Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

УФСП

Дискусійні теми з «УФСП» / заочн.-2018

 

 1. Визначення змісту антикризового фінансового управління науковцями й практиками.
 2. Особливості антикризового управління у сучасній вітчизняній практиці.
 3. Особливості оцінки вартості капіталу підприємства в період фінансової кризи.
 4. Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств.
 5. Due Diligence в системі антикризового управління підприємством.
 6. Аутсорсинг в антикризовому фінансовому управлінні.
 7. Зміст та особливості антикризового фінансового контролінгу, контролінгу ризиків та ризик-менеджменту.
 8. Антикризове управління у світлі теорії інформаційної асиметрії.
 9. Конфлікти інтересів та шляхи їх нейтралізації. Управління конфліктами інтересів в антикризовому менеджменті підприємств.
 10.  Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи  реального сектору економіки.
 11.  Неоінституційна теорія принципал-агент-конфліктів та її місце в антикризовому управлінні підприємством.
 12.  Фінансова реструктуризація: особливості та реалії в Україні.
 13.  Методи превентивного захисту в протидії поглинанням підприємств.
 14.  Рейдерські захоплення й недружні поглинання як результат існуючих принципал-агент-конфліктів.
 15.  Медіація як альтернативний спосіб врегулювання конфліктів та нова  консалтингова послуга.
 16.   Нові тенденції в антикризовому управлінні державними корпоративними правами.
 17.  Антикризове планування джерел фінансування підприємств з корпоративними правами держави.
 18.   Відмінності в процедурах санації та банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.
 19.  Відмінності між санацією боржника до порушення справи про банкрутство та санацією в процесі провадження у справі про банкрутство.
 20.  Відмінності економіко-правового забезпечення  санації та банкрутства до та після 2011 року.
 21.  Новації методичного забезпечення антикризового фінансового менеджменту.
 22.   Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі провадження у справі про банкрутство: еволюція, факти, статистика.
 23.  Функції державних органів у забезпеченні транспарентності та ефективності антикризового фінансового управління.
 24.  Закордонний досвід процедур санації та банкрутства підприємств
 25.  Досвід Угорщини (Чехії, Польщі,…/ін./) в проведенні санації підприємств
 26.  Процедурні розбіжності  в проведенні санації та банкрутства підприємств

Угорщини (Чехії, Польщі,…/ін./)

 

 

 

 

 

Теми, обрані студентами заочної форми навчання

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Тема для дискусії

Підпис