Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

 

 

 

 

j0217698

Навчальна програма

 

для студентів  ІІІ курсу

 спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 (Фінанси і кредит)

 

 

на V  навчальний семестр

 

 

 

Групи ЗФБ – 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Біла Церква

2019 рік

 

Завдання до контрольної роботи з предмету „Економіко-математичні методи і моделі

Завдання 1.

 1. На основі статистичних даних показника у і фактора х  знайти оцінки параметрів лінії регресії у=а1х + а0, і коефіцієнта кореляції ( дані в додатку , таблиця №1) Проаналізувати параметри  а1, а0, знайти довірчі інтервали.
 2. Використовуючи критерії Фішера з надійністю 0,95 оцінити адекватність прийнятої моделі по статистичним даним.
 3. Використовуючи t – статистику оцінити значимість коефіцієнта кореляції.
 4. Дати прогноз показника х=хр і знайти його надійний інтервал.

Завдання №2

 1. На основі статистичних даних показника у і фактора х знайти оцінки параметрів нелінійної регресії, якщо вважати , що  залежність між показником і фактором має вигляд у=в0 + в1 * 1\х. Знайти довірчі інтервали.
 2. Використовуючи критерії Фішера з надійністю 0,95 оцінити адекватність прийнятої моделі по статистичним даним. Знайти коефіцієнт кореляції та детермінації.
 3. Дати точкову оцінку пронозу і його надійного довірчого інтервалу.

Завдання 3.

 1. На основі статистичних даних ( таблиця 6.1) де у – прибуток підприємства, х1 та х2 фактори , від яких залежить прибуток цього підприємства , знайти МНК оцінки параметру регресії , якщо припустити , що вона має таку стохастичну залежність : У = а0+а1х1 + а2х2
 2. Використовуючи  критерій Фішера з надійністю α = 0,95 оцінити адекватність  прийнятої моделі   по статистичним даним. Знайти коефіцієнт детермінації.
 3. Знайти значення факторів , при яких прибуток підприємства буде максимальним.
 4. Розрахувати точковий прогноз для Х1пр = 10, х2пр = 100; з довірчою ймовірністю 0,95. Дати оптимістичний та песимістичний прогнози.

 

 Таблиця № 1.1

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

Х12

 1.  

2.08

2.53

2.17

3.65

3.22

2.16

4.57

2.25

6.15

1.86

2.07

3.11

 1.  

2.58

3.54

2.90

3.62

3.87

2.65

5.42

2.98

5.66

1.91

3.22

3.15

 1.  

3.54

3.84

4.13

5.24

5.10

3.16

6.33

2.71

6.90

3.39

3.42

4.64

 1.  

4.18

4.22

5.25

5.03

5.98

3.85

7.63

3.70

8.31

3.95

5.23

4.62

 1.  

4.78

4.81

4.92

5.52

7.28

4.58

7.53

4.59

6.25

4.30

5.70

4.87

 1.  

5.11

6.53

5.79

5.82

6.90

5.33

7.73

4.77

9.39

5.10

6.53

6.09

 1.  

5.67

5.82

5.87

6.96

7.54

5.89

8.44

5.34

9.73

5.47

6.41

7.06

 1.  

6.02

6.43

6.99

6.91

7.91

6.20

9.49

5.45

0.33

5.97

6.68

6.23

 1.  

6.65

7.73

7.04

7.95

8.40

6.39

9.18

8.00

10.50

6.18

7.46

8.83

 1.  

7.05

8.19

8.14

7.24

8.14

6.95

10.14

6.25

11.10

6.48

8.83

8.01

 1.  

7.52

7.65

8.06

9.27

8.76

7.25

9.94

5.79

11.51

6.07

6.34

8.29

 1.  

9.03

9.31

8.57

8.46

9.67

7.80

10.92

8.24

12.42

6.71

8.19

9.37

 1.  

8.56

9.28

9.45

10.30

10.28

8.47

10.89

8.51

12.40

7.16

7.19

9.02

 1.  

8.03

9.86

9.06

10.72

10.50

9.22

11.14

9.15

13.14

8.81

9.72

9.76

Хр

9.52

9.89

10.30

10.05

11.58

9.32

11.73

9.78

12.55

8.07

8.71

10.28

Таблиця №1.2

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

У9

У10

У11

У12

 1.  

7.24

10.89

16.21

12.11

15.21

16.62

10.22

12.50

19.68

14.87

22.68

10.65

 1.  

8.02

11.92

17.75

12.30

15.42

17.63

10.58

13.88

20.53

15.78

23.89

11.87

 1.  

9.26

12.45

18.38

13.82

16.44

19.22

12.01

15.16

21.31

16.79

24.32

12.90

 1.  

10.12

13.27

18.87

14.84

17.93

19.36

12.64

16.06

22.59

18.03

25.97

13.40

 1.  

11.12

14.12

19.60

15.88

18.52

20.52

13.28

16.68

23.27

18.29

26.23

15.12

 1.  

12.19

15.23

21.21

18.41

19.80

21.95

15.13

17.85

24.44

19.93

27.60

16.03

 1.  

13.01

16.07

21.64

17.80

20.76

22.45

15.84

18.48

25.85

20.32

28.13

18.29

 1.  

14.12

17.40

23.00

18.61

21.30

23.58

17.08

19.54

26.74

21.18

29.84

18.07

 1.  

15.21

18.08

24.44

19.57

22.25

24.90

17.99

20.58

27.38

22.47

30.31

16.40

 1.  

16.29

16.48

25.38

21.26

24.14

25.50

10.32

21.77

28.37

23.47

31.52

19.53

 1.  

17.01

20.52

25.54

21.08

24.17

26.11

19.49

22.15

29.22

24.07

32.27

20.48

 1.  

10.03

21.32

27.14

22.99

25.68

28.02

20.59

23.80

30.50

25.57

33.70

21.72

 1.  

19.19

22.58

27.95

23.43

26.50

28.37

21.35

24.79

31.21

27.07

34.68

23.17

 1.  

20.21

23.73

28.99

24.63

27.46

29.48

23.20

25.57

32.58

27.87

35.93

23.57

 1.  

21.22

25.07

30.80

25.41

29.02

30.42

24.21

27.18

33.66

28.42

36.97

24.41

Для формування варіанта вибирається будь – який стовпчик з таблиці 1 в парі з будь яким стовпчиком таблиці №2

Таблиця 2.1

Форма стохастичної залежності на вихідні дані.

