Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Тести

$RR30001,3,1,2,0,2

Міжнародний поділ праці — це:

1) вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості

2) форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби

3) взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва

4) об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

 

$RR30002,3,1,2,0,2

Міжнародна спеціалізація виробництва — це:

1)         вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості

2)         форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби

3)         взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва

4)         об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

 

$RR30003,3,1,2,0,2

Міжгалузева спеціалізація — це:

1)         вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості

2)         форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби

3)         взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва

4)         об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

 

$RR30004,3,1,2,0,2

Міжнародне виробниче кооперування — це:

1)         вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості

2)         форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби

3)         взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва

4)         об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку

 

$RR30005,3,1,2,0,2

Які з перелічених рис не є характерними для світового ринку:

1)         він є категорією товарного виробництва, яке у пошуках збуту своєї продукції вийшло за національні межі

2)         він виявляється в міждержавному переміщенні товарів, які перебувають під впливом не тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту і пропозиції

3)         він оптимізує використання факторів виробництва, підказуючи виробнику, в яких галузях та регіонах вони можуть бути використані найефективніше

4)         він виконує пануючу роль, вибраковуючи з міжнародного обміну товари та часто їх виробників, які не можуть забезпечити міжнародний стандарт якості за конкурентних цін

5)         на ньому діє особлива система цін — світові ціни

6)         на ньому рух товарів обумовлюється не лише економічними факторами (виробничими зв'язками між підприємствами та регіонами країни), а й зовнішньоекономічною політикою окремих держав

7)         він є внутрішнім ринком країни, частина якого орієнтується на іноземних покупців

 

$RR30006,3,1,2,0,2

Ознаками міжнародної економіки не є:

1)         розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі

2)         розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все у формах ввезення-вивезення капіталу, робочої сили і технології

3)         міжнародні форми виробництва на підприємствах, розміщених у декількох країнах, насамперед у рамках транснаціональних корпорацій (ТНК)

4)         самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов'язана з обслуговуванням міжнародного руху товарів та руху факторів виробництва

5)         система міжнародних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання з метою забезпечення збалансованості й стабільності економічного розвитку

6)         економічна політика держав, що виходить із принципів відкритої економіки

7)         збут усього, що призначено для продажу, здійснюється самим виробником всередині країни

 

$RR30007,3,1,2,0,2

Що не є формою міжнародних економічних відносин:

1)         міжнародна торгівля

2)         міжнародна міграція капіталу

3)         міжнародна міграція робочої сили

4)         міжнародна передача технології

5)         міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини

6)         торговельна політика

 

$RR30008,3,1,2,0,2

До сучасних макроекономічних шкіл, які розглядають проблеми міжнародної економіки, належать:

1)         теорія порівняльних переваг, теорія абсолютних переваг, теорема Гекшера — Оліна

2)         неокласична, неокейнсіанська, раціональних очікувань

3)         кейнсіанська, монетаристська, неокласична

4)         ранній та пізній меркантилізм, фізіократи

 

$RR30009,3,1,2,0,2

Неокласична макроекономічна школа допускає, що:

1)         ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі, державне втручання небажане

2)         ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі, необхідне державне втручання

3)         ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок недосконалі, необхідне державне втручання

4)         основною проблемою є макроекономічні коливання, які впливають на ціни, конкуренція недосконала, державне втручання бажане

 

$RR30010,3,1,2,0,2

Неокейнсіанська макроекономічна школа твердить, що:

1)         основною турботою уряду має бути підтримання обсягу грошової маси на достатньому рівні, тоді ціни приводитимуть попит і пропозицію до рівноваги

2)         основною проблемою є пояснення макроекономічних коливань навколо точки рівноваги, а головний недолік ринку полягає в нездатності миттєво реагувати на зміни попиту і пропозиції, що викликає необхідність державного регулювання економіки

3)         поведінка суб'єктів господарювання цілком залежить від макроекономічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови контролю над грошовою масою

4)         основне завдання уряду – забезпечувати позитивний торговельний баланс

 

$RR30011,3,1,2,0,2

Школа раціональних очікувань у макроекономіці твердить, що:

1)         зміна макроекономічних показників пояснюється очікуваннями суб'єктів господарювання щодо коливання рівнів попиту і пропозиції на світових ринках

2)         очікування уряду щодо макроекономічних коливань приводять до зміни конкурентного середовища окремих суб'єктів господарювання

3)         пояснити поведінку суб'єктів господарювання можна тим, як вони оцінюють майбутню поведінку інших суб'єктів і розвиток макроекономічних показників

4)         поведінка суб'єктів господарювання цілком залежить від макроекономічних коливань, які можуть бути знівельовані діями уряду за умови контролю над грошовою масою

 

$RR30012,3,1,2,0,2

Збільшення сукупного попиту приводить:

1)         до збільшення ціни та обсягів виробництва

2)         збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва

3)         зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва

4)         зменшення ціни та падіння обсягів виробництва

 

$RR30013,3,1,2,0,2

Зменшення сукупного попиту приводить:

1)         до збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва

2)         зменшення ціни та падіння обсягів виробництва

3)         зменшення ціни та збільшення обсягів виробництва

4)         збільшення ціни та обсягів виробництва

 

$RR30014,3,1,2,0,2

Збільшення сукупної пропозиції приводить:

1)         до зменшення ціни та обсягів продажу

2)         збільшення ціни та обсягів продажу

3)         зменшення ціни та збільшення обсягів продажу

4)         збільшення ціни та зменшення обсягів продажу

 

$RR30015,3,1,2,0,2

Зменшення сукупної пропозиції приводить:

1)         до збільшення ціни та обсягів продажу

2)         збільшення ціни на товар та зменшення обсягів виробництва

3)         зменшення ціни та обсягу виробництва

4)         зменшення ціни та збільшення обсягів продажу

 

$RR30016,3,1,2,0,2

Одночасне однакове зростання сукупного попиту та сукупної пропозиції приводить:

1)         до зростання обсягів виробництва за незмінної ціни

2)         зростання обсягів виробництва та зменшення ціни

3)         зростання обсягів виробництва та збільшення ціни

4)         зменшення обсягів виробництва та зростання ціни

 

$RR30017,3,1,2,0,2

Одночасне однакове зменшення сукупного попиту та сукупної пропозиції приводить:

1)         до зменшення обсягів виробництва та падіння ціни

2)         зменшення обсягів виробництва та зростання ціни

3)         зменшення обсягів виробництва за незмінної ціни

4)         збільшення обсягів виробництва та падіння ціни

 

$RR30018,3,1,2,0,2

Збільшення сукупної пропозиції на фоні падіння сукупного попиту приводить:

1)         до збільшення ціни за фіксованого обсягу виробництва

2)         зменшення ціни за фіксованого обсягу виробництва

3)         зменшення ціни при збільшенні обсягу виробництва

4)         збільшення ціни при зменшенні обсягу виробництва

 

$RR30019,3,1,2,0,2

Зменшення сукупної пропозиції на фоні збільшення сукупного попиту приводить:

1)         до збільшення ціни за фіксованого обсягу виробництва

2)         зменшення ціни за фіксованого обсягу виробництва

3)         збільшення ціни при зменшенні обсягу виробництва

4)         зменшення ціни при збільшенні обсягу виробництва

 

$RR30020,3,1,2,0,2

До факторів виробництва належать:

1)         праця, технологія, земля, капітал

2)         праця, технологія, земля, капітал, інформація

3)         земля, праця та капітал

4)         праця та капітал

 

$RR30021,3,1,2,0,2

Міжнародний поділ факторів виробництва — це:

1)         вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах

2)         стійкий обмін між країнами продуктами, що виготовляються ними з найбільшою економічною ефективністю

3)         історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших країнах

4)         взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва

 

$RR30022,3,1,2,0,2

Міжнародна економіка розглядає такі види ринку:

1)         світовий, зовнішній, міжнародний, національний, внутрішній, монопольний

2)         міжнародний, світовий, національний, внутрішній

3)         внутрішній, національний, міжнародний, конкурентний

4)         внутрішній та зовнішній

 

$RR30023,3,1,2,0,2

Міжнародна торгівля — це:

1)         сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю зовнішньої торгівлі всього світу

2)         стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами з різних країн

3)         сукупність експортних та імпортних операцій країни

4)         експорт товарів та послуг країни

 

$RR30024,3,1,2,0,2

Торгове сальдо — це:

1)         сума вартісних обсягів експорту та імпорту

2)         різниця вартісних обсягів експорту та імпорту

3)         частка вартісних обсягів експорту та імпорту

4)         відношення експорту країни до ВВП

 

$RR30025,3,1,2,0,2

Зовнішньоторговельний оборот — це:

1)         сума вартісних обсягів експорту та імпорту

2)         різниця вартісних обсягів експорту та імпорту

3)         частка вартісних обсягів експорту та імпорту

4)         відношення експорту країни до ВВП

 

$RR30026,3,1,2,0,2

Міжнародна економіка вивчає:

1)         закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики

2)         закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо)

3)         закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків

4)         систему економічних, організаційних, політичних заходів щодо розвитку зовнішньоторгових відносин даної країни або групи країн; включає визначення обсягів географічної і товарної структури експорту та імпорту

 

$RR30027,3,1,2,0,2

Міжнародна мікроекономіка вивчає:

1)         закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики;

2)         закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

3)         закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків

4)         зв'язок  між загальними економічними змінними, на кшталт ВВП, рівня безробіття, рівня інфляції, обмінних курсів, відсоткових ставок

 

$RR30028,3,1,2,0,2

Міжнародна макроекономіка вивчає:

1)         закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики

2)         закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо)

3)         закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків

4)         попит і пропозицію окремих товарів, поведінку фірм і споживачів, монополістичну та огополістичну структури ринків, тощо

 

$RR30029,3,1,2,0,2

Продаж та вивезення товару за кордон – це

1)         імпорт

2)         експорт

3)         торговий оборот

4)         торгове сальдо

 

$RR30030,3,1,2,0,2

Купівля та ввезення товару з-за кордону – це

1)         імпорт

2)         експорт

3)         торговий оборот

4)         торгове сальдо

 

$RR30031,3,1,2,0,2

Товар, який може рухатись між різними країнами – це

1)         предмет, який має цінність, яка встановлюється в процесі його обміну

2)         торговий товар

3)         неторговий товар

4)         торговий оборот

 

$RR30032,3,1,2,0,2

Як називаються фактори виробництва, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку, які мають низьку міжнародну мобільність?

1)         фактори виробництва основні за походженням

2)         фактори виробництва розвинуті за походженням

3)         фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації

4)         фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

 

$RR30033,3,1,2,0,2

Як називаються фактори виробництва, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень, які мають високу міжнародну мобільність?

1)         фактори виробництва основні за походженням

2)         фактори виробництва розвинуті за походженням

3)         фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації

4)         фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

 

$RR30034,3,1,2,0,2

Як називаються фактори виробництва, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції, які мають високу міжнародну мобільність?

1)         фактори виробництва основні за походженням

2)         фактори виробництва розвинуті за походженням

3)         фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації

4)         фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

 

$RR30035,3,1,2,0,2

Як називаються фактори виробництва, які можна застосовувати для випуску продукції в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції, які мають дуже низьку міжнародну мобільність?

1)         фактори виробництва основні за походженням

2)         фактори виробництва розвинуті за походженням

3)         фактори виробництва загальні за ступенем спеціалізації

4)         фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації

 

$RR30036,3,1,2,0,2

Предметом курсу «міжнародні економічні відносини» є:

1)         координація на довгостроковій основі виробничої та ринкової діяльності країн світу

2)         відносини між державами, що виникають внаслідок міжнародного поділу праці

3)         форми інтернаціональної організації виробництва, яка передбачає відокремлення, виділення видів виробництв і галузей у міжнародному масштабі

4)         процеси інтеграції національних економік світу з метою розв’язання глобальних проблем людства

5)         концентрація виробництва однорідної продукції у межах однієї країни або декількох країн з метою створення високопродуктивного виробництва, зниження собівартості продукції та підвищення її якості

 

$RR30037,3,1,2,0,2

Країна А спеціалізується на виробництві сільськогосподарських продуктів, країна В – на виробництві промислових товарів. Який вид міжнародного поділу праці спостерігається в даному випадку?

1)         загальний

2)         частковий

3)         природній

4)         одиничний

 

$RR30038,3,1,2,0,2

Вірменія спеціалізується на точному машинобудуванні, Грузія - на транспортному машинобудуванні. Який вид міжнародного поділу праці спостерігається в даному випадку?

1)         загальний

2)         національний

3)         частковий

4)         природній

5)         одиничний

 

$RR30039,3,1,2,0,2

На голландському літаку Fokker 70 було встановлено цифровий комплекс авіоніки EFIS,  виробництва американської фірми «Коллінз» та двигун "Тей", виробництва англійської фірми «Роллс-Ройс». Який вид міжнародного поділу праці спостерігається в даному випадку?

1)         загальний

2)         національний

3)         частковий

4)         природній

5)         одиничний

 

$RR30040,3,1,2,0,2

Захист вітчизняних виробників від вільної конкуренції імпорту шляхом регулювання його обсягу через торгівельні обмеження – це…

1)         ембарго

2)         протекціонізм

3)         політика платіжного балансу

4)         інвестиційна політика

 

$RR30041,3,1,2,0,2

Які існують сектори економіки?

1)         домашні господарства, підприємства, урядовий, зовнішній, фіскальний

2)         реальний, бюджетний, грошовий, зовнішній

3)         внутрішній, національний, міжнародний, світовий

4)         важка і легка промисловість

 

$RR30042,3,1,2,0,2

Система національних рахунків — це:

1)         сукупність правил обліку експортних та імпортних операцій та руху послуг і факторів виробництва між контрагентами з різних країн;

2)         сукупність статей витрат та надходжень секторів економіки завдяки міжнародній діяльності держави та її суб'єктів господарювання;

3)         сукупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності, які відображають усі основні макроекономічні зв'язки, включаючи взаємодію національної і міжнародної економіки;

4)         сума вартісних обсягів експорту та імпорту

 

$RR30043,3,1,2,0,2

Існують такі групи інституційних одиниць в економіці:

1)         нефінансові корпорації, домашні господарства, неприбуткові інститути, урядові установи, фінансові корпорації;

2)         домашні господарства, підприємства, урядові установи, фінансові установи, громадські організації;

3)         фінансові установи, нефінансові установи, юридичні та фізичні особи, бюджетні організації, неприбуткові установи;

4)         законодавча, виконавча, судова влада

 

$RR30044,3,1,2,0,2

До поточних макроекономічних рахунків належать:

1)         рахунок виробництва, рахунок створення і розміщення доходу, рахунок розподілення доходу, рахунок використання доходу, рахунок операцій з капіталом

2)         рахунок розподілення доходу, рахунок виробництва, рахунок використання доходу, рахунок створення і розміщення доходу

3)         рахунок виробництва, рахунок створення і розміщення доходу, рахунок розподілення доходу, рахунок операцій з капіталом

4)         експорт та імпорт товарів

 

$RR30045,3,1,2,0,2

До накопичувальних макроекономічних рахунків належать:

1)         рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний, рахунок виробництва

2)         рахунок операцій з капіталом, рахунок розподілення доходу, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний

3)         рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний

4)         експорт та імпорт товарів

 

$RR30046,3,1,2,0,2

До балансових макроекономічних рахунків належать:

1)         рахунок кінцевий, рахунок початковий, рахунок проміжний

2)         рахунок дебетовий, рахунок кредитовий, сальдо

3)         рахунок кінцевий, рахунок початковий, сальдо

4)         експорт та імпорт товарів

 

$RR30047,3,1,2,0,2

Економічна операція — це:

1)         угода між юридичними або фізичними особами, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи

2)         угода між підприємствами, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи чи виконуються певні види робіт або надаються послуги

3)         угода між інституційними одиницями, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи чи надаються послуги

4)         це усна чи письмова угода між споживачем і продавцем про якість, терміни виконання, ціну та інші умови, за якими здійснюється купівля продаж товару

 

$RR30048,3,1,2,0,2

Резидентами в міжнародних економічних відносинах вважаються:

1)         усі інституційні одиниці, які функціонують на території певної країни, незалежно від належності капіталу

2)         усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належності капіталу

3)         усі інституційні одиниці, які тимчасово знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належності капіталу

4)         особи з громадянством певної країни

 

$RR30049,3,1,2,0,2

Нерезидентами в міжнародних економічних відносинах вважаються:

1)         усі інституційні одиниці, які знаходяться на території іноземної держави більше 30 днів

2)         усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиниць певної країни

3)         усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території іноземної держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиниць певної країни

 

$RR30050,3,1,2,0,2

До міжнародних економічних операцій у системі національних рахунків належать:

1)         рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух поточних трансфертів, рух факторних доходів, рух капіталу

2)         рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух поточних трансфертів, рух капіталу

3)         рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух капіталу

4)         експорт та імпорт товарів

 

$RR30051,3,1,2,0,2

До руху товарів у системі національних рахунків належать:

1)         товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником

2)         товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником, монетарне золото

3)         товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником, немонетарне золото

4)         товари взагалі, ремонт товарів, товари куплені в порту перевізником

 

$RR30052,3,1,2,0,2

До руху послуг у системі національних рахунків належать:

1)         транспорт, подорожі, інші

2)         транспорт, подорожі, банківські операції, рекламні послуги

3)         транспорт та подорожі

4)         транспорт, страхування, банківські операції

 

$RR30053,3,1,2,0,2

До руху доходу в системі національних рахунків належать:

1)         заробітна плата резидентів, доходи на інвестиції

2)         заробітна плата нерезидентів, факторні доходи, доход на інвестиції

3)         заробітна плата зайнятих, дохід на інвестиції

4)         факторні доходи, доход на інвестиції

 

$RR30054,3,1,2,0,2

До руху поточних трансфертів у системі національних рахунків належать:

1)         урядові платежі, платежі інших галузей

2)         урядові платежі, доходи нерезидентів, платежі інших галузей

3)         урядові платежі, платежі інших галузей, факторні доходи

4)         урядові платежі, доходи резидентів, факторні доходи

 

$RR30055,3,1,2,0,2

До руху капіталу в системі національних рахунків належать:

1)         доходи нерезидентів, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, резервні активи

2)         капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, резервні активи

3)         капітальні трансферти, прямі інвестиції, резервні активи, монетарне та немонетарне золото

4)         урядові платежі, платежі інших галузей

 

$RR30056,3,1,2,0,2

Національний дохід + непрямі податки =

1)         Валовий внутрішній продукт

2)         Чистий внутрішній продукт

3)         Валовий національний продукт

4)         Чистий факторний дохід

 

$RR30057,3,1,2,0,2

Чистий внутрішній продукт + амортизація =

1)         Валовий внутрішній продукт

2)         Валовий національний продукт

3)         Валовий національний дохід

4)         Чистий факторний дохід

 

$RR30058,3,1,2,0,2

ВВП + чистий факторний дохід =

1)         Чистий внутрішній продукт

2)         Валовий національний дохід

3)         Валовий національний продукт

4)         Національний дохід

 

$RR30059,3,1,2,0,2

Валовий національний продукт + чисті трансферти =

1)         Валовий внутрішній продукт

2)         Валовий національний дохід

3)         Чистий внутрішній продукт

4)         Чистий факторний дохід

 

$RR30060,3,1,2,0,2

Чистий факторний дохід з-за кордону враховує:

1)         різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів нерезидентів та резидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;

2)         різницю доходів від прямих інвестицій, різницю переказів резидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;

3)         різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів резидентів, які працюють за кордоном менше 183 днів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів.

 

$RR30061,3,1,2,0,2

Який показник рівня міжнародної спеціалізації галузі визначається за формулою К=Ек/Ес, де Ек – це питома вага товару в експорті країни; Eс –  питома вага товару в світовому експорті?

1)         індекс товарності

2)         коефіцієнт відносної експортної спеціалізації

3)         експортна квота у виробництві галузі

4)         чистий внутрішній продукт

 

$RR30062,3,1,2,0,2

Який показник рівня міжнародної спеціалізації галузі визначається за формулою К=Е/Qвн, де E — обсяг експорту за даний період; Qвн — обсяг внутрішнього виробництва за той же період?

1)         індекс товарності

2)         коефіцієнт відносної експортної спеціалізації

3)         експортна квота у виробництві галузі

4)         чистий внутрішній продукт

 

$RR30063,3,1,2,0,2

Який показник рівня міжнародної спеціалізації галузі визначається за формулою t= (E+I)*100/P, де Е — річний експорт; І — річний імпорт; Р — річний валовий внутрішній продукт.

1)         індекс товарності

2)         коефіцієнт відносної експортної спеціалізації

3)         експортна квота у виробництві галузі

4)         чистий внутрішній продукт

 

$RR30064,3,1,2,0,2

До форм міжнародного виробничого кооперування не належить

1) здійснення спільних програм

2) договірна спеціалізація

3) створення спільних підприємств

4) міжнародна конкуренція

 

$RR30065,3,1,2,0,2

До форм міжнародного виробничого кооперування належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) здійснення спільних програм

2) міжнародна конкуренція

3) договірна спеціалізація

4) створення спільних підприємств

5) система національних рахунків

 

$RR30066,3,1,2,0,2

Однією з форм реалізації міжнародних спільних програм в межах міжнародного виробничого кооперування є:

1) підрядне кооперування

2) договірна спеціалізація

3) міжнародна конкуренція

 

$RR30067,3,1,2,0,2

Яка з форм міжнародного виробничого кооперування реалізується як підрядне кооперування і/або організація спільного виробництва об´єднанням різних видів ресурсів партнерів та закріплення за кожним з них повної відповідальності за виробництво певної частини виробу?

1) здійснення спільних програм

2) договірна спеціалізація

3) створення спільних підприємств

 

$RR30068,3,1,2,0,2

Завданням якої форми міжнародного виробничого кооперування є запобігання дублюванню виробництва та прямої конкуренції на ринку між виробниками — учасниками виробничого кооперування?

1) здійснення спільних програм

2) договірна спеціалізація

3) створення спільних підприємств

 

$RR30069,3,1,2,0,2

Суттю якої форми міжнародного виробничого кооперування є розмежування виробничих програм і закріплення за кожним учасником певного асортименту кінцевої продукції?

1) здійснення спільних програм

2) договірна спеціалізація

3) створення спільних підприємств

 

$RR30070,3,1,2,0,2

Характерними рисами якої форми міжнародного виробничого кооперування є об´єднання на пайовій основі власності партнерів, спільне управління підприємством, спільне нараження на виробничий і комерційний ризик, розподіл прибутку між партнерами згідно з умовами договору?

1) здійснення спільних програм

2) договірна спеціалізація

3) створення спільних підприємств

 

$RR30071,3,1,2,0,2

До якої сфери співробітництва у межах міжнародного виробничого кооперування відноситься розроблення і погодження проектно-конструкторської документації, технологічних процесів, якості продукції?

1) співробітництво у сфері реалізації кооперованої продукції

2) подетальна спеціалізація виробництва

3) виробничо-технічне співробітництво

4) співробітництво у післяпродажному обслуговуванні кооперованої продукції.

 

$RR30072,3,1,2,0,2

До якої сфери співробітництва у межах міжнародного виробничого кооперування відноситься виконання будівельно-монтажних робіт?

1) співробітництво у сфері реалізації кооперованої продукції

2) подетальна спеціалізація виробництва

3) виробничо-технічне співробітництво

4) співробітництво у післяпродажному обслуговуванні кооперованої продукції.

 

$RR30073,3,1,2,0,2

До якої сфери співробітництва у межах міжнародного виробничого кооперування відноситься передача ліцензій та прав власності?

1) співробітництво у сфері реалізації кооперованої продукції

2) подетальна спеціалізація виробництва

3) виробничо-технічне співробітництво

4) співробітництво у післяпродажному обслуговуванні кооперованої продукції.

 

$RR30074,3,1,2,0,2

До якої сфери співробітництва у межах міжнародного виробничого кооперування відноситься удосконалення управління виробництвом?

1) співробітництво у сфері реалізації кооперованої продукції

2) подетальна спеціалізація виробництва

3) виробничо-технічне співробітництво

4) співробітництво у післяпродажному обслуговуванні кооперованої продукції.

 

$RR30075,3,1,2,0,2

За видами міжнародне кооперування поділяють на:

1)         економічне, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту

2)         передвиробниче, виробниче, комерційне

3)         внутрішньо- і міжфірмове, внутрішньо- і міжгалузеве, горизонтальне, вертикальне, змішане

4)         між двома і більше країнами, в межах регіону, міжрегіональне, всесвітнє

5)         дво- і багатопредметне

 

$RR30076,3,1,2,0,2

За стадіями міжнародне кооперування поділяють на:

1)         економічне, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту

2)         передвиробниче, виробниче, комерційне

3)         внутрішньо- і міжфірмове, внутрішньо- і міжгалузеве, горизонтальне, вертикальне, змішане

4)         між двома і більше країнами, в межах регіону, міжрегіональне, всесвітнє

5)         дво- і багатопредметне

 

$RR30077,3,1,2,0,2

За структурою зв´язків міжнародне кооперування поділяють на:

1)         економічне, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту

2)         передвиробниче, виробниче, комерційне

3)         внутрішньо- і міжфірмове, внутрішньо- і міжгалузеве, горизонтальне, вертикальне, змішане

4)         між двома і більше країнами, в межах регіону, міжрегіональне, всесвітнє

5)         дво- і багатопредметне

 

$RR30078,3,1,2,0,2

За територіальним охопленням міжнародне кооперування поділяють на:

1)         економічне, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту

2)         передвиробниче, виробниче, комерційне

3)         внутрішньо- і міжфірмове, внутрішньо- і міжгалузеве, горизонтальне, вертикальне, змішане

4)         між двома і більше країнами, в межах регіону, міжрегіональне, всесвітнє

5)         дво- і багатопредметне

 

$RR30079,3,1,2,0,2

За кількістю об´єктів міжнародне кооперування поділяють на:

1)         економічне, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту

2)         передвиробниче, виробниче, комерційне

3)         внутрішньо- і міжфірмове, внутрішньо- і міжгалузеве, горизонтальне, вертикальне, змішане

4)         між двома і більше країнами, в межах регіону, міжрегіональне, всесвітнє

5)         дво- і багатопредметне

 

$RR30080,3,1,2,0,2

Форма господарської взаємодії, за якої все призначене для продажу збувається самим виробником всередині країни, називається:

1) внутрішній ринок

2) національний ринок

3) міжнародний ринок

4) світовий ринок

 

$RR30081,3,1,2,0,2

Внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців, називається

1) внутрішній ринок

2) національний ринок

3) міжнародний ринок

4) світовий ринок

 

$RR30082,3,1,2,0,2

Частина національних ринків, яка безпосередньо зв´язана із закордонними ринками, називається :

1) внутрішній ринок

2) національний ринок

3) міжнародний ринок

4) світовий ринок

 

$RR30083,3,1,2,0,2

Вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін між ними випущеною продукцією визначеної кількості та якості – це…

1)         Міжнародний поділ праці

2)         Міжнародна спеціалізація виробництва

3)         Міжгалузева спеціалізація

4)         Міжнародне виробниче кооперування

 

$RR30084,3,1,2,0,2

Форма поділу праці між країнами, за якої збільшення концентрації однорідного виробництва відбувається на базі диференціації національних виробництв, виділення в самостійні (відокремлені) технологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби – це…

1)         Міжнародний поділ праці

2)         Міжнародна спеціалізація виробництва

3)         Міжгалузева спеціалізація

4)         Міжнародне виробниче кооперування

 

$RR30085,3,1,2,0,2

Взаємовідносини між державами при обміні продуктами праці різних галузей виробництва – це

1) Міжгалузева спеціалізація

2) Міжнародна конкуренція

3) Транснаціональна корпорація

4) Міжнародне інвестування

 

$RR30086,3,1,2,0,2

Об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку – це

1)         Міжнародний поділ праці

2)         Міжнародна спеціалізація виробництва

3)         Міжгалузева спеціалізація

4)         Міжнародне виробниче кооперування

 

$RR30087,3,1,2,0,2

Яка з сучасних макроекономічних шкіл допускає, що ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі, державне втручання небажане?

1)         Неокласична школа

2)         Неокейнсіанська школа

3)         Школа раціональних очікувань

4)         Ранній меркантилізм

 

$RR30088,3,1,2,0,2

Яка з сучасних макроекономічних шкіл твердить, що основною проблемою є пояснення макроекономічних коливань навколо точки рівноваги, а головний недолік ринку полягає в нездатності миттєво реагувати на зміни попиту і пропозиції, що викликає необхідність державного регулювання економіки?

1)         Неокласична школа

2)         Неокейнсіанська школа

3)         Школа раціональних очікувань

4)         Ранній меркантилізм

 

$RR30089,3,1,2,0,2

Яка з сучасних макроекономічних шкіл твердить, що пояснити поведінку суб'єктів господарювання можна тим, як вони оцінюють майбутню поведінку інших суб'єктів і розвиток макроекономічних показників?

