Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

 

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

кафедра обліку підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

Навчальні завдання та робочий зошит

для проведення практичних занять (міжпредметного тренінгу)

в частині наук “Фінансовий облік – 1,2”, “Управлінський облік”,

“Звітність підприємств”

для студентів заочної форми навчання

 

 

Укладачі:

к.е.н., професор Добровський В.М.

к.е.н., доцент Степаненко О.І.

к.е.н., доцент Примаченко О.Л.

к.е.н., доцент Лежненко Л.І.

 

 

 

 

 

Студента _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Курс _____   Група ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2014

 
вступ

 

 

Міжпредметний тренінг у вигляді вирішення комплексних завдань призначений для практичного навчання студентів прийомам і діям, які пов’язані з методикою та організацією ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання.

Метою проведення тренінгу є надання можливості студентам:

1) забезпечити практичне застосування теоретичних знань, набутих у процесі вивчення дисциплін “Фінансовий облік – 1”, “Фінансовий облік – 2”, “Управлінський облік”, “Звітність підприємств”, “Інформаційні системи і технології в обліку”;

2) виробити у студентів навички опрацювання та вирішення практичних ситуацій; здійснення необхідних розрахунків; узагальнення інформації в регістрах обліку, складання фінансової звітності підприємства; прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо поліпшення діяльності господарюючого суб’єкта.

Предметом опанування тренінгу є:

1) методичні засади обліку необоротних та оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності, а також змін, які відбуваються в них в результаті здійснення господарських операцій на підприємстві;

2) організаційні та методичні аспекти складання різних форм фінансової звітності підприємств України у відповідності до норм національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

3) методи обліку витрат і калькулювання повної та неповної собівартості, методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку, методи оцінювання облікової інформації для прийняття управлінських рішень, бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових результатів за центрами відповідальності.

Об’єктами міжпредметного тренінгу є: необоротні та оборотні активи, власний капітал, зобов’язання, витрати, доходи та фінансові результати діяльності підприємства. Кожен об’єкт має свої складові та відповідну специфіку, які розглядаються в процесі проведення тренінгу.

Міжпредметний тренінг створено для надання практичної допомоги студентам в отриманні професійних навичок з ведення бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання. На час проведення тренінгу студент стає бухгалтером та під керівництвом викладача опановує практичні премудрості майбутньої професії.

Навчальний матеріал, цифрові дані, назви підприємств, прізвища посадових осіб та інших працівників, які наведено в навчальних завданнях є умовними.

 

Тема 1

Облік грошових коштів, дебіторської заборгованості

 

Завдання 1.1

Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку в національній валюті

 

Методичні вказівки:

1) Опрацювати виписки банку ТОВ “Либідь”, визначити кореспонденцію рахунків за здійсненими операціями на поточному рахунку.

2) За даними виписок банку скласти Журнал 1.2 та Відомість 1.2. Визначити обороти та залишок на кінець місяця за субрахунком 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

 

Виписки банку за вересень 20ххр.

Клієнт ТОВ “Либідь”, код ЄДРПОУ – 03030401, АКБ “Правекс – банк”, код банку 321983

Дата проплати: 01/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 31/08

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

25 200,00

2600430012127

114

01/09

Д

1 200,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

322250 МУ “Ощадбанку” у м. Києві

32001124 ТОВ “Перевізник”

Оплата за транспортні послуги з перевезення матеріалів  згідно рах. № 206 від 29.08.хх р., в т.ч. ПДВ – 200,00.

260869011

11008

01/09

К

10 000,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 АКБ “Правекс – банк”

Короткостроковий кредит (терміном 6 місяців) згідно договору № 12/101 від 22.08.ххр.

26006301243144

202

01/09

К

43 000,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

322250 Філія “Київське міське відділення ПІБ”

30181064 ТОВ “Октава”

Оплата (часткова) за меблі згідно рах. №38/01 від 26.08.ххр., в т.ч. ПДВ 7166,67.

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

1 200,00

53 000,00

77 000,00

             

 

Дата проплати: 04/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 01/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

77 000,00

3570790314516

pay_242

04/09

Д

350,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 АКБ “Правекс – банк”

За розрахункове обслуговування з 01.08 по 31.08 згідно договору. Без ПДВ

26001069011

115

04/09

Д

3 500,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 АКБ “Правекс – банк”

Виставлення акредитиву на ВАТ “Корона” (через АКБ “ВТБ-банк”) терміном 10 р.д., згідно договору №345/01 від 02.09.хх р.

33217800800007

116

04/09

Д

6 800,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

820019 УДК у м. Києві

26077922 ВДК Печерського р-ну

*; 31452020;11010100;01. Податок з доходів фізичних осіб за серпень. Сплачено повністю. Термін сплати 07.09.хх р. Без ПДВ

256053122609

117

04/09

Д

18 780,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

322669 ГУ Ощадбанку по м. Києву і області

22870173 Пенсійний фонд Печерського р-ну

*;31452020;50020100; Відрахування до Пенсійного фонду єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за серпень Сплачено повністю. Термін сплати 06.09.хх р. Без ПДВ

100149011

1215831

04/09

Д

34 700,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 Операційна каса комерційного банку у гривнях

Готівка згідно чеку № 1215831 на заробітну плату за другу половину серпня 20ххр.

26006301243144

209

04/09

К

23 275,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

322250 Філія “Київське міське відділення ПІБ”

30181064 ТОВ “Октава”

Оплата (кінцева) за меблі згідно рах. №38/01 від 26.08.хх р., в т.ч. ПДВ 3879,17.

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

64 130,00

23 275,00

36 145,00

             

 

Дата проплати: 06/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 04/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

36 145,00

260011194

118

06/06

Д

480,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

300335 АППБ “Аваль”, м. Київ

24095844 ТОВ “Орієнт”

Попередня оплата за газету “Все про бухгалтерський облік” на 4-й квартал 20ххр., в т.ч. ПДВ 80,00.

100149011

142/02

06/09

К

4 200,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 Операційна каса комерційного банку у гривнях

Внесення готівки згідно Заяви №142/02 від 06.09.хх р.

26006301243144

216

06/09

К

20 250,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

322250 Ф-я “Київське міське відділення ПІБ”

30181064 ТОВ “Люкс”

Оплата за меблі згідно рах. №32/002 від 24.08.хх р., в т.ч. ПДВ 3 375,00.

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

480,00

24 450,00

60 115,00

             

 

Дата проплати: 11/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 06/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

60 115,00

100149011

1215832

11/09

Д

880,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 Операційна каса комерційного банку у гривнях

Готівка згідно чеку № 1215832 на витрати по відрядженнях

29002903978

119

11/09

Д

9600,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

320360 Перша Київська ф-я “ВА-БАНК”

31413242 ТОВ “Граніт”

Попередня оплата за матеріали згідно договору № 42/09 від 20.08.ххр., в т.ч. ПДВ 1600,00.

