Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Основи охорона праці і безпека життєдіяльності

Основи охорона праці і безпека життєдіяльності

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму.

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Білет № 1

 

Завдання 1, варіант 1.1.

Визначте  ризик загибелі людини вдома протягом року при землетрусі, якщо вона знаходиться в помешканні 8 годин у добу.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина загибелі – дія факторів ураження землетрусу;
 • глибина гіпоцентру землетрусу – Н, км;
 • магнітуда землетрусу – М, од.;
 • відстань від населеного пункту до епіцентру землетрусу – R, км;
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;
 • населений пункт знаходиться в районі, який підлягає впливу сейсмічних хвиль визначеної інтенсивності один раз  у 1000 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів H, М, R.

Варіанти завдання

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

H, км

40

40

40

40

40

40

40

М, од.

5

6

6

6

7

8

9

R, км

200

10

5

0

10

10

10

 

Завдання 2. Небезпеки: визначення, механізм і наслідки реалізації.

 

Завдання 3. Тест № 1. До факторів ураження, що утворюються при зруйнуванні радіоактивно-небезпечного об’єкту, відносяться такі:

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Радіоактивно заражена місцевість.

 

2

Первинна хмара зараженого радіоактивними речовинами (РР) повітря.

 

3

Вторинна хмара зараженого РР( за рахунок пилоутворення) повітря.

 

4

Небезпечні хімічні речовини.

 

5

Заражена РР вода у джерелах питної води.

 

6

Заражені РР предмети на місцевості.

 

7

Заражені РР предмети харчування.

 

8

Заражені РР люди, тварини, рослини.

 

9

Хворі на променеву хворобу люди, тварини, рослини.

 

10

Опромінені іонізуючими випромінюваннями об’єкти.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Білет № 2

 

Завдання 1, варіант 1.2.

Визначте ризик загибелі людини вдома протягом року при землетрусі, якщо вона знаходиться в помешканні 8 годин у добу.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина загибелі – дія факторів ураження землетрусу;
 • глибина гіпоцентру землетрусу – Н, км;
 • магнітуда землетрусу – М од.;
 • відстань від населеного пункту до епіцентру землетрусу – R, км;
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;
 • населений пункт знаходиться в районі, який підлягає впливу сейсмічних хвиль визначеної інтенсивності один раз у 1000 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів H, М, R.

Варіанти завдання

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

H, км

40

40

40

40

40

40

40

М, од.

5

6

6

6

7

8

9

R, км

200

10

5

0

10

10

10

 

 

Завдання 2. Біоакумуляція та її кількісна характеристика. Вплив біоакумуляції на процес інкорпорації небезпечних речовин в організм людини.

 

Завдання 3. Тест № 2. При вибуховому перетворенні паливо-повітряної суміші утворюються такі фактори ураження:

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Хвиля детонації

 

2

Повітряна ударна хвиля

 

3

Продукти вибуху

 

4

Високо температурні газові потоки

 

5

Уламки зруйнованих об’єктів та їх конструкційних елементів

 

6

Отруйні речовини – продукти вибуху

 

7

Звукова хвиля

 

8

Радіоактивне зараження довкілля (якщо вибух стався на радіоактивно небезпечному об’єкті)

 

9

Біологічне зараження довкілля

 

10

Передумови епідеміі

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Білет № 3

 

Завдання 1, варіант 1.3.

Визначте ризик загибелі людини вдома протягом року при землетрусі, якщо вона знаходиться в помешканні 8 годин у добу.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина загибелі – дія факторів ураження землетрусу;
 • глибина гіпоцентру землетрусу – Н, км;
 • магнітуда землетрусу – М од.;
 • відстань від населеного пункту до епіцентру землетрусу – R, км;
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;
 • населений пункт знаходиться в районі, який підлягає впливу сейсмічних хвиль визначеної інтенсивності один раз у 1000 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів H, М, R.

Варіанти завдання

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

H, км

40

40

40

40

40

40

40

М, од.

5

6

6

6

7

8

9

R, км

200

10

5

0

10

10

10

 

Завдання 2. Які величини характеризують ступінь небезпеки іонізуючого випромінювання. Одиниці їх виміру.

 

Завдання 3. Тест № 3. Виберіть вірні тлумачення змісту тези - „комбінована дія небезпечних хімічних речовин”

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Підсилення негативної дії однієї речовини іншою – синергізм

 

2

Послаблення дії однієї речовини іншою – антагонізм

 

3

Адитивна дія, коли дія речовин у комбінації сумується – сумація

 

4

Дія небезпечної хімічної речовини посилюється продуктами її розпаду в організмі

 

5

Кумуляція дії декількох небезпечних хімічних речовин

 

6

Нестерпне звикання до дії небезпечної хімічної речовини

 

7

Багатовекторність шляхів проникнення небезпечних хімічних речовин в організм людини

 

8

Ураження небезпечною хімічною речовиною декілька органів організму

 

9

Сприяння подоланню захисних властивостей засобів індивідуального захисту однією небезпечною хімічною речовиною на тлі уражаючої дії іншої (наприклад, вплив еметиків разом з отруйними речовинами нервово паралітичної дії)

 

10

Подвійна уражаюча дія: радіоактивна та отруйна

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Білет № 4

 

Завдання 1, варіант 1.4.

Визначте ризик загибелі людини вдома протягом року при землетрусі, якщо вона знаходиться в помешканні 8 годин у добу.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина загибелі – дія факторів ураження землетрусу;
 • глибина гіпоцентру землетрусу – Н, км;
 • магнітуда землетрусу – М од.;
 • відстань від населеного пункту до епіцентру землетрусу – R, км;
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;
 • населений пункт знаходиться в районі, який підлягає впливу сейсмічних хвиль визначеної інтенсивності один раз у 1000 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів H, М, R.

Варіанти завдання

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

H, км

40

40

40

40

40

40

40

М, од.

5

6

6

6

7

8

9

R, км

200

10

5

0

10

10

10

 

Завдання 2. Відносна біологічна активність іонізуючих випромінювань, поняття про еквівалентну дозу. Одиниці виміру еквівалентної дози.

 

Завдання 3. Тест № 4. Джерела радіоактивної небезпеки.

