Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Нормування

ВАРІАНТ І

Завдання 1.

Поділ праці на підприємстві (в організації) та шляхи його вдосконалення.

 1. Суть і види поділу праці на підприємстві соціально-економічне значення поділу праці.
 2. Проаналізувати існуючі на виробництві всі форми поділу праці. Що впливає на вибір форм поділу праці?(що обумовлює?).

Які показники визначають рівень поділу праці? Виконати відповідні розрахунки.

 1. Розробити та обґрунтувати проект заходів з вдосконалення поділу праці на підприємстві (в організації).

Завдання 2.

До впровадження заходів щодо вдосконалення організації праці трудомісткість одиниці продукції була 0,7 нормо/години, а стала 0,55 нормо/години. В звітному періоді обсяг продукції не збільшився і становить 150000 шт. фонд робочого часу одного робітника становить 1820 годин, рівень виконання норм праці 112%. Середньомісячна заробітна плата одного робітника становить 12360 грн.; одноразові витрати на розробку і впровадження заходу 12500 грн. визначити економічні ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці:

 • підвищення продуктивності праці;
 • економію чисельності (умови вивільнення працюючих);
 • економію заробітної плати;
 • економію відрахувань до фондів (пенсійного, соц. страхування і ін.);
 • річний економічний ефект.

Завдання 3.

На робочому місці на робітника впливають такі елементи умов праці.

№ п.п.

Елементи умов праці

Нормативна величина

Фактична величина

Час дії протягом зміни, хв.

1

Шум, дБ

75

80

480

2

Температура,0С

18

24-28

400

3

Фізичне динамічне навантаження за зміну (загальне навантаження)

до 40000

до 85000

140

4

Робоче місце, робоча поза

 

Вільна, корпус і кінцівки в зручному положенні, маса оброблюваних і переміщувальних виробів і деталей до 5 кг.

480

5

Кількість об’єктів спостереження

 

2

400

 

Визначити категорію умов праці на робочому місці та розмір доплат. Охарактеризуйте дану категорію важкості праці. Ваші пропозиції щодо поліпшення умов праці на даному робочому місці.

У чому виражається економічна і соціальна ефективність поліпшення умов праці?

Для оцінки умов праці використати “Критерії бальної оцінки виробничих елементів умов праці”.

 

 

 

ВАРІАНТ ІІ

Завдання 1.

Підготовка робітничих кадрів

 1. Проаналізуйте професійну-кваліфікаційну структуру робітників та організацію їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників на Вашому підприємстві.

Чи проводиться робота з профорієнтації та професійного відбору, які методи його проведення. Навести дані, проаналізувати де готують робітників з професій Вашого підприємства. Які форми, методи підготовки?

Які існують на Вашому підприємстві форми і методи підвищення кваліфікації робітників, перепідготовки?

Які структурні підрозділи відповідають за організацію підготовки робітничих кадрів?

Користуючись “Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників”, обов’язково навести один-два приклади кваліфікаційних характеристик основних робітничих професій Вашого підприємства.

Державна статистична звітність з підготовки кадрів.

 1. Обґрунтувати систему заходів щодо покращення підготовки та підвищення кваліфікацій робітників на підприємство.

Завдання 2.

В цеху проектується впровадити централізоване комплектування і доставку на робочі місця різального інструменту, який раніше отримували основні робітників в інструментальній коморі. Внаслідок впровадження цього заходу скоротяться втрати робочого часу на 25 хв. у кожного робітника. Заходом охоплено 60 робітників. Річний фонд робочого часу становить 232 дні, або 18 20 годин,  середньомісячна заробітна плата 12390 грн. рівень виконання норм праці становить 115 %. Визначити економічну ефективність даного заходу:

 • додатковий фонд робочого часу внаслідок скорочення його втрат;
 • додатковий випуск продукції (в нормо/годинах і в штуках). Норма часу на випуск одиниці продукції дорівнює Нч =1,6 нормо/годин.
 • підвищення продуктивності праці;
 • економію чисельності (умовне вивільнення);
 • економію заробітної плати;
 • економію відрахувань до фондів з заробітної плати;
 • річний економічний ефект.