100149011

144/02

11/09

К

200,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 Операційна каса комерційного банку у гривнях

Внесення готівки згідно Заяви №144/02 від 11.09.хх р.

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

10 480,00

200,00

49 835,00

             

 

Дата проплати: 12/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 11/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

49 835,00

26000070931

120

12/09

Д

3 600,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

300175 Акціонерний банк “Ажіо”, м. Київ

23534649 ТОВ “Факел”

Оплата за матеріали згідно рах. 193 від 27.08.хх р., в т.ч. ПДВ – 600,00

2600801285167

121

12/09

Д

4 800,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

322313 ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”

02573148 ТОВ “Віраж”

Оплата за оренду офісного приміщення за серпень п.р. згідно рах. СФ – 0000022 від 16.08.хх р.; в т.ч. ПДВ – 800,00

100149011

147/02

12/09

К

12 150,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 Операційна каса комерційного банку у гривнях

Внесення готівки згідно Заяви №147/02 від 12.09.хх р.

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

8 400,00

12 150,00

53 585,00

             

 

 

Дата проплати: 15/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 12/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

53 585,00

33211828800007

122

15/09

Д

170,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 АКБ “Правекс – банк”

За розрахунково-касове обслуговування з 01.09 по 15.09 згідно договору. Без ПДВ

31114015900002

123

15/09

Д

4 000,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

820019 УДК у м. Києві

26077879 ВДК Печерського р-ну

*;03030401;14010100;01. Податок на додану вартість за серпень. Перераховано повністю. Термін сплати 15.09.хх р.

2600500660054

124

15/09

Д

17 400,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс-банк”, м. Київ

23735164 ТОВ “Автозапчастини”

Оплата за комплектуючі вироби згідно рах. № 421/11 від 05.09.хх р., в т.ч. ПДВ 2900,00

26005038220701

333

15/09

К

15 000,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

322012 Київська міська ф-я АКБ “Укрсоцбанк”

31244188 ТОВ “Медіо”

Попередня оплата за меблі згідно договору № 48 від 11.08.хх р., в т.ч. ПДВ – 2 500,00

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

21 570,00

15 000,00

47 015,00

             

 

 

Дата проплати: 18/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 15/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

47 015,00

2600130011917

125

18/09

Д

6 000,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

320360 Перша Київська ф-я “ВА-БАНК”

31413242 ТОВ “Віста”

Попередня оплата за матеріали згідно договору № 51/01 від 22.08.хх р., в т.ч. ПДВ – 1 000,00

26001016110

793

18/09

К

4 500,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

322335 Акціонерний банк “Аркада”, м. Київ

13667585 ТОВ “Алькорд”

Оплата за меблі згідно рах. 28 від 24.08.хх р., в т.ч. ПДВ - 750,00

260019800772

011982

18/09

К

7 800,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

300896 ПАТ “ТММ-БАНК”, м. Київ

14073675 ТОВ “Пласт”

Оплата за меблі згідно рах. 97 від 01.09.хх р., в т.ч. ПДВ – 1 300,00

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

6 000,00

12 300,00

53 315,00

             

 

 

 

 

 

Дата проплати: 20/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 18/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

53 315,00

3570790314516

pay_232

20/09

Д

70,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 АКБ “Правекс – банк”

За касове обслуговування, згідно договору. Без ПДВ

31133329800002

126

20/09

Д

2 750,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

820019 УДК у м. Києві

26077922 ВДК Печерського р-ну

*;31452020;14010100;01. Податок на прибуток за серпень. Перераховано повністю. Термін сплати 21.09.хх р.

100149011

1215833

20/09

Д

6 810,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 Операційна каса комерційного банку у гривнях

Готівка згідно чеку № 1215833 на виплату дивідендів (6450,00) та аліментів (360,00)

100149011

152/02

20/09

К

98,00

Банк платника

Платник

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 Операційна каса комерційного банку у гривнях

Внесення готівки згідно Заяви №152/02 від 20.09.хх р.

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

9 630,00

98,00

43 783,00

             

 

Дата проплати: 29/09

Особовий рахунок: 2600000390082

Дата попереднього руху: 20/09

Вхідний залишок в грн. еквіваленті:

43 783,00

26008164716001

127

29/09

Д

1 200,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321842 Київське ГРУ “Приватбанку”

21673832 ТОВ “Сервіс – ТУР”

Оплата путівок до санаторно-курортних установ м. Львова згідно рах. 1322 від 15.09.хх р., в т.ч. ПДВ – 200,00

3570790314516

pay_266

29/09

Д

1 113,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 АКБ “Правекс – банк”

За проведення платіжних документів, згідно договору. Без ПДВ

260869011

128

29/09

Д

10 000,00

Банк одержувача

Одержувач

Призначення платежу

321983 АКБ “Правекс – банк”

09322254 АКБ “Правекс – банк”

Погашення короткострокової позики згідно договору № 12/101 від 12.08.хх р.

Обіг в грн. еквіваленті:

Вихідний залишок в грн. еквіваленті:

12 313,00

0,00

31 470,00

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ТОВ “Либідь”_____

     (підприємство, організація)

Журнал 1.2

за кредитом субрахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

за вересень 20хх р.

Номер запису

Дата виписок банку

З кредиту рахунку 31 “Рахунки в банках” у дебет рахунків 14, 15, 18, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99

Всього

301

313

371

601

631

641

651

685

92

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

01.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

04.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

06.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

15.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

29.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість 1.2

за дебетом субрахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Сальдо на початок місяця ___25 200,00________

Номер запису

Дата виписок банку

В дебет рахунку 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків 14, 15, 16, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 6970, 71, 73, 74, 75, 76, 97

Всього

301

361

601

681

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

01.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

04.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

06.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

15.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за кредитом

__________________,

за дебетом

________________

Сальдо на кінець місяця

_________________

 

 

Завдання 1.2

Облік операцій на поточному рахунку в банку в іноземній валюті

 

Методичні вказівки:

1) Відобразити операції з продажу та придбання іноземної валюти в системі рахунків бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми (табл. 1.1).

2) Скласти Журнал 1.2 та Відомість 1.2. Визначити обороти та сальдо на кінець місяця. за субрахунком 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”.

Примітка: Залишок коштів на поточному рахунку в банку в іноземній валюті ТОВ “Либідь” станом на 31.08.хх р. – $ 23 100 (курс НБУ на дату надходження валюти – 28.08.хх р. – 12,65 грн. за $ 1).

Таблиця 1.1

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1. 03.09.ххр. підприємство подало до банку заявку на продаж $ 7 500. Банк, згідно платіжного доручення підприємства, перерахував цю суму з поточного рахунку в іноземній валюті на МВРУ.