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Ядерні реактори атомних електростанцій

 

2

Сховища відпрацьованого ядерного палива

 

3

Могильники відходів радіоактивних речовин

 

4

Відвали шлаку на теплових електростанцій

 

5

Контрольні джерела іонізуючого випромінювання

 

6

Прилади рентгенівської діагностики

 

7

Кінескоп телевізора (монітора ПК)

 

8

Прискорювачі елементарних частинок

 

9

Полігони побутових відходів

 

10

Родовища уранової руди

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Білет № 5

 

Завдання 1, варіант 1.5.

Визначте ризик загибелі людини вдома протягом року при землетрусі, якщо вона знаходиться в помешканні 8 годин у добу.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина загибелі – дія факторів ураження землетрусу;
 • глибина гіпоцентру землетрусу – Н, км;
 • магнітуда землетрусу – М од.;
 • відстань від населеного пункту до епіцентру землетрусу – R, км;
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;
 • населений пункт знаходиться в районі, який підлягає впливу сейсмічних хвиль визначеної інтенсивності один раз у 1000 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів H, М, R.

Варіанти завдання

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

H, км

40

40

40

40

40

40

40

М, од.

5

6

6

6

7

8

9

R, км

200

10

5

0

10

10

10

 

Завдання 2. Призначення, зміст та здійснення часткової санітарної обробки персоналу при зараженні об’єкта отруйними речовинами.

 

Завдання 3. Тест № 5. Які риси характерні сучасній війні?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Застосування різних форм і методів бойових дій, у тому числі нетрадиційних

 

2

Сполучення воєнних дій (проведених відповідно до правил військової науки) з партизанськими і терористичними діями

 

3

Широке використання кримінальних і інших іррегулярних формувань

 

4

Швидкоплинність воєнних дій

 

5

Вибірковість об'єктів ураження

 

6

Сполучення потужного вогневого ураження, економічного, політичного, дипломатичного та інформаційно-психологічного впливу

 

7

Підвищення ролі високоточних засобів ураження

 

8

Нанесення „точечних” ударів по ключових об'єктах

 

9

Застосування зброї масового ураження терористичними методами

 

10

Використання об’єктів цивільного призначення в якості засобів ураження

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Білет № 6

 

Завдання 1, варіант 1.6.

Визначте ризик загибелі людини вдома протягом року при землетрусі, якщо вона знаходиться в помешканні 8 годин у добу.

Оцінити мінімальну суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина загибелі – дія факторів ураження землетрусу;
 • глибина гіпоцентру землетрусу – Н, км;
 • магнітуда землетрусу – М од.;
 • відстань від населеного пункту до епіцентру землетрусу – R, км;
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;
 • населений пункт знаходиться в районі, який підлягає впливу сейсмічних хвиль визначеної інтенсивності один раз у 1000 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів H, М, R.

Варіанти завдання

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

H, км

40

40

40

40

40

40

40

М, од.

5

6

6

6

7

8

9

R, км

200

10

5

0

10

10

10

 

Завдання 2. Назвіть фактори ураження, що утворюються при вибуху паливо повітряної суміші.

 

Завдання 3. Тест № 6. Що необхідно зробити для надання першої допомоги ураженим сильно діючими отруйними речовинами (СДОР)?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Захистити органи дихання засобами індивідуального захисту

 

2

Вивести (винести) ураженого на чисте повітря

 

3

Ввести ураженому антидот (якщо відома СДОР і від неї існує протиотрута)

 

4

Здійснити дегазацію відкритих ділянок шкіри, одягу табельними засобами, обробити слизові оболонки водою або 0,3% розчином харчової соди

 

5

Застосувати протирадіаційні засоби

 

6

Заборонити ураженому рухатись, укрити ковдрою, дати гаряче питво

 

7

Розташувати уражених у протирадіаційних укриттях

 

8

Здійснити дегазацію відкритих ділянок шкіри, одягу, обробити слизові оболонки розчином для дегазації техніки

 

9

Здійснити повну санітарну обробку людей

 

10

Відсмоктати СДОР із заражених поверхонь або ран

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Білет № 7

 

Завдання 1, варіант 1.7.

Визначте ризик загибелі людини вдома протягом року при землетрусі, якщо вона знаходиться в помешканні 8 годин у добу.

 Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина загибелі – дія факторів ураження землетрусу;
 • глибина гіпоцентру землетрусу – Н, км;
 • магнітуда землетрусу – М од.;
 • відстань від населеного пункту до епіцентру землетрусу – R, км;
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;
 • населений пункт знаходиться в районі, який підлягає впливу сейсмічних хвиль визначеної інтенсивності один раз у 1000 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів H, М, R.

Варіанти завдання

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

H, км

40

40

40

40

40

40

40

М, од.

5

6

6

6

7

8

9

R, км

20

10

50

100

100

200

300

 

Завдання 2. Які збитки мають місце від надзвичайних ситуацій транспортного типу місцевого рівня?

 

Завдання 3. Тест № 7. Які заходи обіймає порядок визначення збитків від можливої надзвичайної ситуації?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Ідентифікація небезпек

 

2

Оцінка ризику їх реалізації протягом року

 

3

Оцінка ураження об’єктів негативно-діючими чинниками надзвичайної ситуації: їх кількість, характеристика, ступень ураження

 

4

Визначення типу і масштабу надзвичайної ситуації

 

5

Визначення ризику ураження об’єкта заданої ступені

 

6

Порівняння визначеного ризику ураження об’єкту з припустимим ризиком

 

7

Управління природними ризиками

 

8

Управління техногенними ризиками

 

9

Визначення параметрів зони надзвичайної ситуації

 

10

Виявлення (будь яким шляхом) можливого (існуючого) факту того, що об’єкт опиниться (опинився) в зоні надзвичайної ситуації

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 8

Завдання 1, варіант 2.1.

Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні 1/3 доби.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає в наслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається один раз у 1000 років:
 • глибина води перед дамбою (глибина прорану) − H, м;
 • середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) − u, м/с;
 • відстань від дамби (водоймища) до об'єкту, − R, км.
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів: Н, u, R

 

Варіанти завдання

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Н, м

20

25

30

35

50

40

25

u, м/с

5

5

5

7

7

7

5

R, км

10

7

10

15

20

25

5

 

Завдання 2. Призначення засобів індивідуального захисту. Класифікація засобів індивідуального захисту за принципом дії.