1)         Неокласична школа

2)         Неокейнсіанська школа

3)         Школа раціональних очікувань

4)         Ранній меркантилізм

 

$RR30090,3,1,2,0,2

Історично усталена концентрація окремих факторів виробництва у різних країнах, що є передумовою виробництва ними певних товарів, економічно ефективніших, ніж в інших країнах – це

1)         Міжнародний поділ праці

2)      Міжнародний поділ факторів виробництва

3)         Міжнародна спеціалізація виробництва

4)         Міжгалузева спеціалізація

5)         Міжнародне виробниче кооперування

 

$RR30091,3,1,2,0,2

Закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики вивчає…

1) міжнародна економіка

2) мікроекономіка

3) макроекономіка

4) інституціоналізм

 

$RR30092,3,1,2,0,2

Закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо) вивчає…

1) міжнародна економіка

2) міжнародна мікроекономіка

3) міжнародна макроекономіка

4) інституціоналізм

 

$RR30093,3,1,2,0,2

Закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків вивчає…

1) міжнародна економіка

2) міжнародна мікроекономіка

3) міжнародна макроекономіка

4) інституціоналізм

 

$RR30094,3,1,2,0,2

Фактори виробництва основні за походженням - це

1) фактори виробництва, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку, які мають низьку міжнародну мобільність

2) фактори виробництва, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень, які мають високу міжнародну мобільність

3) фактори виробництва, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції, які мають високу міжнародну мобільність

4) фактори виробництва, які можна застосовувати для випуску продукції в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції, які мають дуже низьку міжнародну мобільність

 

$RR30095,3,1,2,0,2

Факторами виробництва розвинутими за походженням називаються

1) фактори виробництва, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку, які мають низьку міжнародну мобільність

2) фактори виробництва, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень, які мають високу міжнародну мобільність

3) фактори виробництва, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції, які мають високу міжнародну мобільність

4) фактори виробництва, які можна застосовувати для випуску продукції в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції, які мають дуже низьку міжнародну мобільність

 

$RR30096,3,1,2,0,2

Факторами виробництва загальними за ступенем спеціалізації називаються

1) фактори виробництва, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку, які мають низьку міжнародну мобільність

2) фактори виробництва, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень, які мають високу міжнародну мобільність

3) фактори виробництва, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції, які мають високу міжнародну мобільність

4) фактори виробництва, які можна застосовувати для випуску продукції в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції, які мають дуже низьку міжнародну мобільність

 

$RR30097,3,1,2,0,2

Фактори виробництва спеціальні за ступенем спеціалізації - це

1) фактори виробництва, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку, які мають низьку міжнародну мобільність

2) фактори виробництва, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень, які мають високу міжнародну мобільність

3) фактори виробництва, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманітної продукції, які мають високу міжнародну мобільність

4) фактори виробництва, які можна застосовувати для випуску продукції в одній галузі або для створення однієї чи дуже вузької групи продукції, які мають дуже низьку міжнародну мобільність

 

$RR30098,3,1,2,0,2

Рахунок розподілення доходу, рахунок виробництва, рахунок використання доходу, рахунок створення і розміщення доходу належать до….:

1) поточних макроекономічних рахунків

2) накопичувальних макроекономічних рахунків

3) балансових макроекономічних рахунків

 

$RR30099,3,1,2,0,2

Рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний належать до….:

1) поточних макроекономічних рахунків

2) накопичувальних макроекономічних рахунків

3) балансових макроекономічних рахунків

 

$RR30100,3,1,2,0,2

Рахунок кінцевий, рахунок початковий, рахунок проміжний належать до….:

1) поточних макроекономічних рахунків

2) накопичувальних макроекономічних рахунків

3) балансових макроекономічних рахунків

 

$RR30101,3,1,2,0,2

В міжнародних економічних відносинах усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належності капіталу, вважаються

1) резидентами

2) нерезидентами

3) приватними підприємцями

 

$RR30102,3,1,2,0,2

В міжнародних економічних відносинах усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території іноземної держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиниць певної країни, вважаються:

1) резидентами

2) нерезидентами

3) приватними підприємцями

 

$RR30103,3,1,2,0,2

До руху товарів у системі національних рахунків належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) товари для обробки

2) транспорт, подорожі

3) ремонт товарів

4) дохід на інвестиції

5) капітальні трансферти

 

$RR30104,3,1,2,0,2

До руху послуг у системі національних рахунків належать:

1) товари для обробки

2) транспорт, подорожі

3) ремонт товарів

4) дохід на інвестиції

5) капітальні трансферти

 

$RR30105,3,1,2,0,2

До руху доходу у системі національних рахунків належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) урядові платежі

2) транспорт, подорожі

3) заробітна плата зайнятих

4) дохід на інвестиції

5) капітальні трансферти

 

$RR30106,3,1,2,0,2

До руху поточних трансфертів у системі національних рахунків належать:

1) урядові платежі

2) транспорт, подорожі

3) заробітна плата зайнятих

4) дохід на інвестиції

5) капітальні трансферти

 

$RR30107,3,1,2,0,2

До руху капіталу у системі національних рахунків належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) урядові платежі

2) прямі інвестиції

3) заробітна плата зайнятих

4) дохід на інвестиції

5) капітальні трансферти

 

$RR30108,3,1,2,0,2

До руху капіталу у системі національних рахунків належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) урядові платежі

2) резервні активи

3) заробітна плата зайнятих

4) портфельні інвестиції

5) дохід на інвестиції

 

$RR30109,3,1,2,0,2

До руху поточних трансфертів у системі національних рахунків належать:

1) резервні активи

2) заробітна плата зайнятих

3) урядові платежі

4) портфельні інвестиції

5) дохід на інвестиції

 

$RR30110,3,1,2,0,2

До руху доходу у системі національних рахунків належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) заробітна плата зайнятих

2) резервні активи

3) портфельні інвестиції

4) капітальні трансферти

5) дохід на інвестиції

 

$RR30111,3,1,2,0,2

Чистий внутрішній продукт обчислюється за формулою

1)         Національний дохід + непрямі податки

2)         Валовий внутрішній продукт + чистий факторний дохід

3)         Валовий національний продукт + чисті трансферти

4)         Валовий національний продукт + чистий факторний дохід

 

$RR30112,3,1,2,0,2

Валовий внутрішній продукт можна обчислити за формулою

1)         Національний дохід + непрямі податки

2)         Чистий внутрішній продукт + амортизація

3)         Валовий національний продукт + чисті трансферти

4)         Валовий національний продукт + чистий факторний дохід

 

$RR30113,3,1,2,0,2

Валовий національний продукт можна обчислити за формулою

1)         Національний дохід + непрямі податки

2)         Чистий внутрішній продукт + амортизація

3)         Валовий національний дохід + чисті трансферти

4)         Валовий внутрішній продукт + чистий факторний дохід

 

$RR30114,3,1,2,0,2

Валовий національний дохід можна обчислити за формулою

1)         Національний дохід + непрямі податки

2)         Валовий внутрішній продукт + чистий факторний дохід

3)         Валовий національний продукт + чисті трансферти

4)         Валовий національний продукт + чистий факторний дохід

 

$RR30115,3,1,2,0,2

Сукупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності, які відображають усі основні макроекономічні зв'язки, включаючи взаємодію національної і міжнародної економіки – це

1) міжнародне економічне право

2) система національних рахунків

3) комерційна дипломатія

4) чистий факторний дохід

 

$RR30116,3,1,2,0,2

Обсяг виробництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати на ринок за наявного рівня цін – це

1) сукупна пропозиція

2) міжнародна торгівля

3) експорт

4) сукупний попит

 

$RR30117,3,1,2,0,2

Обсяг виробництва товарів, які споживачі готові колективно придбати на ринку за наявного рівня цін – це

1) сукупна пропозиція

2) міжнародна торгівля

3) імпорт

4) сукупний попит

 

$RR30118,3,1,2,0,2

Товар, який споживається в країні, де був виготовлений і не переміщується між країнами – це

1)         предмет, який має цінність, яка встановлюється в процесі його обміну

2)         торговий товар

3)         неторговий товар

4)         торговий оборот

 

$RR30119,3,1,2,0,2

Сфера сталих товарно-грошових відносин між країнами, які базуються на міжнародному поділі праці, називається

1) внутрішній ринок

2) національний ринок

3) міжнародний ринок

4) світовий ринок

 

$RR30120,3,1,2,0,2

Додана вартість, що виготовлена резидентами всередині країни – це:

1)         абсорбція

2)         валовий внутрішній продукт

3)         валовий національний продукт

4)         валовий національний дохід

 

$RR30121,3,1,2,0,2

Валовий національний продукт, який використовується на накопичення і споживання і включає чисті трансферти з-за кордону, називається:

1)         абсорбція

2)         валовий внутрішній продукт

3)         чистий факторний дохід

4)         валовий національний дохід

 

$RR30122,3,1,2,0,2

Сума доданої вартості, яка виготовлена всередині країни, і чистого факторного доходу з-за кордону, це

1)         абсорбція

2)         валовий внутрішній продукт

3)         валовий національний продукт

4)         валовий національний дохід

 

$RR30123,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку виробництва в системі національних рахунків?

1) валовий/чистий внутрішній продукт економіки в цілому, валова/чиста додана вартість в галузях

2) виплати зайнятим, податки на виробництво й імпорт (за вирахуванням субсидій), резервний капітал, проценти і дивіденди, валовий (чистий) національний дохід

3) податки на доходи і майно, поточні перекази, валовий(чистий) наявний дохід

4)споживання, заощадження, баланс поточних операцій.

 

$RR30124,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку створення і розміщення доходу в системі національних рахунків?

1) валовий/чистий внутрішній продукт економіки в цілому, валова/чиста додана вартість в галузях

2) виплати зайнятим, податки на виробництво й імпорт (за вирахуванням субсидій), резервний капітал, проценти і дивіденди, валовий (чистий) національний дохід

3) податки на доходи і майно, поточні перекази, валовий(чистий) наявний дохід

4)споживання, заощадження, баланс поточних операцій

 

$RR30125,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку розподілення доходу в системі національних рахунків?

1) валовий/чистий внутрішній продукт економіки в цілому, валова/чиста додана вартість в галузях

2) виплати зайнятим, податки на виробництво й імпорт (за вирахуванням субсидій), резервний капітал, проценти і дивіденди, валовий (чистий) національний дохід

3) податки на доходи і майно, поточні перекази, валовий(чистий) наявний дохід

4)споживання, заощадження, баланс поточних операцій.

 

$RR30126,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку використання доходу в системі національних рахунків?

1) валовий/чистий внутрішній продукт економіки в цілому, валова/чиста додана вартість в галузях

2) виплати зайнятим, податки на виробництво й імпорт (за вирахуванням субсидій), резервний капітал, проценти і дивіденди, валовий (чистий) національний дохід

3) податки на доходи і майно, поточні перекази, валовий(чистий) наявний дохід

4) споживання, заощадження, баланс поточних операцій.

 

$RR30127,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку операцій з капіталом в системі національних рахунків?

1) валові капіталовкладення, перекази капіталу, зміна в запасах, надання й отримання позик

2)чисті придбання фінансових активів і пасивів

3)зміна в активах в результаті непередбачених обставин

4)доходи і збитки, зміни у власному капіталі у зв’язку з доходами і збитками.

 

$RR30128,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку фінансових операцій в системі національних рахунків?

1) валові капіталовкладення, перекази капіталу, зміна в запасах, надання й отримання позик

2) чисті придбання фінансових активів і пасивів

3) зміна в активах в результаті непередбачених обставин

4) доходи і збитки, зміни у власному капіталі у зв’язку з доходами і збитками.

 

$RR30129,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку інших змін в активах в системі національних рахунків?

1) валові капіталовкладення, перекази капіталу, зміна в запасах, надання й отримання позик

2)чисті придбання фінансових активів і пасивів

3)зміна в активах в результаті непередбачених обставин

4)доходи і збитки, зміни у власному капіталі у зв’язку з доходами і збитками.

 

$RR30130,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку переоціночного в системі національних рахунків?

1) валові капіталовкладення, перекази капіталу, зміна в запасах, надання й отримання позик

2)чисті придбання фінансових активів і пасивів

3)зміна в активах в результаті непередбачених обставин

4)доходи і збитки, зміни у власному капіталі у зв’язку з доходами і збитками.

 

$RR30131,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку початкового в системі національних рахунків?

1) нефінансові і фінансові активи, пасиви і власний капітал

2) зміни у власному капіталі, які відображаються на накопичувальних рахунках

3) валові капіталовкладення, перекази капіталу, зміна в запасах, надання й отримання позик

4)чисті придбання фінансових активів і пасивів

 

$RR30132,3,1,2,0,2

Які показники (балансуючі статті) визначаються для рахунку проміжного в системі національних рахунків?

1) нефінансові і фінансові активи, пасиви і власний капітал

2) зміни у власному капіталі, які відображаються на накопичувальних рахунках

3) валові капіталовкладення, перекази капіталу, зміна в запасах, надання й отримання позик

4)чисті придбання фінансових активів і пасивів

 

$RR30133,3,1,2,0,2

Зв'язок між якими секторами економіки виявляється в залученні зовнішніх джерел фінансування бюджетного дефіциту у вигляді кредитів урядові з боку урядів інших країн і міжнародних фінансових організацій, що відображається на рахунку операцій з капіталом платіжного балансу?

1) між бюджетним та зовнішнім секторами

2) між грошовим та зовнішнім секторами

3) між реальним та зовнішнім секторами

4) між грошовим та реальним секторами

 

$RR30134,3,1,2,0,2

Зв'язок між якими секторами економіки виявляється в тому, що оскільки джерелами міжнародного фінансування дефіциту поточного платіжного балансу є приплив капіталу з-за кордону і/або використання міжнародних державних резервів, кожна операція банківської системи відображається в платіжному балансі країни – у рахунку руху капіталу або в загальному балансі?

1) між бюджетним та зовнішнім секторами

2) між грошовим та зовнішнім секторами

3) між реальним та зовнішнім секторами

4) між грошовим та реальним секторами

 

$RR30135,3,1,2,0,2

Зв'язок між якими секторами економіки виявляється в тому, що будь-який дисбаланс внутрішніх доходів і витрат, заощаджень та інвестицій всередині країни відображається на стані поточного платіжного балансу із зарубіжними країнами?

1) між бюджетним та зовнішнім секторами

2) між грошовим та зовнішнім секторами

3) між реальним та зовнішнім секторами

4) між грошовим та реальним секторами

 

$RR30136,3,1,2,0,2

Як називаються всі фізичні особи, які діють в економіці, продають свою робочу силу, виробляють і споживають ринкові товари і послуги?

1)домашні господарства

2) неприбуткові інститути

3)нефінансові корпорації

4)урядові установи

5)фінансові корпорації.

 

$RR30137,3,1,2,0,2

Як називаються юридичні особи, які займаються наданням неринкових послуг домашнім господарствам і засновані на добровільній участі фізичних осіб?

1)домашні господарства

2) неприбуткові інститути

3)нефінансові корпорації

4)урядові установи

5)фінансові корпорації.

 

$RR30138,3,1,2,0,2

Як називаються інституційні одиниці, які займаються виробництвом товарів і не фінансових послуг для ринку?

1)домашні господарства

2) неприбуткові інститути

3) нефінансові корпорації

4)урядові установи

5)фінансові корпорації.

 

$RR30139,3,1,2,0,2

Як називаються інституційні одиниці, які, крім виконання своїх політичних функцій і функцій регулювання економіки, займаються виробництвом неринкових товарів і послуг для індивідуального та колективного споживання і перерозподілом доходів.

1)домашні господарства

2) неприбуткові інститути

3)нефінансові корпорації

4)урядові установи

5)фінансові корпорації.

 

$RR30140,3,1,2,0,2

Як називаються інституційні одиниці, які здійснюють фінансову посередництво або допоміжні фінансові послуги?

1)домашні господарства

2) неприбуткові інститути

3)нефінансові корпорації

4)урядові установи

5)фінансові корпорації.

 

$RR30141,3,1,2,0,2

Як називаються  макроекономічні операції, які здійснюються між інституційними одиницями всередині однієї країни?

1) внутрішні

2)міжнародні

3)нефінансові (реальні)

4) фінансові

 

$RR30142,3,1,2,0,2

Як називаються  макроекономічні операції, які здійснюються між інституційними одиницями декількох країн?

1) внутрішні

2)міжнародні

3)нефінансові (реальні)

4) фінансові

 

$RR30143,3,1,2,0,2

Як називаються  макроекономічні операції, які охоплюють операції з виробництва та придбання товарів і послуг (передача товарів, рух доходу, неоплачені трансферти)?

1) внутрішні

2)міжнародні

3)нефінансові (реальні)

4) фінансові

 

$RR30144,3,1,2,0,2

Як називаються  макроекономічні операції, які мають на увазі зміни в активах та пасивах, враховуючи обмін одних фінансових активів на інші?

1) внутрішні

2)міжнародні

3)нефінансові (реальні)

4) фінансові

 

$RR30145,3,1,2,0,2

Які макроекономічні операції називаються внутрішніми?

1) операції, які здійснюються між інституційними одиницями всередині однієї країни

2) операції, які здійснюються між інституційними одиницями декількох країн

3) операції, які охоплюють операції з виробництва та придбання товарів і послуг (передача товарів, рух доходу, неоплачені трансферти)

4) операції, які мають на увазі зміни в активах та пасивах, враховуючи обмін одних фінансових активів на інші

 

$RR30146,3,1,2,0,2

Які макроекономічні операції називаються зовнішніми?

1) операції, які здійснюються між інституційними одиницями всередині однієї країни

2) операції, які здійснюються між інституційними одиницями декількох країн

3) операції, які охоплюють операції з виробництва та придбання товарів і послуг (передача товарів, рух доходу, неоплачені трансферти)

4) операції, які мають на увазі зміни в активах та пасивах, враховуючи обмін одних фінансових активів на інші

 

$RR30147,3,1,2,0,2

Які макроекономічні операції називаються нефінансовими (реальними)?

1) операції, які здійснюються між інституційними одиницями всередині однієї країни

2) операції, які здійснюються між інституційними одиницями декількох країн

3) операції, які охоплюють операції з виробництва та придбання товарів і послуг (передача товарів, рух доходу, неоплачені трансферти)

4) операції, які мають на увазі зміни в активах та пасивах, враховуючи обмін одних фінансових активів на інші

 

$RR30148,3,1,2,0,2

Які макроекономічні операції називаються фінансовими?

1) операції, які здійснюються між інституційними одиницями всередині однієї країни

2) операції, які здійснюються між інституційними одиницями декількох країн

3) операції, які охоплюють операції з виробництва та придбання товарів і послуг (передача товарів, рух доходу, неоплачені трансферти)

4) операції, які мають на увазі зміни в активах та пасивах, враховуючи обмін одних фінансових активів на інші

 

$RR30149,3,1,2,0,2

Рух товарів у вигляді експорту чи імпорту товарів для переробки на території іншої країни з наступним реімпортом або реекспортом у першу країну в системі національних рахунків називається

1)         товари взагалі

2)         товари для обробки

3)         товари, куплені в порту перевізниками

4)         ремонт товарів

 

$RR30150,3,1,2,0,2

Рух більшості транспортабельних товарів, що продаються нерезидентам або купуються у них, право власності на які переходить від однієї інституційної одиниці до іншої, в системі національних рахунків називається

1)         товари взагалі

2)         товари для обробки

3)         товари, куплені в порту перевізниками

4)         ремонт товарів

 

$RR30151,3,1,2,0,2

Роботи з ремонту кораблів, літаків та інших рухомих об'єктів резидента, проведені нерезидентами, в системі національних рахунків називаються

1)         товари взагалі

2)         товари для обробки

3)         товари, куплені в порту перевізниками

4)         ремонт товарів

 

$RR30152,3,1,2,0,2

Роботи з ремонту кораблів, літаків та інших рухомих об'єктів резидента, проведені нерезидентами, в системі національних рахунків належать до:

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30153,3,1,2,0,2

Предмети матеріально-технічного постачання (пальне, продукти та ін.), куплені або продані в порту перевізникові-нерезиденту (судну, літаку тощо), в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30154,3,1,2,0,2

Міжнародне перевезення вантажів і пасажирів усіма видами транспорту і надання відповідних послуг в системі національних рахунків належить до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30155,3,1,2,0,2

Товари і послуги, придбані нерезидентами для службових та особистих цілей під час поїздок за кордон тривалістю до 1 року (туризм) в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30156,3,1,2,0,2

Заробітна плата, виплачувана нерезидентам, в системі національних рахунків належить до

1) руху товарів

2) руху послуг

3) руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30157,3,1,2,0,2

Прибутки і платежі за іноземними активами і пасивами в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3) руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30158,3,1,2,0,2

Міжурядові платежі, дарунки, внески в міжнародні організації в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30159,3,1,2,0,2

Платежі між резидентами і нерезидентами й неурядовими організаціями в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3) руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30160,3,1,2,0,2

Передача прав власності на основні фонди і безоплатне списання зобов’язань кредиторам в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30161,3,1,2,0,2

Придбання резидентом тривалого інтересу в підприємстві-нерезиденті, включаючи всі наступні угоди між ними, в системі національних рахунків належить до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30162,3,1,2,0,2

Угоди з цінними паперами і борговими зобов’язаннями в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30163,3,1,2,0,2

Торгові кредити, позики, включаючи позики МВФ, депозити в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30164,3,1,2,0,2

Угоди з активами, що використовуються для балансування платіжного балансу (монетарне золото, СДР, резервна позиція в МВФ, іноземна валюта) в системі національних рахунків належать до

1) руху товарів

2) руху послуг

3)руху доходу

4) руху поточних трансфертів

5) руху капіталу

 

$RR30165,3,1,2,0,2

Різниця доходів від використання факторів виробництва, які знаходяться закордоном і належать резидентам, та виплат нерезидентам за використання факторів виробництва в даній країні, які їм належать, називається

1)         абсорбція

2)         валовий внутрішній продукт

3)         чистий факторний дохід

4)         валовий національний дохід

5) чистий внутрішній продукт

 

$RR30166,3,1,2,0,2

За даними національних рахунків, економічний розвиток країни характеризується такими показниками (млрд дол.):

ВВП=1409

Амортизація основного капіталу=133

Чистий факторний дохід = – 55

Чисті поточні трансферти = 6

Споживання = 1004

Внутрішні капіталовкладення = 358

Розрахуйте чистий внутрішній продукт.

1) 1354

2) 1276

3) 1360

4) 1464

 

$RR30167,3,1,2,0,2

За даними національних рахунків, економічний розвиток країни характеризується такими показниками (млрд дол.):

ВВП=1409

Амортизація основного капіталу=133

Чистий факторний дохід = – 55

Чисті поточні трансферти = 6

Споживання = 1004

Внутрішні капіталовкладення = 358

Розрахуйте валовий національний продукт.

1) 1354

2) 1276

3) 1360

4) 1464

 

$RR30168,3,1,2,0,2

За даними національних рахунків, економічний розвиток країни характеризується такими показниками (млрд дол.):

ВНП=1354

Амортизація основного капіталу=133

Чистий факторний дохід = – 55

Чисті поточні трансферти = 6

Споживання = 1004

Внутрішні капіталовкладення = 358

Розрахуйте валовий національний дохід.

1) 1409

2) 1276

3) 1360

4) 1464

 

$RR30169,3,1,2,0,2

За даними національних рахунків, економічний розвиток країни характеризується такими показниками (млрд дол.):

ВВП=1315

Амортизація основного капіталу = 97

Чистий факторний дохід = – 48

Чисті поточні трансферти = 7

Споживання = 997

Внутрішні капіталовкладення = 289

Розрахуйте чистий внутрішній продукт.

1) 1267

2) 1274

3) 1304

4) 1218

 

$RR30170,3,1,2,0,2

За даними національних рахунків, економічний розвиток країни характеризується такими показниками (млрд дол.):

ВВП=1315

Амортизація основного капіталу = 97

Чистий факторний дохід = – 48

Чисті поточні трансферти = 7

Споживання = 997

Внутрішні капіталовкладення = 289

Розрахуйте валовий національний продукт.

1) 1304

2) 1274

3) 1267

4) 1218

 

$RR30171,3,1,2,0,2

За даними національних рахунків, економічний розвиток країни характеризується такими показниками (млрд дол.):

ВНП=1267

Амортизація основного капіталу = 97

Чистий факторний дохід = – 48

Чисті поточні трансферти = 7

Споживання = 997

Внутрішні капіталовкладення = 289

Розрахуйте валовий національний дохід.

1) 1304

2) 1274

3) 1315

4) 1218

 

$RR30172,3,2,2,0,2

Засновниками теорії меркантилізму були:

1)         Девід Х’юм та Томас Мен

2)         Адам Сміт та Вільям Петті

3)         Томас Мен, Чарльз Дейвіант, Жан-Батіст Кольбер, Вільям Петті

4)         Елі Гекшер, Бертіл Олін та Майкл Портер

 

$RR30173,3,2,2,0,2

Модель "ціни — золото — потоки" належить:

1)         Томасу Мену

2)         Девіду Х'юму

3)         Вільяму Петті

4)         Елі Гекшеру

 

$RR30174,3,2,2,0,2

Якщо Україна витрачає на виробництво льону 7 умовних одиниць праці, а на виробництво цибулі — 18, а Корея — відповідно 9 та 15 одиниць праці, то Україна має:

1)         абсолютну перевагу у виробництві цибулі, а Корея — у виробництві льону

2)         абсолютну перевагу у виробництві льону, а Корея — у виробництві цибулі

3)         порівняльну перевагу у виробництві цибулі, а Корея — у виробництві льону

4)         порівняльну перевагу у виробництві і льону і цибулі

 

$RR30175,3,2,2,0,2

Якщо Україна за годину виготовляє 5 кг сиру або 1 м кв. полотна, а Німеччина — 1кг сиру або 3 м кв. полотна, то Україна має:

1)         абсолютну перевагу у виробництві сиру, а Німеччина — у виробництві полотна

2)         абсолютну перевагу у виробництві полотна, а Німеччина — у виробництві сиру

3)         порівняльну перевагу у виробництві сиру та абсолютну у виробництві полотна

4)         абсолютну перевагу і у виробництві сиру і у виробництві полотна

 

$RR30176,3,2,2,0,2

Якщо Франція виготовляє за 1 годину 1 комплект білизни або 4 л вина, а Україна — 6 комплектів білизни або 2 л вина, то (виберіть усі варіанти правильних відповідей):

1)         Україна має порівняльну перевагу у виробництві білизни

2)         Україна має порівняльну перевагу у виробництві вина

3)         Франція має порівняльну перевагу у виробництві білизни

4)         Франція має порівняльну перевагу у виробництві вина

 

$RR30177,3,2,2,0,2

Росія може виробляти 1 т пшениці або 5 т нафти, використовуючи одну одиницю ресурсів. Україна може виробляти 2 т пшениці або 4 т нафти, використовуючи також одну одиницю ресурсів. Відповідно:

1)         Росія буде експортувати пшеницю та імпортувати нафту

2)         Україна буде експортувати пшеницю та імпортувати нафту

3)         Україна буде імпортувати пшеницю та імпортувати нафту

4)         Росія не буде експортувати та імпортувати нафту

5)         Україна не буде експортувати та імпортувати нафту

6)         Росія не буде експортувати та імпортувати пшеницю

7)         Україна не буде експортувати та імпортувати пшеницю

 

$RR30178,3,2,2,0,2

Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:

1)         Томас Мальтус

2)         Альфред Маршалл

3)         Давид Рікардо

4)         Бертіл Олін

5)         Адам Сміт

6)         Майкл Портер

7)         Елі Гекшер

 

$RR30179,3,2,2,0,2

Теорію абсолютних переваг вперше сформулював:

1)         Томас Мальтус

2)         Альфред Маршалл

3)         Давид Рікардо

4)         Бертіл Олін

5)         Адам Сміт

6)         Майкл Портер

7)         Елі Гекшер

 

 

$RR30180,3,2,2,0,2

Яку з наведених передумов не взяв до уваги Д. Рікардо, розробляючи теорію порівняльних переваг:

1)         рішення про спеціалізацію приймається з урахуванням транспортних витрат

2)         попит і пропозиція на товар абсолютно еластичні

3)         фактори виробництва мобільні

4)         в обміні беруть участь два товари, що виготовляються у двох різних країнах

 

$RR30181,3,2,2,0,2

Теорія абсолютних переваг стверджує, що:

1)         країна спеціалізується на виробництві тих товарів, за якими вона має менші витрати, ніж інша країна;

2)         спеціалізація кожної країни на виробництві "свого" товару не призводить до збільшення світового продукту

3)         виграш від спеціалізації та міжнародної торгівлі отримує лише одна країна;

4)         фактори виробництва мобільні

 

$RR30182,3,2,2,0,2

Відмінність теорії порівняльних переваг від теорії абсолютних переваг у тому, що:

1)         перша довела вигідність торгівлі навіть між незіставними за рівнем розвитку країнами

2)         першу можна застосувати тільки до розвинутих країн, а другу — до всіх інших країн

3)         перша не дістала такого широкого визнання як друга

4)         перша була науково неспроможною

 

$RR30183,3,2,2,0,2

Недоліком класичних теорій міжнародної торгівлі є (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         нереалістичність вихідних передумов моделей

2)         аналіз торгівлі в динаміці, а не в статиці

3)         неможливість пояснити швидке економічне зростання деяких країн, що розвиваються, всупереч спеціалізації відповідно до порівняльних переваг

4)         відсутність теоретичного обґрунтування

 

$RR30184,3,2,2,0,2

Україна на виробництво шинки витрачає 5 годин праці, а на виробництво пива – 1 годину. Чехія на виробництво шинки витрачає 1 годину праці, а на виробництво пива – 3 години.

1)         Україна має відносну перевагу у виробництві шинки, а абсолютну — у виробництві пива;

2)         Україна має абсолютну та відносну переваги у виробництві пива, а Чехія — абсолютну та відносну переваги у виробництві шинки;

3)         Чехія має відносну перевагу у виробництві шинки, а абсолютну — у виробництві пива;

4)         Чехія має відносну перевагу у виробництві пива, а Україна — у виробництві шинки;

5)         Україна має абсолютну перевагу у виробництві шинки, а Чехія — у виробництві пива;

6)         Україна має абсолютну перевагу у виробництві пива, а відносну - у виробництві шинки;

 

$RR30185,3,2,2,0,2

Робочий час, необхідний для виробництва одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва іншого товару – це

1)         альтернативні витрати

2)         альтернативна ціна

3)         виробничі можливості

4)         міжнародні умови торгівлі

 

$RR30186,3,2,2,0,2

Кількість продуктів від яких слід відмовитись, або якими слід пожертвувати, для виробництва певної кількості іншого продукту – це

1)         альтернативні витрати

2)         альтернативна ціна

3)         виробничі можливості

4)         міжнародні умови торгівлі

 

$RR30187,3,2,2,0,2

Співвідношення експортних та імпортних цін певного товару, як країни в цілому, так і групи країн – це:

1)         альтернативні витрати

2)         альтернативна ціна

3)         виробничі можливості

4)         умови торгівлі

 

$RR30188,3,2,2,0,2

Спроможність країни виробляти товари, коли всі її фактори виробництва повністю та ефективно використовуються – це…

1)         Постійні альтернативні вартості

2)         порівняльна перевага

3)         міжнародні умови торгівлі

4)         виробничі можливості

5)         гранична норма трансформації

 

$RR30189,3,2,2,0,2

Постійна альтернативна вартість означає, що (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         фактори виробництва є досконалими замінниками, або їх використовують в однакових фіксованих пропорціях, щоб виробляти обидва товари

2)         внутрішні умови торгівлі дорівнюють граничній нормі трансформації

3)         навіть коли криві виробничих можливостей в обох країн однакові, вигідна міжнародна торгівля все рівно можлива

4)         ефект масштабу є постійним для обох товарів, тобто подвоєння всіх затрат факторів подвоїть обсяг виробництва

5)         міжнародна торгівля між двома країнами – невигідна.

 

$RR30190,3,2,2,0,2

Зростаюча альтернативна вартість означає, що (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         фактори виробництва є досконалими замінниками, або їх використовують в однакових фіксованих пропорціях, щоб виробляти обидва товари

2)         Гранична норма трансформації є змінною

3)         різні комбінації товарів створюють один і той самий рівень попиту

4)         країни неоднаково забезпечені факторами виробництва

5)         фактори виробництва є частковими (неповними) замінниками один одного і кожен товар виробляють за допомогою різних комбінацій факторів

 

$RR30191,3,2,2,0,2

 Що таке гранична норма трансформації?

1)         ГНТ - це величина приросту сукупного доходу в результаті використання додаткової одиниці праці.

2)         ГНТ - це використання факторів виробництва в однакових фіксованих пропорціях

3)         ГНТ -  це величина, на яку треба зменшити обсяг виробництва одного продукту, щоб обсяг виробництва іншого зріс на одиницю

4)         ГНТ - це зниження витрат виробництва на одиницю продукції в результаті збільшення обсягів виробництва.

5)         ГНТ  показує, на скільки одиниць споживання одного товару потрібно збільшити, щоб повністю компенсувати зменшення споживання іншого товару на одну додаткову одиницю.

 

$RR30192,3,2,2,0,2

Гранична норма трансформації визначається:

1)         нахилом кривої байдужості у будь-якій точці

2)         нахилом кривої виробничих можливостей у будь-якій точці

3)         нахилом кривих однакових вартостей

4)         нахилом променя відносної факторомісткості економіки

5)         довжиною кривої угоди

 

$RR30193,3,2,2,0,2

Що таке гранична норма заміщення?

1)         ГНЗ - це величина приросту сукупного доходу в результаті використання додаткової одиниці праці.

2)         ГНЗ - це використання факторів виробництва в однакових фіксованих пропорціях

3)         ГНЗ -  це величина, на яку треба зменшити обсяг виробництва одного продукту, щоб обсяг виробництва іншого зріс на одиницю

4)         ГНЗ - це зниження витрат виробництва на одиницю продукції в результаті збільшення обсягів виробництва.

5)         ГНЗ  показує, на скільки одиниць споживання одного товару потрібно збільшити, щоб повністю компенсувати зменшення споживання іншого товару на одну додаткову одиницю.