Х

1.01

1.51

2.02

2.51

3.01

3.49

3.98

4.48

4.99

5.49

У

12.03

8.54

6.99

6.03

5.55

5.12

4.63

4.41

4.01

3.96

Х

1.02

1.59

2.12

2.61

3.05

5.56

4.00

4.50

5.03

5.56

У

3.02

2.94

2.71

3.32

2.69

2.99

3.22

3.42

4.00

3.43

Х

1.10

1.55

2.09

2.52

3.07

3.57

4.05

4.56

5.06

5.53

У

1.54

2.22

3ю54

3.50

5.30

5.42

7.12

8.27

8.71

10.09

Х

1.08

1.53

2.05

2.58

3.02

3.58

4.06

4.56

5.01

5.51

У

4.37

4.01

3.29

3.10

3.22

2.99

2.90

2.37

1.87

1.82

Х

1.10

1.33

1.58

1.81

2.09

2.32

2.59

2.85

3.14

3.43

У

2.72

2.91

3.18

3.50

3.71

3.88

4.08

4.18

4.39

4.44

Х

5.12

10.59

15.07

21.42

27.33

32.76

37.07

45.20

49.34

55.13

У

6.50

7.17

7.39

7.85

8.01

8.20

8.23

8.49

8.57

8.53

Х

9.35

15.26

20.67

26.49

33.14

39.39

44.49

50.71

56.01

63.00

У

8.68

9.86

10.65

11.20

11.87

12.32

12.50

12.85

13.18

13.40

Х

0.21

0.69

1.03

1.38

1.71

2.07

2.47

2.92

3.38

3.87

У

 0.18

0.47

0.67

0.86

0.92

1.00

1.15

1.39

1.48

1.72

Х

0.32

0.93

1.59

2.29

2.92

3.62

4.30

4.99

5.63

6.25

У

2.44

3.82

4.96

5.43

5.59

5.94

6.67

9.62

11.32

12.60

Х

0.32

0.93

1.59

2.29

2.92

3.82

4.30

4.99

5.63

8.25

У

45.71

5.97

3.82

3.27

3.06

2.86

2.79

2.63

2.54

2.60

Х

0.30

0.93

1.81

2.35

3.02

3.63

4.35

5.02

5.72

6.25

У

48.33

7.97

4.60

4.02

3.75

3.72

3.33

3.27

2.67

3.26

Х

0.11

0.30

0.66

0.89

1.15

1.43

1.67

1.95

2.23

2.45

У

1.78

2.22

4.30

5.49

6.57

7.15

10.48

12.52

17.51

24.20

Х

1.03

1.63

2.16

2.71

3.26

3.77

4.35

4.91

5.50

6.01

У

1.27

1.42

1.93

2.35

2.73

3.93

5.12

6.55

9.05

12.24

Х

1.15

1.64

2.28

2.77

3.42

3.78

4.49

5.08

5.63

6.11

У

5.44

7.01

10.62

13.40

17.42

21.70

28.60

35.08

41.32

49.45

Х

1.01

1.35

1.71

2.09

2.49

2.85

3.28

3.64

4.04

4.47

У

3.02

5.51

6.52

7.92

9.04

10.06

14.06

19.17

25.58

32.56

Х

9.33

15.72

20.87

26.74

31.95

37.97

44.61

51.32

58.23

64.57

У

9.67

11.82

13.76

13.48

14.90

16.74

16.41

17.88

19.88

20.30

 

Таблиця 6.1

Значення прибутку підприємства

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

У9

У10

У11

 1.  

33.87

35.51

34.25

34.92

34.25

36.39

36.25

36.33

36.15

37.66

38.96

 1.  

36.18

37.47

35.22

35.97

35.66

39.08

36.55

37.86

36.67

38.81

40.60

 1.  

31.75

38.43

36.11

36.22

35.74

40.38

37.26

38.75

37.57

39.86

42.44

 1.  

38.19

38.49

36.43

37.39

36.23

41.20

38.67

39.01

37.85

40.85

43.17

 1.  

32.84

39.94

36.90

38.00

36.75

41.67

38.77

39.53

37.93

40.86

43.12

 1.  

38.39

40.11

36.87

38.10

36.36

41.25

39.01

39.21

37.74

40.01

43.22

 1.  

38.08

39.14

35.16

37.26

35.46

40.98

38.55

37.87

37.35

39.32

42.35

 1.  

37.62

37.94

31.90

35.42

34.78

40.78

38.28

37.75

36.12

38.74

41.05

 1.  

36.59

35.82

31.74

33.79

32.68

40.06

37.22

36.28

35.36

37.73

39.28

 1.  

35.71

34.42

30.35

30.84

30.68

37.39

35.17

33.98

32.67

36.61

38.54

Значення першого фактора

ХІ(1)

ХІ(2)

ХІ(3)

ХІ(4)

ХІ(5)

ХІ(6)

ХІ(7)

ХІ(8)

ХІ(9)

ХІ(10)

ХІ(11)

 1.  

52.07

53.29

54.84

55.23

55.72

56.54

57.99

58.48

60.45

61.70

51.87

 1.  

60.88

57.41

61.50

61.36

57.19

57.87

64.09

61.56

60.47

61.78

69.59

 1.  

61.30

64.03

68.51

56.40

62.24

63.44

65.35

70.29

52.20

65.10

72.09

 1.  

55.59

67.92

70.08

71.78

65.79

69.18

65.48

71.43

70.85

67.39

72.63

 1.  

72.41

72.17

71.49

73.80

66.78

73.46

67.02

73.73

72.88

74.19

74.90

 1.  

80.77

73.35

71.56

82.50

75.45

81.39

71.62

81.71

78.73

80.18

79.39

 1.  

86.09

76.34

75.78

80.05

77.91

84.48

76.65

83.62

82.49

82.50

85.97

 1.  

90.80

78.11

82.62

87.63

80.02

91.81

78.12

90.82

83.53

87.52

89.24

 1.  

92.03

79.57

83.07

94.12

82.54

98.32

80.23

94.01

88.04

87.61

91.45

 1.  

98.02

82.72

85.19

98.02

86.25

102.30

88.31

98.28

89.72

90.73

96.58

Значення другого фактора

ХІ(1)

ХІ(2)

ХІ(3)

ХІ(4)

ХІ(5)

ХІ(6)

ХІ(7)

ХІ(8)

ХІ(9)

ХІ(10)

ХІ(11)

 1.  

30.23

30.74

31.56

32.57

33.93

35.70

36.21

37.60

38.82

38.97

4035

 1.  

39.16

34.03

40.34

34.70

36.44

43.42

42.94

44.09

40.43

38.99

48.79

 1.  

38.56

44.79

48.48

35.96

39.57

44.06

44.27

47.91

41.78

45.88

59.12

 1.  

31.26

45.97

54.93

45.88

42.02

46.23

48.92

52.79

52.71

56.79

64.35

 1.  

57.01

50.82

59.01

55.51

52.03

55.74

56.45

58.75

52.56

61.18

67.76

 1.  

34.30

56.14

69.07

62.10

56.80

61.47

60.47

59.11

70.29

60.08

74.86

 1.  

36.66

57.01

76.47

72.84

45.10

56.37

71.37

66.68

70.39

70.82

78.11

 1.  

78.96

77.12

77.06

77.85

71.96

75.59

75.60

75.50

75.48

79.07

80.29

 1.  

52.08

79.44

84.77

87.80

77.35

76.96

80.52

85.67

75.44

90.28

90.38

 1.  

51.52

88.56

85.57

90.40

93.41

79.90

80.71

88.25

78.40

92.54

90.34

 

 

Тематика курсових робіт з предмету „Економіка і підприємництво”

 1. Економічно–правова база підприємств України.
 2. Суть та порядок розробки виробничої програми.
 3. Планування та прогнозування діяльності підприємства.
 4. Виробнича структура підприємства.
 5. Зміст та порядок розробки бізнес–плану підприємства.
 6. Виробничі та ринкові зв’язки підприємства в умовах перехідного періоду України.
 7. Економічна  ефективність виробництва, суть та показники.
 8. Методологічні основи  планування  виробничої діяльності підприємства.
 9. Структура виробничих ресурсів підприємства.
 10. Характеристика виробничих потужностей підприємства.
 11. Склад та структура основних фондів підприємства.
 12. Показники використання  основних виробничих фондів підприємства.
 13. Продуктивність праці. Шляхи підвищення продуктивності праці підприємства.
 14. Характеристика трудових ресурсів підприємства.
 15. Система найма на роботу в Україні.
 16. Нормування праці. Методи нормування праці.
 17. Оборотні засоби та шляхи  прискорення їх обігу.
 18. Форми суспільної організації виробництва.
 19. Організація праці. Обов’язки підприємця щодо  організації робітників.
 20. Форми та системи оплати праці.
 21. Поняття витрат виробництва. Класифікація витрат.
 22. Оборотні фонди та оборотні засоби  підприємства.
 23. Інвестиційна діяльність підприємства.
 24. Роль капіталовкладень в відтворенні основних фондів.
 25. Економічна ефективність капіталовкладень, шляхи її підвищення.
 26. Науково–технічний прогрес на підприємствах України.
 27. Основні направлення НТП.
 28. Показники ефективності науково–технічного прогресу.
 29. Характеристика науково–технічного потенціалу.
 30. Реорганізація та приватизація  науково–технічної сфери в Україні.
 31. Технологічна підготовка  виробництва як фактор прискорення НТП.
 32. Структура науково–технологічної підготовки виробництва.
 33. Якість продукції. Показники якості.
 34. Стандартизація та сертифікація продукції.
 35. Спеціалізація та кооперування виробництва.
 36. Комбінування виробництва в Україні.
 37. Витрати виробництва. Класифікація витрат.
 38. Ціна – її суть. Процес формування ціни та підприємстві.
 39. Особливості регулювання цін в перехідний період розвитку України.
 40. Прибуток підприємства та його використання.
 41. Формування та механізм  розподілу балансового прибутку підприємств України.
 42. Система оподаткування  та платежі підприємств України.
 43. Формування фінансів підприємства. Фінансів план.
 44. Показники фінансово–економічної діяльності підприємства.
 45. Баланс підприємства та його структура.
 46. Платоспроможність як фінансова стійкість підприємства.
 47. Порядок відрахування  податків та санкції при його порушенні.
 48. Типи організації  управління виробництвом.
 49. Вибір стратегії управління. Методи управління підприємством.
 50. Економічна суть та принципи оренди.
 51. Економіко–правові основи організації лізингу в Україні.
 52. Акціонерні форми господарювання.
 53. Проблеми та перспективи розвитку форм господарювання в Україні.
 54. Фрайчайзінг – як форма орендних відносин.