Завдання 3.

Користуючись “Критеріями для бальної оцінки виробничих елементів умов праці” визначити інтегральний показник важкості праці, категорію важкості праці та розмір доплат на підставі даних:

 

№ п.п.

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

Нормативне значення

Фактична значення

Час дії елемента протягом зміни, хв.

1

Температура повітря на робочому місці                           у холодний період, 0С

19

15

420 хв.

2

Шум, дБ

70

85

360

3

                      (теплове) випромінювання ккал/см2 за хв.

ГДР

2,0

180

4

Статичне фізичне навантаження за зміну на дві руки кг

ГДР

86000

120

5

Робоча поза вільна, корпус і кінцівки в зручному положенні, маса оброблювальних виробів до 5 кг.

 

 

 

6

Тривалість зосередженого спостереження, % зміни

 

75

 

 

Тривалість зміни 7 годин.

 Зробити висновки про стан умов праці на робочому місці. Обґрунтувати заходи щодо їх поліпшення. Які системи освітлення застосовують на підприємствах?

 

 

ВАРІАНТ ІІІ

Завдання 1.

Організація робочого місця

 1. Робоче місце та зміст роботи з його організації. Вимоги до його проектування. Розглянути робоче місце робітника основної (поширеної) професії на Вашому підприємстві.
 2. Проаналізувати рівень організації робочого місця працівників основних професій.
 • За якими функціями обслуговується робоче місце? Форми обслуговування;
 • Стан обладнання на робочому місці;
 • Провести кількісний і якісний аналіз технологічного та організаційного оснащення робочого місця;
 • Чи застосовують на Вашому підприємстві “Карти організації робочого місця”? Якщо ні, то запропонувати свій проект такої карти.
 1. Розробити проект заходів щодо вдосконалення організації і обслуговування робочого місця.

Завдання 2.

Токар, очікуючи налагоджувальника втрачає 25 хв. робочого часу. В цеху впроваджено стандартне обслуговування робочих місць, внаслідок чого скоротились втрати робочого часу на 20 хв. В цеху працює 35 токарів, річний фонд робочого часу кожного становить 230 днів, 1720 годин рівень виконання норм праці 110%. Середньомісячна заробітна плата 12350 грн. Визначити економічну ефективність стандартного обслуговування робочих місць:

 • додатковий фонд робочого часу, внаслідок скорочення його втрат;
 • додатковий обсяг продукції (в нормо/годинах і в натуральному вираженні) норма часу на випуск одиниці продукції дорівнює Нч =2,5 нормо/години;
 • підвищення продуктивності праці;
 • економію чисельності;
 • економію заробітної плати;
 • економію відрахувань до фондів з заробітної плати;
 • річний економічний ефект.

Завдання 3.

Цеху за місяць заплановано виготовити 300 виробів. Трудомісткість токарних робіт одного виробу становить 18 нормо/годин, фрезерувальних робіт 15 нормо/годин, шліфувальних 22 нормо/години. Плановий рівень виконання норм праці становить: у токарів - 120%, фрезерувальників і шліфувальників - 115%. В даному місяці 21 робочий день, тривалістю 8 годин. Визначити чисельність і професійний склад робітників, необхідних для виконання планового завдання.

На підставі якої  інформації визначають кваліфікаційний склад робітників?

 

 

ВАРІАНТ ІV

Завдання 1.

Колективні форми організації праці

 1. Сутність колективної форми організації праці та її переваги в порівнянні з індивідуальною.
 2. Виробнича бригада як основна форма колективної праці.

Які форми колективної праці є на Вашому підприємстві, їх організаційно-економічна характеристика?

