Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економетрика

 

 

Таблиця. Вибір варіанту контрольної роботи за номером залікової книжки.

 

Номер варіанту

 

Останні дві цифри номера залікової

 

 

книжки

 

 

 

 

 

 

 

1

01

21

41

 

61

81

2

02

22

42

 

62

82

3

03

23

43

 

63

83

 

 

 

 

 

 

 

4

04

24

44

 

64

84

5

05

25

45

 

65

85

 

 

 

 

 

 

 

6

06

26

46

 

66

86

7

07

27

47

 

67

87

8

08

28

48

 

68

88

 

 

 

 

 

 

 

9

09

29

49

 

69

89

10

10

30

50

 

70

90

 

 

 

 

 

 

 

11

11

31

51

 

71

91

12

12

32

52

 

72

92

13

13

33

53

 

73

93

14

14

34

54

 

74

94

15

15

35

55

 

75

95

 

 

 

 

 

 

 

16

16

36

56

 

76

96

17

17

37

57

 

77

97

18

18

38

58

 

78

98

19

19

39

59

 

79

99

20

20

40

60

 

80

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2 Знаходження рівнянь регресії

 

Лабораторна робота 3. Модель парної регресії

 

Знайти. За даними Y і X знайти рівняння парної регресії Y на X і його основні характеристики.

 

За вибірковими даними спостережень статистичних ознак X і Y відповідно до варіанту, по табл. 3.1–3.20 потрібно:

 1. знайти рівняння вибіркової лінійної регресії Y на X (з допомогою таблиці,

 

 • проміжними обчисленями і в матричному вигляді), побудувавши кореляційне поле та пряму вибіркової регресії в ньому;

 

 1. оцінити якість побудованої моделі (середню помилку апроксимації, коефіцієнт детермінації) і зробити висновки;

 

 1. перевірити значимість моделі за допомогою критерію Фішера при рівні значущості 0,05 ;

 

 1. перевірити значимість коефіцієнтів моделі і коефіцієнта кореляції за допомогою критерія Стьюдента ( 0,05 );

 

 1. побудувати інтервальні оцінки для отриманих в пункті 1 коефіцієнтів

регресії;

 

 1. розрахувати прогноз показника Y при прогнозі xpr = 108% від середнього значення X; оцінити точність прогнозу, розрахувавши помилку прогнозу і його довірчий інтервал;
 2. на підставі побудованої моделі зробити економічні висновки;

 

 1. використовуючи інструменти побудови «Аналіз даних» (функції– регрессія) програми MS Excel, отримати звіт і порівняти з результатами в пунктах

1– 6;

 

 1. на підставі аналізу кореляційного поля побудувати модель нелінійної регресії і порівняти її параметри та якість з лінійної моделлю.

 

Примітка. Обчислення провести за допомогою аналітичних формул і за допомогою пакету "Аналіз даних".

 

При статистичному аналізі результатів використовувати довірчу ймовірність 0,95 (значимість 0,05 ).

 

Дані для виконання лабораторної роботи 3

 

3.1. Y – врожайність цукрових буряків (ц / га), X– кількість внесених добрив (кг/га)

 

Таблиця 3.1.Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

272,0

308,2

297,6

325,2

352,1

344,1

369,8

352,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

91

101

123

112

136

147

145

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

3.2. Y – витрати на дозвілля (грн/день), X– дохід (грн / тиждень).

 

Таблиця 3.2. Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

16,2

21,6

37,8

59,4

102,6

151,2

172,8

224,64

292,08

379,6

493,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

583

680

799

972

1210

1512

2052

2668

3468

4508

5861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Y – чисельність населення, зайнятого в сфері послуг і обсягу експорту послуг (тис. чол.), X– експорт послуг України (млн дол.).

 

Таблиця 3.3. Дані спостережень показників Y і X

 

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

8542,49

8779,54

8928,37

9057,62

9269,59

9500,7

9771,08

9937,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3898,84

4460,83

4672,8

5838,69

6748,21

8256,07

9942,75

12915,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Y – рівень витрат в товарообігу (%), X– товарообіг (тис. грн).