05.09.ххр. зараховано на поточний рахунок в банку в національній валюті гривневий еквівалент проданої іноземної валюти за мінусом комісійної винагороди банку (1,2 % від вартості проданої валюти).

Курси НБУ: 1) на дату списання коштів з рахунку (03.09.хх р.)12,65 грн. за $ 1; 2) на дату продажу (05.09.хх р.) – зарахування гривневого еквіваленту на рахунок – 12,53 грн. за $ 1.

Комерційний курс (курс продажу на МВРУ) – 12,82 грн. за $ 1.

1

03.09

Відображено курсову різницю по залишку валютних коштів на поточному рахунку в банку в іноземній валюті (на дату здійснення операції) _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 11.09.ххр. підприємство подало до банку заявку на продаж $ 12 400. Банк, згідно платіжного доручення підприємства, перерахував цю суму з поточного рахунку в іноземній валюті на МВРУ. 13.09.ххр. зараховано на поточний рахунок в банку в національній валюті гривневий еквівалент проданої іноземної валюти за мінусом комісійної винагороди банку (1,2 % від вартості проданої валюти).

Курси НБУ: 1) на дату списання коштів з рахунку (11.09.хх р.)12,53 грн. за $ 1; 2) на дату продажу (13.09.хх р.) – зарахування гривневого еквіваленту на рахунок – 12,68 грн. за $ 1.

Комерційний курс (курс продажу на МВРУ) – 12,85 грн. за $ 1.

1

2

3

4

5

6

1

11.09

Відображено курсову різницю по залишку валютних коштів на поточному рахунку в банку в іноземній валюті (на дату здійснення операції) _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 22.09.хх р. підприємство подало до банку заявку на придбання $ 5 000 для розрахунків з іноземним постачальником (згідно зовнішньоекономічного контракту № 131/09 від 20.09.хх р.). Для придбання іноземної валюти підприємством перераховано з поточного рахунку в банку в національній валюті 66 200 грн. на МВРУ.

24.09.хх р. зараховано на поточний рахунок в банку в іноземній валюті придбані $ 5 000, а на рахунок в банку в національній валюті зараховано залишок коштів, які не використано для придбання іноземної валюти. Комісійна винагорода банку – 1,2 %, збір до Пенсійного фонду – згідно діючого законодавства.

Курси НБУ: на дату зарахування іноземної валюти на рахунок в банку (24.09.хх р.)12,68 грн. за $ 1. Комерційний курс (курс придбання на МВРУ) – 12,90 грн. за $ 1.

1

22.09

Перераховано з поточного рахунку в банку в національній валюті гривневий еквівалент на придбання іноземної валюти

 

 

 

2

24.09

Відображено курсову різницю по залишку валютних коштів на поточному рахунку в банку в іноземній валюті (на дату здійснення операції) _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

4. 26.09.хх р. перераховано з поточного рахунку в банку в іноземній валюті попередню оплату іноземному постачальнику (згідно зовнішньоекономічного контракту № 131/09 від 20.09.хх р.) в рахунок майбутнього постачання матеріалів в сумі $ 8 000.

Курс НБУ12,70 грн. за $ 1.

1

26.09

Відображено курсову різницю по залишку валютних коштів на поточному рахунку в банку в іноземній валюті (на дату здійснення операції) _______________________________

 

 

 

2

26.09

Перераховано з поточного рахунку в банку попередню оплату іноземному постачальнику

_______________________________________

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ТОВ “Либідь”_____

     (підприємство, організація)

Журнал 1.2

за кредитом субрахунку 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

за вересень 20хх р.

Номер запису

Дата виписок банку

З кредиту рахунку 31 “Рахунки в банках” у дебет рахунків 14, 15, 18, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість 1.2

за дебетом субрахунку 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

____$ 23 100

Сальдо на початок місяця            292 215,00

Номер запису

Дата виписок банку

В дебет рахунку 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків 14, 15, 16, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 6970, 71, 73, 74, 75, 76, 97

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за кредитом

 

за дебетом

 

Сальдо на кінець місяця

 

 

 

Завдання 1.3

Облік дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги)

 

Методичні вказівки:

1) Відобразити операції з реалізації готової продукції ТОВ “Либідь” на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми (табл. 1.2).

3) Скласти облікові регістри: Відомість 3.1за субрахунком 361; Відомість 3.4за субрахунком 341; Відомість 3.5.1за субрахунком 681. Визначити обороти та сальдо на кінець звітного періоду за зазначеними субрахунками.

 Примітка:

1) Сальдо субрахунків 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”, 341 “Короткострокові векселі одержані в національній валюті”, 681 “Розрахунки за авансами одержаними” станом на 01.10.хх р. дорівнює нулю.

Таблиця 3.1

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1. 03.10.хх р. згідно договору купівлі-продажу № 131/09, на умовах наступної оплати, ТОВ “Октава” реалізовано дверні блоки “Престиж” з натурального дерева (без встановлення) в кількості 13 шт. за ціною 3612,00 грн. за одиницю + ПДВ. Собівартість реалізованих дверних блоків – 30 521,00 грн. (відображено в день реалізації).

07.10.хх р. на поточний рахунок в банку отримано оплату (повну) від ТОВ “Октава” за реалізовані дверні блоки.

1

03.10

Накладна

Реалізовано ТОВ “Октава” дверні блоки “Престиж” з натурального дерева

Вартість без ПДВ _______________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

2

03.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі вартості реалізованої готової продукції

 

 

 

3

03.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізованих дверних блоків

 

 

 

4

07.10

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку оплату від ТОВ “Октава” за реалізовані дверні блоки

 

 

 

2. 06.10хх р. згідно договору купівлі-продажу № 132/09  від ТОВ “Медіо-центр” отримано на поточний рахунок в банку попередню оплату в сумі 90 240,00 грн. (в т.ч. ПДВ) в рахунок майбутньої реалізації дверних блоків “Ялта” із шпону екзотичних порід дерева (без встановлення).

10.10.хх р. реалізовано покупцеві дверні блоки “Ялта” в кількості 20 шт. за ціною 3760,00 грн. за одиницю + ПДВ. Собівартість реалізованих дверних блоків – 48 880,00 грн. (відображено в день реалізації).

1

06.10

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку попередню оплату від ТОВ “Медіо-центр” в рахунок майбутнього постачання дверних блоків

 

 

 

2

06.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі отриманої попередньої оплати

 

 

 

3

10.10

Накладна

Реалізовано ТОВ “Медіо-центр” дверні блоки “Ялта” із шпону екзотичних порід дерева

Вартість без ПДВ _______________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

4

10.10

Податкова накладна, Накладна

Списано податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованих дверних блоків

 

 

 

5

10.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізованих дверних блоків

 

 

 

6

10.10

Бухгалтерська довідка

Здійснено залік заборгованості з ТОВ “Медіо-центр”

 

 

 

3. 10.10ххр. згідно договору купівлі-продажу № 133/09, на умовах наступної оплати, реалізовано ТОВ “Едем” декоративні подушки власного виробництва в кількості 145 шт. за ціною 217,35 грн. за одиницю + ПДВ. Собівартість реалізованих подушок – 20 485,24 грн. (відображено в день реалізації).