Які види виробничих бригад діють на Вашому підприємстві?

Які передумови їх створення?

 1. Організація праці в бригадах: чисельність та професійний склад бригади, керівництв бригадою, вимоги до бригадира, нормування праці в бригадах; формування та розподіл трудового доходу бригади.
 2. Ефективність діяльності виробничих бригад.

Завдання 2.

За результатами атестації робочих місць в механічному цеху встановлено, що основні робітники через недосконале обслуговування робочих місць щозміни втрачають 30 хв. робочого часу. Проектується ввести нову систему обслуговування робочих місць, внаслідок впровадження якої втрати робочого часу скоротяться на 20 хв. Заходом охоплено 20 робітників. Річний фонд робочого часу кожного становить 230 днів або 1800 годин, середньомісячна заробітна плата 11380 грн., рівень виконання норм праці 110%. Визначити економічну ефективність впровадження заходів щодо вдосконалення обслуговування робочих місць:

 • додатковий фонд робочого часу, в наслідок скорочення його втрат;
 • додатковий обсяг продукції (в нормо/годинах і в натуральному виразі). Норма часу на випуск одиниці продукції дорівнює Нч = 1,8 нормо/години;
 • підвищення продуктивності праці;
 • економію чисельності;
 • економію по заробітній платі;
 • економію з відрахувань до фондів;
 • річний економічний ефект.

Завдання 3.

Визначити чисельність і професійний склад робітників механічного цеху, якщо трудомісткість річного обсягу всіх робіт по цеху становить 420000 нормо/годин. Із них частка токарних робіт в загальному обсязі становить 40%, фрезерувальних – 35%, решта – шліфувальні роботи. Річний фонд робочого часу кожного робітника становить 1820 годин. Токарі виконують норми праці на 125%, фрезерувальники на 120%, шліфувальники на 115%.

 

 

ВАРІАНТ V

Завдання 1.

Суміщення професій – функцій, посад.

 1. Сутність суміщення, умови введення суміщення та його соціально-економічне значення.
 2. Проектування і впровадження суміщення.

Приведіть конкретні приклади професій, які суміщують в Вашій організації.

Які встановлено доплати за суміщення?

Які недоліки Ви вбачаєте в організації суміщення?

Ваші пропозиції щодо вдосконалення суміщення як форми організації праці.

Завдання 2.

В механічному цеху запроваджено планово-запобіжне обслуговування робочих місць робітників-верстатників. Внаслідок  чого скоротились втрати робочого часу у кожного робітника на 15 хв. Заходом охоплено 80 робітників, річний фонд робочого часу кожного робітника становить 230 днів або 1820 годин, рівень виконання норм  праці 115%, середньомісячна заробітна плата 12350 грн. Одноразові  витрати на розробку і впровадження системи планово-запобіжного обслуговування становлять 18200 грн. Визначити економічну ефективність даного заходу:

 • додатковий фонд робочого часу;
 • додатковий випуск продукції в нормо/годинах і в натуральному виразі; підвищення продуктивності праці; економію чисельності;
 • економію по заробітній платі, економію з відрахувань з заробітної плати у фонди, річний економічний ефект.

Норма часу на один виріб Нч =2,4 нормо/години.

Завдання 3.

На основі фактичних значень елементів умов праці та трудового процесу, які надано в таблиці та користуючись “Критеріями для бальної оцінки виробничих елементів умов праці” визначити інтегральний показник важкості праці та розмір доплат за умови праці.

№ п.п.

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

Нормативне значення ГДК ГДР

Фактична значення елементу

Час дії протягом зміни, хв.

 1.  

Температура повітря на робочому місці у холодний період, 0С

23

19

480

 1.  

Промисловий шум, дБ

70

90

360

 1.  

Промисловий пил, кг/м3

0,5

2,0

360

 1.  

Статичне фізичне навантаження за зміну на все тіло, кгс

 

120000

420

 1.  