 

 

Методичні вимоги до написання курсової роботи з дисципліни

«Економіка і підприємництво»

ВСТУП

Виконання курсової роботи є однією з важливих форм самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Економіка підприємства”. Засвоєння студентами теоретичних та науково-методичних основ курсу передбачає їх практичне застосування. Знання студентами економіко-провових засад функціонування підприємства дає змогу підвищувати ефективність використання його основного й оборотного капіталу та нарощувати продуктивність і рентабельність діяльності.

B процесі підготовки курсової роботи, студенти глибоко вивчають й всесторонньо ознайомлюються з теоретико-методологічними та прикладними аспектами функціонування підприємства, вчаться аналізувати ефективність використання його ресурсно-виробничого потенціалу і робити на основі цього правильні, наукового обґрунтовані теоретичні та практичні висновки щодо напрямків підвищення економічної ефективності.

Мета курсової роботи – поглибити теоретичні знання, набуті студентами в процесі вивчення курсу, та виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань підприємства.

Студенти, виконуючи курсову роботу, отримують досвід роботи з економічною літературою, вчаться знаходити в ній головні положення, які безпосередньо стосуються обраної теми, чітко і логічно викладати свої думки, розкриваючи теоретичні питання, пов'язуючи загальні теоретичні положення з конкретною діяльністю, практикою становлення і розвитку ринкових відносин в нашій країні.

B процесі написання курсової роботи студент повинен здійснити аналіз основних техніко-економічних показників господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки. За допомогою бібліографічних каталогів студенти отримують навики самостійного підбору необхідної літератури, фактичного та цифрового матеріалу, роботи із статистичними даними, складання таблиць, діаграм. Усе це не лише розширює й поглиблює знання з курсу "Економіка підприємства", але й розвиває навики наукового дослідження та самостійного письмового викладення важливих та складних економічних проблем.

1. Основні етапи написання курсової роботи студентами

Успішне виконання курсової роботи багато в чому залежить від правильної організації її підготовки та написання, а також дотримання основних вимог, які до неї ставляться.

Для раціональної організації праці над курсовою роботою студенту доцільно правильно розподілити свій час. Допоможе в цьому певний алгоритм написання курсової роботи, який містить такі етапи:

1-й етап – вибір теми;

2-й етап – узгодження і (якщо необхідно) корегування вибраної теми з викладачем, обговорення принципової логічної структури роботи та попереднього списку необхідної літератури;

3-й етап – складання попереднього змісту роботи і списку літератури;

4-й етап – представлення початкового плану курсової роботи і затвердження її викладачем;

5-й етап – робота з необхідною літературою;

6-й етап – написання вступу: обґрунтування актуальної проблеми, визначення цілей та завдань дослідження, визначення об’єкта, предмета, методології та методів дослідження;

7-й етап – написання теоретичної частини курсової роботи та здача її на перевірку у встановлені терміни;

8-й етап – написання практичної частини роботи;

9-й етап – написання висновків, перевірка адекватності отриманих результатів цілям і задачам, які визначені у вступі;

10-й етап – оформлення курсової роботи в цілому згідно з вимогами та здача її на перевірку у встановлені терміни;

11-й етап – аналіз отриманого попереднього відзиву викладача та підготовка до захисту;

12-й етап – захист курсової роботи.

2. Вибір теми курсової роботи

Протягом двох перших тижнів навчального семестру студент повинен самостійно або з допомогою викладача вибрати із пропонованого списку, тему своєї майбутньої курсової роботи. За узгодженням з керівником студенти мають право змінити тему курсової роботи, розширивши або звузивши її за відповідними мотивами. Студент може сам запропонувати тему курсової роботи, однак вона повинна бути узгоджена з викладачем. Недотримання цієї вимоги може призвести до повернення вже написаної курсової роботи без її рецензування.

Щоб здійснити правильно вибір теми, студент повинен спочатку уважно переглянути відповідний розділ курсу “Економіка підприємства”. Це дозволить краще уявити зміст, обсяг та основні питання вибраної теми.

3. Підбір літератури

Після вибору теми та узгодження її з викладачем студент самостійно (або з допомогою викладача) розпочинає підбір літературних джерел та нормативних актів з вибраної тематики. Варто відмітити, що тема курсової роботи розкривається на основі вивчення основної та додаткової літератури, а не лише на базі матеріалів підручників та навчальних посібників. У списку використаної літератури має бути не менше 30 назв різноманітних джерел (журнальні та газетні статті, довідники, навчальні посібники, офіційні документи).

Підібрану літературу спочатку потрібно детально опрацювати і скласти попередній план курсової роботи, який в подальшому буде уточнюватися і доповнюватися. Робота повинна виконуватись самостійно, без копіювання тексту підручника.

4. Структура курсової роботи

Курсова робота повинна містити:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- Розділ 1 (теоретичну частину);

-Розділ 2 ( практичну частину);

 - Розділ 3 (вдосконалення об’єкта чи вирішення проблеми);

- висновки;

- список використаних літературних джерел;

- додатки.

Титульний аркуш є першим листом курсової роботи і повинен містити назву організації виконавця роботи (міністерство, університет, кафедра), тему та дисципліну, прізвище, ім’я, по батькові виконавця, а також місто і рік її написання.

Зміст розташовується після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. В змісті перелічуються структурні елементи роботи і проставляються сторінки.

Зміст доцільно узгоджувати з викладачем. До змісту рекомендується включати: вступ, основну частину, висновок, список використаних літературних джерел, і, якщо потрібно, додатки.

5. Вимоги до структурних елементів курсової роботи

Зміст – це логічна основа курсової роботи, важливий показного того, наскільки глибоко студент вивчив існуючі джерела та відібрав з них найголовніше. Правильно складений зміст – підтвердження розуміння студентом сутності досліджуваної проблеми.

У вступі на 1-2 сторінках студент повинен обґрунтувати актуальність обраної теми, сформувати мету, завдання, які підлягають вирішенню в курсовій роботі, визначати предмет, об’єкт, методологічну основу та методи дослідження.

Об’єктом дослідження є процес чи явище, що обране для вивчення й зумовлює проблемну ситуацію.

Предмет дослідження – це ті суттєві зв’язки, які підлягають безпосередньому вивченню в роботі, є головними та визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження міститься в межах об’єкта, дає уявлення про те, які нові відносини, властивості, аспекти та функції об’єкта розкриваються.

Інакше кажучи, об’єктом є те, що досліджується, а предметом – те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення.

Для досягнення поставленої в роботі мети використовуються певні методи дослідження. Їх також слід перерахувати у вступі, коротко визначаючи, що конкретно досліджувалося тим чи іншим методом.

У вступі зазначають також інформаційну базу, що використовувалася при написанні роботи. Це можуть бути законодавчі та нормативні акти; статистичні дані; результати соціологічних опитувань та фактологічні дані, розміщені у спеціалізованих виданнях; матеріали конференцій, монографічні дослідження; статті в періодичних виданнях; підручники та навчальні посібники.

При написанні першого розділу необхідно висвітлити загальні теоретичні підходи до об’єкта дослідження, розкрити зміст основних понять, що вживаються у курсовій роботі, подати повну характеристику досліджуваного об`єкту (основні параметри, галузеву структуру, територіальну структуру тощо), охарактеризувати об’єкт дослідження як фактор регіонального розвитку, визначити фактори впливу на розвиток і територіальну організацію досліджуваного явища, розглянути нормативно-правову базу та зарубіжний досвід у досліджуваній сфері. Огляд літературних джерел за обраною тематикою повинен показати вміння студента систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти головне та оцінювати виконане. У даній частині повинна бути не тільки інформація з літературних джерел, а й висловлена власна думка студента щодо теоретичних аспектів теми курсової роботи.

