Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік коштів

 

2.Економічна сутність, документальне оформлення та облік статутного капіталу

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 201 - Кт 631 - 50’000 грн.;

б) Дт 641 - Кт 631 -10’000 грн.;

в) Дт 631 - Кт 311 - ? грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахункита визначити кореспонденцію рахунків:

- реалізовано готову продукцію 10’000 грн.

- відображено податкове зобов’язання з ПДВ (суму визначити самостійно);

- зараховані на поточний рахунок кошти, одержані від покупців (суму визначити самостійно).

 

5.За наведенимінвентаризаційним описом підприємстваскластийого баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Розрахунки з підзвітними особами

600

2.

Розрахунки з покупцями

1000

3.

Виробництво

6200

4.

Розрахунки за податками

3800

5.

Додатковий капітал

4980

6.

Розрахунки з постачальниками

5100

7.

Поточний рахунок в банку

28550

8.

Статутний капітал

76170

9.

Готівка

3100

10.

Основні засоби

50600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік розрахунків з покупцями та замовниками

 

2. Економічна сутність, документальне оформлення та облік додаткового  капіталу

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 301 - Кт 311 - 50’000 грн.;

б) Дт 661 - Кт 301 - 40’000 грн.;

в) Дт 372 - Кт 301 - ? грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків:

- оприбутковані одержані від постачальників запаси 10’000 грн.;

- відображений податковий кредит з ПДВ (суму визначити самостійно);

- переказані з поточного рахунку кошти постачальникам (суму визначити самостійно).

 

5. За наведенимінвентаризаційним описом підприємства скласти його баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Фінансові інвестиції

3100

2.

Розрахунки з покупцями

1000

3.

Виробництво

6200

4.

Розрахунки за соціальним страхуванням

3800

5.

Кредити банків

9980

6.

Розрахунки з постачальниками

6100

7.

Поточний рахунок в банку

26550

8.

Матеріали

8600

9.

Статутний капітал

56170

10.

Основні засоби

34600

11.

Розрахунки за податками

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами

 

2. Економічна сутність, документальне оформлення та облік накопиченого  капіталу

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 361 - Кт 701 - 50’000 грн.;

б) Дт 341 - Кт 361 - 50’000 грн.;

в) Дт 311 - Кт 341 - ? грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків:

- оприбутковані одержані від постачальниківосновні засоби 10’000 грн.;

- відображений податковий кредит з ПДВ (суму визначити самостійно);

- введені основні засоби в експлуатацію (суму визначити самостійно).

 

5. За наведенимінвентаризаційним описом підприємства скласти його баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Основні засоби

59700

2.

Розрахунки з постачальниками

6100

3.

Матеріали

8200

4.

Розрахунки з оплати праці

6800

5.

Нерозподілений прибуток

3980

6.

Готівка

200

7.

Поточний рахунок в банку

9850

8.

Статутний капітал

64170

9.

Готова продукція

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік виробничих запасів

 

2. Економічна сутність, документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 301 - Кт 311 - 50’000 грн.;

б) Дт 372 - Кт 301 - 10’000 грн.;

в) Дт 661 - Кт 301 - ? грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків:

- нарахована заробітна плата адміністративному персоналу 25’000 грн.;

- утримано податок на доходи фізичних осіб (суму визначити самостійно);

- утримано військовий збір (суму визначили самостійно).

 

5. За наведенимінвентаризаційним описом підприємства скласти його баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Розрахунки з постачальниками

5100

2.

Матеріали

1000

3.

Розрахунки за податками

3800

4.

Інші поточні зобов’язання

4980

5.

Поточний рахунок в банку

8550

6.

Статутний капітал

46170

7.

Каса

3100

8.

Основні засоби

44400

9.

Виробництво

5200

10.