 

Таблиця 3.4. Дані спостережень показників Y іX

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

9,9

8,8

8,5

6,7

7,2

6,5

5,8

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

9

12

15

22

33

50

77

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Y– витрати на харчування на одну людину за тиждень (грн), X– середня зарплата за тиждень (грн).

 

Таблиця 3.5.Дані спостережень показників Y і X

 

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

752,8

602,4

658,4

756,4

743,4

774,8

832,2

897,2

979,8

828,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

1210

1254

1326,6

1382,2

1373

1403

1481,4

1556

1625,6

1670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Y – собівартість 1 одиниці продукції (грн), X– випуск продукції (тис. шт.).

 

Таблиця 3.6. Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Y

22

19

22

19

23

26

 

 

 

 

 

 

 

X

4,7

4,1

5,0

5,2

6,7

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

3.7. Y –дохід підприємства (млн. грн), X – кількість працюючих (тис. осіб). Таблиця 3.7.Дані спостережень показників Y і X

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

13,0

14,3

14,9

15,8

16,9

18,2

19,2

20,9

22,3

23,3

24,6

25,6

27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3,04

4,25

4,61

4,61

5,06

5,77

7,84

6,98

7,72

9,28

9,83

9,18

11,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Y – експорт послуг України (млн дол.), X– індекс стану інфраструктури в цілому.

 

Таблиця 3.8. Дані спостережень показників Y і X

 

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

5271,9

5522,4

6900,3

7975,1

9757,2

11750,4

15263,7

12477,8

15287,2

17806,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4,1

4,1

4,2

4,2

4,3

4,0

4,0

4,6

5,3

5,5

 

 

3.9. Y – випуск продукції в місяць на підприємстві (тис. грн), X– основний капітал (тис. грн).

 

Таблиця 3.9. Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

39

46

52

52

62

63

64

70

70

71

71

71

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

272

282

345

357

376

390

390

393

395

403

417

457

459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Y – прибуток, млрд  грн, X– обсяг виробленої продукції, млрд грн. Таблиця 3.10.Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

1,57

2,10

2,27

1,92

1,82

2,14

2,17

2,16

2,39

2,52

2,63

 

 1. 19,87  20,15  22,32  29,85  39,52  51,02  61,29  71,89  82,46  93,04  103,5

 

 

 

3.11. Y – рівень рентабельності торгового підприємства (%), X – частка продовольчих товарів у товарообігу (%).

 

Таблиця 3.11.Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

3,25

3,42

2,40

1,93

4,10

3,59

1,79

 

 

 

 

 

 

 

 

X

67,77

66,42

70,92

77,18

61,83

64,53

75,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

3.12. Y – витрати матеріалу на 1 одиницю продукції (грн), X– випуск продукції (тис. шт.)

 

Таблиця 3.12. Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

1,5

1,2

9,7

5,6

5,0

2,3

6,7

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

1,21

0,77

5,17

2,45

2,06

2,59

3,17

3,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13. Y – ціна акції ВАТ «Астарта» на Варшавській фондовій біржі (євро), X – біржовий індекс WIG-SPOZYW (індекс WIG-SPOZYW є індексом субсектору, якийвключає в себе компанії, що належать до сектору «Харчова промисловість"» на Варшавській Фондовій Біржі. Індекс розраховується з 1998 р, його початкове значення становило 1279,56 пунктів).

 

Таблиця 3.13. Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

9,82

9,98

4,80

2,90

2,90

4,86

6,34

10,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3215,41

2923,58

2148,74

1711,05

1574,2

1870,33

3103,76

3309,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14. Y – рівень витрат в товарообігу (%), X– товарообіг (тис. грн).

 

Таблиця 3.14. Дані спостережень показників Y іX

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

9,9

8,8

8,5

6,7

7,2

6,5

5,8

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

9

12

15

22

33

50

77

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15. Y – товарні запаси магазину (тис. грн), X–товарообіг (тис. грн).

 

Таблиця 3.15.Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

2,3

3,4

3,6

3,9

4,6

5,0

4,6

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

32

48

51

62

66

76

72

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16. Y – експорт послуг України (млн дол.), X– чисельність зайнятого населення в сфері послуг і обсягу експорту послуг (тис. чол.).