При написанні курсової роботи, студент повинен посилатися на літературні джерела, матеріали та результати, які наводяться в роботі. Це також стосується випадку, коли при вирішенні власної проблематики за основу було взято чужі авторські ідеї та висновки.

Посилання на літературне джерело зазначається порядковим номером за переліком у списку використаних літературних джерел, виділеним двома квадратними дужками (наприклад, [3, с. 57] – посилання робиться на цитату тексту на сторінці 57 літературного джерела, розміщеного в списку використаних джерел під номером 3).

У другому розділі здійснюється організаційний аналіз об’єкта дослідження, а також аналіз по обраній темі сме на обраному підприємстві, виявляються існуючі проблеми підприємства.

У третьому розділі характеризуються існуючі підходи до вирішення виявлених проблем або підходи до вдосконалення роботи підприємства.

Висновки і пропозиції повинні займати 3-5 сторінок. В них необхідно чітко сформулювати основні висновки, які випливають з матеріалу курсової роботи та запропонувати шляхи вирішення виявлених проблемних сторін об’єкта дослідження.

Список використаних літературних джерел, на які є посилання в роботі, наводиться в кінці текстової частини, починаючи з нової сторінки. При складанні списку використаної літератури рекомендується порядок посилання в тексті.

Бібліографічні описи посилань наводяться відповідно до чинних стандартів з бібліографічної та видавницької справи.

У додатках розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття текстової частини роботи (формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції та методики, допоміжні ілюстрації, документи статистичної звітності).

 

6. Оформлення курсової роботи

Обсяг курсової роботи – 40-45 аркушів формату А4 (включаючи таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Допускається виконання курсової роботи від руки.

Курсова робота виконується на стандартних листках формату А4 (210×297 мм). Орієнтація тексту книжна. Текст наноситься лише з однією сторони листка.

Основний текст роботи друкується шрифтом 14 розміру через 1,5 (півтора) інтервали. Абзацний відступ – 1 см.

Поля та відступи тексту: лівий, нижній та верхній – 2 см, правий – 1 см. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності.

Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом.

Всі помилки і описки необхідно виправити. Кількість виправлень повинна бути мінімальною: на одній сторінці не більше двох виправлень від руки чорним чорнилом.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ 1", "РОЗДІЛ 2", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів — маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці назви пункту ставиться крапка.

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2-м інтервалам.

Кожен розділ роботи (крім підрозділів, пунктів, підпунктів) починають з нової сторінки.

Нумерація сторінок розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул. Нумерація сторінок розпочинається з титульної сторінки. Титульна сторінка вважається першою сторінкою, але номер “1” на ній не проставляється. На другій сторінці – “Зміст” (план роботи). У “Змісті” навпроти відповідних пунктів, підпунктів обов’язково повинні бути проставлені номери сторінок, з яких вони розпочинаються (додаток Б).

Номер сторінки на листі ставиться у верхньому правому куті сторінки.

Такі розділи роботи, як "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", “CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" наводяться у "ЗМІСТІ", але не номеруються. Нумерації підлягають лише розділи, які відносяться до основної частини курсової роботи.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи включаються до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: "Рис. 1.2. Графічне зображення...". Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією (див. додаток В).

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відтворює її зміст. Заголовки розміщуються над таблицею (див. додаток Г).

Заголовки таблиці починають з великої літери, в кінці крапки не ставлять.

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл. 1.1”.

Номер формули складається із номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

На титульній сторінці курсової роботи повинна бути така інформація: назва вузу, кафедра, на якій виконується робота, назва теми, абревіатура студентської групи, прізвище та ініціали студента, прізвище та ініціали викладача, а також його наукове звання та посада, місто та поточний рік (див. додаток А).

Оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список – одна із суттєвих частин роботи, та віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Джерела можна розмішувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Оформлення додатків. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен додаток (якщо їх кілька) починають з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який зазначається вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої букви друкується слово "Додаток -" і велика літера, що позначає цей додаток. Додатки слід позначити послідовно літерами української абетки за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію.

 

Захист курсової роботи

Виконана курсова робота подається на кафедру і перевіряється викладачем. У випадку, якщо робота виконана на низькому рівні і не відповідає вимогам, викладеним у методичних вказівках, вона повертається на доопрацювання.

Захист курсової роботи проводиться згідно з графіком

 

Питання до заліку та контрольної роботи з предмету „Маркетинг”

 1. Поняття маркетингу, його економічна суть та завдання.
 2. Передумови виникнення маркетингу.
 3. Види маркетингу залежно від рівня охоплення ринку.
 4. Типи маркетингу в залежності від характеру попиту на товар.
 5. Історичні концепції розвитку маркетингу.
 6. Модель маркетингової діяльності підприємства.
 7. Основні категорії маркетингу.
 8. Види та типи ринку.
 9. Види конкуренції.
 10. П’ять сил конкуренції.
 11. Матриця конкуренції (за М. Портером).
 12. Закон ”Про захист прав споживачів”.
 13. Маркетингове мікросередовище.
 14. Фактори макросередовища маркетингу.
 15. Функції маркетингу.
 16. Права споживачів.
 17. Аналіз сильних і слабких сторін конкурентів.
 18. Концепція маркетинг-міксу ("4Р").
 19. Товар у маркетинговому розумінні.
 20. Класифікація товарів.
 21. Концепція життєвого циклу товарів.
 22. Види життєвих циклів товару.
 23. Етапи розробки нового товару.
 24. Методи відбору ідей щодо розробки нових торів.
 25. Поняття якості і конкурентоспроможності товару
 26. Сутність та формування концепції товарного асортименту.
 27. Показники оцінки товарного асортименту.
 28. Методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності товару.
 29. Товарний знак. Функції і варіанти використання товарних знаків.
 30. Сутність та значення сертифікації та стандартизації.
 31. Реєстрація і захист товарної марки (нормативна база)
 32. Суть, види і функції упаковки.
 33. Зміст та значення штрихового кодування товарів.
 34. Сутність та складові елементи бренду товару.
 35. Суть товарного ринку. Відмінності між організаціями споживачами та індивідуальними споживачами.
 36. Теорії споживчої поведінки.
 37. Дослідження поведінки індивідуальних споживачів.
 38. Моделювання поведінки організацій - споживачів.
 39. Оцінка місткості ринку
 40. Дослідження кон'юнктури ринку.
 41. Маркетингові можливості фірми (матриця можливостей за І. Ансоффом).
 42. Суть, умови та принципи сегментації ринку.
 43. Критерії сегментації ринку.
 44. Суть та стратегії позиціювання товару на ринку.
 45. Сутність та напрями маркетингових досліджень.
 46. Маркетингова інформаційна система.
 47. Види та джерела отримання інформації.
 48. Методи збору первинної інформації.
 49. Методи прогнозування обсягів продажу.
 50. Суть цінової політики підприємства. Етапи встановлення ціни.
 51. Цінові стратегії підприємства.
 52. Модель ціноутворення, що базується на витратах.
 53. Модель ціноутворення, що базується на попиті.
 54. Модель ціноутворення, що базується на конкуренції.
 55. Основні види знижок.
 56. Суть, функції та критерії вибору каналів розподілу.
 57. Маркетингові збутові системи. Вертикальні маркетингові системи.
 58. Оптові підрозділи фірм-виробників.
 59. Незалежні оптові посередники.
 60. Залежні оптові посередники.
 61. Форми роздрібної торгівлі.
 62. Система маркетингових комунікації – складові елементи і цілі.
 63. Методи визначення бюджету на просування товарів.
 64. Основні завдання реклами. Засоби розповсюдження реклами.
 65. Суть та основні напрямки діяльності "паблік рілейшнз".
 66. Заходи стимулювання збуту. Направлення заходів стимулювання збуту.
 67. Персональний продаж.
 68. Стратегічне планування маркетингової діяльності.
 69. Матриця Бостонської консультативної групи.
 70. Маркетингові стратегії підприємства.
 71. Планування маркетингу. Структура плану маркетингу.
 72. Завдання служби маркетингу. Можливі організаційні структури служби маркетингу.
 73. Суть та види маркетингового контролю.
 74. Аналіз результатів діяльності служби збуту.
 75. Контроль прибутковості маркетингової діяльності.
 76. План ревізії маркетингу.

