Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Спеціалізація, виробничий напрям, структура посівних площ, розрахунок планової урожайності

Спеціалізація, виробничий напрям, структура посівних площ, розрахунок планової урожайності

 

Тема 1.  Спеціалізація, виробничий напрям, структура посівних площ, розрахунок планової урожайності

 

 1. Мета завдання

 

Метою даної теми тренінгу є вибір спеціалізації підприємства, розробка виробничого напрямку, обґрунтування структури посівних площ та планування урожайності культур, які обумовлюють виробничий напрямок підприємства.

При виборі спеціалізації та виробничого напрямку студент має оволодіти навиками щодо обґрунтування напрямку діяльності підприємства в межах виробництва та реалізації продукції рослинництва.

Також студент має зрозуміти методику обґрунтування структури посівних площ та планування урожайності відповідних культур, що є основою виконання наступних завдань тренінгу.

 

2. Вихідна інформація

 

Профілюючий напрямок, місце розташування та розмір земельного масиву. На тренінг виноситься вісім варіантів з економіки та управління підприємством. Для кожного варіанту розроблений окремий ситуаційний підхід розвитку визначених видів продукції рослинництва в залежності від місця розташування підприємства. Головні культури, які є домінуючими на виробництві за варіантами та місцем розташування підприємств відображені в таблиці 1.

Всі підприємства, незалежно від місця розташування, мають загальний земельний фонд сільськогосподарських угідь, який включає лише ріллю, в розмірі 3727 га. Підприємство кожен рік використовує ріллі повністю під вирощування лише товарних культур. Крім цього, центральна садиба займає площу розміром 48 га.

Середня вартість одного гектара ріллі, яку підприємство бере в оренду, наведена в таблиці 2.

 

Таблиця 1.

Перелік варіантів  за профілюючими культурами та місцем розташування підприємств

Варіант

Профілююча культура

Місце розташування підприємства

1

Кукурудза на зерно

Київська область, Білоцерківський район

2

Гречка

Київська область, Білоцерківський район

3

Цукровий буряк

Вінницька область, Немирівський район

4

Соя

Київська область, Володарський район

5

Соняшник

Кіровоградська область, Новомиргородський район

6

Льон

Житомирська область, Малинський район

7

Ріпак озимий

Київська область, Володарський район

8

Овес

Київська область, Володарський райони

Таблиця 2.

Середня вартість одного гектара ріллі, яку підприємство бере в оренду*

Варіант

Місце розташування підприємства

Середня вартість 1 га ріллі, грн

1

Київська область, Білоцерківський район

22400

2

Київська область, Білоцерківський район

26600

3

Вінницька область, Немирівський район

28500

4

Київська область, Володарський район

20000

5

Кіровоградська область, Новомиргородський район

21700

6

Житомирська область, Малинський район

22400

7

Київська область, Володарський район

21850

8

Київська область, Володарський райони

27200

* інформація використовується  для розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та  загальної суми орендної плати за земельні паї

 

 

Сівозміна, попередники та карта полів.   Після визначення варіантів (за жеребом) між мікро групами, студенти опрацьовують надані сівозміни.  Кожне підприємство має 14 полів різних за розміром: найменше 70 га, найбільше 360 га. 

Поля у варіантах 1, 3, 4, 5 та 8 об'єднані у дві сівозміни (поля № 1 – 7 – сівозміна І,  поля № 8 – 14 – сівозміна ІІ), а у варіантах 2, 6 та 7 – у три сівозміни (поля № 1 – 6 – сівозміна І,  поля № 7 – 8 – сівозміна ІІ, поля № 9 – 14 – сівозміна ІІІ). Розміщення культур на полях попереднього року в залежності від варіанту відображено на карті полів (електронний варіант файлу «Карта поля.exl.»). Всі ґрунти полів мають ІІ клас.

На карті полів підприємства відображено розташування центральної садиби, всього земельного масиву в розрізі 14-ти полів з зазначенням номеру поля та його розміру, доріг, населеного пункту та інших об'єктів згідно варіанту (цукровий завод, силосна яма іншого підприємства, олійниця, завод з виробництва біодизеля, штучне озеро). На карті полів витриманий масштаб: 1 клітинка в електронному документі відповідає 100 м., що дозволяє студентам розрахувати обсяг перевезень продукції підприємства.

