Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ТВОРЧО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ТВОРЧО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ТВОРЧО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

 

1.         Проблеми інтеграції українського ринку фінансових послуг у європейський та світові ринки.

2.         Порівняльна характеристика ринків фінансових послуг країн східної Європи.

3.         Порівняльний аналіз діяльності ощадних установ контрактного типу в Україні та в країнах з розвинутою ринковою економікою.

4.         Порівняльна характеристика діяльності інвестиційних посередників на розвинутих ринках.

5.         Особливості створення та діяльності на розвинутих ринках хеджфондів.

6.         Особливості функціонування міжнародних та національних платіжних систем.

7.         Діяльність брокерів на розвинутих фінансових ринках та в Україні.

8.         Участь фінансових посередників у реалізації міжнародних розрахунків.

9.         Особливості торгівлі банківськими металами на світових ринках.

10.     Порівняльна характеристика позабіржового фондового ринку в України та аналогічних ринків у країнах з розвинутою економікою.

11.     Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг.

12.     Діяльність інформаційних та рейтингових агентств на міжнародному ринку.

13.     Вплив фондів суверенного доброту на

14.     Хедж-фонди в системі управління міжнародними інвестиційними ризиками

15.     Світовий досвід венчурної діяльності.

16.     Вплив фондів суверенного добробуту на соціально-економічний розвиток національних економік і світову кон’юнктуру.

17.     Фінансові послуги на міжнародному фондовому ринку.

18.     Розвиток міжнародного ринку банківських послуг та транснаціоналізація банківської діяльності.

19.     Офшорні банківські центри.

20.     Інвестиційні інститути на міжнародному ринку фінансових послуг.

21.     Характеристика міжнародних платіжних систем.