Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА»

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА»

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ

«СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА»

 

Проведіть аналіз матеріалів наданої справи та сформуйте письмові відповіді на наступні питання:

1. Яким документом регламентовано господарчі зв’язки ДМЗ та ДКХЗ?

2. Які документи і якого обліку підтверджують збитки ДМЗ?

3. Чи доказана ДМЗ персоніфікованість збитків? Чи розподілені збитки між постачальниками - винуватцями?

4. Яка інформація доказує простій печі? Ця інформація - продукт якого обліку?

5. Яким чином обґрунтований розмір збитків ДМЗ?

6. Чи були задоволені претензії ДМЗ та ДКХЗ? Чому справа розглядається у арбітражному суді?

 

 

 1. господарчі зв’язки ДМЗ та ДКХЗ регламентовані договором № 749Д від 27.09.2005 р.. Не виконано умови   договору № 749Д від 27.09.2005 р., проаналізованого на 2010 р.  Згідно з вказаним договором та планам Мінпрома України з розподілу ос­новних видів сировини і матеріалів серед підприємств галузі відповідальний повинен був по­ставити ДМЗ у грудні 2010 р. коксохімічну продукцію (кокс) у кількості 29 тис. тонн.
 2. Збитки ДМЗ підтверджують первинні фінансові  документи, фінансова звітність і податкова декларація. В той же час ДМЗ не надсилала ДКХЗ листи та повідомлення про відсутність коксу і про претензії до виконання зобов’язань ДКХЗ.
 3. Персоніфікована збитковість не показана, оскільки збитки узагальнені. Наявність одного постачальника не покладає всіх щитків на нього. Оскільки в даний час товариство могло диверсифікувати умови поставок, крім того воно не погашало свої зобов’язання перед ДКЗ.
 4. Простій печі відображено в величині випуску та незавершеного виробництва, що показано в управлінській звітності (Фактично в указаний період поставлено 5148,5 т коксу. З причин відсутності коксу простій доменних печей у грудні 2010 р. склав 28 години 50 хвилин, що сприяло втратам виробництва чавуну у кількості 2162 т, а також втратам прибутку на суму 13871392 грн.).
 5. Розмір збитків обгрунтовано на підставі внутрішньої звітності з урахуванням виробничої потужності, фактичного випуску та очікуваних надходжень від реалізації потенційно можливої продукції.
 6. Оскільки претензії не обґрунтовані (Добровільно відшкодувати вказаний збиток відповідальний відмовився), справа передана арбітражному керуючому. На основі наведених даних можна прогнозувати відсутність задоволення позову, оскільки реальні обсяги постачання, виконання зобов’язань та оплати не прописані в договорі.

Матеріали справи:

Позивач: прокурор Ленінського району м. Донецька в інтересах ДМЗ.

Відповідальний: Донецький КХЗ.

Сума позову 19765000 грн.

 

 

ПОЗИВНА ЗАЯВА

Провідшкодуваннязбитків у зв’язку з

не­належним виконанням дого­вірних

зобов’язань у порядку ст.2 АПК України.

 

За результатами проведеної прокуратурою Ленінського району м. Донецька пере­вірки виконання діючого законодавства про відшкодування збитку, нанесеного підприємству з державною формою власності, встановлено, що До­нецьким коксохімзаводом за результатом невиконання умов договору № 749Д від 27.09.2005 р., проаналізованого на 2010 р., Донецькому металургійному заводу у грудні 2010 р. нанесено збиток на суму 19765000 грн. Перевірка показала, що згідно з вказаним договором та планам Мінпрома України з розподілу ос­новних видів сировини і матеріалів серед підприємств галузі відповідальний повинен був по­ставити ДМЗ у грудні 2010 р. коксохімічну продукцію (кокс) у кількості 29 тис. тонн.

Фактично в указаний період поставлено 5148,5 т коксу. З причин відсутності коксу простій доменних печей у грудні 2010 р. склав 28 години 50 хвилин, що сприяло втратам виробництва чавуну у кількості 2162 т, а також втратам прибутку на суму 13871392 грн.                                                    

Завищення собівартості продукції на умовно-постійних витратах у зв’язку з втратами виробництва чавуну у грудні 2010 р. склало 5893612.