Студенти в залежності від варіантів заповнюють карту полів, зокрема обґрунтовують розміщення культур на полях на 2013-2014 роки дотримуючись вище наведеної сівозміни з врахуванням найкращих попередників та доцільності повернення культур на поле (див. табл. 3.).

Для кожного варіанту підготовлений набір технологічних карт (електронний варіант файлу «Тех.карти exl.»), який включає  підбірку для кожного варіанту технологічних карт тих культур, які  є складовими сівозмін. Так, в кожному варіанті є технологічні карти в яких зазначено частину необхідної інформації, зокрема найменування робіт, агротехнічні вимоги, тривалість операцій в днях, строки початку робіт, найменування марок тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин, кількість механізаторів та інших робітників.

 

Таблиця 3.

Найкращі попередники для сільськогосподарських культур, які пропонуються студентам для розробки сівозмін

Культура

Найкращі попередники

Частка у сівозміні

Повернення на поле

1

Озима пшениця

Горох, кукурудза  на силос, ріпак ярий, картопля

до 30 %

через 3-4 р

2

Яра пшениця

Горох, соя, цукрові буряки, кукурудза на силос та зерно.

Не можна після ярих зернових, соняшнику

до 20 %

через 4-5 р

3

Ячмінь ярий

Цукровий буряк, кукурудза на зерно та силос, картопля, горох

до 20 %

через 4-5 р

4

Овес

Кукурудза на зерно,  дещо гірші попередники - озима пшениця, соняшник

до 20 %

через 4-5 р

5

Гречка

Озима пшениця, овес, горох, цукрові буряки, кукурудза

до 20 %

через 4-5 р

6

Горох

Кукурудза,  картопля, озимі, цукрові буряки

до 15 %

через 5- 6 р

7

Кукурудза на зерно

Озимі та ярі зернові, картопля, кукурудза, цукрові буряки

до 30 %

через 3-4 р

8

Кукурудза на силос

Озимі та ярі зернові, картопля, кукурудза, цукрові буряки

до 30 %

через 2-3 р

9

Цукрові буряки

Озима пшениця, горох, озима пшениця після гороху,  багаторічні трави, кукурудза на з/к. Не сумісна  культура - ріпак

до 30 %

через 3-4 р

10

Соя

Озима пшениця, ярий ячмінь, гречка, кукурудза на силос. НЕ можна після гороху та соняшнику

до 25 %

через 3-4 р

11

Соняшник

Зернові колоскові. Не можна після цукрових буряків

до 12 %

через 7-8 р

12

Льон

Озима пшениця, зернобобові, багаторічні трави

до 15 %

через 5- 6 р

13

Ріпак озимий

Горох,  всі зернові, однорічні та багаторічні трави.

Не сумісна культура – цукровий буряк

до 20 %

через 4-5 р

14

Томати

Озимі зернові, кукурудза на зелений корм, силос, бобові трави

до 30 %

через 3-4 р

 

 

Інші показники студенти заповнюють за далі наданими методиками виконання завдань і по завершенню тренінгу всі шість технологічних карт мають бути заповнені повністю.

Розрахунок планової урожайності сільськогосподарських культур по кожному варіанту здійснюється на основі фактичної урожайності культур на підприємстві за 2005-2012 роки. Відповідна інформація наведена в таблиці 4. Урожайність по роках наведена з врахуванням тих сортів, які наведені в технологічних картах.

Після розрахунку урожайності та визначення структури посівних площ, студенти розраховують плановий валовий збір продукції рослинництва.

 

3. Інформація, яку необхідно знайти самостійно

 

Для виконання завдань даного розділу студенти самостійно повинні знайти наступну інформацію:

 • типові сівозміни, які використовуються на підприємствах зазначених регіонів (в залежності від варіанту);
 • дослідити урожайність культур в залежності від їх сорту та місця розташування.
 • відповідні законодавчі акти, які дозволять розрахувати суму фіксованого сільськогосподарського податку.

