Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Проектний аналіз

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 1

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Мета, завдання та межі маркетингового аналізу проекту.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Розглядається інвестиційний проект з величиною початкових інвестицій 250 тис. грн. і терміном експлуатації 5 років. Ліквідаційна вартість проекту дорівнює нулю. Передбачається списання капітальних витрат прямолінійним методом. Проект передбачає випуск продукції обсягом 90 т на рік  та її реалізації за ціною  3500 грн. за т та характеризується такими витратами (у розрахунку на одиницю продукції): оплата праці - 700 грн., сировина – 1250 грн., електроенергія – 600 грн. Величина ставки дисконту для даного проекту 10%.

 

2.1. Розрахуйте чисту теперішню вартість проекту (NPV).

2.2. На підставі розрахунків пофакторної еластичності чистої теперішньої вартості (NPV) визначте рейтинг параметрів проекту.

2.3. Розрахуйте критичні значення основних параметрів проекту та зробіть власні  пропозиції щодо зниження ризику проекту.

 

 Укладач:    Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

 

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 2

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Мета, завдання та етапи проведення технічного аналізу проекту.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Проект, що розглядається, потребує інвестицій в сумі 500 000 грн., його життєвий цикл 5 років. Ліквідаційна вартість проекту дорівнює нулю. Проектом передбачена лінійна амортизація. Дисконтна ставка проекту становить 15%. Прогнозований обсяг продажу продукції – 400 одиниць на рік. Ціна одиниці продукції дорівнює 3000 грн. Змінні витрати на одиницю продукції складатимуть: на сировину та матеріали – 800 грн., на технологічну енергію – 500 грн., на заробітну плату – 500 грн. Постійні витрати (без амортизації) прогнозуються на рівні 250 000 грн. на рік.

 

2.1. На підставі наведених даних розрахуйте готівкову, бухгалтерську та фінансову обсяги беззбитковості проекту та прокоментуйте отриманні данні.

2.2. Розрахуйте показник операційного леверіджу та визначте запас фінансової міцності проекту.

2.3. Зробіть висновок про операційні умови реалізації запропонованого проекту.

 

Укладач:    Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 3

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Мета, завдання та основні елементи інституційного аналізу проекту.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Розглядається інвестиційний проект придбання нового устаткування. Компанія планує купити нове обладнання за 220 тис. грн. Вартість устаткування списується за 5 років за методом лінійної амортизації. Його ліквідаційна вартість дорівнює 20 тис. грн. Внаслідок заміни устаткування компанія отримує щороку 50 тис. грн. прибутку. Альтернативна вартість капіталу дорівнює 14%, ставка податку на прибуток 25%.

 

2.1. Розрахуйте проектний грошовий потік.

2.2. Оцініть доцільність реалізації проекту  за критерієм чистої теперішньої вартості (NPV).

2.3. Побудуйте фінансовий профіль проекту, де покажіть термін його окупності.

 

 Укладач:     Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 4

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Мета, завдання та зміст робіт з екологічного аналізу проектів в Україні.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Розглядається проект, реалізація якого  потребує чистих капітальних витрат 1800 тис. грн.  при нормі рентабельності капіталу 12%. Успішна реалізація проекту дозволить отримувати щорічний прибуток  280 тис. грн. протягом 6 років. Планується, що на виробництво і реалізацію продукції проекту потрібні постійні витрати (без амортизаційних відрахувань) на рівні 460 тис. грн. на рік,  змінні витрати - 100 тис. грн. Проектний обсяг продажів планується на рівні 4000 шт. на рік.

 

2.1. Розрахуйте бухгалтерський і фінансовий обсяги беззбитковості та оцініть доцільність реалізації проекту.

2.2. Визначте поріг рентабельності за проектом та проаналізуйте отримані результати.

2.3. Проаналізуйте, чи доречно підприємству проводити рекламну компанію з бюджетом 100 тис. грн.? Як це позначиться на показниках беззбитковості проекту?