 

 

Вибір теоретичних питань  для контрольної роботи:

(за номером по списку)

Варіант

Номер

питання

Варіант

Номер

питання

1

1

39

20

20

58

2

2

40

21

21

59

3

3

41

22

22

60

4

4

42

23

23

61

5

5

43

24

24

62

6

6

44

25

25

63

7

7

45

26

26

64

8

8

46

27

27

65

9

9

47

28

28

66

10

10

48

29

29

67

11

11

49

30

30

68

12

12

50

31

31

69

13

13

51

32

32

70

14

14

52

33

33

71

15

15

53

34

34

72

16

16

54

35

35

73

17

17

55

36

36

74

18

18

56

37

37

75

19

19

57

38

38

76

Практична частина контрольної роботи з предмету “Маркетинг”

(Варіант обирається за останньою цифрою залікової книжки)

Вибір тестових питань  для контрольної роботи:

(за останньою цифрою залікової книжки)

Варіант

Номер питання

1, 6

1, 2, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40

2, 7

2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39

3, 8

1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 40

4, 9

2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 38

5, 0

1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39

Тестові завдання

1.Представників служби маркетингу було запрошено на нараду керівного персоналу де з’ясовувалися питання ринкової поведінки, стратегії і тактики, планування та контролю дій при виведенні на ринок нового товару. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?

А)  Збутову

Б)  Управлінську

В)  Аналітичну

Г)Виробничу

2. З метою з’ясування періодичності розрахункових надходжень представник служби маркетингу проаналізував звітність відділів фінансів, збуту та бухгалтерії. З яким середовищем відбувся контакт?

  А) Зовнішнім (макросередовищем)

  Б) Зовнішнім (мікросередовищем)

  В)  Внутрішнім

3. Керівництвом підприємства було направлено розпорядження для служби маркетингу про необхідність проведення досліджень та надання звіту щодо споживчих вподобань і конкуренції перед виведенням нового товару на ринок. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?

А)Аналітичну

Б) Управлінську

В)  Виробничу

Г)  Збутову

4. Відділ маркетингу підприємства, здійснивши аналіз діяльності, дійшов висновку, що за існуючого стану попиту підприємство не зможе забезпечити виробництво запитаної кількості товарів. Для забезпечення необхідного балансу було запропоновано підвищити ціни на товари. Який вид маркетингу в залежності від співвідношення попиту та пропозиції застосовано?

А)Протидіючий маркетинг

Б) Демаркетинг

В) Синхромаркетинг

Г)  Підтримуючий маркетинг

5. До якої підприємницької концепції звернулося виробниче підприємство, закупивши нове обладнання, що дозволило виробляти та постачати на ринок товари за значно нижчими, ніж раніше цінами без втрат якісних параметрів, як наслідок – вдалося долучити до купівель нових споживачів

А)Концепція вдосконалення виробництва

Б) Концепція маркетингу

В)Концепція вдосконалення товару

Г)  Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

6. Якою з підприємницьких концепцій скористалася торговельна організація, провівши інтерв’ювання свої покупців з метою з’ясування їхніх думок щодо обслуговування, внутрішньої атмосфери магазинів, культури поведінки персоналу, а на основі отриманих висновків були усунуті всі недоліки

А) Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

Б)  Концепція вдосконалення товару

В)  Концепція маркетингу

Г) Концепція вдосконалення виробництва

7. Працівники відділу маркетингу провели анкетування постачальників та покупців. З яким середовищем відбувся контакт?

А)  Зовнішнім (макросередовищем)

Б)  Внутрішнім

В)  Зовнішнім (мікросередовищем)

8. Покупці взуттєвого магазину почали відстежувати ситуацію, за якої перед початком сезону ціни на взуття були високими, а до кінця сезону – знижувалися. Який вид маркетингу в залежності від співвідношення попиту та пропозиції застосовано керівництвом магазину?

А) Демаркетинг

Б)  Синхромаркетинг

В)  Протидіючий маркетинг

Г)  Підтримуючий маркетинг

9. В процесі розробки нового товару працівник відділу маркетингу запропонував власні уточнення до проекту, поданого інженерною службою. З яким середовищем відбувся контакт?

А)  Зовнішнім (макросередовищем)

Б)  Внутрішнім

Г)  Зовнішнім (мікросередовищем)

10. Відділ маркетингу підприємства, здійснивши аналіз продажів, передав керівництву рекомендації нічого не міняти в товарі, ціни залишити на існуючому рівні, співпрацювати з тими ж посередниками, розміщувати рекламу в тих же засобах масової інформації. Який вид маркетингу в залежності від співвідношення попиту та пропозиції застосовано?

А)  Підтримуючий маркетинг

Б)Синхромаркетинг

В)  Демаркетинг

Г)  Протидіючий маркетинг

11. До якої підприємницької концепції звернулася організація з надання рекреаційних послуг, відкривши будинок відпочинку у вигляді середньовічного замку, з дорогим меблюванням, вишуканою кухнею, полем для гольфу, вечірніми концертами камерної музики тощо

А)  Концепція вдосконалення виробництва

Б)  Концепція маркетингу

В)  Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

Г)  Концепція вдосконалення товару (послуги)

12. Керівництвом підприємства було направлено розпорядження для служби маркетингу про необхідність забезпечення продажу залишків товарних запасів. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?

А)  Виробничу

Б)Аналітичну

В)  Збутову

Г)  Управлінську

13. Перед розробкою нового товару працівниками відділу маркетингу було проведено аналіз законодавчої бази та динаміку народжуваності. З яким середовищем відбувся контакт?

А)  Зовнішнім (мікросередовищем)

Б)  Зовнішнім (макросередовищем)

В)Внутрішнім

14. Фахівці з маркетингу, проаналізувавши внутрішню звітність, дійшли висновку, що надходження від продажів мають стійку тенденцію до зниження. З метою підвищення попиту були прийняті рішення про збільшення асигнувань на рекламу, поліпшення споживчих характеристик товару, здійснено перегляд цін і умови роботи з посередниками. Який вид маркетингу в залежності від співвідношення попиту та пропозиції застосовано?

А)  Ремаркетинг

Б)Конверсійний маркетинг

В)  Розвиваючий маркетинг

Г)  Стимулюючий маркетинг

15. Якою з підприємницьких концепцій скористалася комерційна організація з надання послуг соціального характеру, включивши до числа обслуговуваних клієнтів осіб, які не в змозі самостійно оплатити вартість отримуваних послуг, шляхом перерозподілу отримуваних доходів від заможних клієнтів

А)  Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

Б)Концепція вдосконалення виробництва

В)  Концепція соціально-етичного маркетингу

Г)Концепція маркетингу

16. Уряд ухвалив рішення про припинення рекламування тютюнових виробів з одночасним зобов’язанням виробників збільшити площу на сигаретних пачках під попередження про шкоду паління. Який вид маркетингу в залежності від співвідношення попиту та пропозиції буде застосовано?

А)  Демаркетинг

Б)  Підтримуючий маркетинг

В)  Протидіючий маркетинг

Г)  Синхромаркетинг

17. У якому з варіантів відповіді вказана правильна послідовність етапів проведення маркетингового дослідженняa, коли відомо, що дослідження обов'язково має включати шість етапів:        а.аналіз та інтерпретація даних; b. вибір проекту дослідження; c. визначення методу збору даних; d. визначення проблеми, цілей і завдань дослідження; e. збір даних; f. підготовка та представлення звіту

А) f, e, a, d, b, c

Б) b, f, e, a, d, c

В) d, b, c, e, a, f

Г)e, a, d, b, c, f

18. Систематичнийзбіртааналіз, пов’язанихзіснуючоюситуацієюданихщодомаркетинговоїдіяльностіпідприємствачиорганізації

А)  маркетингові дослідження

Б)первинна інформація

В)маркетингова інформаційна система

Г)вторинна інформація

19. Маркетингова інформація, що збирається і опрацьовується фірмою вперше

А)  первинна інформація

Б)маркетингові дослідження

В)маркетингова інформаційна система

Г)  вторинна інформація

20. Маркетингова інформація, що вже була зібрана раніше для попередніх досліджень

А)первинна інформація

Б)  маркетингова інформаційна система

В)  вторинна інформація

Г)маркетингові дослідження

21. Який із ситуаційних впливів подіяв на покупця прохолоджувальних напоїв, який вийшов на перон під час зупинки поїзда та здійснив свою купівлю за значно вищою ціною, ніж у іншому місці?