11.10.ххр. в рахунок оплати від ТОВ “Едем” отримано вексель на суму реалізованої продукції. 17.10.хх р. вексель оплачено в повній сумі, кошти отримано на поточний рахунок в банку.

1

10.10

Накладна

Реалізовано ТОВ “Едем” декоративні подушки

Вартість без ПДВ ________________ грн.

ПДВ ___________________________грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

2

10.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованої готової продукції

 

 

 

3

10.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізованих декоративних подушок

 

 

 

4

11.10

Вексель, Акт приймання-передачі векселів

Отримано від ТОВ “Едем” вексель в рахунок оплати за реалізовану продукцію

 

 

 

5

17.10

Виписка банку

Погашено вексель в повній сумі коштами на рахунок в банку

 

 

 

4. 11.10хх р. згідно договору купівлі-продажу № 134/10, на умовах наступної оплати, реалізовано ТОВ “Альфа-декор” декоративні ковдри власного виробництва в кількості 53 шт. за ціною 215,50 грн. за одиницю + ПДВ. Собівартість реалізованих ковдр – 6 771,83 грн. (відображено в день реалізації).

28.10.хх р. отримано відомості про неплатоспроможність покупця, в зв’язку з цим, частину суми безнадійної дебіторської заборгованості списано за рахунок резерву сумнівних боргів.

 Решту суми безнадійної дебіторської заборгованості відображено в складі інших витрат операційної діяльності.

(Сальдо рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів” на початок звітного періоду складає 8 356,20 грн.).

1

11.10

Накладна

Реалізовано ТОВ “Альфа-декор” декоративні ковдри

Вартість без ПДВ ________________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ ________________ грн.

 

 

 

2

11.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованої готової продукції

 

 

 

3

11.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізованих декоративних ковдр

 

 

 

 

4

28.10

Бухгалтерська довідка

Списано частину безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів

 

 

 

 

 

5

28.10

Бухгалтерська довідка

Списано безнадійну дебіторську заборгованість, яка перевищує величину сформованого резерву

 

 

 

5. 14.10хх р. згідно договору купівлі-продажу № 135/10, на умовах наступної оплати, реалізовано ТОВ “Євро-клуб” дверні блоки “Едельвейс” з натурального дерева в кількості 15 шт. за ціною 5864,00 грн. за одиницю + ПДВ.

За умовами договору передбачено додаткові послуги щодо встановлення дверних блоків. Монтаж одного дверного блоку складає 350,00 грн. + ПДВ.

Собівартість реалізованих дверних блоків – 57 174,00 грн., собівартість виконаних робіт зі встановлення – 3 412,50 грн. ( відображено 31.10хх р.)

20.10хх р. на поточний рахунок в банку отримано оплату (повну) від ТОВ “Євро-клуб” за реалізовані дверні блоки та виконані роботи по їх встановленню.

1

14.10

Накладна

Реалізовано ТОВ “Євро-клуб” дверні блоки

Вартість без ПДВ ________________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

2

14.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованої готової продукції

 

 

 

 

3

14.10

Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг)

Відображено вартість виконаних робіт по встановленню дверних блоків

Вартість без ПДВ ________________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

4

14.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованих виконаних робіт

 

 

 

 

5

20.10

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку оплату від ТОВ “Євро-клуб” за реалізовані та встановлені дверні блоки

 

 

 

 

 

6

31.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізованих дверних блоків

 

 

 

 

7

31.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізації виконаних робіт по встановленню дверних блоків

 

 

 

 

 

6. 17.10.хх р. згідно договору купівлі-продажу № 136/10 від ТОВ “Атлантик” отримано попередню оплату в сумі 150 984,00 (в т.ч. ПДВ) в рахунок майбутньої реалізації та встановлення дверних блоків “Беверлі” із шпону екзотичних порід дерева.

23.10.хх р. реалізовано покупцеві дверні блоки в кількості 27 шт. за ціною 4240,00 грн. за одиницю + ПДВ. Крім того, надано послуги по встановленню дверних блоків, монтаж одного блоку складає 420,00 грн. + ПДВ.

Собівартість реалізованих дверних блоків – 74 412,00 грн., собівартість виконаних робіт із встановлення – 7 371,00 грн. (Собівартість реалізації відображено 31.10хх р.)

1

17.10

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку попередню оплату від ТОВ “Атлантик” в рахунок майбутнього постачання дверних блоків та їх встановлення

 

 

 

 

 

 

2

17.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі отриманої попередньої оплати

 

 

 

 

3

23.10

Накладна

Реалізовано ТОВ “Атлантик” дверні блоки

Вартість без ПДВ ________________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

4

23.10

Податкова накладна, Накладна

Списано податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованих дверних блоків

 

 

 

 

 

 

5

23.10

Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг)

Відображено вартість виконаних робіт по встановленню дверних блоків

Вартість без ПДВ ________________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

6

23.10

Податкова накладна, Акт приймання-передачі виконаних робіт

Списано податкові зобов’язання з ПДВ в складі виконаних робіт по встановленню дверних блоків

 

 

 

7

23.10

Бухгалтерська довідка

Здійснено залік заборгованості з ТОВ “Атлантик”

 

 

 

 

8

31.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізованих дверних блоків

 

 

 

 

9

31.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізації виконаних робіт по встановленню дверних блоків

 

 

 

7. 26.10.хх р. згідно договору купівлі-продажу № 137/10  від ТОВ “Сантан” отримано попередню оплату в сумі 71 100,00 (в т.ч. ПДВ) в рахунок майбутньої реалізації столів комп’ютерних “Класика”.

Реалізацію столів комп’ютерних ТОВ “Сантан” буде здійснено в наступному календарному місяці.

1

26.10

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку попередню оплату від ТОВ “Сантан” в рахунок майбутньої реалізації столів комп’ютерних

 

 

 

2

26.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі отриманої попередньої оплати

 

 

 

8. 29.10хх р. згідно договору купівлі-продажу № 138/10, на умовах наступної оплати, реалізовано ТОВ “Дім меблів” столові комплекти “Прага” (стіл + 6 стільців) в кількості 12 комплектів за ціною 8115,00 грн. за один комплект + ПДВ.

Собівартість реалізованих столових комплектів – 63 297,00 грн. (Собівартість реалізації відображено 31.10хх р.)