 

 Укладач:     Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 5

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Розглядається проект створення невеликого підприємства по виробництву товару Х. Для реалізації проекту треба придбати устаткування на суму 200 тис. грн. (у 0 рік проекту). Термін експлуатації обладнання 5 років. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на кінець п’ятого року устаткування можна буде продати за 45 тис. грн. (за його ліквідаційною вартістю).  Виробництво продукту Х планується здійснювати  у відповідності з графіком нарощування виробничої потужності: у  перший рік - 30 тис. од.; у другий рік - 60 тис. од.; з третього по п’ятий роки - по 100 тис. од. щороку. У перший рік проекту планується продавати продукцію по 2,5 грн., а у наступні роки - знизити ціну до 2,3 грн. за одиницю. Данні технічного аналізу дозволяють планувати повну (з амортизацією) собівартість одиниці продукції на рівні 1,7 грн. Для реалізації проекту необхідно інвестувати в оборотний капітал компанії додатково 70 тис. грн.  Ставка податку  на прибуток дорівнює 25%. Дисконтна ставка 18%.

 

2.1. Визначте грошові потоки за проектом.

2.2. Розрахуйте чисту теперішню вартість (NPV) та оцініть можливість реалізації проекту.

2.3. Побудуйте фінансовий профіль проекту наростаючим підсумком та покажіть термін його окупності.

 

 Укладач:     Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 6

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Мета та інформаційна база фінансового аналізу проектних рішень.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

Проект передбачає створення нового підприємства. Вартість нового міні-заводу 2960 тис. грн. Інвестиції в проект залучаються за умови утримання дисконтної ставки на рівні 20%. Термін реалізації проекту – 4 роки.

Внаслідок реалізації проекту щорічні доходи компанії складатимуть 4200 тис. грн., комунальні витрати оцінюються на рівні 600 тис. грн., затрати на технічне обслуговування й технічний ремонт – 400 тис. грн., заробітна плата -  450 тис. грн., страхові виплати - 500 тис. грн.

Податок на доходи – 25%.

 

2.1. обчисліть грошові потоки за проектом.

2.2. Зробіть висновок про доцільність реалізації проекту на основі критеріїв чистої теперішньої вартості (NPV) та внутрішньої норми рентабельності (IRR).

2.3. Побудуйте фінансовий профіль проекту наростаючим підсумком.

 

Укладач:     Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 7

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Економічна привабливість та економічна ефективність проекту: оцінка економічних аспектів проекту в контексті його впливу на економіку країни.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Кондитерська фабрика VV вивчає можливість диверсифікації свого продуктового ряду. Маркетологи запропонували вийти на ринок з новим шоколадним батончиком. На підставі результатів маркетингових досліджень було визначено, що нову продукцію фабрика зможе продавати на ринку за ціною 2 у.о. за батончик. Річний обсяг продажів прогнозується на рівні 2 млн. шт.

Для виробництва батончиків на рік необхідно придбати 400 спеціальних автоматів, вартість кожного – 10 тис. у.о. Попередні розрахунки виробничих витрат дозволили визначити, що прогнозна величина прямих витрат (на сировину, оплату праці виробничих робітників з відповідними нарахуваннями) складе 0,5 у.о. у розрахунку на 1 батончик. За прогнозами фахівців додаткові видатки на збут продукції й адміністративні витрати, що обумовлені проектом, щорічно будуть становити 400 тис. у.о. Передбачається, що життєвий цикл проекту складе 5 років (за цей час вартість устаткування буде повністю рівномірно списано методом лінійної амортизації). Проект фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів, що надаються на 5 років під 14 % річних. Ставка оподаткування прибутку 25%.

  1. Розрахуйте обумовлені протягом життєвого циклу проекту грошові потоки.
  2. Побудуйте фінансовий профіль проекту без наростаючого підсумку.
  3. На основі визначення показників чистої теперішньої вартості (NPV) та внутрішньої норми доходності (IRR) зробіть висновки про доцільність реалізації проекту.

 

Укладач:    Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 8

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Сучасні підходи до поділу життєвого циклу проекту на фази стадії та етапи: порівняльна характеристика.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

Підприємство, що виробляє цеглини, планує провести модернізацію устаткування, замінивши його більш новим і сучасним. Вартість нового устаткування 16 800 тис. грн.., його ліквідаційна вартість 800 тис. грн.. Строк експлуатації 10 років. Амортизація нараховується рівномірно. Дані про діяльність підприємства до та після модернізації наведені в таблиці:

Витрати

Без проекту

(до модернізації)

З проектом

(після модернізації)

Сума, грн.