 

Завдання 3. Тест № 8. Які шляхи припинення горіння паливних матеріалів Вам відомі?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Охолодження палаючих матеріалів до температури, нижчої температури спалаху

 

2

Екранування матеріалів, що палають, від кисню повітря

 

3

Зменшення концентрації кисню у повітрі шляхом його розбавлення інертними газами

 

4

Здування полум’я потоком повітря або інших газів

 

5

Зустрічне розповсюдження фронту вогню

 

6

Розсіювання палаючої суміші у просторі

 

7

Екранування матеріалів, що палають, від полум’я

 

8

Зменшення концентрації паливного матеріалу шляхом його розбавлення водою

 

9

Застосування інгібіторів горіння

 

10

Локалізація вогнища

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 9

Завдання 1, варіант 2.2.

Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні 1/3 доби.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає в наслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається один раз у 1000 років:
 • глибина води перед дамбою (глибина прорану) − H, м;
 • середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) − u, м/с;
 • відстань від дамби (водоймища) до об'єкту, − R, км.
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів: Н, u, R

 

Варіанти завдання

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Н, м

20

25

30

35

50

40

25

u, м/с

5

5

5

7

7

7

5

R, км

10

7

10

15

20

25

5

 

Завдання 2. Сформулюйте визначення для термінів: безпека, виклик, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик.

 

Завдання 3. Тест № 9. Рентгенівські (Х) промені, як фактор ураження живої істоти: природа, джерела, характер негативної дії на організм людини

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Надвисокочастотні електромагнітні хвилі (частотою ~1018 Гц)

 

2

Потоки мікро частинок - корпускул

 

3

Джерела - пристрої, що гальмують потоки електронів

 

4

Джерела - пристрої, що прискорюють потоки електронів

 

5

Х – промені іонізують середовища де поширюються (води в організмі людини)

 

6

Х – промені викликають у людини променеву хворобу різного ступеня та характеру

 

7

Х – промені просвітлюють організм людини

 

8

Х – промені накопичуються в організмі опроміненої ними людини

 

9

Опромінена Х – променями людина небезпечна для оточуючих

 

10

Засоби лікування променевої хвороби відомі

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 10

Завдання 1, варіант 2.3.

Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні 1/3 доби.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає в наслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається один раз у 1000 років:
 • глибина води перед дамбою (глибина прорану) − H, м;
 • середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) − u, м/с;
 • відстань від дамби (водоймища) до об'єкту, − R, км.
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів: Н, u, R

 

Варіанти завдання

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Н, м

20

25

30

35

50

40

25

u, м/с

5

5

5

7

7

7

5

R, км

10

7

10

15

20

25

5

 

Завдання 2. Розкрийте зміст та визначте завдання ідентифікації небезпек.

 

Завдання 3. Тест № 10. Гамма-випромінювання (γ-випромінювання), як фактор ураження живої істоти: природа, джерела, механізм негативної дії на людину

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Надвисокочастотні електромагнітні хвилі з частотою понад 1019 Гц

 

2

Потоки мікрочастинок (корпускул)

 

3

Джерела гамма-випромінювання - пристрої, що гальмують потоки електронів

 

4

Джерела гамма-випромінювання - ядра радіоактивних ізотопів хімічних елементів

 

5

Джерела гамма-випромінювання - ядерні реакції ділення

 

6

Джерела гамма-випромінювання - ядерні реакції синтезу

 

7

Гамма кванти іонізують середовище де поширюються (воду в організмі людини)

 

8

Гамма кванти викликають променеву хворобу різного ступеня та характеру

 

9

Гамма кванти краще поглинаються важкими матеріалами

 

10

Гамма кванти накопичуються в організмі опроміненої ними людини і остання стає небезпечною для оточуючих

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 11

Завдання 1, варіант 2.4.

Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні 1/3 доби.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає в наслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається один раз у 1000 років:
 • глибина води перед дамбою (глибина прорану) − H, м;
 • середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) − u, м/с;
 • відстань від дамби (водоймища) до об'єкту, − R, км.
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів: Н, u, R

 

Варіанти завдання

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Н, м

20

25

30

35

50

40

25

u, м/с

5

5

5

7

7

7

5

R, км

10

7

10

15

20

25

5

 

Завдання 2. Поясніть зміст аксіоми потенційної небезпеки.

Завдання 3. Тест № 11. Визначте фактори ураження, що утворюються при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Зона розливу СДОР (сильнодіючої отруйної речовини)

 

2

Первинна хмара зараженого СДОР повітря

 

3

Вторинна хмара зараженого СДОР повітря

 

4

Заражені СДОР джерела води

 

5

Заражена СДОР місцевість

 

6

Заражені СДОР продукти харчування

 

7

Хворі на вірусні, бактеріальні і грибкові хвороби люди, рослини та тварини

 

8

Заражений СДОР грунт

 

9

Поверхні об’єктів, заражені СДОР

 

10

Уламки конструкцій об’єктів, на поверхні яких знаходяться СДОР

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 12

Завдання 1, варіант 2.5.

Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні 1/3 доби.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає в наслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається один раз у 1000 років:
 • глибина води перед дамбою (глибина прорану) − H, м;
 • середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) − u, м/с;
 • відстань від дамби (водоймища) до об'єкту, − R, км.
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів: Н, u, R

 

Варіанти завдання

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Н, м

20

25

30

35

50

40

25

u, м/с

5

5

5

7

7

7

5

R, км

10

7

10

15

20

25

5

 

Завдання 2. Які негативно діючі фактори проявляються при реалізації небезпеки, що зосереджена на вибухо-небезпечних обєктах?

 

Завдання 3. Тест № 12. Альфа-випромінювання, як фактор ураження живої істоти: природа, джерела, механізм негативної дії на людину

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Альфа-випромінювання - надвисокочастотні електромагнітні хвилі

 

2

Альфа-випромінювання - корпускулярні потоки

 

3

Альфа-випромінювання - потоки ядер атомів гелію

 

4

Джерела альфа-випромінювання - ядра радіоактивних ізотопів важких (атомна маса понад 200 атом. од.) хімічних елементів

 

5

Джерела альфа-випромінювання - ядерні реакції ділення

 

6

Джерела альфа-випромінювання - ядерні реакції синтезу ядер легких хімічних елементів

 

7

Альфа-випромінювання здійснює іонізацію середовища де розповсюджуються (води в організмі людини)

 

8

Альфа-випромінювання викликає променеву хворобу різного ступеня та характеру

 

9

Альфа-випромінювання спричиняє опікові ураження

 

10

Альфа частинки накопичуються в організмі опроміненої ними людини і остання стає небезпечною для оточуючих

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 13

Завдання 1, варіант 2.6.

Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні 1/3 доби.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає в наслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається один раз у 1000 років:
 • глибина води перед дамбою (глибина прорану) − H, м;
 • середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) − u, м/с;
 • відстань від дамби (водоймища) до об'єкту, − R, км.
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів: Н, u, R

 

Варіанти завдання

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Н, м

20

25

30

35

50

40

25

u, м/с

5

5

5

7

7

7

5

R, км

10

7

10

15

20

25

5

 

Завдання 2. Що ми розуміємо, коли чуємо про регіональний комплекс природних загроз?

 

Завдання 3. Тест № 13. Визначення ризику ураження заданого ступені об’єкта у надзвичайній ситуації передбачає виконання таких заходів:

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Оцінку частоти події або явища за певний період часу, що реалізує небезпеку – джерело негативно діючого фактору

 

2

Оцінку частоти того, що об’єкт опиниться в зоні надзвичайної ситуації за певний період часу

 

3

Оцінку частоти того, що об’єкт в зоні надзвичайної ситуації отримує заданий ступінь ураження за певний період часу

 

4

Оцінити частоту того, що за певний період часу на об’єкт впливатиме негативно діючий чинник

 

5

Здійснити ідентифікацію небезпек

 

6

Виконати довгостроковий прогноз наслідків прояву небезпек

 

7

Оцінити частоту того, що за певний період часу на об’єкт впливатиме негативно діючий чинник із заданими уражуючими параметрами

 

8

Оцінити ступінь захищеності об’єкта від негативно діючих чинників

 

9

Виконати заходи управління ризиками

 

10

Оцінити або задати збиток від надзвичайної ситуації

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 14

Завдання 1, варіант 2.7.

Визначити ризик ураження з летальним наслідком людини вдома протягом року, якщо вона мешкає на п’ятому поверсі цегляного будинку і знаходиться в помешканні 1/3 доби.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія на будинок факторів ураження катастрофічного затоплення, яке виникає в наслідок зруйнування бетонної гравітаційної греблі водосховища під впливом землетрусу, що відбувається один раз у 1000 років:
 • глибина води перед дамбою (глибина прорану) − H, м;
 • середня швидкість руху хвилі прориву (попуску) − u, м/с;
 • відстань від дамби (водоймища) до об'єкту, − R, км.
 • будинок, де мешкає людина, багатоповерховий цегляний, збудований без урахування сейсмічної стійкості;

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів: Н, u, R

 

Варіанти завдання

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Н, м

20

25

30

35

50

40

25

u, м/с

5

5

5

7

7

7

5

R, км

10

7

10

15

20

25

5

 

Завдання 2. Гідродинамічні об’єкти – техногенні небезпеки. Реалізації гідродинамічних небезпек джерела негативно діючих факторів.

 

Завдання 3. Тест № 14. Що Ви знаєте про інфразвук і як він діє на людину? Виберіть правильну відповідь з наведених у таблиці

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Пружні коливання з частотою менше 16 Гц

 

2

Пружні коливання з частотою більше 16 000 Гц

 

3

Інфразвук не чутливий для органів слуху

 

4

Інфразвук викликає почуття глибокої пригніченості

 

5

Інфразвук викликає почуття непоясненого страху

 

6

Інфразвук викликає почуття комфорту та благополуччя

 

7

Особливо небезпечними є коливання інфразвуку з частотою 8 Гц

 

8

Особливо небезпечними є коливання інфразвуку з частотою 20 Гц

 

9

Інфразвук викликає симптоми „морської” хвороби

 

10

Інфразвук є причиною вібрації внутрішніх органів, уражає серце аж до його зупинки

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: “Безпека життєдіяльності”

Навчальна дисципліна: “Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 15

Завдання 1, варіант 3.1.

Визначити ризик загибелі працівника в офісі, що розташований на n – му поверсі багатоповерхового цегляного без каркасного будинку, який потрапляє в осередок ураження вибуху суміші пропану з повітрям.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів вибуху паливо-повітряної суміші, які утворюються в наслідок зруйнування ємності під впливом терористичного акту;
 • кількість пропану в ємності Q, тон;
 • відстань від ємності до будинку − R, м;
 • частота терористичного акту, що руйнує устаткування підприємства – один раз у 30 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів n, Q, R, М.

 

Варіанти завдання

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

n

1

2

3

5

1

1

1

Q, тон

30

40

50

100

200

300

500

R, м

100

200

300

350

400

450

200

М, грн./міс

4 000

5 000

3 000

15 000

20 000

3 200

200 000

 

Завдання 2. Принципи запобігання та захисту від радіоактивного випромінювання.

 

        Завдання 3. Тест № 15. Що таке шум? Як він дії на людину? Покажіть вірну відповідь

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Сукупність звуків різної частоти й інтенсивності, які безладно змінюються у часі

 

2

Комфортний шум має інтенсивність 10 – 20 дБ

 

3

Комфортний шум має інтенсивність 5 − 10 дБ

 

4

Шум призводить до перевтоми та виснаження клітин головного мозку

 

5

Шум призводить до розвитку безсоння, втоми, знижуються уважність й працездатність

 

6

Під впливом шуму розвивається гіпертонічна хвороба

 

7

Шум може викликати глухоту

 

8

Шум може викликати захворювання органів травлення

 

9

Під впливом шуму може виникнути пронос

 

10

Під впливом шуму може виникнути блювота

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 16

Завдання 1, варіант 3.2.

Визначити ризик загибелі працівника в офісі, що розташований на n – му поверсі багатоповерхового цегляного без каркасного будинку, який потрапляє в осередок ураження вибуху суміші пропану з повітрям.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів вибуху паливо-повітряної суміші, які утворюються в наслідок зруйнування ємності під впливом терористичного акту;
 • кількість пропану в ємності Q, тон;
 • відстань від ємності до будинку − R, м;
 • частота терористичного акту, що руйнує устаткування підприємства – один раз у 30 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів n, Q, R, М.