 

$RR30194,3,2,2,0,2

Гранична норма заміщення визначається:

1)         нахилом кривої байдужості у будь-якій точці

2)         нахилом кривої виробничих можливостей у будь-якій точці

3)         нахилом кривих однакових вартостей.

4)         нахилом променя відносної факторомісткості економіки

5)         довжиною кривої угоди.

 

$RR30195,3,2,2,0,2

При міжнародній торгівлі, згідно з теорією порівняльних переваг, оптимальна позиція добробуту виникає, коли:

1)         гранична продуктивність праці рівна міжнародним умовам торгівлі

2)         виробничі можливості і смаки споживачів обох країн однакові

3)         гранична норма трансформації і гранична норма заміщення кожної країни дорівнюють міжнародним умовам торгівлі

4)         виробничі можливості обох країн зростають

5)         гранична продуктивність праці перевищує граничну продуктивність капіталу

 

$RR30196,3,2,2,0,2

За умов досконалої конкуренції, внутрішні умови торгівлі країни дорівнюють(виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         граничній нормі трансформації;

2)         різниці між пропозицією і попитом;

3)         різниці граничної продуктивності праці і граничної норми трансформації;

4)         нахилу кривої виробничих можливостей;

5)         похідній граничної продуктивності праці

 

$RR30197,3,2,2,0,2

Якщо у двох країн є однакові виробничі можливості, але неоднакові смаки споживачів, внутрішні умови торгівлі:

1)         однакові

2)         різні

3)         дорівнюють міжнародним умовам торгівлі

4)         відсутні

5)         дорівнюють граничній продуктивності праці

 

$RR30198,3,2,2,0,2

Якщо  у двох країн є однакові криві виробничих можливостей і однакові смаки споживачів, міжнародна торгівля між ними:

1)         зростає

2)         призводить до повної спеціалізації кожної з країн

3)         призводить до часткової спеціалізації кожної з країн

4)         приносить користь лише більшій з країн

5)         відсутня

 

$RR30199,3,2,2,0,2

Згідно з теорією порівняльних переваг, опукла форма кривої пропозиції країни зумовлена(виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         зміною виробничих можливостей країни

2)         зростанням граничної альтернативної вартості товару, який ця країна експортує

3)         зміною внутрішніх умов торгівлі

4)         збільшенням кількості праці в країні

5)         зменшенням граничної корисності імпортованого товару

 

$RR30200,3,2,2,0,2

Згідно з теорією порівняльних переваг рівновага на міжнародному ринку встановлюється:

1)         в точці перетину двох кривих байдужості країн;

2)         в точці перетину двох кривих пропозицій країн;

3)         в точці перетину кривих виробничих можливостей двох країн

4)         в точці перетину кривої пропозиції країни з променем, що відображає внутрішні умови торгівлі;

5)         в будь-якій точці, яка розташована нижче кривої виробничих можливостей країни.

 

 

$RR30201,3,2,2,0,2

Здатність до виробництва товарів чи послуг з меншими витратами – це…

1)         абсолютна перевага

2)         порівняльна перевага

3)         зростаюча альтернативна вартість

4)         внутрішні умови торгівлі

5)         гранична продуктивність праці.

 

$RR30202,3,2,2,0,2

Здатність до виробництва товарів чи послуг з більшою ефективністю відносно інших галузей економіки - це

1)         абсолютна перевага

2)         порівняльна перевага

3)         зростаюча альтернативна вартість

4)         внутрішні умови торгівлі

5)         гранична продуктивність праці.

 

$RR30203,3,2,2,0,2

Хто з перелічених учених був представником меркантилізму (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) Адам Сміт

2)Елі Гекшер

3) Гаспар Скяруффі

4) Вільям Петті

5) Майкл Портер

 

$RR30204,3,2,2,0,2

Представники якого вчення стверджували, що для досягнення економічного добробуту держава повинна більше експортувати товарів, ніж імпортувати, оскільки у цьому випадку вона одержить вартість активного сальдо їх торгового балансу у вигляді золота, яке буде надходити з країн, що мають дефіцит торгового балансу; підтримка позитивного сальдо торгового балансу дасть змогу, крім того, збільшити внутрішні витрати, виробництво та зайнятість населення?

1) меркантилізм

2) теорія абсолютних переваг

3) теорія порівняльних переваг

4) інституціоналізм

 

$RR30205,3,2,2,0,2

Меркантилісти виступали проти

1) Політики стимулювання експорту з боку держави

2) Використання тарифів або квот для обмеження імпорту

3) Торгової політики, спрямованої на накопичення золота та інших дорогоцінних металів

4) Вільної міжнародної торгівлі без будь-яких обмежень

 

$RR30206,3,2,2,0,2

На відміну від меркантилістів, Адам Сміт стверджував, що:

1) Міжнародна торгівля приносить вигоду тільки одному учаснику за рахунок іншого

2)Державне регулювання торгівлі призводить до максимізації економічного добробуту

3) Усі країни можуть виграти від вільної торгівлі

4) Держава повинна субсидіювати експорт

 

$RR30207,3,2,2,0,2

Згідно з поясненнями міжнародної торгівлі, запропонованими Адамом Смітом:

1) Міжнародна ціна формується на основі попиту

2) Порівняльна перевага зумовлена відмінностями у забезпечені факторами виробництва

3) Умови торгівлі визначаються різними рівнями доходів населення

4) Основу міжнародної торгівлі становлять абсолютні відмінності у виробничих витратах

 

$RR30208,3,2,2,0,2

На відміну від Адама Сміта, Давид Рікардо при пояснені міжнародної торгівлі наголошував на:

1) ролі попиту у формуванні міжнародної ціни

2) ролі пропозиції у формуванні міжнародної ціни

3) порівняльних перевагах

4) абсолютних перевагах

 

$RR30209,3,2,2,0,2

Коли при виробництві певного товару, країна А використовує менше ресурсів у порівнянні з країною В, це означає, що у країни А є:

1) абсолютна перевага у виробництві товару

2) порівняльна перевага у виробництві товару

3) нижча гранична норма трансформації

4) нижча альтернативна вартість виробництва товару.

 

$RR30210,3,2,2,0,2

Відповідно до принципу порівняльних переваг, спеціалізація і торгівля збільшують добробут країни за рахунок того, що:

1) ресурси використовуються з найвищою продуктивністю

2) знижується добробут інших країн-партнерів;

3) усувається проблема безробіття

4) в країні зростають запаси золота та інших дорогоцінних металів

 

$RR30211,3,2,2,0,2

У моделі з двома товарами і двома країнами міжнародна торгівля, згідно з теорією порівняльних переваг, веде до:

1) зростання добробуту споживачів, але тільки в тому випадку, якщо в країні збільшується виробництво обох товарів

2) зростання добробуту споживачів в обох країнах

3) зростання виробництва товарів, але при цьому добробут споживачів залишається сталим

4)зростання добробуту і падіння сукупного виробництва в обох країнах

 

$RR30212,3,2,2,0,2

В результаті міжнародної торгівлі спеціалізація виробництва, згідно з теорією порівняльних переваг, буде:

1) повною і при постійних альтернативних вартостях, і при зростаючих альтернативних вартостях

2) повною при постійних альтернативних вартостях, неповною при зростаючих альтернативних вартостях

3) неповною при постійних альтернативних вартостях, повною при зростаючих альтернативних вартостях

4) неповною і при постійних альтернативних вартостях, і при зростаючих альтернативних вартостях

 

$RR30213,3,2,2,0,2

Після початку міжнародної торгівлі точка споживання в країні, згідно з теорією порівняльних переваг, розташовується

1) нижче кривої виробничих можливостей

2) на кривій виробничих можливостей

3) вище кривої виробничих можливостей

 

$RR30214,3,2,2,0,2

Якщо США за день може виготовити 10 тон сталі або 45 телевізорів, а Великобританія за день може виготовити 5 тон сталі або 20 телевізорів, то це означає, що США володіють абсолютною перевагою у виробництві:

1) сталі

2) телевізорів

3) і сталі, і телевізорів

4) не володіють абсолютною перевагою у виробництві жодного товару

 

$RR30215,3,2,2,0,2

Якщо США за день може виготовити 10 тон сталі або 45 телевізорів, а Великобританія за день може виготовити 5 тон сталі або 20 телевізорів, то це означає, що Великобританія має порівняльну перевагу у виробництві:

1) сталі

2) телевізорів

3) і сталі, і телевізорів

4) не володіє порівняльною перевагою

 

$RR30216,3,2,2,0,2

Якщо США за день може виготовити 10 тон сталі або 45 телевізорів, а Великобританія за день може виготовити 5 тон сталі або 20 телевізорів, то це означає, що при виникненні міжнародної торгівлі між цими країнами, США буде спеціалізуватись на:

1) сталі

2) телевізорах

3) і сталі, і телевізорах

4) не буде спеціалізуватись на жодному з товарів

 

$RR30217,3,2,2,0,2

Якщо США за день може виготовити 15 тон сталі або 45 телевізорів, а Великобританія за день може виготовити 10 тон сталі або 20 телевізорів, то альтернативна вартість виробництва тони сталі у США становить

1) 3 телевізори

2) 10 телевізорів

3) 1,5 телевізори

4) 45 телевізорів

 

$RR30218,3,2,2,0,2

Якщо США за день може виготовити 15 тон сталі або 45 телевізорів, а Великобританія за день може виготовити 10 тон сталі або 20 телевізорів, то взаємовигідна торгівля між країнами буде відбуватися, якщо за 1 тону сталі даватимуть

1) як мінімум 1 телевізор, але не більше 2 телевізорів

2) як мінімум 2 телевізори, але не більше 3 телевізорів

1) як мінімум 3 телевізори, але не більше 4 телевізорів

1) як мінімум 4 телевізори, але не більше 5 телевізорів

 

$RR30219,3,2,2,0,2

Якщо крива виробничих можливостей є вигнутою (опуклою), це вказує, що виробництво відбувається за умов:

1) постійних альтернативних вартостей

2) зростаючих альтернативних вартостей

3) нульових альтернативних вартостей

 

$RR30220,3,2,2,0,2

Зростаючі альтернативні вартості означають, що

1) фактори виробництва є неповними (недосконалими) замінниками один одного

2) фактори виробництва є досконалими замінниками один одного

3) на графіку виробничі можливості відображаються прямою лінією.

 

$RR30221,3,2,2,0,2

За яких умов торгівля між країнами не буде відбуватися при зростаючих альтернативних вартостях, згідно з теорією порівняльних переваг ?

1) однакові смаки, але різні виробничі можливості

2) однакові виробничі можливості, але різні смаки

3) різні смаки і різні виробничі можливості

4) однакові смаки і однакові виробничі можливості

 

$RR30222,3,2,2,0,2

Якщо Південна Корея  може за день виготовити 80 тон сталі або 40 відеокамер, а Японія може за день виготовити 20 тон сталі або 20 відеокамер, то альтернативна вартість відеокамери у Японії становить

1) 1 тону сталі

2) 2 тони сталі

3) 3 тони сталі

4) 4 тони сталі

 

$RR30223,3,2,2,0,2

Якщо Південна Корея  може за день виготовити 80 тон сталі або 40 відеокамер, а Японія може за день виготовити 20 тон сталі або 20 відеокамер, то альтернативна вартість відеокамери у Південній Кореї становить

1) 0,5 тони сталі

2) 1 тону сталі

3)1,5 тони сталі

4) 2 тони сталі

 

$RR30224,3,2,2,0,2

Якщо Південна Корея  може за день виготовити 80 тон сталі або 40 відеокамер, а Японія може за день виготовити 20 тон сталі або 20 відеокамер, то у Японії є абсолютна перевага у виробництві

1) сталі

2) відеокамер

3) і сталі, і відеокамер

4) у Японії немає абсолютної переваги у виробництві жодного товару.

 

$RR30225,3,2,2,0,2

Якщо Південна Корея  може за день виготовити 80 тон сталі або 40 відеокамер, а Японія може за день виготовити 20 тон сталі або 20 відеокамер, то згідно з теорією порівняльних переваг:

1) Південна Корея буде експортувати сталь

2) Південна Корея буде експортувати і сталь, і відеокамери

3) Японія буде експортувати сталь

4) Японія буде експортувати і  сталь, і відеокамери

 

$RR30226,3,2,2,0,2

Якщо Південна Корея  може за день виготовити 80 тон сталі або 40 відеокамер, а Японія може за день виготовити 20 тон сталі або 20 відеокамер, то згідно з теорією порівняльних переваг, який максимальний обсяг сталі Південна Корея буде готова віддати в обмін на 1 відеокамеру?

1) 0,5 тони сталі

2) 1 тону сталі

3)1,5 тони сталі

4) 2 тони сталі

 

$RR30227,3,2,2,0,2

Якщо Південна Корея  може за день виготовити 80 тон сталі або 40 відеокамер, а Японія може за день виготовити 20 тон сталі або 20 відеокамер, то згідно з теорією порівняльних переваг, скільки відеокамер максимально готова буде віддати Японія в обмін на 1 т сталі?

1)  1 відеокамеру

2) 2 відеокамери

3) 3 відеокамери

4) 4 відеокамери

 

$RR30228,3,2,2,0,2

При зростаючих альтернативних вартостях у Гонконгу та Тайваню існують однакові виробничі можливості. За яких умов, згідно з теорією порівняльних переваг, між цими країнами можлива торгівля?

1) торгівля можлива, якщо у споживачів цих країн різні смаки

2) торгівля можлива, якщо існує економія масштабу

3) торгівля можлива при існуванні відмінностей у курсах валют

4) торгівля неможлива.

 

$RR30229,3,2,2,0,2

Якщо міжнародні умови торгівлі знаходяться між внутрішніми умовами торгівлі двох країн, то, згідно з теорією порівняльних переваг:

1) не існує передумов для торгівлі між країнами

2) обидві країни отримують вигоду від торгівлі

3) лише одна країна отримуватиме вигоду від торгівлі

4) одна країна отримує вигоду, інша країна терпить збитки від торгівлі

 

$RR30230,3,2,2,0,2

У країні виробляється 1000 тон алюмінію або 2000 тон сталі. Альтернативна вартість сталі становить:

1) 4 тони алюмінію

2) 2 тони алюмінію

3) 0,5 тон алюмінію

4) 0,25 тон алюмінію

 

$RR30231,3,2,2,0,2

У країні виробляється 1000 тон алюмінію або 2000 тон сталі. Альтернативна вартість алюмінію становить:

1) 4 тони сталі

2) 2 тони сталі

3) 0,5 тон сталі

4) 0,25 тон сталі

 

$RR30232,3,2,2,0,2

Якщо в країні повністю та ефективно використовуються фактори виробництва, за відсутності міжнародної торгівлі точка споживання і виробництва буде, згідно з теорією порівняльних переваг, знаходитись:

1) на кривій виробничих можливостей

2) праворуч від кривої виробничих можливостей

3) ліворуч від кривої виробничих можливостей

 

 

$RR30233,3,2,2,0,2

Якщо у Канаді альтернативні вартості – зростаючі, то графік виробничих можливостей матиме форму

1) опуклої кривої

2) вертикальної прямої

3) горизонтальної прямої

4) прямої, нахил якої дорівнює граничній нормі трансформації

 

$RR30234,3,2,2,0,2

Якщо у Канаді альтернативні вартості – постійні, то графік виробничих можливостей матиме форму

1) опуклої кривої

2) вертикальної прямої

3) горизонтальної прямої

4) прямої, нахил якої дорівнює граничній нормі трансформації

 

$RR30235,3,2,2,0,2

Згідно з теорією порівняльних переваг , вигоди від міжнародної торгівлі зростають, коли

1) точка споживання в країні розміщується нижче від кривої виробничих можливостей

2) точка споживання в країні розміщується на кривій виробничих можливостей

3) міжнародні умови торгівлі перевищують внутрішню ціну, яка існувала до початку торгівлі

4) міжнародні умови торгівлі дорівнюють внутрішній ціні, яка існувала до початку торгівлі

 

$RR30236,3,2,2,0,2

Теорія порівняльних переваг Давида Рікардо має ряд недоліків та обмежень, тому що:

1) Ґрунтується на припущенні про існування тільки одного фактора виробництва — праці.

2) Ґрунтується на припущенні про існування тільки одного фактора виробництва — капіталу.

3) Ґрунтується на припущенні про існування тільки одного фактора виробництва — землі.

4) Ґрунтується на припущенні про існування тільки одного фактора виробництва — підприємницького хисту.

 

$RR30237,3,2,2,0,2

Припустимо, що існує тільки один фактор виробництва – праця. У США зарплата становить 20 дол. на годину, а у Великобританії – 10 дол. на годину. Виробничі витрати будуть нижчими у США, якщо:

1) продуктивність праці у США становить 40 одиниць на годину, а у Великобританії – 15 одиниць на годину

2) продуктивність праці у США становить 30 одиниць на годину, а у Великобританії – 20 одиниць на годину

3) продуктивність праці у США становить 20 одиниць на годину, а у Великобританії – 30 одиниць на годину

продуктивність праці у США становить 15 одиниць на годину, а у Великобританії – 25 одиниць на годину

 

$RR30238,3,2,2,0,2

Відповідно до теорії Давида Рікардо, країна буде володіти порівняльною перевагою по товару, при виробництві якого

1) продуктивність праці є відносно нижчою

2) продуктивність праці є відносно вищою

3) мобільність праці є відносно нижчою

4) мобільність праці є відносно вищою

 

$RR30239,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень не входить до припущень моделі порівняльних переваг Д.Рікардо?

1) існують лише дві країни і два товари

2) якість товарів відрізняється і різних країнах

3) праця – єдиний фактор виробництва

4) праця є мобільною всередині країни.

 

$RR30240,3,2,2,0,2

Криві байдужості на графіку вигод від торгівлі відображають, згідно з теорією порівняльних переваг

1) рівень доходу споживачів

2) ціни на фактори виробництва

3) смаки і вподобання споживачів

4) рівень продуктивності

 

$RR30241,3,2,2,0,2

Якщо додати криві байдужості на графік виробничих можливостей, можна визначити (згідно з теорією порівняльних переваг):

1) внутрішні умови торгівлі

2) форму кривої виробничих можливостей

3) існування абсолютної чи порівняльної переваги

4) альтернативну вартість товару

 

$RR30242,3,2,2,0,2

Згідно з теорією порівняльних переваг за відсутності торгівлі рівновага на внутрішньому ринку встановлюється, коли крива байдужості

1) знаходиться вище кривої виробничих можливостей

2) дотикається до кривої виробничих можливостей

3) двічі перетинає криву виробничих можливостей

4) знаходиться нижче кривої виробничих можливостей

 

$RR30243,3,2,2,0,2

Використання кривих байдужості, згідно з теорією порівняльних переваг, дозволяє визначити

1) умови торгівлі

2) точку максимізації продуктивності факторів виробництва

3) точку, в якій країна втрачає свою конкурентоспроможність

4) точку, в якій гранична норма трансформації дорівнює нулю

 

$RR30244,3,2,2,0,2

При існуванні міжнародної торгівлі, рівень задоволення попиту, згідно з теорією порівняльних переваг, є найвищим, коли

1) споживання переміщується до найвищої можливої кривої байдужості

2) гранична норма заміщення досягає мінімального рівня

3) споживання є не меншим, ніж за відсутності торгівлі

4) гранична норма заміщення перевищує граничну норму трансформації

 

$RR30245,3,2,2,0,2

Згідно з теорією порівняльних переваг, торгівля між двома країнами неможлива, якщо в цих країн:

1) однакові криві байдужості, але різні криві виробничих можливостей

2) однакові криві виробничих можливостей, але різні криві байдужості

3) різні криві байдужості і криві виробничих можливостей

4) однакові криві байдужості і криві виробничих можливостей

 

$RR30246,3,2,2,0,2

Між США і Канадою існує режим вільної торгівлі. У моделі з двома товарами і двома країнами, вся вигода від торгівлі припаде США(згідно з теорією порівняльних переваг), якщо:

1) міжнародні умови торгівлі дорівнюють граничній нормі трансформації США

2) міжнародні умови торгівлі дорівнюють граничній нормі трансформації Канади

3) США самостійно вироблятиме обидва товари для задоволення внутрішнього попиту

4) США повністю спеціалізуватиметься на виробництві тільки одного товару

 

$RR30247,3,2,2,0,2

В умовах вільної торгівлі між Швецією та Нідерландами, згідно з теорією порівняльних переваг, вся вигода від торгівлі припаде Швеції, якщо

1) міжнародні умови торгівлі дорівнюють внутрішнім умовам торгівлі Нідерландів

2) міжнародні умови торгівлі дорівнюють внутрішнім умовам торгівлі Швеції

3) Швеція самостійно вироблятиме обидва товари для задоволення внутрішнього попиту

4) Швеція повністю спеціалізуватиметься на виробництві тільки одного товару

 

$RR30248,3,2,2,0,2

Хто з перелічених учених був представником меркантилізму:

1) Адам Сміт

2)Елі Гекшер

3) Роберт Вернон

4) Вільям Петті

5) Майкл Портер

 

$RR30249,3,2,2,0,2

Хто з перелічених учених був представником меркантилізму (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) Адам Сміт

2)Елі Гекшер

3) Томас Ман

4) Вільям Петті

5) Майкл Портер

 

$RR30250,3,2,2,0,2

При використанні теорії порівняльних переваг можна визначити лише загальні межі, в яких встановиться рівновага при міжнародній торгівлі. Це пояснюється тим, що Д.Рікардо у своїй теорії не враховував впливу:

1) попиту

2) пропозиції

3) альтернативних вартостей

4) праці

 

$RR30251,3,2,2,0,2

Міжнародні умови торгівлі згідно, з теорією порівняльних переваг, визначаються цінами

1) на всі товари, які були імпортовані до країни

2) на всі товари, які були експортовані з країни

3) на експорт та імпорт

4) на сировину і товари обробної промисловості

 

$RR30252,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень не входить до припущень моделі порівняльних переваг Д.Рікардо?

1) праця – єдиний фактор виробництва

2)витрати виробництва постійні

3) існує досконала конкуренція

4) витрати на транспортування залежать виключно від відстані між країнами

 

$RR30253,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень не входить до припущень моделі порівняльних переваг Д.Рікардо?

1) транспортні витрати на перевезення товару з однієї країни до іншої дорівнюють нулю

2) між країнами існує вільна торгівля

3) фірми при прийнятті рішень орієнтуються на максимізацію прибутку

4) праця немобільна всередині країні, але володіє міжнародною мобільністю

 

$RR30254,3,2,2,0,2

Чим зумовлена неповна спеціалізація згідно з теорією порівняльних переваг?

1) зростаючими альтернативними вартостями

2) вільною торгівлею

3) постійними альтернативними вартостями

4) спадними альтернативними вартостями

 

$RR30255,3,2,2,0,2

Якщо країни є однакового розміру і мають однакові смаки, то вигоди від торгівлі, згідно з теорією порівняльних переваг:

1) розподіляються порівну

2) неможливо визначити

3) не існують

4) повністю припадають країні, яка володіє абсолютною перевагою

 

$RR30256,3,2,2,0,2

Які з перелічених тверджень є правильними (виберіть усі варіанти правильних відповідей)?

1)відповідно до концепції меркантилізму, добробут країни зростає, коли  експорт перевищує імпорт

2) меркантилісти стверджували що вільна торгівля – найкращий спосіб збільшити добробут країни

3) меркантилісти стверджували, що при торгівлі одна країна виграє за рахунок свого партнера, тому торгівля вигідна не для всіх

4) відповідно до доктрини «ціни-золото-потоки» Д. Х’юма, перевищення експорту над імпортом веде до зниження цін всередині країни

 

$RR30257,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1)У своїх теоріях А.Сміт та Д.Рікардо визначали конкурентоспроможність країн на основі аналізу попиту.

2) Відповідно до принципу абсолютної переваги, міжнародна торгівля вигідна всім у світі, якщо одна країна має абсолютну перевагу у витратах при виробництві одного товару, а інша країна має абсолютну перевагу у витратах в при виробництві іншого товару.

3) Принцип абсолютної переваги стверджує, що взаємовигідна торгівля може мати місце, навіть якщо одна країна є абсолютно більш ефективною у виробництві всіх товарів.

4) Підстави для існування міжнародної торгівлі вперше пояснив Адам Сміт, вивівши принцип порівняльної переваги.

 

$RR30258,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1) Принцип порівняльної переваги твердить, що країна повинна спеціалізуватись і експортувати той товар, у виробництві якого її абсолютна перевага є найменшою

2) Згідно з припущеннями теорії порівняльних переваг Д.Рікардо, існує лише дві країни і два товари, праця вільно переміщуватись всередині країни і ринки функціонують в умовах досконалої конкуренції

3) Якщо США є більш ефективними у виробництві обох товарів, ніж Великобританія, взаємовигідна торгівля між ними неможлива

4) Країна не може мати абсолютну перевагу у виробництві усіх товарів

 

$RR30259,3,2,2,0,2

Які з перелічених тверджень є правильними (виберіть усі варіанти правильних відповідей)?

1) Основне обмеження теорії порівняльних переваг Д.Рікардо полягає в тому, що він враховував лише один фактор виробництва – капітал.

2) Сучасні теорії торгівлі мають перевагу порівняно з теорією Рікардо, оскільки враховують усі фактори виробництва.

3) Постійні альтернативні вартості означають, що фактори виробництва є досконалими замінниками, незалежно від того, в якій точці кривої виробничих можливостей ми знаходимось.

4) Постійні альтернативні вартості пояснюються зростаючим ефектом масштабу.

 

$RR30260,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1) при зростаючих альтернативних вартостях країна повністю спеціалізується на виробництві товару, по якому вона володіє порівняльною перевагою; при постійних альтернативних вартостях країна частково спеціалізується на виробництві товару, по якому вона володіє порівняльною перевагою

2) крива виробничих можливостей вказує на комбінацію двох товарів, виробництво яких можуть забезпечити фактори виробництва країни, якщо вони повністю і ефективно використовуються.

3) міжнародна торгівля, згідно з теорією порівняльних переваг, веде до зростання добробуту, якщо країна може забезпечити такий рівень споживання, який лежить нижче (зліва) від кривої виробничих можливостей.

4) якщо при наявності міжнародної торгівлі точка споживання лежить на кривій виробничих можливостей, то країна , згідно з теорією порівняльних переваг, досягає більшого рівня споживання, ніж це було можливо без торгівлі.

 

$RR30261,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є невірним?

1) Якщо продуктивність німецької комп'ютерної індустрії зростає швидше, ніж продуктивність японської комп'ютерної індустрії, альтернативна вартість кожного комп'ютера, виробленого в Японії, збільшується в порівнянні з альтернативною вартістю комп'ютера, виробленого в Німеччині.

2) при постійних альтернативних вартостях країна отримає більшу вигоду від торгівлі, якщо буде лише частково спеціалізуватись на товарі, у якому вона має порівняльну перевагу.

3)відповідно до принципу порівняльних переваг, вільна торгівля стимулює перетікання факторів виробництва з галузей з низькою продуктивністю у галузі з вищою продуктивністю

 

$RR30262,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1) При постійних альтернативних витратах порівняльні переваги країни залежать лише від стану внутрішнього попиту

2) основною ідеєю меркантилізму є те, що багатство країни залежить від кількості товарів і послуг, які виробляються в країні

3) Відповідно до концепції Адама Сміта, міжнародна торгівля – це гра з позитивною сумою, оскільки виграш отримують усі учасники торгівлі

4) Адам Сміт вперше продемонстрував, чому виграш від торгівлі для однієї країни означає програш для іншої

 

$RR30263,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є невірним?

1) Адам Сміт вважав, що багатство країни – це золото, срібло та інші дорогоцінні метали

2) гранична норма трансформації, згідно з теорією порівняльних переваг, дорівнює нахилу кривої виробничих можливостей

3) теорія порівняльних переваг Рікардо не враховує чинник попиту при визначені відносних цін на товари

4) Якщо у Аргентини є порівняльна перевага у виробництві яловичини, порівняно з кавою, то Аргентині слід спеціалізуватись на виробництві яловичини.

 

$RR30264,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1) Якщо в Канаді продуктивність праці і зарплати вищі ніж в Мексиці, то і вироблені в Канаді товари неодмінно будуть дорожчими ніж у Мексиці.

2) при відсутності торгівлі, згідно з теорією порівняльних переваг,  рівновага встановлюється в точці, в якій крива байдужості дотикається до кривих виробничих можливостей

3) при існуванні міжнародної торгівлі неможливо досягти вищої кривої байдужості, ніж при автаркії

 

$RR30265,3,2,2,0,2

Теорію співвідношення факторів виробництва вперше сформулювали (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         Томас Мальтус

2)         Альфред Маршалл

3)         Давид Рікардо

4)         Бертіл Олін.

5)         Адам Сміт;

6)         Майкл Портер;

7)         Елі Гекшер

 

$RR30266,3,2,2,0,2

Якщо в США 120 млн робітників і 200 млн га землі, а в Мексиці — 90 млн робітників і 30 млн га землі, то в якому напрямку буде відбуватись торгівля між країнами, згідно з теорією Гекшера-Оліна?

1)         США експортують трудомісткі товари, а Мексика експортує землемісткі товари.

2)         США експортують і трудомісткі товари, і землемісткі, а Мексика експортує тільки працемісткі.

3)         США експортують землемісткі товари, а Мексика експортує і трудомісткі і землемісткі товари.

4)         США тільки імпортують, а Мексика експортує обидва види товарів.

5)         США експортують землемісткі товари, а Мексика експортує працемісткі товари.

 

$RR30267,3,2,2,0,2

Теорема Гекшера — Оліна:

1)         стверджує, що експорт товарів завжди мусить перевищувати імпорт товарів для зростання добробуту країни

2)         заперечує класичні теорії зовнішньої торгівлі

3)         пояснює зростання внутрішньофірмової торгівлі всередині ТНК

4)         немає правильної відповіді.

 

$RR30268,3,2,2,0,2

Парадокс Леонтьєва:

1)         стверджує, що міжнародна торгівля між країнами, які подібні за економічним станом, не вигідна

2)         ставить під сумнів теорію Гекшера — Оліна

3)         заперечує теорію абсолютних переваг

4)         заперечує теорію порівняльних переваг

 

$RR30269,3,2,2,0,2

Показник, що визначає відносні витрати факторів виробництва на створення певного товару – це

1)         умови торгівлі

2)         фактороінтенсивність товару

3)         капіталомісткість

4)         факторонасичесність країни

 

$RR30270,3,2,2,0,2

Показник, що визначає відносні витрати капіталу на створення певного товару – це

1)         альтернативна ціна

2)         фактороінтенсивність товару

3)         капіталомісткість

4)         факторонасичесність країни

 

$RR30271,3,2,2,0,2

Показник, що визначає відносні витрати праці на створення певного товару – це

1)         альтернативна ціна

2)         фактороінтенсивність товару

3)         трудомісткість

4)         факторонасичесність країни

 

$RR30272,3,2,2,0,2

Показник, що визначає відносну забезпеченість країни факторами виробництва – це

1)         альтернативна ціна

2)         фактороінтенсивність товару

3)         трудомісткість

4)         факторонасичесність країни

 

$RR30273,3,2,2,0,2

Коли формується комбінація найменших затрат факторів, згідно з теорією Гекшера-Оліна? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1)         коли співвідношення граничного продукту і ціни кожного фактора вирівнюється по усіх факторах

2)         в точці перетину кривих пропозиції обох країн

3)         в точці дотику кривої однакової вартості та кривої однакової кількості

4)         коли при виробництві товару використовується лише один фактор виробництва

5)         при виробництві імпортозаміщуючого товару

 

$RR30274,3,2,2,0,2

Обладнання, будівлі, виробниче устаткування – це…

1)         суспільний капітал

2)         людський капітал

3)         технологічний прогрес

4)         реальний капітал

5)         інвестиції

 

$RR30275,3,2,2,0,2

Транспорт, комунікації, освіта, інші складові інфраструктури – це..