А)Попередній стан

Б)Соціальне оточення

В) Фізичне оточення

Г)  Ефект часу

22. Проти якого виду ризику перестрахувався покупець відмовившись від купівлі раніше звичної для нього марки взуття, яке псувалося раніше гарантійного терміну експлуатації?

А)  Фінансовий ризик

Б)Фізичний ризик

В)Втрата часу

Г)  Психологічний ризик

23. Проти якого виду ризику перестрахувався покупець, який відмовився купувати консерви, на яких не було вказаної дати кінцевого споживання?

А)  Психологічний ризик

Б)Ризик виконавця

В)  Фізичний ризик

Г)  Втрата часу

24. Теорія мотивації, яка передбачає, що система людських потреб збудована в ієрархічному порядку, відповідно до ступеня значущості її елементів: фізіологічні потреби, потреба у відчутті захищеності, соціальні потреби та потреби в самоствердженні (самореалізації)

А)  Теорія мотивації Маслоу

Б)Теорія мотивації Герцберга

В)Теорія мотивації Фрейда

25. Короткий вираз основної мети підприємства, чітко сформульована причина його існування

А)  SWOT-аналіз

Б)  Місія

В)  Цілі підприємства

Г) Стратегія маркетингу

26. Визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, що походять з його найближчого оточення (зовнішнього середовища)

А)  SWOT-аналіз

Б)  Місія

В)  Цілі підприємства

Г) Стратегія маркетингу

27. Складаючи довгостроковий план маркетингу, слід дотримуватися відповідної послідовності його етапів. Яка з указаних послідовностей повною мірою відповідає особливостям плану маркетингу, коли відомо, що всіх елементів - 5:a. SWOT-аналіз; b. визначення місії підприємства; c. визначення цілей і стратегії організації в цілому; d. визначення цілей маркетингу; e. складання плану маркетингу та контроль за його виконанням

Аb, a, c, d, e

Б)a, c, d, b, e

В)c, d, b, a, e

Г)e, b, a, c, d

28. Яка характеристика послуги вказує на те, що послугу неможливо відокремити від її джерела?

А)Непостійність якості

Б)Невідчутність

В)  Нерозривність виробництва і споживання

Г)  Нездатність до зберігання

29. Продуктовий магазин відкрив на своїй площі невеличке кафе в якому здійснювався продаж страв і напоїв, приготовлених з продуктів, що безпосередньо продавалися в магазині. Який вид диверсифікації застосовано?

А)  Латеральна (конгломератна) диверсифікація

Б)  Вертикальна диверсифікація

В)  Горизонтальна (концентрична) диверсифікація

30. Назва, термін, символ, дизайн або комбінація цих елементів, що використовується для ідентифікації товарів або послуг, які пропонуються продавцем або групою продавців, а також для встановлення їхніх відмінностей від товарів і послуг конкурентів

А)  Товарна номенклатура

Б)Товарна політика маркетингу

В)  Товарна марка

Г)Товарний асортимент

31. Будівельний трест, у процесі активізації своєї діяльності, викупив контрольний пакет акцій металургійного комбінату. Який вид диверсифікації застосовано?

А)  Латеральна (конгломератна) диверсифікація

Б)Горизонтальна (концентрична) диверсифікація

В)Вертикальна диверсифікація

32. Колекціонер творів живопису, дізнавшись про аукціон картин, який мав відбутися в країні на іншому континенті, негайно почав готуватися до поїздки з метою купівлі конкретного твору. До якого типу товарів широкого вжитку можна віднести картину?

А)  Товари пасивного попиту

Б)  Товари особливого попиту

В)  Товари попереднього вибору

Г)  Товари повсякденного попиту

33. Компанія-виробник легкових автомобілів раніше присвоювала лише порядковий номер кожній з моделей. Згідно з новим рішенням всім новим моделям почали присвоювати власні назви (марки). Яку марочну стратегію обрано?

А)  Багатомарочний підхід

Б)  Розширення меж використання марки

В)Розширення родини марки

Г) Нові марки

34. Машинобудівний завод спеціалізувався на виробництві визначеної моделі трактора потужністю в 300 к.с., придатного для використання великими фермерськими господарствами. З метою залучення нових покупців було ухвалено рішення про виробництво міні-тракторів потужністю 150 та 200 к.с. Яку асортиментну стратегію тут застосовано?

А)  Поглиблення асортименту

Б)  Звуження асортименту

В)  Підтримка марок

Г)  Скорочення асортименту

35. Виробник меблів, урахувавши якісні параметри та надійність своїх виробів, вирішив поставити ціну на товар дещо вищою, ніж у конкурентів. Який вид ціноутворення з орієнтацією на рівень конкуренції тут застосовано?.

А)  Встановлення ціни на підставі торгів

Б)  Ціноутворення за рівнем конкурентоспроможності

В)На рівні поточних цін

36. Стан ринку, що характеризується великою кількістю підприємств, які пропонують диференційовані товари в широкому діапазоні цін

А)Монополія

Б) Ринок олігополії

В)Ринок вільної (чистої) конкуренції

Г)  Ринок монополістичної конкуренції

37. Виробник паперово-картножних виробів, відгукнувшись на оголошення про тендер на закупівлю паперу одного з міністерств, запропонував свою ціну, де були враховані всі вимоги, висунуті в тендерній документації. Який вид ціноутворення з орієнтацією на рівень конкуренції тут застосовано?

А)  Встановлення ціни на підставі торгів

Б)Ціноутворення за рівнем конкурентоспроможності

В)  На рівні поточних цін

38. Стан ринку, що передбачає функціонування на ньому одного продавця

А)Ринок олігополії

Б)  Монополія

В)Ринок вільної (чистої) конкуренції

Г)Ринок монополістичної конкуренції

39. Стан ринку, що характеризується наявністю великої кількості продавців і покупців, однорідністю і взаємозамінністю продуктів, відсутністю ринкової сили впливу на ринок у кожного з його учасників

А)  Ринок вільної (чистої) конкуренції

Б)  Ринок монополістичної конкуренції

В)  Монополія

Г)  Ринок олігополії

40. Стоматологічний кабінет оголосив про зниження цін на свої послуги на 10%, що призвело до збільшення потоку пацієнтів на 15%. Який вид попиту за ціною має місце в наведеному прикладі.

А)  Нееластичний попит

Б)  Еластичний попит

В)Попит на престижні товари

Г)  Одинична еластичність попиту

Задача №1

Визначити рівень монополізації ринку на підставі даних, представлених у таблиці 1 (індекс Харфіндена-Хіршмана).

 

Підприємство

Обсяги виробництва,

тис. одиниць

Підприємство

Обсяги виробництва,

тис. одиниць

Підприємство

Обсяги виробництва,

тис. одиниць

I

1000

VII

700

XIII

1200

II

1500

VIII

650

XIV

1950

III

980

IX

950

XV

1800

IV

2000

X

1300

XVI

1150

V

2400

XI

1600

VI

1800

XII

1550

Вибір завдань:

Варіант

Досліджувані

підприємства

Варіант

Досліджувані

підприємства

1

IV, X, XI

6

V - ХІІ

2

VIX, XI, XII

7

VIIIXIV

3

XXV, III, IV

8

XIXIV, I, II

4

II, III, V, VI, X

9

IVIX, XII, XIV

5

III, IV, ІХ, ХІІ - ХІV

0

IXXV, III, V

Визначити місце кожної СБО на ринку за допомогою матриці Бостонської Консультативної Групи (БКГ), якщо середньорічні темпи зростання ринку для варіантів 1-4 складають 12%, для 5-7 варіантів складають 11%, для варіантів 8, 9, 0 складають 9%.

Задача №2

Чи доцільно підприємству виробляти 6000 одиниць продукції в рік, якщо змінні витрати на одиницю продукції – Х, постійні витрати – Y, а ціна реалізації – Z. Як зміниться ситуація, якщо ціна зросте на 5%, а змінні витрати – на 3%?