 

Варіанти завдання

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

n

1

2

3

5

1

1

1

Q, тон

30

40

50

100

200

300

500

R, м

100

200

300

350

400

450

200

М, грн./міс

4 000

5 000

3 000

15 000

20 000

3 200

200 000

 

Завдання 2. Що таке вибух? Які фактори техногенних вибухів призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, устаткування.

 

Завдання 3. Тест № 16. Визначте, які фактори ураження можуть утворюватися при вибуху паливо-повітряної суміші?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Детонаційна хвиля

 

2

Продукти детонації, що рухаються за детонаційної хвилею

 

3

Повітряна ударна хвиля

 

4

Продукти вибуху – токсичні речовини

 

5

Високотемпературні продукти вибуху

 

6

Інфрачервоне випромінювання

 

7

Дефіцит кисню (за рахунок випалювання) у закритих приміщеннях

 

8

Уламки зруйнованих об’єктів

 

9

Задимленість повітря

 

10

Утворення вторинних факторів ураження: токсичних хімічних речовин тощо

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 17

Завдання 1, варіант 3.3.

 

Визначити ризик загибелі працівника в офісі, що розташований на n – му поверсі багатоповерхового цегляного без каркасного будинку, який потрапляє в осередок ураження вибуху суміші пропану з повітрям.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів вибуху паливо-повітряної суміші, які утворюються в наслідок зруйнування ємності під впливом терористичного акту;
 • кількість пропану в ємності Q, тон;
 • відстань від ємності до будинку − R, м;
 • частота терористичного акту, що руйнує устаткування підприємства – один раз у 30 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів n, Q, R, М.

 

Варіанти завдання

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

n

1

2

3

5

1

1

1

Q, тон

30

40

50

100

200

300

500

R, м

100

200

300

350

400

450

200

М, грн./міс

4 000

5 000

3 000

15 000

20 000

3 200

200 000

 

Завдання 2. Що таке натовп? Небезпеки натовпу.

 

Завдання 3. Тест № 17. Знайдіть вірні відповіді щодо змісту поняття “стійкості” небезпечної хімічної речовини

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Час, впродовж якого небезпечна хімічна речовина здатна завдати шкоду незахищеній людині

 

2

Час, впродовж якого небезпечна хімічна речовина знаходиться у твердому стані

 

3

Час, впродовж якого небезпечна хімічна речовина знаходиться у рідинному стані

 

4

Час, впродовж якого небезпечна хімічна речовина зберігає свої фізико-хімічні властивості

 

5

Час, впродовж якого небезпечна хімічна речовина випаровується з поверхонь землі та об’єктів

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 18

Завдання 1, варіант 3.4.

 

Визначити ризик загибелі працівника в офісі, що розташований на n – му поверсі багатоповерхового цегляного без каркасного будинку, який потрапляє в осередок ураження вибуху суміші пропану з повітрям.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів вибуху паливо-повітряної суміші, які утворюються в наслідок зруйнування ємності під впливом терористичного акту;
 • кількість пропану в ємності Q, тон;
 • відстань від ємності до будинку − R, м;
 • частота терористичного акту, що руйнує устаткування підприємства – один раз у 30 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів n, Q, R, М.

 

Варіанти завдання

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

n

1

2

3

5

1

1

1

Q, тон

30

40

50

100

200

300

500

R, м

100

200

300

350

400

450

200

М, грн./міс

4 000

5 000

3 000

15 000

20 000

3 200

200 000

 

Завдання 2. В чому сутність нормування радіаційної небезпеки?

 

Завдання 3. Тест № 18. Що таке ультразвук і як він впливає на людину?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Пружні коливання з частотою менше 16 Гц

 

2

Пружні коливання з частотою більше 16 000 Гц

 

3

Ультразвук не чутливий для органів слуху

 

4

Ультразвук викликає коливання частинок тканин – здійснює мікро масаж

 

5

Ультразвук викликає почуття непоясненого страху

 

6

Ультразвук викликає утворення внутрішньо тканинне тепло, в наслідок чого розширюються кровоносні судини, прискорюються біохімічні процеси

 

7

Ультразвук уражає з інтенсивності понад 120 дБ

 

8

Ультразвук уражає периферійну нервову систему та суглоби у місцях контакту

 

9

Ультразвук з частотою 800 – 1000 кГц з інтенсивністю 80 – 90 дБ поліпшує обмін речовин і постачання крові у тканини

 

10

Ультразвук може бути причиною ураження серцево судинної та ендокринної систем

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 19

Завдання 1, варіант 3.5.

Визначити ризик загибелі працівника в офісі, що розташований на n – му поверсі багатоповерхового цегляного без каркасного будинку, який потрапляє в осередок ураження вибуху суміші пропану з повітрям.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів вибуху паливо-повітряної суміші, які утворюються в наслідок зруйнування ємності під впливом терористичного акту;
 • кількість пропану в ємності Q, тон;
 • відстань від ємності до будинку − R, м;
 • частота терористичного акту, що руйнує устаткування підприємства – один раз у 30 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів n, Q, R, М.

 

Варіанти завдання

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

n

1

2

3

5

1

1

1

Q, тон

30

40

50

100

200

300

500

R, м

100

200

300

350

400

450

200

М, грн./міс

4 000

5 000

3 000

15 000

20 000

3 200

200 000

 

Завдання 2. Що Ви знаєте про небезпечні хімічні речовини? Класифікація небезпечних хімічних речовин за токсичністю та дією на організм людини.

 

                Завдання 3. Тест № 19. Які з наведених у таблиці способів захисту ( знезараження) продуктів харчування та води від радіоактивних речовин є вірними?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Герметизація тари з продуктами харчування

 

2

Герметизація тари з водою

 

3

Охолодження продуктів харчування та води у рефрижераторах

 

4

Перегонка води у апаратах дистиляції

 

5

Осадження радіоактивних речовин у воді спеціальними коагуляторами

 

6

Збереження продуктів харчування та води у спеціальних герметичних приміщеннях

 

7

Збереження продуктів харчування та води у приміщеннях, обладнаних фільтровентиляцією

 

8

Кіпячіння (обробка високотемпературною парою) продуктів харчування

 

9

Збереження продуктів харчування протягом терміну, що дозволяє зменшити зараження до допустимих норм шляхом природного розпаду радіоактивних матеріалів

 

10

Збільшення значень норм зараження продуктів харчування та води на термін дії надзвичайної ситуації

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 20

Завдання 1, варіант 3.6.