Зміна у %

Матеріали

30,48

збільшення на 10%

Пар

11,96

не зміняться

Електроенергія

3,37

збільшення на 20%

Пряма оплата праці

0,37

зменшаться на 40%

Втрати від браку

0,19

зменшаться на 60%

Змінні цехові витрати

1,10

збільшення на 10%

Змінні загальновиробничі витрати

0,53

не зміняться

Непряма оплата праці

114 456

збільшення на 15%

Витрати на соцстрах

77 811

збільшення на 15%

Амортизація

824 609

 Розраховується за нижче наведеними даними

Загальноцехові витрати

138 127

збільшення на 10%

Загальновиробничі витрати

1 584 579

не зміняться

До модернізації 1 піддон цеглин  реалізовувався за ціною 370 грн. та протягом року вдавалося продати 10000 таких піддонів. Після модернізації передбачається підвищення ціни до 437 грн. за 1 піддон, але й обсяги реалізації зростуть на 20%.

2.1. Розподіліть усі витрати на постійні та змінні.

2.2. Визначте величину маржинального доходу до та після модернізації підприємства.

2.2. Розрахуйте показники беззбитковості роботи підприємства (обсяги беззбитковості, поріг рентабельності та операційний леверідж) до та після модернізації обладнання і порівняйте отримані результати.

Укладач:    Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені вадима гетьмана»

Центр післядипломної освіти

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 9

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Учасники проекту: види та функції в проектній команді.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Розглядається інвестиційний проект будівництва та випуску лінії переробки молока з величиною початкових інвестицій 300 тис. грн. і терміном експлуатації 7 років. Проект передбачає випуск продукції обсягом 100 т на рік  та її реалізації за ціною  3500 грн. за т. Витрати на оплату праці складають 500 грн., сировина – 1300 грн., електроенергію – 700 грн. у розрахунку на 1 т. Величина ставки дисконту для даного проекту 8%.

 

2.1. Розрахуйте величину чистої теперішньої вартості проекту (NPV).

2.2. На підставі розрахунків пофакторної еластичності чистої теперішньої вартості (NPV) визначте рейтинг параметрів проекту.

2.3. Розрахуйте критичні значення основних параметрів проекту та зробіть власні  пропозиції щодо зниження ризику проекту.

 

 

Укладач:    Гребешкова О. М., к.е.н., доцент

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені вадима гетьмана»

Кафедра стратегії підприємств

Навчальний предмет: Проектний аналіз

 

Завдання для ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ

 

Варіант 0

 

1. Завдання на виявлення творчого осмислення явищ і процесів, що вивчаються дисципліною “Проектний аналіз” (5 балів).

 

Розкрийте питання:

Методи визначення дисконтної ставки за проектом.

 

2. Завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення (15 балів – по 5 балів за правильну відповідь на кожне питання)

 

Розглядається проект, реалізація якого потребує чистих капітальних витрат 2000 тис. грн.  при нормі рентабельності капіталу 15%. Ліквідаційна вартість проекту 200 тис. грн. Успішна реалізація проекту дозволить отримувати щорічний прибуток  300 тис. грн. протягом 6 років. Планується, що на виробництво і реалізацію продукції проекту потрібні постійні витрати (без амортизаційних відрахувань) на рівні 400 тис. грн. на рік,  змінні витрати - 100 тис. грн. Проектний обсяг продажів планується на рівні 5000 шт. на рік.

 

2.1. Розрахуйте бухгалтерський і фінансовий обсяги беззбитковості та оцініть доцільність реалізації проекту.

2.2. Визначте поріг рентабельності за проектом та проаналізуйте отримані результати.

2.3. Проаналізуйте, чи доречно підприємству проводити рекламну компанію з бюджетом 250 тис. грн.? Як це позначиться на показниках беззбитковості проекту?

 

 

Укладач:    Гребешкова О. М., к.е.н., доцент