Оплату покупцем за реалізовану готову продукцію буде здійснено в наступному календарному місяці.

1

29.10

Накладна

Реалізовано ТОВ “Дім меблів” столові комплекти “Прага”

Вартість без ПДВ ________________ грн.

ПДВ _________________________ грн.

Вартість з ПДВ _________________ грн.

 

 

 

2

29.10

Податкова накладна

Податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованої готової продукції

 

 

 

3

31.10

Бухгалтерська довідка

Відображено собівартість реалізованих столових комплектів

 

 

 

9. 31.10.хх р. (в кінці звітного періоду) отримані доходи та понесені витрати списано на фінансовий результат.

1

31.10

Бухгалтерська довідка

Списано на фінансовий результат:

 • дохід від реалізації готової продукції

 

 

 

 • дохід від реалізації виконаних робіт (наданих послуг)

 

 

 

 • собівартість реалізованої готової продукції

 

 

 

 • собівартість реалізації виконаних робіт (наданих послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ТОВ “Либідь”_______

     (підприємство, організація)

 

Відомість 3.1

аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками

(до субрахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”)

за жовтень 20хх р.

№ з/п

Назва покупця (замовника)

Сальдо на початок місяця

У дебет рахунка 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76

З кредиту рахунку 36 у дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99

Сальдо на кінець місяця (Дебет)

Дата вин-ня заб-ті

Дебет

Дата

701

703

Всього за дебетом

Дата

311

341

38

681

944

Всього за кредитом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

ТОВ “Октава”

---

---

03.10

 

 

 

 

07.10

 

 

 

 

 

 

 

2

ТОВ

“Медіо-центр”

---

---

10.10

 

 

 

10.10

 

 

 

 

 

 

 

3

ТОВ “Едем”

---

---

10.10

 

 

 

 

11.10

 

 

 

 

 

 

 

4

ТОВ

“Альфа-декор”

---

---

11.10

 

 

 

28.10

 

 

 

 

 

 

 

5

ТОВ

“Євро-клуб”

---

---

14.10

 

 

 

20.10

 

 

 

 

 

 

 

6

ТОВ “Атлантик”

---

---

23.10

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

7

ТОВ

“Дім меблів”

---

---

29.10

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

Всього за

субрахунком 361

х

---

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ТОВ “Либідь”_______

     (підприємство, організація)

Відомість 3.4

аналітичного обліку векселів одержаних

(до субрахунку 341 “Короткострокові векселі одержані в національній валюті”)

за жовтень 20хх р.

№ з/п

Назва векселедавця

Сальдо на початок місяця

У дебет рахунка 34 з кредиту рахунків 30, 31, 37, 46, 50, 55, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 73, 74

З кредиту рахунку 34 у дебет рахунків 30, 31, 37, 45, 50, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 84, 85, 94, 97, 99

Сальдо на кінець місяця (Дебет)

Дата отри-мання векселя

Дебет

Дата

361

 

Всього за дебетом

Дата

311

 

 

Всього за кредитом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ТОВ “Едем”

---

---

11.10

 

 

 

 

17.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за

субрахунком 341

х

---

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

_____ТОВ “Либідь”_______

     (підприємство, організація)

Відомість 3.5.1

аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями

(до субрахунку 681 “Розрахунки за авансами одержаними”)

за жовтень 20хх р.

№ з/п

Назва кредитора

(назва організації тощо)

Сальдо на початок місяця

У дебет рахунку 68 з кредита рахунків 14, 19, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74

З кредиту рахунку 68 у дебет рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99

Сальдо на кінець місяця (Кредит)

Дата вин-ня заб-ті

Кредит

Дата

361

 

Всього за дебетом

Дата

311

 

 

Всього за кредитом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ТОВ

“Медіо-центр”

---

---

10.10

 

 

 

06.10

 

 

 

 

 

2

ТОВ “Атлантик”

---

---

23.10

 

 

 

17.10

 

 

 

 

 

3

ТОВ “Сантан”

---

---

---

 

 

 

 

26.10

 

 

 

 

 

Всього за субрахунком 681

х

---

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

Завдання 1.4

Облік розрахунків з підзвітними особами

 

Методичні вказівки:

1) Опрацювати Звіт про використання коштів наданих у відрядження або в підзвіт за підзвітною особою Петренком М.В.

2) Відобразити операції по розрахунках з підзвітними особами на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми (табл. 1.3).

3) Скласти обліковий регістр – Відомість 3.2.2 за субрахунком 372. Визначити обороти та сальдо на кінець звітного періоду за субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.

Примітка:

1) Сальдо субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”  станом на 01.10.хх р. – 2600,00 грн. (обліковується заборгованість за комерційним директором Бойко А.І., яка виникла 30.09.хх р. – видано кошти на відрядження до м. Чернівці).

2) Згідно наказу керівника підприємства встановлено норми добових для працівників, які направляються у відрядження, в сумі 110,00 грн. на добу.

 

Таблиця 1.3

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1. 02.10.ххр. фінансовому директору Кириленку В.П., згідно з наказом керівника підприємства, видано кошти в підзвіт на відрядження до м. Донецька в сумі 2 950,00 грн.

10.10.хх р. затверджено Звіт про використання коштів Кириленка В.П., згідно якого:

 • вартість проїзду до м. Донецька – 182,40 грн. (в т.ч. ПДВ);
 • вартість проживання – 1 836,00  грн. (в т.ч. ПДВ);
 • вартість проїзду до м. Києва – 182,40 (в т.ч. ПДВ);
 • добові (за 6-ть днів)визначити самостійно

Залишок невикористаної підзвітної суми 10.10.хх р. повернуто в касу підприємства.

1

02.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Кириленку В.П.

 

 

 

 

2

10.10

Звіт про використання коштів

Відображено витрати по відрядженню Кириленка В.П.

__________________________________

 

 

 

3

10.10

Звіт про використання коштів

Відображено податковий кредит з ПДВ

_________________________________

 

 

 

4

10.10

ПКО

Невикористану підзвітну суму внесено в касу

 

 

 

2. 03.10.ххр. видано в підзвіт Покотило В.В. кошти на придбання поштових марок та маркованих конвертів, в сумі 150,00 грн.

04.10.ххр. затверджено Звіт про використання коштів Покотило В.В., згідно якого: вартість придбаних поштових марок і маркованих конвертів – 150,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

1

03.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Покотило В.В.

 

 

 

 

2

04.10

Звіт про використання коштів

Відображено вартість придбаних поштових марок і конвертів

 

 

 

3

04.10

Звіт про використання коштів

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

3. 05.10.хх р. видано в підзвіт Совенку С.О. кошти на придбання офісного паперу, в сумі 750,00 грн.

