Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік

Варіант 1

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  Оцінка аудиторського ризику та суттєвості при перевірці податку на прибуток підприємства.

1.2.  З яких етапів складається процес проведення аудиту розрахунків з ПДВ?

 

2.     Складіть програму аудиту для перевірки податку на прибуток підприємств.

 

3.     Задача

Підприємство «Сонечко» за звітний період (3 квартал 2017 року) випустило 600 одиниць продукції. Матеріальні затрати на виробництво одиниці продукції склали 1000 грн.

Фонд оплати праці на підприємстві за звітний період склав 20 000 грн., у т.ч. 16 000 – зарплата працівників основного виробництва і 4 000 зарплата адміністрації.

Балансова вартість основних засобів складає 700 000 грн., в т.ч. виробничого обладнання 650 000 грн. і основних засобів адміністративного призначення 50 000 грн. Термін корисного використання основних засобів 5 р. Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

В цьому ж періоді було реалізовано 70 % продукції з рентабельністю 30 %.

За звітний період підприємство закупило матеріалів на суму 360 000 грн в т.ч. ПДВ та обладнання на суму 60000 грн. в т.ч. ПДВ.

Отримано рахунок за оренду приміщення на суму 9000 грн. без ПДВ (2/3 приміщення використовуються у виробничих цілях, 1/3 - адміністрація).

За результатами податкової перевірки, що проводилась у звітному періоді, підприємству було нараховано та сплачено штрафні санкції з податку на прибуток у сумі 10 000 грн.

Необхідно розрахувати податок на прибуток та ПДВ, які потрібно сплатити до бюджету за звітний період.

 

 

Варіант 2

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  Організація і методика виконання процедур аудиторської перевірки акцизного податку.

1.2.  Заключні процедури аудиту податку на додану вартість. Узагальнення та оформлення результатів перевірки.

 

2.     Наведіть приклад звіту аудитора за результатами аудиту оподаткування.

 

3.     Задача

Підприємство є платником податку на прибуток та платником податку на додану вартість. У 3 кварталі 2017 року собівартість реалізованих підприємством товарів склала 600 тис.грн. Виручка від реалізації дорівнює 1000 тис.грн. Також було реалізовано товари, які є об’єктом оподаткування ПДВ на суму 1200 тис.грн. (з ПДВ), собівартість яких склала 700 тис.грн..

01 серпня 2017 року підприємство отримало банківський кредит в сумі 30 тис.грн. під 25% річних. Згідно договору відсотки нараховуються в останній календарний день місяця. День отримання кредиту враховуються для розрахунку відсотків. При розрахунку календарних днів за рік, згідно договору слід враховувати 365 днів.

На балансі підприємства знаходиться обладнання первісною вартістю 560 тис. грн., термін експлуатації для цілей бухгалтерського обліку складає 6 років, застосовується прямолінійний метод амортизації.

В податковому обліку амортизується обладнання первісною вартістю 560 тис. грн., яке включене до складу 4 групи основних засобів. В податковому обліку підприємство використовує прямолінійний метод амортизації.

Необхідно розрахувати податок на прибуток та ПДВ, які потрібно сплатити до бюджету за звітний період.

 

 

 

Варіант 3

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  Нормативна база та методичні підходи до розрахунку податку на прибуток підприємств.

1.2.  Звіт аудитора за результатами податкового аудиту.

 

2.     Складіть програму аудиту для перевірки податку на доходи фізичних осіб.

 

3.     Задача

Підприємство є платником податку на прибуток. За звітний період випустило 4000 продукції. Матеріальні затрати на виробництво одиниці склали 150 грн. В цьому ж періоді було реалізовано 65 % продукції з рентабельністю 25%.

Фонд оплати праці на підприємстві складає 14 000 грн, в т.ч. 10 000 грн – зарплата працівників основного виробництва і 4 000 грн - зарплата адміністрації.

Балансова вартість основних засобів складає 700 000 грн., в т.ч. виробничого обладнання - 600 000 і адміністративного призначення - 100 000 грн. Термін корисного використання основних засобів в бухгалтерському обліку 10 років. Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Термін корисного використання в податковому обліку виробничого обладнання складає 5 років, основних засобів адміністративного призначення – 4 роки.

Розрахувати податок на прибуток підприємств, який необхідно сплатити до бюджету за звітний період.

 

 

Варіант 4

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  У чому полягає мета виконання процедур, пов’язаних із отриманням розуміння діяльності платника податку на прибуток?

1.2.  Документування процесу виконання завдань з аудиту оподаткування.

 

2.     Складіть план аудиту для перевірки правильності нарахування та сплати податку на додану вартість.