Визначити ризик загибелі працівника в офісі, що розташований на n – му поверсі багатоповерхового цегляного без каркасного будинку, який потрапляє в осередок ураження вибуху суміші пропану з повітрям.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів вибуху паливо-повітряної суміші, які утворюються в наслідок зруйнування ємності під впливом терористичного акту;
 • кількість пропану в ємності Q, тон;
 • відстань від ємності до будинку − R, м;
 • частота терористичного акту, що руйнує устаткування підприємства – один раз у 30 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів n, Q, R, М.

 

Варіанти завдання

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

n

1

2

3

5

1

1

1

Q, тон

30

40

50

100

200

300

500

R, м

100

200

300

350

400

450

200

М, грн./міс

4 000

5 000

3 000

15 000

20 000

3 200

200 000

 

Завдання 2. Які особливості забруднення місцевості, води, продуктів харчування мають місце у разі виникнення аварій з викидом у довкілля небезпечних хімічних речовин?

 

        Завдання 3. Тест № 20. Які заходи обіймає процес виявлення фактичної та можливої обстановки на об’єкті у надзвичайній ситуації? Визначте вірну відповідь з наведених у таблиці.

 

з.п

Відповідь

Так-  +

Ні-   -

1

Моніторинг джерел негативно діючих факторів, що розташовані навколо об’єкту

 

2

Прогноз виникнення надзвичайної ситуації та масштабів її зони

 

3

Спостереження за динамікою значень параметрів довкілля

 

4

Визначення параметрів метеорологічної обстановки в районі об’єкта

 

5

Контроль за викидами небезпечних речовин у повітряний простір

 

6

Контроль за скидами небезпечних речовин у водоймища

 

7

Контроль за якістю питної води

 

8

Контроль за якістю продуктів харчування

 

9

Відображення на карті (схемі) місцевості, де розташований об’єкт зон поширення шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів

 

10

Проведення інженерної, радіаційної, хімічної та біологічної розвідки на території об’єкту

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

 

Білет № 21

Завдання 1, варіант 3.7.

Визначити ризик загибелі працівника в офісі, що розташований на n – му поверсі багатоповерхового цегляного без каркасного будинку, який потрапляє в осередок ураження вибуху суміші пропану з повітрям.

Оцінити суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів вибуху паливо-повітряної суміші, які утворюються в наслідок зруйнування ємності під впливом терористичного акту;
 • кількість пропану в ємності Q, тон;
 • відстань від ємності до будинку − R, м;
 • частота терористичного акту, що руйнує устаткування підприємства – один раз у 30 років.

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів n, Q, R, М.

 

Варіанти завдання

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

n

1

2

3

5

1

1

1

Q, тон

30

40

50

100

200

300

500

R, м

100

200

300

350

400

450

200

М, грн./міс

4 000

5 000

3 000

15 000

20 000

3 200

200 000

 

Завдання 2. У чому проявляється небезпека соціально-політичних конфліктів з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.

 

Завдання 3. Тест № 21. Визначте з переліку, що наведений у таблиці, джерела небезпечних факторів побутового характеру

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Електричні прилади, електромережа

 

2

Газове обладнання

 

3

Телевізор, монітор ПК на основі кінескопу

 

4

Мобільний телефон

 

5

Побутова хімія

 

6

Обладнання , що містить у своєму складі генератори високочастотних електромагнітних хвиль

 

7

Ліки

 

8

Засоби для боротьби з комахами

 

9

Меблі

 

10

Розчинники фарб

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 22

Завдання 3, варіант 4.1.

Отримавши сигнал хімічної тривоги (відбулося зараження довкілля аміаком в наслідок аварії на хлібокомбінаті) студент, скориставшись протигазом ГП – 7, попрямував до сховища. Шлях зайняв t хв.

Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він зайде у приймальне відділення сховища?

Визначте ризик ураження людини з летальним наслідком.

Оцініть суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів зараження довкілля аміаком, які утворюються в наслідок терористичного акту, що відбувається один раз у 30 років;
 • сорбційна ємність протигазової коробки щодо аміаку – m, гр.;
 • обсяг легеневої вентиляції людини при пересуванні бігом – V, л/хв.;
 • максимальна концентрація пари аміаку у час дії небезпеки – C, мг/л;
 • коефіцієнт біоакумуляції у легенів людини Кба щодо аміаку – 0,3.

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів t, m, V,C .

 

Варіанти завдання

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

t ,хв.

10

15

20

25

20

15

10

m, гр.

0,05

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

V, л/хв.

100

120

130

150

100

100

140

C, мг/л

0,1

0,15

0,2

0,3

0,15

0,25

0,2

М,грн /міс

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

20 000

7 000

 

Завдання 2. Які види тероризму існують сьогодні? Назвіть первинні, вторинні та каскадні фактори ураження тероризму.

 

Завдання 3. Тест № 22. Які з наведених у таблиці небезпечних факторів відносять до фізично діючих?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Гострі і падаючі предмети

 

2

Рухомі машини та механізми

 

3

Іонізуючі випромінювання

 

4

Небезпечні хімічні речовини

 

5

Інфіковані збудниками хвороб люди, тварини, рослини

 

6

Фармакологічні засоби, що використовуються не за призначенням лікаря

 

7

Електрострум та його електромагнітне поле

 

8

Гравітаційне поле

 

9

Ультрафіолетове випромінювання

 

10

Детонаційна та повітряна ударна хвилі

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 23

Завдання 3, варіант 4.2.

Отримавши сигнал хімічної тривоги (відбулося зараження довкілля аміаком в наслідок аварії на хлібокомбінаті) студент, скориставшись протигазом ГП – 7, попрямував до сховища. Шлях зайняв t хв.

Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він зайде у приймальне відділення сховища?

Визначте ризик ураження людини з летальним наслідком.

Оцініть суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів зараження довкілля аміаком, які утворюються в наслідок терористичного акту, що відбувається один раз у 30 років;
 • сорбційна ємність протигазової коробки щодо аміаку – m, гр.;
 • обсяг легеневої вентиляції людини при пересуванні бігом – V, л/хв.;
 • максимальна концентрація пари аміаку у час дії небезпеки – C, мг/л;
 • коефіцієнт біоакумуляції у легенів людини Кба щодо аміаку – 0,3.

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів t, m, V,C .

 

Варіанти завдання

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

t ,хв.

10

15

20

25

20

15

10

m, гр.