 

4. Завдання для виконання

На основі початкової наданої інформації та інформації, яку студенти знаходять самостійно, кожній мікрогрупі потрібно виконати наступні завдання:

 • заповнити карту полів, обґрунтувати розміщення культур на полях;
 • розрахувати та проаналізувати структуру посівних площ за 2014-2016 роки;
 • запланувати урожайність;
 • визначити валовий обсяг виробництва культур;

 

Таблиця 4.

Урожайність культур по зазначених підприємствах в різних областях України, ц/га, 2006-2013 р.р.

Київська область (Білоцерківський та Володарський райони)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Озима пшениця

32

64

58

64

60

68

62

65

Яра пшениця

45

54

49

54

51

58

53

55

Ячмінь

34

38

48

40

42

45

44

44

Овес

32

30

35

35

40

42

42

40

Гречка

25

22

23

19

24

23

20

24

Горох

29

30

29

27

28

30

29

29

Кукурудза на зерно

75

77

85

90

80

82

85

88

Кукурудза на силос

396

405

414

414

387

392

405

410

Цукрові буряки

400

420

450

425

452

447

451

442

Ріпак

20

29

27

25

28

28

24

28

Соя

22

21

21

18

17

21

20

19

Кіровоградська область (Новомиргородський та Новоукраїський райони)

Озима пшениця

35

67

61

67

63

71

65

68

Яра пшениця

58

57

52

57

54

60

55

58

Ячмінь

31

34

43

36

38

41

40

40

Овес

26

24

28

28

32

34

34

32

Горох

26

27

26

24

25

27

26

26

Кукурудза на зерно

77

82

88

92

92

90

85

85

Кукурудза на силос

352

360

368

368

344

348

360

364

Цукрові буряки

340

357

383

361

384

380

383

376

Соняшник

15

15

15

14

16

16

18

16

Томати

320

330

285

298

305

320

310

304

Вінницька область (Немирівський район)

Озима пшениця

24

56

50

56

52

60

54

57

Яра пшениця

50

48

43

48

44

51

46

48

Ячмінь

32

36

46

38

40

43

42

42

Горох

30

32

31

28

29

32

30

30

Кукурудза на силос

396

405

414

414

387

392

405

410

Цукрові буряки

480

485

520

550

525

580

570

580

Житомирська область (Малинський район)

Озима пшениця

22

44

45

50

41

48

60

58

Гречка

24

24

22

23

22

24

20

22

Горох

27

29

28

25

26

29

27

27

Кукурудза на силос

440

450

460

460

430

435

450

455

Цукрові буряки

392

412

441

417

443

438

442

433

Льон (олійний)

15

13

14

16

15

13

17

14

 

Таблиця 5.

 

Технологічні операції, культури, терміни

варіант 1

варіант 2

варіант 3

варіант 4

варіант 5

варіант 6

варіант 7

варіант 8

подрібнення пожнивних решток / мульчування

здвоювання валків, перевертання валків

посів сидератів

скошування на силос, трамбування силосної маси

боротьба з гризунами (розкидання отруйних принад)

навантаження / розвантаження телескопічним погружчиком

мульчування стерні

закриття вологи

внесення засобів захисту рослин

скошування трав на сіно

розкидання органічних добрив

садіння

внесення мінеральних добрив

скошування трав на сінаж

внесення дефекату

внесення рідких добрив

сівба просапних

формування і перевертання валків

копання коренеплоді

пресування (тюкування) сіна

комбайнування

підбирання сінажної маси комбайном

лущення стерні

сівба суцільним способом

жито

обмолот

боронування

десикація

коткування

культивація

дискування

овес

кукурудза зернова

ячмінь

буряк цукровий

просо

горох

сорго

буряк столовий

кукурудза силосна

вико-овес

гречка

пшениця

соя

соняшник

суданка

ріпак

пари

 

- розрахувати коефіцієнт зосередження товарного виробництва та виробничий напрямок (після складання плану продажу);

- розрахувати розмір фіксованого сільськогосподарського податку, суму його сплати по кварталах;

- розрахувати розмір орендної плати та суму її сплати по кварталах;

- реферативне завдання визначення суті понять (таблиця 6) по кожному пункту (не більше як дві сторінки), обов’язково вказати джерело.

