Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

РПС

Індивідуальна самостійна робота №2 складається з трьох етапів:

 

ІНДЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

Варіанти завдань для індивідуальної самостійної роботи відповідно до порядкового номеру у журналі:

 1. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська
 2. Донецька, Житомирська, Закарпатська
 3. Запорізька, Івано-Франківська, Київська
 4. Кіровоградська, Луганська, Львівська
 5.  Миколаївська, Одеська, Полтавська
 6. Рівненська, Сумська, Тернопільська
 7. Харківська, Херсонська, Хмельницька
 8. Черкаська, Чернівецька, Чернігівська
 9. АР Крим, Вінницька, Донецька
 10.  Волинська, Житомирська, Івано-Франківська
 11.  Дніпропетровська, Закарпатська, Київська
 12.  Донецька, Запорізька, Кіровоградська
 13.  Житомирська, Київська, Львівська
 14.  Закарпатська, Миколаївська, Рівненська
 15.  Івано-Франківська, Одеська, Сумська
 16.  Київська, Харківська, Хмельницька
 17.  Луганська, Тернопільська, Херсонська
 18.  Львівська, Хмельницька, Чернівецька
 19.  Миколаївська, Сумська, Харківська
 20.  Одеська, Тернопільська, АР Крим
 21.  Полтавська, Чернігівська, Вінницька
 22.  Рівненська, Івано-Франківська, Хмельницька
 23.  АР Крим, Львівська, Донецька
 24.  Чернігівська, Тернопільська, Закарпатська
 25.  м. Київ, Одеська, Дніпропетровська
 26.  Хмельницька, Полтавська, Львівська
 27.  Сумська, Херсонська, Чернівецька
 28.  Івано-Франківська, Миколаївська, Дніпропетровська
 29.  Волинська, Хмельницька, Чернігівська
 30.  Житомирська, Вінницька, Запорізька

 Вимоги до виконання:

1. Робота виконується на листах формату А4 з обов'язковою нумерацією сторінок, залишаючи поля для зауважень викладача (текст писати на одному боці аркуша). На першій сторінці обов’язково вказується прізвище студента, спеціальність, номер групи, номер варіанта. Робота подається у скріпленому вигляді.

2. Вихідна інформація оформлена належним чином має бути подана на початку кожного етапу роботи в повному обсязі.

3. При побудові таблиць та графіків необхідно дотримуватися умов щодо їх оформлення.

4. Робота повинна містити формули розрахунків, розрахунки, логічність викладання матеріалу.

5. Економічна інтерпретація обчислених показників надається для конкретних числових значень, а не у теоретичному вигляді.

6. Після іменованих величин необхідно обов’язково вказувати їх одиниці вимірювання.

7. Без економічних висновків щодо конкретних показників та порівняльного регіонального аналізу робота не зараховується!

Термін виконання:

1 етап – 16.05

2 етап – 23.05

3 етап – 30.05

 

1-й етап: Визначення впливу чинників (кількісного обсягу вироблених товарів і послуг та цін) на формування обсягу ВРП в динаміці

1. За даними статистичного збірника «Регіони України» 2013-2015 (т.2 «Національні рахунки», «Валовий регіональний продукт») для кожного регіону сформуйте масив первинних даних. Зробіть додаткові розрахунки показників, що не вистачає для проведення аналізу (індекс номінального ВРП, індекс-дефлятор ВРП та реальний обсяг ВРП). Зобразити графічно динаміку вартісного обсягу ВРП, його фізичного обсягу та дефлятора.   

                           

Рік

Валовий регіональний продукт у фактичних цінах (номінальний ВРП), млн. грн.

Індекс фізичного обсягу ВРП (у цінах попереднього року ,%)

Індекс номінального ВРП, до попереднього року, %)

Індекс-дефлятор ВРП (до попереднього року, %)

ВРП у порівнянних цінах (реальний ВРП), млн. грн.