 

 

 

 

 

 

18

 

Таблиця 3.16. Дані спостережень показників Y і X

 

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

4672,8

5838,7

6748,2

8256,1

9942,7

12915,4

10558,1

12935,3

15067,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

8928,4

9057,6

9269,6

9500,7

9771,1

9937,8

9639,6

9662,5

9736,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17.Y – чисельність населення України зайнятого в сфері послуг (тис. чол.), X– інвестиції в сектор послуг.

 

Таблиця 3.17.Дані спостережень показників Y і X

 

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

10704,46

10954,9

11228,1

11547,64

11744,72

11392,29

11419,33

11506,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

50416,6

59030,6

79860,3

125854,6

149262,36

91811,2

114929,4

1512914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.18.  Y  –  ціна  акції  ВАТ  «Астарта»  (виробника  цукру)  на  Варшавській

 

фондовій біржі (євро), X– ціна фючерсу̓ на цукор RSUGAOPEN на Варшавській товарній біржі (євро за фунт).

 

Таблиця 3.18. Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

10,72

10,88

5,23

3,17

3,17

5,30

6,91

 

 

 

 

 

 

 

 

X

0,704

0,751

0,869

0,931

0,967

0,998

1,310

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19. Y – товарообіг супермаркету (млн. грн), X– площа (тис.м ).

 

Таблиця 3.19. Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

528

561

583

594

611

620

627

633

638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3,3

2,8

3,4

3,5

4,2

4,5

4,4

5,1

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20. Y – собівартість (грн/кг), X – кількість вирощеного врожаю соняшнику

(т/га).

 

Таблиця 3.20.Дані спостережень показників Y і X

 

Номер

1

2

3

4

5

6

7

Y

11,40

12,72

14,62

15,96

17,16

15,68

19,10

X

1,35

1,46

1,57

1,68

1,79

1,90

2,01

 

 

 

 

 

19

 

Лабораторна робота 4. Модель множинної регресії

 

Завдання. Оцінити параметри моделі за допомогою алгоритму покрокового відбору факторів у модель.

 

Вивчається взаємозвязок̓ наступних показників виробничо-господарської діяльності підприємств машинобудування: ‒ прогнозована продуктивність праці; ‒ індекс зниження собівартості продукції; ‒ рентабельність; ‒ темп зростання прибутку; ‒ трудомісткість одиниці продукції; ‒ питома вага робітників у складі промислово-виробничого персоналу; – питома вага покупних виробів; – коефіцієнт змінності обладнання; ‒ премії та винагороди на одного робітника; – питома вага втрат від браку; ‒ фондовіддача; ‒ середньорічна вартість основних виробничих фондів; ‒ фондо-озброєність праці; ‒ оборотність нормованих оборотних коштів; – оборотність ненормованих оборотних коштів; ‒ невиробничі витрати.

 

Припускаючи, що між розглянутими показниками існує лінійна залежність, виконайте пункти 1, 2 за значеннями показників, які знаходяться в табл. 4.1, 4.2.

 

 1. За допомогою «Пакета аналізу», застосувавши алгоритм покрокового регресійного аналізу, побудуйте рівняння регресії з максимальним числом значущих коефіцієнтів регресії (зробити висновки по коефіцієнтам детермінації на кожному кроці). Оцініть якість побудованої моделі, по середній відносній помилці апроксимації (для розрахунків використовуйте дані звіту «Висновок залишку»).

 

 1. Використовуючи матричний підхід, побудуйте рівняння регресії з максимальним числом значущих коефіцієнтів регресії.

Прийнятий рівень значущості          0,05 .

 

Таблиця 4.1. Відбір показників для лабораторної роботи 4 із таблиці 4.2

 

Номер

Номерпо

Номер по

Число cпоc

Номер

Номер

Номер

Число

 

показника

спостережень

 

варіанта

казника Y

казника X

тережень n

варіанта

показника Y

 

X

n

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1;2;3;11

35

11

2

7;3;5;12

30

 

2

1

1;2;11;4

34

12

2

6;7;9;12

32

 

3

1

6;3;4;5

27

13

3

3;4;12;6

29

 

4

1

1;3;4;12

32

14

3

4;10;6;7

33

 

5

1

1;8;5;12

33

15

3

3;4;12;11

31

 

6

1

7;12;4;5

31

16

3

3;8;10;9

33

 

