Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Віртуальна економіка

Завдання на практичну роботу з дисципліни «Віртуальна економіка»:

Зробіть прогноз майбутнього, оснований на наукових дослідженнях та з використанням наукових літературних джерел, для однієї з наступних професій:

  1. Лікар
  2. Психолог
  3. Програміст
  4. Менеджер з продажів
  5. Бухгалтер
  6. Фінансовий аналітик
  7. Фотограф
  8. Конструктор
  9. Робототехнік
  10. Продавець

Варіант обирається за останньою цифрою номеру залікової книжки.

Вимоги до оформлення практичної роботи:

Перша сторінка – титульна сторінка. Далі без змісту та ділення на вступ та основну частину 5 сторінок тексту практичної роботи, шрифт Times New Roman, 12pt, одинарний пробіл між рядками. Сторінка 7 – посилання на літературу.

Вимоги до літератури:

Посилатися можна на опубліковані або представлені в електронному вигляді книги, наукові статті вітчизняних та зарубіжних авторів, прогнози всесвітніх організацій тощо. Не допускається посилатися на інформаційні медіа-сайти та припущення, розміщені в соціальних медіа.