 

5. Методика виконання

 

Розміщення культур на полях, заповнення карти полів. Для вірного розміщення культур на полях підприємства та заповнення карти полів, студенти мають проаналізувати  надані сівозміни, дослідити попередники і зрозуміти, чому саме ці культури можуть бути попередником. Особливу увагу слід приділяти періодам робіт, які здійснюються при вирощування попередника. Так, наприклад, озимі культури (пшениця, ріпак) не можуть бути посіяні після культур, урожай яких збирають в кінці літа чи осінню (кукурудзи на зерно, цукрових буряків). Крім цього враховують періодичність появи культури на полі, оскільки значна частота її появи загрожує зростанню хвороб культури та виснаженню ґрунту. Для спрощення завдання на картах полів вже нанесені культури, які вирощувалися на них у попередньому році. Студенти заповнюють розміщення культур на полях на наступні два роки.

Розрахунок та аналіз структури посівних площ за роки здійснюється на основі заповненої карти полів. В залежності від варіанту може бути від двох до чотирьох полів з однією і тією ж культурою. Оскільки поля мають різних розмір, площі під однаковими культурами сумуються і складається структура посівних площ (з шести культур не залежно від варіанту). 

Розрахунок планової урожайності.    Планова урожайність культур визначається з врахуванням фактичної урожайності культур, яка наведена в таблиці 5. та з врахуванням сортів культур, які будуть сіятися. Планується, що сорти  наступні два роки змінюватися не будуть. Проте студенти, за власним бажанням можуть ввести нові сорти культур, які зазначені у варіантах мікрогруп.

Студенти можуть обрати один (або декілька) із методів розрахунку урожайності культур:

 • метод екстраполяції, коли на основі  фактичних даних будується графік динамічного ряду, виводиться лінія тренду та рівняння лінії тренду, в яку підставляється період, на який визначається урожайність культур;

Приклад.

Урожайність озимої пшениці за останні 8 років має наступний вигляд:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

40

50

58

64

60

59

62

65

Звідси графік  динамічного ряду виглядає наступним чином:

         Підставивши в рівняння замість Х період на який ми хочемо визначити планову урожайність (2012 рік = 9 – період рахується від першого року наведеного в динамічному ряду) отримуємо, що урожайність озимої пшениці в 2012 році за даної тенденції може становити 69,8 ц/га;

 • за максимальною фактичною урожайність культур за певний період;
 • за середньою фактичною урожайність культур за певний період;
 • за мінімальною фактичною урожайність культур за певний період;
 •  змішаний метод, який передбачає визначення урожайності за допомогою аналізу вище зазначених методів.

Для визначення валового обсяг виробництва культур планові посівні площі перемножують з плановою урожайністю.

Розрахунок коефіцієнту зосередження товарного виробництва та виробничого напрямку здійснюється після обґрунтування плану продажу (див. тему “План продажу”). Методика розрахунку наведена в підручнику “Економіка аграрних підприємств”, автор В.Г.Андрійчук.

Фіксований сільськогосподарський податок розраховується згідно законодавчо встановленої методики та регулюється Податковим кодексом України.  Студенти самостійно опрацьовують зазначений кодекс і самостійно розраховують зазначений податок.

Для розрахунку розміру орендної плати підприємство в залежності від варіанту має свої відсоткові ставки, які дозволяють розрахувати загальну орендну плату шляхом їх множення на вартість загального земельного масиву, що знаходиться в орендні підприємства. Орендна плата становить:

1 варіант – 4,9 % від вартості землі;

2 варіант – 4,1 %    -//-;

3 варіант – 4,4 %    -//-;

4 варіант – 4,8 %    -//-;

5 варіант – 4,95 %  -//-;

6 варіант – 4,3 %    -//-;

7 варіант – 4,2 %    -//-;

8 варіант – 4,0 %    -//-.

Визначення суті бузових аграрних понять.  Для розуміння процесів, що проходять на реальному виробництві, студенти мають опрацювати ряд понять, термінів, що поширені у сільськогосподарській діяльності (додаток). Особливу увагу приділити технолого-економічній суті операцій по обробітку ґрунту. Варто звернути увагу на рекомендовані періоди (строки) виконання технологічних операцій які дають максимальну агрономічну та економічну ефективність. Розібратися в термінах які характеризують кількість (бункерна й залікова вага) та якість зерна.