7

2

6;7;10;11

34

17

3

3;8;10;12

35

 

8

2

6;7;4;11

26

18

4

2;3;4;12

29

 

9

2

7;4;5;12

25

19

4

2;9;4;5

30

 

10

2

6;7;3;5

26

20

4

2;3;8;5

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Таблиця 4.2. Статистичні дані для лабораторної роботи 4

 

Номер

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

16,82

0,55

1,43

0,71

0,25

0,86

0,44

1,51

1,35

0,25

1,60

184,46

7,04

182,95

11,09

19,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

19,21

0,42

0,94

0,54

0,26

0,85

0,29

1,64

1,14

0,43

1,43

204,71

8,58

102,17

16,24

20,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

17,95

0,81

1,36

0,51

0,21

0,75

0,44

1,58

1,98

0,47

1,51

242,50

0,84

173,84

7,13

29,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

18,22

0,20

1,36

0,61

0,19

0,77

0,55

1,56

0,47

0,20

1,82

186,23

8,69

103,36

24,16

24,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

17,19

0,36

1,43

0,64

0,25

0,68

0,44

1,49

0,97

0,17

2,10

43,48

5,89

191,27

13,07

30,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

17,67

0,27

0,98

0,76

0,47

0,84

0,21

1,53

0,63

0,37

1,85

44,45

10,89

178,53

13,86

19,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

11,58

0,64

1,70

1,06

0,34

0,80

0,28

1,28

1,89

0,42

2,13

113,26

4,95

97,42

12,67

24,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

15,02

0,72

1,78

0,76

0,29

0,78

0,48

1,40

1,87

0,10

2,08

40,78

5,37

111,28

9,11

21,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

14,04

0,64

1,47

1,06

0,54

0,76

0,19

1,28

0,92

0,15

2,13

50,31

3,81

127,95

12,67

26,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

15,22

0,25

1,57

0,94

0,40

0,80

0,43

1,38

0,66

0,23

2,27

44,08

3,96

154,84

35,64

23,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

13,49

0,58

1,74

1,16

0,41

0,75

0,36

1,24

0,90

0,46

2,16

49,98

3,92

141,37

12,67

28,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12,89

0,44

1,70

1,17

0,47

0,81

0,28

1,21

0,92

0,06

1,12

45,19

6,22

195,62

19,01

19,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14,02

0,46

1,67

1,09

0,39

0,73

0,35

1,27

0,74

0,32

2,04

149,75

4,71

125,93

17,82

28,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15,52

0,32

1,10

1,03

0,42

0,79

0,02

1,35

1,14

0,53

0,97

46,63

9,74

102,56

14,65

23,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

18,18

0,19

0,78

0,73

0,46

0,75

0,07

1,53

0,73

0,45

0,68

41,1 3

9,37

139,39

19,01

25,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

17,68

0,60

0,96

0,84

0,33

0,85

0,17

1,52

0,95

0,68

1,20

111,96

7,91

100,98

10,69

18,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

17,35

0,73

0,92

0,89

0,35

0,86

0,09

1,49

0,87

0,62

1,76

52,31

5,30

76,03

17,82

14,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18,58

0,45

0,79

1,08

0,28

0,86

0,22

1,56

0,37

1,94

1,68

35,87

6,01

72,86

27,32

15,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

16,81

0,63

1,12

0,98

0,34

0,89

1,22

1,51

1,76

1,44

1,54

113,58

6,82

74,45

16,24

14,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

17,45

0,95

1,24

0,69

0,29

0,87

0,31

1,55

1,61

0,50

2,44

42,85

4,68

55,44

8,32

15,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

16,82

0,55

1,43

0,71

0,25

0,86

0,44

1,51

1,35

0,25

1,60

184,46

7,04

182,95

11,09

19,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19,21

0,42

0,94

0,54

0,26

0,83

0,29

1,64

1,14

0,43

1,43

204,71

8,58

102,17

16,24

20,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

17,95

0,81

1,36

0,51

0,21

0,75

0,44

1,58

1,98

0,47

1,51

242,50

0,84

173,84

7,13

29,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

18,22

0,20

1,36

0,61

0,19

0,77

0,55

1,56

0,47

0,20

1,82

186,23

8,69

103,36

24,16

24,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

17,19

0,36

1,43

0,64

0,25

0,68

0,44

1,49

0,97

0,17

2,10

43,48

5,89

191,27

13,07

30,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

17,67

0,27

0,98

0,76

0,47

0,84

0,21

1,53

0,63

0,37

1,85

44,45

10,89

178,53

13,86

19,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

13,58

0,64

1,70

1,06

0,34

0,80

0,28

1,28

1,89

0,42

2,13

113,26

4,95

97,42

12,67

24,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

15,02

0,72

1,78

0,76

0,29

0,78

0,48

1,40

1,87

0,10

2,08

40,78

5,37

111,28

9,11

21,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

14,04

0,64

1,47

1,06

0,54

0,76

0,19

1,28

0,92

0,15

2,13

50,31

3,81

127,95

12,67

26,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

15,22

0,25

1,57

0,94

0,40

0,80

0,43

1,38

0,66

0,23

2,27

44,08

3,96

154,84

35,64

23,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

14,94

0,53

1,54

0,90

0,38

0,88

0,30

1,40

2,08

0,46

2,35

124,58

5,45

107,16

13,94

26,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Подовження таблиці 4.2

 

32

16,53

0,62

1,62

0,57

0,31

0,86

0,53

1,54

2,06

0,11

2,29

44,85

5,90

122,40

10,02

23,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

15,45

0,53

1,28

0,89

0,59

0,83

0,21

1,40

1,02

0,17

2,35

55,35

4,19

140,75

13,94

29,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

16,75

0,10

1,38

0,76

0,44

0,88

0,47

1,51

0,73

0,25

2,49

48,48

4,36

170,32

39,20

26,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

14,84

0,46

1,57

1,00

0,45

0,82

0,40

1,37

0,99

0,51

2,37

54,98

4,31

155,51

13,94

31,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Розділ 4 Економічний аналіз і прогноз

 

Лабораторна робота 8. Економічний аналіз і прогноз по багатофакторній моделі лінійної регресії

 

Завдання. Вияснити економічний зміст параметрів моделі, основних показників і оцінити вплив факторів-аргументів на результативний фактор в багатофакторній економетричній моделі, отриманої в лабораторній роботі 4.

 

 1. Використовуючи модель, побудовану в лабораторній роботі 4, розрахуйте точковий та інтервальний прогнози для результативної ознаки Y при допущенні, що середні показники за факторами-аргументами будуть перевищені на 6%.

Прийнятий рівень значущості          0,05 .

 

 1. Оцініть вплив факторів-аргументів на результативний фактор, розрахувавши коефіцієнти еластичності, бета-коефіцієнти і дельта-коефіцієнти.

 

 

 

 

Розділ 6 Виробнича функція

 

Лабораторна робота 10. Економічний аналіз діяльності підприємства за

допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа

 

Завдання. Побудувати виробничу функцію та з її допомогою провести економічний аналіз діяльності підприємства.

 

 • таблицях 10.1–10.3 наведені дані фірми про випуск продукції y, витратах виробничих фондів K і витратах праці L за 16 кварталів.Використовуючи ці дані знайдіть:

 

1)виробничу функцію Кобба–Дугласа у вигляді=;

 

2) на підставі отриманої моделі знайдіть точковий прогноз випуску продукції ypr для заданих значень і ;

 

3) залежність витрат праці L від випуску продукції y і витрат виробничих фондівK;

 

4)середню продуктивність праці;

5)середню фондовіддачу;

6)граничну продуктивність праці;

7)граничну фондовіддачу;

8)еластичність випуску продукції за витратами праці;

9)еластичність випуску продукції по виробничих фондах;

10)потреби в ресурсах праці L;

11)потреби у виробничих фондах K;

12)фондоозброєність праці;

 

13)граничну норму

заміщення витрат праці L виробничими фондами K;

 

 

14)еластичність заміщення ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10.1.

Дані для лабораторної роботи 10.1:Витрати праці, L

Квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3,0

3,6

3,4

 

4,1

3,2

4,8

4,6

4,1

4,8

4,6

4,4

2,3

5,8

4,9

5,0

6,2

4,4

5,8

6,3

5,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3,6

4,0

3,8

 

4,2

3,6

5,0

5,0

4,9

4,9

4,6

5,3

3,7

5,9

5,4

5,4

6,3

5,3

5,9

6,6

6,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3,6

4,1

3,9

 

4,2

3,9

5,2

5,0

5,0

5,4

4,9

5,7

5,9

6,2

5,7

5,8

6,8

5,7

6,2

6,7

7,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4,1

4,1

4,2

 

4,3

3,9

5,2

5,3

5,4

5,4

5,2

6,5

6,2

6,3

6,1

5,8

6,8

6,1

6,3

6,7

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4,3

4,1

4,3

 

4,3

3,9

5,4

5,5

5,8

5,8

5,2

6,7

6,3

6,6

6,2

6,3

7,0

6,5

6,6

7,1

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

4,3

4,1

4,6

 

4,3

4,1

5,4

5,7

5,9

5,9

5,4

7,0

6,3

6,8

6,8

6,6

7,2

6,8

6,7

7,2

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

4,3

4,2

4,7

 

4,5

4,1

5,5

5,8

5,9

5,9

5,7

7,1

6,7

6,8

6,8

6,8

7,2

7,0

6,8

7,8

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

4,3

4,2

4,9

 

4,5

4,2

5,5

6,1

5,9

5,9

5,8

7,4

7,0

7,0

7,0

7,0

7,6

7,0

7,4

7,9

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

4,4

4,6

5,0

 

4,7

4,4

5,7

6,5

5,9

6,2

5,8

7,6

7,1

7,2

7,1

7,2

7,8

7,2

7,5

8,0

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

4,6

4,8

5,1

 

4,8

4,5

5,8

6,5

6,1

6,2

5,9

8,0

7,1

7,2

7,2

7,5

7,9

7,9

8,3

8,4

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

4,7

5,0

5,2

 

4,9

4,5

5,8

6,6

6,3

6,2

5,9

8,1

7,4

7,6

7,4

7,6

8,0

8,3

8,4

8,5

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

4,7

5,2

5,2

 

4,9

4,8

5,9

6,6

6,5

6,3

5,9

8,1

7,4

7,9

7,9

7,9

8,0

8,3

8,4

8,7

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 10.1

 

13

4,8

5,3

5,3

4,9

5,2

5,9

6,6

6,6

6,5

6,1

8,3

7,5

7,9

7,9

7,9

8,4

8,4

8,5

9,3

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

5,0

5,3

5,3

5,1

5,2

6,2

6,7

6,7

6,7

6,2

8,5

8,1

8,3

7,9

8,0

8,5

8,5

8,7

9,7

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5,2

5,9

5,4

6,1

5,3

6,3

6,7

6,6

6,9

6,3

8,8

8,9

8,4

8,0

8,1

9,1

9,3

8,8

11

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

5,3

6,3

5,9

6,2

5,5

6,5

6,8

6,8

6,8

6,6

9,2

8,7

8,9

8,4

8,3

9,4

9,4

11

7,0

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

5,5

6,3

5,9

6,3

5,7

6,6

7,0

7,5

7,4

6,9

9,3

8,8

9,0

8,5

8,4

9,5

9,6

11

7,2

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані дляпрогнозу

3,0

3,6

3,46

4,1

3,2

4,8

4,6

4,1

4,8

4,6

4,4

2,3

5,8

4,9

5,0

6,2

4,4

5,5

6,7

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10.2. Дані для лабораторної роботи 10:Витрати виробничих фондів, К

 

Квар-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

4

 

5

6

7

 

8

9

 

10

11

 

 

12

13

14

 

15

 

16

 

17

 

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5,7

 

5,8

1,8

3,0

 

6,8

4,8

7,8

 

4,1

5,5

 

3,7

7,5

 

 

5,72

5,9

8,0

 

4,8

 

5,4

 

6,2

7,1

5,3

7,7

 

2

6,6

 

7,1

7,9

3,1

 

7,0

6,3

7,9

 

4,2

8,8

 

6,2

7,9

 

 

7,93

7,1

8,1

 

7,1

 

9,2

 

9,7

8,1

11,1

11,8

 

3

6,7

 

7,2

7,9

4,3

 

7,6

7,4

10,6

 

8,8

8,8

 

6,8

10,4

 

 

8,58

8,8

9,3

 

7,6

 

11,3

 

9,7

8,5

11,8

11,2

 

4

7,8

 

7,8

8,1

6,9

 

8,5

7,9

10,7

 

9,6

9,7

 

8,0

11,1

 

 

9,23

9,2

9,4

 

8,1

 

11,8

 

11,8

11,0

12,7

11,5

 

5

8,0

 

8,8

8,5

9,7

 

8,5

9,3

11,0

 

9,8

10,2

 

9,3

13,0

 

 

9,36

9,7

9,6

 

8,1

 

14,3

 

11,8

11,9

14,3

13,7

 

6

9,2

 

10,0

9,7

9,8

 

8,7

10,0

11,1

 

10,5

11,0

 

11,8

13,0

 

 

9,36

9,7

10,0

 

8,5

 

14,3

 

11,1

14,3

14,3

13,8

 

7

9,7

 

10,1

11,4

9,8

 

8,8

10,4

12,3

 

11,8

11,4

 

11,6

14,3

 

10,53

10,9

11,3

 

9,8

 

15,6

 

11,6

14,3

14,3

16,6

 

8

10,2

 

10,9

11,8

10,3

 

9,6

11,0

13,0

 

11,8

11,5

 

12,2

14,3

 

10,53

11,7

12,4

10,2

 

16,9

 

15,0

14,3

15,6

17,1

 

9

10,3

 

10,9

12,0

10,8

 

10,5

11,4

14,3

 

12,6

12,2

 

12,3

14,3

 

11,44

12,2

12,8

11,4

 

16,9

 

15,0

15,6

15,6

17,5

 

10

10,6

 

11,4

12,1

10,8

 

11,1

11,7

14,3

 

12,8

12,6

 

13,0

15,6

 

11,70

12,4

14,3

11,7

 

16,9

 

16,0

15,6

15,6

17,4

 

11

11,1

 

11,4

12,5

11,0

 

11,4

11,9

14,3

 

13,0

14,3

 

13,0

15,6

 

11,96

13,0

14,3

12,7

 

18,2

 

16,0

18,2

15,6

17,4

 

12

11,2

 

13,0

12,5

12,0

 

11,7

12,8

14,3

 

14,3

15,6

 

14,3

15,6

 

14,30

13,0

14,3

13,0

 

18,2

 

18,0

18,2

16,9

18,8

 

13

11,6

 

14,3

12,9

12,0

 

11,7

14,3

15,6

 

15,6

15,6

 

14,3

16,9

 

14,30

14,3

14,3

15,6

 

18,2

 

18,0

18,2

18,2

18,8

 

14

11,7

 

14,3

13,9

13,5

 

13,0

15,6

15,6

 

16,9

16,9

 

14,3

18,2

 

15,60

14,3

15,6

16,9

 

19,5

 

19,0

18,2

20,8

19,9

 

15

11,7

 

14,3

15,9

13,8

 

14,3

15,6

18,2

 

18,2

18,2

 

14,3

19,5

 

 

1,69

15,6

16,9

18,2

 

19,5

 

20,0

19,5

20,8

20,6

 

16

14,8

 

16,9

19,0

14,9

 

18,2

16,9

20,8

 

18,2

19,5

 

16,9

23,4

 

20,80

16,9

18,2

18,0

 

24,7

 

22,0

23,4

22,1

22,6

 

17

14,5

 

16,9

19,0

15,1

 

16,0

15,6

22,1

 

19,5

20,8

 

15,6

24,7

 

19,50

14,3

16,9

15,6

 

23,4

 

20,0

24,7

21,0

22,7

 

Данні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для

5,7

 

5,8

1,8

3,0

 

6,8

4,8

7,8

 

11,2

5,5

 

3,7

7,5

 

 

5,7

5,9

8,0

 

4,8

 

5,4

 

6,2

 

7,

5,3

7,7

 

прогнозу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10.3. Дані для лабораторної роботи 10: Випуск продукції, у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квар-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тал

 

1

 

2

3

4

 

5

 

6

 

7

 

 

8

9

 

 

10

 

11

 

 

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

16

 

17

 

