Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Технології формування бюджету управління персоналом

Технології формування бюджету управління персоналом

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Кафедра управління персоналом та економіки праці

 

 

 

 

Кравчук О.І.

 

 

Навчально-методичні матеріали

для проведення семінарсько-практичних занять 01-02

з дисципліни  «Бюджетування в управлінні персоналом»

на тему:

«Технології формування бюджету управління персоналом»

 

 

 

 

Київ -2017

 

 

Семінарсько-практичне заняття 01-02 (4год)

Тема: Технології формування бюджету управління персоналом

Таблиця 1

Деталізація Карти самостійної роботи студента за СПЗ 1

Назва теми

Денна форма навчання, год.

Код ПЗ

Форма занять і контролю

Максимально можливі оцінки за ПЗ, балів

Лекції

ПЗ

Технології формування бюджету управління персоналом

2

4

П3-01-02

Розв’язання задач / вирішення ситуацій

4

4

 

 

Розв’язання задач / Вирішення ситуацій  щодо формування бюджету управління персоналом з використанням різноманітних підходів  та визначення статей витрат на персонал залежно від стадії розвитку організації (4 год).

 

1. Ситуаційна вправа

Опис ситуації

У IT-компанії по розробці сайтів ТОВ «HTML», яка з’явилась на ринку у 2016 році, вперше відкрилася вакансія менеджера по персоналу, якому було поставлено завдання добору, розвитку та мотивації персоналу.

Власник компанії затвердив всі заявлені витрати на добір, навчання і соціальний пакет.

Стратегія ТОВ «HTML» була спрямована на захоплення ринку і значні вкладення в людський капітал, зменшення плинності персоналу і залучення кращих фахівців.

Постановка завдання

Спроектуйте структуру бюджету на персонал у розрізі статей витрат для даної компанії відповідно до етапу її розвитку.

 

2. Ситуаційна вправа

Опис ситуації

Динаміка формування бюджету витрат на персонал ІТ компанії ООО «WWW» за 2014-2016 роки відображена у таблиці.

Чисельність персоналу компанії 232 особи в 2014 році, 245 осіб у 2015 році та 250 осіб у 2016 році.

На 2017 рік компанія запланувала збільшення обсягів реалізації програмних продуктів та супутніх послуг на 27 %. В зв’язку з чим заплановано додаткове наймання 50 працівників різних категорій, збільшення посадового окладу заплановано на 20%.

Таблиця

Бюджет витрат на персонал ООО «WWW» за 2014-2016 роки, грн

Статті витрат

2014 рік

2015 рік

2016 рік

 В середньому за місяць

 Всього, за рік

 В середньому за місяць

 Всього, за рік

 В середньому за місяць

 Всього, за рік

1. Фонд заробітної плати

4710000

60696000

6067000

77704000

7637000

97444000

Оклади

4000000

48000000

5100000

61200000

6300000

75600000

Премії щомісячні

480000

5760000

714000

8568000

1008000

12096000

Премії річні

 

4176000

 

4900000

 

5800000

Компенсації при звільненні

50000

600000

78000

936000

125000

1500000

Виплати за лікарняними

180000

2160000

175000

2100000

204000

2448000

2. Матеріальна допомога та подарунки

 

267000

 

344400

 

426200

Матеріальна допомога

 

96000

 

122400

 

151200

Подарунки до Нового року

 

50000

 

65000

 

80000

Подарунки до 8 березня

 

21000

 

32000

 

45000

Подарунки до ювілеїв та "круглих» дат

 

100000

 

125000

 

150000

3. Корпоративні заходи

 

1425000

 

1500000

 

1550000

8 березня

 

125000

 

150000

 

150000

День іменинника

 

300000

 

350000

 

400000

Новий рік

 

1000000

 

1000000

 

1000000

4. Соціальний пакет

282000

5704000

354000

6943000

420000

8040000

Медичне страхування

 

2320000

 

2695000

 

3000000

Оплата мобільного зв'язку

50000

600000

60000

720000

70000

840000

Компенсація харчування

232000

2784000

294000

3528000

350000

4200000

5. Навчання

20000

240000

40000

480000

60000

720000

6. Добір персоналу

30000

360000

35000

420000

40000

480000

7. Інше

3200

118900

3700

125400

4500

135600

Абонентська плата за користування правовою довідковою системою

3200

38400

3700

44400

4500

54000

Подписка на журнал «Кадровая політика»

 

5500

 

6000

 

6600

Продовження ліцензії ПЗ

 

75000

 

75000

 

75000

Всього

 

68810900

 

87516800

 

108795800

 

Постановка завдання

  1. Зробити висновки про тенденції та динаміку формування бюджету витрат на персоналу в ООО «WWW» за 2014-2016 роки
  2. Скласти проект бюджету витрат на персонал ООО «WWW» на 2017 рік за аналогією 2014-2016 років використовуючи традиційний підхід, враховуючи прогнозні параметри чисельності персоналу та посадового окладу на 2017 рік.
  3. Розрахувати структуру бюджету витрат на персоналу в ООО «WWW» за 2014-2016 роки та скласти проект бюджету витрат на персонал на 2017 рік використовуючи підхід «надбудовне» (структурне) бюджетування та динаміку витрат на персонал в організації
  4. Порівняти результати двох підходів. Зробити висновки про доцільність їх застосування.