Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

В системі Облік SaaS підтримується облік трьох типів необоротних активів: основні засоби (ОС), нематеріальні активи (НА) і малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

Головним операційним документом для ведення обліку необоротних активів є Інвентарна картка [370].

 

Операції з обліку ОС, НМА та МНМА в системі автоматизовані і реєструються документами Акт введення ОС [373], Акт переміщення ОС [377], Акт списання ОС [378], Видаткова накладна ОС [379]. Реалізована можливість реєстрації витрат на ремонт (документ Ремонт ОС [388]) і включення вартості капітального ремонту або поліпшення в первісну вартість активу при використанні документа.

При введенні основного засобу в експлуатацію в систему вносяться відомості, необхідні для обліку основного засобу і подальшого нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку. Облік вартості активів і нарахованої амортизації по кожній податковій групі ведеться на спеціальних податкових рахунках.

Щомісячне нарахування амортизації по всіх необоротних активів виконується за допомогою документа Нарахування амортизації [390]. Підтримується декілька методів нарахування амортизації, у тому числі нарахування амортизації в розмірі 50% або 100% при введенні активу в експлуатацію.

Інформацію про наявність та рух необоротних активів можна отримати за допомогою модуля Аналіз матеріальних потоків і звітів розділу Активи, а для аналізу наявності та руху необоротних активів у розрізі податкових груп рекомендується використовувати Оборотно-сальдову відомість і супутні звіти.

 

Практичне завдання: Створення документів обліку необоротних активів

Облік необоротних активів в системі повинен вестися з дотриманням послідовності створення документів, при цьому враховуються активи повинні бути в обов'язковому порядку заведені в довіднику 'Номенклатура' у відповідному розділі.

Створити Інвентарна картка [370]

Мета: реєстрація ТМЦ як Основного кошти для забезпечення обліку в систем.

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Інвентарна картка [370]

Дата

01/10/2015

2

Інвентарна картка [370]

Мат. цінності

104002 Ноутбук

3

Інвентарна картка [370]

Найменування

Ноутбук

4

Інвентарна картка [370]

Податкова група

Машини і обладнання

5

Інвентарна картка [370]

СПИ

3

 

Для реєстрації ТМЦ як основного засобу необхідно заповнити поля «Дата», «Мат. Цінність»,«Найменування»,«Податкова група », задати строк корисного використання, після чого провести документ натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити його.

Створити Акт введення ОС [373]

Мета: введення основних засобів в експлуатацію.

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Акт введення ОЗ [373]

Дата

01/10/2015

2

Акт введення ОЗ [373]

Операція

Перший ввод

3

Акт введення ОЗ [373]

Дата введення

01/10/2015

4

Акт введення ОЗ [373]

Рахунок введення

106 Iнструменти, прилади та iнвентар

5

Акт введення ОЗ [373]

МОЛ

Іванов Іван Іванович

 

Для введення ОЗ в експлуатацію необхідно створити документ Акт введення ОС [373] на підставі документа Інвентарна картка [370]. В акті введення необхідно заповнити поля «Дата», «Операція», «Дата введення», «Рахунок введення», «МОЛ», після чого провести документ натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити його.

Створити Нарахування амортизації [390]

Мета: нарахування амортизації ОС для віднесення фізичного або морального зносу на вартість виробленої продукції, робіт або послуг.

 

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значение

1

Нарахування амортизації [390]

Дата

01/11/2015

2

Нарахування амортизації [390]

Рахунок (ОЗ)

104 Машини та обладнання

 

Для нарахування амортизації необхідно створити документ Нарахування амортизації [390], встановити в ньому дату (перше число місяця, наступного за розрахунковим), вибрати балансовий рахунок обліку основних засобів і натиснути кнопку «Розрахувати». Після розрахунку документ необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити його.