18

 

19

20

 

1

 

5,8

 

6,2

2,7

4,29

 

7,1

 

6,8

 

8,9

 

4,6

7,9

 

 

6,2

 

9,1

 

 

5,8

 

9,3

 

10,2

8,1

 

10,1

9,1

 

10,9

 

10,7

11,7

 

2

 

6,5

 

7,5

7,9

4,68

 

7,1

 

8,1

 

9,3

 

6,7

10,1

 

8,0

 

10,1

 

8,5

 

10,4

10,5

10,7

12,6

11,8

11,9

 

14,5

14,0

 

3

 

7,0

 

7,2

7,9

5,72

 

7,9

 

9,2

 

10,0

 

9,2

9,2

 

 

8,8

 

12,2

11,3

11,3

11,9

11,0

14,6

12,3

12,0

 

15,2

14,5

 

4

 

8,0

 

7,8

7,9

7,67

 

8,5

 

9,3

 

11,1

10,0

10,4

 

9,7

 

13,2

11,7

12,6

11,8

11,0

14,6

13,5

14,3

 

15,6

14,9

 

5

 

8,4

 

8,9

8,3

9,23

 

8,3

 

10,0

11,6

11,5

11,0

10,9

14,6

12,3

13,0

12,6

11,8

16,6

14,4

15,9

 

16,5

17,1

 

6

 

8,8

 

9,2

9,7

9,75

 

8,9

 

11,8

11,3

10,2

11,1

13,0

15,0

12,3

13,2

13,3

12,3

17,0

14,9

15,3

 

16,5

17,5

 

7

 

9,1

 

9,4

10,2

9,75

 

9,3

 

11,8

12,7

11,8

11,5

13,1

15,7

13,2

13,9

14,0

13,5

16,9

14,9

16,6

 

17,9

18,5

 

8

 

10,1

 

9,8

11,5

10,14

9,8

 

11,6

12,7

12,8

11,9

13,0

16,2

13,5

14,3

15,2

14,0

18,3

17,8

16,9

 

18,5

19,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 10.3

9

9,8

10,4

11,3

10,40

10,4

11,0

14,6

12,1

12,6

13,6

16,2

14,1

14,9

15,6

14,9

18,2

17,4

17,9

18,9

20,1

10

10,1

10,0

11,5

10,14

10,6

11,6

14,4

11,6

12,7

13,0

17,4

14,5

15,3

15,9

15,3

18,7

18,0

19,3

18,9

19,3

11

10,1

11,1

12,0

10,79

10,9

12,2

14,5

13,0

12,8

13,5

17,8

14,8

16,1

16,3

15,7

19,7

20,1

20,0

20,8

20,9

12

10,9

12,4

12,3

11,70

10,9

12,4

15,4

14,0

14,1

13,6

18,0

16,5

16,6

16,2

16,3

19,5

19,8

20,4

19,3

19,7

13

11,0

12,7

12,3

11,18

11,4

14,0

14,5

14,7

13,9

14,2

19,1

16,5

16,5

17,5

17,5

21,0

20,1

20,8

21,9

20,1

14

11,1

12,7

12,2

12,48

12,4

14,7

15,6

15,4

15,2

15,4

19,8

17,2

17,4

18,2

19,3

21,3

20,8

20,9

23,2

21,4

15

11,1

13,7

14,1

13,52

13,3

14,9

17,1

15,1

15,3

14,5

21,0

18,9

18,7

18,2

19,3

21,3

21,9

21,1

27,3

21,8

16

13,0

15,6

17,1

14,43

14,9

14,5

17,5

16,1

16,6

16,5

23,0

21,0

18,5

20,1

19,6

24,0

22,7

26,5

19,8

23,2

17

5,9

6,2

2,7

4,29

7,5

6,9

8,7

4,6

7,9

6,2

9,1

5,8

9,3

10,2

8,1

10,1

9,1

10,9

10,7

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 1. ідентифікованість (використовуйте необхідну і достатню умови);
 2. визначте метод оцінки параметрів;
 3. оцініть коефіцієнти приведеної форми моделі;
 4. оцініть коефіцієнти структурної форми моделі;
 5. перевірте значимість отриманих рівнянь та їх коефіцієнтів.