Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління бізнес процесами

Контрольна робота.

 

Управління бізнес процесами.

 

Задача 1.1

 

Завдання1

Меблева фабрика надала наступні дані за 2014 і 2015 роки:

 

Показник

млн. грн.

2014

2015

Output

Обсяг виробленої продукції

22

35

Input

Трудові ресурси

10

15

Матеріальні ресурси

8

12,5

Амортизація капіталу

0,7

1,2

Інші витрати

2,2

4,8

 

Визначте різницю продуктивності праці між 2015 р. і 20014 р.

 

 

Завдання 2

Використовуючи дані з 1-го завдання визначте загальну продуктивність у 2015 р.

 

 

Завдання 3

Використовуючи дані з 1-го завдання визначте матеріаловіддачу, тобто скільки продукції виготовлюється на 1 грн. матеріальних витрат у 2014 р.

 

 

 

 

Задача 1.2

Менеджер по операціях занепокоєний тим, щоб задовольнити замовлення на реалізацію продукції в найближчі місяці. При цьому він використовує дані зі звіту про виробничу діяльність за перші 4 місяця поточного року.

 

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Кількість   виробленого   товару,

шт.

2300

1800

2800

3000

Машино-години

325

200

400

320

Число машин, од.

3

5

4

4

 

Чому дорівнює середньомісячна продуктивність (штук за годину)?

 

 

Задача 1.3

Користуючись      наведеною     нижче      інформацією,     розрахуйте продуктивність праці.

Показник

Значення

Кількість реалізованого товару, шт.

1217

Ціна продажу товару, грн.

1700

Всього годин праці

46672

Тариф зарплатні, грн. за 1 годину

12

Всього матеріалів, грн.

60000

Всього енергії, грн.

4000

 

 

 

 

 

Задача 2.1

 

Обчисліть EVA, якщо NOPAT=18 650 тис. грн., WACC=0.09, and IC=56 910 тис. грн.?

 

 

Задача 2.2

 

Обчисліть ROIC, якщо:

дохід після оподаткування = $357.52; оборотні активи =$1 202.21; поточні зобов’язання = $618.17; робочий капітал = $516.04.

 

Завдання 3   (Оформити звіт на надіслати на пошту. )

 

 

3.1 ознайомитись з інструкцією з приймання товарів, які доставляються автомобільним транспортом, вивантажуються та розміщуються на складі підприємства

 

3.2 спираючись на цю інструкцію розробити власну дескриптивну (концептуальну) модель з використанням стандартів IDEF0 та IDEF3.

 

3.3 IDEF0- та IDEF3-діаграми побудувати за допомогою MS Visio або іншої комп’ютерної програми: Business Studio; Edraw; Draw.io; LucidChart; LibreDraw; ConceptDraw.

 

 

 

Інструкція з приймання товарів на склад

 

 1. Підготовка складу до приймання товару. Варто отримати інформацію про очікувану поставку (прибуття автотранспорту з товаром) від відділу постачання. Визначити, скільки потрібно працівників для розвантаження, яку та в якій кількості потрібна складська техніка, які місця зберігання будуть використовуватись під час розміщення товарів.

 

 1. Після прибуття автотранспорту до складу, завідуючий складом отримує документацію, що супроводжує вантаж (товарно-транспортну накладну – ТТН, прибуткову накладну, сертифікат відповідності, дорожній лист, водійське посвідчення тощо).

 

 1. Завскладом перевіряє супровідні документи, відповідність адреси розвантаження, робить відмітку у дорожньому листі про час

 

прибуття на склад. У разі виявлення порушень – зазначає їх у Акті розбіжностей або ТТН.

 

 1. Завскладом зберігає у себе документи до закінчення розвантажувальних операцій та оформлення Акту приймання, а в разі необхідності – Акт розбіжностей товару за кількістю та якістю.

 

 1. Завідуючий складом здійснює контроль ціни та асортименту в Прибутковій накладній і передає її офіс-менеджеру.

 

 1. Комірник здійснює огляд зовнішнього стану автотранспорту, переконується у відсутності прямого доступу до товару та цілісності пломб. Якщо виявлено порушення, він зазначає їх у

 

Акті розбіжностей або ТТН, а також може фотографувати явні пошкодження.

 

 1. Транспортний засіб розвантажується, а товар переміщується у зону приймання.

 

 1. Здійснюється огляд зовнішнього стану упаковки.

 

 1. Якщо при прийманні виявлено, що упаковка розкрита, тоді здійснюється перевірка товару в ній.
 2. Комірник приймає товар за кількістю.

 

 1. Комірник приймає товар за якістю та комплектацією.