Робоча поза не вільна, корпус і кінцівки в зручному положенні

 

 

420

 1.  

Кількість прийомів в виробничий операції;

тривалість повторювальних операцій, с

 

 

 

 

 

10

 

90

360

Які нормативні документи регламентують умови праці на Вашому підприємстві (організації). Наведіть конкретні приклади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ VI

Завдання 1.

Система управління організацією праці на підприємстві.

 

 1. Функціональні підрозділи підприємства, які задіяні у  вдосконаленні організації праці, їх завдання.
 2. Комплексний аналіз організації праці. Використання результатів аналізу організації праці для підвищення ефективності діяльності підприємства.
 3. Системний підхід до організації праці на всіх рівнях виробництва, його суть і значення. Якість організації праці.
 4. Компенційний підхід щодо впровадження і стимулювання заходів щодо вдосконалення організації праці.

 

Завдання 2.

У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала 2500000 нормо/годин. Внаслідок впровадження заходів щодо вдосконалення організації праці у наступному році загальна трудомісткість має знизитись і становитиме 2100000 нормо/годин. Річний фонд робочого часу одного робітника в звітному році становить 1760 годин; за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв річний фонд робочого часу має зрости на 2%; рівень  виконання норм праці кожним робітником залишиться незмінним і становитиме 115%, середньомісячна заробітна плата кожного робітника в плановому періоді становитиме 12350 грн. Визначити економічну ефективність заходів щодо зниження трудомісткості продукції.

Завдання 3.

На підставі “Критеріїв бальної оцінки виробничих елементів умов праці”. Визначити категорію важкості робіт і розмір доплат за умов праці на підставі нижченаведених даних.

На робочому місці на робітника впливають такі елементи:

№ п.п.

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

Нормативне значення

Фактична значення елементу

 1.  

Ефективна еквівалентна температура повітря на робочому місці в холодний період, 0С

18

15

 1.  

Промисловий пил, кг/м3

1,2

5

 1.  

Промисловий шум, дБ

70

85

 1.  

Фізичне динамічне навантаження за зміну, кГм

до 40000

54000

 1.  

Тривалість зосередженого спостереження, % зміни

30

45

 1.  

Робоче місце

зручне стаціонарне

робота на висоті більше 5 м. Без вантажу

 1.  

Монотонність рухова, тривалість операції, С

 

30 сек.

 1.  

Нервово-емоційне навантаження

 

Особистий ризик

 

Тривалість робочої зміни сім годин. Шум діє половину зміни, а промисловий пил діє протягом трьох годин. Охарактеризувати дану категорію важкості праці. Назвіть заходи зниження негативного впливу мікроклімату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ VII

 

Завдання 1.

Аналіз і проектування трудових процесів.

 

1.Виробничий процес: сутність, класифікація та складові.

2. Трудовий процес як невід’ємна складова виробничого процесу. Класифікація трудових процесів та особливості їх організації. Структура трудового процесу.

3.Міжнародні методи опису трудових процесів.

4. Карти організації трудових процесів, їх зміст та призначення.

Завдання 2.

До впровадження заходів щодо вдосконалення нормування праці трудомісткість одиниці продукції становила 1,5 нормо/години, а після впровадження - 0,90 нормо/години. В звітному періоді обсяг продукції збільшився на 20% порівняно з базовим і становитиме 160000 шт. Фонд робочого часу одного робітника становить 1820 годин, рівень виконання норм праці 115%. Середньомісячна заробітна плата одного робітника становить 13300 грн., одноразові витрати на розробку і впровадження заходу 18700 грн. Визначити економічну ефективність заходів з вдосконалення нормування праці.

 

Завдання 3.

Користуючись “Критеріями для бальної оцінки виробничих елементів в умов праці”, визначити умови праці (категорію важкості робіт) на робочому місці за такими даними:

На робочому місці діють такі елементи виробничого середовища і трудового процесу.

