Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Операційний менеджмент

Обов’язкова до виконання домашня письмова робота

 

 

Варіант № 1

1. Теоретичне питання.

Сутність і співвідношення понять «виробництво» та «операції», «управління виробництвом» та «операційний менеджмент». Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Обсяг продажів фірми, що займається торгівлею легковими автомобілями складає 200 автомашин на рік. Вартість подачі кожного замовлення дорівнює 500 у.о., а витрати зберігання – 30% від середньої вартості машини. Якщо розмір замовлення менший, ніж 50 автомобілів, то ціна закупівлі одного автомобіля складає 6000 у.о. Для замовлень, кількість яких коливається від 50 до 99 автомашин, надається знижка на закупівельну ціну в розмірі 1,5%; замовленням; покупцям, обсяг замовлення яких складає 100 та більше автомобілів, пропонується знижка в 3%.

За критерієм мінімуму сумарних витрат на придбання автомобілів та управління запасами необхідно визначити економічний розмір замовлення та встановити, чи він зміниться (і якщо так – то як саме), якщо постачальник підвищить рівень останньої знижки з 3% до 5%.

 

 

Варіант № 2

1. Теоретичне питання.

Цілі та принципи, види та методи планування операційної діяльності.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

У процесі виготовлення мікрохвильових пічок підприємство «Альфа-піч» використовує вузол Р-82/115, що закуповується у зовнішнього виробника. Річна потреба у вузлах складає 20 тис. одиниць; ціна одного вузла – 50,00 гривень; вузли запускаються у процес складання рівномірно. Замовлення на поставки вузлів розміщуються протягом року також рівномірно; при цьому поставки здійснюються однаковими за обсягами партіями. Витрати оформлення та виконання одного замовлення складають 200,00 грн. (незалежно від обсягу партії, що замовляється); витрати збереження на складі підприємства одного вузла – 8,00 грн.

Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік. Розрахувати обсяги замовлень та визначити річні витрати підприємства на закупівлю вузлів, на оформлення та виконання замовлень, на зберігання запасу та сукупні витрати для кількості замовлень на рік від 17 до 21. Результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою:

 

Показник

Кількість замовлень на рік

17

18

19

20

21

Обсяг замовлення, штук

 

 

 

 

 

Витрати на оформлення та виконання замовлень, грн

 

 

 

 

 

Витрати на зберігання запасу, грн

 

 

 

 

 

Витрати на управління запасами, грн

 

 

 

 

 

Річні витрати на придбання вузлів, грн

 

 

 

 

 

Сукупні витрати, грн

 

 

 

 

 

 

 

Відобразити графічно динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

 

 

Варіант № 3

 

1. Теоретичне питання.

Зовнішнє оточення, структура та властивості операційної системи.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного агрегованого попиту на продукцію фірми на наступні шість місяців року; він складає 8 800 одиниць. Орієнтований розподіл попиту по місяцях на цей період такий:

 

Очікуваний попит на продукцію фірми

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (шт.)

Квітень

1 000

Травень

1 200

Червень

1 400

Липень

1 800

Серпень

1 800

Вересень

1 600

 

 

Розглядається два можливих варіанти організації операційної діяльності фірми у цих умовах. Відповідно до першого варіанту передбачається встановити місячний обсяг виробництва продукції на рівні 900 одиниць. Різницю між обсягами попиту та обсягами виробництва передбачається компенсувати за рахунок залучення субконтракту. Додаткові витрат становитимуть 60,00 грн на кожну одиницю продукції, що вироблятиметься на стороні.

Відповідно до другого варіанту передбачається встановити місячний обсяг виробництва продукції на рівні 1 600 одиниць. Різниця між обсягами виробництва та обсягами попиту компенсуватиметься за рахунок зміни рівня запасів готової продукції. При цьому витрати зберігання запасів складуть 25,00 грн за одиницю на місяць.

Встановити, до яких типів стратегій організації операційної діяльності відносяться розглядувані варіанти поведінки та розробити календарні плани виробництва відповідно до кожного з варіантів. Визначити, з якими додатковими витратами пов’язана реалізація кожного з варіантів організації поточної операційної діяльності; виходячи з критерію мінімізації сукупних додаткових витрат обґрунтувати рішення щодо вибору найефективнішої лінії виробничої поведінки фірми.

 

 

 

Варіант № 4

1. Теоретичне питання.

Зміст та сфери, цілі та завдання операційного менеджменту. Об’єкт і суб’єкт управління операційною діяльністю.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Використовуючи методику АВС-аналізу здійснити класифікацію номенклатурних позицій запасів матеріальних ресурсів фірми:

 

Шифр виду матеріального ресурсу

Річна потреба (од.)