1)         суспільний капітал

2)         людський капітал

3)         технологічний прогрес

4)         реальний капітал

5)         інвестиції

 

$RR30276,3,2,2,0,2

У країні виробляють 2 товари – Х (працемісткий) та Y (капіталомісткий). Що відбудеться з виробництвом товарів при зростанні кількості капіталу, згідно з теоремою Рибчинського?

1)         виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х залишиться незмінним

2)         виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х скоротиться

3)         виробництво обох товарів зросте

4)         виробництво товару Х зросте, виробництво товару  Y залишиться незмінним

5)         виробництво товару Х зросте, виробництво товару  Y скоротиться

 

$RR30277,3,2,2,0,2

У країні виробляють 2 товари – Х (працемісткий) та Y (капіталомісткий). Що відбудеться з виробництвом товарів при зростанні кількості праці, згідно з теоремою Рибчинського?

1)         виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х залишиться незмінним;

2)         виробництво товару Y зросте, виробництво товару Х скоротиться;

3)         виробництво обох товарів зросте;

4)         виробництво товару Х зросте, виробництво товару  Y залишиться незмінним.

5)         виробництво товару Х зросте, виробництво товару  Y скоротиться.

 

$RR30278,3,2,2,0,2

Як називається сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці?

1)         суспільний капітал

2)         людський капітал

3)         технологічний прогрес

4)         реальний капітал

5)         робоча сила

 

$RR30279,3,2,2,0,2

Виробництво 1000 телефонів потребує 10 од. капіталу та 5 год. праці. Виробництво 1000 калькуляторів потребує 4 од. капіталу та 8 год. праці

1)         Телефони є відносно працемістким товаром, а калькулятори відносно капіталомістким

2)         Телефони і калькулятори є відносно працемістким товаром

3)         Телефони є відносно капіталомістким товаром, а калькулятори відносно працемістким

4)         Телефони і калькулятори є відносно капіталомістким товаром

 

$RR30280,3,2,2,0,2

Виробництво 1000 зошитів потребує 20 од. капіталу та 40 год. праці. Виробництво 1000 кулькових ручок потребує 32 од. капіталу та 16 год. праці.

1)         Зошити є відносно працемістким товаром, а кулькові ручки відносно капіталомістким

2)         Зошити і кулькові ручки є відносно працемісткими товарами

3)         Зошити є відносно капіталомістким товаром, а кулькові ручки відносно працемістким

4)         Зошити і кулькові ручки є відносно капіталомісткими товарами

 

$RR30281,3,2,2,0,2

Виробництво 1000 мопедів потребує 30 од. капіталу та 15 год. праці. Виробництво 1000 велосипедів потребує 12 од. капіталу та 24 год. праці.

1)         Мопед є відносно працемістким товаром, а велосипед відносно капіталомістким

2)         Мопеди і велосипеди є відносно працемісткими товарами

3)         Мопед є відносно капіталомістким товаром, а велосипед відносно працемістким

4)         Мопеди і велосипеди є відносно капіталомісткими товарами

 

$RR30282,3,2,2,0,2

Виробництво 1 т соку потребує 40 од. капіталу та 20 год. праці. Виробництво 1 т джему потребує 16 од. капіталу та 32 год. праці.

1)         Сік є відносно працемістким товаром, а джем відносно капіталомістким

2)         Сік і джем є відносно працемісткими товарами

3)         Сік є відносно капіталомістким товаром, а джем відносно працемістким

4)         Сік і джем є відносно капіталомісткими товарами

 

$RR30283,3,2,2,0,2

В.Леонтьєв представив аналіз, в якому було виявлено, що США – найбагатша на капітал держава у світі, експортувала трудомісткі товари та імпортувала капіталомісткі товари, що суперечило теорії співвідношення факторів виробництва у:

1)         1922 р.

2)         1944 р.

3)         1954 р.

4)         1970 р.

5)         1976 р.

 

$RR30284,3,2,2,0,2

Твердження, відповідно до якого країна експортує товар, для якого інтенсивно використовується її відносно надлишкові фактори виробництва, і імпортує товари, для яких вона відчуває відносний недолік факторів виробництва відображено в (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         теорії абсолютної переваги;

2)         теорії відносної переваги;

3)         теорії співвідношення факторів виробництва;

4)         теоремі Гекшера-Оліна;

5)         «парадоксі Леонтьєва».

 

$RR30285,3,2,2,0,2

Аналіз, в результаті якого було виявлено, що США – найбагатша на капітал держава у світі, експортувала трудомісткі товари та імпортувала капіталомісткі товари, що суперечило теорії співвідношення факторів виробництва, зробив (-ла):

1)         Семен Десницький;

2)         Джон М.Кейнс;

3)         Роберт Даніел

4)         Василь Леонтьєв;

5)         Джоан Рібінсон.

 

$RR30286,3,2,2,0,2

У якій концепції йдеться про те, що за умови повного використання факторів виробництва до та після встановлення торговельних відносин, зростання ціни надлишкового фактору та зменшення ціни дефіцитного ресурсу внаслідок участі країни в міжнародній торгівлі веде до того, що реальні доходи власників надлишкового фактору зростають, тоді як реальні доходи власників дефіцитного фактору виробництва зменшуються.

1)         теорії порівняльних переваг Рікардо;

2)         «парадоксі Леонтьєва»;

3)         теоремі Самуельсона;

4)         теоремі Рибчинського;

5)         теорії М. Познара.

 

$RR30287,3,2,2,0,2

У .......... йдеться про те, що збільшення пропозиції одного фактору виробництва веде до абсолютного збільшення випуску того товару, у виробництві якого цей фактор використовується відносно інтенсивно, а також до абсолютного скорочення виробництва іншого товару, випуск якого базується на відносно інтенсивному використанні іншого фактору, пропозиція якого не змінюється.

1)         теорії порівняльних переваг Рікардо

2)         «парадоксі Леонтьєва»

3)         теоремі Столпера-Семуельсона

4)         теоремі Рибчинського

5)         теорії М. Познара.

 

$RR30288,3,2,2,0,2

Криву, що показує всі можливі комбінації ресурсів (L, K), які дозволяють отримати певний фіксований обсяг виробництва (Q) називають:

1)         кривою байдужості;

2)         кривою виробничих можливостей;

3)         кривою Лаффера;

4)         ізоквантою;

5)         ізокостою.

 

$RR30289,3,2,2,0,2

Пряму лінію, всі точки якої відповідають різним варіантам сполучень факторів однакової сукупної вартості виробництва називають:

1)         кривою байдужості;

2)         кривою виробничих можливостей;

3)         кривою Лаффера;

4)         ізоквантою;

5)         ізокостою;

6)         імітаційним лагом.

 

$RR30290,3,2,2,0,2

Яка з перелічених концепцій стверджує, що країни експортують товари, при виробництві яких інтенсивного використовуються надлишкові фактори та імпортують продукти, при виробництві яких інтенсивного використовуються дефіцитні для них фактори.

1)теорія Ліндера

2) теорія життєвого циклу продукту

3) теорія Д.Х’юма

4) теорія Гекшера-Оліна

 

$RR30291,3,2,2,0,2

Яку теорію поставив під сумнів парадокс Леонтьєва?

1) порівняльних переваг

2)співвідношення факторів виробництва

3) перехресного попиту

4) абсолютних переваг

 

$RR30292,3,2,2,0,2

Припустимо, що в країні А за відсутності зовнішньої торгівлі є відносний надлишок праці і відносний дефіцит землі. Ціна якого ресурсу зросте після початку вільної торгівлі, згідно з теоремою Самуельсона?

1) праці

2) землі

3) і праці, і землі

4) ціна жодного ресурсу не зросте

 

$RR30293,3,2,2,0,2

Елі Гекшер і Бертіл Олін розробили теорію, яка наголошує на різниці

1) рівнів доходів у різних країнах

2) смаків і уподобань в різних країнах

3) співвідношення факторів виробництва в різних країнах

4) продуктивності праці в різних країнах

 

$RR30294,3,2,2,0,2

У Гонконгу є відносний надлишок праці, у Канаді є відносний надлишок капіталу. В обох країнах виробництво сорочок є працеінтенсивним, а виробництво комп’ютерів – капіталоінтенсивним. Згідно з теорією Гекшера-Оліна, Гонконг…

1) буде експортувати сорочки і комп’ютери

2) буде експортувати сорочки

3) буде експортувати комп’ютери

4) буде імпортувати і сорочки і комп’ютери

 

$RR30295,3,2,2,0,2

Парадокс Леонтьєва…

1) стосувався теорії життєвого циклу продукції

2) продемонстрував, що США експортують працемісткі товари

3) довів, що в основі міжнародної торгівлі лежить різниця в доходах країн

4) припускав, що при невеликому випуску продукції спостерігається від’ємний ефект масштабу

 

$RR30296,3,2,2,0,2

Теорія Гекшера-Оліна пояснює виникнення порівняльних переваг країни як наслідок

1) економії масштабу при зростанні обсягів виробництва

2) відносного надлишку різних факторів виробництва

3) відносної вартості праці

4) розвитку технологій

 

$RR30297,3,2,2,0,2

Торговельна модель економістів Гекшера та Оліна передбачає, що…

1) абсолютні переваги впливають на розподіл виграшу від торгівлі між країнами

2) порівняльні переваги впливають на розподіл виграшу від торгівлі між країнами

3) поділ праці обмежується розміром світового ринку

4) країна експортує ті товари, для яких найкраще підходить її співвідношення факторів виробництва

 

$RR30298,3,2,2,0,2

Відповідно до теорії співвідношення факторів виробництва, країна, яка відносно добре забезпечена землею, буде

1) спеціалізуватись виключно на сільськогосподарській продукції

2) експортувати землемістку продукцію

3) імпортувати землемістку продукцію

4) залучати інвестиції у основний капітал

 

$RR30299,3,2,2,0,2

Припущення теорії співвідношення факторів виробництва включають (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) в обох країнах технологія така, що забезпечується незмінний ефект масштабу

2) фактори виробництва можуть переміщуватись між країнами

3) у країнах є різні смаки і вподобання споживачів

4) пропозиція факторів у кожній країні фіксована та їх переміщення можливе між секторами всередині країн

 

$RR30300,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1) Відповідно до теорії Рікардо, порівняльна перевага залежить від відносної різниці у продуктивності праці

2) Теорія Гекшера-Оліна припускає, що відносні різниці у продуктивності праці лежать в основі порівняльної переваги

3) Теорія співвідношення факторів виробництва стверджує, що в основі порівняльної переваги лежить відносна забезпеченість країни золотом та іншими цінними металами

4) Теорія співвідношення факторів виробництва стверджує, що країна експортує товар, при виробництві якого інтенсивно використовується той фактор, що в даній країні є у дефіциті.

 

$RR30301,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1) Теорія співвідношення факторів виробництва стверджує, що країна імпортує той товар, при виробництві якого інтенсивно використовується фактор, що в даній країні є у надлишку.

2) Згідно з теорією Гекшера-Оліна, якщо в країні надлишковим фактором є земля, то ця країна експортуватиме землемісткі товари, а якщо в країні надлишковим фактором є праця, то ця країна експортуватиме працемісткі товари

3) Теорія Гекшера-Оліна передбачає, що країна, яка спочатку експортувала певний товар, через певний проміжок часу починає його імпортувати.

4) Теорія Гекшера-Оліна наголошує на ролі попиту у створенні порівняльних переваг

 

$RR30302,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є невірним?

1) Теорія співвідношення факторів виробництва стверджує, що в результаті спеціалізації і торгівлі виникає тенденція до вирівнювання цін на фактори виробництва

2) Згідно з теорією співвідношення факторів виробництва, в результаті спеціалізації і міжнародної торгівлі, ціна на дешеві фактори виробництва знижується, а відносно дорогі фактори виробництва стають ще дорожчими

3) Згідно з теоремою Самуельсона, унаслідок міжнародної торгівлі зменшується різниця у відносних цінах на фактори виробництва у різних країнах.

4) Емпіричне дослідження В. Леонтьева поставили під сумнів правильність теорії Гекшера-Оліна.

 

$RR30303,3,2,2,0,2

У країні виробляють 2 товари – мопеди та велосипеди. Виробництво 1000 мопедів потребує 30 од. капіталу та 15 год. праці. Виробництво 1000 велосипедів потребує 12 од. капіталу та 24 год. праці. Що відбудеться з виробництвом товарів згідно з теоремою Рибчинського, якщо кількість капіталу зросте, а кількість праці залишиться незмінною?

1)         виробництво велосипедів зросте, виробництво мопедів залишиться незмінним;

2)         виробництво велосипедів зросте, виробництво мопедів скоротиться;

3)         виробництво обох товарів зросте;

4)         виробництво мопедів зросте, виробництво велосипедів залишиться незмінним.

5)         виробництво мопедів зросте, виробництво велосипедів скоротиться.

 

$RR30304,3,2,2,0,2

У країні виробляють 2 товари – мопеди та велосипеди. Виробництво 1000 мопедів потребує 30 од. капіталу та 15 год. праці. Виробництво 1000 велосипедів потребує 12 од. капіталу та 24 год. праці. Що відбудеться з виробництвом товарів згідно з теоремою Рибчинського, якщо кількість праці зросте, а кількість капіталу залишиться незмінною?

1)         виробництво велосипедів зросте, виробництво мопедів залишиться незмінним;

2)         виробництво велосипедів зросте, виробництво мопедів скоротиться;

3)         виробництво обох товарів зросте;

4)         виробництво мопедів зросте, виробництво велосипедів залишиться незмінним.

5)         виробництво мопедів зросте, виробництво велосипедів скоротиться.

 

$RR30305,3,2,2,0,2

У країні виробляють 2 товари – сік і джем. Виробництво 1 т соку потребує 40 од. капіталу та 20 год. праці. Виробництво 1 т джему потребує 16 од. капіталу та 32 год. праці. Що відбудеться з виробництвом товарів згідно з теоремою Рибчинського, якщо кількість капіталу зросте, а кількість праці залишиться незмінною?

1)         виробництво джему зросте, виробництво соку залишиться незмінним;

2)         виробництво джему зросте, виробництво соку скоротиться;

3)         виробництво обох товарів зросте;

4)         виробництво соку зросте, виробництво джему залишиться незмінним.

5)         виробництво соку зросте, виробництво джему скоротиться.

 

$RR30306,3,2,2,0,2

У країні виробляють 2 товари – сік і джем. Виробництво 1 т соку потребує 40 од. капіталу та 20 год. праці. Виробництво 1 т джему потребує 16 од. капіталу та 32 год. праці. Що відбудеться з виробництвом товарів згідно з теоремою Рибчинського, якщо кількість праці зросте, а кількість капіталу залишиться незмінною?

1)         виробництво джему зросте, виробництво соку залишиться незмінним;

2)         виробництво джему зросте, виробництво соку скоротиться;

3)         виробництво обох товарів зросте;

4)         виробництво соку зросте, виробництво джему залишиться незмінним.

5)         виробництво соку зросте, виробництво джему скоротиться.

 

$RR30307,3,2,2,0,2

Теорія міжнародного життєвого циклу товару:

1)         пояснює невідповідність структури експорту і структури факторів виробництва експортних товарів

2)         характеризує зовнішню торгівлю у світовій економіці під кутом зору внутрішньофірмової торгівлі ТНК

3)         є частиною концепції абсолютної переваги

4)         стверджує, що однаковий життєвий цикл характеризує всю зовнішню торгівлю товарами у світовій економіці

 

$RR30308,3,2,2,0,2

Відмова від класичних теорій, які пояснювали міжнародну торгівлю, була викликана (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         переважним зростанням торгівлі всередині ТНК

2)         більш швидким темпом зростання торгівлі між розвинутими країнами, ніж між ними і країнами, що розвиваються

3)         інтенсивним зростанням внутрішньогалузевої торгівлі між країнами з однаковим рівнем розвитку;

4)         парадоксом Леонтьєва

5)         тим, що класичні теорії розглядали лише торгівлю двома товарами між двома країнами

 

$RR30309,3,2,2,0,2

Автором теорії міжнародного життєвого циклу товару був:

1)         М.Портер

2)         А. Маршал

3)         С.Ліндер

4)         Р.Вернон

5)         Ф.Рут

 

$RR30310,3,2,2,0,2

Експорт та імпорт товарів, що належать до однієї й тієї самої товарної групи називають

1)         зворотна торгівля

2)         реекспорт

3)         внутрішньогалузева торгівля

4)         альтернативною вартістю

 

$RR30311,3,2,2,0,2

Яка теорія стверджує, що країна досягає успіху в тій чи іншій галузі завдяки взаємодії конкурентних переваг у чотирьох національних детермінантах: факторних умовах, умовах попиту, споріднених та обслуговуючих галузях, стратегії фірм, їх структурі та конкуренції?

1)         теорія порівняльних переваг

2)         теорія співвідношення факторів виробництва

3)         теорія конкурентних переваг

4)         теорія перехресного попиту

5)         теорія міжнародного життєвого циклу товару

6)         теорія внутрішньогалузевої торгівлі

 

$RR30312,3,2,2,0,2

Яка теорія стверджує, що виробництво деяких видів продукції переміщується з країни в країну в залежності від етапу циклу?

1)         теорія порівняльних переваг

2)         теорія співвідношення факторів виробництва

3)         теорія конкурентних переваг

4)         теорія перехресного попиту

5)         теорія міжнародного життєвого циклу товару

6)         теорія внутрішньогалузевої торгівлі

 

$RR30313,3,2,2,0,2

Яка теорія стверджує, що розробивши нову продукцію у відповідь на знайдену ринкову потребу на внутрішньому ринку, виробник потім звертається до ринків, які сприймаються ним, як найбільш подібні до ринку його країни?

1)         теорія порівняльних переваг

2)         теорія співвідношення факторів виробництва

3)         теорія конкурентних переваг

4)         теорія перехресного попиту

5)         теорія міжнародного життєвого циклу товару

6)         теорія внутрішньогалузевої торгівлі

 

$RR30314,3,2,2,0,2

Як називається показник, який обчислюється як різниця між одиницею і відношенням сум часток (у відсотках) торгового сальдо до сум часток торгового обороту кожного товару або товарної групи?

1)         сальдо зовнішньоторговельного обороту

2)         експортна квота

3)         зовнішньоторговельна квота

4)         індекс внутрішньогалузевої торгівлі

 

$RR30315,3,2,2,0,2

Коли міжнародна торгівля досягає рівноваги за відсутності транспортних витрат?

1)         коли попит і пропозиція обох країн збігаються

2)         коли надлишковий попит однієї країни дорівнює надлишковій пропозиції іншої країни

3)         коли попит і пропозиція всередині країн перетинаються у точці, яка відповідає світовій ціні;

4)         коли еластичність попиту в одній країні дорівнює еластичності пропозиції в іншій;

5)         коли внутрішні ціни в обох країнах однакові.

 

$RR30316,3,2,2,0,2

До чого призводить зростання транспортних витрат в міжнародній торгівлі? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         обсяг експорту скорочується, обсяг імпорту зростає;

2)         ціна товару для країни-експортера знижується, для країні-імпортера – зростає;

3)         ціна товару для країни-експортера зростає, для країни-імпортера знижується;

4)         обсяг експорту зростає, обсяг імпорту скорочується;

5)         обсяги міжнародної торгівлі скорочуються

 

$RR30317,3,2,2,0,2

Які з перелічених товарів легко вбирають транспортні видатки? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         консерви

2)         залізна руда

3)         зерно

4)         пісок

5)         автомобілі

 

$RR30318,3,2,2,0,2

Які з перелічених товарів не поглинають транспортні видатки? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         одяг

2)         залізна руда

3)         зерно

4)         пісок

5)         автомобілі

 

$RR30319,3,2,2,0,2

Беручи до уваги вплив транспортних витрат на розміщення виробництва,  визначте, виробництво яких товарів розміщують близько джерел сировини? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         металопрокат

2)         безалкогольні напої

3)         будівельні матеріали

4)         побутові прилади

5)         одяг

 

$RR30320,3,2,2,0,2

Беручи до уваги вплив транспортних витрат на розміщення виробництва,  визначте, виробництво яких товарів розміщують близько до ринку кінцевого споживання?

1)         металопрокат

2)         безалкогольні напої

3)         будівельні матеріали

4)         побутові прилади

5)         одяг

 

$RR30321,3,2,2,0,2

Беручи до уваги вплив транспортних витрат на розміщення виробництва,  визначте, виробництво яких товарів розміщують близько до місць, де є дешева робоча сила? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         металопрокат

2)         безалкогольні напої

3)         будівельні матеріали

4)         побутові прилади

5)         одяг

 

 

$RR30322,3,2,2,0,2

Які умови передбачає досконала конкуренція? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         багато незалежних фірм виробляють однорідний продукт;

2)         є великий економічний ризик та невпевненість;

3)         існує багато незалежних покупців з однаковими смаками

4)         немає жодних перешкод для виходу нових фірм на ринок

5)         кількість продавців є великою, кількість покупців може бути обмеженою

 

$RR30323,3,2,2,0,2

 Виберіть правильне визначення монополії

1)         панування невеликої кількості фірм і компаній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту

2)         наявність на ринку багатьох фірм, які торгують великим асортиментом відмінних за якістю товарів

3)         політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою

4)         пануюче положення суб’єкта економічної діяльності на ринку товарів та послуг

5)         ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців.

 

$RR30324,3,2,2,0,2

 Виберіть правильне визначення олігополії.

1)         панування невеликої кількості фірм і компаній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту.

2)         наявність на ринку багатьох фірм, які торгують великим асортиментом відмінних за якістю товарів

3)         політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою.

4)         пануюче положення суб’єкта економічної діяльності на ринку товарів та послуг

5)         ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців.

 

$RR30325,3,2,2,0,2

Виберіть правильне визначення монополістичної конкуренції

1)         панування невеликої кількості фірм і компаній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту

2)         наявність на ринку багатьох фірм, які торгують великим асортиментом відмінних за якістю товарів

3)         політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою.

4)         пануюче положення суб’єкта економічної діяльності на ринку товарів та послуг

5)         ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців.

 

$RR30326,3,2,2,0,2

При якому виді ринкової структури довгостроковий економічний прибуток прямує до нуля? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         досконала конкуренція

2)         монополія

3)         олігополія

4)         монополістична конкуренція

 

$RR30327,3,2,2,0,2

При якому виді ринкової структури довгостроковий економічний прибуток може бути позитивним? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         досконала конкуренція

2)         олігополія

3)         монополія

4)         монополістична конкуренція

 

$RR30328,3,2,2,0,2

Що є джерелом ефекту масштабу? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         спеціалізація

2)         кооперація

3)         використання вхідних факторів виробництва та каналів розподілу

4)         технологічна інновація

5)         транснаціоналізація

 

$RR30329,3,2,2,0,2

Як називається один із засобів зростаючого доходу фірми за умови, коли витрати на одиницю продукції кожного з кількох продуктів, виготовлених одночасно, нижчі від витрат на одиницю продукції тих же продуктів, вироблених окремо з такими ж фінансовими вкладеннями?

1)         Ефект масштабу

2)         Ефект монополії

3)         Економія диверсифікації

4)         Ефект кривої набуття досвіду

5)         Ефект монополістичної конкуренції

 

$RR30330,3,2,2,0,2

Економія, що випливає з широкомасштабного виробництва продукції і має перевагу в тій чи іншій країні через наявність необхідних факторів виробництва і ринку збуту – це…

1)         Ефект масштабу

2)         Ефект монополії

3)         Економія диверсифікації

4)         Ефект кривої набуття досвіду

5)         Ефект монополістичної конкуренції

 

$RR30331,3,2,2,0,2

Об’єднання підприємств однієї чи кількох країн, що виробляють однотипну продукцію з метою проведення єдиної економічної та технічної політики, спільних дій щодо встановлення обсягів виробництва, розмірів цін з метою завоювання панівного становища на ринку – це…

1)         транснаціональна корпорація

2)         олігопсонія

3)         картель

4)         холдинг

5)         міжнародна організація

 

$RR30332,3,2,2,0,2

Продаж товарів монополіями, компаніями, великими фірмами за штучно заниженими, пільговими, "заохочувальними" цінами, які часом можуть бути нижчими від собівартості з метою завоюванню чи закріплення на товарних і регіональних ринках – це...

1)         нецінова конкуренція

2)         картель

3)         демпінг

4)         просування товарів на ринок

5)         монополістична конкуренція

 

$RR30333,3,2,2,0,2

Як називається підтримання окремими виробниками вищого попиту на свої товари, порівняно з товарами інших виробників через: вищу якість, технічні параметри, надання додаткових послуг?

1)         нецінова конкуренція

2)         картель

3)         демпінг

4)         нечесна конкуренція

5)         цінова війна.

 

$RR30334,3,2,2,0,2

Який показник характеризує подібність економік, згідно з моделлю Ліндера?

1)         ВВП

2)         рівень інфляції

3)         норма заощадження

4)         дохід на душу населення

5)         експортна квота.

 

$RR30335,3,2,2,0,2

Час між виробництвом нового продукту в країні-новаторі та моментом, коли виробник на місцевому ринку розгляне новий продукт як потенційну конкурентну загрозу, на яку треба відповісти місцевим виробництвом – це

1)         лаг імітації

2)         лаг попиту

3)         лаг реакції

4)         життєвий цикл товару

 

$RR30336,3,2,2,0,2

Ситуацію, при якій один і той самий товар виявляється капіталомістким в капіталонасиченій країні і трудомістким в трудонасиченій країні називають:

1)         лагом попиту;

2)         лагом пропозиції;

3)         реверсом попиту;

4)         реверсом факторів виробництва.

 

$RR30337,3,2,2,0,2

Проміжок часу між моментом появи нового продукту на ринку країни та тим моментом часу, коли споживачі визнають цей продукт як товар-замінник існуючим виробам або як якісно новий предмет споживання, називають:

1)         лагом попиту;

2)         лагом пропозиції;

3)         реверсом попиту;

4)         реверсом факторів виробництва;

5)         імітаційним лагом.

 

$RR30338,3,2,2,0,2

Для якого етапу життєвого циклу товару притаманні наступні особливості: виробництво розміщується в країні нововведення, ринок – переважно в країні нововведення з деяким експортом, збут базується на унікальності, а не на ціні, виробник займає майже монопольне становище, для виробництва характерні висока трудомісткість та кваліфікація відносно затрат капіталу.

1) етап впровадження

2) етап зростання

3) етап зрілості

4) етап занепаду.

 

 

$RR30339,3,2,2,0,2

Для якого етапу життєвого циклу товару притаманні наступні особливості: виробництво розміщується в країні нововведення та інших промислово розвинених країнах,  відбувається зміщення на експортні ринки у міру того, як закордонне виробництво заміщує експорт,  кількість конкурентів збільшується, товар стає стандартизованішим, у виробництві збільшуються затрати капіталу?

1) етап впровадження

2) етап зростання

3) етап зрілості

4) етап занепаду.

 

$RR30340,3,2,2,0,2

Для якого етапу життєвого циклу товару притаманні наступні особливості: виробництво розміщується в багатьох країнах, відбувається загальна стабілізація попиту, кількість конкурентів зменшується, виробництво – багатосерійне з великими капітальними затратами, висока стандартизація, у виробництві використовується менш кваліфікована робоча сила.

1) етап впровадження

2) етап зростання

3) етап зрілості

4) етап занепаду.

 

$RR30341,3,2,2,0,2

Для якого етапу життєвого циклу товару притаманні наступні особливості: виробництво розміщується переважно в країнах, що розвиваються,  відбувається загальний спад попиту, країна нововведення перетворюється на чистого імпортера товару, ціна є ключовим конкурентним фактором, кількість виробників продовжує зменшуватись, у механізованому багатосерійному виробництві використовується некваліфікована робоча сила.

1) етап впровадження

2) етап зростання

3) етап зрілості

4) етап занепаду.

 

$RR30342,3,2,2,0,2

Які види продукції не проходять усі стадії життєвого циклу товару (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1)         предмети розкоші

2)         технологічно складні товари

3)         товари з дуже коротким життєвим циклом

4)         товари, виробництво яких може бути стандартизованим

5)         товари з дуже високими транспортними витратами

 

$RR30343,3,2,2,0,2

Чому теорія життєвого циклу товару не поширюється на продукцію ТНК? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1) ТНК не мають можливості впроваджувати нововведення самостійно, а змушені вступати в стратегічні альянси

2) ТНК, як правило, впроваджують нові товари майже одночасно на вітчизняному ринку та за кордоном

3) Уряди країн не захищають ТНК від іноземних конкурентів, тим самим не дають ТНК скористатися лагом попиту.

4) ТНК виробляють товари у різних країнах для того, щоб одержати перевагу за рахунок економії у виробництві, а не у відповідь на зростання закордонних ринків.

5) теорія життєвого циклу поширюється на продукцію ТНК

 

$RR30344,3,2,2,0,2

Коли країна-імітатор починає експорт товару, згідно з теорією життєвого циклу товару?

1) як тільки товар починає вироблятися у країні-новаторі

2) як тільки розпочинається виробництво у країні-імітаторі

3) коли виробництво у країні-новаторі перевищує її внутрішнє споживання

4) коли виробництво у країні-імітаторі перевищує її внутрішнє споживання

 

$RR30345,3,2,2,0,2

Коли лаг попиту буде довшим, згідно з теорією життєвого циклу товару?

1) коли країна-імітатор є розвиненою країною з високими доходами

2) коли країна-імітатор є країною, що розвивається, з низькими доходами

3) лаг попиту не залежить від рівня розвитку країни-імітатора

 

$RR30346,3,2,2,0,2

Коли лаг реакції буде довшим, згідно з теорією життєвого циклу товару?

1) коли країна-імітатор є розвиненою країною з високими доходами

2) коли країна-імітатор є країною, що розвивається, з низькими доходами

3) лаг реакції не залежить від рівня розвитку країни-імітатора

 

$RR30347,3,2,2,0,2

На якому етапі життєвого циклу товару цінова еластичність попиту є найнижчою, оскільки відсутні продукти-замінники?

1) етап впровадження

2) етап зростання

3) етап зрілості

 

$RR30348,3,2,2,0,2

Яка теорія стверджує, що технологічно складні вироби створюються фірмою як реакція на потреби, що вже існують, тобто передовсім на потреби внутрішнього ринку, і тільки після розширення виробництва, після насичення внутрішнього ринку фірма прагне захопити зовнішній.

1)         теорія порівняльних переваг

2)         теорія співвідношення факторів виробництва

3)         теорія конкурентних переваг

4)         теорія перехресного попиту

5)         теорія міжнародного життєвого циклу товару

 

$RR30349,3,2,2,0,2

Яка теорія стверджує, що, всупереч теорії співвідношення факторів виробництва, не тільки відмінності, але й подібність між країнами може бути передумовою для торгівлі.

1)         теорія порівняльних переваг

2)         теорія співвідношення факторів виробництва

3)         теорія перехресного попиту

4)         теорія міжнародного життєвого циклу товару

 

$RR30350,3,2,2,0,2

Чим більше споживачів у двох країнах мають однакові доходи, тим вищий рівень торгівлі між цими кранами  – у цьому полягає суть феномену…

1) життєвого циклу товару

2) порівняльних переваг

3) конкурентних переваг

4) перехресного попиту

 

$RR30351,3,2,2,0,2

Експорт та імпорт товарів, що належать до однієї і тієї самої товарної групи – це

1) внутрішньокорпоративна торгівля

2) міжнародна торгівля

3)внутрішньогалузева торгівля

4) внутрішня торгівля

 

$RR30352,3,2,2,0,2

Автором теорії перехресного попиту або подібності країн був:

1)         М.Портер

2)         А. Маршал

3)         С.Ліндер

4)         Р.Вернон

5)         Ф.Рут

 

$RR30353,3,2,2,0,2

Теорію конкурентних переваг вперше сформулював

1)         М.Портер

2)         А. Маршал

3)         С.Ліндер

4)         Р.Вернон

5)         Ф.Рут

 

$RR30354,3,2,2,0,2

До якої детермінанти відносяться кваліфікована робоча сила певного профілю або інфраструктура , які необхідні для успішної конкуренції у даній галузі, згідно з теорією конкурентних переваг?