Розрахунки з оплати праці

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік основних засобів

 

2. Економічна сутність, документальне оформлення та облік розрахунків за податками та платежами

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 311 - Кт 601 - 50’000 грн.;

б) Дт 951 - Кт 684-20’000 грн.;

в) Дт 684 - Кт 311 - ? грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків:

- списано доходи від реалізації на фінансові результат 15’000 грн.;

- списано адміністративні витрати на фінансові результати 9’000 грн.;

- нарахований податок на прибуток підприємства (суму визначити самостійно).

 

5. За наведенимінвентаризаційним описом підприємства скласти його баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Нематеріальні активи

500

2.

Розрахунки з покупцями

1000

3.

Матеріали

6200

4.

Розрахунки за податками

6800

5.

Резервний капітал

4980

6.

Розрахунки з постачальниками

5100

7.

Поточний рахунок в банку

28550

8.

Статутний капітал

84170

9.

Каса

3100

10.

Основні засоби

61700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік нематеріальних активів

 

2. Економічна сутність, документальне оформлення та облік виплат працівникам

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 46  - Кт 401 - 40’000 грн.;

б) Дт 311 - Кт 46   - 10’000 грн.;

в) Дт 20  - Кт 46   - ? грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків:

- одержано кошти до каси підприємства 15’000 грн.;

- видано кошти з каси підприємства на службові відрядження 9’000 грн.;

- видано кошти з каси підприємства як заробітну плату (суму визначити самостійно).

 

5. За наведенимінвентаризаційним описом підприємства скласти його баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Основні засоби

9700

2.

Кредити банків

1800

3.

Матеріали

6200

4.

Розрахунки з оплати праці

2100

5.

Розрахунки за страхуванням

980

6.

Готова продукція

200

7.

Поточний рахунок в банку

18550

8.

Статутний капітал

30420

9.

Нематеріальні активи

50

10.

Виробництво

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік витрат виробництва

 

2. Економічна сутність, документальне оформлення та облік доходів підприємства

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 23 - Кт 131 - 10’000 грн.;

б) Дт 91 - Кт 134-12’800 грн.;

в) Дт 92 - Кт 133-8’000 грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків:

- одержано виробничі запаси20’000 грн. (без ПДВ);

- відображене податковий кредит з ПДВ(суму визначити самостійно);

- переказані кошти постачальникам (суму визначити самостійно).

 

5. За наведенимінвентаризаційним описом підприємства скласти його баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Статутний капітал

76170

2.

Розрахунки з покупцями

1000

3.

Виробництво

6200

4.

Розрахунки за соціальним страхуванням

3800

5.

Кредити банків

9980

6.

Розрахунки з постачальниками

6100

7.

Поточний рахунок в банку

28550

8.

Матеріали

6600

9.

Фінансові інвестиції

3100

10.

Основні засоби

54600

11.

Розрахунки з оплати праці

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

1. Економічна сутність, документальне оформлення та облік витрат діяльності підприємства

 

2. Економічна сутність та види фінансової звітності

 

3. За наведеною кореспонденцією рахунків визначити зміст господарських операцій:

а) Дт 373 - Кт 719 - 50’000 грн.;

б) Дт 719 - Кт 641- 20’000 грн.;

в) Дт 311 - Кт 373 - ? грн.

 

4. За наведеними господарськими операціями зробити розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків:

- за рахунок прибутку поповнено резервний капітал 15’000 грн.;

- за рахунок прибутку нараховані дивіденди 9’000 грн.;

- за рахунок прибутку поповнено статутний капітал 10’000 грн.

 

5. За наведенимінвентаризаційним описом підприємства скласти його баланс:

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НА 01.01.2017.

Назва об’єкту обліку

Сума, грн.

1.

Нерозподілений прибуток

4000

2.

Готова продукція

200

3.

Розрахунки з оплати праці

6800

4.

Основні засоби

59700

5.

Кредити банків

1800

6.

Поточний рахунок в банку

16550

7.

Статутний капітал

74170

8.

Розрахунки за страхуванням

2750

9.

Виробництво

2100

10.

Матеріали

10970