Структура реферування по технологічним операціям:

 1. Економічна те технологічна суть операції
 2. Види технологічної операції
 3. Якою технікою виконується, та її енергозатратність

Структура реферування по культурам:

 1. Загальна характеристика культури, сорти, гібриди
 2. Класифікація якості та кінцевий (магазинний) продукт
 3. Строки посіву та збирання для центрального регіону
 4. Насіння, добрива, ЗЗР (рекомендації, норми)

Структура реферування по термінам «вага бункерна, залікова, мертві та цінні зерновідходи»:

 1. Сутність понять
 2. Нормативи втрат по основним культурам (кукурудза, пшениця, горох, цукровий буряк, гречка, соя, кукурудза на силос, ячмінь, овес, соняшник, ріпак, льон)

Структура реферування по термінам «сіно, сінаж, солома»:

 1. Сутність понять
 2. Поживність
 3. Нормативи отримання кормової маси (усушка, угар)

Приклад.

1. Оранка -  обертання плату ґрунту на 135º або 180º з інтенсивним перемішуванням (поглибленням родючого шару), має проводитися в теплий період (до кінця вересня), що дає максимальний ефект її виконання. Технолого-економічна суть:

 • Покращення структури ґрунту від щільної до мілко грудкової – поліпшення аерації, газообміну, полегшує розвиток кореневої системи рослин
 • Підсилення окислювально-відновлювальні процеси материнських породи – материнська порода вступає в контакт з повітрям, в наслідок чого каталізується процес вивільнення доступних форм поживних речовин мінерального типу (магній, фосфор і т.д.), а також нормалізується рівень кислотності ґрунту
 • Активізуються мікробіологічні процеси – мікроорганізми за сприятливих температур (тому й операція має проводитися в теплий період) швидше розмножуються та переробляють рештки рослин, що є органічною складовою поживних речовин
 • Заорюється насіння, кореневища бур’янів та попередників на глибину яка не дає можливості прорости – технологічне знищення бур’янів.
 1. Види оранки: за глибиною та метою виконання.

За глибиною:

 • мілка – до 15 см;
 • звичайна – 15-25 см;
 • глибока – 25-35 см;
 • плантажна – більше 40 см.

За метою:

 • культурна оранка
 • оборот пласта (на 180 градусів);
 • оранка здіймаючи (на 135 градусів);
 • осіння зяблева оранка;
 • безвідвальна оранка плоскорізом (на землях з сильною вітровою ерозією).
 1. Виконується наступною технікою та має затрати:

Енергетичний засіб

Сільськогосподарське знаряддя

Норма виробітку, од./ год

Норма витрат, од./га (т, год)

Т-150

ПЛН-5-35

1,11 га/год

19,8 л/га

Т-150

ПО-5

0,95 га/год

19,0 л/га

John Deere-300

Lemken Diamant-8

1,77 га/год

20,0 л/га

Висновок: оранка як технологічна операція провокує процеси аерації, мінералізація, нормалізації кислотності, знищення бур’янів та розвитку органічних сполук. В результаті чого підвищує природну родючості ґрунту та має відповідні економічні ефекти (зниження витрат на мінеральні добрива, меліораційні заходи, засоби захисту рослин).

 

 

 

 

6. Форма представлення

 

Всі зазначені завдання мають бути оформлені документально до наступного семінарського заняття (крім розрахунку коефіцієнту зосередження товарного виробництва та виробничого напрямку). Завдання мають бути подані на стандартних аркушах паперу (А4) в довільній формі - на власний розсуд студентів окремі розрахунки подаються в таблицях та мають пояснення. 

Обов’язково має бути подана заповнена карта полів та реферативна база по заданим поняттям в друкованому та електронному вигляді.

 

7. Список рекомендованої літератури

 

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624,с.
 2. Закон України «Про плату за землю».
 3. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”
 4. Лабораторний практикум з дисципліни «Технологічні процеси в галузях» /сільське господарство/ Укл.: Ф.В.Іваненко, М.І.Наконечна. –К.КДЕУ, 1995. – 127 с.
 5. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник.-2-ге вид.,перероб. та доп.-К.: КНЕУ, 2004.-495 с. 
 6. Планування  діяльності підприємства. / За ред. В. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.