06.10.хх р. затверджено Звіт про використання коштів Совенка С.О., згідно якого: вартість придбаного офісного паперу – 744,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Залишок невикористаної підзвітної суми 06.10.хх р. повернуто в касу підприємства.

1

05.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Совенку С.О.

 

 

 

 

2

06.10

Звіт про використання коштів

Відображено вартість придбаного офісного паперу

 

 

 

3

06.10

Звіт про використання коштів

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

4

06.10

ПКО

Невикористану підзвітну суму внесено в касу

 

 

 

4. Замісника фінансового директора Петренка М.В., згідно наказу керівника підприємства, направлено у відрядження до м. Львова. 06.10.хх р. видано в підзвіт Петренку М.В. 1 750,00 грн.

11.10.хх р. затверджено Звіт про використання коштів (відображення операцій зробити на основі складеного Звіту) та повернуто залишок невикористаних підзвітних коштів в касу.

1

06.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Петренку М.В.

 

 

 

 

2

11.10

Звіт про використання коштів

Відображено витрати по відрядженню Петренка М.В. ___________________

 

 

 

3

11.10

Звіт про використання коштів

Відображено вартість придбаних зразків матеріалів _________________

 

 

 

4

11.10

Звіт про використання коштів

Відображено податковий кредит з ПДВ

_________________________________

 

 

 

5

11.10

ПКО

Невикористану підзвітну суму внесено в касу

 

 

 

5. 08.10.хх р. затверджено Звіт про використання коштів комерційного директора Бойка А.І., який з 01.10.хх р. перебував у відрядженні в м. Чернівці (дивитись примітку). Згідно Звіту про використання коштів Бойка А.І.:

 • вартість проїзду до м. Чернівці – 100,80 грн. (в т.ч. ПДВ);
 • вартість проживання – 1 584,00 (в т.ч. ПДВ);
 • вартість проїзду до м. Києва – 100,80 грн. (в т.ч. ПДВ);
 • добові (за 6-ть днів)визначити самостійно.

Залишок невикористаної підзвітної суми 08.10.хх р. повернуто в касу підприємства.

1

08.10

Звіт про використання коштів

Відображено витрати по відрядженню Бойка А.І._______________________

 

 

 

2

08.10

Звіт про використання коштів

Відображено податковий кредит з ПДВ

_________________________________

 

 

 

3

08.10

ПКО

Невикористану підзвітну суму внесено в касу

 

 

 

6. 13.10.хх р. видано в підзвіт Моргунову А.В. кошти на придбання канцелярського приладдя, в сумі 500,00 грн.

14.10.хх р. затверджено Звіт про використання коштів Моргунова А.В., згідно якого: вартість придбаного канцелярського приладдя – 420,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Залишок невикористаної підзвітної суми 14.10.хх р. повернуто в касу підприємства.

1

13.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Моргунову А.В.

 

 

 

 

2

14.10

Звіт про використання коштів

Відображено вартість придбаного канцелярського приладдя

 

 

 

3

14.10

Звіт про використання коштів

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

4

14.10

ПКО

Невикористану підзвітну суму внесено в касу

 

 

 

7. 17.10.хх р. видано в підзвіт Макарчуку М.К. кошти на придбання спецодягу, в сумі 1300,00 грн.

18.10.хх р. затверджено Звіт про використання коштів Макарчука М.К., згідно якого: вартість придбаного спецодягу – 1 296,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Залишок невикористаної підзвітної суми 18.10.хх р. повернуто в касу підприємства.

1

17.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Макарчуку М.К.

 

 

 

 

2

18.10

Звіт про використання коштів

Відображено вартість придбаного спецодягу

 

 

 

3

18.10

Звіт про використання коштів

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

4

18.10

ПКО

Невикористану підзвітну суму внесено в касу

 

 

 

8. 26.10.хх р. фінансовому директору Кириленку В.П., згідно з наказом керівника підприємства, видано кошти в підзвіт на відрядження до м. Одеси в сумі 3 500,00 грн. (термін відрядження – з 27.10хх р. по 05.11.хх р.)

1

26.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Кириленку В.П.

 

 

 

 

9. 29.10.хх р. комерційному директору Бойку А.І., згідно з наказом керівника підприємства, видано кошти в підзвіт на відрядження до м. Ялта в сумі 3 650,00 грн. (термін відрядження – з 30.10хх р. по 08.11.хх р.)

1

29.10

ВКО

Видано кошти в підзвіт Бойку А.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

_68_ від “_11___ жовтня____ 20хх року

Найменування податкового

агента                               ТОВ “Либідь”

Звіт затверджено в сумі

 

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від  ____ Петренка М.В.___ авансовий звіт

11 жовтня 20хх року На суму ________ грн. Документів_6_ Підпис  Зінченко 

Код за ЄДРПОУ

0

3

0

3

0

4

0

1

 

 

Відділ адміністративний Посада замісник фінансового директора_                                      

Цех                                                  Професія

 

 

(прописом)

П.І.Б.                Петренко Микола Васильович

Керівник _____Назаренко_____________

                                          (підпис)

Податковий номер (або серія і номер паспорта)

“11” __жовтня_____ 20хх р.

4

2

5

3

5

6

1

1

0

1

Звіт перевірено _______________ грн.

Призначення авансу

відрядження до м. Львова

“11” __жовтня_____ 20хх р.

 

Сума

Бухгалтер ___Зінченко____________

                                          (підпис)

Залишок попереднього авансу

---

 

Перевитрати

---

 

Дебет

Кредит

Сума

Одержано (від кого, № та дата документа)

 

 

 

 

 

 

1. Касир Потапенко А.А. за ВКО № 279 від 06.10.хх р.

1750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

---

 

 

 

 

 

Усього отримано

1750,00

 

 

 

 

 

Витрачено

 

 

 

 

 

 

Залишок

 

 

 

 

 

 

Перевитрати

---

 

 

 

 

 

Додаток ____6____ документів

Залишок унесений  у сумі  _______грн. за касовим ордером № __285__ від “11” жовтня _ 20 ___ року

Перевитрата видана                                      платіжним дорученням

“_11_”___жовтня___ 20хх р.  Підпис Зінченко           Перелік документів наведено на звороті

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку = не повернена сума х ставка оподаткування (пункт 167.1 статті 167 Податкового кодексу України) : 100.

Сума податку _______ (грн.) = не повернена сума ________________ (грн.) х 15 : 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ___________. Дата складання розрахунку ____________ 20___року

Сума податку _______ (грн.) = не повернена сума ________________ (грн.) х 17 : 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ___________. Дата складання розрахунку ____________ 20___року

З розрахунком ознайомлений: підпис __________  ________________________        Дата ______________

                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                 

Зворотній бік

Пор. № док.