Таким чином, загальна сума збитків нанесених ДМЗ з-за невиконання плану поставки коксу До­нецьким коксохімзаводом за грудень 2010 р. склала 19765004 грн.

Добровільно відшкодувати вказаний збиток відповідальний відмовився.

Згідно з описаним та керуючись ст. 203,209 ГК України, ст.2.5. АПК України прошу:

Відшкодуватиз поточного рахунку Донецького коксохімзаводу в користь ДМЗ збиток у сумі 19765004 грн., а також держмито в доход бюджету.     

Додатки на 17 аркушах.                                                              

 

Арбітражний суд Донецької області

Прокуратура Ленінського району

м. Донецька ВАТ «ДМЗ»
За справою 44/1-1

ВІДГУК

Позикова заява прокурора Ленінського району м. Донецька в інтересах ВАТ «ДМЗ» про відшкодування збитку у зв’язку з неналежним виконанням договірних зобов’язань ВАТ «Донецьккокс» у подальшому КХЗ розглянуто та відхиляються за наступними причинами.

Між КХЗ та ДМЗ дійсно був підписаний договір на поставку коксу від 27.07.2005 р. №749, який кожного року пролонгувався. Згідно з п.1 об’єми поставок коксу є орієнтирними і повинні додатково узгоджуватися сторонами, тому не зрозуміло, на якій основі позивач пред’являє KХЗ позивні вимоги про відшкодування збитків, якщо точна кількість коксу, що поставлявся у 2010 р., визначена не була. Позивач посилається на план Мінпрому, але згідно з листом ХМО «Укркокс» від 30.05.10 р. у вказані місяці поставки коксу проводилися не в рахунок держзамовлення, об’єми поставки були орієнтирними та розраховувалися за умови забезпечення з централізованого фонду, в серпні - грудні таких поставок не було. Коксохімзавод в слід цього, а також в си­лу край тяжкого фінансового стану та неможливості оплатити необхідну для виробництва сировину вимушений був підписати контракти на виготовлення коксу з давальницької сировини. Враховуючи тривалі господарські зв’язки та партнерське співробітництво Коксохімзавод у вищевказаних контрактах обов’язково підкреслював, що вироблений кокс повинен бути поставлений на ДМЗ.

Тяжкий фінансовий стан КХЗ в основному спричинений по вині ДМЗ.

Третя частина всієї дебіторської заборгованості складає заборгованість ДМЗ.

Крім того, в адрес КХЗ від ДМЗ не поступало ніякої ін­формації про простій, а згідно п.2 договору поставка коксу проводи­лась самовивезенням в коксовозах ДМЗ.

До теперішнього часу ДМЗ не було пред’явлено претензійних вимог коксохімзаводу про відшкодування збитків за понаднормовий простій коксовозів, а це, в свою чергу, доводить неправомірність позивних вимог, тому що всі коксовози, що їх пода­вав ДМЗ, були без затримання завантажені, а затримок не було.

Також повідомляємо суду, що наше підприємство - не єдиний постачальник кок­су ДМЗ, однак останній будь-якої інформації про виконання іншими постачальниками своїх договірних зобов’язань не надав, тому вважаємо заяву позивача неправомірною. В цілому кількість поставленого коксу в півтори рази пере­вищила вказані в позивній заяві об’єми поставок.

На основі описаного просимо арбітражний суд в позові прокурору Ле­нінського району м. Донецька відмовити та держмито не стягувати.

Зам. правління «КХЗ»_________________________________________ Хом’яков Я.В.

 

 

                Додаток 1

Розрахунок збитків ДМЗ з причини невиконання плану поставки коксу ДКХЗ за грудень 2010 р.

Вихідні дані        

 1. Простій доменних печей за причини відсутності коксу
 2. Недопоставка коксу ДКХЗ
 3. Виробництво чавуну в годину
 4. Умовно-постійні витрати на 1т чавуну
 5. Середня відпускна ціна/т чавуна (за планом)
 6. Середня собівартість 1т чавуна (за планом)

28 год.50 хв.

23 852 т

75 т

2 726 грн.

34 211грн.

27 795 грн.

