Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік депозитних операцій

Тема

Облік депозитних операцій

 

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 року

 

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 року

 

 

 

вкладна (депозитна) операція - операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами.

 

вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні кореспонденції рахунків з обліку вкладів (депозитів) фізичних осіб

 

№ з/п

Зміст операції

Номери рахунків

Дт

Кт

1.

Залучення коштів на вклад (депозит)

1001, 1002, 2620

2620, 2630, 2635

 

Залучення коштів на вклад (депозит) з виплатою процентів авансом

1001, 1002, 2620

2636

2630, 2635

2630, 2635

2.

Залучення коштів на вклад (депозит) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

1001, 1002, 2620

2636

2620, 2630, 2635

6398

3.

Амортизація суми неамортизованого дисконту при залученні коштів на вклад (депозит) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова

7041

2636

4.

Визнання збитку у разі залучення коштів на
вклад (депозит) за ставкою, яка вища, ніж ринкова

1001, 1002, 2620

7398

2620, 2630, 2635

2637

5.

Амортизація суми неамортизованої премії при залученні коштів на
вклад (депозит) за ставкою, яка вища, ніж ринкова

2637

7041

6.

Нарахування процентів за вкладами (депозитами)

7041

2638

 

Сплата процентів за вкладами (депозитами)

2638

1001, 1002, 2620

 

Капіталізація процентів за вкладами (депозитами)

2638

2630, 2635

 

Амортизація сплачених авансом процентів за вкладами (депозитами)

7041

2636

 

Повернення вкладу (депозиту

2620, 2630, 2635

1001, 1002, 2620

 

 

 

 

 

 

Приклад розв’язання завдання

1.03.20ХХ р. АКБ «ПриватБанк» залучив депозит АТ «Веселка» строком на 6 місяців в сумі 12000 грн. під 12% річних. Проценти нараховуються за методом 30/360 та виплачуються в кінці строку. Депозит залучається на ринкових умовах (первісна вартість = справедлива вартість). Скласти бухгалтерські проведення за вищенаведеними операціями.

Розв’язання

1.Розрахуємо ефективну ставку за даним депозитом. Для цього побудуємо графік майбутніх грошових потоків:

Графік грошових потоків за депозитом

Місяць

Депозит

Проценти

Всього

0

12000

0

12000

1

12000

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

-12000

-720

-12720

Розрахована ефективна складає 0,9759 %.

2.Розрахуємо різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних витрат та нарахованих за номінальною процентною ставкою витрат, які відображаються за рахунками з обліку неамортизованого дисконту у кореспонденції з рахунками з обліку процентних витрат:

 

Розрахунок амортизації дисконту

Місяць

Балансова вартість на початок періоду

Витрати за ефективною ставкою відсотка

Повернення основної суми

Сплата процентів

Нарахування процентів

Балансова вартість на кінець періоду

Амортизація дисконту

1

12000,00

117,11

-

-

120

12117,11

2,89

2

12117,11

118,25

-

-

120

12235,35

1,75

3

12235,35

119,40

-

-

120

12354,76

0,60

4

12354,76

120,57

-

-

120

12475,32

-0,57

5

12475,32

121,74

-

-

120

12597,07

-1,74

6

12597,07

123,48

-

-

120

12720,00

-3,48

 

12000,00

720,00

-12000

-720

720

0

0

 

3.Розглянемо облік даної операції:

Кореспонденції рахунків

Дата

Зміст  операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1.03

Залучення депозиту

2600

2610

12000

31.03

Нарахування відсотків за депозитом

7021

2618

120

 

Амортизація дисконту

2616

7021

2,89

30.04

Нарахування відсотків за депозитом

7021

2618

120

 

Амортизація дисконту

2616

7021

1,75

31.05

Нарахування відсотків за депозитом

7021

2618

120

 

Амортизація дисконту

2616

7021

0,60

31.06

Нарахування відсотків за депозитом

7021

2618

120

 

Амортизація дисконту

7021

2616

0,57

31.07

Нарахування відсотків за депозитом

7021

2618

120

 

Амортизація дисконту

7021

2616

1,74

31.08

Нарахування відсотків за депозитом

7021

2618

120

 

Амортизація дисконту

7021

2616

3,48

1.09

Погашення депозиту

2610

2600

12000

 

Погашення відсотків

2618

2600

720