Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ КНЕУ

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

 

 

ЗАВДАННЯ

 

1. Виберіть один з п’яти варіантів.

 

Варіант

Номери питань анкети

1

1, 6, 11, 16

2

2, 7, 12, 17

3

3, 8, 13, 18

4

4, 9, 14, 19

5

5, 10, 15, 20

 

2. Дайте аргументовані відповіді на запитання анкети.

3. Результати виконання завдання представити у письмовій формі за нижченаведеною схемою.

 

ВАРІАНТ 1.

     1. Вірогідність загострення світової кризи. [Аргументована відповідь].

6. Рівень впливу засобів фінансово-бюджетної політики на економічний та соціальний розвиток в Україні за критеріями: великий, середній, низький. [Аргументована відповідь].

11. Імовірність розпаду країн світу внаслідок сепаратистських тенденцій. [Аргументована відповідь].

16. Найуразливіші регіони України до розгортання чергової хвилі кризи. [Аргументована відповідь].

 

анкета

 

 1. Вірогідність загострення світової кризи:

 

 

0%

 

40%

 

80%

 

10%

 

50%

 

90%

 

20%

 

60%

 

100%

 

30%

 

70%

 

 

 

 1. Оцініть рівень впливу держав світу на публічне управління та адміністрування в Україні за критеріями: великий, середній, низький.

 

 

США

 

 

Канада

 

Європейський Союз

 

 

Російська Федерація

 

Німеччина

 

 

Китай

 

Франція

 

 

Інші

 

 1. Оцініть рівень впливу наддержавних структур на публічне управління та адміністрування в Україні за критеріями: великий, середній, низький.

 

 

Світова організація торгівлі

 

 

Більдербергський клуб

 

Міжнародний валютний фонд

 

 

Венеціанська комісія

 

Світовий банк

 

 

Міжнародний суд з прав людини

 

Європейський банк

 

 

Масонські ложі

 

 1. Здійсніть ранжування: «В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС більш за все зацікавлені…

 

 

Україна»

 

Країни Митного Союзу (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан)»

 

Країни ЄС»

 

Країни Великої сімки (G 7)»

 

Сполучені Штати Америки»

 

Країни Великої двадцятки (G 20)»

 

Китайська Народна Республіка»

 

Інші

 

Російська Федерація»

 

 

 

 1. «Пусковим» механізмом чергової хвилі світової кризи стане:

 

 

загострення проблем у ряді країн-боржників Єврозони (можливий дефолт Греції, Кіпру та/або Іспанії, та/або Італії та/або інших країн-членів ЄС)

 

загострення політичної ситуації в Україні

 

загострення політичної ситуації в США

 

військові конфлікти у нафтовидобувних країнах – основних експортерів нафти (посилення нестабільності ситуації на Близькому Сході, у Центральній Азії, на Корейському півострові)

 

санкції економічно розвинених країн до Російської Федерації

 

інше

 

 1. Оцініть рівень впливу засобів фінансово-бюджетної політики на економічний та соціальний розвиток в Україні за критеріями: великий, середній, низький:

 

 

Податки

 

 

Мито

 

Доходи від приватизації державного майна

 

 

Соціальні нормативи

 

Поточні видатки державного бюджету

 

 

Міжбюдженті трансферти

 

Капітальні видатки державного бюджету

 

 

Облігації зовнішньої державної позики

 

 1. Здійсніть ранжування (за значущістю) джерел формування фінансових ресурсів областей:

 

 

Ресурси підприємств (установ, організацій) усіх форм власності.

 

Кошти фінансово-кредитних установ.

 

Заощадження населення.

 

Державний бюджет України.

 

Обласні та інші місцеві бюджети.

 

 1. Чи передбачається створення нових регіональних об’єднань у світі:

 

 

в Європі

 

 

у Південній Америці

 

в Азії

 

 

у Північній Америці

 

в Африці

 

 

інше

 

 1. Яка вірогідність  «розпаду» Єврозони та Європейського Союзу:

 

 

у поточному році

 

 

у середньостроковому періоді

 

у наступному році

 

 

інше

 

 1. У поточному році падіння (зростання) реального ВВП України по відношенню до минулого року становитиме:

 

 

до 1 відсотка

 

від 1 до 2,5 відсотка

 

від 2,5 до 5 відсотків

 

від 5 до 10 відсотків

 

більше 10 відсотків

 

інше

 

 

 1. Яка імовірність розпаду країн світу внаслідок сепаратистських тенденцій:

 

 

США

 

 

Великобританія

 

Іспанія

 

 

Бельгія

 

Італія

 

 

Інші

 

 1. Вірогідність суверенного дефолту України:

 

 

0%

 

40%

 

80%

 

10%

 

50%

 

90%

 

20%

 

60%

 

100%

 

30%

 

70%

 

 

 

 1. Ситуація, яка може виникнути на вітчизняному валютному ринку у разі розгортання чергової хвилі світової кризи:

 

 

девальвація гривні відносно долара США

(діапазон курсу гривні відносно долара: від  _____  до _____ грн./$)

 

ревальвація гривні відносно долара США

(діапазон курсу гривні відносно долара: від  _____  до _____ грн./$)

 

стабільний курс гривні відносно долара США

 

інше

 

 1. Найуразливіші «місця» української економіки до розгортання чергової хвилі кризи:
  (кожний показник пронумерувати за ступенем уразливості: 5 – найбільший,
  4 – високий, 3 – помірний, 2 – слабкий, 1 – незначний, 0 – відсутність впливу)

 

 

зовнішньоекономічна діяльність

 

цінова ситуація

 

валютний ринок

 

доходи домогосподарств

 

потоки капіталу (інвестиційного та кредитного)

 

боргові зобов’язання Уряду

 

банківський сектор

 

боргові зобов’язання корпоративного сектору

 

 1. Найуразливіші галузі економіки України до розгортання чергової хвилі кризи:
  (кожний показник пронумерувати за ступенем уразливості: 5 – найбільший,
  4 – високий, 3 – помірний, 2 – слабкий, 1 – незначний, 0 – відсутність впливу)

 

 

Енергетика

 

Сільське господарство

 

Металургія

 

Транспорт

 

Машинобудування

 

Зв'язок

 

Хімічна промисловість

 

Комунальне господарство

 

Легка промисловість

 

Внутрішня торгівля

 

Харчова промисловість

 

Громадське харчування

 

 1. Найуразливіші регіони України до розгортання чергової хвилі кризи:
  (кожний показник пронумерувати за ступенем уразливості: 5 – найбільший,
  4 – високий, 3 – помірний, 2 – слабкий, 1 – незначний, 0 – відсутність впливу)

 

 

Донецький (Донецька, Луганська)

 

Придніпровський (Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська)

 

Карпатський (Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська)

 

Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим, м. Севастополь)

 

Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька)

 

Східний (Сумська, Полтавська, Харківська)

 

Поліський (Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська)

 

Центральний (м. Київ, Київська, Черкаська)

 

 1. Загострення внутрішньої політичної боротьби матиме для системи публічного управління та адміністрування економіки України:

 

 

Жодних наслідків

 

Негативні наслідки

 

Позитивні наслідки

 

 1. Назвіть п’ять найважливіших завдань Верховної Ради України в напряму удосконалення публічного управління та адміністрування:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 1. Назвіть п’ять найважливіших, завдань Кабінету Міністрів України в напряму удосконалення публічного управління та адміністрування:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 1. Якщо завтра я стану Президентом України, то перші три цілі, які б слідувало досягнути – це:

 

1

 

2

 

3