Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Комплексне завдання 

«РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА»

 

Розділ 1.  Характеристика виробничого підрозділу

1.1. Завдання роботи підрозділу _______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.2. Тип виробництва ________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.3. Основні роботи __________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники підрозділу

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цех

Дільниця А

Дільниця Б

Дільниця В

Група (бригада)

А1

Група (бригада)

А2

Група (бригада)

В1

Група (бригада)

В2

Група (бригада)

Б1

Група (бригада)

Б2

Организационная диаграмма

 

Рис. 1.1. Схема виробничої структури підрозділу

Таблиця 1.2

Вхідні дані проекту

з/п

Показник

Одиниця виміру

Значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Техніко-технологічна база виробництва підрозділу

2.1. Перелік та зміст основних технологічних процесів виробництва

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Таблиця 2.1.

Циклограми багатоверстатного обслуговування (приклад)

Верс-тата

 

Переходи операції

 

Витрати часу

1

Установити виріб і закріпити в пристосуванні

 

Час активного спостерігання

Час простою

 

Обробити за  програмою в автоматичному режимі

 

 

 

Зняти, перевірити розміри й покласти в тару

 

 

Перейти на суміжний верстат

 

 

2

Встановити виріб і закріпити в пристосуванні

                        

 

Обробити за програмою в автоматичному режимі

 

 

Зняти, перевірити розміри й покласти в тару

 

 

2.2. Склад та структура виробничого обладнання підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2.3. Регламент роботи виробничого обладнання

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2.4. Виробничі зв’язки за технологічними процесами

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2.5. Основні маршрути руху матеріальних потоків

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Рис. 2.1. Схема основних маршрутів руху матеріальних потоків підрозділу

 

 

Розділ 3.  Розподіл та кооперування праці

3.1. Виробнича програма підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.2. Трудомісткість виробничої програми

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.3. Чисельність виробничого персоналу та його структура за категоріями і професіями

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.4. Кількість робочих місць, їх планування та організація

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

в

а

б

г

д

е

ж

Рис. 3.1. Схема планування робочих місць

 

 

Рис. 3.2. Організація робочого місця верстатника

 

3.5. Режим роботи виробничого підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.6. Система оплати праці та матеріального стимулювання виробничих робітників

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Розділ 4.  Організація обслуговування робочих місць

4.1. Основні функції обслуговування

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

4.2. Зони обслуговування (розміщення та площа)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.3. Чисельність та структура обслуговуючого персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.4. Організаційна структура системи обслуговування виробничого підрозділу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Цех

Дільниця А

Дільниця Б

Дільниця В

Група (працівник) з обслуговування

А1

Група (працівник) з обслуговування

А2

Група (працівник) з обслуговування

В1

Група (працівник) з обслуговування

В2

Група (працівник) з обслуговування

Б1

Група (працівник) з обслуговування

Б2

Организационная диаграмма

 

Рис. 4.1. Схема організаційної структури системи обслуговування підрозділу

 

4.5. Регламент роботи допоміжного обладнання та трубопроводів

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.6. Обсяги ремонт них робіт та робіт з технічного обслуговування обладнання

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4.7. Система оплати праці та матеріального стимулювання обслуговуючого персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Розділ 5.  Організація управління підрозділом

5.1. Функції управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.2. Завдання органів управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

5.3. Чисельність управлінського персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.4. Основні технологічні процеси управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.5.  Організаційна структура управління підрозділом

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Начальник цеху

Начальник

дільниці А

Начальник

дільниці Б

Начальник

дільниці В

Група (працівник ) по функції управління

А1

Група (працівник ) по функції управління

А2

Група (працівник ) по функції управління

В1

Група В2

Група (працівник ) по функції управління

Б1

Група (працівник ) по функції управління

Б2

Организационная диаграмма

Рис. 5.1. Схема організаційної структури управління підрозділом

 

5.6. Регламент роботи органів управління

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

5.7. Система оплати праці та матеріального стимулювання управлінського персоналу

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Розділ 6.  Заходи із впровадження організаційних проектних рішень на підприємстві  (цеху, дільниці)

Таблиця 6.1

Календарний план із провадження організаційних проектних рішень на підприємстві  (цеху, дільниці)

з/п

Найменування заходу

Початок виконання

Закінчення виконання

Відповідальний за виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Розділ 7.  Показники організаційно-технічного рівня підприємства  (цеху, дільниці)

7.1. Технічний рівень підприємства  (цеху, дільниці)

Таблиця 7.1

Оціночні показники технічного рівня підприємства (цеху дільниці)

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний показник технічного рівня

коеф.

 

 

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.2. Показники рівня організації виробництва на підприємстві (цеху, дільниці)

Таблиця 7.2

Оціночні показники рівня організації виробництва на підприємстві (цеху дільниці)

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний показник рівня організації виробництва

коеф.

 

 

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.3. Показники рівня організації праці підприємства (цеху, дільниці)

Таблиця 7.3

Оціночні показники рівня організації праці на підприємстві (цеху дільниці)

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний показник рівня організації праці

коеф.

 

 

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.4. Показники рівня організації управління на підприємстві (цеху, дільниці)

Таблиця 7.3

Оціночні показники рівня організації управління на підприємстві (цеху дільниці)

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний показник рівня організації управління

коеф.

 

 

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

7.5. Комплексні показники організаційно-технічного рівня підприємства (цеху, дільниці)

Таблиця 7.5

Оціночні показники організаційно-технічного рівня підприємства (цеху дільниці)

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексний показник організаційно-технічного рівня

коеф.

 

 

 

Висновок:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________