Дата документа

Кому, за що й на підставі якого документа заплачено

Сума

Дебет рахунка

1

07.10

АТ “Укрзалізниця” квиток ЗВ № 250632 Київ – Львів (Вартість з ПДВ – 163,20 грн.)

 

 

 

 

ПДВ

 

 

2

08-09.10

Готель “Єва” рах. № 000313

(Вартість з ПДВ – 422,40 грн.)

 

 

 

 

ПДВ

 

 

3,4

09.10

ТОВ “Омега”, Накладна № 112, Податкова накладна № 117 (зразки матеріалів)

(Вартість з ПДВ – 432,00 грн.)

 

 

 

 

ПДВ

 

 

5

09.10

АТ “Укрзалізниця” квиток ЗВ № 250633 Львів – Київ (Вартість з ПДВ – 163,20 грн.)

 

 

 

 

ПДВ

 

 

6

07-10.10

Посвідчення про відрядження (добові)(110,00 х 4 дні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Підпис підзвітної особи / Петренко                           Дата _ 11.10.хх р._

 

_____ТОВ “Либідь”_______

     (підприємство, організація)

 

Відомість 3.2.2

 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами

(до субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”)

за жовтень 20хх р.

№ з/п

Назва дебітора (підзвітна особа, назва організації тощо)

Сальдо на початок місяця

У дебет рахунку 37 з кредита рахунків10,11,14,15,16,19,20,22,23,24,25,26,28,30,31,33,36,39,50,60,64,68, 69,70,71,73,74,75

З кредиту рахунку 37 у дебет рахунків 10,11,12,14,15,16,20,22,23,25,26,28,30,31,33,34,35,48,50,51,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,84,85,91,92,93,94,99

Сальдо на кінець місяця (Дебет)

Дата вин-ня заб-ті

Дебет

Дата

301

 

Всього за дебетом

Дата

201

22

301

331

641/ПДВ

92

Всього за кредитом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Бойко А.І.

30.09

2600,00

---

 

 

---

08.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кириленко В.П.

---

---

02.10

 

 

 

10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Покотило В.В.

---

---

03.10

 

 

 

04.10

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Совенко С.О.

---

---

05.10

 

 

 

06.10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Петренко М.В.

---

---

06.10

 

 

 

11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Моргунов А.В.

---

---

13.10

 

 

 

14.10

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Макарчук М.К.

---

---

17.10

 

 

 

18.10

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кириленко В.П.

---

---

26.10

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

---

 

9

Бойко А.І.

---

---

29.10

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за субрахунком 372

х

 

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2

Облік наявності та руху необоротних активів

 

Завдання 2.1

Облік надходження основних засобів

Методичні вказівки:

За даними нижченаведених ситуацій 1–3 (табл. 2.1) відобразити операції з надходження основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми.

Таблиця 2.1

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата

 

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1. 03.09.ххр. на умовах наступної оплати у АТ “Радар” придбано фрезерний верстат  за договірною вартістю 6 600,00 грн. (в т.ч. ПДВ), який потребує монтажу.

03.09.ххр. Отримано від транспортної організації ТОВ “Перевізник” рахунок на оплату транспортних послуг з перевезення верстату на суму 120,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

05.09.ххр. Оплачено з поточного рахунку в банку заборгованість постачальнику та транспортній організації.

Для підготовки верстата до використання здійснені монтажні роботи на які були використані запасні частини вартістю 30,00 грн. і нарахована заробітна плата робітникам, що виконали монтаж верстата в сумі 200,00 грн. Згідно з чинним законодавством проведене нарахування на заробітну плату робітників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ставка єдиного внеску 38,45 %).

Після виконання монтажу 08.09.хх р. фрезерний верстат  введено в експлуатацію

1

03.09

Договір купівлі-продажу,

Накладна

АТ “Радар”

Отримано від постачальника (АТ “Радар”) фрезерний верстат

(в обліку класифікується як об’єкт основних засобів)

 

 

 

2

03.09

Податкова накладна

АТ “Радар”

Податковий кредит з ПДВ в складі отриманого верстату

 

 

 

3

03.09

Акт приймання-здачі виконаних робіт, ТТН

 ТОВ “Перевізник”

Відображено транспортні послуги з перевезення верстату

 

 

 

4

03.09

Податкова накладна ТОВ “Перевізник”

Податковий кредит з ПДВ в складі отриманих транспортних послуг

 

 

 

 

 

 

5

05.09

Платіжне доручення, Виписка банку

Перераховано з поточного рахунку в банку оплату АТ “Радар” за отриманий верстат

 

 

 

6

05.09

Платіжне доручення, Виписка банку

Перераховано з поточного рахунку в банку оплату ТОВ “Перевізник” за перевезення верстату

 

 

 

7

07.09

Накладна-вимога, Матеріальний звіт

Відображено вартість використаних запасних частин на встановлення верстату

 

 

 

8

07.09

Наряд на відрядну роботу, РПВ

Нараховано заробітну плату робітникам за виконану роботу по встановленню верстату

 

 

 

9

07.09

Бухгалтерська довідка

Нараховано Єдиний соціальний внесок на заробітну плату робітників, які встановлювали верстат

 

 

 

10

08.09

Акт приймання-передачі основних засобів

Введено в експлуатацію придбаний об’єкт основних засобів (верстат)

 

 

 

2. 05.09.ххр. перераховано з поточного рахунку в банку попередню оплату ТОВ “Спецмеблі”  в сумі 5 400,00 грн.  (в т.ч. ПДВ). (за майбутнє постачання офісних меблів, їх транспортування та виконання робіт по встановленню)

08.09.ххр.  отримано від постачальника офісні меблі вартістю 4800,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Вартість транспортних послуг з перевезення меблів склала 360,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

10.09.ххр. роботи зі встановлення меблів були завершені (вартість встановлення меблів240,00 грн. (в т.ч. ПДВ)), а офісні меблі введені в експлуатацію.

1

05.09

Платіжне доручення, Виписка банку

Перераховано з поточного рахунку в банку попередню оплату ТОВ “Спецмеблі”

 

 

 

2

05.09

Податкова накладна ТОВ “Спецмеблі”

Податковий кредит з ПДВ в складі здійсненої попередньої оплати

 

 

 

3

08.09

Накладна ТОВ “Спецмеблі”

Отримано від постачальника офісні меблі (в обліку класифікуються як об’єкти основних засобів)

 

 

 

4

08.09

Накладна, Податкова накладна ТОВ “Спецмеблі”

Списано податковий кредит з ПДВ в складі отриманих меблів

 

 

 

5

08.09

Акт виконаних робіт, ТТН ТОВ “Спецмеблі”

Відображено вартість транспортних послуг з перевезення меблів

 

 

 

6

08.09

Акт виконаних робіт, Податкова накладна ТОВ “Спецмеблі”

Списано податковий кредит з ПДВ в складі отриманих транспортних послуг

 

 

 

7

10.09

Акт виконаних робіт

Відображено вартість послуг по встановленню офісних меблів

 

 

 

8

10.09

Акт виконаних робіт, Податкова накладна ТОВ “Спецмеблі”

Списано податковий кредит з ПДВ в складі отриманих послуг по встановленню меблів

 

 

 

9

10.09

Бухгалтерська довідка

Відображено залік заборгованостей з постачальником (ТОВ “Спецмеблі”)

 

 

 

10

10.09

Акт приймання-передачі основних засобів

Введено в експлуатацію придбані офісні меблі

 

 

 

3. 11.09.ххр. одержано безоплатно від АТ “Сонет” факс, справедлива вартість якого (згідно акту експертної оцінки), становить 2 600,00 грн.