Розрахунок

1. Втрати виробництва чавуну за відсутності коксу 75 т/час х 28,83 час = 2 162т

2. Здороження собівартості на умовно-постійних витратах: 2 726 грн. х 2 162 т = 5 893 612 грн.

3. Втрати прибутку за причиною недовиробництва чавуну: (34211 - 27795) х 2162т = 13871392 грн.

4. Разом втрати прибутку: 5893612 грн.+13871392 грн.=19765004 грн.

 

Начальник ПЕВ                                                                       Є.М.Євсюков

 

Додаток 2

Калькуляція собівартості чавуну за листопад — грудень 2010 року

 

План виробництва чавуну

у т.ч. рідкого

64800 т

32916 т

 

План собівартості 1т

у т.ч. рідкого

27620 грн.

27547 грн.

 

Повна с/в 1т чавуну

Умовно-постійні витрати на 1 т

 

27795 грн.

2726 грн.

 

Елементи витрат

Всього

На одиницю

Кількість

Ціна 1 т, грн.

Сума, тис.грн.

Кількість

Сума, тис.грн.

Сировина та основні матеріали

124093

 

825209

1915

12735

Металодобавки

0

 

0

0

0

Металошихта

124093

 

825209

1915

12735

Вапняк

16194

950

15384

250

237

Плав.шихта

648

17000

11016

10

170

Паливо

 

 

 

 

 

Кокс вологий

42120

15500

652860

650

10075

Кокс сухий

40176

16500

 

620

 

Втрати від випар.вологи

2592

9000

23328

40

360

Вугілля

5184

7700

39917

80

616

Помол вугілля

5184

1081

5604

80

86

Природній газ

2910

14312,3

41648

45

643

Разом паливо

 

 

763357

 

11780

Відходи

 

 

 

 

 

Сірка

130

7700

998

2

15

Пил колошниковий

1944

400

778

30

12

Пил колошн.невикорист.

3240

Без ціни

 

50

 

Угар металошихти

53978

 

 

833

 

Разом відходів

59292

 

1776

915

27

Задано за відрахуванням відходів

64800

 

1613190

1000

24895

Пар

0

 

0

 

0

Енерговитрати

 

 

136881

 

2112

Основна зарплата

 

 

1500

 

23

Нарахування на зарплату

 

 

555

 

9

Амортизація

 

 

580

 

9

Знос змінного обладнання

 

 

1730

 

27

Поточний ремонт

 

 

38267

 

590

Інші  поточні витрати

 

 

3485

 

54

Разом за переділом

 

 

195004

 

3009

 

 

 

4703

 

73

Обезсіркув.обладнання.

 

 

69

 

1

Загальнозаводські витрати

 

 

39683

 

615

Разом з загальнозаводськими витратами

 

 

239629

 

3698

Супутня продукція

 

 

 

 

 

Вихід шлаку

33048

 

 

510

19

Вихід доменного газу

129600

 

 

2000

954

Втрати доменного газу

1929

 

 

30

 

Разом супутн.доб.

 

 

63048

 

973

Заводська собівартість

64800

 

1789771

 

27620

В т.ч. рідкого

32916

 

906748

 

27547

В т.ч. в чушках

31884

 

883023

 

27695

 

Нач. пл.-екон. Відділу

Нач. доменного цеху

Економіст цеху

 

АС. Прокоф’єв

В.А. Нозарачев

Л.П.Узбек

 

Додаток 3

Акти простою доменної печі № 2

 

№ акта

дата

час

причина

Втрати виробництва, тонн

3

5

12

13

14

20/12/2010

21/12/2010

28/12/2010

28/12/2010

29/12/2010

15.20-23.00

23.00-3.30

7.20-15.00

15.00-23.00

23.00-24.00

відсутність коксу відсутність коксу відсутність коксу відсутність коксу відсутність коксу

580

580

340

608

75

 

 

Додаток 4

ДОВІДКА

Дана в тому, що у грудні 2010 року ДМЗ було отримано 48915 тонн коксу від наступних постачальників

АТ «ДАНКО» м. Донецьк

ЕXRO TR AD1NG

АТ «Дон - Лом»

Авдіївський коксохімзавод

Донецький коксохімзавод

19654,4 т

15305,4 т

1002,1 т

7805,1 т

5148 т

 

                                                                                                                                

Додаток 5

 

30.05.2011 р. №125-122

Господарче багатопрофільне

об'єднання «Укркокс»

Директору Донецького КХЗ

 

Направляємо Вам копії рознарядок на відвантаження коксу у серпні - грудні 2010 року.

