Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 

ТОВ “Слава” (ідентифікаційний код 23652005) займається оптовим продажем побутової техніки. Місце знаходження підприємства: м. Харків (код 6310137500) вул. Бажанова, 67. Форма власності - колективна (20).

Використовуючи нижче наведені дані таблиць 1 та 2 необхідно:

  1. В формах фінансової звітності заповнити необхідні реквізити  про підприємство.
  2. Скласти оборотний баланс за звітний період (додаток Б).
  3. Скласти баланс підприємства (форма № 1).
  4. Скласти звіт про фінансові результати (форма № 2).
  5. Скласти звіт про рух грошових коштів (форма № 3).
  6. Скласти звіт про власний капітал (форма № 4).

 

Примітки:

  1. Наведені в завданні назва підприємства, його адреса, коди та цифрові дані - умовні.
  2. Підсумкові показники у всіх формах повинні бути в тис. грн., але для учбових цілей ці показники представлені в гривнях.
  3. В формах звітності, для спрощення процесу заповнення, наведено скорочення: СД - сальдо по дебету рахунку; СК - сальдо по кредиту рахунку.

 

 

 

1. Зафіксовані залишки на рахунках на початок звітного періоду, в грн.

№ з/п

Найменування

Код рахунку

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Основні засоби

10

87000,00

69600,00

65250,00

82650,00

52200,00

60900,00

73950,00

47850,00

56550,00

78300,00

2

Знос основних засобів

131

880,00

704,00

660,00

836,00

528,00

616,00

748,00

484,00

572,00

792,00

3

Товари на складі

28

360000,00

288000,00

270000,00

342000,00

216000,00

252000,00

306000,00

198000,00

234000,00

324000,00

4

Готівка

301

80,00

64,00

60,00

76,00

48,00

56,00

68,00

44,00

52,00

72,00

5

Рахунок в банку

311

51360,00

41088,00

38520,00

48792,00

30816,00

35952,00

43656,00

28248,00

33384,00

46224,00

6

Розрахунки з покупцями

361

22286,00

17828,80

16714,50

21171,70

13371,60

15600,20

18943,10

12257,30

14485,90

20057,40

7

Розрахунки з підзвітними особами (аванс)

372

360,00

288,00

270,00

342,00

216,00

252,00

306,00

198,00

234,00

324,00

8

Витрати майбутніх періодів

39

2500,00

2000,00

1875,00

2375,00

1500,00

1750,00

2125,00

1375,00

1625,00

2250,00

9

Зареєстрований капітал

40

320000,00

256000,00

240000,00

304000,00

192000,00

224000,00

272000,00

176000,00

208000,00

288000,00

10

Додатковий капітал

42

50000,00

40000,00

37500,00

47500,00

30000,00

35000,00

42500,00

27500,00

32500,00

45000,00

11

Нерозподілений прибуток

44

31600,00

25280,00

23700,00

30020,00

18960,00

22120,00

26860,00

17380,00

20540,00

28440,00

12

Розрахунки з постачальниками

631

120000,00

96000,00

90000,00

114000,00

72000,00

84000,00

102000,00

66000,00

78000,00

108000,00

13

Розрахунки с бюджетом /  податок на прибуток

6411

80,00

64,00

60,00

76,00

48,00

56,00

68,00

44,00

52,00

72,00

14

Розрахунки з бюджетом / ПДВ

6415

66,00

52,80

49,50

62,70

39,60

46,20

56,10

36,30

42,90

59,40

15

Розрахунки з іншими кредиторами

685

960,00

768,00

720,00

912,00

576,00

672,00

816,00

528,00

624,00

864,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Господарські операції за звітний період

\

 

 

Господарські операції

Дебет

Кредит

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Отримані товари від постачальника без ПДВ

 

 

75000,00

60000,00

56250,00

71250,00

45000,00

52500,00

63750,00

41250,00

48750,00

67500,00

 

сумма ПДВ

 

 