0,05

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

V, л/хв.

100

120

130

150

100

100

140

C, мг/л

0,1

0,15

0,2

0,3

0,15

0,25

0,2

М,грн /міс

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

20 000

7 000

 

Завдання 2. Які можливі аварійні ситуації під час технологічного тероризму.

 

Завдання 3. Тест № 23. Визначте, з наведених у таблиці, фактори ураження, що утворюються в результаті вибуху суміші вуглеводних речовин з повітрям.

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Детонаційна хвиля

 

2

Продукти детонації, що рухаються за детонаційної хвилею

 

3

Повітряна ударна хвиля

 

4

Продукти вибуху – токсичні речовини

 

5

Високотемпературні продукти вибуху (горіння)

 

6

Інфрачервоне (теплове) випромінювання

 

7

Дефіцит кисню (за рахунок випалювання) у закритих обсягах

 

8

Уламки зруйнованих об’єктів

 

9

Іонізуюче випромінювання

 

10

Вторинні фактори ураження: токсичні хімічні речовини, що викинуті із зруйнованих ємностей, пожежа, забруднення довкілля паливо мастильними речовинами тощо

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 24

Завдання 3, варіант 4.3.

Отримавши сигнал хімічної тривоги (відбулося зараження довкілля аміаком в наслідок аварії на хлібокомбінаті) студент, скориставшись протигазом ГП – 7, попрямував до сховища. Шлях зайняв t хв.

Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він зайде у приймальне відділення сховища?

Визначте ризик ураження людини з летальним наслідком.

Оцініть суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів зараження довкілля аміаком, які утворюються в наслідок терористичного акту, що відбувається один раз у 30 років;
 • сорбційна ємність протигазової коробки щодо аміаку – m, гр.;
 • обсяг легеневої вентиляції людини при пересуванні бігом – V, л/хв.;
 • максимальна концентрація пари аміаку у час дії небезпеки – C, мг/л;
 • коефіцієнт біоакумуляції у легенів людини Кба щодо аміаку – 0,3.

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів t, m, V,C .

 

Варіанти завдання

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

t ,хв.

10

15

20

25

20

15

10

m, гр.

0,05

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

V, л/хв.

100

120

130

150

100

100

140

C, мг/л

0,1

0,15

0,2

0,3

0,15

0,25

0,2

М,грн /міс

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

20 000

7 000

 

Завдання 2. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на  безпеку людини та суспільства.

 

Завдання 3. Тест № 24. Основні причини загибелі людей у надзвичайних ситуаціях.

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Непередбачуваність і раптовість надзвичайних ситуацій

 

2

Несвоєчасність надання допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях

 

3

Неузгодженість дій структурних підрозділів сил цивільного захисту та інших сил, що залучаються для ліквідації надзвичайної ситуації

 

4

Недостатній рівень кваліфікації рятувальників

 

5

Відсутність сучасного матеріального забезпечення рятувальних служб

 

6

Порушення правил користування технікою та обладнанням

 

7

Низький рівень системи зв’язку та інформування населення

 

8

Незадовільна підготовка населення до дій під час виникнення надзвичайних ситуацій

 

9

Низький рівень охорони праці на виробництві

 

10

Порушення правил безпеки на підприємстві та в побуті

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 25

Завдання 3, варіант 4.4.

Отримавши сигнал хімічної тривоги (відбулося зараження довкілля аміаком в наслідок аварії на хлібокомбінаті) студент, скориставшись протигазом ГП – 7, попрямував до сховища. Шлях зайняв t хв.

Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він зайде у приймальне відділення сховища?

Визначте ризик ураження людини з летальним наслідком.

Оцініть суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів зараження довкілля аміаком, які утворюються в наслідок терористичного акту, що відбувається один раз у 30 років;
 • сорбційна ємність протигазової коробки щодо аміаку – m, гр.;
 • обсяг легеневої вентиляції людини при пересуванні бігом – V, л/хв.;
 • максимальна концентрація пари аміаку у час дії небезпеки – C, мг/л;
 • коефіцієнт біоакумуляції у легенів людини Кба щодо аміаку – 0,3.

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів t, m, V,C .

 

Варіанти завдання

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

t ,хв.

10

15

20

25

20

15

10

m, гр.

0,05

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

V, л/хв.

100

120

130

150

100

100

140

C, мг/л

0,1

0,15

0,2

0,3

0,15

0,25

0,2

М,грн /міс

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

20 000

7 000

 

Завдання 2. Поясніть зміст загального аналізу ризику.

 

        Завдання 3. Тест № 25. Які фактори відносять до біологічно небезпечних?

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Патогенні мікроорганізми та середовище їх життєдіяльності: вода, продукти харчування, хворі люди, тварини, комахи тощо

 

2

Токсини – продукти (екскременти) життєдіяльності шкідливих мікроорганізмів

 

3

Гриби, що містять отруйні речовини

 

4

Заражена небезпечними хімічними речовинами вода

 

5

Первинна та вторинна хмари зараженого біологічними засобами повітря

 

6

Викиди біологічних засобів у довкілля в наслідок аварії на підприємствах біотехнології

 

7

Отруйні рослини

 

8

Засоби захисту рослин

 

9

Лікарські засоби, що застосовуються не за призначенням

 

10

Кліщі, заражені патогенними мікроорганізмами

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 26

Завдання 3, варіант 4.5.

Отримавши сигнал хімічної тривоги (відбулося зараження довкілля аміаком в наслідок аварії на хлібокомбінаті) студент, скориставшись протигазом ГП – 7, попрямував до сховища. Шлях зайняв t хв.

Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він зайде у приймальне відділення сховища?

Визначте ризик ураження людини з летальним наслідком.

Оцініть суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів зараження довкілля аміаком, які утворюються в наслідок терористичного акту, що відбувається один раз у 30 років;
 • сорбційна ємність протигазової коробки щодо аміаку – m, гр.;
 • обсяг легеневої вентиляції людини при пересуванні бігом – V, л/хв.;
 • максимальна концентрація пари аміаку у час дії небезпеки – C, мг/л;
 • коефіцієнт біоакумуляції у легенів людини Кба щодо аміаку – 0,3.

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів t, m, V,C .

 

Варіанти завдання

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

t ,хв.

10

15

20

25

20

15

10

m, гр.

0,05

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

V, л/хв.