 

3.     Задача

Компанія «Три-Д» за вересень 2017 року випустила та реалізувала 1500 мобільних телефонів в Україні. Рентабельність продажів в Україні складає 90%. Продано до Польщі – 500 телефонів, за ціною по 600,00 євро за телефон. Ставка євро 1:30. Собівартість телефона складає – 10000 грн.

У вересні 2017 року повернуто банківський кредит в сумі 200 000 грн., а також  нараховано та сплачено відсотки за кредит  в сумі 2000 грн.

Отримано від компанії «Гладіолус» згідно договору комісії на реалізацію телефони Nokia на суму 240 000 в т.ч. ПДВ.

Розрахувати суму ПДВ, що підлягає сплаті за вересень 2017 року до бюджету.

 

 

 

 

Варіант 5

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  Сутність та порядок узагальнення результатів аудиту оподаткування.

1.2.  Правові основи оподаткування ПДВ та методика обчислення податку.

 

2.     Складіть план аудиту для перевірки правильності нарахування та сплати акцизного податку.

 

3.     Задача

Підприємство є платником податку на прибуток та платником ПДВ. За січень 2018 року підприємство випустило та реалізувало 700 тис. учнівських зошитів собівартістю 4 грн./шт. Рентабельність склала 40 %.

Було закуплено сировини на виробництво зошитів у січні 2018 року на суму 300 тис. з ПДВ і обладнання на 600 тис. грн. Обладнання було придбано у платника єдиного податку за ставкою 5%.

За січень 2018 року була нарахована заробітна плата наступним працівникам:

директор – 62 000 грн., основне місце роботи,

секретар – 2 350 грн., самотня мати має 1 дитину віком до 16 років, основне місце роботи, неповний робочий день (працює на 0,5 ставки),

бухгалтер – 17 500 грн., основне місце роботи,

комірник – 1200 грн., працює за договором цивільно-правового характеру, іншого місця роботи не має.

Визначити суму ПДВ, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та ЄСВ, які необхідно сплатити до бюджету за січень 2018 року, а також заробітну плату (винагороду) до виплати.

 

 

 

Варіант 6

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  План і програма перевірки правильності нарахування та сплати ПДВ.

1.2.  Аудиторські докази при здійсненні аудиту оподаткування.

 

2.     Наведіть приклад звіту аудитора за результатами аудиту оподаткування.

 

3.     Задача

Підприємство «Хмарка» здійснює оподатковувані та неоподатковувані операції. Сума оподатковуваних операцій (продано товари) склала за серпень 2017 року 600 000 грн. (без ПДВ), а сума неоподатковуваних (продані товари) 800 000 грн. Собівартість реалізованих товарів склала загалом 1 000 000 грн.  Інших доходів у підприємства за 3 кварталі 2017 року не було. В тому ж місяці підприємство придбало товарів на суму 30 000 грн. (в т.ч. ПДВ) з метою їх використання у оподатковуваній діяльності та сплатило оренду за приміщення в сумі 120 000 грн. (в т. ч. ПДВ). Приміщення використовується одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях. Для використання неоподатковуваних операціях були придбані послуги на суму 360 000 грн. з ПДВ.

На балансі підприємства знаходиться обладнання первісною вартістю 560 тис.грн, термін експлуатації для цілей бухгалтерського обліку складає 4 років, застосовується прямолінійний метод амортизації.

В податковому обліку амортизується обладнання первісною вартістю 560 тис.грн., яке включене до складу 4 групи основних засобів зі строком амортизації 5 років. В податковому обліку підприємство використовує прямолінійний метод амортизації.

Розрахувати суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за серпень 2017 року. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств за 3 квартал 2017 року.

 

 

 

Варіант 7

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  Процедури аудиторської перевірки ПДФО, ЄСВ та військового збору, аудиторські докази, оцінка аудиторських ризиків.

1.2.  З яких етапів складається процес проведення аудиту розрахунків з ПДВ?

 

2.     Складіть план аудиту для перевірки податку на доходи фізичних осіб.

 

3.     Задача

Підприємство «Електрон» є платником податку на прибуток та ПДВ. За 3 квартал 2017 року підприємство виготовило та реалізувало 160 телевізорів собівартістю 1600 грн. за штуку. З них 60% було продано за кордон по 500$ за штуку (1 дол. = 24,00 грн.дол.), решту в Україні по 12 000 грн. за одиницю (в т.ч. ПДВ).

За цей же період було придбано комплектуючих на 300 000 грн. без ПДВ, нараховано та виплачено заробітну плату управлінському персоналу – 50 000 грн. (ставка єдиного соціального внеску 22%), сплачено аудиторській фірмі за перевірку річної фінансової звітності 12 000 грн (в т.ч. ПДВ). Перераховано передплату іноземному постачальнику за обладнання 30 000 дол. (курс НБУ на дату передплати 25,00 грн./дол.).

