Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Тематика аналітичного огляду інформації НБУ

Тематика аналітичного огляду інформації НБУ

Тематика аналітичного огляду інформації НБУ

1.Розвиток інфляційних процесів в Україні

2.Стан платіжного балансу України

3.Стан валютного ринку в Україні

4.Структура і динаміка безготівкової емісії НБУ

5.Структура і динаміка грошової маси в Україні

6.Заходи НБУ з валютного регулювання

7.Управління НБУ міжнародними резервами

8.Діяльність НБУ з управління внутрішнім державним боргом

9.Діяльність НБУ з реєстрації та ліцензування банків

10.Діяльність НБУ щодо нагляду за банками

11.Діяльність НБУ щодо застосування до банків заходів впливу за порушення банківського законодавства

12.Діяльність НБУ щодо припинення діяльності комерційних банків

13.Розвиток Системи електронних платежів НБУ

14. НБУ на ринку платіжних карток в Україні

15. Становлення НБУ та проблеми його незалежності.