Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Віртуальна економіка

Завдання на домашню контрольну роботу з дисципліни «Віртуальна економіка»:

Напишіть ДКР на одну з наступних тематик:

  1. Лідерство у глобальному світі
  2. Дистанційне управління бізнесом
  3. Управління взаємовідносинами з клієнтами в цифровому середовищі
  4. Управління бізнесом у мультикультурному середовищі
  5. Вплив діджіталізації на ведення бізнесу
  6. Трансформація світової економіки у 21 сторіччі
  7. Вплив діджіталізації на освіту
  8. Криптовалюти: сьогодення та майбутнє
  9. Віртуальна реальність
  10. Доповнена реальність

Варіант обирається за останньою цифрою номеру залікової книжки. У випадку, якщо одна з тем має спільні риси з темою, що студент обрав для написання практичної роботи та погодив зі своїм керівником, можна змінити тему ДКР на відповідну без узгодження з викладачем.

Вимоги до оформлення ДКР:

Перша сторінка – титульна сторінка. Далі без змісту та ділення на вступ та основну частину 10 сторінок тексту ДКР, шрифт Times New Roman, 12pt, одинарний пробіл між рядками. Сторінка 11 – посилання на літературу.

Вимоги до літератури:

Посилатися можна на опубліковані або представлені в електронному вигляді книги, наукові статті вітчизняних та зарубіжних авторів, прогнози та статистику всесвітніх організацій тощо. Не допускається посилатися на інформаційні медіа-сайти та припущення, розміщені в соціальних медіа.