прокопишин Т. Україна-2012 у світових індексах. / Прокопишин Т. /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2013/01/04/ukrayina_2012_u_svitovykh_indeksakh

Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksu-konkure ntospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr).

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 2.3

Місце України у рейтингах за міжнародними індексами

Індекс

Місце України у рейтингу/ кількість країн у рейтингу

Зміна (+, –)

20__

(Останній рік)

20__

(Попередній рік)

 

І́ндекс глоба́льної конкурентоспромо́жності

 

 

 

Індекс економічної свободи

 

 

 

Індекс глобалізації

 

 

 

Індекс сприйняття корупції

 

 

 

Індекс легкості ведння бізнесу

 

 

 

Індекс людського розвитку

 

 

 

Індекс держав, що зазнали поразки

 

 

 

Джерело: [9 ‒ 19].

 

Завдання 2.4:

Порівняйте реальні та оціночні (контрольні) показники та індикатори розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Побудуйте таблицю (за даними [6, 17-20]), в якій відобразіть наскільки суттєво і в якому напряму змінилися українські позиції в поточному році порівняно з попереднім роком в таких міжнародних рейтингах: Індекс технологічної готовності (WEF Technological Readiness Index); Індекс мережевої готовності (WEF Networked Readiness Index). Індекс електронного уряду ООН (UN e-Government Index); Готовність уряду (Government readiness). Використання урядом інформаційно-комунікаційних технологій (Government usage). Рейтинг за електронною готовністю (EIU eReadiness Ranking).

Таблиця 2.4

Оціночні (контрольні) показники та індикатори розвитку інформаційного суспільства в Україні

Найменування індексу

Значення індексу за роками

2013

2015

2020

1. Глобальний індекс конкурентоспроможності 

(WEF Global Competitiveness Index)

70 місце

65 місце

50 місце

2. Індекс технологічної готовності 
(WEF Technological Readiness Index)

80 місце

65 місце

50 місце

3. Індекс мережевої готовності 
(WEF Networked Readiness Index)

73 місце

65 місце

60 місце

4. Готовність уряду 
(Government readiness)

120 місце

90 місце

60 місце

5. Використання урядом інформаційно-комунікаційних технологій 
(Government usage)

73 місце

65 місце

55 місце

6. Рейтинг за електронною готовністю 
(EIU eReadiness Ranking)

63 місце

58 місце

50 місце

7. Індекс електронного уряду ООН 
(UN e-Government Index)

65 місце

60 місце

50 місце

8. Частка користувачів Інтернетом, відсотків

40

50

75

Джерело: Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/page.

 

Завдання 2.5:

Побудуйте графіки динаміки зміни для України та окремих країн /регіональних об’єднань (не менше чотирьох) з 2006 до останнього року показників:

 1. індексу глобальної конкурентоспроможності (за даними ВЕФ);
 2. індексу економічної свободи (за даними Wall Street Journal і Heritage Foundation);
 3. індексу глобалізації (за даними Швейцарського економічного інституту);
 4. індексу легкості ведння бізнесу (за даними Світового банку).
 5. індексу сприйняття корупції (за даними Transparency International);
 6. індексу держав, що зазнали поразки (за даними з аналітичного центру «Fund for Peace»).

Результати опишіть.

Приклад побудови графіків динаміки індексу глобальної конкурентоспроможності України, ЄС, СНД, країн ЦСЄ, Росії, Казахстану з 2006 по 2012 роки наведено на рисунку 2.2.

 

Рис. 2.2. Динаміка індексу глобальної конкурентоспроможності України, ЄС, СНД, країн ЦСЄ, Росії, Казахстану (2006 - 2012 роки)

Джерело: побудовано за даними ВЕФ.

 

Завдання 2.6:

Побудуйте зіркову діаграму за значенням 12 субіндексів індексу глобальної конкурентоспроможності за останній рік. Порівняйте значення рейтингу за 12 складовими згідно займаних місць у рейтингу ВЕФ у останньому звіті («The Global Competitiveness Report 20__ – 20__: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Benchmarking Network. Сайт Світового економічного форуму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness):

а) України, Польщі, Аргентини, Канади;

б) України, Росії, Казахстану, Білорусі;

в) України, Польщі, Румунії, Болгарії;

г) України, Грузії, Туреччини, Китаю.

Дивись, наприклад, Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksu-konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-013-2014-rr).

