Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економетрика МУФ

 

Номер варіанту контрольної роботи студент вибирає за останніми двома цифрами номера  залікової книжки за таких умов:

 

• якщо дві останні цифри номера залікової книжки не перевищують 20, то номер варіанту контрольної роботи відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки;

 

• якщо дві останні цифри номера залікової книжки перевищують 20, то номер варіанту контрольної роботи відповідає останній цифрі номера залікової книжки;

 

для завдання 4 (до теми 5) номер варіанту контрольної роботи відповідає останній цифрі номера залікової книжки. (якщо  остання цифра номера залікової книжки 0, то номер питання контрольної роботи відповідає 1);

 

Дані кожної таблиці є одним із варіантів наведеного завдання.

 

Завдання для ДКР 1. (до теми 2)

На підставі даних по дев'яти металобазах по економетричну модель, яка характе­ризує залежність між витратами обігу, грн., та вантажообігом, грн. Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її па­раметрів. Зробити економічні висновки.

Вихідні дані наведено в табл. 1—21.

 

Таблиця 1

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,7

15,6

2

3,0

15,3

3

2,8

14,9

4

2,9

15,1

5

2,6

16,1

6

2,5

16,7

7

2,8

15,4

8

2,6

17,1

9

2,5

16,8

 

Таблиця 2

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,6

16,9

2

2,9

16,1

3

2,7

15,0

4

2,5

18,0

5

2,7

17,2

6

2,6

17,1

7

2,7

16,4

8

2,6

16,7

9

2,8

16,9

 

Таблиця 3

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,9

14,1

2

2,6

17,2

3

2,8

17,1

4

2,7

17,8

5

2,7

16,2

6

2,9

17,2

7

2,4

16,8

8

2,9

14,8

9

2,3

19,6

 

Таблиця 4

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

3,3

11,4

2

2,5

17,1

3

2,4

19,5

4

3,0

12,5

5

2,7

16,5

6

2,7

16,0

7

2,7

16,1

8

2,8

16,2

9

2,5

18,0

 

Таблиця 5

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

3,0

11,7

2

2,5

18,3

3

2,5

18,2

4

2,6

15,6

5

2,1

17,4

6

2,9

13,8

7

2,7

15,0

8

2,4

18,6

9

2,8

15,7

 

Таблиця 6

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,9

15,7

2

2,6

17,9

3

2,7

15,3

4

2,7

16,3

5

2,6

17,7

6

2,5

16,8

7

2,7

17,5

8

2,8

16,7

9

2,9

18,0

 

 

Таблиця 7

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,8

13,8

2

2,7

14,8

3

2,4

16,9

4

2,3

16,8

5

2,5

14,8

6

2,5

17,9

7

2,5

17,6

8

2,4

15,7

9

2,3

15,2

 

Таблиця 8

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,7

14,9

2

2,5

16,1

3

2,1

19,7

4

2,8

14,0

5

2,4

17,1

6

2,3

18,2

7

2,5

17,4

8

2,7

16,1

9

2,4

18,0

 

Таблиця 9

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,3

32,1

2

1,9

31,0

2,5

2,3

32,4

4

2,5

33,2

5

2,6

31,2

6

2,0

34,8

7

1,9

35,4

8

2,4

33,0

9

2,2

34,8

 

Таблиця 10

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

1,8

36,1

2

2,4

38,3

3

2,5

30,6

4

2,3

32,1

5

2,3

37,6

6

2,5

34,8

7

2,4

34,2

8

2,5

34,2

9

2,1

32,5

 

Таблиця 11

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,0

33,4

2

2,0

37,8

3

2,2

35,8

4

1,9

34,2

5

2,4

37,2

6

1,9

38,2

7

2,2

29,4

8

2,4

37,2

9

2,2

34,5

 

Таблиця 12

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,8

14,0

2

2,4

17,1

3

2,3

18,2

4

2,5

17,4

5

2,7

16,1

6

2,4

18,8

7

2,3

32,2

8

1,9

31,0

9

2,3

32,4

 