 

Варіант

Х

Y

Z

Варіант

Х

Y

Z

1

20

70000

30

7

45

50000

50

2

18

102000

35

8

50

60500

60

3

15

80000

25

9

20

28000

28

4

10

60000

18

0

25

120000

30

5

30

40000

35

6

40

50000

48

Відповідь підтвердити аналітичними розрахунками та графічним представленням.

Яку б ціну та цінову стратегію ви б запропонували для збереження 6000 одиниць виробництва продукції?

Література:

 1. Гарковенко С.О. Маркетинг:Підручник для  ВУЗів. – К.:Ліра. – 1998. – 384с
 2. Котлер Ф.Основи маркетингу. – М. :Прогрес. – 1990. – 667 с.
 3. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг :навч. посібник. – К.:Вища школа. – 1994. – 266с.
 4. Герасимчук В.Г. Маркетинг:теорія і практика :навч.посібник. – К.: Вища школа. –1994. – 327 с.
 5. Маркетинг:Учебник/ А.Н.Романов и др.. :Под ред.А.Н.Романова. – М.: Банки и биржы, ЮНИТИ. – 1996. – 560с.

 

 

 

Питання до заліку з предмету „Релігієзнавство”

 1. Релігієзнавство як галузь гуманітарних знань.
 2. Суть релігії.
 3. Виникнення релігії.
 4. Структура релігії.
 5. Соціальна роль    релігії.
 6. Типологія релігій. Загальні особливості родоплемінних релігій.
 7. Анімізм і магія.
 8. Фетишизм і тотемізм.
 9. Землеробський культ і шаманізм.
 10. Поняття про характерні особливості  ранніх національних релігій.
 11. Давньоєгипетська релігія.
 12. Релігія Стародавньої Месопотамії.
 13. Давньоїндійські  релігії.
 14. Ранні національні  релігії стародавнього Китаю.
 15. Релігія Стародавньої Греції.
 16. Релігія Стародавнього Риму.
 17. Поняття про характерні особливості пізніх національних релігій.
 18. Іудаїзм.
 19. Індуїзм.
 20. Конфуціанство.
 21. Даосизм.
 22. Синтоїзм.
 23. Зороастризм.
 24. Поняття про характерні особливості світових релігій.
 25. Буддизм: виникнення, сутність, риси та напрямки.
 26. Християнство: виникнення та початкові етапи еволюції.
 27. Католицизм як напрям християнства.
 28. Православ’я як напрям християнства.
 29. Протестантизм як напрям християнства.
 30. Іслам: виникнення, сутнісні риси, напрями та еволюція.
 31. Дохристиянські вірування українського народу.
 32. особливості християнства Київської Русі.
 33. Українська православна церква.
 34. Українська греко–католицька церква.
 35. Сучасна  релігійна ситуація в Україні.
 36. Причини виникнення та загальна характеристика неорелігій.
 37. Сутність свободи совісті і умови її забезпечення.
 38. Реалізація принципів свободи совісті в Україні.

 

Тематика контрольних робіт з предмету “Релігієзнавство”

 1. Релігія Стародавнього Риму.
 2. пізні національні релігії.
 3. Іудаїзм.
 4. Характерні  особливості  світових релігій.
 5. Буддизм: виникнення та початкові етапи еволюції.
 6. Християнство: виникнення та початкові етапи еволюції
 7. Католицизм, як напрям християнства.
 8. Православ’я як напрям християнства.
 9. Протестантизм як напрям християнства.
 10. Іслам: виникнення, сутнісні риси, напрями та еволюція.
 11. Дохристиянські вірування  українського народу.
 12. Особливості християнства Київської Русі.
 13. Українська православна церква.
 14. Українська греко–католицька церква.
 15. Сучасна релігійна ситуація в Україні.
 16. Причини виникнення та загальна характеристика неорелігій.
 17. Сутність свободи совісті і умови її забезпечення.
 18. Релігія як соціальне явище.
 19. Ранні форми  релігії.
 20. Особливості ранніх національних релігій.
 21. Давньоіндійська  релігія.
 22. Ранні національні релігії стародавнього Китаю.
 23. Релігія Стародавньої Греції.

 

 

 

Завдання для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни«Ділова іноземна мова»

 

Task 1

Business Interview.

Answer the questions:

 

You are applying for a position of an economist/ lawyer .

 

1. What is your name?

______________________________________________________________

2.  Do you have work experience? Where did you work? What is your last place of work?

_______________________________________________________________

3. What is your education?

_______________________________________________________________

4. What languages do you speak?

_______________________________________________________________

5. What do you know about our company?

_______________________________________________________________

6. Do you work under pressure?

______________________________________________________________

7. Are you interested in promotion?

______________________________________________________________

8. Why are you the best candidate for this position?

______________________________________________________________

9. When can you start to work?

_______________________________________________________________

 

Task2

Visiting Card

 

Make up your own visiting card using the examples.

 

 

Task 3

Dialogues

 

Translate the dialogues into Ukrainian or English.

 

MAKING AN APPOINTMENT

1. - Hello. Is that Mr. Smith?

- This is Smith. Who is speaking, please?

- Here is Morgan.

- Hello, Mr. Morgan. Glad to hear your voice. How are you?

-Fine. Thanks. How are you getting on?

- Pretty busy, you know. I’ve got some news for you. How about having a сhat early next week?

- It suits me O.K. When and where do we make it?

- Just a moment... Let’s make it Monday 1 p.m. We could meet at the BlueCafe, if it suits you.

- It suits me all right. The Blue Cafe, 1 p.m., Monday.

- Thai’s right I’ll be seeing you on Monday. Good-bye.

- Good-bye.

2. - Hello, here is John Snow. May I speak to Frank Butler?

- Hold the line, please...

- This is Butler.

- Hello, Frank. How are you?

- No complaints. Thanks. How is life treating you?

- I am doing fine. Thank you. Are you engaged on Salurday?

- No, I am not. Why?

- I want to invite you and your wife Helen to come and dine with us. We shall be delighted.

- Thank you for the invitation. What’s the occasion?

- It will be my wife’s birthday.

- We would be pleased to come.

- Do you know my address?

- Sure. What time do you want us to come?

- We expect you at 7 p.m.

- All right. Till Saturday. Good-bye.

- Good-bye.

3.  - Is this 3-2-2-0-1-0-6?

- Yes. Who is speaking?

- My name is John Ford. I want to speak to Mr. Winer.

-Just a moment...

- Here is Winer. Hello, John.

- Hello, Peter. What’s the news?

- No news, John.

- No news is good news. I say, Peter, there is something I want to talk over with you. Have you got some time to spare?

- Is it urgent?

- Yes, very. The sooner we meet the better.

- Could you come to my office at half past three?

- Of course.

- I’ll be waiting for you, John. Please don’t be late.

- I’ll won’t. Good-bye.

 

Translate, reproduce and learn by heart:

1. -Алло, це 1-2-1-0-0-3-8?

- Yes. Who is speaking, please?

- This is Fred Smiler. May I speak to John Fisher?

- Одну хвилинку… Не вішайте трубку.

- Here is John Fisher. Hello, Fred.

- Hello, John. Glad to hear your voice.

- Що сталося? Чому ти мені телефонуєш?

- I’ve got some news for you. It is urgent.

- Давай зустрінемося біля кінотеатру після роботи..

- It suits me O.K. What time?

- Давай домовимося о пів на восьму.

- Settled. See you later.

- Бувай!

 2. - Це Анна Сміт?

 - Так. Говорить Анна Сміт. Із ким я розмовляю?

- My name is Susan Flight. Do you remember me?

- Звичайно, Сюзан. Як ви поживаєте?

- Nothing to boast of. Thanks. How are you?

- Життя йде своїм звичаєм. Дякую.

- I say, Ann, I have two tickets for the art exhibition. I know you are keen on art. Care to join me?

- I’ll be delighted. When and where do we meet?

- Let’s meet at the entrance to the exhibition hall at 12:30.

- O.K. Thank you for inviting me.

- My pleasure. See you later. So long!

 

3. - Hello. May I speak to Carol Night?

- Carol is speaking. Who is speaking, please?

- Here is Jane Miller. How are you, Carol?

- Fine, thanks. How are you, Jane?

- Pretty much the same. Thanks.

- Carol, я хочу запросити вас із чоловіком до нас на обід.

- Дякую за запрошення. З якого приводу?

- My husband has been promoted.

- Це варто відзначити. Ми обов’язково прийдемо.

- Ми чекаємо на вас у неділю о вісімнадцятій. Ви знаєте нашу адресу?

- Certainly. Till Sunday. Good-bye.

- До побачення.

 

4. - Hello. This is Robert Flesh. Am I speaking to Mr. Thomson?

- Here is Thomson. Hello, Mr. Flesh. What can I do for you?

-І want to remind you of the talks which are to be held at 10:30 tomorrow.

- Thank you for reminding me of that. Боюся, що не зможу бути присутнім. У мене ділове побачення. Замість мене прийде мій керуючий.

- Шкода, що ми вас не побачимо завтра. Як прізвище керуючого?

- Homer. Allan Homer. H-o-m-e-r.

- Homer. All right.

 

Task 4

Formal Letters

V -1

Write an email to the hotel to make reservation for your family (2 adults and 2 children) for 5 nights in February. Hotel Danieli, Venice, Italy.

 

V-2

Write an email to the hotel to make reservation for you and your business partner for 3 nights in March. Mena House Oberoi Hotel, Giza, Egypt.

 

 

Приклад:

Task 5

Translate the letter from English into Ukrainian.

V-1

Read the model and fill in the numbered gaps with linking words/phrases from the list. Then, list the specific complaints made, as well as the examples/reasons given to support them.

 

Moreover, Finally, To begin with, because, Despite, although

 

Dear Mr. Howard,

I am writing to complain about the service I have received from your company since ordering a jumper from mail-order catalogue on 15th January.

1)______________________ the juniper was not properlypackaged. When I received it, I was shocked, to find the jumper actually hanging out of the package' tom and dirty.

2)__________________________I had been told that all parcels werewell packaged. 3) ______________________________, was extremelyannoyed to discover that the jumper sent to me was not theone I ordered. 4)___________________ ordering a size10 blue jumper (code #26345), I received a size 16 jumper (code #26354).

5)_____________________, to.make matters worse, the peopleI spoke to in your customer services department were very unhelpful. When I telephoned .to inform them of their mistake, the staff were rather unwilling to help me solve thisproblem, which surprised me 6)._______________________yourcatalogue states that you have an excellent customer services department.

Please replace the jumper with the correct one as soon as possible and provide a full explanation for the poor service I received.

 

Yours sincerely,

Amanda Lee

 

V-2

Read the letter and replace the informal phrases in bold with suitable formal phrases from the list.

I am entitled to, receive your immediate attention, Yours faithfully, complain about, Sir/Madam, correct equipment.

 

15 Waverly St

Brickstone

BC53GC

23rd April

The Manager

World of Appliances Ltd.

468 Watertown Avenue Fallsdale

HS12 27T

 

 

Dear 1) Frank,

I am writing to 2) tell you I’m not pleased with thevacuum cleaner (Model #SE375) I ordered from your store two weeks ago.

To begin with, the order was incomplete. Many of the special parts that come with the vacuum cleaner were missing. As a result, I was unable to clean the curtains and furniture as I did not have the 3) right things.

To make matters worse, the vacuum cleaner is faulty. It does not pick up dust very well. In fact, the carpets still looked dirty after I had vacuumed them.

I feel 4) you should give me a full refund. I hope this matter will 5) be sorted out now.

 

6) Best wishes,

Alise Petersen

 

 

Вимоги до оформлення контрольних робіт

Однією з основних форм роботи студента заочного відділення є написання контрольних робіт з основних навчальних дисциплін курсу. Контрольні роботи виконуються з метою:

 • поглибленого вивчення тематичного матеріалу, отриманого під час лекцій та семінарських занять;
 • самостійного опрацювання окремих питань  навчальної програми з предметів;
 • одержання навиків роботи з літературою, пошуку та відбору найбільш важливої інформації;
 • навчитися висловлювати свої думки, систематизувати матеріал, робити обґрунтування та висновки.

Пам’ятайте! Контрольна робота – це Ваше невеличке наукове дослідження, яке Ви  маєте провести самостійно.

Під час роботи над виконанням контрольної роботи пам’ятайте наступні правила:

 1. Теми контрольних робіт розподіляються викладачем з предмету або методистом ЦДЗН. Тему контрольної роботи можна змінити лише з їх дозволу.
 2. Вам буде встановлено термін виконання контрольної роботи. Не своєчасна здача контрольної роботи, зараховується як академічна заборгованість з предмету і Ви не будете допущені до складання іспиту чи заліку.
 3. Контрольна робота має бути охайно оформлена. Зверніть увагу на зразок оформлення  титульної сторінки. Титульна сторінка має бути написана державною мовою і обов’язково оформлена з допомогою комп’ютерної техніки або друкарської машинки.
 4. Текст контрольної роботи має бути написаний охайним, розбірливим почерком. Якщо почерк не зрозумілий, для полегшення перевірки контрольної роботи викладачем її необхідно надрукувати.
 5. Мінімальний обсяг контрольної роботи 20–25 сторінок писаного або друкованого тексту.
 6. Сторінкироботиповинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, праве – 10 мм, знизу – 25 мм. Таблиці, малюнки, схеми, графіки та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках слід виконувати на стандартних аркушах ( 21х30 см) або наклеювати на стандартні білі аркуші.
 7. Усі сторінки нумеруються від титульної до останньої без пропусків або літературних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить “зміст, на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньомукутку поля.
 8. Структурно контрольна робота повинна мати:
  1. Титульну сторінку, виконану згідно із зразком;
  2. Зміст, де вказується сторінка кожного розділу;
  3. Вступ;
  4. Основна частина, в яку вміщують теоретичний та практичний розділи;
  5. Аналіз і висновки;
  6. Перелік використаної літератури.
 

З М І С Т

                                                                   Стор.

ВСТУП..........................................................................................................3

1.....................................................................................................................5

   1.1...............................................................................................................8

   1.2...............................................................................................................9

2. ( підрозділи основної частини, їх назва)..............................................12

3....................................................................................................................17

ВИСНОВОК................................................................................................23

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.................................................................25

Початок кожного розділу необхідно виділити окремо.

У Вступі (1–2 сторінки) ви маєте відобразити актуальність теми, в яких сферах економічного, політичного чи суспільного життя ця тема найбільш актуальна, хто працює над цими проблемами, історіографія питання.

У Основній частині викладається суть теми, термінологія, визначення, виклад теми.

Висновок (1–2 сторінки ) - це Ваші особисті враження, спостереження, думки, які у Вас виникли в ході роботи над темою.

В кінці роботи обов’язково вкажіть список використаної літератури за таким порядком:

 • Документи органів державної влади, Закони Верховної влади і т.п.;
 • Монографії, підручники, книги з даної теми: Іванова І.І. Неврологія. – К.: Либідь, - 1997. – С.12-34. (якщо сторінка використовувалася одна - 12с.)
 • Газетні, журнальні публікації – Організація медсестринської справи в Україні// Медична сестра. - №5. – 2001. – 12с.
 1. Контрольні роботи, як правило, виконуються на папері формату А4.
 2. Під час підготовки до написання контрольної роботи, підбору необхідного матеріалу Ви маєте використати не менше 3–5 наукових джерел (підручники, монографії, журнальні чи газетні публікації).
 3. Контрольна робота має бути виконана державною мовою.
 4. Виконана контрольна робота має бути прошита та у встановлений термін здана до навчальної частини для перевірки викладачем.
 5. Перевірена контрольна робота буде Вам повернена перед іспитом або заліком, для того щоб Ви змогли підготуватися до її захисту, але потім  ви знову її маєте залишити викладачу, який по завершенню заліку чи іспиту здасть контрольні роботи групи до архіву інституту, де вони будуть зберігатися протягом одного року.
 6. Для написання контрольної роботи Ви можете користуватися бібліотечним фондом ЦДЗН, бібліотечними фондами інших бібліотек м. Біла Церква чи інших міст України.

 

 

 

 

Зразок титульної сторінки

 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

Навчальна дисципліна

 

Фінанси

 

Тема: Фінансова політика держави 

 

 

 

 

 

 

 

Роботу виконала:

студентка групи ЗФБ – 71

Кравченко Оксана Вікторівна

Залікова книжка ЗМЕ – 231 бц

 

Роботу перевірив:

Викладач    

Ярмоленко І. І.

з оцінкою___________

 

 

 

 

 

2019 рік