15000,00

12000,00

11250,00

14250,00

9000,00

10500,00

12750,00

8250,00

9750,00

13500,00

2

Нарахована заробітна плата апарату управління

 

 

1400,00

1400,00

1400,00

1400,00

1400,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

3

Нарахована заробітна плата робітникам збуту

 

 

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

4

Утримано податок з доходів працівників

 

 

519,20

519,20

519,20

519,20

519,20

618,80

618,80

618,80

618,80

618,80

5

Утримано ЄВС працівників

 

 

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

68,00

68,00

68,00

68,00

68,00

8

Утримано профспілкові внески

 

 

29,00

29,00

29,00

29,00

29,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

9

Нараховано ЄВС на фонд заробітної  плати працівників апарату управління

 

 

448,00

448,00

448,00

448,00

448,00

576,00

576,00

576,00

576,00

576,00

10

Нараховано  ЄВС на фонд заробітної  плати працівників відділу збуту

 

 

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

512,00

512,00

512,00

512,00

512,00

11

Нараховано дохід від реалізації товарів покупцю 1

 

 

216720,00

173376,00

162540,00

205884,00

130032,00

151704,00

184212,00

119196,00

140868,00

195048,00

12

Відображена сума  ПДВ

 

 

36120,00

28896,00

27090,00

34314,00

21672,00

25284,00

30702,00

19866,00

23478,00

32508,00

13

Списана собівартість реалізованих товарів

 

 

165000,00

132000,00

123750,00

156750,00

99000,00

115500,00

140250,00

90750,00

107250,00

148500,00

14

Оплачено постачальнику 1 за товари

 

 

180000,00

144000,00

135000,00

171000,00

108000,00

126000,00

153000,00

99000,00

117000,00

162000,00

15

Надійшла виручка  на поточний рахунок від покупця 1

 

 

230000,00

184000,00

172500,00

218500,00

138000,00

161000,00

195500,00

126500,00

149500,00

207000,00

16

Акцептовано рахунок на придбання комп’ютера

 

 

4200,00

3360,00

3150,00

3990,00

2520,00

2940,00

3570,00

2310,00

2730,00

3780,00

17

Отримана готівка с поточного рахунку в касу

 

 

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2800,00

2800,00

2800,00

2800,00

2800,00

18

Оприбутковано комп’ютер (безПДВ)

 

 

3500,00

2800,00

2625,00

3325,00

2100,00

2450,00

2975,00

1925,00

2275,00

3150,00

 

Сума  ПДВ

 

 

700,00

560,00

525,00

665,00

420,00

490,00

595,00

385,00

455,00

630.00

19

Введено комп'ютер в експлуатацію

 

 

3500,00

2800,00

2625,00

3325,00

2100,00

512,00

512,00

512,00

512,00

512,00

20

Виплачена заробітна плата співробітникам підприємства

 

 

2264,80

2264.80

2264.80

2264 80

2264.80

2645.20

2645 20

2645 20

2646 90

2645 20

21

Списані витрати на відрядження працівника  відділу збуту

 

 

390,00

312,00

292,50

370,50

234,00

273,00

331,50

214,50

253,50

351,00

22

Відшкодована перевитрата грошових коштів підзвітній особі

 

 

30,00

24,00

22,50

28,50

18,00

21,00

25,50

16,50

19,50

27,00

23

Сплачена оренда приміщення

 

 

2000,00

1600,00

1500,00

1900,00

1200,00

1400,00

1700,00

1100,00

1300,00

1800,00

24

Перераховані гроші с поточного рахунку кредитору

 

 

600,00

460,00

450,00

570,00

360,00

420

510,00

330,00

390,00

540,00

25

Відображено дохід від  реалізації товарів покупцю 1

 

 

220320,00

176256,00

165240,00

209304,00

132192,00

154224,00

187272,00

121176,00

143208,00

198288,00

26

Відображена сума податкових зобов’язань (по ПДВ)

 

 

36720,00

29376,00

27540,00

34884,00

22032,00

25704,00

31212,00

20196,00

23868,00

33048,00

27

Списана собівартість реалізованих товарів

 