Таблиця 13

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,5

33,2

2

2,6

31,2

3

2,0

34,8

4

1,9

35,4

5

2,4

33,0

6

2,2

34,8

7

2,1

33,3

8

1,8

36,1

9

2,4

38,3

 

Таблиця 14

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

1,8

36,1

2

2,4

38,7

3

2,5

30,6

4

2,3

32,1

5

2,3

37,6

6

2,5

34,8

7

2,4

34,2

8

2,5

34,2

9

2,1

32,5

 

Таблиця 15

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

1,9

33,4

2

2,0

37,8

3

2,2

35,8

4

1,9

34,2

5

2,4

37,2

6

1,9

38,2

7

2,1

39,4

8

2,4

37,2

9

2,2

34,5

 

Таблиця 16

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,0

35,0

2

2,3

43,7

3

2,7

31,9

4

2,2

37,3

5

2,4

40,9

6

2,3

38,8

7

2,3

35,7

8

2,6

43,2

9

2,7

30,5

 

Таблиця 17

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

3,0

29,4

2

2,6

35,4

3

2,3

39,7

4

2,5

37,1

5

2,2

35,7

6

2,4

40,2

7

2,2

39,4

8

2,6

43,7

9

2,6

38,4

 

Таблиця 18

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,4

40,2

2

2,2

39,4

3

2,6

43,7

4

2,6

38,4

5

2,3

38,8

6

2,2

39,9

7

2,8

30,1

8

2,8

31,7

9

2,6

37,2

 

Таблиця 19

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,0

38,2

2

2,1

36,9

3

2,3

39,7

4

2,6

37,2

5

2,8

3,7

6

2,8

30,1

7

2,2

39,9

8

2,3

38,8

9

2,6

38,4

 

Таблиця 20

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,5

34,8

2

2,4

34,2

3

2,5

34,2

4

2,1

32,5

5

2,0

33,4

6

2,0

37,8

7

2,2

35,8

8

1,9

34,2

9

2,4

37,2

 

Таблиця 21

№ з/п

Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,3

11,1

2

2,1

10,9

3

2,2

11,0

4

2,1

11,4

5

2,2

12,5

6

2,0

10,1

7

2,1

11,3

8

2,3

13,7

9

2,1

12,4

 

 

Завдання до ДКР 2 (до теми 3)

Нехай на витрати обігу впливають: обсяг вантажообігу, грн., запаси з вантажообігу, грн., та трудомісткість одиниці вантажообі­гу, людино-год. Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно бути впевненим, що між факторами вантажообігу, запасів та трудомісткості не існує мультиколінеарності. Потрібно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками на підставі даних, наведених у табл. 1—20.

Вказівка. Дані кожної таблиці є одним із варіантів наведеного щойно завдання.

 

Таблиця 1

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

15,6

40,4

2,11

2

13,5

38,9

2,78

3

15,3

36,6

2,17

4

14,9

41,4

2,15

5

15,1

32,2

2,11

6

16,1

31,4

1,97

7

16,7

32,6

1,96

8

15,4

38,7

2,12

9

17,1

44,3

2,02

10

16,8

39,3

2,13

 

Таблиця 2

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

15,1

32,0

2,12

2

16,1

32,4

1,98

3

16,7

32,6

1,96

4

15,5

38,7

2,15

5

17,2

44,3

2,02

6

16,9

39,3

2,05

7

17,0

40,4

2,02

8

16,2

41,5

2,13

9

15,0

45,2

2,14

10

18,0

50,2

1,90

 

Таблиця 3

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

16,9

39,2

2,02

2

16,2

41,0

2,13

3

15,5

41,3

2,14

4

18,2

45,2

1,89

5

17,3

50,2

2,48

6

17,1

51,6

1,94

7

16,4

48,0

1,93

8

16,7

48,6

1,96

9

14,2

49,8

2,57

10

17,2

45,0

2,21

 

Таблиця 4

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

17,2

51,8

2,48

2

17,1

50,4

1,95

3

16,5

48,0

1,92

4

16,8

48,6

1,96

5

14,5

49,8

2,68

6

17,2

45,0

2,22

7

17,1

40,4

2,23

8

17,9

41,7

2,15

9

16,2

38,8

2,41

10

17,3

40,6

2,25

 