 

№ п.п.

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

Нормативне значення

Фактична значення

Час дії елемента протягом зміни, хв.

1

Шум, дБ

70

80

380

2

Температура повітря на робочому місці у холодний період, 0С

23

18

780

3

Вібрація, дБ

ГДР

на рівні ГДР

360

4

Статичне фізичне навантаження на все тіло, кгс

 

125000

380

5

Робоча місце, робоча поза

 

Робота в нахиленому положенні під кутом 300

140

Тривалість зміни 8 годин.

Встановити доплати за умови праці. Охарактеризувати дану категорію важкості праці. Назвіть заходи захисту працівника від шуму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

Визначення умов праці на робочому місці.

Порядок виконання цього завдання такий:

 1. Ознайомитись з “Методикою інтегральної бальної оцінки важкості праці”.
 2. Уважно розібрати в “Критеріях для бальної оцінки виробничих елементів умов праці”. (див. додаток до завдання)
 3. Користуючись “Критеріями для бальної оцінки виробничих елементів умов праці”. фактичні показники поданих в умові задачі елементів виробничого середовища і трудового процесу переводять в бали.

Наприклад, якщо фактичний рівень промислового шуму перевищує 5дБ гранично допустимого рівня, то стан шуму оцінюється трьома балами, якщо перевищення більш 10дБ, то фактичний рівень шуму оцінюється п’ятьма балами і т.д.

При визначенні кількості балів слід враховувати тривалість його дії на працівника протягом робочої зміни.

Елемент оцінюється повним балом, якщо тривалість його дії (експозиція) на працівника становить від 90% до 100% часу тривалості робочої зміни.

При меншій експозиції дії елементу умов праці його оцінка (бали) визначаються за формулою:

Xфакт = Xмакс * Т

де: Xмакс  - максимальна оцінка елемента та при експозиції дії від 90% до 100% робочої зміни, балів [визначається за таблицею “Критерії оцінки елементів умов праці”]

Т – час дії елемента в частках робочої зміни

 1. Визначаємо інтегральний показник важкості праці на робочому місці.

Існує декілька способів визначення інтегрального показника важкості праці за елементами трудового процесу і виробничого середовища.

А. Інтегральний показник важкості праці можна визначити за емпіричною формулою:

Іважкості = 19,7*Xср –1,6*Xср,

де: Xср– середній бал всіх біологічно значних елементів умов праці на робочому місці.

Б. Спосіб визначення інтегрального показника важкості праці базується на врахуванні визначального, “провідного” елементу умов праці, який має найвищий бал і пропорційного до своєї бальної оцінки впливу додаткових елементів.

За цим способом інтегральний показник важкості праці на окремому місці визначається за формулою:

 

Іважкості =

де: Xв – визначальний елемент, який отримав найвищу оцінку, балів

Xср – середня арифметична всіх інших біологічно значущих елементів без Xв ,балів

п – загальна кількість елементів умов праці, які визначені на даному робочому місці.

В. Також інтегральний показник важкості праці (загальну кількість балів) можна визначити за спеціальними графіками – нормограми або таблицями; це спрощений спосіб визначення показника.                            (Дивись Смирнов Є.Л. Справочное пособие по НОТ, М. 1986. С. 220-222)

 1. Виходячи з інтегральної оцінки і на підставі даних таблиці 1 визначаємо категорію важкості праці на робочому місці та розмір доплат до тарифної ставки або посадового окладу за важкі умови праці.

Таблиця 1

Категорія важкості праці та розмір доплат за умови праці

Категорія важкості праці

I

II

III

IV

V

VI

Інтегральна бальна оцінка, балів

до 18

19-33

34-45

46-53

54-58

59-69

Доплати за умови праці, %

-

-

4-8

12-16

20

24

 

Приклад:

Визначити інтегральний показник важкості праці, категорію важкості праці, розмір доплат для робітника верстатника якщо, елементи умов праці і трудового процесу на робочому місці верстатника визначені такими балами: шум – 4, пил – 3, температура повітря – 2, статичне навантаження – 2, освітлення  - 2, максимальна маса вантажу – 3, монотонність – 3 бали.