2011

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

2. За допомогою індексного аналізу визначте вплив чинників (кількісного обсягу вироблених товарів і послуг та цін) на формування обсягу ВРП в динаміці.

           

Або за допомогою індексів відповідних величин (див. лекцію "Статистика ринкових цін і тарифів").

3. Результати розрахунків подайте у табличній та графічній формах. Зробіть загальний та порівняльний (регіональний) аналіз.

Рік

Одиниці виміру

Загальна зміна обсягу ВРП

(+ збільшення,

- зменшення)

У тому числі за рахунок факторів

кількість вироблених товарів та послуг

дефлятора ВРП

2012

млн. грн.

 

 

 

%

 

 

 

2013

млн. грн.

 

 

 

%

 

 

 

 

 2-й етап: Визначення впливу чинників (чисельності зайнятого населення, продуктивність праці та  індекса-дефлятора) на формування обсягу ВРП в динаміці

1. За даними статистичного збірника «Регіони України» 2013-2015 (т.1 «Зайнятість населення», т.2 «Національні рахунки», «Валовий регіональний продукт») для кожного регіону  сформуйте масив первинних даних. Зробіть додаткові розрахунки показників, що не вистачає для проведення аналізу - продуктивність праці 

Рік

ВРП у фактичних цінах (номінальний ВРП), млн. грн.

Індекс-дефлятор ВРП (до попереднього року, %)

ВРП у порівнянних цінах (реальний ВРП), млн. грн.

Кількість зайнятого населення (T), тис. осіб

Продуктивність праці (W), тис. грн.

2011

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

2.  Розрахуйте індекси обсягу ВРП, чисельності зайнятих, продуктивності праці. Зобразити графічно динаміку цих показників та індекса-дефлятора.

3. За допомогою індексного аналізу визначте вплив чинників (чисельність зайнятого населення, продуктивність праці та  індекс-дефлятор)  на формування обсягу ВРП в динаміці.

 

 

 

 

(див. лекцію "Статистика ефективності" визначення абсолютного та відносного впливу факторів шляхом методу ланцюгових підстановок  трьохфакторної моделі).

4. Результати розрахунків подайте у табличній та графічній формах. Зробіть загальні висновки та порівняльний регіональний аналіз.

 

Рік

Одиниці виміру

Загальна зміна ВРП

(+ збільшення,

- зменшення)

У тому числі за рахунок факторів

чисельність зайнятого населення

продуктивність праці

дефлятор ВРП

2012

млн. грн.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

2013

млн. грн.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

3-й етап: Визначення зміни номінальних доходів населення під впливом чинників (реальних доходів населення та споживчих цін [інфляції])

1. За даними статистичного збірника «Регіони України» 2013-2015 (т.1 «Рівень життя населення», «Доходи та умови життя населення» та «Основні характеристики регіонів – основні соціально-економічні показники» ) для кожного регіону  сформуйте масив первинних даних:

Рік

Номінальні доходи населення, млн. грн.

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року ,%)

Реальні доходи населення, млн. грн.

Індекс номінальних доходів, %

Індекс реальних доходів, %

2011

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

2. Зробіть додаткові розрахунки показників, що не вистачає для проведення аналізу (реальні доходи населення, індекси номінальних та реальних доходів). Зобразити графічно динаміку відповідних показників).

3. За допомогою індексного аналізу визначте вплив чинників (реальних доходів населення та споживчих цін [інфляції])  на зміну  номінальних доходів населення.

 

 

 

 

4. Результати розрахунків подайте у табличній та графічній формах. Зробіть висновки.

Рік

Одиниці виміру

Загальна зміна номінальних доходів населення

(+ збільшення,

- зменшення)

У тому числі за рахунок факторів

реальних доходів населення

споживчих цін (інфляції)

2012

млн. грн.

 

 

 

%

 

 

 

2013

млн. грн.

 

 

 

%