Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Програма переддипломної практики: методичні рекомендації для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», магістерські програми «Облік і аудит в системі управління підприємницькою діяльністю» та «Фінансова аналітика в системі управління підприємницькою діяльністю». – Київ, 201

Програма переддипломної практики: методичні рекомендації для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», магістерські програми «Облік і аудит в системі управління підприємницькою діяльністю» та «Фінансова аналітика в системі управління підприємницькою діяльністю». – Київ, 201

programa_pereddiplomnoi_praktiki_dlya_magistriv.pdf