Розв’язок:

Іважкості =

п – загальна кількість (елементів) п=7

Xср – середня арифметична всіх біологічно значимих елементів без визначального Xср = балів, тоді:

І=

Отже, дане робоче місце відноситься до третьої категорії важкості праці.

Це більш точний спосіб визначення інтегрального показника важкості праці.

Визначаємо інтегральний показник важкості праці за формулою:

Іважкості = 19,7Xср – 1,6 Xср2,

де (бали) Xср- середня арифметична всіх біологічно значущих елементів, балів Xср = балів, тоді Іважкості =19,7*2,71-1,6*2,71*2,71=53,38-11,75=41,63 бали

Отже, інтегральний показник важкості праці на робочому місці верстатника становить 41,63 бали, що відповідає ІІІ категорії важкості праці [ІІІ категорія від 34-45];

Як визначає фізіологія праці роботи третьої категорії важкості характеризується підвищеними м’язовими або нервово-емоційними навантаженнями, а також не зовсім сприятливими виробничими умовами. Внаслідок цього у практично здорових людей формується граничний функціональний стан організму, погіршуються виробничі показники.

Раціоналізація режимів праці і відпочинку сприяє швидкому усуненню негативних зрушень в організмі людини.

Доплати робітнику за такі умови праці 4-8% від тарифної ставки.

 

Додаток

Критерії для бальної оцінки виробничих елементів умов праці

№ п.п.

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

6 балів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

А. Санаторно гігієнічні елементи умов праці

 

 1.  

Ефективна еквівалентна температура повітря на робочому місці, 0 С

 

 

 

 

 

 

 

 

у теплий період

18-20

21-22

23-28

29-32

33-35

36

 

у холодний період

20-22

17-19

15-16

7-14

Нижче + 7

-

 

 1.  

Токсичні речовини: кратність перевищення ГДК

-

На рівні ГДК

До 2,5

До 4,0

До 6,0

> 6

 

 1.  

Промисловий пил: кратність перевищення ГДК

-

На рівні ГДК

До 5

6-10

11-30

> 30

 

 1.  

Вібрація: ГДК+кількість дБ, що перевищують норму,дБ

Нижче ГДР

На рівні ГДР

До +3

До +6

До +9

> 9+ охолодження

 

 1.  

Промисловий шум: ГДР+ кількість дБ, що перевищують норму ,дБ

Нижче ГДР

На рівні ГДР

До +5

До +10

> 10

> 10+ вібрація

 

 1.  

Ультразвук: ГДР+кількість дБ, що перевищують норму,дБ

Нижче ГДР

На рівні ГДР

До +5

До +10

До +20

> 20

 

 1.  

Інфрачервоне (теплове) випромінювання, ккал/см2 за 1 хв.

-

-

До 0,5

До 2,0

До 5,0

> 5

 

Б. Фактори трудового процесу

 

 1.  

Фізичне динамічне навантаження за зміну, кгм

 

 

 

 

 

В поєднанні з іншими шкідливими елементами

 

 

при загальному навантажені (за участю м’язів рук, корпуса, ніг)

 

До 42000

До 83000

До 125000

До 170000

170000

170000

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

при регіональному навантаженні (при роботі м’язів плечового поясу)

До 21000

До 42000

До 62000

До 83000

83000

83000

 

 1.  

Статичне фізичне навантаження за зміну (утримання вантажу) кгс

 

 

 

 

 

В поєднанні з іншими небезпечними і шкідливими елементами

 

 

статичне навантаження на одну руку

До 18000

До 36000

До 70000

До 79000

97000

97000

 

статичне навантаження на дів руки

До 43000

До 86000

До 144000

До 220000

220000

220000

 

статичне навантаження на все тіло (м’язи рук, ніг, корпуса)

До 61000

До 123000

До 210000

До 300000

300000

300000

 

 1.  