Вартість одиниці (грн.)

1.

ГГ-2

3 000

15,00

2.

ХМ-2

960

20,00

3.

ТС-5

1 750

10,00

4.

АК-2

3 000

50,00

5.

ВЛ-8

400

1 200,00

6.

СУ-7

1 500

45,00

7.

ДМ-1

6 000

10,00

8.

ЕР-9

1 000

20,00

9.

ФЦ-3

500

850,00

10.

КД-8

2 500

5,00

11.

ФВ-4

1 000

6,50

12.

АП-7

900

8,00

13.

ПР-11

1 500

4,00

14.

КЛ-9

250

7,00

 

 

 

Побудувати діаграму розподілу позицій матеріальних ресурсів за категоріями А, В та С. Сформулювати пропозиції щодо політики управління запасами матеріальних ресурсів різних категорій.

 

 

Варіант № 5

1. Теоретичне питання.

Операційна система організації: сутність, елементи, взаємозв’язки, входи, виходи.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Розробити календарний графік (графік Гантта) виконання замовлення «виготовлення приладу МВФ-09». Інформацію, необхідну для здійснення допоміжних розрахунків, та схему складання приладу наведено нижче:

 

МВФ-09

С2

Д3

Д1

Д2

Д4

С1

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема складання приладу МВФ-09

 

Час, необхідний для здійснення операцій із виготовлення приладу МВФ-09

Найменування операції

Шифр

Тривалість

(робочі дні)

1. Складання приладу МВФ-09

МВФ

6

2. Виготовлення складальної одиниці №1

С 1

4

3. Виготовлення складальної одиниці №2

С 2

3

4. Виготовлення деталі № 1

Д 1

3

5. Виготовлення деталі № 2

Д 2

6

6. Виготовлення деталі № 3

Д 3

2

7. Виготовлення деталі № 4

Д 4

5

 

 

 

Прийняти до уваги, що:

< >тривалість випробувань готового приладу складає 6 днів;термін передачі готового приладу замовнику – 28 листопада поточного року;режим роботи підприємства – однозмінний, два вихідних дні;виготовлені деталі та складальні одиниці в очікуванні на наступну операцію можуть перебувати на комплектувальному складі не більше трьох робочих днів.

 

Варіант № 6

1. Теоретичне питання.

Управління запасами матеріальних ресурсів: види запасів, системи управління, модель оптимального розміру замовлення, метод АВС.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Розробити календарний графік (графік Гантта) виконання замовлення «виготовлення приладу ГАТ-88». Інформацію, необхідну для здійснення допоміжних розрахунків, та схему складання приладу наведено нижче:

 

 

ГАТ-88

С-1

Д-1

Д-3

 

Д-2

 

Д-4

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. Схема складання приладу ГАТ-88.

 

Час, необхідний для здійснення операцій з виготовлення приладу ГАТ-88

Найменування операції

Шифр

Тривалість (робочі дні)

1. Складання приладу ГАТ-88

ГАТ-88

6

2. Виготовлення складальної одиниці №1

С-1

4

3. Виготовлення деталі № 1

Д-1

5

4. Виготовлення деталі № 2

Д-2

7

5. Виготовлення деталі № 3

Д-3

3

6. Виготовлення деталі № 4

Д-4

7

 

 

Прийняти до уваги, що:

< >тривалість випробувань готового приладу складає 5 днів;термін передачі готового приладу замовнику – 10 жовтня поточного року;режим роботи підприємства – однозмінний, один вихідний день;виготовлені деталі та складальні одиниці в очікуванні на наступну операцію можуть перебувати на комплектувальному складі не більше трьох робочих днів;прилад ГАТ-88 може перебувати на складі готової продукції не більше трьох робочих днів.

 

 

Варіант № 7

1. Теоретичне питання.

Принципи управління операціями. Функції та методи операційного менеджменту.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного агрегованого попиту на продукцію фірми на наступні шість місяців року; він складає 10 900 одиниць. Орієнтований розподіл попиту по місяцях на цей період такий:

 

Очікуваний попит на продукцію фірми

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (шт.)

Січень

1 600

Лютий

1 500

Березень

1 400

Квітень

1 800

Травень

2 200

Червень

2 400

 

 

Розглядається два можливих варіанти організації операційної діяльності фірми у цих умовах. За варіантом А передбачається: щомісячний обсяг виробництва відповідає обсягу попиту; збільшення або зменшення обсягу виробництва супроводжується відповідним звільненням чи найманням додаткового персоналу. Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, становлять 3 000 грн на кожні 100 од. зростання обсягу випуску продукції; витрати, пов’язані зі звільненням персоналу, — 2 500 грн на кожні 100 од. скорочення обсягу випуску продукції. За базу (100 %-ву чисельність) при здійсненні розрахунків слід прийняти ситуацію січня, коли обсяг виробництва становив 1600 од.