Вказані об’єми поставок, які здійснюються в рахунок держзамовлення, є орієнтовними та розраховані за умови забезпечення вугіллями з центра­лізованого фонду.

 

 

Додаток 6

 

09.11.2010 р.

Господарче багатопрофільне

об'єднання «Укркокс»

Директору Донецького КХЗ

.                                                                                                     

У грудні 2010 р. один раз проводити відвантаження коксу з вугілля централізованого постачання наступним споживачам, тис.тонн:

ДМЗ - 29,0    

Кримсода – 0,5

 

 

Додаток 7

 

05.06.2011 р.

Господарче багатопрофільне

об'єднання «Укркокс»

Донецький арбітражний суд

 

Довідка

Цим доводимо, що в період з серпня по грудень 2010 р. доставки коксуючого вугілля з централізованих джерел на АТ «Донецьккокс» не проводилися.

 

Зам.ген.директора

В.А.Іващенко

 

Додаток 8

 

24.05.2011 р.

Господарче багатопрофільне

об'єднання «Укркокс»

Директору Донецького КХЗ

 

У 2010 році Донецький КХЗ для нормальної роботи заводу змушений був піти на підписання контрактів з фірмами по організації своєї роботи на основі давальницької сировини.

Процент участі давальницької сировини у відвантаженнях заводу в період з серпня по грудень 2010 року склав:

 

місяць

Поступило на завод, тонн

В т.ч. давальницького вугілля, тонн

% участі давальницького вугілля

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

94,2

99,4

112,5

125,3

122,0

94,2

99,4

112,5

125,3

122,0

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

Додаток 9

Арбітражний суд

Донецької області

ДОВІДКА

Цим підтверджується, що в серпні - грудні 2010 р. від ВАТ ДМЗ телеграм, телефонограм, листів, будь-якої іншої інформації про простій доменних печей за причини відсутності коксу з вини нашого підприємства не надходило.

Зам. голови правління

Начальник відділу збуту

М.Ф.Хом’яков

Т.В.Маковицька

 

 

                                                                                                                              Додаток 10

 

Арбітражний суд

Донецької області

ДОВІДКА

Цим підтверджується, що заборгованість ВАТ ДМЗ Донецькому КХЗ складала:

на 01/08/2010 р.

на 01/09/2010 р.

на 01/10/2010 р.

на 01/11/2010р.

на 01/12/2010 р.

на 01/01/2011 р.

118 891 693 грн.

331 302 488 грн.

251 569 533 грн.

207 806 153 грн.

346 443 213 грн.

365 779 533 грн.

 

Зам. голови правління

Гол. бухгалтер

 

М.Ф.Хом’яков

Г.В.Залеська

 

                                                                                                                  

Додаток 11

Акт звірки розрахунків

30.05.2010 р.

 

За результатами звірки встановлено, що поставка коксу в адресу ДМЗ проводилась від наступних постачальників:

 

Найменування  постачальника

20010 рік

VIII

IX

X

XII

1

2

3

4

5

6

7

Донецький КХЗ

«Джеранол»

«ДАНКО»

ЕХВО TRADING Кінгстон Донбасдомнаремонт

Олбі-Контракт

ЗАТ Електромаш

0

0

34793,60

0

3592,70

442,00

0

0

0

37730,10

0

4951,90

0

3115,00

0

0

0

48545,40

2113,40

0

0

3106,50

0

9467,50

25643,40

2385,70

0

0

 

За даними Донецького КХЗ в серпні 2010 р. фірмою «Джеранол» по­ставлено 2 733,4 т коксу, ДКХЗ - 9 433,2 т.

За даними ДМЗ фірмою «Джеранол» поставлено 8 184,7 т коксу, ДКХЗ -1 159 т.

 

 

Представники:

Донецккокс   ____________________

ДМЗ                ____________________