Робоче місце, робоча поза і пересування у просторі

1. Поза вільна, корпус і кінцівки в зручному положенні, маса оброблювальних і пересіщувальних виробів і деталей до 5 кг.

 

1. Поза вільна, корпус і кінцівки в зручному положенні, маса оброблювальних і переміщувальних деталей 5 і більше кг.

1. Поза не вільна (сидячи, стоячи), корпус і кінцівки в зручному положенні

1. Поза вимушена в обмеженому просторі, корпус і кінцівки в зручному положенні

1. Поза вимушена, не зручна, робота в тісному просторі без вантажу більше 50% зміни

1. Поза вимушена, не зручна, робота в тісному просторі з вантажем більше 50 зміни

 

 

А) стаціонарне робоче місце

-

2. Нахили корпуса під кутом до 300 до 50 разів за зміну

2. Робота на конвеєрі з висотою лінії більше 1,5 м. і при переміщенні та та обробці деталей масою до 5 кг

2. Робота на конвеєрі з висотою лінії більше 1,5 м. і при переміщенні та та обробці деталей масою більше 5 кг

2. Робота на висоті більше 5 м. без вантажу

2. Робота на висоті більше 5 м. з вантажем

 

 

 

 

 

3. Робота в нахиленому положенні під кутом до 300 до 25% зміни

3. Робота в нахиленому положенні під кутом до 300 до 50% зміни або 600 до 25% зміни

 1. Робота в нахиленому положенні під кутом до 300 більше 50% зміни або 600 до 50 %, або до 900 до 25% зміни

 

3. Робота в нахиленому положенні під кутом до 600 більше 50% зміни або до 900 до 50% зміни

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

4. Нахили корпуса під кутом до 300 до 51-100 разів за зміну

4. Нахили корпуса під кутом до 300 101-300 разів або під кутом до 600 до 100 разів за зміну

4. Нахили корпуса під кутом до 300 більше 300 раз або під кутом до 600 101-300 раз, або до 900 до 100 разів за зміну 

4. Нахили корпуса під кутом до 600 більше 300 раз або під кутом до 900 більше  100 раз за зміну

 

 

 

Б) нестаціонарне робоче місце: ходьба за зміну, без вантажу, км

-

До 4

До 7

До 10

До 17

>17

 

 1.  

Тривалість зосередженого спостереження, % зміни

До 25

До 50

До 75

>75

-

-

 

 1.  

Кількість важливих об’єктів спостереження

1-2

До 5

До 10

>10

-

-

 

 1.  

Монотонність:

А)рухова: кількість прийомів у операції

-

10-6

5-3

5-3

2-1

2-1

 
 

тривалість повторювальних операцій, с

-

31-100

20-30

10-19

5-9

1-4

 

Б) сенсорна, % зміни

-

>7

7

<7

-

-

 

 1.  

Нервово-емоційне навантаження як елемент трудового процесу (експертна оцінка)

Прості дії по індивідуальному плану, сприятливий соціально-психологічний клімат

Простої дії по заданому плану з можливістю корегування, сприятливий соціально-психологічний клімат

Складні дії по заданому плану з можливістю корегування. Обслуговування населення

Складні дії по заданому плану при дефіциті часу. Контакти з людьми відповідальність за матеріальні цінності

Відповідальність за безпеку інших людей, за матеріальні цінності. Особистий ризик при дефіциті часу

 

 

 1.  

Інтелектуальне навантаження (експертна оцінка)

 

Вирішення простих альтернативних задач

Вирішення складних задач по алгоритму

Активний пошук інформації при її недостачі. Вирішення складних і нових завдань при наявності перешкод

Еврістична (творча) діяльність, робота над, створенням нової інформації при наявності перешкод