Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 1

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження результатів діяльності промислових підприємств одного з регіонів України отримано дані про обсяг прибутку від реалізації:

№ п/п

Прибуток від реалізації,

тис. грн.

№ п/п

Прибуток від реалізації, тис. грн.

1

1,4

16

1,3

2

3,0

17

2,0

3

0,4

18

2,6

4

1,3

19

1,2

5

1,7

20

1,5

6

1,1

21

3,1

7

2,6

22

1,4

8

2,1

23

1,8

9

1,5

24

0,5

10

1,7

25

1,6

11

0,9

26

1,2

12

0,3

27

2,4

13

1,2

28

2,0

14

1,4

29

0,5

15

1,1

30

1,7

 

Згрупувати підприємства за обсягом прибутку, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо обсягу прибутку.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу прибутку; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 2

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження 25 приватних підприємств щодо кількості працівників отримано дані про середню чисельність працівників:

№ п/п

Середня чисельність працівників, чол.

№ п/п

Середня чисельність працівників, чол.

1

325

14

412

2

284

15

296

3

249

16

342

4

316

17

274

5

247

18

311

6

352

19

435

7

345

20

293

8

258

21

381

9

378

22

321

10

253

23

296

11

440

24

405

12

220

25

277

13

309

-

-

 

Згрупувати підприємства за чисельністю працівників, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо чисельності працівників.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення чисельності працівників; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 3

 

Завдання 1

В результаті обстеження результатів діяльності підприємств легкої промисловості регіонів України отримано дані про випуск продукції:

№ регіону

Випуск продукції,

млн. грн.

№ регіону

Випуск продукції,

млн. грн.

1

610

15

710

2

290

16

490

3

240

17

370

4

726

18

650

5

470

19

480

6

350

20

430

7

760

21

500

8

620

22

370

9

490

23

400

10

270

24

610

11

630

25

524

12

380

26

613

13

410

27

495

14

350

-

-

 

Згрупувати регіони за випуском продукції підприємств легкої промисловості, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо обсягу випуску продукції.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення випуску продукції; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 4

 

Завдання 1

В результаті обстеження діяльності підприємств сфери послуг регіонів України отримано дані про обсяг вироблених послуг у розрахунку на 1 особу:

( у розрахунку на 1 особу)

№ регіону

Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах), тис.грн.

№ регіону

Обсяг вироблених послуг

(у діючих цінах), тис.грн.

1

575

15

671

2

628

16

764

3

830

17

710

4

715

18

739

5

990

19

841

6

850

20

935

7

620

21

900

8

684

22

550

9

790

23

677

10

810

24

700

11

950

25

603

12

640

26

780

13

720

27

765

14

627

-

-

 

Згрупувати регіони за обсягом вироблених послуг, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо обсягу вироблених послуг у розрахунку на 1 особу.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу вироблених послуг; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 5

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження показників діяльності 25 підприємств харчової промисловості отримано дані про розмір основного капіталу:

№ п/п

Основний капітал,

млн. грн.

№ п/п

Основний капітал,

млн. грн.

1

1,9

14

3,6

2

3,1

15

4,1

3

4,5

16

4,9

4

1,7

17

6,2

5

5,2

18

2,9

6

3,5

19

3,4

7

1,8

20

4,7

8

6,0

21

3,9

9

5,3

22

5,9

10

1,8

23

6,3

11

3,4

24

5,1

12

3,9

25

3,5

13

1,5

-

-

 

Згрупувати підприємства за розміром основного капіталу, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо основного капіталу.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення основного капіталу; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 6

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження 25 сільськогосподарських підприємств отримано дані про рівень капіталоозброєності праці:

(основний капітал в розрахунку на одного працівника, тис.грн.)

№ п/п

Капіталоозброєність праці

№ п/п

Капіталоозброєність праці

1

6,3

14

6,8

2

5,0

15

8,8

3

8,9

16

8,3

4

3,4

17

5,9

5

7,2

18

5,0

6

7,5

19

8,5

7

3,9

20

5,5

8

7,0

21

9,0

9

6,7

22

10,2

10

4,7

23

12,1

11

12,0

24

9,4

12

4,9

25

5,6

13

2,9

-

-

 

Згрупувати підприємства за капіталоозброєністю праці, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо капіталоозброєності праці.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення капіталоозброєності праці; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 7

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження діяльності 25 малих комерційних банків отримано дані про розмір загальних активів:

№ п/п

Загальні активи,

млн.грн.

№ п/п

Загальні активи,

млн.грн.

1

21,2

14

24,2

2

25,2

15

22,6

3

21,3

16

29,3

4

22,3

17

26,8

5

20,5

18

25,4

6

27,8

19

24,4

7

30,5

20

23,3

8

19,4

21

26,5

9

26,8

22

27,6

10

24,9

23

28,1

11

28,1

24

25,9

12

27,2

25

24,2

13

25,6

-

-

 

Згрупувати банки за обсягом активів, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру банків щодо обсягу активів.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу активів; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 8

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження діяльності 25 малих комерційних банків отримано дані про розмір прибутку:

№ п/п

Прибуток,

млн.грн.

№ п/п

Прибуток,

млн.грн.

1

2,4

14

3,7

2

2,9

15

3,0

3

2,0

16

3,9

4

3,7

17

3,6

5

3,5

18

2,8

6

3,1

19

3,4

7

2,7

20

3,2

8

4,3

21

3,6

9

3,5

22

3,5

10

3,4

23

4,4

11

2,0

24

3,3

12

2,1

25

4,0

13

4,2

-

-

 

Згрупувати банки за обсягом прибутку, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру банків щодо обсягу прибутку.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу прибутку; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 9

 

Завдання 1

В результаті обстеження діяльності підприємств сфери послуг регіонів України отримано дані про обсяг реалізованих послуг у розрахунку на 1 особу:

( у розрахунку на 1 особу)

№ регіону

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), тис.грн.

№ регіону

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), тис.грн.

1

560

15

578

2

561

16

750

3

400

17

540

4

620

18

700

5

650

19

739

6

470

20

510

7

557

21

880

8

600

22

680

9

742

23

570

10

490

24

828

11

810

25

556

12

789

26

500

13

600

27

654

14

840

-

-

 

Згрупувати регіони за обсягом реалізованих послуг, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо обсягу реалізованих послуг у розрахунку на 1 особу.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу реалізованих послуг; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 10

 

Завдання 1

В результаті обстеження діяльності підприємств сфери послуг регіонів України отримано дані про рівень матеріаломісткості послуг (частка матеріальних витрат в загальному обсязі вироблених послуг):

№ регіону

Матеріаломісткість послуг, %

№ регіону

Матеріаломісткість послуг, %

1

28,8

15

24,9

2

34,4

16

17,5

3

29,3

17

28,1

4

23,0

18

23,3

5

23,9

19

27,2

6

16,0

20

19,0

7

24,8

21

24,0

8

22,3

22

33,3

9

29,1

23

30,5

10

21,3

24

30,7

11

27,0

25

28,3

12

30,4

26

20,3

13

23,4

27

23,5

14

24,7

-

-

 

Згрупувати регіони за матеріаломісткістю послуг, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо матеріаломісткості послуг.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення матеріаломісткості послуг; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 11

 

Завдання 1. Наведені нижче дані характеризують забезпеченість населення України приватними легковими автомобілями на 1000 населення (шт.):

№ регіону

Кількість автомобілів

№ регіону

Кількість автомобілів

1

126

14

87

2

101

15

97

3

98

16

113

4

106

17

88

5

107

18

101

6

99

19

80

7

103

20

142

8

166

21

114

9

98

22

74

10

132

23

121

11

89

24

98

12

120

25

73

13

87

-

-

 

1. Згрупуйте регіони за рівнем забезпеченості населення України приватними легковими автомобілями, утворивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подайте в табличній та графічній формі. Проаналізуйте структуру регіонів за рівнем забезпеченості населення України приватними легковими автомобілями.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, обчисліть:

 1. Середню, моду та медіану.
 2. Характеристики міри і ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 12

 

Завдання 1.

В результаті вибіркового обстеження магазинів роздрібної торгівлі приватної форми власності щодо розміру торгової площі (м2) отримано такі дані:

№ магазину

Торгова площа

№ магазину

Торгова площа

1

56

16

70

2

82

17

115

3

77

18

78

4

65

19

95

5

80

20

90

6

85

21

90

7

60

22

78

8

88

23

85

9

72

24

105

10

92

25

80

11

115

26

120

12

104

27

96

13

73

28

112

14

105

29

100

15

120

30

82

 

1. Згрупуйте магазини за розміром торгової площі, утворивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості магазинів та проаналізуйте структуру магазинів стосовно торгової площі. Результати подайте в табличній та графічній формі.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, обчисліть:

 1. Характеристики центру розподілу.
 2. Показники міри та ступеню варіації.

Зробіть висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 13

 

Завдання 1.

В результаті вибіркового обстеження державних промислових підприємств регіону було отримано такі дані:

Номер підприємства

Обсяг експорту,

млн. USD

Номер підприємства

Обсяг експорту,

млн. USD

1

7,4

16

7,5

2

4,5

17

5,0

3

8,7

18

7,2

4

2,2

19

9,3

5

11,8

20

5,7

6

6,5

21

8,8

7

5,7

22

11,5

8

9,4

23

6,4

9

3,8

24

12,2

10

7,5

25

6,0

11

6,5

26

7,0

12

4,2

27

12,0

13

6,9

28

3,5

14

6,8

29

9,0

15

5,9

30

6,7

 

1. Згрупуйте промислові державні підприємства за обсягом експорту, виділивши 5 груп з рівними інтервалами. Результати подайте в табличній та графічній формі. Проаналізуйте структуру обстежених підприємств щодо обсягу експорту.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначте:

 1. Середню, моду та медіану.
 2. Характеристики міри та ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 14

 

Завдання 1.

В результаті обстеження середніх банків регіону відносно кредитного портфелю (млн. грн.) отримано такі дані:

№ банку

Кредитний портфель

№ банку

Кредитний портфель

1

448

14

545

2

530

15

372

3

395

16

468

4

410

17

420

5

320

18

400

6

350

19

450

7

494

20

432

8

520

21

410

9

390

22

350

10

390

23

560

11

462

24

415

12

360

25

392

13

430

26

450

 

1. Згрупуйте банки за кредитним портфелем, утворивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подайте в табличній та графічній формі. Проаналізуйте структуру банків щодо кредитного портфеля.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначте:

 1. Середнє, модальне та медіанне значення кредитного портфелю.
 2. Характеристики міри та ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 15

 

Завдання 1.

В результаті обстеження середніх банків регіону відносно кредитного портфелю (млн. грн.) отримано такі дані:

№ банку

Кредитний портфель

№ банку

Кредитний портфель

1

470

15

480

2

556

16

491

3

380

17

430

4

430

18

520

5

342

19

472

6

368

20

454

7

519

21

430

8

546

22

367

9

410

23

528

10

409

24

436

11

506

25

472

12

378

26

504

13

494

27

500

14

572

-

-

 

1. Згрупуйте банки за кредитним портфелем, утворивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подайте в табличній та графічній формі. Проаналізуйте структуру банків щодо кредитного портфеля.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначте:

 1. Середнє, модальне та медіанне значення кредитного портфелю.
 2. Характеристики міри та ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 16

 

Завдання 1.

В результаті обстеження малих банків регіону відносно кредитного портфелю (млн. грн.) отримано такі дані:

№ банку

Кредитний портфель

№ банку

Кредитний портфель

1

112

14

136

2

103

15

93

3

98

16

117

4

102

17

105

5

80

18

100

6

88

19

110

7

123

20

108

8

100

21

103

9

98

22

87

10

98

23

140

11

120

24

104

12

90

25

98

13

118

26

-

 

1. Згрупуйте банки за кредитним портфелем, утворивши 5 груп з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подайте в табличній та графічній формі. Проаналізуйте структуру банків щодо кредитного портфеля.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначте:

 1. Характеристики центру розподілу.
 2. Показники міри та ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 17

 

Завдання 1.

В результаті обстеження малих банків регіону відносно кредитного портфелю (млн. грн.) отримано такі дані:

№ банку

Кредитний портфель

№ банку

Кредитний портфель

1

56

14

68

2

51

15

46

3

49

16

59

4

50

17

52

5

40

18

50

6

44

19

56

7

62

20

54

8

50

21

50

9

48

22

44

10

49

23

70

11

60

24

53

12

45

25

49

13

59

26

68

 

1. Згрупуйте банки за кредитним портфелем, утворивши 5 груп з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подайте в табличній та графічній формі. Проаналізуйте структуру банків щодо кредитного портфеля.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначте:

 1. Характеристики центру розподілу.
 2. Показники міри та ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 18

 

Завдання 1.

В результаті обстеження малих банків регіону відносно кредитного портфелю (млн. грн.) отримано такі дані:

банку

Кредитний портфель

банку

Кредитний портфель

1

29

16

26

2

25

17

25

3

26

18

28

4

20

19

27

5

22

20

30

6

31

21

35

7

25

22

27

8

24

23

21

9

23

24

34

10

28

25

25

11

22

26

27

12

27

27

27

13

34

28

31

14

20

29

28

15

29

30

24

 

1. Згрупуйте банки за кредитним портфелем, утворивши 5 груп з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подайте в табличній та графічній формі. Проаналізуйте структуру банків щодо кредитного портфеля.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначте:

 1. Характеристики центру розподілу.
 2. Показники міри та ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 19

 

Завдання 1. Наведені нижче дані характеризують обсяг укладених угод зареєстрованими біржами регіону за 2004 р.  (млн. грн.):

біржі

Обсяг угод

біржі

Обсяг угод

1

31

16

35

2

34

17

25

3

24

18

27

4

33

19

32

5

29

20

35

6

32

21

35

7

36

22

30

8

30

23

37

9

35

24

26

10

40

25

31

11

29

26

38

12

35

27

44

13

27

28

42

14

34

29

33

15

30

30

35

 

 1. Згрупуйте зареєстровані біржі регіону за обсягом укладених угод, виділивши 5 груп з рівними інтервалами. Визначте частку окремих груп в загальній кількості бірж. Результати подайте в табличній та графічній формі.
 2. Проаналізуйте структуру бірж щодо укладених угод.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, обчисліть:

 1. Середній, модальний та медіанний обсяг укладених угод.
 2. Характеристики міри та ступеню варіації.
 3. Коефіцієнт асиметрії.

Зробіть висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 20

 

Завдання 1.

В результаті вибіркового обстеження об’єктів ресторанного господарства стосовно кількості місць отримано такі дані:

№ об’єкта

Кількість місць

№ об’єкта

Кількість місць

1

50

14

55

2

34

15

38

3

45

16

55

4

22

17

50

5

70

18

64

6

40

19

46

7

56

20

40

8

38

21

48

9

55

22

33

10

44

23

52

11

30

24

45

12

48

25

35

13

45

26

72

 

 1. Згрупуйте об’єкти ресторанного господарства за кількістю місць, виділивши 5 груп з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості об’єктів. Результати подайте в табличній та графічній формі.
 2. Проаналізуйте структуру об’єктів ресторанного господарства щодо кількості місць.

 

Завдання 2. Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, обчисліть:

  1. Середню, модальну та медіанну кількість місць по обстежених об’єктах ресторанного господарства.
  2. Характеристики міри та ступеню варіації.

Зробіть висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 21

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження результатів діяльності промислових підприємств одного з регіонів України отримано дані про обсяг прибутку від реалізації:

№ п/п

Прибуток від реалізації,

тис. грн.

№ п/п

Прибуток від реалізації, тис. грн.

1

1,7

16

1,6

2

3,6

17

2,4

3

0,5

18

3,1

4

1,6

19

1,4

5

2,0

20

1,8

6

1,3

21

3,7

7

3,1

22

1,7

8

2,5

23

2,2

9

1,8

24

0,6

10

2,0

25

1,9

11

1,1

26

1,4

12

0,4

27

2,9

13

1,4

28

2,4

14

1,7

29

0,6

15

1,3

30

2,0

 

Згрупувати підприємства за обсягом прибутку, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо обсягу прибутку.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу прибутку; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 22

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження 25 приватних підприємств щодо кількості працівників отримано дані про середню чисельність працівників:

№ п/п

Середня чисельність працівників, чол.

№ п/п

Середня чисельність працівників, чол.

1

358

14

453

2

312

15

326

3

274

16

376

4

348

17

301

5

272

18

342

6

387

19

479

7

380

20

322

8

284

21

419

9

416

22

353

10

278

23

326

11

484

24

446

12

242

25

305

13

340

-

-

 

Згрупувати підприємства за чисельністю працівників, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо чисельності працівників.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення чисельності працівників; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 23

 

Завдання 1

В результаті обстеження результатів діяльності підприємств легкої промисловості регіонів України отримано дані про випуск продукції:

№ регіону

Випуск продукції,

млн. грн.

№ регіону

Випуск продукції,

млн. грн.

1

671

15

781

2

319

16

539

3

264

17

407

4

799

18

715

5

517

19

528

6

385

20

473

7

836

21

550

8

682

22

407

9

539

23

440

10

297

24

671

11

693

25

576

12

418

26

674

13

451

27

545

14

385

-

-

 

Згрупувати регіони за випуском продукції підприємств легкої промисловості, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо обсягу випуску продукції.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення випуску продукції; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 24

 

Завдання 1

В результаті обстеження діяльності підприємств сфери послуг регіонів України отримано дані про обсяг вироблених послуг у розрахунку на 1 особу:

( у розрахунку на 1 особу)

№ регіону

Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах), тис.грн.

№ регіону

Обсяг вироблених послуг

(у діючих цінах), тис.грн.

1

633

15

738

2

691

16

840

3

913

17

781

4

787

18

813

5

1089

19

925

6

935

20

1029

7

682

21

990

8

752

22

605

9

869

23

745

10

891

24

770

11

1045

25

663

12

704

26

858

13

792

27

842

14

690

-

-

 

Згрупувати регіони за обсягом вироблених послуг, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо обсягу вироблених послуг у розрахунку на 1 особу.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу вироблених послуг; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 25

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження показників діяльності 25 підприємств харчової промисловості отримано дані про розмір основного капіталу:

№ п/п

Основний капітал,

млн. грн.

№ п/п

Основний капітал,

млн. грн.

1

2,3

14

4,3

2

3,7

15

4,9

3

5,4

16

5,9

4

2,0

17

7,4

5

6,2

18

3,5

6

4,2

19

4,1

7

2,2

20

5,6

8

7,2

21

4,7

9

6,4

22

7,1

10

2,2

23

7,6

11

4,1

24

6,1

12

4,7

25

4,2

13

1,8

-

-

 

Згрупувати підприємства за розміром основного капіталу, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо основного капіталу.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення основного капіталу; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 26

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження 25 сільськогосподарських підприємств отримано дані про рівень капіталоозброєності праці:

(основний капітал в розрахунку на одного працівника, тис.грн.)

№ п/п

Капіталоозброєність праці

№ п/п

Капіталоозброєність праці

1

7,6

14

8,2

2

6,0

15

10,6

3

10,7

16

10,0

4

4,1

17

7,1

5

8,6

18

6,0

6

9,0

19

10,2

7

4,7

20

6,6

8

8,4

21

10,8

9

8,0

22

12,2

10

5,6

23

14,5

11

14,4

24

11,3

12

5,9

25

6,7

13

3,5

-

-

 

Згрупувати підприємства за капіталоозброєністю праці, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості підприємств. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру підприємств щодо капіталоозброєності праці.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення капіталоозброєності праці; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 27

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження діяльності 25 малих комерційних банків отримано дані про розмір загальних активів:

№ п/п

Загальні активи,

млн.грн.

№ п/п

Загальні активи,

млн.грн.

1

23,3

14

26,6

2

27,7

15

24,9

3

23,4

16

32,2

4

24,5

17

29,5

5

22,6

18

27,9

6

30,6

19

26,8

7

33,6

20

25,6

8

21,3

21

29,2

9

29,5

22

30,4

10

27,4

23

30,9

11

30,9

24

28,5

12

29,9

25

26,6

13

28,2

-

-

 

Згрупувати банки за обсягом активів, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру банків щодо обсягу активів.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу активів; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 28

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження діяльності 25 малих комерційних банків отримано дані про розмір прибутку:

№ п/п

Прибуток,

млн.грн.

№ п/п

Прибуток,

млн.грн.

1

2,9

14

4,4

2

3,5

15

3,6

3

2,4

16

4,7

4

4,4

17

4,3

5

4,2

18

3,4

6

3,7

19

4,1

7

3,2

20

3,8

8

5,2

21

4,3

9

4,2

22

4,2

10

4,1

23

5,3

11

2,4

24

4,0

12

2,5

25

4,8

13

5,0

-

-

 

Згрупувати банки за обсягом прибутку, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру банків щодо обсягу прибутку.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу прибутку; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 29

 

Завдання 1

В результаті обстеження діяльності підприємств сфери послуг регіонів України отримано дані про обсяг реалізованих послуг у розрахунку на 1 особу:

( у розрахунку на 1 особу)

№ регіону

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), тис.грн.

№ регіону

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), тис.грн.

1

616

15

636

2

617

16

825

3

440

17

594

4

682

18

770

5

715

19

813

6

517

20

561

7

613

21

968

8

660

22

748

9

816

23

627

10

539

24

911

11

891

25

612

12

868

26

550

13

660

27

719

14

924

-

-

 

Згрупувати регіони за обсягом реалізованих послуг, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо обсягу реалізованих послуг у розрахунку на 1 особу.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу реалізованих послуг; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 30

 

Завдання 1

В результаті обстеження діяльності підприємств сфери послуг регіонів України отримано дані про рівень матеріаломісткості послуг (частка матеріальних витрат в загальному обсязі вироблених послуг):

№ регіону

Матеріаломісткість послуг, %

№ регіону

Матеріаломісткість послуг, %

1

31,7

15

27,4

2

37,8

16

19,3

3

32,2

17

30,9

4

25,3

18

25,6

5

26,3

19

29,9

6

17,6

20

20,9

7

27,3

21

26,4

8

24,5

22

36,6

9

32,0

23

22,6

10

23,4

24

22,8

11

29,7

25

31,1

12

33,4

26

22,3

13

25,7

27

25,9

14

27,2

-

-

 

Згрупувати регіони за матеріаломісткістю послуг, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості регіонів. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру регіонів щодо матеріаломісткості послуг.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення матеріаломісткості послуг; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.

 

 

 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Статистика” на тему:

“Побудова та аналіз рядів розподілу”

Варіант 31

 

Завдання 1

В результаті вибіркового обстеження діяльності 25 малих комерційних банків отримано дані про розмір прибутку:

№ п/п

Прибуток,

млн.грн.

№ п/п

Прибуток,

млн.грн.

1

2,4

14

3,7

2

2,9

15

3,0

3

2,0

16

3,9

4

3,7

17

3,6

5

3,5

18

2,8

6

3,1

19

3,4

7

2,7

20

3,2

8

4,3

21

3,6

9

3,5

22

3,5

10

3,4

23

4,4

11

2,0

24

3,3

12

2,1

25

4,0

13

4,2

-

-

 

Згрупувати банки за обсягом прибутку, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначити частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подати в табличній та графічній формі. Проаналізувати структуру банків щодо обсягу прибутку.

 

Завдання 2

Скориставшись даними ряду розподілу, отриманому в пункті 1, визначити: 1) середнє, модальне та медіанне значення обсягу прибутку; 2) характеристики міри та ступеня варіації. Зробити висновки.