Розрахувати суми податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, які необхідно за звітний період підприємству заплатити до бюджету.

 

 

Варіант 8

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  Процедури оцінки аудитором елементів системи внутрішнього контролю підприємства за податковими розрахунками.

1.2.  Назвіть основні принципи формування показників декларації з податку на прибуток.

 

2.     Складіть план аудиту для перевірки податку на прибуток підприємств.

 

3.     Задача

Підприємство «Майстер» за 3 квартал 2017 року випустило 500 столів. Матеріальні затрати на виробництво 1 стола склали 1500,00 грн. В цьому ж періоді було реалізовано 70 % продукції з рентабельністю 30%.

Фонд оплати праці на підприємстві складає 16 000 грн, в т.ч. 10 000 грн - зарплата працівників основного виробництва і 6 000 грн - зарплата адміністрації. Ставка єдиного соціального внеску становить 22%.

Балансова вартість основних засобів складає 800 000 грн., в т.ч.: виробничого обладнання 750 000 грн і адміністративного призначення 50 000 грн. Термін корисного використання основних засобів у бухгалтерському обліку складає 6 років. Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

В податковому обліку виробниче обладнання віднесено до 4 групи з терміном використання 5 років, адміністративні основні засоби включені до складу 4 групи з терміном корисного використання 2 роки. Всі адміністративні основні засоби не були в експлуатації на території України до 01.01.2017р., придбані та введені в експлуатацію з 01.01.2017р.

Необхідно розрахувати собівартість реалізованої готової продукції та податок на прибуток підприємств, який підлягає сплаті у 3 кварталі 2017 року.

 

 

 

Варіант 9

 

1.     Теоретичні питання:

1.1.  Етапи аудиту оподаткування, їх сутність.

1.2.  Програма аудиту податку на прибуток.

 

2.     Складіть програму аудиту для перевірки правильності нарахування та сплати податку на додану вартість.

 

3.     Задача

Підприємство ПАТ «Укрпромпостач» є платником податку на прибуток та ПДВ. За 3 квартал 2017 року підприємство виготовило та реалізувало 510 тис. пляшок напою «Байкал». Собівартість 1 пляшки - 25 грн.

В Україні було реалізовано 60% від всієї продукції з рентабельністю 50%. Решту реалізували за кордон по 2 євро за пляшку. Курс євро на дату реалізації 1:30. У 3 кварталі 2017 року було повернуто банківський кредит в сумі 100 000 грн. та нараховані і сплачені відсотки за кредитом в сумі 3 000 грн.

За вересень 2017 року період була нарахована ЗП:

директор - 45 000 грн.,

секретар - 2400 грн., самотня мати має 1 дитину віком до 16 років,

бухгалтер - 30 000 грн., 3 дітей, Ставка єдиного соціального внеску складає 22 %.

Визначити суму податку на прибуток за 3 квартал 2017 року, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та ЄСВ за вересень 2017 року, які необхідно сплатити до бюджету за звітний період.

 

 

Варіант 10

 

1.        Теоретичні питання:

1.1.     Предмет, об’єкт та процедурне забезпечення аудиту податку на доходи фізичних осіб.

1.2.     Заключні процедури аудиту податку на додану вартість. Узагальнення та оформлення результатів перевірки.

 

2.     Складіть програму аудиту для перевірки правильності нарахування та сплати акцизного податку.

 

Задача

Підприємство «Артем» є платником податку на прибуток та податку на додану вартість. За серпень 2017 року підприємство виготовило та реалізувало 2 000 одиниць пилососів собівартістю 3000 грн. за штуку. З яких 60% було продано за кордон по 500 $ за штуку (1 дол. - 24,00 грн.), решту в Україні з рентабельністю 25 %.

За цей же період закуплено комплектуючих на 300 000 грн. в т.ч. ПДВ, нараховано та виплачено заробітну плату управлінському персоналу – 50000 грн. (ставка єдиного соціального внеску 22%), сплачено за електроенергію 120 000 грн в (т.ч. ПДВ). Електроенергія включається до складу адміністративних витрат. Отримано передплату за товар від іноземного покупця 15 000 дол. (курс НБУ на дату передплати 25,00). Інших операцій в 3 кварталі 2017 року підприємство не проводило.

Розрахувати суми податку на додану вартість за серпень 2017 року та податку на прибуток підприємств за 3 квартал 2017 року, які необхідно за звітний період підприємству заплатити до бюджету.