Таблиця 5

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

14,3

49,8

2,68

2

17,2

45,2

2,21

3

17,0

41,4

2,24

4

17,8

41,7

2,15

5

16,3

38,7

2,41

6

17,3

40,6

2,25

7

16,9

33,6

2,13

8

14,8

13,9

2,56

9

19,6

32,5

1,90

10

11,4

52,5

3,00

 

Таблиця 6

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

19,5

41,8

2,17

2

12,4

38,7

2,40

3

17,2

40,5

2,24

4

16,8

34,6

2,13

5

14,9

13,9

2,55

6

19,6

31,5

1,90

7

11,5

52,5

3,00

8

17,2

37,0

2,22

9

19,5

43,6

1,96

10

12,5

48,3

2,82

 

Таблиця 7

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

16,9

33,7

2,13

2

14,5

13,8

2,56

3

19,5

31,5

1,91

4

11,5

52,5

3,00

5

17,1

37,0

2,23

6

19,6

43,6

1,96

7

12,5

48,3

2,82

8

16,5

44,7

2,29

9

16,0

35,7

2,33

10

16,1

49,7

2,31

 

Таблиця 8

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

19,5

43,6

1,95

2

12,4

48,3

2,83

3

17,2

44,7

2,29

4

19,5

35,7

2,33

5

12,6

49,2

2,31

6

16,5

41,3

2,54

7

16,1

43,8

2,11

8

16,0

48,5

2,42

9

16,2

42,3

2,38

10

18,0

43,0

2,46

 

Таблиця 9

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

11,7

44,2

2,85

2

18,3

42,4

1,81

3

18,2

38,9

1,88

4

15,6

36,4

2,25

5

17,4

35,2

1,98

6

13,8

45,5

2,48

7

15,0

35,2

2,25

8

18,6

41,6

1,85

9

16,2

42,2

2,15

10

15,7

40,4

2,25

 

Таблиця 10

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

18,4

38,7

1,89

2

15,6

36,5

2,25

3

17,5

35,2

1,98

4

13,8

45,5

2,48

5

15,0

35,2

2,25

6

18,7

41,6

1,85

7

16,2

42,2

2,15

8

15,7

40,4

2,25

9

17,9

47,3

1,90

10

15,4

47,1

2,20

 

Таблиця 11

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

13,8

45,5

2,46

2

15,0

35,2

2,25

3

18,6

41,6

1,85

4

16,2

42,3

2,15

5

15,7

40,4

2,25

6

17,9

47,4

1,90

7

15,3

47,1

2,20

8

16,3

43,2

2,09

9

17,7

39,1

1,87

10

16,8

38,2

2,00

 

Таблиця 12

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

1,88

2,1

1,86

2

16,4

42,3

2,15

3

16,1

40,4

2,25

4

17,8

47,4

1,90

5

15,5

47,1

2,20

6

16,3

43,2

2,10

7

17,8

39,0

1,86

8

16,8

38,2

2,00

9

17,5

37,3

2,48

10

16,7

36,7

2,02

 

Таблиця 13

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

13,8

48,0

2,45

2

14,8

46,4

2,30

3

16,9

42,3

2,00

4

16,8

39,4

2,05

5

14,8

42,3

2,23

6

18,0

40,1

1,89

7

17,5

39,4

2,00

8

15,7

39,1

2,21

9

15,3

43,2

2,01

 

 

 

 

10

14,9

44,7

2,31

 

Таблиця 14

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

16,8

40,4

1,88

2

17,0

42,3

2,00

3

14,8

40,1

2,21

4

17,9

39,4

2,01

5

16,9

39,1

2,31

6

19,7

43,2

2,16

7

14,0

44,5

1,74

8

17,1

45,7

2,25

9

18,2

37,8

1,87

10

17,4

46,4

1,82

 

Таблиця 15

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

19,7

37,8

1,74

2

14,0

46,4

2,25

3

17,2

48,2

1,88

4

18,3

49,6

1,82

5

17,4

46,6

1,90

6

16,1

42,6

1,98

7

18,8

49,4

1,77

8

17,9

40,1

1,89

9

17,6

39,4

2,00

10

15,7

39,7

2,21

 

Таблиця 16

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

2,1

48,0

2,12

2

31,0

42,1

2,20

3

32,4

42,3

2,11

4

33,4

43,7

2,08

5

31,2

42,8

2,21

6

34,8

41,8

1,88

7

35,4

30,8

1,91

8

33,0

44,4

2,00

9

34,8

51,2

1,90

10

33,3

54,6

1,99

 

Таблиця 17

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

35,4

30,0

1,90

2

33,0

44,4

2,00

3

34,8

51,2

1,91

4

33,3

54,6

1,99

5

36,1

57,6

1,54

6

38,3

53,2

1,74

7

30,6

57,6

2,23

8

32,1

58,3

2,14

9

37,6

55,7

1,84

10

34,8

55,7

2,01

 

Таблиця 18

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

30,6

57,6

2,23

2

32,1

58,3

2,14

3

37,6

55,7

1,84

4

35,8

55,7

2,01

5

34,2

56,2

2,04

6

34,4

60,4

2,02

7

32,5

34,4

1,98

8

33,4

33,9

1,95

9

37,8

34,2

1,70

10

35,8

38,0

2,10

 

Таблиця 19

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

34,2

30,3

1,75

2

37,2

31,1

1,86

3

38,2

28,5

1,82

4

29,4

36,7

1,89

5

37,2

38,7

2,01

6

34,5

45,7

1,775

7

35,0

41,5

1,60

8

43,7

39,0

1,69

9

31,9

42,7

1,78

10

37,3

39,8

2,48

 

Таблиця 20

№ з/п

Вантажо-

обіг, грн.

Запаси,

Грн.

Трудомісткість

Людино-год

1

40,2

66,5

1,95

2

39,4

63,0

1,62

3

43,7

65,5

2,24

4

38,4

64,2

1,88

5

38,8

61,6

1,68

6

39,9

63,2

1,62

7

30,1

75,5

2,15

8

31,7

75,5

2,03

9

37,2

71,0

1,95

10

39,7

67,2

1,63

 

 

Завдання для ДКР 3 (до теми 4)

Завдання 1:

Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та середнім рівнем товарних за­пасів, необхідно перевірити гіпотезу про наявність гетероскедастичності для вихідних даних (табл. 1-7).

 

Таблиця 1

Номер складу

Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.

Обсяг товарообігу, млн. т .

Середній рівень товарних запасів, млн. т.

1

300

25

5

2

280

20

4

3

350

30

6

4

340

30

7

5

330

28

7

6

320

29

5

7

310

25

6

8

300

24

4

9

320

27

5

10

280

22

4

11

340

35

6

12

360

30

7

13

320

29

7

14

300

28

5

15

310

25

6

16

350

26

4

 

Таблиця 2

Номер складу

Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.

Обсяг товарообігу, млн. т .

Середній рівень товарних запасів, млн. т.

1

350

26

5

2

280

22

4

3

350

30

6

4

340

30

7

5

300

29

7

6

320

28

5

7

320

25

6

8

280

24

4

9

300

23

6

10

380

21

5

11

340

30

6

12

360

32

7

13

330

28

8

14

320

29

5

15

340

25

6

16

300

24

9

 

Таблиця 3

Номер складу

Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.

Обсяг товарообігу, млн. т .

Середній рівень товарних запасів, млн. т.

1

400

25

5

2

380

20

4

3

350

30

6

4

360

30

7

5

430

28

7

6

420

28

5

7

310

25

6

8

400

24

4

9

350

25

5

10

380

20

4

11

350

30

6

12

340

30

7

13

320

28

7

14

320

28

5

15

310

25

6

16

380

24

4

 

Таблиця 4

 

Номер складу

Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.

Обсяг товарообігу, млн. т .

Середній рівень товарних запасів, млн. т.

1

320

15

5

2

280

10

4

3

350

20

6

4

340

20

7

5

330

18

7

6

320

18

5

7

310

15

6

8

300

14

4

9

310

15

5

10

290

10

4

11

350

20

6

12

340

20

7

13

330

18

7

14

320

18

5

15

310

15

6

16

300

14

4

 

Таблиця 5

Номер складу

Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.

