Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Тема Облік операцій з кредитування

Тема

Облік операцій з кредитування

 

 

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: правила, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255

 

Фінансовий облік операцій з кредитування юридичних осіб

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Облік операцій надання кредитів

Оприбуткування зобов’язання з кредитування

9129

9900

Списання виконаного зобов’язання з кредитування

9900

9129

Облік зобов’язань банку з кредитування за кредитами у разі, якщо на дату операції кредит не надається в повній сумі

 

9129

 

9900

Оприбуткування застави

9500, 9501, 9503, 9520, 9521, 9523

9900

Облік отриманих гарантій (поруки)

9031

9900

Облік оригіналів договорів за наданими кредитами

9819, 9898

9910

Надання кредитів юридичним особам

2062, 2063

2600

Визнання збитку, якщо кредит видається за процентною ставкою, яка нижча ніж ринкова

7390

2066

Визнання прибутку, якщо кредит видається за процентною ставкою, яка вища ніж ринкова

2065

6390

Облік погашення заборгованості за кредитами, наданими юридичним особам

Погашення юридичними особами заборгованості за кредитами

2600

2062, 2063,

Перенесення несплаченої заборгованості за кредитами на рахунки простроченої заборгованості

2067

 

2062, 2063

 

Погашення юридичними особами простроченої заборгованості за кредитами

2600

2067

Списання з позабалансового обліку:

-          отриманих гарантій (поруки)

-          вартості застави

 

 

-          договорів (кредитних, застави, поруки, страхування)

 

9900

9900

 

 

9910

 

9031

9500, 9501, 9503, 9520, 9521, 9523

9819, 9898

Облік комісійних доходів за кредитами, наданими юридичним особам

Облік сплати комісійної винагороди до видачі кредиту

2600

3600

Перенесення на рахунки неамортизованого дисконту сум комісійних доходів, сплачених авансом, що мають обліковуватися у складі вартості фінансового інструменту

3600

2066

Сплата комісійних доходів, що мають обліковуватися у складі вартості фінансового інструменту, якщо такі комісії сплачуються в день видачі кредиту

2600

2066

Сплата комісійних доходів, які не входять у вартість фінансового інструменту, якщо такі комісії сплачуються в день видачі кредиту

2600

6111

Відображення сплаченої комісійної винагороди в доходах банку у разі відмови у видачі кредиту

 

3600

 

6111

Облік процентних доходів за кредитами, наданими юридичним особам

Щомісячне нарахування процентних доходів за кредитами

2068

6026

Погашення юридичними особами заборгованості за нарахованими процентами

2600

2068

Перенесення несплачених процентних доходів на рахунки прострочених нарахованих доходів

2069

2068

Погашення юридичними особами заборгованості за простроченими нарахованими процентами

2600

2069

Облік амортизації дисконту, премії за наданими кредитами

Амортизація дисконту

2066

6026

Амортизація премії

6026

2065

Облік формування та використання спеціальних резервів за кредитами, наданими юридичним особам, та під заборгованість за нарахованими доходами

Формування спеціальних резервів за кредитами, наданими юридичним особам, та під заборгованість за нарахованими процентними доходами:

-          за кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі

-          за кредитами, що оцінюються на портфельній основі

-          під заборгованість за нарахованими процентними доходами

-          за зобов’язаннями з кредитування

 

 

7702

7702

7702

7706

 

 

2400

2401

2400

3690

Зменшення спеціальних резервів за кредитами, наданими юридичним особам, та під заборгованість за нарахованими процентними доходами:

-          за кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі

-          за кредитами, що оцінюються на портфельній основі

-          під заборгованість за нарахованими процентними доходами

-          за зобов’язаннями з кредитування

 

 

2400

2401

2400

3690

 

 

7702

7702

7702

7706

Списання заборгованості за кредитами, наданими юридичним особам, що визнана безнадійною, за рахунок спеціальних резервів

2400

2067

Списання прострочених нарахованих процентних доходів, що визнані безнадійними до погашення, за рахунок спеціальних резервів

2400

2069

Оприбуткування на позабалансовий облік заборгованості за кредитами, наданими юридичним особам, списаної за рахунок спеціальних резервів

9611

9910

Надходження коштів на сплату заборгованості за кредитами та нарахованими процентними доходами, що списані за рахунок резервів:

-          у поточному році

-          в минулі періоди

 

 

2600

2600

 

 

7702

6712

Списання з позабалансового обліку заборгованості, яка сплачена клієнтами або за якою минув строк позовної давності

9910

9611

Облік заставленого майна, що переходить у власність банку, як заставодержателя

Оприбуткування на баланс банку вартості заставленого майна, що переходить у власність банку, як заставодержателя

3409

2069, 2067

Облік штрафів, пені, що отримані банком

Облік сплати позичальником штрафів та пені, що передбачені умовами кредитного договору

2600

6397

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянемо умовний приклад:

                Надано кредит юридичній особі в сумі 50000 грн. на 6 місяців. Номінальна ставка 24 % річних. Клієнт в день видачі кредиту сплатив комісію, що є невід’ємною частиною доходу фінансового інструменту в сумі 2000 грн. Погашення номіналу здійснюється в кінці строку, процентів – щомісячно.

                1. Побудуємо графік очікуваних потоків:

Період

0

1

2

3

4

5

6

Грошовий потік

- 48000

1000

1000

1000

1000

1000

51000

 

                2. Визначимо ефективну ставку відсотка та амортизовану собівартість для відображення в обліку:

                Ефективна ставка = 2,732%

Період

Амортизована собівартість на початок періоду

Визнання процентів

Грошові потоки

Амортизована собівартість на кінець періоду

Дохідність

Всього

Нараховані проценти

Амортизація дисконту

 

1

2=1*0,02732

3

4=2-3

5

6=1+2-5

7=2/1

0

 

 

 

 

 

 

 

1

48000

1311,36

1000

311,36

1000

48311,36

0,02732

2

48311,36

1319,87

1000

319,87

1000

48631,23

0,02732

3

48631,23

1328,60

1000

328,60

1000

48959,83

0,02732

4

48959,83

1337,58

1000

337,58

1000

49297,41

0,02732

5

49297,41

1346,81

1000

346,81

1000

49644,22

0,02732

6

49644,22

1356,28

1000

356,28

51000

0,00

0,02732

Всього

-

8000,00

6000,00

2000,00

-

-

-

 

                3. Відображення в бухгалтерському обліку:

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

Надання кредиту

2062

2600

48000

2062

2066

2000

Визнання доходів 1 місяць

2068

6026

1000

2066

6026

311,36

Сплата процентів 1 місяць

2600

2068

1000

Визнання доходів 2 місяць

2068

6026

1000

2066

6026

319,87

Сплата процентів 2 місяць

2600

2068

1000

Визнання доходів 3 місяць

2068

6026

1000

2066

6026

328,60

Сплата процентів 3 місяць

2600

2068

1000

Визнання доходів 4 місяць

2068

6026

1000

2066

6026

337,58

Сплата процентів 4 місяць

2600

2068

1000

Визнання доходів 5 місяць

2068

6026

1000

2066

6026

346,81

Сплата процентів 5 місяць

2600

2068

1000

Визнання доходів 6 місяць

2068

6026

1000

2066

6026

356,28

Сплата процентів 6 місяць

2600

2068

1000

Погашення заборгованості за кредитом

2600

2062

50000