 

171000,00

136800,00

128250,00

162450,00

102600,00

119700,00

145350,00

94050,00

111150,00

153900,00

28

Отримана оплата на поточний рахунок від покупця 2

 

 

190000,00

152000,00

142500,00

180500,00

114000,00

133000,00

161500,00

104500,00

123500,00

171000,00

29

Нараховано знос ОЗ

 

 

310,00

248,00

232,50

294,50

186,00

217,00

263,50

170,50

201,50

279,00

30

Нараховано прибутковий податок

 

 

6285,06

4789,26

4415,31

5911,11

3293,46

3835,86

4957,71

2714,01

3461,91

5331,66

31

Податок  з доходів працівників перераховано в бюджет

 

 

6285,06

4789,26

4415,31

5911,11

3293,46

3835,86

4957,71

2714,01

3461,91

5331,66

31

Перераховані обов’язкові платежі:

 

 

 

 

 

 

 

31.1

податок на прибуток

 

 

599,20

583,20

579,20

595,20

567,20

674,80

686,80

662,8

670,80

690,80

31.2

ЄВС

 

 

986,00

986,00

986,00

986,00

986,00

1156,00

1156,00

1156,00

1156,00

1156,00

 

Отриманий фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

32

Дохід від реалізації товарів віднесен на фінансовий результат

 

 

364200,00

291360,00

273150,00

345990,00

218520,00

254940,00

309570,00

200310,00

236730,00

327780,00

 

33

Собівартість реалізованих товарів віднесено на фінансовий результат

 

 

336000,00

268800,00

252000,00

319200,00

201600,00

235200,00

285600,00

184800,00

218400,00

302400,00

34

 

Списани на фінансовий результат загальногосподарські витрати

 

 

2000,00

1600,00

1500,00

1900,00

1200,00

1400,00

1700,00

1100,00

1300,00

1800,00

 

35

Списані затрати по утриманню основних засобів

 

 

310,00

248,00

232,50

294,50

186,00

217,00

263,50

170,50

201,50

279,00

36

Списано на фінансовий результат  податок на прибуток

 

 

6285,06

4789,26

4415,31

5911,11

3293,46

3835,86

4957,71

2714,01

3461,91

5331,66

37

Закрито рах.79

 

 

14665,14

11174,94

10302,39

13792,59

7684,74

8650,34

11567,99

6332,69

8077,79

12440,54

                                     
 

 

 

 

ДОДАТОК Б

 

 

Оборотний баланс ТОВ “Слава”

Код рахунку

Назва рахунку

Початкове сальдо

Оборот

Кінцеве сальдо

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

131

Знос основних засобів

 

 

 

 

 

 

203

Паливо

 

 

 

 

 

 

22

МШП

 

 

 

 

 

 

281

Товари

 

 

 

 

 

 

301

Готівка

 

 

 

 

 

 

311

Рахунки в банку

 

 

 

 

 

 

361

Розрахунки з покупцями та замовниками 

 

 

 

 

 

 

372

Розрахунки підзвітним особами

 

 

 

 

 

 

377

Розрахунки з іншими дебіторами

 

 

 

 

 

 

39

 Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

40

Зареєстрований капітал

 

 

 

 

 

 

42

Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

441

Прибуток нерозподілений

 

 

 

 

 

 

60

Короткострокові кредити  банку

 

 

 

 

 

 

631

Розрахунки з постачальниками і відрядниками

 

 

 

 

 

 

641

Розрахунки за податками

 

 

 

 

 

 

661

Розрахунки  з персоналом

 

 

 

 

 

 

685

Розрахунки з іншими кредиторами

 

 

 

 

 

 

702

 

 

 

 

 

 

 

791

Результат основної діяльності

 

 

 

 

 

 

902

Собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 

 

 

92

Адміністративні затрати

 

 

 

 

 

 

93

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

981

Податки на прибуток від основної діяльності

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ: