Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Взаємодія з контрагентами, придбання та реалізація товарів і послуг

Взаємодія з контрагентами, придбання та реалізація товарів і послуг

Система Облік SaaS призначена, в першу чергу, для ведення обліку в малих і середніх торговельних підприємствах, і, отже, в системі автоматизовано облік операцій з придбання та реалізації товарів і послуг.

Ціноутворення ведеться в розрізі декількох типів цін. Система автоматично веде закупівельну ціну за даними документів реєстрації парафій від постачальників.

Для реєстрації взаємодії з покупцями в системі реалізовані документи Рахунок покупцеві [141], Видаткова накладна [134], Акт виконаних робіт [145], Податкові зобов'язання з ПДВ [150]. При роботі з покупцями також враховуються виконані контрагентами передоплати.

Договір з покупцем [142] не обов'язково, але рекомендований документ, т. К. В ньому можуть бути вказані допустимі відстрочки платежів, ліміти роботи в борг, ліміти простроченої дебіторської заборгованості, знижки від базової ціни і обмеження по номенклатурних позиціях. При формуванні документів операцій продажу автоматично виконується перевірка відповідності документів умовам договорів, а також перевіряється доступність товару на складі.

Для реєстрації операцій придбання товарів і послуг у системі реалізовані документи Рахунок на оплату [94], Довіреність на отримання ТМЦ [86], Прибуткова накладна [91], Акт приймання виконаних робіт [70], Податкова накладна від постачальника [172].

Договір з постачальником [89] не обов'язково, але рекомендований документ для обліку постачання і контролю взаєморозрахунків. У договорі можуть бути вказані допустимі відстрочки оплат і поставки ТМЦ, умови поставки товарів, специфікація. При формуванні документів придбання ТМЦ системою автоматично перевіряються відповідність даних документа умовам договору.

Облік взаєморозрахунків з контрагентами та формування звітності можливі як з урахуванням договорів, так і без них.

В системі автоматично виконується відстеження першого і другого подій, і формування податкових накладних виконується з урахуванням цих подій.

Практичне завдання: Створення документів реалізації послуг

Для забезпечення обліку взаємовідносин з контрагентами при продажі послуг необхідно заповнити набір обов'язкових у такому разі документів, які забезпечать логічний взаємозв'язок при обліку взаєморозрахунків.

Створити Ціноутворення [204]

Мета: встановити ціну на послугу.

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Ціноутворення  [204]

Дата

01/10/2015

2

Ціноутворення [204]

Група товару

пос Послуги

3

Ціноутворення [204]

Тип ціни

1 Роздрібна базова

4

Ціноутворення [204]

Нова ціна (для позиції «Аудит»)

500

 

Ціни на товари і послуги встановлюються документом Ціноутворення [204] (але також можуть бути встановлені прямим записом в довіднику 'Ціни на товари', пов'язаному із записом довідника 'Номенклатура'). Для установки ціни на послугу (також як і на товари) необхідно створити документ Ціноутворення [204] і заповнити в ньому поля:

Дата – із встановленої дати буде діяти введена ціна;

Група товару – може бути вабрана як група довідника 'Номенклатруа', так і окрема номенклатурна позиція;

Тип ціни.

Після вибору значень необхідно натиснути кнопку «Прочитати ціни» – в табличну частину документа будуть виведені всі номенклатурні позиції, зібрані в обраній групі. Необхідно в комірці «Нова ціна» встановити нове значення для номенклатурної позиції, для якої встановлюється ціна. Після заповнення документ необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити його.

Створити Договір з покупцем [142]

Мета: зареєструвати стосунки з контрагентом.

 

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Договір з покупцем [142]

Дата

01/10/2015

2

Договір з покупцем [142]

Контрагент

2 Покупаець

3

Договір з покупцем [142]

Вхідний №

ПОС-1-2015

 

Для реєстрації взаємин з контрагентом, а також для реалізації можливості ведення аналітичного обліку не тільки по контрагентах, а також і за договорами, необхідно реєструвати документ Договір з покупцем [142]. У новоствореному документі необхідно заповнити обов'язкові поля, після чого провести документ і закрити його.

Створити Акт виконаних робіт [145]

Мета: зареєструвати виконання робіт (послуг) контрагенту.

 

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Акт виконаних робіт [145]

Дата

16/10/2015

2

Акт виконаних робіт  [145]

Контрагент

2 Покупець

3

Акт виконаних робіт  [145]

Договір

ПОС-1-2015

4

Акт виконаних робіт  [145]

Код послуги

Аудит

5

Акт виконаних робіт  [145]

Кільксіть

8

 

Для реєстрації надання послуг контрагенту-замовнику необхідно створити документ Акт виконаних робіт [145], в якому встановити дату, вибрати контрагента і договір з ним, а також заповнити таблицю наданих послуг (кількість, ціна). Після заповнення документ необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити його. При проведенні формуються податкові зобов'язання до виписки (за першою подією - Кт6432) на суму ПДВ акту.

Створити Податкові зобов'язання з ПДВ [150]

Мета: зареєструвати податкові зобов'язання з ПДВ.

При реалізації товарів і послуг контрагентам необхідно виписати податкову накладну, підтверджуючу поява у підприємства зобов'язань з ПДВ, а у контрагента - податкового кредиту. Податкова накладна до видачі в системі представлена документом Податкові зобов'язання з ПДВ [150]. Податкові зобов'язання необхідно створювати на підставі видаткового документа - в даному випадку, на підставі проведеного Акту виконаних робіт [145]. У податковій накладній заповнені всі необхідні поля. Документ необхідно провести, при цьому формується ПДВ до виплати - Дт6432 Кт6412.