Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

В практичній частині студентам необхідно зробити наступні завдання:

1.Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій та визначити суми по кожній  операції виходячи з вихідних даних  згідно таблиць1-2;

2.Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські операції, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо – нульові, крім рахунків 10 “Основні засоби” -  70000 грн., 301 “Каса в національній валюті” – 5000 грн., 311 “Поточні рахунки в національній валюті” – 75000грн., а також 40 “Статутний капітал” – 150000грн.); 

            3.По кожному синтетичному рахунку визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року;

4.Скласти оборотну відомість по рахункам синтетичного обліку;

5.Скласти баланс підприємства.

Таблиця 1

 

Господарські операції підприємства за березень 200_р.

п/п

Зміст

господарської

операції

Сума, грн. (по варіанту)

Кореспонденція рахунків

Супровод-

жу­вальні документи

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

 

Оприбутковано матеріали, що надійшли від постачальника

 

 

 

 

 

 

2

 

Відображено сума  податкового кредиту з ПДВ по матеріалам

 

 

 

 

3

Проведено оплату постачальнику в повному обсязі

 

 

 

 

4

 

Відображено вартість транспортних послуг, пов’язаних з придбанням матеріалів

 

 

 

 

 

5

 

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ щодо транспортних послуг

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Видано суму під звіт на придбання витратних матеріалів для комп’ютера

 

 

 

 

 

7

Сплачено за надання транспортних послуг

 

 

 

 

8

 

Оприбутковано витратні матеріали для комп’ютера, які були куплені підзвітною особою

 

 

 

 

 

9

Відображено суму ПДВ по витратним матеріалам для комп'ютера

 

 

 

 

 

10

 

Повернуто в касу невикористану суму підзвітних коштів

 

 

 

 

 

11

Списано матеріали на виробництво готової продукції

 

 

 

 

12

 

Нараховано заробітну плату основним виробничим працівникам

 

 

 

 

13

 

Нараховано відрахування  єдиного соціального внеску по основним виробничим працівникам (37%)

 

 

 

 

14

 

Утримано податок з доходів фізичних осіб по основним виробничим працівникам

 

 

 

 

15

Утримано  військовий збір по основним виробничим працівникам.

 

 

 

 

16

 

Нараховано амортизацію основних засобів виробничого призначення

 

 

 

 

 

 

17

 

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

 

 

 

 

 

 

Продовж. табл. 1

1

2

3

4

5

6

18

 

Нараховано відрахування єдиного соціального внеску по адміністративному персоналу.

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Утримано податок з доходів фізичних осіб по адміністративному персоналу

 

 

 

 

20

Утримано військовий збір по адміністративному персоналу.

 

 

 

 

21

 

Нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення

 

 

 

 

 

22

 

Списані витратні матеріали для комп’ютера на адміністративні цілі

 

 

 

 

23

 

Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Списано на фінансові результати адміністративні витрати

 

 

 

 

 

25

 

Оприбутковано готову продукцію за фактичною собівартістю

 

 

 

 

 

26

Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям

 

 

 

 

27

 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ по реалізованій продукції

 

 

 

 

28

 

Надійшли кошти в оплату за реалізовану готову продукцію на поточний рахунок підприємства

 

 

 

 

 

29

Списано собівартість реалізованої готової продукції

 

 

 

 

30

 

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції

 

 

 

 

 

 

31

 

Списано на фінансовий результат доход від реалізації готової продукції

 

 

 

 

 

 

32

 

Отримано готівку з банку в касу для виплати заробітної плати

 

 

 

 

 

33

3 каси видана заробітна плата (90%)

 

 

 

 

34

Депонування не отриманої заробітної плати

 

 

 

 

35

Сума депонованої заробітної плати здана в банк

 

 

 

 

36

 

Нараховано податок на прибуток підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Списано нерозподілений прибуток

 

 

 

 

  • у рядках з не вказаною сумою її визначити самостійно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

 

Вихідні дані для виконання курсової роботи

№ операції

Сума по варіантах , грн.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

40000

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

4

5000

5250

5500

5750

6000

6250

6500

6750

7000

7250

6

3000

3150

3300

3450

3600

3750

3900

4050

4200

4350

8

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

11

35000

36750

38500

40250

42000

43750

45500

47250

49000

50750

12

80000

84000

88000

92000

96000

100000

104000

108000

112000

116000

16

800

840

880

920

960

1000

1040

1080

1120

1160

17

60000

63000

66000

69000

72000

75000

78000

81000

84000

87000

21

115

120

125

135

140

145

150

155

160

165

23

300

315

330

345

360

375

390

405

420

435

26

380000

399000

418000

437000

456000

475000

494000

513000

532000

551000

28

380000

399000

418000

437000

456000

475000

494000

513000

532000

551000

 

 

 

 

Зразок головної книги.

Рахунок ______

п/п

Дата

 

Зміст (номер) господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

 

Сальдо на початок звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на кінець звітного періоду

 

 

 

 

Зразок оборотно – сальдової відомості

Оборотно – сальдова відомість

за ________________ 20_ р.

п/п

Найменування рахунку

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

S       =      S

S    =     S

S       =      S