 

 1. У ході приймання товару може здійснюватися розтин упаковки для перевірки вмісту, коли виявлено порушення оригінальної упаковки та є потреба ідентифікації браку або відсутності товару, є потреба в пересортуванні товару, а також, коли треба здійснити вибіркову перевірку якості.

 

 1. У випадку виявлення порушень (браку, псування, нестачі або надлишку) оформлюється Акт приймання товару за кількістю та якістю.

 

 

 1. По закінченню приймання комірник оформлює Акт приймання товару, підписує його, візує у експедитора та передає офіс-

 

менеджеру.

 

 1. Офіс-менеджер вводить специфікацію отриманого вантажа в базу даних на підставі Акту приймання товару.

 

 1. Офіс-менеджер виводить на друк Специфікацію приходу, візує його разом з Актом приймання і передає обидва документа комірнику.

 

 1. Комірник завіряє кількість в Акті приймання і Специфікації приходу, візує і передає Специфікацію офіс-менеджеру.

 

 1. Офіс-менеджер на підставі Специфікації оформлює Прибуткову накладну в Базі Даних.

 

 1. Офіс-менеджер звіряє введену в БД Прибуткову накладну з її оригіналом і візує оригінал Прибуткової накладної.

 

 1. Офіс-менеджер архівує Специфікацію і оригінал Прибуткової накладної.

 

 1. Комірник архівує Акт приймання.

 

 1. По закінченні оформлення документів завскладом робить позначки в дорожньому листі про час вибуття, повертає водієві документи і дає розпорядження на виїзд транспорту.

 

 

 

Інформаційні джерела

 

 1. http://www.businessstudio.ru/community/models/

 

 

 

Програмне забезпечення

 

 1. MS Visio

 

 1. Business Studio – http://www.businessstudio.ru/demo/business_studio/ (demo-версія)

 

 1. Edraw – https://www.edrawsoft.com/download-edrawmax.php

 

 1. ConceptDraw – https://my.conceptdraw.com/registration/

 

 1. Draw.io – https://www.draw.io/

 

 1. LucidChart – https://www.lucidchart.com

 

 

Задача  4    (оформити відповіді у звіт (*.docx))

Вопросы

 

4.1  Какой из 4 V's применяется в случае, если нет точных данных об объекте?

 

4.2  Если вы изучаете влияние веса человека и его отношения к алкоголю на то, курит он или нет, то какими должны быть зависимые и независимые переменные?

 

4.3  Правильно ли классифицирована Мария Иванова?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Правильно ли классифицирован Григорий Сидоров?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4.1

 

Сколько бы по времени мог занять перелет из Амстердама в Нью-Йорк, следуя закону Мура, если 40 лет назад для требовалось 7 часов?

 

 

Задача 4.2

 

Чтобы проехать на машине вокруг света 40 лет тому назад, нужно было израсходовать 4000 литров бензина. Сколько понадобилось бы топлива для этого сейчас, если следовать закону Мура?

 

Задача 4.3

 

Рассчитайте энтропию для слоя, состоящего из 100 элементов типа А и 50 элементов типа Б.

 

 

Задача 4.4

 

Рассчитайте энтропию для следующего случая в примере с вероятной продолжительностью жизни:

 

4.1.     Среди курильщиков к группе «young» отнесено 195 чел., из них 11 неправильно. Среди тех, кто не курит, к группе «young» отнесено 665 чел., из которых 303 неправильно.

 

4.2.     Среди не курильщиков 600 чел. принимает алкоголь, а 65 чел. нет. Из тех, кто принимает алкоголь, отнесены к группе «young», при этом ошибочно 240 чел. А те, кто не принимает алкоголь, отнесены к группе «old», где 2 чел. – ошибочно.

 

4.3.     Рассчитайте средневзвешенное значение энтропии.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3.

 

Рассчитайте энтропию для слоя, состоящего из 100 элементов типа А и 50 элементов типа Б.

 

0,5 б.

 

Задача 4.

 

Рассчитайте энтропию для следующего случая в примере с вероятной продолжительностью жизни:

 

4.1.     Среди курильщиков к группе «young» отнесено 195 чел., из них 11 неправильно. Среди тех, кто не курит, к группе «young» отнесено 665 чел., из которых 303 неправильно.

 

4.2.     Среди не курильщиков 600 чел. принимает алкоголь, а 65 чел. нет. Из тех, кто принимает алкоголь, отнесены к группе «young», при этом ошибочно 240 чел. А те, кто не принимает алкоголь, отнесены к группе «old», где 2 чел. – ошибочно.

 

4.3.     Рассчитайте средневзвешенное значение энтропии.

 

2,5 б. (1 + 1 + 0,5)