 

Завдання 2.7:

         У ході підготовки і після вступу Китайської Народної Республіки (КНР) у СОТ держава активізувала орієнтацію китайських ТНК на сертифікацію їх систем контролю якості, управління й організації виробництва на відповідність міжнародним стандартам DIN, ISO, CE та ін., пропагуючи при цьому досвід передових вітчизняних компаній і надаючи їм кредитну, податкову, маркетингову й іншу підтримку.

         Проаналізуйте як цей інструмент державної політики захисту галузей національного виробництва застосовується в Україні.

 

Завдання 2.8:

         Порівняйте порогові значення показників економічної безпеки  та фактичні значення відповідних показників  за останній рік з використанням «Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» затверджених наказом №1277 від 29 жовтня Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  На основі співставного аналізу визначити  актуальність загроз національним інтересам і національній безпеці України в економічній сфері, визначених Законом України «Про основи національної безпеки України».

         Обґрунтуйте свою думку. Наведіть конкретні приклади щодо основних  реальних та потенційних загроз економічній безпеці України.

 

Завдання 2.12:

         Здійснити сценарний аналіз міжнародних інформаційно-економічних конфліктів за участю України (з використанням економетричних методів).

Аналіз сценаріїв (сценарний аналіз) — метод прогнозування, який полягає в поділівсієї сукупності можливих подій на кілька груп та у визначенні логічної послідовності наслідків для кожної групи подій. Застосовується у разі, якщо ймовірність виникнення різних подій майже однакова та існує необхідність заздалегідь вибрати стратегію дій у рамках кожного сценарію.

         Сценарій — можливий набір подій, що визначає розвиток тих чи інших факторів, які впливають на результат діяльності. Існують різноманітні підходи до роботи зі сценаріями, тому виникають відмінності у типах самих сценаріїв та методах їх побудови. Незалежно від типу, до якого належить сценарій, загальну методику побудови можна описати за допомогою ітеративної послідовності базових кроків, що включає в себе якісний опис процесу та побудову кількісної моделі.

         Сценарно-ситуативний підхід передбачає розробку моделі стратегічного планування у сфері забезпечення економічної безпеки.

         За ситуативно-сценарного підходу дослідження поведінки системи як формалізованої конструкції використовуються сценарії, які характеризують майбутні можливості. Сценарно-ситуативний підхід як метод системного аналізу, дає можливість оцінювати та прогнозувати об’єкт дослідження в динаміці. Сценарії являють собою послідовність взаємозв’язаних між собою і розгорнутих у часі можливих сукупностей ситуацій зовнішнього та внутрішнього середовища.

Ситуації мають відповідати таким основним вимогам:

 • бути достатньо складними, щоб забезпечити необхідну кількість різноманітних гіпотез, що стосуються об’єкта досліджень, і одночасно простими та зручними для здійснення аналізу в процесі підготовки та прийняття рішень, допускати можливість обробки на ЕОМ в діалоговому (інтерактивному) режимі;
 • чинники, тенденції, обмеження, умови, змінні, критерії та показники, що визначають ситуацію, повинні мати фізичну інтерпретацію, кількісний вимір у відповідному масштабі та одиницях виміру; відображати взаємозв’язок між основними процесами;
 • враховувати обмеження нормативно-правового плану, які є характерними для стратегічного планування у сфері державного управління економічною безпекою.

         За допомогою моделювання ситуацій генеруються ймовірнісні, з точки зору дослідження, сценарії розвитку подій, враховувати реальні обмеження, насамперед нормативно-правового характеру.

         Генерація сценаріїв, насамперед передбачає прогнозування динаміки змін у сфері забезпечення економічної безпеки з метою завчасної підготовки економіки до реальних та потенційних загроз (викликів, ризиків) з урахуванням інерційності та обмеженості ресурсів. При цьому прогнозування має охоплювати термін достатній для адекватного реагування на виникнення загрози.

Визначити:

 • ймовірність виникнення;
 • терміни дії сценарію;
 • зацікавлені сторони;
 • основні тренди;
 • основні наслідки;
 • осноні параметри;
 • встановити фактори невизначеності.

Описати дерево сценаріїв.

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ:

Конкуренція - економічний процес взаємодії і боротьби за найвигідніші умови отримання ресурсів, виробництва, збуту товарів та надання послуг за отримання найбільших прибутків, та водночас механізм саморегулювання ринкової економіки.

Міжнародна конкуренція - це форма суперництва суб'єктів світового ринку, що виникає в процесі їх трансграничної взаємодії.

Конкурентоспроможність ‒ це володіння суб’єктом певними властивостями, які дають йому можливість розвиватись на інноваційній основі та перемагати у конкурентній боротьбі.