1

11.09

Акт експертної оцінки, Акт приймання-передачі основних засобів

Відображено вартість безоплатно отриманого об’єкту основних засобів (факсу)

 

 

 

 

 

Завдання 2.2

Облік вибуття основних засобів

Методичні вказівки:

За даними нижченаведених ситуацій 4 – 7 (табл. 2.2) відобразити операції з реалізації, списання, безоплатної передачі та внеску до статутного капіталу іншого підприємства об’єктів основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми.

Таблиця 2.2

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Дата

 

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

4. Підприємство 09.09.ххр. прийняло рішення реалізувати ТОВ “Вимпел” протягом кварталу верстат за договірною вартістю  10 200 грн. (в т.ч. ПДВ).

Первісна вартість верстата становить 9300 грн., накопичений знос4800 грн.

Верстат було відвантажено покупцю 02.10.ххр. Грошові кошти за реалізований верстат надійшли на поточний рахунок 06.10.ххр.

1

09.09

Договір купівлі-продажу, Акт приймання-передачі основних засобів

Прийнято рішення про продаж об’єкту основних засобів та переведено його до складу активів, які утримуються для продажу

 

 

 

2

09.09

Акт приймання-передачі основних засобів

Списано нарахований знос по об’єкту основних засобів, який утримується для продажу

 

 

 

3

02.10

Накладна

Реалізовано покупцеві об’єкт основних засобів та визнано дохід від реалізації

 

 

 

4

02.10

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ в складі реалізованого об’єкту

 

 

 

5

02.10

Бухгалтерська довідка

Списано собівартість реалізованого об’єкту основних засобів

 

 

 

6

06.10

Виписка банку

Отримано на поточний рахунок в банку оплату від покупця (ТОВ “Вимпел”) за реалізований об’єкт

 

 

 

5. Підприємством було прийнято рішення про списання з балансу верстату, який зіпсувався у результаті аварії.

Первісна вартість об’єкта 9300,00 грн., сума накопиченого зносу4800,00 грн.

Витрати на демонтаж  склали 415,35 грн., із них: заробітна плата – 300,00 грн. та відрахування на соціальні заходи (38,45 %) – 115,35 грн. Після демонтажу залишилися деталі, що можуть бути ще використані в подальшій господарській діяльності підприємства, на суму 210,00 грн. та брухт 37,00 грн.

1

Акт на списання основних засобів

Списано нарахований знос  по об’єкту основних засобів, який зіпсувався

 

 

 

2

Акт на списання основних засобів, Бухгалтерська довідка

Списано залишкову вартість по об’єкту основних засобів, який зіпсувався

 

 

 

3

Акт на списання основних засобів, Бухгалтерська довідка, Накладна

Оприбутковано деталі після демонтажу об’єкта основних засобів (верстату)

 

 

 

4

Акт на списання основних засобів, Бухгалтерська довідка, Накладна

Оприбутковано брухт після демонтажу об’єкта основних засобів (верстату)

 

 

 

 

 

 

1

2,3

4

5

6

7

5

Наряд на відрядну роботу, РПВ

Нараховано заробітну плату робітникам за виконаний демонтаж верстату

 

 

 

6

Бухгалтерська довідка

Нараховано Єдиний соціальний внесок на заробітну плату робітників, які виконували роботи з демонтажу верстату

 

 

 

6. Підприємство прийняло рішення про безоплатну передачу технічному училищу (для навчальних цілей) верстат первісною вартістю 9300,00 грн. та з сумою накопиченого зносу4800,00 грн.

1

Акт на списання основних засобів, Накладна

Списано накопичений знос за об’єктом основних засобів, який передається безоплатно технічному училищу

 

 

 

2

Акт на списання основних засобів, Бухгалтерська довідка

Списано залишкову вартість по об’єкту основних засобів, який передається безоплатно технічному училищу

 

 

 

3

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (від суми залишкової вартості об’єкта)

 

 

 

7. Підприємство виступило засновником ТОВ “Промінь”. У відповідності до установчих документів було внесено до статутного капіталу ТОВ “Промінь” верстат  в обмін на корпоративні права.

Первісна вартість верстату9300,00 грн., сума накопиченого зносу4800,00 грн. Згідно акту експертної оцінки справедлива вартість верстата визначена в сумі 8000,00 грн.

1

Акт експертної оцінки, Акт приймання-передачі основних засобів

Списано накопичений знос за об’єктом основних засобів, який передається безоплатно як внесок до статутного капіталу ТОВ “Промінь”

 

 

 

2

Засновницькі документи об’єкта інвестування, Бухгалтерська довідка

Списано залишкову вартість переданого безоплатно об’єкту основних засобів (верстату) в обмін на корпоративні права

(в обліку визнана фінансова інвестиція)

 

 

 

3

Бухгалтерська довідка

Відображено різницю між залишковою вартістю переданого об’єкту основних засобів (верстату) і справедливою вартістю корпоративних прав (фінансовою інвестицією)

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.3

Облік поліпшення об’єктів основних засобів

Облік переоцінки основних засобів

Методичні вказівки:

1) За даними нижченаведених ситуацій 8, 9 (табл. 2.3) відобразити операції з ремонту та модернізації об’єктів основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми.

2) За даними ситуації 10 (табл. 2.3) визначити індекс переоцінки об’єкта основних засобів, його переоцінену вартість та відобразити операції з переоцінки основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.3

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

№ з/п

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

8. Підприємство для поточного ремонту автомобіля директора здійснило такі витрати:

матеріали230,00 грн.; паливо60,00 грн. За проведення ремонтних робіт нараховано заробітну плату робітникам – 120,00 грн. Згідно з чинним законодавством проведене нарахування на заробітну плату робітників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (38,45 %).

1

Накладна на внутрішнє переміщення

Відображено вартість матеріалів, використаних для ремонту автомобіля

 

 

 

2

Накладна на внутрішнє переміщення

Відображено вартість палива, використаного для ремонту автомобіля