1) факторних умов

2) умов попиту

3) споріднених та підтримуючих галузей

4) стратегії фірми, її структури та конкурентів.

 

$RR30355,3,2,2,0,2

Як називається, згідно з теорією конкурентних переваг, комплексна система детермінантів національної конкурентоспроможності, яка постійно розвивається?

1) кластер

2) компенсаційний критерій

3) національний ромб

4) система Парето

 

$RR30356,3,2,2,0,2

Які дві додаткові  змінні, що суттєво позначаються на обставинах у країні, чинять вплив на національну конкурентну перевагу, але не є детермінантами, згідно з теорією конкурентних переваг М.Портера? (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1) факторні умови

2) випадкові події

3) умови попиту

4) споріднені та підтримуючі галузі

5) дії уряду

6) стратегія фірми, її структура та конкуренти.

 

$RR30357,3,2,2,0,2

Об'єднання національних конкурентоспроможних взаємозалежних галузей називається, згідно з теорією конкурентних переваг М.Портера

1) національний ромб

2) кластер

3) економічна система

4) детермінант

 

$RR30358,3,2,2,0,2

Де буде розміщуватися виробництво товарів, якщо витрати на транспортування сировини, яка використовується  галуззю, значно перевищують витрати на перевезення на ринки кінцевих продуктів?

1) близько до джерел сировини

2) близько до кінцевого споживача

3) там, де наявна дешева робоча сила чи інші необхідні фактори виробництва

 

$RR30359,3,2,2,0,2

Де буде розміщуватися виробництво товарів, якщо вартість транспортування кінцевих продуктів значно перевищує вартість транспортування сировини, яка використовується галуззю.

1) близько до джерел сировини

2) близько до кінцевого споживача

3) там, де наявна дешева робоча сила чи інші необхідні фактори виробництва

 

$RR30360,3,2,2,0,2

Назвіть галузі з високою мобільністю розміщення(виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1) виробництво безалкогольних напоїв

2) будівельна галузь

3) пошиття одягу

4) виробництво мікросхем

5) складання автомобілів

 

$RR30361,3,2,2,0,2

Монополія максимізує свій прибуток у точці

1) в якій середня загальна вартість дорівнює середнім доходам (ATC=AR)

2) у якій попит дорівнює середнім доходам(D=AR)

3) у якій граничні витрати дорівнюють граничному доходу (MC=MR)

4) вище кривої попиту (>D)

 

$RR30362,3,2,2,0,2

Крива набуття досвіду визначає

1) більш продуктивне використання специфічних факторів виробництва при зростанні масштабу виробництва у короткостроковому періоді

2)зміни технології, пов’язані зі зміною масштабів виробництва у короткостроковому періоді

3) зниження середніх повних витрат виробництва в міру збільшення сукупного обсягу виробництва у довгостроковому періоді

4)зниження витрат на одиницю продукції кожного з двох чи більше товарів, якщо вони виробляються одночасно

 

$RR30363,3,2,2,0,2

Економія диверсифікації виникає, коли…

1) специфічні фактори більш продуктивно використовуються при зростанні масштабу виробництва у короткостроковому періоді

2) зі зміною масштабів виробництва відбуваються зміни технології

3) середні повні витрати виробництва знижуються в міру збільшення сукупного обсягу виробництва у довгостроковому періоді

4) витрати на одиницю продукції кожного з кількох продуктів, виготовлених одночасно, нижчі від витрат на одиницю продукції тих же продуктів, вироблених окремо з такими ж фінансовими вкладеннями.

 

$RR30364,3,2,2,0,2

Згідно з теорією С.Ліндера, торгівля між двома країнами буде найінтенсивнішою, якщо у цих країнах:

1) співпадають смаки та вподобання споживачів

2) спостерігається зростаюча дохідність завдяки ефекту масштабу

3) різна забезпеченість факторами виробництва

4) показники доходу на душу населення приблизно однакові

 

$RR30365,3,2,2,0,2

Яка з перелічених теорій розглядає міжнародну торгівлю у довгостроковому періоді, наголошуючи на зміні торговельних позицій країни з плином часу?

1)теорія співвідношення факторів виробництва

2)теорія порівняльних переваг

3) теорія життєвого циклу продукції

4) теорія перехресного попиту

 

$RR30366,3,2,2,0,2

Міжнародну торгівлю якими з перелічених товарів не може пояснити теорія життєвого циклу продукції?

1) комп’ютери і калькулятори

2) вугілля і залізна руда

3) відеокамери

4) офісне обладнання

 

$RR30367,3,2,2,0,2

Беручи до уваги вплив транспортних витрат на розміщення виробництва, вкажіть, які з перелічених галузей, як правило, розташовуються близько до джерел сировини.

1) складання автомобілів

2) сталеливарна промисловість

3) виробництво безалкогольних напоїв

4) складання електроприладів

 

$RR30368,3,2,2,0,2

До яких наслідків у міжнародній торгівлі призводить зростання транспортних видатків?

1) менші обсяги торгівлі, вищі ціни на імпорт, менші виграші від торгівлі

2) менші обсяги торгівлі, нижчі ціни на імпорт, менші виграші від торгівлі

3) вищі обсяги торгівлі, вищі ціни на імпорт, менші виграші від торгівлі

4) вищі обсяги торгівлі, нижчі ціни на імпорт, більші виграші від торгівлі

 

$RR30369,3,2,2,0,2

Припустімо, що вартість транспортування товару з Японії до Канади перевищує різницю у внутрішніх цінах на цей товар в Канаді і Японії. В таких умовах міжнародна торгівля

1) неможлива

2) можлива

3) високоприбуткова

4) помірно прибуткова

 

$RR30370,3,2,2,0,2

Яка теорія торгівлі стверджує, що країна, яка спершу експортує товар-новинку, може згодом перейти до його імпорту, в міру того, як технології переміщуються до країн з низькими витратами на виробництво.

1) теорія співвідношення факторів виробництва

2) теорія життєвого циклу товару

3) теорія перехресного попиту

4) теорія порівняльних переваг

 

$RR30371,3,2,2,0,2

Ефект масштабу при збільшенні виробництва існує, якщо у довгострокові середні витрати

1) зростають

2) залишаються

3) зменшуються

4) ефект масштабу не позначається на середніх витратах

 

$RR30372,3,2,2,0,2

Міжнародна торгівля товаром відбувається, доки різниця внутрішніх цін торговельних партнерів

1) більша, ніж витрати на транспортування товару

2) менша, ніж витрати на транспортування товару

3) дорівнює витратам на транспортування товару

 

$RR30373,3,2,2,0,2

Збільшення ринку збуту завдяки міжнародній торгівлі дозволяє налагодити багатосерійне виробництво і таким чином, досягти зростання ефективності. Так проявляється…

1) ефект масштабу

2) спадна дохідність

3) порівняльна перевага

4) абсолютна перевага

 

$RR30374,3,2,2,0,2

Торгівлю якими товарами найкраще описує теорія перехресного попиту Ліндера

1) сировинними товарами

2) сільськогосподарською продукцією

3) промисловими товарами

4) жодне з вище переліченого

 

$RR30375,3,2,2,0,2

Компанія «Боїнг» змогла покрити витрати на виробництво літаків «Боїнг-747» тільки тому, що ці літаки продавались не лише американським авіакомпаніям, але і закордоном. Цей випадок є прикладом:

1) як економія масштабу уможливлює існування більшого асортименту товарів на світовому ринку

2) трансферу доходів від місцевих споживачів до місцевих виробників унаслідок торгівлі

3) як природна монополія зазнає конкуренції при виході на зовнішні ринки

 

 

$RR30376,3,2,2,0,2

Яка теорія торгівлі описує, як країна, що винайшла і розробила певний товар, згодом перетворюється на імпортера цього товару і перестає його виробляти?

1) теорія співвідношення факторів виробництва

2) теорія міжнародного життєвого циклу товару

3) теорія перехресного попиту

4) теорія економії масштабу

 

$RR30377,3,2,2,0,2

Теорія перехресного попиту передбачає, що міжнародна торгівля промисловими товарами буде незначною між країнами, в яких дуже відрізняються

1) смаки і вподобання споживачів

2) очікування щодо майбутніх процентних ставок

3) дохід на душу населення

4) продуктивність праці

 

$RR30378,3,2,2,0,2

Якщо витрати на транспортування зменшаться, міжнародна торгівля зазнає наступних змін:

1) зросте обсяг торгівлі

2) зменшаться виграші від торгівлі

3) зменшаться доходи вітчизняних виробників

4) знизиться рівень спеціалізації країн.

 

$RR30379,3,2,2,0,2

Коли міжнародна торгівля призводить до збільшення асортименту продукції, що випускається у країнах-партнерах?

1) коли міжнародна торгівля дозволяє вітчизняним виробникам отримати монопольну владу

2) національні уряди вводять мита і квоти

3) зростає вартість виробництва товарів

4) існує ефект масштабу для виробників.

 

$RR30380,3,2,2,0,2

Німеччина одночасно і імпортує і експортує комп’ютери. Це є прикладом

1) міжгалузевої торгівлі

2) внутрішньогалузевої торгівлі

3) недосконалої конкуренції

4) монополії

 

$RR30381,3,2,2,0,2

Теорія перехресного попиту С.Ліндера слугує поясненням для існування

1) життєвого циклу товару

2) моделі співвідношення факторів виробництва

3) ефекту масштабу

4) внутрішньогалузевої торгівлі

 

$RR30382,3,2,2,0,2

Пояснюючи міжнародну торгівлю, теорія життєвого циклу товару фокусується на

1) смаках і вподобаннях споживачів

2) ролі технологічних інновацій

3)середньому доході на душу населення

4) недосконалості конкуренції

 

$RR30383,3,2,2,0,2

Які з перелічених тверджень є правильними (виберіть усі варіанти правильних відповідей)?

1) теорія перехресного попиту стосується, перш за все, торгівлі промисловими товарами

2) на думку С.Ліндера, теорія співвідношення факторів виробництва добре пояснює торгівлю промисловими товарами, але не природними ресурсами

3) теорія перехресного попиту стверджує, що торгівля між двома країнами є тим інтенсивнішою, чим більше відрізняються структури попиту у цих країнах

4) теорія перехресного попиту припускає, що торгівля промисловими товарами є найінтенсивнішою між країнами з подібним рівнем доходу на особу.

 

$RR30384,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є невірним?

1) теорія перехресного попиту стверджує, що торгівля промисловими товарами буде більш інтенсивною між двома багатими країнами, ніж між бідною і багатою країнами.

2) внутрішньогалузева торгівля має місце, коли комп’ютери Dell, вироблені у США, експортуються до Японії, і натомість до США імпортуються комп’ютери Sony, вироблені у Японії

3) внутрішньогалузева торгівля може пояснюватись диференціацією продукції, економією масштабу,  порами року та транспортними видатками.

4) теорія внутрішньогалузевої торгівлі припускає, що багато видів товарів проходять усі стадії життєвого циклу, і чисті експортери з часом перетворюються на чистих імпортерів одного і того ж товару.

 

$RR30385,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є невірним?

1) згідно з теорією міжнародного життєвого циклу товару, перша стадія життєвого циклу починається, коли товар представлений на внутрішньому ринку.

2) теорія міжнародного життєвого циклу товару стосується торгівлі сировиною у короткостроковому періоді

3) теорія міжнародного життєвого циклу товару стверджує, що в кінцевому підсумку країна-винахідник товару може перетворитись на чистого імпортера цього товару.

 

$RR30386,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є невірним?

1) якщо у модель міжнародної торгівлі ввести транспортні видатки, виявиться, що країна-експортер виробляє і експортує менше товару, ніж це могло б бути за відсутності транспортних видатків

2) якщо у модель міжнародної торгівлі ввести транспортні видатки, виявиться, що рівень спеціалізації і виграші від торгівлі країн-партнерів зростають

3) ті галузі промисловості, в яких перевезення кінцевого продукту є менш затратним, ніж перевезення матеріалів, з яких його виготовлено, розташовуються коло джерел сировини

4) за відсутності транспортних видатків вільна торгівля призводила б до вирівнювання цін на товари і на фактори виробництва у країнах-партнерах

 

$RR30387,3,2,2,0,2

Яке з перелічених тверджень є правильним?

1) міжнародна торгівля товаром буде існувати, тільки якщо видатки на його транспортування менші, ніж різниця внутрішніх цін на цей товар у країнах партнерах.

2) загалом кажучи, видатки на транспортування є більш важливим джерелом порівняльної переваги, ніж видатки на виробництво.

3) згідно з теорією життєвого циклу товару, на першому етапі життєвого циклу для виробництва товару потрібна низько кваліфікована робоча сила

4) згідно з теорією життєвого циклу товару, з плином часу порівняльна перевага переходить від країн з дешевою робочою силою до країн з розвиненими технологіями у міру того, як товар стає більш стандартизованим.

 

$RR30388,3,3,2,0,2

Форми протекціонізму бувають:

1)         селективний, галузевий, колективний, прихований

2)         тарифний та квотний

3)         односторонній, двосторонній, багатосторонній

4)         специфічний та адвалорний

 

$RR30389,3,3,2,0,2

До тарифних методів торгової політики належать:

1)         мита, субсидії та квоти;

2)         мита, квотування, ліцензування;

3)         мита та тарифні квоти

4)         добровільні обмеження експорту, субсидії та тарифні квоти

 

$RR30390,3,3,2,0,2

До прихованих методів торгової політики належать:

1)         субсидії, кредитування, демпінг;

2)         державні закупівлі, вимоги про вміст місцевих компонентів, технічні бар'єри, податки і збори;

3)         торгові угоди, правові режими, технічні бар'єри, субсидії

4)         санітарні норми, ліцензування, квотування

 

$RR30391,3,3,2,0,2

За способом стягнення мита бувають:

1)         специфічні та адвалорні

2)         специфічні, адвалорні, преференційні

3)         специфічні, адвалорні, комбіновані

4)         спеціальні, адвалорні, комбіновані

 

$RR30392,3,3,2,0,2

За об'єктом обкладання мита бувають:

1)         імпортні, експортні, антидемпінгові

2)         імпортні, експортні, транзитні

3)         специфічні, адвалорні, комбіновані

4)         спеціальні, сезонні, антидемпінгові, компенсаційні

 

$RR30393,3,3,2,0,2

Види демпінгу:

1)         взаємний, зворотний, навмисний, постійний, спорадичний

2)         взаємний, зворотний, локальний, постійний

3)         зворотний, навмисний, постійний, спорадичний, національний

4)         сезонний, локальний, випадковий, національний

 

$RR30394,3,3,2,0,2

Мита виконують наступні функції:

1)         втрати бюджету, виграш виробників, програш споживачів;

2)         доходів, захисту, перерозподілу, споживання;

3)         доходів, захисту, споживання.

4)         скорочення торгівлі, недоотримання вигоди, демпінгу

 

$RR30395,3,3,2,0,2

Ефективний митний тариф:

1)         різновид змінних мит, ставки яких залежать від обсягів імпортних товарів та комплектуючих до них

2)         реальний рівень мита на кінцевий товар з урахуванням субсидій на виробництво комплектуючих товарів

3)         реальний рівень мит на кінцеві товари, розраховані з урахуванням рівня мита, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів

4)         митний тариф, який захищає національного виробника від зовнішньої конкуренції

 

$RR30396,3,3,2,0,2

Зростання частки вартості двигунів у вартості готового автомобіля за умови, що імпортне мито на готові автомобілі становить 20 %, а на двигуни — З0 %, приведе:

1)         до зростання рівня ефективності тарифу на автомобілі

2)         до зменшення рівня ефективності тарифу на автомобілі

3)         до зростання рівня ефективності тарифу на двигуни

4)         рівень ефективності тарифу залишиться сталим, зміниться лише вартість готової продукції

 

$RR30397,3,3,2,0,2

Введення тарифу на імпорт пшениці в малій країні:

1)         приведе до зростання світових цін на пшеницю

2)         приведе до падіння світових цін на пшеницю

3)         не вплине на рівень світової ціни на пшеницю

 

$RR30398,3,3,2,0,2

Введення тарифу на імпорт пшениці у великій країні:

1)         приведе до зростання світових цін на пшеницю

2)         приведе до падіння світових цін на пшеницю

3)         не вплине на рівень світової ціни на пшеницю

 

$RR30399,3,3,2,0,2

Світова ціна на цукор — 250 дол. США/т. Внутрішнє виробництво цукру в Болгарії — 2 млн. т, споживання — З млн. т. При введенні імпортного тарифу у розмірі 20 % виробництво цукру в Болгарії зросло до 2,4 млн. т, а споживання скоротилося до 2,8 млн. т. Наскільки збільшаться доходи болгарського бюджету, якщо Болгарія є малою країною за споживанням цукру:

1)         20 млн. дол.

2)         10 млн. дол.

3)         40 млн. дол.

4)         15 млн. дол.

 

$RR30400,3,3,2,0,2

Світова ціна на золото становить 480 дол./унція. Якщо країни — виробники золота будуть обмежені квотою на продаж монетарного золота на світовому ринку, вдвічі меншою, ніж у попередній період, то ціна на золото на світовому ринку:

1)         сильно впаде

2)         зросте

3)         залишиться незмінною

4)         незначно впале

 

$RR30401,3,3,2,0,2

Введення тарифу великою країною буде ефективним, якщо:

1)         виграш від поліпшення умов торгівлі перевищуватиме суму ефектів захисту і споживання

2)         виграш від поліпшення умов торгівлі буде меншим від суми ефектів захисту і споживання

3)         виграш від поліпшення умов торгівлі дорівнюватиме сумі ефектів захисту і споживання

4)         ефект захисту буде меншим від ефекту споживання

 

$RR30402,3,3,2,0,2

Парламент обговорює новий імпортний тариф. Думки депутатів розділилися. Вони стверджують, що він буде рівнозначним:

1)         податку на споживання

2)         податку на споживання та субсидії на виробництво товарів, що конкурують з імпортом

3)         податку на споживання і податку на виробництво

 

$RR30403,3,3,2,0,2

Оптимальний тариф малої країни:

1)         додатний і менший від тарифу великої країни;

2)         додатний і більший від тарифу великої країни;

3)         дорівнює нулю;

4)         від'ємний.

 

$RR30404,3,3,2,0,2

За правилами СОТ експортні субсидії:

1)         дозволені;

2)         не дозволені;

3)         дозволені, якщо торговий партнер використовує імпортний тариф;

4)         заборонені, але можуть використовуватися за згодою з торговим партнером.

 

$RR30405,3,3,2,0,2

Фірми А; В; С експортують товари до США. У товару фірми А середні питомі витрати становлять 10 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 10 дол., експортна ціна товару 11 дол., ціна товару у США – 12 дол. У товару фірми В середні питомі витрати становлять 10 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 12 дол., експортна ціна товару 11 дол., ціна товару у США – 13 дол. У товару фірми С середні питомі витрати становлять 8 дол., ціна товару на її внутрішньому ринку 9 дол., експортна ціна товару 9 дол., ціна товару у США – 10 дол.

Яка з трьох фірм — експортерів товару може бути звинувачена в демпінгу на американському ринку:

1)         фірма А

2)         фірма В

3)         фірма С

4)         фірми А і В

5)         жодна з фірм

 

$RR30406,3,3,2,0,2

Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути:

1)         тарифне та нетарифне

2)         одностороннє, двостороннє, багатостороннє

3)         селективне, галузеве, колективне, приховане

4)         тарифне, нетарифне, приховане

 

$RR30407,3,3,2,0,2

До фінансових методів торгової політики належать:

1)         субсидії, кредитування, демпінг

2)         торгові угоди, правові режими, технічні бар'єри, субсидії

3)         субсидії, кредитування, ліцензування

4)         митні тарифи, тарифні квоти

 

$RR30408,3,3,2,0,2

До кількісних методів торгової політики належать:

1)         квотування, ліцензування, правові режими, добровільні обмеження

2)         квотування, ліцензування, добровільні обмеження експорту

3)         субсидії, кредитування, ліцензування

4)         митні тарифи, тарифні квоти

 

$RR30409,3,3,2,0,2

За характером мита бувають:

1)         сезонні, антидемпінгові, компенсаційні

2)         специфічні, адвалорні, комбіновані

3)         імпортні, експортні, транзитні

4)         спеціальні, комбіновані, транзитні

 

$RR30410,3,3,2,0,2

За походженням мита бувають:

1)         сезонні, антидемпінгові, компенсаційні

2)         автономні, конвенційні, преференційні

3)         імпортні, експортні, транзитні

4)         специфічні, адвалорні, комбіновані

 

$RR30411,3,3,2,0,2

За типами ставок мита бувають:

1)         сезонні, антидемпінгові, компенсаційні

2)         специфічні, адвалорні, комбіновані

3)         постійні, змінні

4)         імпортні, експортні, транзитні

 

$RR30412,3,3,2,0,2

За способом обчислення мита бувають:

1)         специфічні, адвалорні, комбіновані

2)         номінальні, ефективні

3)         постійні, змінні

4)         імпортні, експортні, транзитні

 

$RR30413,3,3,2,0,2

Види ліцензій:

1)         генеральні, глобальні, разові

2)         автоматичні, генеральні, глобальні, разові

3)         генеральні, глобальні, індивідуальні, колективні, тимчасові

4)         тарифні і нетарифні

 

$RR30414,3,3,2,0,2

Види субсидій:

1)         внутрішні, експортні, прямі, непрямі

2)         експортні, імпортні, компенсаційні

3)         експортні, імпортні, тимчасові, постійні

4)         тарифні і нетарифні

 

$RR30415,3,3,2,0,2

Ефект доходів при застосуванні тарифів полягає:

1)         у збільшенні обсягів доходів внутрішніх виробників

2)         збільшенні обсягів доходів бюджету

3)         збільшенні обсягів доходів споживачів

4)         збільшенні обсягів доходів імпортерів

 

$RR30416,3,3,2,0,2

Ефект переділу при застосуванні тарифів полягає:

1)         у перерозподілі доходів від споживачів до виробників продукції

2)         перерозподілі доходів від споживачів до державного бюджету

3)         перерозподілі доходів від виробників до споживачів продукції

4)         перерозподілі доходів від внутрішніх виробників до державного бюджету

 

$RR30417,3,3,2,0,2

Ефект споживання при застосуванні тарифів полягає:

1)         у збільшенні споживання товару внаслідок падіння його ціни на внутрішньому ринку

2)         у зростанні чистого обсягу споживання в результаті поліпшення умов торгівлі

3)         у скороченні споживання товару внаслідок зростання його ціни на внутрішньому ринку

4)         у зростанні споживання внаслідок захисту внутрішніх виробників

 

 

$RR30418,3,3,2,0,2

Протекціонізм, спрямований проти окремих країн чи товарів називають:

1)         селективний протекціонізм;

2)         галузевий протекціонізм;

3)         колективний протекціонізм;

4)         прихований протекціонізм.

 

$RR30419,3,3,2,0,2

Компенсаційне мито — це:

1)         захід у відповідь на тариф, який застосував торговий партнер

2)         податок, введений проти напливу субсидування закордонного експорту

3)         захід у відповідь на демпінг

4)         захід для підтримки вітчизняного виробника, який постраждав від економічної кризи

 

$RR30420,3,3,2,0,2

"Добровільне" обмеження експорту передбачає:

1)         введення експортного мита експортером

2)         квотування експорту експортером

3)         квотування імпорту імпортером

4)         квотування експорту імпортером

 

$RR30421,3,3,2,0,2

Яка з означених форм торговельних бар'єрів не створює суттєвих перешкод для вільної торгівлі:

1)         "добровільні" експортні обмеження

2)         мито на імпорт

3)         ліцензії на експорт

4)         ліцензії на імпорт

5)         всі відповіді правильні

6)         всі відповіді неправильні

 

$RR30422,3,3,2,0,2

Демпінг — це:

1)         продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва (собівартості цих товарів), для отримання конкурентних переваг в експорті на тому чи іншому ринку

2)         державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних інструментів торговельної політики

3)         плата за товар, який перетинає митний кордон

4)         допомога вітчизняним виробникам за рахунок надання пільгових кредитів

 

$RR30423,3,3,2,0,2

Протекціонізм — це:

1)         продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від витрат виробництва (собівартості цих товарів) для отримання конкурентних переваг в експорті на тому чи іншому ринку

2)         державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за допомогою використання тарифних і нетарифних інструментів торговельної політики

3)         плата за товар, який перетинає митний кордон

4)         допомога вітчизняним виробникам за рахунок надання пільгових кредитів

 

$RR30424,3,3,2,0,2

Прихильники протекціонізму стверджують, що митні тарифи необхідні(вкажіть усі варіанти правильних відповідей):

1)         для захисту молодих галузей від іноземної конкуренції

2)         поповнення державних доходів

3)         збільшення внутрішньої зайнятості

4)         збільшення ефективності внутрішніх виробників

5)         захисту споживачів від неякісного імпорту

 

$RR30425,3,3,2,0,2

Специфічні митні тарифи — це:

1)         мита, які стягуються з певних товарів державного споживання

2)         мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю продукції

3)         мита, які встановлюються на імпорт продукції спеціальними органами влади

4)         мита, які нараховуються у встановленому розмірі на одиницю вартості продукції

5)         мита, які встановлюються на імпорт продукції з найбільш дружніх країн

 

$RR30426,3,3,2,0,2

Ефективні митні тарифи:

1)         ефективно захищають внутрішній ринок від імпорту

2)         встановлюються тільки на критично важливу під кутом точки зору національної безпеки продукцію

3)         встановлюються тільки у випадку початку торгової війни

4)         обчислюються з урахуванням рівня мит, що накладені на імпортні вузли і деталі кінцевої продукції

 

$RR30427,3,3,2,0,2

Якщо уряд встановив розмір мита в 10% митної вартості товару, то таке мито називається(вкажіть усі варіанти правильних відповідей):

1)         адвалорне;

2)         специфічне;

3)         номінальне;

4)         комбіноване;

5)         сезонне;

6)         ефективне;

7)         преференційне;

 

$RR30428,3,3,2,0,2

Тарифна ескалація — це:

1)         збільшення рівня середньозваженого імпортного тарифу в міру поглиблення міжнародної торгівлі країни

2)         збільшення рівня митного оподаткування товарів в міру зростання ступеня їх обробки

3)         перелік податкових ставок, які розташовані в порядку збільшення

4)         постійне взаємне збільшення ставок митних тарифів двох країн, які почали торгову війну одна з одною

 

$RR30429,3,3,2,0,2

Епізодичний продаж надлишкових запасів товарів на зовнішній ринок за заниженими цінами – це

1)         взаємний демпінг

2)         зворотний демпінг

3)         спорадичний демпінг

4)         навмисний демпінг

5)         постійний демпінг

 

$RR30430,3,3,2,0,2

Зустрічна торгівля двох країн одним і тим самим товаром за заниженими цінами – це

1)         взаємний демпінг

2)         зворотний демпінг

3)         спорадичний демпінг

4)         навмисний демпінг

5)         постійний демпінг

 

$RR30431,3,3,2,0,2

Завищення цін на експорт порівняно з цінами продажу тих самих товарів на внутрішньому ринку - це

1)         взаємний демпінг

2)         зворотний демпінг

3)         спорадичний демпінг

4)         навмисний демпінг

5)         постійний демпінг

 

$RR30432,3,3,2,0,2

Тимчасове  цілеспрямоване зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і наступного встановлення монопольних цін - це

1)         взаємний демпінг

2)         зворотний демпінг

3)         спорадичний демпінг

4)         навмисний демпінг

5)         постійний демпінг

 

$RR30433,3,3,2,0,2

Як називається прихований метод торгової політики, який вимагає від державних органів і підприємств купувати певні товари тільки у національних фірм, навіть незважаючи на те, що ці товари можуть бути дорожчі за імпортні?

1)         вимога про вміст вітчизняних компонентів

2)         добровільне збільшення імпорту

3)         державні закупівлі

4)         технічні бар'єри

 

$RR30434,3,3,2,0,2

Який показник обчислюється як співвідношення ціни світового ринку і внутрішньої ціни на товар, імпорт або експорт якого підпадає під нетарифні обмеження?

1)         індекс покриття

2)         індекс дії на ціни

3)         індекс внутрігалузевої торгівлі

4)         індекс частотності

5)         імпортна квота

 

$RR30435,3,3,2,0,2

Який показник показує вартісну частку експорту або імпорту, яка підпадає під нетарифні обмеження?

1)         індекс покриття

2)         індекс дії на ціни

3)         індекс внутрігалузевої торгівлі

4)         індекс частотності

5)         імпортна квота

 

$RR30436,3,3,2,0,2

Який показник показує частку тарифних позицій, покритих нетарифними обмеженнями?

1)         індекс покриття

2)         індекс дії на ціни

3)         індекс внутрігалузевої торгівлі

4)         індекс частотності

5)         імпортна квота

 

$RR30437,3,3,2,0,2

Який вид ліцензії  видається негайно після отримання від експортера заяви, яка не може бути відхилена державним органом?

1)         разова ліцензія

2)         автоматична ліцензія

3)         глобальна ліцензія

4)         генеральна ліцензія

 

$RR30438,3,3,2,0,2

Який вид ліцензії  дозволяє ввезти або вивезти товар протягом року без обмеження кількості угод?

1)         разова ліцензія

2)         автоматична ліцензія

3)         глобальна ліцензія

4)         генеральна ліцензія

 

$RR30439,3,3,2,0,2

Який вид ліцензії  дозволяє ввезти або вивезти певний товар у будь-яку країну світу за певний проміжок часу без обмеження кількості або вартості.

1)         разова ліцензія

2)         автоматична ліцензія

3)         глобальна ліцензія

4)         генеральна ліцензія

 

$RR30440,3,3,2,0,2

Який вид ліцензії  дозволяє протягом одного року ввіз або вивіз товару і видається урядом конкретній фірмі на здійснення однієї зовнішньоторгової угоди.

1)         разова ліцензія

2)         автоматична ліцензія

3)         глобальна ліцензія

4)         генеральна ліцензія

 

$RR30441,3,3,2,0,2

Як називається різниця між поточною ринковою вартістю товару і мінімальною ціною, за якою виробник готовий продати свій товар?

1)         ефект доходу

2)         ефект споживання

3)         ефект перерозподілу

4)         надлишок виробника

5)         надлишок споживача

 

$RR30442,3,3,2,0,2

Як називається різниця між ринковою ціною, за якою споживач придбав товар, і максимальною ціною, яку він готовий заплатити за цей товар?

1)         ефект доходу

2)         ефект споживання

3)         ефект перерозподілу

4)         надлишок виробника

5)         надлишок споживача

 

$RR30443,3,3,2,0,2

Як називається режим економічних відносин між державами, за якого одна держава надає іноземним фізичним і юридичним особам такий самий режим, як для своїх юридичних і фізичних осіб?

1)         преференційне мито

2)         національний режим

3)         режим найбільшого сприяння

4)         ембарго

 

$RR30444,3,3,2,0,2

Як називається рівень мита, який забезпечує максимізацію рівня національного економічного добробуту?