Конкурентоспроможність країни ‒ сукупність інститутів, політики, а також факторів, що визначають рівень продуктивності в країні та забезпечує необхідний рівень добробуту, який може досягнути країна.

Економічна конкуренція ‒ змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Види конкуренції:

І́ндекс глоба́льної конкурентоспроможності — індекс складається з 12 показників (кожен показник оцінюють за шкалою від 0 до 7 балів, вищий бал свідчить про більш позитивну ситуацію у країні) і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником економічної конкурентоспроможності. Розраховується з 2004 року за методикою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), заснованій на комбінації загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального опитування керівників компаній, яке проводиться ВЕФ разом з мережею партнерських організацій — провідних дослідницьких інститутів і організацій у країнах, аналізованих у звіті.

Індекс економічної свободи — показник, який аналізує частоту й інтенсивність державного регулювання економічної діяльності. Індекс  відображає рівень реалізації фундаментального права кожної людини управляти її власною працею та майном. В економічно вільних суспільствах, особи вільні у виборі роботи, виробництві товарів, витратах та інвестиціях будь-яким шляхом, яким забажають. Всі ці свободи підтримуються і захищаються державою. В економічно вільних суспільствах, також, уряд дозволяє праці, капіталу і товарам вільно переміщатися і утримується від примусу і тиску на свободи, втручається лише у разі необхідності збереження і функціонування самого себе. Шкала індексу від 0 (економічно невільна) до 100 (економічно вільна країна). Щорічно розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу з 1995 року.

Індекс глобалізації - рейтинг країн за мірою їхніх глобальних зв’язків, інтеграції та незалежності в економічній, соціальній, технологічній, культурній, політичній та екологічній сферах. Рейтингова позиція країни визначається після з’ясування позицій країни по 24 показниках, які об’єднані у три категорії – економічна глобалізація (торгівля, інвестиції, бар’єри на імпорт, середній рівень тарифів, податки на міжнародну торгівлю, обмеження рахунку), соціальна глобалізація (телефонний трафік, надсилання грошей, міжнародний туризм, іноземне населення, міжнародні листи, кількість користувачів Інтернету, телебачення, торгівля газетами, кількість "Макдональдсів", торгівля книгами) та політична глобалізація (посольства в країні, членство в міжнародних організаціях, участь в місіях Ради безпеки ООН, міжнародні домовленості). На додаток до трьох показниках вимірювання цих розмірів, обчислюється загальний індекс глобалізації та субіндексів з посиланням на реальні економічні потоки; економічні обмеження; дані про рух інформації; дані про особистому контакті; і дані щодо культурної близькості. Індекс був створений в 2002 році при Швейцарському економічному інституті (Swiss Economic Institute) і Швейцарському федеральному технологічному інституті (Swiss Federal Institute of Technology).

Індекс сприйняття корупції  — щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків за шкалою від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції). Індекс базується на декількох незалежних опитуваннях, у котрих беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі з Азійського та Африканського банків розвитку, Світового банку та міжнародної організації Freedom House.

Індекс людського розвитку – індекс для порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та інших показників країни.

Індекс легкості ведення бізнесу – індекс задля порівняння простоти підприємницької діяльності між країнами світу, що укладається Світовим банком з 2001 року на основі річних даних. Загальний індекс базується на дев'яти внутрішніх індикаторах: розпочинання бізнесу; робота з дозволами на будівництво; реєстрація майна; отримання кредиту; захист прав інвесторів; сплата податків; міжнародна торгівля; забезпечення контрактів; закриття підприємства. Формується лише на вивченні законів та правил, що стосуються ведення підприємницької діяльності. Вищі оцінки у індексі свідчать про краще та, зазвичай, простіше регулювання бізнесу, а також сильніший захист прав власності.

Індекс держав, що зазнали поразки – аналітичний показник, що отримують завдяки розрахункам дванадцяти  основних соціальних, економічних й політичних індикаторів порівняння базових умов й обов’язків урядів держав. До соціальних показників відносять "Демографічний тиск", "Масовий рух біженців й внутрішнє переміщення населення", "Наявність тих, хто бажає групової помсти" та "Відтік мізків"; економічні показники – "Нерівномірність економічного розвитку груп" та "Бідність й економічний спад"; політичні чинники – "Криміналізація/легітимність держави", "Погіршення громадських послуг", "Забезпечення людських прав", "Система безпеки працює як "держава в державі", "Правлячі еліти живуть для себе" та "Зовнішні впливи". Авторами Індексу є аналітичний центр Fund for Peace і журнал Foreign Policy. Індекс розраховують щороку із 2005-го.

Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім'ї, суспільства, держави.

Економічна безпека – це сукупність умов, за яких зберігається спроможність країни:

 1. ефективно захищати свої економічні інтереси;
 2. задовольняти у довгостроковому режимі потреби суспільства і держави;
 3. генерувати інноваційні зрушення в економіці з метою забезпечення стабільного економічного розвитку;
 4. протистояти зовнішнім економічним загрозам та повністю використовувати національні конкурентні переваги у міжнародному поділі праці.

Принципи забезпечення економічної безпеки:

 1. пріоритетність прав людини;
 2. баланс інтересів особи, суспільства і держави;
 3. надання переваги договірним відносинам у розв’язанні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів
 4. урахування стану міжнародної безпеки в економічній сфері
 5. відповідність заходів, які спрямовані на захист національних інтересів реальним і потенційним загрозам.

Об'єктами національної економічної безпеки є

 • держава;
 • суспільство;
 • сім'ї;
 • окремі громадяни;
 • підприємства, установи, організації;
 • окремі території;
 • а також основні елементи економічної безпеки.

Види економічної безпеки:

 1. Макроекономічна безпека
 2. Фінансова безпека
 3. Зовнішньоекономічна безпека
 4. Інвестиційна безпека
 5. Продовольча безпека
 6. Енергетична безпека
 7. Виробнича безпека
 8. Демографічна безпека
 9. Соціальна безпека
 10. Науково-технологічна безпека

Типи показників економічної безпеки

Показники-стимулятори:

 • здійснюють позитивний вплив на коефіцієнт економічної безпеки;
 • сприяють підвищенню рівня безпеки.

Показники-дестимулятори:

 • здійснюють негативний вплив на коефіцієнт економічної безпеки;
 • сприяють зниженню рівня безпеки.

Порогові значення індикаторів  – значення індикаторів, вихід за межі яких веде до руйнівних тенденцій у сфері економіки.

Митні інтереси України - це національні інтереси України, забезпечення та реалізація яких досягається шляхом здійснення державної митної справи

Митна безпека - це стан захищеності митних інтересів України.

Економічний інтерес є породженням і соціальним проявом потреби. Інтерес виникає, коли задоволення потреби усвідомлюється як конкретна мета.

 

 

 

СПИСОК ЛітературИ:

 1. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 946 с.
 2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку [Текст]: у 2 т. / заг. ред. Д. Г. Лук'яненк, А. М. Поручник; – К.: КНЕУ, 2006. – Т.1., т. 2. – 592 с.
 3. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі [Текст] : монографія / А. М. Поручник ; – К. : КНЕУ, 2008. – 352 с. 
 4. Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007 – 312 с.
 5. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива [Текст] : монографія / [Д. Г. Лук'яненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка, д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К : КНЕУ, 2010. – 334 с. 
 6. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/page
 7. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. – К.:НІСД, 2013. – 64 с. Сайт International Institute for Management Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm
 8. The Global Competitiveness Report. Сайт Світового економічного форуму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
 9. Index of Economic Freedom. Сайт The Heritage Foundation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ranking.
 10. KOF Index of Globalization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalization.kof.ethz.ch/
 11. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX. Сайт Transparency International. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/
 12. Ease of Doing Business Index. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/rankings
 13. Human Development Index. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
 14. Failed State Index, FSI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foreignpolicy.com/
 15. Failed State Index, FSI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global.fundforpeace.org/index.php
 16. Failed State Index, FSI. Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ffp.statesindex.org/rankings
 17. WEF Technological Readiness Index. The Global Information Technology Report. Сайт Світового економічного форуму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2013/
 18. WEF Networked Readiness Index. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/the-great-transformation/network-readiness-index
 19. United Nations e-Government Readiness Index. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unpan3.un.org/egovkb/
 20. Методичні рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України затверджених наказом №1277 від 29 жовтня Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 21. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.
 22. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посібник /Н. О. Кухарська, С. К. Харічков ; ‒ Харків : Одіссей, 2007. ‒ c.406-435.
 23. Fordham Benjamin O. How Can Economic Interests Influence Support for Free Trade?/ Benjamin O. Fordham and Katja B. Kleinberg // International Organization. Volume 66. Issue 02. April 2012. pp. 311‒ 328.
 24. Сайт Фонду ефективна Україна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/
 25. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksu-konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr