Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Стратегічнй аналіз діяльності корпорацій

Стратегічнй аналіз діяльності корпорацій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Інститут бізнес-освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота студента в міжсесійний період

з дисципліни

Стратегічнй аналіз діяльності корпорацій

 

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

магістерської програми: «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» 8Ф04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: С В.Калабухова,

канд.екон.наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

ВСТУП

 

Студент отримує обов’язкове домашнє індивідуальне завдання за своїм варіантом. Виконане індивідуальне завдання подається у електронній формі через заповнення запропонованих таблиць на електронну адресу викладача lana.kalabukhova@gmail.com до 1 жовтня навчального року (тема листа: ІБО 072, ПІБ, Назва корпорації). До початку екзаменаційної сесії студент зобов’язаний захистити домашнє обов’язкове індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання передбачає написання аналітичних висновків за стратегічними показниками діяльності конкретної корпорації та включає розрахункові завдання, які студент повинен виконати та захистити в міжсесійний період у ході співбесіди з викладачем.

Студент обирає корпорацію для стратегічного аналізу відповідно до номеру варіанту, що відповідає номеру у списку групи, або може використати свою корпорацію.

Номер варіанта

Корпорація

1

ПАТ «ВЕСКО»

2

ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

3

ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

4

ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

5

ПАТ "ТУРБОАТОМ"

6

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»

7

ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"

8

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

9

ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"

10

ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

11

ПрАТ "МИРОНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"

12

ПАТ "Укртелеком"

13

ПрАТ "АВТОКАПIТАЛ"

14

ПрАТ "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП"

15

ПАТ "Укртранснафта"

 

Джерелом інформації про діяльність корпорації є інтернет-ресурс SMIDA, а також інші ресурси відкритого доступу.

Оцінка рівня набутих практичних навичок за результатами виконання і захисту завдань самостійної роботи в міжсесійний період складає максимально 20 балів. При формуванні оцінки за виконання і захист завдань самостійної роботи, вона поділяється на дві частини: від 0 до 10 балів за виконане завдання та від 0 до 10 балів за захист виконаного завдання.

 

Увага! Оформлення індивідуальної роботи включає: перша сторінка – стандартний титул з номером варіанта, наступні – розв’язання завдань.

 

Корисна інформація*

 

Назва показника

Формула розрахунку

семантична

синтаксична

Рентабельність власного капіталу (Return on equity - ROE), %

Поточна ліквідність (Current Ratio - CR)

Продуктивність праці (Labor productivity - LP)

Інвестований капітал (Invested Capital - IC)

Власні оборотні активи

(Working Capital - WC)

WC = Оборотні активи –

Поточні зобов’язання

WC = р.1195 – р.1695

Вільний грошовий потік

(Free Cash Flow - FCF)

FCF = Чистий операційний грошовий потік – Капітальні інвестиції

FCF = р.3195 – р.3260

Економічна рентабельність активів

(Вasic Еarning Рower - ВЕР), %

Чиста рентабельність активів

(Return on AssetsROA), %

Коефіцієнт заборгованості

(Debt Ratio - DR)

Забезпеченість робочим капіталом (Available versus required capital - SWC), %

Оборотність запасів (Іnventory turnover - IT), раз

 

 

 

Завдання №1.

 

Проаналізуйте середовище функціонування корпорації у 2017 році та складіть рейтинг найближчих конкурентів для визначення стратегічних цілей:

Назва власної корпорації та 4-х найближчих конкурентів

Ключові показники ефективності діяльності (aij)

Рентабельність власного капіталу (ROE)*, %

Поточна ліквідність (CR)*, коефіцієнт

Продуктивність праці (LP)*, тис.грн./люд.

і

ai1

ai2

ai3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Аналітичні операції:

1. Побудова матриці стандартизованих коефіцієнтів (xij = aij / max aij):

і

xi1

xi2

xi3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

2. Побудова матриці квадратів, рейтингова оцінка та визначення місця у рейтингу:

і

xi12

xi22

xi32

Rij=

Місце (ранг)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Висновок:

 

 

 

 

                   

 

Завдання №2.

 

Проаналізуйте ключові фінансові показники діяльності корпорації за останні 5 років та спрогнозуйте тенденції їх зміни для визначення стратегічних цілей.

 

 1. Динамічний аналіз та виявлення тенденцій зміни ключових фінансових показників діяльності корпорації за інформацією Звіту про фінансові результати (ф.2):

Ряд дина-міки

Роки

Ключові показники

Ланцюговий темп зростання, % (Т)

Чистий дохід

Операційний прибуток

Чистий прибуток

Чистого доходу

Операційного прибутку

Чистого прибутку

n

-

ЧД

EBIT

ЧП

0

2013

 

 

 

 

 

 

1

2014

 

 

 

 

 

 

2

2015

 

 

 

 

 

 

3

2016

 

 

 

 

 

 

4

2017

 

 

 

 

 

 

Аналітичні операції:

Визначення середньої тенденції зростання чистого доходу:

 

Визначення середньої тенденції зростання операційного прибутку:

 

Визначення середньої тенденції зростання чистого прибутку:

 

Стратегічна оцінка тенденції скорочення витрат операційної діяльності у звітному періоді:

> (позитивна тенденція)

 

Висновки:

 

 

 

 

 

 1. Динамічний аналіз та виявлення тенденцій зміни ключових фінансових показників діяльності корпорації за інформацією Балансу (ф.1):

Ряд дина-міки

Роки

Ключові показники

Ланцюговий темп зростання, % (Т)

Активи

Інвестований капітал (IC)*

Власні оборотні активи (WC)*

Активів

Інвестованого капіталу*

Власних оборотних активів*

n

-

А

ІК

ВОА

0

2013

 

 

 

 

 

 

1

2014

 

 

 

 

 

 

2

2015

 

 

 

 

 

 

3

2016

 

 

 

 

 

 

4

2017

 

 

 

 

 

 

Аналітичні операції:

Визначення середньої тенденції зростання активів:

 

Визначення середньої тенденції зростання інвестованого капіталу:

 

Визначення середньої тенденції зростання власних оборотних активів:

 

Висновки:

 

 

 

 1. Динамічний аналіз та виявлення тенденцій зміни ключових фінансових показників діяльності корпорації за інформацією Звіту про рух грошових коштів (ф.3):

Ряд дина-міки

Роки

Ключові показники

Ланцюговий темп зростання, % (Т)

Чистий операційний грошовий потік

Чистий грошовий потік

Вільний грошовий потік*

Чистого операційного грошового потоку

Чистого грошового потоку

Вільного грошового потоку

n

-

OCF

NCF

FCF

0

2013

 

 

 

 

 

 

1

2014

 

 

 

 

 

 

2

2015

 

 

 

 

 

 

3

2016

 

 

 

 

 

 

4

2017

 

 

 

 

 

 

Аналітичні операції:

Визначення середньої тенденції зростання чистого операційного грошового потоку:

 

Визначення середньої тенденції зростання чистого грошового потоку:

 

Визначення середньої тенденції зростання вільного грошового потоку:

 

Стратегічна оцінка якості чистого прибутку у звітному періоді: NCF4 – ЧП4 ≥ 0

 

Стратегічна оцінка наявності фінансового потенціалу у звітному періоді: ОCF4 / EBIT4 ≥ 1

 

Висновки:

 

 

 

 

 

 1. Компаративний year-to-year change аналіз стратегічних фінансових показників діяльності корпорації:

Вихідні показники

Джерело інформації

За попер. період (2016)

За звіт. період (2017)

Відхи-лення

Напрям зміни

1. Прибуток від операційної діяльності (EBIT)

р.2190

 

 

 

 

2. Витрати (дохід) з податку на прибуток (Т)

р.2300

 

 

 

 

3. Амортизація (DA)

р.2515

 

 

 

 

4. Ціна власного капіталу, % (KS)

 

 

 

 

5. Частка власного капіталу (WS)

 

 

 

 

6. Ціна заборгованого капіталу, % (KD)

 

 

 

 

7. Частка заборгованого капіталу (WD)

 

 

 

 

8. Середньорічна кількість простих акцій в обігу (Q)

р.2600

 

 

 

 

9. Ринкова ціна простої акції (MVS)

Сайт фондової біржі

 

 

 

 

10. Акціонерний капітал (SC)

р.1400 + р.1411

 

 

 

 

11. Інвестований капітал (ІС)

 

 

 

 

12. Зобов’язання (L)

 

 

 

 

Аналітичні операції:

1. Розрахунок стратегічних показників

Стратегічні показники

Формула розрахунку

Поп. період

Звіт. період

Відхи-лення

Напрям зміни

NOPAT (Net Operating Profit After Tax)

EBIT - Т

 

 

 

 

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

EBIT + DA

 

 

 

 

WACC (Weight Average Cost of Capital), %

KS×WS + KD×WD×(1–0,18)

 

 

 

 

MC (Мarket Сapitalization)

Q × MVS

 

 

 

 

МVA (Market Value Added)

MC - SC

 

 

 

 

IC (Return on Invested Capital), %

NOPAT / ІС × 100%

 

 

 

 

EVA (Economic Value Added)

NOPAT  – WACC × ІС або

(ROIС  – WACC) × ІС

 

 

 

 

2. Стратегічна оцінка діяльності корпорації у звітному періоді:

Напрями стратегічних дій

Можливі висновки та стратегії

Розрахунок та вибір стратегії

Вибір дивідендної політики:

ROE > KS

тезаврація прибутку

ROE =

ROE < KS

сплата дивідендів

Оцінка ділової репутації на основі коефіцієнту Тобіна:

Tobin's Q-Ratio = МС / SC

Q-Ratio ˃1

генерування внутрішнього гудвілу

Tobin's Q-Ratio =

Q-Ratio < 1

захист від поглинання конкурентом

Вибір джерела фінансування діяльності

ВЕР* ˃ KD

залучення позик

ВЕР =

ВЕР* < KD

відмова від позик

Оцінка маси чистого прибутку

ROA* ≥

WACC / (1 – 0,18)

розширення масштабів діяльності

ROA =

ROA* ≤

WACC / (1 – 0,18)

скорочення масштабів діяльності

Оцінка маси «грошового» прибутку на основі коефіцієнту Бівера:

Beaver’s Z-Ratio =

EBITDA / L

Z-Ratio < 0,2

попередження банкрутства через 5 років

Beaver’s Z-Ratio =

0,2 < Z-Ratio < 0,4

збільшення капітальних інвестицій

Z-Ratio > 0,4

утримання високої здатності самофінансувати діяльність

Висновки (щодо зміни стратегічних показників):

 

 

 

 

                 

 

Завдання №3.

 

Проведіть стохастичний кореляційний факторний аналіз формування операційного прибутку в галузі функціонування корпорації у 2017 році, спрогнозуйте тенденції зростання операційного прибутку в середовищі функціонування залежно від зміни вартості активів.

Назва власної корпорації та 4-х найближчих конкурентів

Середні активи, тис.грн.

Операційний прибуток, тис.грн.

Розрахункові величини

п

х

у

ху

х2

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Аналітичні операції:

Визначення сумарних значень

∑х =

∑y =

∑ху =

∑х2 =

Розрахунок розміру середньогалузевого операційного прибутку корпорації  –  параметр a

a =

Розрахунок коефіцієнта регресії операційного прибутку корпорації при зміні суми активів на 1тис.грн.  – параметр b

b =

Рівняння простої регресії поведінки операційного прибутку корпорації в галузі функціонування:

Висновки:

 

 

 

Завдання №4.

 

Проведіть SWOT-аналіз ключових факторів, що характеризують середовище корпорації та оберіть стратегію її розвитку.

Для аналізу достатньо використати по 3 ключові фактори. Бальна оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища здійснюється за 10-бальною шкалою відносно середньогалузевих показників та стратегічно важливих конкурентів.

Внутрішнє середовище

Сильні сторони (STRENGTHS – S)

 1.  
 2.  
 3.  

Слабкі сторони (WEAKNESSES – W)

 1.  
 2.  
 3.  

Зовнішнє середовище

Можливості (OPPORTUNITIES – О)

 1.  
 2.  
 3.  

Загрози (THREATS – Т)

 1.  
 2.  
 3.  

Бальна оцінка факторів внутрішнього середовища:

Сильні сторони

Слабкі сторони

Фактори

Sі, бали

Вагомість, M

Цінність, Sі × M

Фактори

Wі, бали

Вагомість,

M

Цінність, Wі × M

1.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

3.

 

 

 

РАЗОМ

 

1

 

РАЗОМ

 

1

 

Висновок:

 

 

 

Бальна оцінка факторів зовнішнього середовища:

Можливості

Загрози

Фактори

Оj, бали

РОj

Оj × РОj

Фактори

Тj, бали

РТj

Тj × РТj

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

РАЗОМ

 

-

 

РАЗОМ

 

-

 

Висновок:

 

 

 

 

 

Матриця SWOT:

Фактори

зовнішнього

середовища,

у зважених балах

 

Фактори

внутрішнього

середовища,

у зважених балах

 

Можливості j)

Загрози j)

1.      (__)

2.      (__)

3.      (__)

1.      (__)

2.      (__)

3.      (__)

Сильні сторони (Si)

поле «SO» :

Si × Oj = KSOi,j

поле «ST»:

Si × T; = KSTi,j

1.     (__)

 

 

 

 

 

 

2.     (__)

 

 

 

 

 

 

3.     (__)

 

 

 

 

 

 

Слабкі сторони (Wi)

поле «WO»:

Wi × Oj = KWOi,j

поле «WT»:

Wi × Tj. = KWTi,j

1.     (__)

 

 

 

 

 

 

2.     (__)

 

 

 

 

 

 

3.     (__)

 

 

 

 

 

 

 

Вибір стратегії розвитку підприємства:

 (_____)

 

 (_____)

 

 

 

 

(_____)

 

 (_____)

Види стратегій:

Максі-Максі

використання сильних сторін для реалізації можливостей

ΣKSOi,j > Σ KSTi,j;

Σ KSOi,j > Σ KWOi,j

Ідеальний бізнес

Максі-Міні

використання сильних сторін для зниження негативного впливу загроз

Σ KSTi,j > Σ KSOi,j

Σ KSTi,j > Σ KWTi,j

Ризикований бізнес

Міні-Максі

використання можливостей для нівелювання слабких сторін

ΣKWOi,j > Σ KSOi,j

Σ KWOi,j > Σ KWTi,j

Нормальний бізнес

Міні-Міні

згортання діяльності

Σ KWTi,j > Σ KWOi,j

Σ KWTi,j > Σ KSTi,j

Кризовий бізнес

Рекомендована стратегія розвитку:

 

Висновки:

 

 

 

           

Завдання №5.

 

Проаналізуйте середовище корпорації з використанням процедури SPACE-аналізу та визначте її стратегічну позицію. Бальна оцінка факторів здійснюється за 6-ти бальною шкалою згідно вимог розробників цієї аналітичної процедури.

Зовнішнє середовище

Стабільність бізнес-середовища (Environmental Stability  - ES)

Привабливість галузі

(Industry Attractiveness - IA)

Фактори

Бали

(від -1 до -6),

«-6» - найгірший

Фактори

Бали

(від +1 до +6),

«+6» - найкращий

Технологічні зміни (Technological change)

 

Потенціал зростання галузі (Growth potential)

 

Рівень інфляції (Inflation rate)

 

Потенціал прибутку (Profit potential)

 

Мінливість попиту (Demand volatility)

 

Фінансова стабільність (Financial stability)

 

Ціновий діапазон конкуруючих товарів (Price range of competitive products)

 

Використання ресурсів (Resource utilization)

 

Використання виробничої потужності (Capacity utilization)

 

Цінова еластичність попиту (Price elasticity of demand)

 

Вхідний бар’єр  в галузь (Complexity of entering the industry)

 

Тиск з боку товарів-замінників (Pressure from the substitutes)

 

Продуктивність праці (Labor productivity)

 

Середнє арифметичне значення:

 

Середнє арифметичне значення:

 

Внутрішнє середовище

Конкурентна перевага

(Competitive advantage - CA)

Фінансовий потенціал

(Financial strength - FS)

Фактори

Бали

(від -1 до -6),

«-6» - найгірший

Фактори

Бали

(від +1 до +6),

«+6» - найкращий

Частка ринку (Market share)

 

Коефіцієнт ROIС (Return On Invested Capital)

 

Якість продукції (Product quality)

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (Current ratio)

 

Життєвий цикл продукту (Product lifecycle)

 

Коефіцієнт заборгованості* (Debt Ratio)

 

Інноваційність виробництва (Innovation cycle)

 

Забезпеченість чистим робочим капіталом* (Available versus required capital)

 

Лояльність клієнтів (Customer loyalty)

 

Чистий рух грошових коштів (Net Сash flow)

 

Вертикальна інтеграція (Vertical integration)

 

Оборотність запасів* (Іnventory turnover)

 

Середнє арифметичне значення:

 

Середнє арифметичне значення:

 

Аналітичні процедури:

Розрахунок стратегічної координати Х вектору позиціонування:  +

 

Розрахунок стратегічної координати Y вектору позиціонування: +

 

Визначення стратегічної позиції підприємства:

консервативна, агресивна, захисна, змагальна

 

Оцінка напрямку стратегічної поведінки підприємства у середовищі функціонування:

 

Висновок:

Матриця SPACE:

 

CA

ES

IA

FS

+1

+2

+3

+4

+5

+6

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-1

-2

-3

-4

-5

-6

+1

+2

+3

+4

+5

+6

Aggressive position

Conservative position

Defensive position

Competitive position