1)         ефективний митний тариф

2)         оптимальний митний тариф

3)         преференційний митний тариф

4)         імпортний митний тариф

 

$RR30445,3,3,2,0,2

Як називається умова, яка закріплена в міжнародних торгових угодах, що передбачає надання країнами  одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користуються і/або буде користуватись інша третя держава.

1)         преференційне мито

2)         національний режим

3)         режим найбільшого сприяння

4)         ембарго

 

$RR30446,3,3,2,0,2

Як називається фінансовий метод торгової політики і дискримінація проти імпорту, яка передбачає бюджетне фінансування виробництва всередині країни товарів, які конкурують з імпортом?

1)         експортні субсидії

2)         внутрішні субсидії

3)         непрямі субсидії

4)         прямі субсидії

 

$RR30447,3,3,2,0,2

Як називається фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає бюджетні виплати національним експортерам, що дає змогу продавати товар іноземним покупцям за нижчою ціною, ніж на внутрішньому ринку, і збільшувати тим самим експорт?

1)         експортні субсидії

2)         внутрішні субсидії

3)         непрямі субсидії

4)         прямі субсидії

 

$RR30448,3,3,2,0,2

Як називається приховане дотування експортерів шляхом надання пільг щодо сплати податків, пільгових умов страхування, позик за заниженою ставкою, повернення імпортних мит тощо?

1)         експортні субсидії

2)         внутрішні субсидії

3)         непрямі субсидії

4)         прямі субсидії

 

$RR30449,3,3,2,0,2

До тарифних обмежень зовнішньої торгівлі належать:

1)         мито

2)         квота

3)         ліцензування

4)         ембарго

5)         субсидія

 

$RR30450,3,3,2,0,2

До нетарифних обмежень міжнародної торгівлі належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         антидемпінгове мито

2)         квотування

3)         адвалорний митний тариф

4)         ліцензування

5)         компенсаційне мито

 

$RR30451,3,3,2,0,2

Який вид мита застосовується, якщо  за кожний імпортований годинник стягується 5 центів, незалежно від ціни цього годинника?

1)         експортне

2)         адвалорне

3)         сезонне

4)         спеціальне

5)         специфічне.

 

$RR30452,3,3,2,0,2

Який вид мита застосовується, якщо з кожного імпортованого автомобіля стягується податок у розмірі 2,5% його вартості?

1)         комбіноване

2)         адвалорне

3)         сезонне

4)         спеціальне

5)         специфічне.

 

$RR30453,3,3,2,0,2

Який вид мита застосовується, якщо з кожної пачки сигарет стягується 20% її вартості, але не менше 5 євро за пачку?

1)         комбіноване

2)         адвалорне

3)         сезонне

4)         спеціальне

5)         специфічне.

 

$RR30454,3,3,2,0,2

Як називається мито, ставки якого здебільшого невеликі, і їхньою метою є забезпечення державного бюджету податковими надходженнями?

1)         протекціоністське

2)         експортне

3)         сезонне

4)         фіскальне

5)         адвалорне.

 

$RR30455,3,3,2,0,2

 Податок на імпортні товари, який вводиться з метою отримання доходів чи захисту вітчизняної економіки – це

1)         імпортне мито

2)         імпортна квота

3)         імпортна субсидія

4)         імпортне ліцензування

5)         стимулювання імпорту.

 

$RR30456,3,3,2,0,2

Як називається інструмент торговельної політики, при якому виробники самостійно обмежують обсяг свого експорту у певні країни з надією уникнути жорсткіших торговельних бар’єрів?

1)         демпінг

2)         експортна квота

3)         добровільне обмеження експорту

4)         специфічне мито

5)         технічні та санітарні норми.

 

$RR30457,3,3,2,0,2

Кількісне обмеження на товари, які ввозяться в країну, впродовж певного періоду часу – це…

1)         компенсаційне мито

2)         імпортна субсидія

3)         добровільне обмеження експорту

4)         ліцензування

5)         імпортна квота

 

$RR30458,3,3,2,0,2

Надання державою певних переваг власним експортерам у формі прямих грошових виплат, пільгового оподаткування, спеціальних привілеїв тощо – це…

1)         добровільне збільшення імпорту

2)         введення технічних і санітарних норм

3)         добровільне обмеження експорту

4)         субсидіювання

5)         ліцензування.

 

$RR30459,3,3,2,0,2

Термін ІНКОТЕРМС, який означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження:

1)         CIF;

2)         DDU;

3)         FOB;

4)         EXW;

5)         CPT.

 

$RR30460,3,3,2,0,2

Протекціонізм, що проводиться економічними інтеграційними об’єднаннями країн по відношенню до країн, що до них не входять називають:

1)         селективний протекціонізм;

2)         галузевий протекціонізм;

3)         колективний протекціонізм;

4)         прихований протекціонізм.

 

$RR30461,3,3,2,0,2

Для якої форми протекціонізму характерні інструменти, що спрямовані проти недобросовісних і найбільш небезпечних конкурентів?

1) традиційний протекціонізм

2)екстериторіальний протекціонізм

3)виборчий протекціонізм

 

$RR30462,3,3,2,0,2

Мито, що нараховується на товари сезонного характеру для оперативного регулювання міжнародної торгівлі, називають:

1)         адвалорним;

2)         специфічним;

3)         сезонним;

4)         спеціальним;

5)         антидемпінговим.

 

$RR30463,3,3,2,0,2

Мито, що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів за ціною істотно нижчою, ніж у країні експорту в момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів, називають:

1)         адвалорним;

2)         специфічним;

3)         сезонним;

4)         спеціальним;

5)         антидемпінговим.

 

$RR30464,3,3,2,0,2

Яку базу цін використовує більшість країн світу для вартісної оцінки експорту?

1) DAP

2) FOB

3) DDP

4) CIF

 

$RR30465,3,3,2,0,2

Яку базу цін використовує більшість країн світу для вартісної оцінки імпорту?

1) DAP

2) FOB

3) DDP

4) CIF

 

$RR30466,3,3,2,0,2

Як називається розподіл торговельних потоків між окремими країнами та їх групами, виділеними за територіальною або організаційною ознаками?

1) зовнішньоторговельний оборот

2) сальдо торгового балансу

3) географічна структура міжнародної торгівлі

4) товарна структура міжнародної торгівлі

 

$RR30467,3,3,2,0,2

Як називається питома вага експортованих країною товарів і послуг в її валовому внутрішньому продукті?

1) експортна квота

2) імпортна квота

3) частка країни у світовому експорті

4) частка країни у світовій торгівлі

5) тарифна квота

 

$RR30468,3,3,2,0,2

Як називається відношення обсягу імпорту до ВВП?

1) експортна квота

2) імпортна квота

3) частка країни у світовому експорті

4) частка країни у світовій торгівлі

5) тарифна квота

 

$RR30469,3,3,2,0,2

Як називається показник, що вимірює відношення або питому вагу експортованих товарів у загальному експорті країни за видами і ступенем їх перероблення?

1) експортна квота

2) структура експорту

3) частка країни у світовому експорті

4) частка країни у світовій торгівлі

 

$RR30470,3,3,2,0,2

Який показник характеризує галузеву спрямованість експорту (сировинна, машинно-технологічна тощо) та роль країни в міжнародній галузевій спеціалізації?

1) експортна квота

2) структура експорту

3) частка країни у світовому експорті

4) частка країни у світовій торгівлі

 

$RR30471,3,3,2,0,2

Такі показники, як зовнішньоторговельний оборот на одну особу, експорт та імпорт на одну особу, експортна та імпортна квоти, використовують для вимірювання:

1) галузевої спрямованості експорту

2) інтенсивності міжнародної торгівлі

3) сальдо торгового балансу

4) обсягу торгівлі

 

$RR30472,3,3,2,0,2

Режим найбільшого сприяння передбачає

1) надання країнами  одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користується і/або буде користуватись інша третя держава

2) надання іноземним фізичним і юридичним особам таких самих або не менш сприятливих умов, ніж ті, які застосовуються для аналогічних вітчизняних юридичних і фізичних осіб

3)інформування про систему регулювання зацікавлених сторін в рамках багатосторонніх угод

4) надання країнам, що розвиваються, пільг та переваг із доступу їх товарів на ринки розвинених країн

 

$RR30473,3,3,2,0,2

Принцип національного режиму у зовнішньоторговельній політиці передбачає

1) надання країнами  одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користується і/або буде користуватись інша третя держава

2) надання іноземним фізичним і юридичним особам таких самих або не менш сприятливих умов, ніж ті, які застосовуються для аналогічних вітчизняних юридичних і фізичних осіб

3)інформування про систему регулювання зацікавлених сторін в рамках багатосторонніх угод

4) надання країнам, що розвиваються, пільг та переваг із доступу їх товарів на ринки розвинених країн

 

$RR30474,3,3,2,0,2

Принцип нотифікації у зовнішньоторговельній політиці передбачає

1) надання країнами  одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користується і/або буде користуватись інша третя держава

2) надання іноземним фізичним і юридичним особам таких самих або не менш сприятливих умов, ніж ті, які застосовуються для аналогічних вітчизняних юридичних і фізичних осіб

3)інформування про систему регулювання зацікавлених сторін в рамках багатосторонніх угод, яке здійснюється, як правило, шляхом офіційного повідомлення органів, які здійснюють контроль за застосуванням багатосторонніх угод

4) надання країнам, що розвиваються, пільг та переваг із доступу їх товарів на ринки розвинених країн

 

$RR30475,3,3,2,0,2

Принцип преференційного режиму у зовнішньоторговельній політиці передбачає

1) надання країнами  одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користується і/або буде користуватись інша третя держава

2) надання іноземним фізичним і юридичним особам таких самих або не менш сприятливих умов, ніж ті, які застосовуються для аналогічних вітчизняних юридичних і фізичних осіб

3)інформування про систему регулювання зацікавлених сторін в рамках багатосторонніх угод

4) надання країнам, що розвиваються, пільг та переваг із доступу їх товарів на ринки розвинених країн

 

 

$RR30476,3,3,2,0,2

Принцип транспарентності у зовнішньоторговельній політиці передбачає

1) надання країнами  одна одній усіх прав, переваг і пільг, котрими користується і/або буде користуватись інша третя держава

2) надання іноземним фізичним і юридичним особам таких самих або не менш сприятливих умов, ніж ті, які застосовуються для аналогічних вітчизняних юридичних і фізичних осіб

3)забезпечення прозорості системи регулювання зовнішньої торгівлі, у широкому сенсі – доступність інформації про заходи з регулювання, їх ясність та однозначність.

4) надання країнам, що розвиваються, пільг та переваг із доступу їх товарів на ринки розвинених країн

 

$RR30477,3,3,2,0,2

В яких випадках митна територія держави може не збігатися з географічною територією? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) при утворені митного союзу

2) при утворені зони вільної торгівлі

3) при існуванні преференційного режиму

4) за наявності у країні вільних (спеціальних) економічних зон

5) митна територія завжди збігається з географічною

 

$RR30478,3,3,2,0,2

Як називається диференційований список товарів, відповідно до якого здійснюється систематизація ставок мит у тарифі?

1) товарна номенклатура

2) структура експорту

3) диференційований тариф

4) міжнародна конвенція

 

$RR30479,3,3,2,0,2

До прихованих методів торговельної політики належать (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)субсидії

2)технічні бар'єри,

3) внутрішні податки і збори

4)демпінг

5) ліцензування

6) квотування

 

$RR30480,3,3,2,0,2

Згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, кожен товар позначається цифровим кодом, що складається з

1) двох знаків

2) трьох знаків

3) шести знаків

4) десяти знаків

 

$RR30481,3,3,2,0,2

Протекціоністська функція мита полягає у

1) слугуванні джерелом надходження коштів до бюджету держави

2) захисті національних товаровиробників від іноземної конкуренції

3) покращенні умов доступу національних товарів на зарубіжні ринки та запобіганні небажаного експорту товарів

4) раціоналізації товарної структури

5) підтримці оптимального співвідношення валютних доходів та витрат держави

 

$RR30482,3,3,2,0,2

Фіскальна функція мита полягає у

1) слугуванні джерелом надходження коштів до бюджету держави

2) захисті національних товаровиробників від іноземної конкуренції

3) покращенні умов доступу національних товарів на зарубіжні ринки та запобіганні небажаного експорту товарів

4) раціоналізації товарної структури

5) підтримці оптимального співвідношення валютних доходів та витрат держави

 

$RR30483,3,3,2,0,2

Балансувальна функція мита полягає у

1) слугуванні джерелом надходження коштів до бюджету держави

2) захисті національних товаровиробників від іноземної конкуренції

3) покращенні умов доступу національних товарів на зарубіжні ринки та запобіганні небажаного експорту товарів

4) раціоналізації товарної структури

5) підтримці оптимального співвідношення валютних доходів та витрат держави

 

$RR30484,3,3,2,0,2

Яку з перелічених функцій не виконує експортне мито?

1) фіскальну

2) регулюючу

3) протекціоністську

4) балансувальну

 

$RR30485,3,3,2,0,2

Яку з перелічених функцій не виконує імпортне мито?

1) фіскальну

2) регулюючу

3) протекціоністську

4) балансувальну

 

$RR30486,3,3,2,0,2

Як називається мито, що встановлюється на основі односторонніх рішень державної влади країни поза залежністю від існуючих договорів і угод та інших міжнародних зобов’язань?

1) імпортне

2) конвенційне

3) автономне

4) преференційне

5) номінальне

 

$RR30487,3,3,2,0,2

Як називається мито, що встановлюються і закріплюються в рамках двосторонніх або багатосторонніх угод?

1) імпортне

2) конвенційне

3) автономне

4) преференційне

5) номінальне

 

$RR30488,3,3,2,0,2

Як називається пільгове мито, що встановлюються на основі багатосторонніх угод на товари, що походять з країн, які розвиваються, з метою сприяти економічному розвитку цих країн, перш за все, за рахунок їх індустріалізації і розширення експорту?

1) імпортне

2) конвенційне

3) автономне

4) преференційне

5) номінальне

 

$RR30489,3,3,2,0,2

У якому випадку ставка ефективного тарифу на кінцевий продукт дорівнює номінальній?

1) якщо номінальний рівень тарифу на імпортні частини та компоненти дорівнює номінальному рівню тарифу на кінцевий продукт

2) якщо номінальна ставка на кінцевий продукт дорівнює номінальній ставці мита на імпортні частини та компоненти, помноженої на частку імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту

3) якщо  номінальна ставка тарифу на імпортні частини та компоненти є більшою від  номінальної ставки тарифу на кінцеву продукцію

4) номінальна ставка тарифу на кінцеву продукцію є меншою від номінальної ставки мита на імпортні частини та компоненти, помноженої на частку імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту

 

$RR30490,3,3,2,0,2

У якому випадку ставка ефективного тарифу на кінцевий продукт стає рівною нулю (тобто галузь фактично не користується тарифним захистом)?

1) якщо номінальний рівень тарифу на імпортні частини та компоненти дорівнює номінальному рівню тарифу на кінцевий продукт

2) якщо номінальна ставка на кінцевий продукт дорівнює номінальній ставці мита на імпортні частини та компоненти, помноженої на частку імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту

3) якщо  номінальна ставка тарифу на імпортні частини та компоненти є більшою від  номінальної ставки тарифу на кінцеву продукцію

4) номінальна ставка тарифу на кінцеву продукцію є меншою від номінальної ставки мита на імпортні частини та компоненти, помноженої на частку імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту

 

$RR30491,3,3,2,0,2

У якому випадку рівень фактичного захисту галузі стає від’ємним, тобто тариф починає у більшому ступеню сприяти імпорту кінцевого продукту, ніж його внутрішньому виробництву?

1) якщо номінальний рівень тарифу на імпортні частини та компоненти дорівнює номінальному рівню тарифу на кінцевий продукт

2) якщо номінальна ставка на кінцевий продукт дорівнює номінальній ставці мита на імпортні частини та компоненти, помноженої на частку імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту

3) якщо  номінальна ставка тарифу на імпортні частини та компоненти є більшою від  номінальної ставки тарифу на кінцеву продукцію, розділеної на частку імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту

4) якщо номінальна ставка тарифу на кінцеву продукцію є більшою від номінальної ставки мита на імпортні частини та компоненти, помноженої на частку імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту

 

$RR30492,3,3,2,0,2

Як називається різновид змінних мит, ставки яких залежать від обсягу імпорту товару: при імпорті у межах певних кількостей він оподатковується за базовою ставкою тарифу, при перевищенні певного обсягу імпорт оподатковується за більш високою ставкою тарифу?

1) адвалорне мито

2) спеціальне мито

3) тарифна квота

4) номінальне мито

5) конвенційне мито

 

$RR30493,3,3,2,0,2

Як називається інструмент зовнішньоторговельної політики, який передбачає повну заборону імпорту та/або експорту?

1) квотування

2) ембарго

3) автаркія

4) контингентування

 

$RR30494,3,3,2,0,2

За охопленням квоти бувають:

1) глобальні, групові, індивідуальні

2) імпортні, експортні, транзитні

3) сезонні, тарифні, спеціальні

4) ефективні, номінальні

 

$RR30495,3,3,2,0,2

За напрямком дії розрізняють такі квоти:

1) глобальні, групові, індивідуальні

2) імпортні, експортні

3) сезонні, тарифні, спеціальні

4) ефективні, номінальні

 

$RR30496,3,3,2,0,2

За характером дії розрізняють такі квоти:

1) глобальні, групові, індивідуальні

2) імпортні, експортні, транзитні

3) сезонні, тарифні, спеціальні

4) ефективні, номінальні

 

$RR30497,3,3,2,0,2

Як називається квота, яка встановлюється щодо товару без зазначення конкретних країн, куди товар експортується або з яких він імпортується?

1) індивідуальна

2) глобальна

3) розподілена

4) конвенційна

 

$RR30498,3,3,2,0,2

Як називається квота, яка встановлюється щодо товару з визначенням конкретної країни, куди товар може експортуватись або з якої він може імпортуватись. Загальний ліміт при цьому розподіляється між основними державами-експортерами на базі обсягу поставок за попередній рік (для нових постачальників резервується частина загальної квоти) або в обмін на зустрічні їх зобов’язання з імпорту?

1) індивідуальна (розподілена)

2) глобальна

3) тарифна

4) компенсаційна

 

$RR30499,3,3,2,0,2

Часткові заборони безумовного характеру на імпорт окремих товарів, які здатні завдати шкоди різним сферам життя держави (наприклад, заборона у Лівії та Пакистані на імпорт свинини та алкогольних напоїв) - це

1) різновид автаркії

2) різновид ембарго

3) групові квоти

4) різновид ліцензії

 

$RR30500,3,3,2,0,2

Як називається граничний обсяг імпорту в країну певного товару (товарів), що є об’єктом антисубсидійного розслідування та/або антисубсидійних заходів, який дозволено імпортувати в країну протягом установленого строку та який визначається у натуральних та/або вартісних одиницях виміру?

1) тарифна квота

2) генеральна ліцензія

3) компенсаційна квота

4) імпортна субсидія

 

 

$RR30501,3,3,2,0,2

Як називається спосіб розподілу ліцензій, який передбачає надання права на ввезення чи вивезення товару в рахунок квот тій компанії, яка зможе запропонувати за це право більшу ціну?

1) розподіл на основі явних переваг

2) розподіл на основі аукціону

3) розподіл на основі затратного методу

4) договірний розподіл

 

$RR30502,3,3,2,0,2

Як називається спосіб розподілу ліцензій, який передбачає суб’єктивне рішення державних органів про розподіл прав на поставки в рахунок квот; як критерії використовуються дані про репутацію фірми, її досвід у торгівлі тим чи іншим товаром, фінансові та технічні параметри.

1) розподіл на основі явних переваг

2) розподіл на основі аукціону

3) розподіл на основі затратного методу

4) договірний розподіл

 

$RR30503,3,3,2,0,2

Як називається спосіб розподілу ліцензій, який передбачає розподіл квот пропорційно обсягам поставок, які припадали на ті чи інші фірми у минулому (у базовому періоді) або пропорційно іншим показникам (виробничі та складські потужності тощо)?

1) розподіл на основі явних переваг

2) розподіл на основі аукціону

3) розподіл на основі затратного методу

4) договірний розподіл

 

$RR30504,3,3,2,0,2

Як називається фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає приховане дотування експортерів або внутрішніх виробників за рахунок надання їм пільгового кредитування, податкових вилучень та пільг, повернення попередньо оплачених мит, пільгового страхування тощо?

1) перехресні субсидії

2) внутрішні субсидії

3) непрямі субсидії

4) прямі субсидії

 

$RR30505,3,3,2,0,2

Як називається фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає дотування однієї галузі або сектору економіки за рахунок іншої галузі або сектору за допомогою заходів державного регулювання

1) перехресні субсидії

2) внутрішні субсидії

3) непрямі субсидії

4) прямі субсидії

 

$RR30506,3,3,2,0,2

Субсидії на скорочення площ під тією чи іншою сільськогосподарською культурою належать до

1) субсидування затрат

2) субсидування споживання

3) субсидування перебудови структурного виробництва

4) експортні субсидії

 

$RR30507,3,3,2,0,2

Згідно з правилами СОТ, субсидія дає підстави для вживання компенсаційних заходів, якщо частка субсидій у вартості товару перевищує…

1)1%

2) 5%

3) 20%

4) 60%

 

$RR30508,3,3,2,0,2

Які види субсидій, згідно з правилами СОТ, не дають підстави для вживання компенсаційних заходів, тобто є дозволеними? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) субсидії, які надається у рамках програм регіонального розвитку

2) субсидії, які надаються лише конкретним, строго визначеним підприємствам чи групам підприємств

3) субсидії національним експортерам, що дозволяють продавати товар іноземним покупцям за ціною, нижчою, ніж на внутрішньому ринку

4) субсидії на науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи, що не перевищують 50% їх вартості

 

$RR30509,3,3,2,0,2

Які економічні ефекти має введення внутрішньої субсидії на товари, які конкурують з імпортом?

1) зростання внутрішнього виробництва, скорочення імпорту, штучне стимулювання неефективних підприємств

2) зменшення внутрішнього виробництва, скорочення імпорту, штучне стимулювання неефективних підприємств

3) зменшення внутрішнього виробництва, зростання імпорту, зростання ефективності внутрішніх підприємств

4) зростання внутрішнього виробництва, зростання імпорту, зростання ефективності внутрішніх підприємств

 

$RR30510,3,3,2,0,2

Якими будуть наслідки, якщо мала країна вводить мито?

1) збільшення ціни на величину, меншу від розміру мита

2) збільшення ціни на величину, що дорівнює розміру мита

3) внутрішня ціна залишиться сталою

 

$RR30511,3,3,2,0,2

Якими будуть наслідки, якщо мито на певний товар введе країна, яка є єдиним покупцем даного товару?

1) збільшення ціни на величину, меншу від розміру мита

2) збільшення ціни на величину, що дорівнює розміру мита

3) збільшення ціни на величину, більшу від розміру мита

4) внутрішня ціна залишиться сталою

 

$RR30512,3,3,2,0,2

Чи може введення імпортного мита призвести до зростання внутрішньої ціни для споживача на величину, більшу за розмір мита?

1) так, якщо країна, що ввела мито, є єдиним покупцем товару

2) так, якщо внутрішній шлях розподілу товару є достатньо довгим (з великою кількістю посередників)

3) так, якщо графік імпортної пропозиції ідеально нееластичний

4) ні, не може.

 

$RR30513,3,3,2,0,2

Запровадження мита у малій країні призведе до:

1) зростання виробництва і зростання споживання

2) зростання виробництва і зменшення споживання

3) зменшення виробництва і зменшення споживання

4) зменшення виробництва і зростання споживання

5) зменшення споживання при сталому виробництві.

 

$RR30514,3,3,2,0,2

Якщо мала країна вводить мито, відбувається перерозподіл доходу

1) від вітчизняних виробників до іноземних виробників

2)  від іноземних виробників до вітчизняних виробників

3) від іноземних виробників до вітчизняних споживачів

4) від вітчизняних споживачів до вітчизняних виробників

5) від вітчизняних споживачів до іноземних виробників.

 

 

$RR30515,3,3,2,0,2

Якщо велика країна вводить мито, відбувається перерозподіл доходу

1) від вітчизняних споживачів і іноземних виробників до вітчизняних виробників та державного бюджету країни-імпортера

2) від вітчизняних виробників і іноземних споживачів до вітчизняних споживачів і державного бюджету країни-експортера

3) від вітчизняних виробників і споживачів до іноземних виробників та державного бюджету країни-імпортера

4) від іноземних виробників і споживачів до вітчизняних виробників та державного бюджету країни-імпортера

5) від державного бюджету країни-експортера до державного бюджету країни-імпортера

 

$RR30516,3,3,2,0,2

Чим можна пояснити те, що наслідки від введення мита у великій країні і наслідки введення мита у малій країні відрізняються?

1) велика країна має більше політичного впливу на світовій арені

2) мито, введене великою країною, впливає на світові ціни

3) мита у великій країні, як правило, адвалорні, а не специфічні

4) великі країни сповідують політику «роззори свого сусіда»

 

$RR30517,3,3,2,0,2

Мала країна встановила мито у розмірі 100 дол. на імпортне устаткування. В результаті, обсяг попиту впав з 175 000 шт. до 150 000 шт. Яким було скорочення споживчого надлишку?

1) 15 000 000.

2) 2 500 000.

3) 17 000 000.

4) 16 250 000.

5) 1 250 000.

 

$RR30518,3,3,2,0,2

Якщо у країні А запроваджено експортну субсидію виробникам, які експортують стою продукцію в країну В, то в результаті її дії

1) споживачі країни В виграють, виробники країни А програють, виробники країни В виграють

2) споживачі країни В виграють, виробники країни А виграють, виробники країни В програють

3) споживачі країни В виграють, виробники країни А програють, виробники країни В програють

4) споживачі країни В програють, виробники країни А виграють, виробники країни В програють

5) споживачі країни В програють, виробники країни А виграють, виробники країни В виграють

 

$RR30519,3,3,2,0,2

Виробники устаткування у країні А програють у конкурентній боротьбі іноземним виробникам, оскільки технологія виробництва у країні А – застаріла.  Що з переліченого є найкращим способом пом’якшити цю проблему у країні А?

1) ввести квоту на імпорт іноземного устаткування

2) ввести тарифну квоту на імпорт іноземного устаткування

3) ввести адвалорне мито на імпорт іноземного устаткування

4) надати податкові пільги вітчизняним виробникам при здійснені інвестицій у технології

 

$RR30520,3,3,2,0,2

Введення мита на імпорт сталі у країні А призведе до

1) покращення умов торгівлі і зростання обсягів зовнішньої торгівлі

2) зростання ціни на сталь і падіння обсягів споживання сталі

3) зниження прибутку вітчизняних виробників сталі

4) зростання безробіття вітчизняних працівників сталеливарної галузі

 

$RR30521,3,3,2,0,2

Припустімо, США та Японія домовились про використання добровільних експортних обмежень. Згідно з домовленістю, уряд Японії накладає експортні квоти на своїх автовиробників. Найбільша частка збитків від цього рішення припаде на

1) бюджет США

2) японських автовиробників

3) японських споживачів

4) американських автовиробників

 

$RR30522,3,3,2,0,2

Уряд надає внутрішню субсидію виробникам товару, який конкурує з імпортом. У чому полягатимуть негативні наслідки цієї субсидії для економічного добробуту країни?

1) скоротиться споживання товару через зростання ціни

2) зростуть доходи до державного бюджету

3) зросте неефективне внутрішнє виробництво при вищих витратах

4) скоротиться внутрішнє виробництво товару

5) негативних наслідків для добробуту не буде

 

$RR30523,3,3,2,0,2

Мито і квоти мають більше негативних наслідків для вітчизняного економічного добробуту, ніж внутрішні субсидії на виробництво товару, що конкурує з імпортом. Це відбувається тому, що, на відміну від внутрішніх субсидій, мито і квоти

1) стимулюють неефективне виробництво

2) призводять до зростання ціни на внутрішньому ринку

3) збільшують податковий тягар для резидентів країни

4) перерозподіляють дохід від вітчизняних виробників до споживачів

 

$RR30524,3,3,2,0,2

При накладанні імпортного мита виникає ефект втрати, який складається з:

1) ефекту захисту і ефекту споживання

2) ефекту доходу і ефекту переділу

3) ефекту доходу і ефекту захисту

4) ефекту споживання і ефекту переділу

 

$RR30525,3,3,2,0,2

Країна впроваджує мито на імпорт сталі. Як у цьому випадку зміняться ціни на сталь для вітчизняних споживачів і обсяги експорту країни, згідно з аналізом загальної рівноваги тарифних ефектів?

1) ціни зростуть і обсяги експорту також зростуть

2) ціни знизяться, а обсяги експорту зростуть

3) ціни зростуть, а обсяги експорту зменшаться

4) ціни знизяться і обсяги експорту зростуть

 

$RR30526,3,3,2,0,2

Зниження мита на імпорт алюмінію буде вигідним

1) вітчизняним виробникам алюмінію

2) вітчизняним споживачам алюмінію

3) працівникам вітчизняних підприємств, що виготовляють алюміній

4)нікому з перелічених

 

$RR30527,3,3,2,0,2

Якщо уряд не обкладає митом імпорт сировини, запчастин і компонентів, то в результаті такої політики

1) ефективний тариф на кінцеву продукцію стане меншим від номінального

2) номінальний тариф на кінцеву продукцію стане меншим від ефективного

3) і номінальний, і ефективний тарифи на кінцеву продукцію зростуть

4) і номінальний , і ефективний тарифи на кінцеву продукцію знизяться

 

$RR30528,3,3,2,0,2

Який з перелічених аргументів на користь протекціонізму є найбільш науково обґрунтованим?

1) аргумент захисту молодих галузей (молода галузь, яка має потенційну порівняльну перевагу може не вистояти, якщо не надати їй тимчасового захисту)

2) аргумент «тримайте гроші вдома»(країна, яка не імпортує, буде багатшою, ніж країна, яка імпортує, оскільки при відсутності імпорту і гроші, і товари залишаються у вітчизняній економіці)

3) аргумент низької зарплатні (якщо країна з високими ставками заробітної плати торгує з країнами з низькими ставками заробітної плати, її власна зарплата, а отже і рівень життя, знизяться)

4)аргумент вирівнювання витрат на виробництво (тарифні і нетарифні бар'єри повинні вирівнювати витрати на виробництво між іноземними і вітчизняними виробниками, щоб забезпечити «чесну конкуренцію»)

 

$RR30529,3,3,2,0,2

Ефект переділу від впровадження імпортного мита на товар означає перерозподіл доходів від

1) вітчизняних виробників до вітчизняних споживачів товару

2) вітчизняних споживачів до вітчизняних виробників товару

3) вітчизняних споживачів до бюджету країни

4)бюджету країни до вітчизняних споживачів

 

$RR30530,3,3,2,0,2

Яке з перелічених тверджень вірно характеризує специфічне мито?

1) специфічне мито застосовує у своїй зовнішньоторговельній політиці тільки ЄС

2) специфічне мито нараховується у процентах до митної вартості товару

3) недоліком специфічного мита є те, що при його стягнені виникають труднощі з оцінкою митної вартості товару

4) при зростанні імпортних цін рівень захисту внутрішнього ринку за допомогою специфічних мит падає

 

$RR30531,3,3,2,0,2

Основні вигоди від тарифного захисту отримують

1) вітчизняні споживачі товару

2) вітчизняні виробники товару

3) іноземні споживачі товару

4) іноземні виробники товару

 

$RR30532,3,3,2,0,2

Припустимо, Україна запровадила тарифну квоту на імпорт алюмінію. Квота встановлена на рівні 2 млн тон. Внутрішньоквотова базова ставка мита – 5%, понадквотова ставка – 10%. Імпорт алюмінію в Україну склав 1 млн тон. На кого припадає ефект доходу від цієї тарифної квоти?