За варіантом Б передбачається: місячний обсяг виробництва встановлюється на рівні середнього за відповідний період (шість місяців) попиту; чисельність працівників залишається незмінною; субконтракт не залучатиметься; різниця між обсягами попиту та виробництва компенсуватиметься за рахунок зміни рівня запасів готової продукції. При цьому витрати зберігання запасів складуть 20,00 грн за одиницю на місяць.

Встановити, до яких типів стратегій організації операційної діяльності відносяться розглядувані варіанти поведінки та розробити календарні плани виробництва відповідно до кожного з варіантів. Визначити, з якими додатковими витратами пов’язана реалізація кожного з варіантів організації поточної операційної діяльності; виходячи з критерію мінімізації сукупних додаткових витрат обґрунтувати рішення щодо вибору найефективнішої лінії виробничої поведінки фірми.

 

 

Варіант № 8

1. Теоретичне питання.

Моделі управління запасами: сутність та призначення.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Для виготовлення побутових газових лічильників підприємство використовує вузол Х-МП18, який закуповує на стороні. Річна потреба у вузлах складає 15,6 тис. штук; вартість одиниці становить 19,20 грн.; вузли запускаються у процес складання рівномірно. Замовлення на поставки вузлів розміщуються протягом року також рівномірно; при цьому поставки здійснюються однаковими за обсягами партіями. Витрати на оформлення одного замовлення складають 65,00 грн. (незалежно від обсягу партії, що замовляється); витрати збереження на складі підприємства одного вузла – 25% від ціни його придбання.

Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік.

Розрахувати обсяги замовлень та визначити річні витрати підприємства на закупівлю вузлів, на оформлення та виконання замовлень, на зберігання запасу та сукупні витрати для кількості замовлень на рік від 21 до 25. Результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою:

 

Показник

Кількість замовлень на рік

21

22

23

24

25

Обсяг замовлення, штук

 

 

 

 

 

Витрати на оформлення та виконання замовлень, грн

 

 

 

 

 

Витрати на зберігання запасу, грн

 

 

 

 

 

Витрати на управління запасами, грн

 

 

 

 

 

Річні витрати на придбання вузлів, грн

 

 

 

 

 

Сукупні витрати, грн

 

 

 

 

 

 

Відобразити графічно динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

 

 

Варіант № 9

1. Теоретичне питання.

Види операційних систем. Вимоги, яким має відповідати операційна система сучасного рівня розвитку.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Сировину для виробництва продукції компанія може отримати за трьома різними цінами в залежності від обсягів замовлення :

– менше, ніж 100 кг                                     20 грн. за 1 кг;

– від 100 до 1000 кг                         19 грн. за 1 кг;

– більш, ніж 1000 кг                                    18 грн. за 1 кг.

Річна потреба у даному виді сировини складає 3000 кг.

Витрати на розміщення замовлення становлять 40 грн.; а витрати зберігання – 25% від ціни даного матеріалу.

Визначити оптимальний розмір замовлення, якщо закуповувати сировину за різними цінами.

Розрахувати річні витрати на управління запасами та встановити, за якою ціною та якими партіями найвигідніше для компанії купувати сировину даного виду.

 

 

 

Варіант № 10

1. Теоретичне питання.

Склад підсистем, що забезпечують усталене функціонування операційної системи. Виробнича інфраструктура підприємства.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Використовуючи методику АВС-аналізу здійснити класифікацію номенклатурних позицій запасів матеріальних ресурсів фірми:

 

Шифр виду матеріального ресурсу

Річна потреба (од.)

Вартість одиниці (грн.)

1.

ДДМ-1

6 000

10,00

2.

ААК-2

3 000

50,00

3.

ЛГГ-2

3 000

15,00

4.

ВКД-8

2 500

5,00

5.

РТС-5

1 750

10,00

6.

МСУ-7

1 500

45,00

7.

КПР-11

1 500

4,00

8.

ФВА-4

1 000

6,50

9.

РЕР-9

1 000

20,00

10.

МХМ-2

960

20,00

11.

ДФЦ-3

500

850,00

12.

ЖВЛ-8

400

1 200,00

13.

ККЛ-9

250

7,00

 

Побудувати діаграму розподілу позицій матеріальних ресурсів за категоріями А, В та С. Сформулювати пропозиції щодо політики управління запасами матеріальних ресурсів різних категорій.