100

120

130

150

100

100

140

C, мг/л

0,1

0,15

0,2

0,3

0,15

0,25

0,2

М,грн /міс

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

20 000

7 000

 

Завдання 2. Назвіть головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Які методичні підходи до визначення ризику вам відомі.

 

                        Завдання 3. Тест № 26. Які хімічної небезпеки фактори Вам відомі? Виберіть вірні відповіді з наведених у таблиці.

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Отрути та токсини, що знаходяться в організмах живих істот

 

2

Патогенні мікроорганізми

 

3

Сильнодіючі отруйні речовини в ємностях на підприємствах

 

4

Отрути та токсини, що знаходяться у хімічних боєприпасах

 

5

Розлита на території об’єкту небезпечна хімічна речовина

 

6

Первинна та вторинна хмари зараженого небезпечними хімічними речовинами повітря

 

7

Дитячі іграшки, що містять небезпечні хімічні речовини

 

8

Продукти харчування, що містять небезпечні хімічні речовини

 

9

Заражена небезпечними хімічними речовинами вода

 

10

Розчинники ліків, косметичних засобів, кремів тощо

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 27

Завдання 3, варіант 4.6.

Отримавши сигнал хімічної тривоги (відбулося зараження довкілля аміаком в наслідок аварії на хлібокомбінаті) студент, скориставшись протигазом ГП – 7, попрямував до сховища. Шлях зайняв t хв.

Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він зайде у приймальне відділення сховища?

Визначте ризик ураження людини з летальним наслідком.

Оцініть суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

 

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів зараження довкілля аміаком, які утворюються в наслідок терористичного акту, що відбувається один раз у 30 років;
 • сорбційна ємність протигазової коробки щодо аміаку – m, гр.;
 • обсяг легеневої вентиляції людини при пересуванні бігом – V, л/хв.;
 • максимальна концентрація пари аміаку у час дії небезпеки – C, мг/л;
 • коефіцієнт біоакумуляції у легенів людини Кба щодо аміаку – 0,3.

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів t, m, V,C .

 

Варіанти завдання

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

t ,хв.

10

15

20

25

20

15

10

m, гр.

0,05

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

V, л/хв.

100

120

130

150

100

100

140

C, мг/л

0,1

0,15

0,2

0,3

0,15

0,25

0,2

М,грн /міс

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

20 000

7 000

 

Завдання 2. Як визначаються базисні події? Який порядок ідентифікації небезпеки запропонований фахівцями?

 

Завдання 3. Тест № 27. Які існують принципи нормування небезпечних хімічних речовин? Виберіть правильні відповіді у таблиці.

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Визначення межі вмісту небезпечної хімічної речовини у складових навколишнього середовища

 

2

Визначення межі вмісту небезпечної хімічної речовини у продуктах харчування

 

3

Визначення гранично допустимої концентрації у вигляді санітарних нормативів як юридичну основу для будівництва та експлуатації об’єктів

 

4

Визначення гранично допустимої концентрації у вигляді санітарних нормативів як юридичну основу для планування і будівництва житла

 

5

Визначення гранично допустимої концентрації у вигляді санітарних нормативів як юридичну основу для створення засобів індивідуального захисту

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

 

Модульний контроль

Білет № 28

Завдання 3, варіант 4.7.

Отримавши сигнал хімічної тривоги (відбулося зараження довкілля аміаком в наслідок аварії на хлібокомбінаті) студент, скориставшись протигазом ГП – 7, попрямував до сховища. Шлях зайняв t хв.

Яку першу допомогу слід надати ураженому, коли він зайде у приймальне відділення сховища?

Визначте ризик ураження людини з летальним наслідком.

Оцініть суму очікуваної компенсації за заподіяну шкоду родині громадянина, якщо його заробітна платня становила М грн. на місяць.

Вихідні дані:

 • причина ураження – дія негативних факторів зараження довкілля аміаком, які утворюються в наслідок терористичного акту, що відбувається один раз у 30 років;
 • сорбційна ємність протигазової коробки щодо аміаку – m, гр.;
 • обсяг легеневої вентиляції людини при пересуванні бігом – V, л/хв.;
 • максимальна концентрація пари аміаку у час дії небезпеки – C, мг/л;
 • коефіцієнт біоакумуляції у легенів людини Кба щодо аміаку – 0,3.

 

Варіанти завдання – дивись табл. 1.

Таблиця 1

Варіанти завдання та значення параметрів t, m, V,C .

 

Варіанти завдання

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

t ,хв.

10

15

20

25

20

15

10

m, гр.

0,05

0,02

0,03

0,04

0,05

0,04

0,02

V, л/хв.

100

120

130

150

100

100

140

C, мг/л

0,1

0,15

0,2

0,3

0,15

0,25

0,2

М,грн /міс

2 000

3 000

4 000

5 000

10 000

20 000

7 000

 

Завдання 2. Назвіть джерела фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відшкодування збитків постраждалим.

 

Завдання 3. Тест № 28. Дії пасажиів при захваті літака терористами.

 

№ з/п

Відповідь

Так  -  +,

  Ні  - 

1

Не реагувати на провокаційну чи задирливу поведінку терористів і не здійснювати дії, які можуть привернути їх увагу

 

2

Спокійно сидіти, не задавати питань і не дивитися терористам в очі

 

3

Підкорятися вимогам терористів без сперечань

 

4

Проявити мужність і не підкорятися вимогам терористів

 

5

Перед тим, як відкрити сумочку чи пакет, спитати дозволу

 

6

При стрілянині лягти на підлогу чи сховатись за сидінням

 

7

Дочекатись вдалого моменту і втекти

 

8

Дочекатись вдалого моменту і напасти на терориста, заволодіти його зброєю

 

9

Якщо ви поранені, то попросіть допомоги у інших пасажирів, стюардеси. В крайньому випадку попросіть допомоги у терористів

 

10

Якщо ви поранені, постарайтесь не рухатись, прийміть зручне положення, зупиніть кровотечу за допомогою джгута чи будь-якої пов’язки.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри регіоналістики і туризму

29 листопада 2020 року. Протокол № 27.

Завідувач кафедри

Б.М.Данилишин

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Кафедра регіоналістики і туризму

Навчальна дисципліна: Основи охорона праці і безпека життєдіяльності”.

 

Модульний контроль за матеріалами змістового модуля «Безпека життєдіяльності»

Модульний контроль

 

Білет № 29