1) бюджет України

2) внутрішні імпортери

3) іноземні експортери

4) бюджет України і внутрішні імпортери

 

$RR30533,3,3,2,0,2

Якщо при виробництві товару не використовуються імпортовані запчастини, компоненти чи сировина, ефективний тариф на товар

1) перевищує номінальний тариф на товар

2) дорівнює номінальному тарифу на товар

3) менший за номінальний тариф на товар

4) від’ємний

 

$RR30534,3,3,2,0,2

Розвинені країни часто стягують з імпорту сировини дуже низьке або й нульове мито, а з імпорт готової продукції обкладають високими тарифними ставками. Така ситуація називається

1) тарифна квота

2) номінальний тариф

3) тарифна ескалація

4) захисний тариф

 

$RR30535,3,3,2,0,2

Якщо країна є великою, то запровадження мита на імпорт призведе до зростання економічного добробуту країни, якщо перерозподілювальні ефекти є більшими від суми

1) ефекту доходу і ефекту переділу

2)ефекту доходу і ефекту захисту

3) ефекту споживання і ефекту переділу

4) ефекту захисту і ефекту споживання

 

$RR30536,3,3,2,0,2

Якщо велика країна вводить імпортне мито, то

1) її умови торгівлі покращаться, а обсяги торгівлі знизяться

2) її умови торгівлі погіршаться, а обсяги торгівлі знизяться

3) її умови торгівлі покращаться, а обсяги торгівлі збільшаться

4) її умови торгівлі погіршаться, а обсяги торгівлі знизяться

 

$RR30537,3,3,2,0,2

Коли в країні вводиться мито з метою захисту молодої галузі, основні труднощі виникають, тому що

1) вітчизняні споживачі все рівно купують іноземні товари, незважаючи на мито

2) політичний тиск може не дозволити відмовитись від мита, коли галузь зміцніє

3) профспілки протестуватимуть проти мита, оскільки воно викличе зниження заробітної плати

4) зростає залежність економіки від імпорту

 

$RR30538,3,3,2,0,2

Ефект захисту від введення мита – це

1) економічні втрати країни внаслідок необхідності внутрішнього виробництва додаткової кількості товару при більших витратах під захистом тарифу

2) економічні втрати країни внаслідок зниження надходжень до бюджету

3) це не економічні втрати усієї країни, а економічні втрати винятково внутрішніх виробників

4) це виграш внутрішніх виробників у формі додаткових доходів від розширення виробництва під захистом тарифу

 

$RR30539,3,3,2,0,2

Якщо я купую взуття, виготовлене у Польщі, я отримую взуття, а Польща отримує гроші. Якщо я купую взуття виготовлене в Україні, я отримую взуття, і гроші залишаються в Україні. Тому варто обмежувати імпорт, оскільки це збільшить національний добробут України. Цей аргумент є:

1) вірним у випадку взуттєвої промисловості, але не вірним для більшості товарів, які імпортує Україна

2) вірним для усіх товарів, які імпортує Україні

3) невірним, оскільки гроші це лише засіб обміну, а не джерело добробуту

4) невірним, оскільки якщо гроші не потраплять закордон в результаті торгівлі, вони все рівно неодмінно потраплять закордон в результаті інвестицій.

 

$RR30540,3,3,2,0,2

Якщо проаналізувати інтереси виробників і споживачів України, можна зробити висновок, що скасування мита на ввезення автомобілів є

1) в інтересах України в цілому, але не в інтересах автовиробників

2) в інтересах і України в цілому, і автовиробників

3) не в інтересах ані України в цілому, ані автовиробників

4) не в інтересах України в цілому, але в інтересах автовиробників

 

$RR30541,3,3,2,0,2

Прихильники концепції вільної торгівлі стверджують

1) при існуванні мита вітчизняна ефективність зростає

2) при існуванні мита вітчизняна ефективність знижується

3) при існуванні мита внутрішні виробники терплять збитки, а споживачі – виграють

4) при існуванні мита внутрішні виробники терплять збитки, а бюджет держави – виграє

 

$RR30542,3,3,2,0,2

Зниження мита призведе до:

1) зростання імпорту і зниження вітчизняного виробництва

2) зниження імпорту і зростання вітчизняного виробництва

3) зростання ціни і зниження обсягу споживання

4) зниження ціни і зниження обсягу споживання

 

$RR30543,3,3,2,0,2

Виробництво сталі вартістю 500 000 дол. потребує залізної руди на суму 100 000 дол. Номінальний тариф на імпорт сталі становить 15%, на імпорт руди  5%. Скільки становить ефективний рівень митного захисту виробництва сталі?

1) 2,5%

2) 6%

3) 17,5%

4) 24%

 

$RR30544,3,3,2,0,2

Виробництво автомобілів вартістю 30 000 дол. потребує сталі на суму 10 000 дол. Номінальний тариф на імпорт автомобілів складає 25%, а на імпорт сталі 10%. Скільки становить ефективний рівень митного захисту автомобілебудування?

1) 15%

2) 32,5%

3) 48%

4) 67,5%

 

$RR30545,3,3,2,0,2

Змішане (комбіноване) мито – це комбінація:

1) тарифної квоти та дворівневого тарифу

2) імпортного та експортного мита

3) постійного і змінного мита

4) адвалорного та специфічного мита

 

$RR30546,3,3,2,0,2

Які з перелічених тверджень правильні? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) для захисту вітчизняного виробника від іноземної конкуренції уряду слід застосовувати і імпортні, і експортні мита

2) Змішане (комбіноване) мито стягується у випадку, якщо імпортер повинен заплатити 4% від вартості товару, але не менше, ніж 20 дол.

3) Специфічні мита підтримують однаковий рівень захисту внутрішнього ринку незалежно від коливання цін на товар

4) в період економічного спаду і зниження імпортних цін специфічний тариф збільшує рівень захисту національних виробників

 

 

$RR30547,3,3,2,0,2

Які з перелічених тверджень правильні? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) Рівень митного захисту за допомогою адвалорних мит значною мірою залежить від коливань цін на товари

2) У випадку малої країни запровадження тарифу призводить до збільшення внутрішніх цін на повний розмір мита

3) Номінальний тариф відображає реальний рівень мит на кінцеві товари, розрахований з урахуванням рівня мит на імпортні вузли і деталі цих товарів.

4) Якщо сировина і компоненти імпортуються за низькими ставками мита, а кінцевий товар – за високими, то в результаті ефективний тариф на кінцеву продукцію буде нижчим за номінальний.

 

$RR30548,3,3,2,0,2

Яке з наведених тверджень є правильним?

1) Тарифна ескалація означає, що країна застосовує низькі ставки мита на імпорт готової продукції і високі ставки мита на імпорт сировини

2) Якщо країна є малою, запровадження імпортного мита неодмінно призведе до зростання економічного добробуту в країні

3) Імпортне мито забезпечує додаткові надходження до бюджету і виграш вітчизняних споживачів за рахунок вітчизняних виробників

4) Зміни торговельної політики великої країни можуть вплинути на світові ціни

 

$RR30549,3,3,2,0,2

Якщо спостерігається парадокс Метцлера, то введення імпортного мита у великій країні А може призвести до

1) зростання ціни товару у країні А і світової ціни товару

2) зростання ціни товару у країні А при незмінній світовій ціні

3) зменшення і внутрішньої ціни товару у країні А, і світової ціни

4) зростання ціни товару у країні А і зменшення світової ціни

 

$RR30550,3,3,2,0,2

Номінальний тариф на ноутбуки не змінився, але вітчизняний виробник ноутбуків, який раніше користувався деталями виключно вітчизняного виробництва, став закуповувати імпортні компоненти. Як змінився ефективний рівень митного захисту виробництва ноутбуків?

 

1) зріс

2) впав

3)залишився сталим

4) залежить від того, про яку марку ноутбуків йдеться

 

$RR30551,3,3,2,0,2

Номінальний тариф на ноутбуки не змінився, але уряд запровадив мито на імпортні деталі, які використовуються у виробництві ноутбуків і раніше ввозилися без мита. Як змінився ефективний рівень митного захисту виробництва ноутбуків?

1) зріс

2) впав

3)залишився сталим

4) залежить від того, про яку марку ноутбуків йдеться

 

$RR30552,3,3,2,0,2

Специфічне мито збільшує рівень захисту національних виробників, у випадку, коли

1) ціни на імпортований товар падають

2) у імпортованого товару є багато моделей та різновидів

3) якщо ним обкладають готову продукцію, а не сировину

4) відсутній варіант правильної відповіді

 

$RR30553,3,3,2,0,2

Парадокс Метцлера

1) теоретично, може мати місце, коли мала країна вводить мито

2) стосується ситуації, коли введення оптимального тарифу шкодить національному добробуту

3)стосується ситуації, коли введення тарифу знижує вітчизняні ціни

4) стосується ситуації, коли введення тарифу приносить користь іноземним бюджетам

 

$RR30554,3,3,2,0,2

Хоча теоретично існування оптимального тарифу обґрунтоване, його існування в реальності вважається малоймовірним через

1) існування парадоксу Метцлера

2) те, що його може запровадити лише «велика» країна, а в реальному світі усі країни підпадають під визначення «малих»

3) те, що політика оптимального тарифу заохочує відплатні заходи з боку інших країн

 

$RR30555,3,3,2,0,2

Уряд надає експортерам субсидію, яка дозволяє знизити ціни на товари, що експортуються. В якому випадку зростання обсягів продажу компенсує витрати на субсидію і втрати від падіння ціни?

1) якщо закордонний попит на товар високо еластичний за ціною

2)  якщо закордонний попит на товар нееластичний за ціною

3) якщо еластичність закордонного попиту на товар дорівнює одиниці

4) це не залежить від еластичності попиту

 

$RR30556,3,3,2,0,2

Оскільки експортні субсидії призводять до того, що експортери знижують ціни на свої товари, які вони продають закордон, для країни-експортера це означає, що

1) доходи від експорту обов'язково знизяться

2) доходи від експорту обов'язково зростуть

3) умови торгівлі країни погіршаться

4) умови торгівлі країни покращаться

 

$RR30557,3,3,2,0,2

Який інструмент торговельної політики встановлює частку участі національних виробників у виробництві імпортованого товару?

1) імпортна квота

2) товарні угоди

3) вимоги про вміст місцевих компонентів

4) державні закупівлі

 

$RR30558,3,3,2,0,2

Застосування державною вимог про вміст місцевих компонентів для автомобілебудівної галузі буде мати наслідком

1) підтримку сталого рівня зайнятості у автомобілебудівній галузі

2) скорочення зайнятості у автомобілебудівній галузі

3) стимулювання вітчизняних автовиробників переміщувати виробництво закордон

 

$RR30559,3,3,2,0,2

Чому, порівняно з імпортною квотою , еквівалентне імпортне мито забезпечує нижчий рівень захисту для вітчизняних виробників?

1) мито не призводить до економічних втрат унаслідок скорочення споживання і зростання неефективного виробництва

2) іноземні фірми збільшувати свою ціну на величину меншу, ніж розмір мита, а отже «поглинати» частину мита.

3) мита ефективні тільки якщо вітчизняний попит є ідеально еластичним

4) при введені квоти ціна на імпортований товар не зростає

 

$RR30560,3,3,2,0,2

Припустімо, в країні зростає попит на іноземний товар, а встановлена імпортна квота обмежує його ввезення, порівняно з ситуацією вільної торгівлі. Які будуть наслідки зростання попиту на іноземний товар?

1) зниження вітчизняного виробництва даного товару

2) зростання обсягів імпорту аж до повного задоволення попиту

3) зростання ціни на імпортний товар

4) зменшення ціни на імпортний товар

 

$RR30561,3,3,2,0,2

Щоб успішно демпінгувати на міжнародних ринках, фірма

1) ставить вищу ціну на ринках, де еластичність попиту за ціною менша, і нижчу ціну там, де еластичність вища

2) ставить вищу ціну на ринках, де еластичність попиту за ціною вища, і нижчу ціну там, де еластичність нижча

3) ставить однакові ціни на всіх ринках, незалежно від еластичності

 

$RR30562,3,3,2,0,2

Якщо фірма з Канади постійно демпінгує на ринку Швеції, то в результаті

1) шведські споживачі отримують виграш, порівняно з канадськими споживачами

2) канадські споживачі отримують виграш, порівняно з шведськими споживачами

3) канадська фірма терпить збитки

 

$RR30563,3,3,2,0,2

Профспілка робітників автомобілебудівної галузі вимагає прийняття закону, який б регулював частку участі національних виробників у виробництві імпортованого товару. Який інструмент торговельної політики мав би використовуватись у цьому випадку?

1) добровільне експортне обмеження

2) встановлення мінімальних цін

3) тарифна квота

4) вимоги про вміст місцевих компонентів

 

$RR30564,3,3,2,0,2

Впровадження мита призведе до такого ж зростання ціни на сталь, що й встановлення квоти. В такому випадку:

1) квота призведе до зниження ефективності, а мито ні

2) мито призведе до зниження ефективності, а квота ні

3) мито і квота матимуть різний вплив на виробництво і споживання

4) мито і квота матимуть різний вплив на ефект перерозподілу доходу

 

$RR30565,3,3,2,0,2

Впровадження мита призведе до такого ж зростання ціни на сталь, що й встановлення квоти. В такому випадку:

1) квота призведе до зниження ефективності, а мито ні

2) мито призведе до зниження ефективності, а квота ні

3) мито і квота матимуть однаковий вплив на виробництво і споживання

4) мито і квота матимуть однаковий вплив на ефект перерозподілу доходу

 

$RR30566,3,3,2,0,2

В якому випадку можна стверджувати, що Південна Корея демпінгує на ринку відеокамер США?

1) південнокорейські компанії продають відеокамери у США за ціною, нижчою їх собівартості

2) південнокорейські компанії продають відеокамери у США за ціною, нижчою від ціни американських виробників

3) вартість виробництва відеокамер у Південній Кореї є нижчою, ніж вартість виробництва у США, оскільки у Південній Кореї дешевша робоча сила

4) південнокорейські компанії продають відеокамери у США за ціною, нижчою від ціни японських виробників

 

$RR30567,3,3,2,0,2

Протягом кількох десятиліть уряд США застосовував квоту на імпорт нафти з Близького Сходу. В результаті застосування квоти ріст витрат американських споживачів на нафту досяг 3 млрд дол. Як можна виправдати проведення такої політики?

1) нафтові компанії США заслуговують на отримання вищих доходів

2) нафта США вищої якості, тому заслуговує на вищу ціну

3) країна не може бути повністю залежною від іноземних постачальників стратегічно важливого ресурсу

4) уряд США використовував доходи від квоти для збалансування бюджету

 

$RR30568,3,3,2,0,2

У міжнародному аеропорту мандрівник здав валізу до камери зберігання. Ця послуга є:

1)         торговою, якщо мандрівник перебуває на батьківщині

2)         неторговою, якщо мандрівник перебуває за кордоном

3)         торговою, якщо мандрівник є нерезидентом

4)         торговою, якщо мандрівник є резидентом

 

$RR30569,3,3,2,0,2

Літаки України, здійснюючи рейс з України до США, здійснюють дозаправку в Ірландії. В цьому випадку купівля палива вважається для України:

1)         імпортом транспортної послуги

2)         імпортом товару

3)         імпортом забезпечуючої і допоміжної послуги

4)         усі відповіді правильні

 

$RR30570,3,3,2,0,2

Вантажне судно під ліберійським прапором прямує з Лондона до Сингапура із заходом у російські порти Санкт-Петербурга і Владивостока. Цим судном петербурзький завод відвантажив верстати Владивостоку. Перевезення вітчизняних верстатів іноземним судном є для Росії:

1)         імпортом транспортної послуги

2)         експортом товару

3)         орендою перевізника з екіпажем

4)         усі відповіді правильні.

 

$RR30571,3,3,2,0,2

Українське торгове судно з експортним вантажем на борту пришвартувалося на Канарських островах з метою фарбування і профілактичного ремонту. Ремонт здійснюється спільним українсько-іспанським підприємством. Послуги з ремонту щодо України належать:

1)         до забезпечуючих і допоміжних послуг

2)         до експорту транспортної послуги

3)         до імпорту товару

4)         усі відповіді правильні.

 

$RR30572,3,3,2,0,2

Експортні послуги — це:

1)         надання послуг іноземцям

2)         надання послуг резидентам

3)         отримання послуг від іноземців

4)         отримання послуг від резидентів

 

$RR30573,3,3,2,0,2

Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю аналогічний:

1)         впливові зростаючих витрат збуту;

2)         впливові зростаючих витрат виробництва;

3)         впливові спадаючих витрат збуту;

4)         впливові спадаючих витрат виробництва.

 

$RR30574,3,3,2,0,2

Чим нижча еластичність попиту в імпортуючій країні, тим:

1)         більшу частку транспортних витрат вона сплачує

2)         меншу частку транспортних витрат вона сплачує

3)         менше витрат вона має при транспортних перевезеннях

4)         еластичність попиту не впливає на розподіл транспортних витрат

 

$RR30575,3,3,2,0,2

До торгових послуг у платіжному балансі, згідно з методикою МВФ, належать:

1)         транспорт, комунальні послуги, зв'язок, будівництво, страхування, фінансові, комп'ютерні та інформаційні, побутові послуги, бізнес-послуги, особисті та рекреаційні, культурні, урядові

2)         транспорт, подорожі, зв'язок, будівництво, страхування, фінансові, комп'ютерні та інформаційні, роялті та ліцензійні платежі, бізнес-послуги, особисті та рекреаційні, культурні, урядові

3)         роялті та ліцензійні платежі, бізнес-послуги, особисті та рекреаційні, культурні, урядові, комунальні послуги

4)         транспорт, комунальні послуги, роялті та ліцензійні платежі, побутові послуги

 

$RR30576,3,3,2,0,2

Транспорт, комп'ютерні та інформаційні послуги вимагають:

1)         нерухомості виробника та споживача

2)         мобільності виробника та нерухомості споживача

3)         мобільності споживача та нерухомості виробника

4)         мобільності і виробника, і споживача

 

$RR30577,3,3,2,0,2

Пасажирські перевезення як частина міжнародної торгівлі послугами включають:

1)         перевезення нерезидентів транспортними компаніями-резидентами всередині своєї країни;

2)         перевезення нерезидентів перевізниками-резидентами

3)         перевезення нерезидентів перевізниками-резидентами і резидентів перевізниками-нерезидентами

4)         перевезення резидентів перевізниками-резидентами

 

$RR30578,3,3,2,0,2

Транспортними витратами вважаються:

1)         всі затрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту, страхування, навантаження/розвантаження, упакування/розташування та інші супутні витрати

2)         всі затрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту та страхування

3)         всі затрати з доставки товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту та навантаження/розвантаження

4)         перевезення вантажу до кордону країни покупця

 

$RR30579,3,3,2,0,2

Якщо галузь орієнтована на ресурси, то кінцевий продукт цієї галузі:

1)         легший від сировини

2)         важчий від сировини

3)         легкий, але дорогий

4)         важкий, але дешевий

 

$RR30580,3,3,2,0,2

До розділу платіжного балансу «міжнародні поїздки» відносять:

1)         товари і послуги, придбані мандрівником за кордоном

2)         товари і послуги, придбані мандрівником за кордоном, якщо він перебуває там менше року і вважається нерезидентом

3)         товари і послуги, придбані мандрівником за кордоном, якщо він перебуває там менше шести місяців і вважається нерезидентом

4)         товари та послуги, придбані туристами

 

$RR30581,3,3,2,0,2

Вантажні перевезення як частина міжнародної торгівлі послугами включають:

1)         доставку експортного або імпортного товару, при чому навантаження і розвантаження не надаються перевізником

2)         доставку експортного або імпортного товару, навантаження і розвантаження, які надаються перевізником;

3)         доставку експортного або імпортного товару;

4)         доставка, страхування і розмитнення

 

$RR30582,3,3,2,0,2

Транспортні витрати приводять:

1)         до збільшення обсягів торгівлі та виграшу від неї

2)         зменшення обсягів торгівлі та виграшу від неї

3)         зменшення обсягів торгівлі, збільшення виграшу від неї

4)         збільшення обсягів торгівлі, зменшення виграшу від неї

 

$RR30583,3,3,2,0,2

До міжнародних транспортних послуг належать:

1)         пасажирські та вантажні перевезення, оренда перевізника з екіпажем, оренда перевізника без екіпажу, забезпечуючі або допоміжні послуги

2)         пасажирські та вантажні перевезення, оренда перевізника з екіпажем, забезпечуючі або допоміжні послуги, ремонт транспортних засобів

3)         пасажирські та вантажні перевезення, оренда перевізника з екіпажем, забезпечуючі або допоміжні послуги

4)         вантажні перевезення, забезпечуючи та допоміжні послуги, страхування вантажу

 

$RR30584,3,3,2,0,2

Заходами регулювання доступу послуг на ринок є:

1)         обмеження на торгівлю послугами, введення кількісних квот на імпорт послуг, обмеження на створення філій іноземних компаній, обмеження на пересування виробників послуг, обмеження на пересування споживачів послуг, обмеження на використання національного режиму

2)         обмеження на торгівлю послугами, введення кількісних квот на імпорт послуг, обмеження на створення філій іноземних компаній, митні тарифи

3)         обмеження на торгівлю послугами, обмеження на створення філій іноземних компаній, обмеження на пересування споживачів і виробників послуг

4)         митні тарифи, квоти, добровільні експортні обмеження, субсидії, технічні бар'єри та санітарні норми

 

$RR30585,3,3,2,0,2

До послуг пов’язаних з інвестиціями належать (виберіть усі варіанти правильних відповідей):

1)         транспортні

2)         готельні

3)         банківські

4)         страхування вантажів

 

$RR30586,3,3,2,0,2

До послуг пов’язаних з торгівлею належать (виберіть усі варіанти правильних відповідей):

1)         транспортні

2)         готельні

3)         банківські

4)         страхування вантажів

 

$RR30587,3,3,2,0,2

Як називаються інженерно-технічні та консультативні послуги щодо створення об’єктів промисловості, виробничої та соціальної інфраструктури?

1)         франчайзинг

2)         інжиніринг

3)         ноу-хау

4)         ліцензування

5)         інвестиція

 

$RR30588,3,3,2,0,2

Як називаються послуги з організації виробничої структури і системи управління підприємством?

1)         технологічний інжиніринг

2)         проектно-консультаційний інжиніринг

3)         будівельний інжиніринг

4)         управлінський інжиніринг

5)         франчайзинг.

 

$RR30589,3,3,2,0,2

Який з перелічених способів передачі технологій відноситься до некомерційних?

1)         утворення спільних підприємств

2)         міжнародна торгівля високотехнологічними товарами

3)         виступи на міжнародних симпозіумах, конференціях

4)         консалтинг

5)         будівництво закордоном об’єктів «під ключ».

 

$RR30590,3,3,2,0,2

Який з перелічених способів передачі технологій відноситься до комерційних?

1)         промислове шпигунство

2)         публікації про наукові досягнення в наукових журналах

3)         виставки

4)         виступи на міжнародних симпозіумах

5)         ліцензування

 

$RR30591,3,3,2,0,2

Як називається спосіб діяльності при якому продавець передає покупцю право на використання своєї торгової марки, яка важлива для бізнесу покупця і за допомогою якої продавець надає постійну допомогу покупцю в його бізнесі.

1)         франчайзинг

2)         ліцензування

3)         інжиніринг

4)         передача ноу-хау

5)         консалтинг

 

$RR30592,3,3,2,0,2

 Яким чином держава може регулювати притік іноземних послуг?

1)         шляхом встановлення квот

2)         за допомогою компенсаційного мита

3)         за допомогою спеціального мита

4)         шляхом сертифікації та ліцензування

5)         за допомогою експортних тарифів.

 

$RR30593,3,3,2,0,2

Як називаються «секрети виробництва», які мають промислову та комерційну цінність, але не є захищеними патентним законодавством?

1)         патент

2)         ноу-хау

3)         франшиза

4)         факторні послуги

5)         консалтинг

 

$RR30594,3,3,2,0,2

Який спосіб надання послуг передбачає відкриття комерційного представництва зарубіжної компанії з надання послуг на внутрішньому ринку?

1)         транскордонний

2)         спосіб зарубіжного споживання

3)         спосіб комерційної присутності

4)         присутності фізичних осіб

5)         віддаленого споживання.

 

$RR30595,3,3,2,0,2

Яка з країн є світовим лідером в галузі експорту технологій?

1)         Великобританія

2)         Японія

3)         Німеччина

4)         США

5)         Південна Корея

 

$RR30596,3,3,2,0,2

Як називається покупець франчайзингових послуг?

1)         франчайзер

2)         ліцензіар

3)         субфранчайзер

4)         ліцензіат

5)         франчайзі

 

$RR30597,3,3,2,0,2

Як називається вид послуг, який не пов’язаний з матеріальними продуктами і направлений безпосередньо на людину або її оточення?

1)         виробничі послуги

2)         невиробничі послуги

3)         факторні послуги

4)         комунікаційні послуги

5)         бізнесові послуги

 

$RR30598,3,3,2,0,2

Зацікавлена сторона, що купує технологію за ліцензією, називається:

1)         ліцензіар

2)         ліцензіат

3)         ліцензент.

 

$RR30599,3,3,2,0,2

Надання інформації і досвіду, переважно незапатентованих винаходів, називається:

1)         ноу-хау;

2)         реінжиніринг;

3)         ліцензування.

 

$RR30600,3,3,2,0,2

Тип франчайзингу, пов’язаний з наданням франчайзі франчайзером цілого пакету послуг називаємо:

1)         діловий

2)         товарний

3)         безпатентний

 

$RR30601,3,3,2,0,2

Повний комплекс послуг і поставок, необхідних для спорудження нового об’єкта, називається

1) комплексний інжиніринг

2) проектно-консультаційний інжиніринг

3) технологічний інжиніринг

4) будівельний інжиніринг

5) управлінський інжиніринг

 

$RR30602,3,3,2,0,2

Підготовка генерального плану будівництва, супутніх схем, рекомендацій та обґрунтувань; попередня оцінка вартості проекту, калькуляція витрат на його створення та експлуатацію; розробка зведеного архітектурного плану, робочих креслень, технічних специфікацій тощо, відноситься до:

1)         консалтингу

2)         інжинірингу

3)         франчайзингу

 

$RR30603,3,3,2,0,2

Інжинірингові послуги втілюються не в матеріальній формі продукту, а в певному корисному ефекті, який може мати матеріальний носій (документи, креслення, розрахунки тощо), а може і не мати матеріального носія (управління процесом будівництва, навчання спеціалістів тощо). Чи правильним є твердження?

1)         так

2)         ні

 

$RR30604,3,3,2,0,2

Норвегія уже 50 років не видавала ліцензій страховим компаніям, що належать іноземним громадянам. Це є прикладом

1) тарифного торговельного обмеження міжнародної торгівлі товарами

2) тарифного торговельного обмеження міжнародної торгівлі послугами

3) нетарифного торговельного обмеження міжнародної торгівлі товарами

4) нетарифного торговельного обмеження міжнародної торгівлі послугами

 

$RR30605,3,3,2,0,2

Що з переліченого є прикладом бар’єру у сфері міжнародної торгівлі послугами?

1) США не дозволяють імпортувати живих тварин та свіже м'ясо з країн, де помічені випадки захворювання ящуром

2) Данія запровадила 10% додатковий збір на більшість імпортних товарів, які обкладаються митом

3) Канада обмежує частку іноземного капіталу у національних банках до 25%

4) При імпорті деяких товарів, таких як бензолові хімікати, у США митною вартістю вважається їх ціна продажу всередині США, яка, як правило, значно вища від вартості, зазначеної у накладній.

 

$RR30606,3,3,2,0,2

Послуги, які включають платежі, що виникають у зв'язку з міжнародним рухом факторів виробництва, згідно з класифікацією Світового банку, називаються

1) виробничі

2) факторні

3) фінансові

4) факторні

5) нематеріальні

 

$RR30607,3,3,2,0,2

Які з перелічених послуг належать до нефакторних згідно з класифікацією Світового банку

1) транспорт та подорожі

2)роялті та ліцензійні платежі

3) усі фінансові послуги

4) усі неторгові послуги

 

$RR30608,3,3,2,0,2

Банківські, готельні, професійні послуги, згідно з класифікацією за способом їх доставки споживачам, належать до послуг

1) пов’язаних з торгівлею

2) пов’язаних з інвестиціями

3) пов’язаних одночасно із торгівлею та інвестиціями

4) неторгових

 

$RR30609,3,3,2,0,2

Транспортні послуги та страхування, згідно з класифікацією за способом їх доставки споживачам, належать до послуг

1) пов’язаних з торгівлею

2) пов’язаних з інвестиціями

3) пов’язаних одночасно із торгівлею та інвестиціями

4) неторгових

 

$RR30610,3,3,2,0,2

Зв'язок, будівництво, комп’ютерні та інформаційні послуги, згідно з класифікацією за способом їх доставки споживачам, належать до послуг

1) пов’язаних з торгівлею

2) пов’язаних з інвестиціями

3) пов’язаних одночасно із торгівлею та інвестиціями

4) неторгових

 

$RR30611,3,3,2,0,2

Особисті, культурні та рекреаційні послуги, згідно з класифікацією за способом їх доставки споживачам, належать до послуг

1) пов’язаних з торгівлею

2) пов’язаних з інвестиціями

3) пов’язаних одночасно із торгівлею та інвестиціями

4) неторгових

 

$RR30612,3,3,2,0,2

Як називається надання послуг у проведенні техніко-економічного обґрунтування проекту, розроблені планів будівництва і контролю за проведенням робіт, підготовці торгів на інженерно-будівельні роботи?

1) проектно-консультаційний інжиніринг

2) технологічний інжиніринг

3) будівельний інжиніринг

4) управлінський інжиніринг

 

$RR30613,3,3,2,0,2

Як називається послуга з надання замовнику технологій для будівництва та експлуатації об'єктів, розроблення проектів водо- та енергопостачання і транспорту?

1) проектно-консультаційний інжиніринг

2) технологічний інжиніринг

3) будівельний інжиніринг

4) управлінський інжиніринг

 

$RR30614,3,3,2,0,2

Як називається надання консультаційних послуг при здійснені проекту, які полягають у здійсненні нагляду за будівництвом, проведенні переговорів з проектантами і підрядниками, консультуванні і навчанні спеціалістів, поставці обладнання?

1) проектно-консультаційний інжиніринг

2) технологічний інжиніринг

3) будівельний інжиніринг

4) управлінський інжиніринг

 

$RR30615,3,3,2,0,2

Дослідження та прогнозування ринку, оцінку експортно-імпортних операцій, комплексні маркетингові дослідження та розробку маркетингових програм, розробку експортних стратегій на конкурентних ринках здійснюють…

1) фірми інформаційного інжинірингу

2) консалтингові фірми

3) сервісні компанії

4) франчайзі

 

$RR30616,3,3,2,0,2

Надання послуг з передпродажного сервісу і передпродажного дороблення відноситься до

1) технічного обслуговування у сфері обігу

2) технічного обслуговування у сфері споживання

3) інжинірингових послуг

4) франчайзингу

 

$RR30617,3,3,2,0,2

Розпакування товару, виправлення пошкоджень, отриманих при транспортуванні, випробовування вузлів і систем, інструктаж споживачів і надання їм допомоги при встановленні чи монтажі – це

1) передпродажний сервіс

2) передпродажне дороблення

3) технічне обслуговування у гарантійний період

4) технічне обслуговування у післягарантійний період

 

$RR30618,3,3,2,0,2

Доукомплектування експортної продукції згідно з вимогами країни-імпортера та адаптація її до місцевих умов – це

1) передпродажний сервіс

2) передпродажне дороблення

3) технічне обслуговування у гарантійний період

4) технічне обслуговування у післягарантійний період

 

$RR30619,3,3,2,0,2

На який вид транспорту припадає понад 80% від загального обсягу міжнародних вантажних перевезень?

1) автомобільний

2) морський

3) залізничний

4) повітряний

 

$RR30620,3,3,2,0,2

Який вид транспорту лідирує за обсягом міжнародних пасажирських перевезень?

1) автомобільний

2) морський

3) залізничний

4) повітряний

 

$RR30621,3,3,2,0,2

У чому полягає специфічність послуг? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1)низький ступінь індивідуалізації, залежно від вимог споживача

2) нерозривність процесу виробництва і реалізації

3) відсутність мультиплікаційного ефекту

4) як правило, послуги неможливо накопичувати та зберігати

 

$RR30622,3,3,2,0,2

Які особливості має міжнародна торгівля послугами, порівняно з торгівлею товарами? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) торгівля послугами здійснюється переважно на прямих контактах між виробниками послуг і споживачами

2) значно менша захищеність виробництва і реалізації послуг з боку держави, порівняно зі сферою матеріального виробництва і торгівлі товарами

3) регулювання міжнародної торгівлі послугами легко здійснити на митному кордоні

4) велика залежність обсягу послуг і їх вартості від складності і наукомісткості товарів.

 

$RR30623,3,3,2,0,2

Чартер - це

1) договір на перевезення вантажів морськими траповими рейсами

2) договір на перевезення вантажів морськими лінійними рейсами

3) договір на перевезення вантажів залізничним транспортом

4) договір страхування

 

$RR30624,3,3,2,0,2

До заходів регулювання доступу на ринок у міжнародній торгівлі послугами належать: (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) надання цінових переваг місцевим виробникам послуг

2) введення кількісних квот на імпорт іноземних послуг

3) обмеження на пересування виробників послуг у форму державного ліцензування імпорту робочої сили

4) створення місцевим виробникам послуг більш сприятливих умов, ніж іноземним

 

$RR30625,3,3,2,0,2

До заходів вилучення із національного режиму у міжнародній торгівлі послугами належать: (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) надання цінових переваг місцевим виробникам послуг

2) введення кількісних квот на імпорт іноземних послуг

3) обмеження на пересування виробників послуг у форму державного ліцензування імпорту робочої сили

4) створення місцевим виробникам послуг більш сприятливих умов, ніж іноземним

5) обмеження на пересування споживачів послуг

 

$RR30626,3,3,2,0,2

Екскурсант — це:

1)         мандрівник, який перебуває у країні менше 24 год.

2)         мандрівник, який не провів у країні перебування жодної ночі

3)         мандрівник, який перебуває у країні менше 36 год.

4)         мандрівник, який перебуває у країні менше 48 год.

 

$RR30627,3,3,2,0,2

Турист, згідно з міжнародною статистикою, — це:

1)         людина, яка тимчасово відвідує іншу країну з будь-якою метою, крім професійної діяльності, що оплачується в цій країні

2)         людина, яка перебуває менше року в країні, де вона не є резидентом, якщо вона не є співробітником урядової установи іншої країни або членом його сім'ї

3)         людина, яка їде в іншу країну з рекреаційною метою

 

$RR30628,3,3,2,0,2

Подорожування з метою відпочинку, лікування, занять спортом - це…

1)         науковий туризм

2)         освітній туризм

3)         рекреаційний туризм

4)         діловий туризм

5)         економічний туризм.

 

$RR30629,3,3,2,0,2

 Поїздки для участі конференціях, симпозіумах, конгресах тощо – це…

1)         науковий туризм

2)         пізнавальний туризм

3)         рекреаційний туризм

4)         відпочинковий туризм

5)         економічний туризм.

 

$RR30630,3,3,2,0,2

Яка з перелічених країн за класифікацією ВОТ (Всесвітньої організації туризму) належить до країн-постачальників туристів.

1)         Австралія

2)         Греція

3)         Мексика

4)         Німеччина

5)         Кіпр

 

$RR30631,3,3,2,0,2

Яка з перелічених країн за класифікацією ВОТ (Всесвітньої організації туризму) належить до країн-експортерів туристичних послуг.

1)         Данія

2)         Туреччина

3)         Швеція

4)         Канада

5)         Бельгія

 

$RR30632,3,3,2,0,2

 Яка з перелічених країн входить в десятку країн світу, що отримують найбільше доходів від міжнародного туризму?

1)         Єгипет

2)         Ямайка

3)         Таїланд

4)         Мексика

5)         Франція

 

$RR30633,3,3,2,0,2

В якій з перелічених країн дохід від іноземних туристів складає більше 50% ВВП?

1)         Мексика

2)         США

3)         Багамські острови

4)         Франція

5)         Італія

 

$RR30634,3,3,2,0,2

Який з перелічених чинників розвитку міжнародного туризму належить до зовнішніх:

1)         історичні пам’ятки

2)         політичні відносини між країнами

3)         географічне положення країни

4)         соціально-економічна ситуація

5)         екологічна ситуація

 

$RR30635,3,3,2,0,2

Якими були середньорічні темпи зростання валютних надходжень від туристів у світі протягом останніх 20 років?

1)         менше 0,01%

2)         близько 2%

3)         близько 14%

4)         близько 50%

5)         більше 60%

 

$RR30636,3,3,2,0,2

Яке з перелічених тверджень не є обов’язковою характеристикою міжнародного туризму:

1)         Туризм є результатом переміщення людей по різних туристичних маршрутах

2)         Туризм завжди включає два елементи: подорож у пункт призначення і зупинку там

3)         Міжнародна туристична подорож означає виїзд із країни (регіону), де турист проживає постійно

4)         Туризм – це переміщення з неприбутковою метою

5)         Туризм – це подорож, яка організована туристичними агенціями

 

$RR30637,3,3,2,0,2

Назвіть осіб, які не вважаються туристами:

1)         релігійні пілігрими

2)         круїзні пасажири

3)         особи, що приїхали в гості до родичів

4)         біженці

5)         особи, що приїхали з метою лікування.

 

$RR30638,3,3,2,0,2

Які з перелічених осіб вважаються туристами:

1)         кочівники

2)         транзитні пасажири

3)         релігійні пілігрими

4)         працівники митних служб

5)         дипломати

 

$RR30639,3,3,2,0,2

Скільки країн є дійсними членами Всесвітньої організації туризму?

1)         17

2)         51

3)         97

4)         154

5)         216

 

$RR30640,3,3,2,0,2

 В який регіон світу щороку прибуває найбільше туристів?

1)         Європа

2)         Північна Америка

3)         Південна Америка

4)         Азія

5)         Австралія.

 

$RR30641,3,3,2,0,2

Яким методом обчислюють надходження від міжнародного туризму?

1)         згідно заповнених митних декларацій

2)         за допомогою врахування банківських операцій

3)         за кількістю осіб, що відвідало країну

4)         за часткою ВВП

5)         за статистикою туристичних фірм

 

$RR30642,3,3,2,0,2

Поїздка до інших країн з метою навчання – це…

1)         пізнавальний туризм

2)         науковий туризм

3)         діловий туризм

4)         рекреаційний туризм

5)         освітній туризм

 

$RR30643,3,3,2,0,2

 Який спосіб споживання передбачають туристичні послуги?

1)         транскордонний

2)         спосіб зарубіжного споживання

3)         спосіб комерційної присутності

4)         присутності фахівців

5)         віддаленого споживання.

 

$RR30644,3,3,2,0,2

Знайомство з культурними, історичними, природними пам’ятками – це…

1)         пізнавальний (екскурсійний) туризм

2)         науковий туризм

3)         діловий туризм

4)         рекреаційний туризм

5)         освітній туризм

 

$RR30645,3,3,2,0,2

 Який вид туризму передбачає відвідини країни без певної узгодженої програми?

1)         індивідуальний

2)         груповий

3)         самодіяльний

4)         плановий

5)         рекреаційний

 

$RR30646,3,3,2,0,2

Фірма або індивідуальний підприємець, які розробляють туристичні маршрути, забезпечують їх функціонування, організовують рекламу, встановлюють ціни на тури – це

1) турагент

2) туроператор

3) авіаперевізник

4) готельна мережа

5) туристичні гіди

 

$RR30647,3,3,2,0,2

Фірма або індивідуальний підприємець, які купують тури (комплекс послуг з розміщення, перевезення, екскурсійні послуги, харчування тощо) за туристичними маршрутами, випускають та реалізують путівки – це

1) турагент

2) туроператор

3) авіаперевізник

4) готельна мережа

5) туристичні гіди

 

$RR30648,3,3,2,0,2

Для якої країни чинники зростання привабливості для туристів включають наступні: широкий розвиток екологічних турів, екзотична природа, сучасна архітектура.

1) Фінляндія

2) Франція

3) Бразилія

4) Ізраїль

5) Кіпр

 

$RR30649,3,3,2,0,2

Для якого регіону світу чинники зростання привабливості для туристів включають наступні: висока концентрація історичних та культурних цінностей, спрощений візовий режим, який дозволяє організувати широкий спектр комплексних турів із відвідування кількох країн

1) Європейський регіон

2) Південноамериканський регіон

3) Азійський регіон

4) Африканський регіон

 

$RR30650,3,3,2,0,2

Для якої країни чинники зростання привабливості для туристів включають наступні: вигідна система оподаткування, сучасна банківська мережа, добре налагодження структура комунікацій, спрощена процедура створення офшорних компаній.

1) Фінляндія

2) Франція

3) Бразилія

4) Ізраїль

5) Кіпр

 

$RR30651,3,3,2,0,2

Для якої країни чинники зростання привабливості для туристів включають наступні: збільшення прочанського туризму, наявність широко спектру оздоровчих центрів, тури по кількох морях

1) Фінляндія

2) Канада

3) Бразилія

4) Ізраїль

5) Кіпр

 

$RR30652,3,3,2,0,2

Для якого регіону світу чинники зростання привабливості для туристів включають наступні: розвинута інфраструктура туризму, високий рівень обслуговування, комфортний клімат, велика тривалість туристичного сезону, поєднання морського рекреаційного туризму з оглядом пам’яток (культурним туризмом)

1) Північноєвропейський регіон

2) Північноамериканський регіон

3) Середземноморський регіон

4) Африканський регіон

 

$RR30653,3,3,2,0,2

Для якої країни чинники зростання привабливості для туристів включають наступні: низькі ціни на електроніку та побутову техніку високої якості, високий рівень сервісу, мінімальні податки?

1) Фінляндія

2) Франція

3) Об’єднані Арабські Емірати

4) Ізраїль

5) Норвегія

 

$RR30654,3,3,2,0,2

Для якого регіону світу чинники зростання привабливості для туристів включають наступні: екзотичні природа та культура, зручний транзитний шлях для туристів, що летять в Австралію, можливість «пляжного» відпочинку взимку

1) Північноєвропейський регіон

2) Північноамериканський регіон

3) Азійський регіон

4) Південноєвропейський регіон

 

$RR30655,3,3,2,0,2

На які групи поділяються країни світу згідно з класифікацією Всесвітньої організації з туризму?

1) країни рекреаційного туризму, країни культурного туризму, країни ділового туризму

2) країни-офшори і країни без спрощеного оподаткування

3) країни-постачальники туристів і країни, що експортують туристичні послуги

4) країни першого, другого і третього світу

 

$RR30656,3,3,2,0,2

Якими були середньорічні темпи зростання кількості іноземних туристів у світі протягом останніх 20 років?

1)         менше 0,01%

2)         близько 1%

3)         близько 5%

4)         близько 25%

5)         більше 60%

 

$RR30657,3,4,2,0,2

Як впливає імміграція в малу країну на рівень середньої заробітної плати в моделі специфічних факторів виробництва:

1)         середня заробітна плата зросте

2)         середня заробітна плата зменшиться

3)         середня заробітна плата залишиться незмінною

4)         середня заробітна плата зросте або залишиться незмінною

 

$RR30658,3,4,2,0,2

Причини еміграції поділяють на:

1)         економічні та неекономічні

2)         економічні та культурні

3)         економічні та політичні

4)         політичні та соціальні

 

$RR30659,3,4,2,0,2

Як впливає імміграція в малу країну на зміну умов торгівлі малої країни в моделі специфічних факторів виробництва:

1)         обсяги зовнішньої торгівлі зростуть

2)         обсяги зовнішньої торгівлі зростуть за умови одночасного подешевшання інших факторів виробництва

3)         обсяги зовнішньої торгівлі зменшаться

4)         ніяк не вплине

 

$RR30660,3,4,2,0,2

За моделлю факторів виробництва Гекшера — Оліна імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає, таким чином:

1)         виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару зросте

2)         виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться

3)         якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте

4)         якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зменшиться

 

$RR30661,3,4,2,0,2

За моделлю специфічних факторів виробництва імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів в країні, що приймає, таким чином:

1)         виробництво трудомісткого товару зменшиться, а виробництво капіталомісткого товару зросте

2)         виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться

3)         якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте

4)         виробництво обох товарів зменшиться

 

$RR30662,3,4,2,0,2

Уряду ФРН вигідно стимулювати імміграцію, тому що:

1)         іммігранти скорочують безробіття

2)         іммігранти приносять технологічні знання, яких не вистачає

3)         іммігранти зменшують міжкультурні суперечності

4)         немає правильної відповіді

 

$RR30663,3,4,2,0,2

Уряду Сомалі вигідно стимулювати еміграцію, тому що (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1)         емігранти повернуться збагачені знаннями і капіталом

2)         емігранти будуть переказувати трансферти на батьківщину і забезпечувати життя родичів

3)         еміграція скорочує безробіття в країні

4)         еміграція стимулює розвиток капіталомісткого виробництва через зміну співвідношення факторів виробництва

 

$RR30664,3,4,2,0,2

Міграція робочої сили — це:

1)         в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону

2)         виїзд працездатного населення з певної країни за кордон

3)         переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру

4)         повернення емігрантів на батьківщину

 

$RR30665,3,4,2,0,2

Еміграція — це:

1)         в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону

2)         виїзд працездатного населення з певної країни за кордон

3)         переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру

4)         повернення емігрантів на батьківщину

 

$RR30666,3,4,2,0,2

Імміграція — це:

1)         в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону

2)         виїзд працездатного населення з певної країни за кордон

3)         переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру

4)         повернення емігрантів на батьківщину

 

$RR30667,3,4,2,0,2

Міграційне сальдо — це:

1)         сума грошових переказів мігрантів з-за кордону

2)         різниця еміграції з країни та імміграції в країну;

3)         повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання;

4)         різниця між внутрішньою і зовнішньою міграцією

 

$RR30668,3,4,2,0,2

Рееміграція — це:

1)         міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів

2)         різниця еміграції з країни та імміграції в країну

3)         повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання

4)         різниця між внутрішньою і зовнішньою міграцією

 

$RR30669,3,4,2,0,2

 «Відплив інтелекту» — це:

1)         міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів

2)         виїзд працездатного населення з певної країни за кордон

3)         повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання

4)         в'їзд працездатного населення в певну країну з-за кордону

 

$RR30670,3,4,2,0,2

Неокласичне тлумачення міжнародної міграції:

1)         кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни, що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується

2)         є можливість погіршення економічного стану країн — експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців

3)         акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни

4)         акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як екзогенний фактор економічного зростання країни

 

$RR30671,3,4,2,0,2

Неокейнсіанське тлумачення міжнародної міграції:

1)         кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни, що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується

2)         є можливість погіршення економічного стану країн — експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців

3)         акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни

4)         акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як екзогенний фактор економічного зростання країни

 

$RR30672,3,4,2,0,2

Сучасне тлумачення міжнародної міграції:

1)         кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зростання добробуту країни, що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується

2)         є можливість погіршення економічного стану країн — експортерів робочої сили, особливо внаслідок виїзду висококваліфікованих фахівців

3)         акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни

4)         кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці, отже, еміграція приводить до зменшення добробуту країни, що приймає

 

$RR30673,3,4,2,0,2

До економічних причин міжнародної міграції належать:

1)         відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та екологічні причини

2)         релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті, екологічні

3)         різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне забезпечення

4)         відмінності в оподаткуванні, екологічні, геополітичні причини

 

$RR30674,3,4,2,0,2

До неекономічних причин міжнародної міграції належать:

1)         відмінності в оплаті праці та пенсійному забезпеченні, особисті та екологічні

2)         релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті, екологічні

3)         різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне забезпечення

4)         відмінності в оподаткуванні, екологічні, геополітичні причини

 

$RR30675,3,4,2,0,2

Еміграція приводить до:

1)         збільшення доходів власників землі

2)         зменшення процентної ставки

3)         збільшення процентної ставки і доходів власників капіталу

4)         збільшення процентної ставки і доходів власників землі

 

$RR30676,3,4,2,0,2

Еміграція приводить до:

1)         збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу

2)         збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу

3)         зменшення доходів працюючих і доходів власників капіталу

4)         зменшення доходів працюючих і збільшення доходів власників землі

 

$RR30677,3,4,2,0,2

Імміграція приводить до:

1)         збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу

2)         збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу

3)         зменшення доходів працюючих і збільшення доходів власників капіталу

4)         збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників землі

 

$RR30678,3,4,2,0,2

Міжнародна міграція у світовому масштабі приводить:

1)         до стабілізації обсягів виробництва

2)         зменшення обсягів виробництва

3)         збільшення обсягів виробництва

 

$RR30679,3,4,2,0,2

Іноземці з протермінованою візою, або іноземці з туристичною візою, які займаються трудовою діяльністю – це…

1)         робітники по контракту

2)         мігранти-професіонали

3)         нелегальні іммігранти

4)         переселенці

5)         біженці

 

$RR30680,3,4,2,0,2

Згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), представники професорсько-викладацького складу, які працюють в іноземних університетах, - це:

1)         професіонали

2)         нелегальні іммігранти

3)         переселенці

4)         біженці

 

$RR30681,3,4,2,0,2

 Згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), сезонні робітники, чий термін перебування в іноземній країні чітко обумовлений, - це

1)         робітники по контракту

2)         нелегальні іммігранти

3)         переселенці

4)         біженці

 

$RR30682,3,4,2,0,2

Люди, які переїжджають до іншої країни на постійне місце проживання, згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), - це

1)         робітники по контракту

2)         професіонали

3)         нелегальні іммігранти

4)         переселенці

5)         біженці

 

$RR30683,3,4,2,0,2

Особи, які вимушені емігрувати з своїх країн через загрозу їх життю чи діяльності, згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), - це

1)         робітники по контракту

2)         професіонали

3)         нелегальні іммігранти

4)         переселенці

5)         біженці

 

$RR30684,3,4,2,0,2

Що з переліченого не належить до переваг для країни-експортера робочої сили?

1)         Перекази вільноконвертованої валюти мігрантами на батьківщину

2)         Експорт робочої сили призводить до зменшення надлишкових трудових ресурсів і відповідно, зменшення соціальної напруги в країні-експортері.

3)         Безкоштовне для країни-експортера навчання робочої сили новим професійним навикам, знайомство з передовою організацією праці.

4)         Відтік кваліфікованих, ініціативних кадрів у інші країни

5)         Особисте інвестування мігрантів у підприємства на батьківщині.

 

$RR30685,3,4,2,0,2

 Які основні прямі джерела валютних прибутків від експорту робочої сили? Вкажіть всі варіанти правильних відповідей

1)         Податки з прибутку фірм-посередників.

2)         Податки на доходи мігрантів закордоном.

3)         Прибуток від товарної торгівлі мігрантів

4)         Перекази вільноконвертованої валюти мігрантами на батьківщину

5)         Особисте інвестування мігрантів у підприємства на батьківщині.

 

$RR30686,3,4,2,0,2

Яке з перерахованих явищ не належить до ефектів від міграції для країни, що приймає іноземну робочу силу?

1)         Зростання конкурентоспроможності товарів країни-реципієнта внаслідок зменшення витрат на заробітну плату.

2)         Поява додаткового попиту на товари і послуги зі сторони іммігрантів.

3)         Зменшення надлишкових трудових ресурсів і відповідно, зменшення соціальної напруги

4)         Економія країни-реципієнта на видатках на освіту і професійну підготовку.

5)         Іноземні робітники не забезпечуються пенсіями та соціальними виплатами, тому країна-реципієнт заощаджує бюджетні кошти.

 

$RR30687,3,4,2,0,2

Назвіть основний недолік, з яким зіштовхуються країни-донори робочої сили

1)         «відтік інтелекту»

2)         виникнення соціальної напруги в суспільстві, коли мігранти займають робочі місця, на які претендували місцеві жителі

3)         притік в країну іноземної валюти

4)         міжнаціональна неприязнь

5)         зростання безробіття.

 

$RR30688,3,4,2,0,2

Назвіть основний недолік, з яким зіштовхуються країни-реципієнти робочої сили.

1)         «відтік інтелекту»

2)         скорочення бюджетних доходів

3)         притік в країну іноземної валюти

4)         міжнаціональна неприязнь

5)         зниження попиту на місцеві товари.

 

$RR30689,3,4,2,0,2

 Котра з перелічених країн є найбільшим експортером робочої сили для країн Ближнього Сходу?

1)         Об’єднані Арабські Емірати

2)         Єгипет

3)         Саудівська Аравія

4)         Кувейт

5)         Катар

 

$RR30690,3,4,2,0,2

Яка з перелічених країн не є реципієнтом робочої сили в Азійсько-Тихоокеанському регіоні?

1)         Тайвань

2)         Сінгапур

3)         Гонконг

4)         Бруней

5)         Пакистан

 

$RR30691,3,4,2,0,2

 На який з регіонів по оцінкам Міжнародної організації праці припадає більше четверті іноземної робочої сили світу?

1)         країни СНД

2)         Близький Схід

3)         Західна Європа

4)         Латинська Америка

5)         Австралія.

 

$RR30692,3,4,2,0,2

Яка з перелічених європейських країн є лідером по масштабам імміграції?

1)         Бельгія

2)         Німеччина

3)         Португалія

4)         Ірландія

5)         Швеція

 

$RR30693,3,4,2,0,2

 З якої країни до США в’їжджає найбільше трудових мігрантів?

1)         Мексика

2)         Росія

3)         Великобританія

4)         Бразилія

5)         Ізраїль

 

$RR30694,3,4,2,0,2

Як називається вид трудової міграції, який передбачає легальне перебування у країні, але нелегальну (без офіційного оформлення та дозволу) роботу?

1) нелегальна

2) напівлегальна

3) тимчасова

4) маятникова

 

$RR30695,3,4,2,0,2

Який вид міграції передбачає працевлаштування на певний термін, як правило, декілька років?

1) нелегальна

2) сезонна

3) напівлегальна

4) тимчасова

5) маятникова

 

$RR30696,3,4,2,0,2

Який вид міграції передбачає працевлаштування на роботу з періодичним перетином кордону для виконання певних робіт і поверненням на батьківщину?

1) нелегальна

2) сезонна

3) напівлегальна

4) тимчасова

5) маятникова

 

$RR30697,3,4,2,0,2

Яка модель трудових відносин характеризується високим рівнем правової захищеності працівника, жорсткими нормами трудового права, орієнтованими на збереження робочих місць, регіонально-галузевим регулюванням рівня оплати праці та її диференціації?

1) англо-саксонська

2) європейська (континентальна)

3) китайська

 

$RR30698,3,4,2,0,2

Яка модель трудових відносин характеризується свободою роботодавця у відносинах найму і звільнення, перевагою колективно-договірного регулювання на рівні підприємства, що сприяє динамічним змінам на ринку праці, чутливому реагуванню на потребу зміни кількості робочих місць?

1) англосаксонська

2) європейська (континентальна)

3) китайська

 

$RR30699,3,4,2,0,2

Яка модель трудових відносин характеризується поєднанням жорсткого регулювання трудових відносин у державному секторі і повною відсутністю правового регулювання у приватному секторі?

1) англо-саксонська

2) європейська (континентальна)

3) китайська

 

$RR30700,3,4,2,0,2

За останні 20 років темпи міграції у світі

1) зростали

2) спадали

3) лишились незмінними

 

$RR30701,3,4,2,0,2

Які міграційні процеси характерні для Північноамериканського ринку робочої сили (США і Канада)? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) Існування спільного ринку робочої сили

2) Зниження частки мігрантів з Європи і зростання частки мігрантів з Латинської Америки і Азії

3) Частка іноземних робітників на цьому ринку становить понад 50%

4) Серед мігрантів, що приїздять на цей ринок, значна частка припадає на вчених і висококваліфікованих спеціалістів

 

$RR30702,3,4,2,0,2

Які міграційні процеси характерні для країн Північної і Західної Європи?

1) Існування спільного ринку робочої сили

2) Зниження частки мігрантів зі Східної Європи і зростання частки мігрантів з нових індустріальних країн Південної Америки

3) Частка іноземних робітників на цьому ринку становить понад 50%

4) Трудові ресурси цих країн склалися історично за рахунок мігрантів.

 

$RR30703,3,4,2,0,2

Які міграційні процеси характерні для нафтовидобувних країн Близького Сходу?

1) Існування спільного ринку робочої сили

2) Зниження частки мігрантів з Європи і зростання частки мігрантів з Латинської Америки і Азії

3) Частка іноземних робітників на цьому ринку становить понад 50%

4) Серед мігрантів, що приїздять на цей ринок, найбільша частка припадає на вчених і висококваліфікованих спеціалістів

 

$RR30704,3,4,2,0,2

Які міграційні процеси характерні для Латинської Америки?

1) Основні країни-імпортери робочої сили в регіоні належать до групи нових індустріальних країн

2) Зниження частки мігрантів з Європи і зростання частки мігрантів з Азії

3) Частка іноземних робітників на цьому ринку становить понад 50%

4) Серед мігрантів, що приїздять на цей ринок, найбільша частка припадає на вчених і висококваліфікованих спеціалістів

 

$RR30705,3,4,2,0,2

У якій з перелічених країн частка іноземних робітників становить 95,5%

1) США

2) Німеччина

3) Колумбія

4) Катар

5) Франція

 

$RR30706,3,4,2,0,2

У якій з перелічених країн частка іноземних робітників становить 97%

1) США

2) Німеччина

3) Колумбія

4) ОАЕ

5) Франція

 

$RR30707,3,4,2,0,2

Назвіть основні економічні причини міжнародної трудової міграції з боку країн - експортерів:

1)велика густота населення, що може пояснюватись, зокрема, демографічним бумом в деяких країнах (в Індії, Китаї, Нігерії та ін.);

2)масове безробіття, зумовлене НТП, недостатньо виваженою соціальною політикою деяких держав, зміною попиту на продукцію, на якій спеціалізується країна;

3)низький життєвий рівень і заробітна плата;

4)виробнича необхідність (для спеціалістів, що працюють у слаборозвинутих країнах).

5) всі відповіді правильні.

 

$RR30708,3,4,2,0,2

Назвіть основні економічні причини міжнародної трудової міграції з боку країн - імпортерів:

1)потреба у додатковій висококваліфікованій робочій силі;

2)потреба у додатковій дешевій робочій силі;

3)порівняно висока заробітна плата.

4) всі відповіді правильні.

 

$RR30709,3,4,2,0,2

Міграцію тимчасових або сезонних працівників, які прибувають в іноземну країну з метою знайти оплачувану роботу на термін менше одного року називають:

1)безповоротна міграція;

2)вимушена міграція;

3)маятникова міграція.

4) сезонна міграція.

 

$RR30710,3,4,2,0,2

У  країні - експортері робочої сили грошові перекази від трудових мігрантів впливають на (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) прямі іноземні інвестиції

2) валютний курс

3) платіжний баланс

4) торговельний режим

 

$RR30711,3,4,2,0,2

До позитивних соціально-економічних наслідків міжнародної трудової міграції для країни - експортера можна віднести:

1)набуття працівником нової кваліфікації

2)скорочення дефіциту платіжного балансу за рахунок валютних переказів емігрантів

3)послаблення напруження на внутрішньому ринку праці (зменшення безробіття)

4)полегшення структурної і технологічної перебудови виробництва

5) всі відповіді правильні.

 

$RR30712,3,4,2,0,2

До негативних соціально-економічних наслідків міжнародної трудової міграції для країни - експортера можна віднести:

1)втрата кваліфікованої робочої сили

2)посилення залежності від іноземного попиту не тільки на товари, але й на робочу силу

3)додаткові витрати з бюджету на підготовку нових спеціалістів

4)необхідність пошуку шляхів захисту своїх громадян-емігрантів від дискримінації, особливо щодо нелегальних емігрантів

5) всі відповіді правильні.

 

$RR30713,3,4,2,0,2

Економічне регулювання міжнародних міграційних процесів полягає у (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) встановлення міграційних квот

2) встановлення відповідних візових ставок

3) регулювання зарплати мігрантів

4) встановлення рамок можливостей міграції (кримінальні норми).

 

$RR30714,3,4,2,0,2

Адміністративно-правове регулювання міжнародних міграційних процесів полягає у (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

1) встановлення міграційних квот

2) встановлення відповідних візових ставок;

3) регулювання зарплати мігрантів;

4) встановлення рамок можливостей міграції (кримінальні норми).

 

$RR30715,3,4,2,0,2

Якщо б у світі було досягнуто повної рівноваги в торгівлі відповідно до умов моделі Гекшера-Оліна, то

1) працівники з праценадлишкових країн мігрували б до капіталонадлишкових країн

2) працівники з капіталонадлишкових країн мігрували б до праценадлишкових країн

3) не було б стимулів для міжнародної міграції

 

$RR30716,3,4,2,0,2

Міжнародна мобільність робочої сили

1) веде до вирівнювання заробітних плат за рахунок зростання зарплати у країнах-імпортерах робочої сили і зниження зарплати у країнах-експортерах робочої сили

2) не впливає на рівні зарплати в країнах

3) веде до вирівнювання заробітних плат за рахунок зростання зарплати у країнах-експортерах робочої сили і зниження зарплати у країнах-імпортерах робочої сили

 

$RR30717,3,4,2,0,2

У країні за рік еміграція склала 505,7 тис. осіб, а імміграція – 700,24 тис. осіб. Скільки становило міграційне сальдо?

1) 0

2) 194,54

3) 505,7

4) 700,24

5) 1205,94

 

$RR30718,3,4,2,0,2

У країні за рік еміграція склала 505,7 тис. осіб, а імміграція – 700,24 тис. осіб. Скільки становила валова міграція?

1) 0

2) 194,54

3) 505,7

4) 700,24

5) 1205,94

 

$RR30719,3,4,2,0,2

У країні за рік еміграція склала 312,50 тис. осіб, а імміграція – 1876,32 тис. осіб. Скільки становила валова міграція?

1) 194,54

2) 505,7

3) 1205,94

4) 1563,82

5) 2188,82

 

$RR30720,3,4,2,0,2

У країні за рік еміграція склала 312,50 тис. осіб, а імміграція – 1876,32 тис. осіб. Скільки становило міграційне сальдо?

1) 194,54

2) 505,7

3) 1205,94

4) 1563,82

5) 2188,82

 

$RR30721,3,4,2,0,2

Державне регулювання міграційних процесів у відповідності з власними інтересами і без узгодження з іншими державами називають:

1)одностороннє міжнародне регулювання

2)двостороннє міжнародне регулювання

3)багатостороннє регулювання

 

$RR30722,3,4,2,0,2

Назвіть особливості міжнародної трудової міграції на сучасному етапі (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

1) зростання масштабів міграції

2) зниження масштабів міграції

3) збільшення частки мігрантів у загальній кількості працездатного населення