Обсяг товарообігу, млн. т .

Середній рівень товарних запасів, млн. т.

1

300

25

5

2

280

20

4

3

350

20

6

4

340

10

7

5

380

28

7

6

320

28

5

7

310

15

6

8

400

24

4

9

350

25

5

10

280

20

4

11

350

20

6

12

340

20

7

13

380

28

7

14

320

28

5

15

310

15

6

16

320

14

4

 

Таблиця 6

Номер складу

Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.

Обсяг товарообігу, млн. т .

Середній рівень товарних запасів, млн. т.

1

200

15

5

2

180

20

4

3

250

30

6

4

240

30

7

5

230

38

7

6

220

38

5

7

210

25

6

8

250

34

4

9

200

15

5

10

190

25

4

11

250

30

7

12

240

30

7

13

230

18

7

14

280

28

5

15

210

25

6

16

200

14

4

 

Таблиця 7

Номер складу

Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.

Обсяг товарообігу, млн. т .

Середній рівень товарних запасів, млн. т.

1

300

8

5

2

280

10

4

3

350

20

6

4

340

15

7

5

330

18

7

6

320

18

5

7

310

15

6

8

300

14

4

9

300

9

5

10

280

10

4

11

350

15

6

12

340

20

7

13

330

21

7

14

320

15

5

15

310

17

6

16

300

20

4

 

 

Завдання 2

Для побудови економетричної моделі, що харак­теризує залежність між обсягом споживання на душу населення, ціною одиниці продукції та доходом на душу населення, перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастичиості для вихідних даних, які наведено в табл. 8—18.

 

Таблиця 8

Номер спостереження

Обсяг споживання продукції на душу населення. т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Дохід на душу населення тис. грн.

1

100

30

90

2

120

35

75

3

130

4

85

4

125

30

90

5

140

45

105

6

150

30

93

7

155

55

97

8

160

60

100

9

100

30

80

10

120

35

75

11

130

40

85

12

125

30

100

13

140

45

95

14

150

50

93

15

155

55

97

16

160

60

100

 

Таблиця 9

Номер спостереження

Обсяг споживання продукції на душу населення. т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Дохід на душу населення тис. грн.

1

200

30

80

2

220

35

75

3

230

40

85

4

225

35

90

5

240

45

95

6

250

50

93

7

255

55

97

8

260

62

100

9

200

30

80

10

220

38

75

11

230

40

85

12

225

36

90

13

240

45

95

14

250

50

93

15

255

55

97

16

260

60

98

 

Таблиця 10

Номер спостереження

Обсяг споживання продукції на душу населення. т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Дохід на душу населення тис. грн.

1

110

20

20

2

130

25

95

3

140

30

85

4

125

20

100

5

140

35

95

6

160

20

103

7

155

45

97

8

180

50

100

9

120

20

90

10

120

25

85

11

130

30

85

12

135

20

90

13

145

35

105

14

150

20

193

15

155

45

197

16

160

50

200

 

Таблиця 11

Номер спостереження

Обсяг споживання продукції на душу населення. т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Дохід на душу населення тис. грн.

1

100

30

80

2

120

35

75

3

130

40

85

4

125

30

90

5

140

45

95

6

150

50

93

7

155

55

97

8

160

60

100

9

100

30

80

10

120

35

75

11

130

40

85

12

125

30

90

13

140

45

95

14

150

50

93

15

155

55

97

16

160

60

98

 

Таблиця 12

Номер спостереження

Обсяг споживання продукції на душу населення. т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Дохід на душу населення тис. грн.

1

100

30

28

2

120

35

27

3

130

40

25

4

125

30

20

5

140

45

35

6

150

50

40

7

155

55

45

8

160

60

50

9

150

65

120

10

140

70

125

11

130

35

30

12

180

45

145

13

120

40

50

14

135

5

55

15

155

50

88

16

160

40

68

 

Таблиця 13

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Витрати на виробництво    1 т продукту, млн.. грн.

1

50

10

60

2

45

12

62

3

55

9

65

4

50

10

60

5

50

8

55

6

70

16

50

7

52

10

70

8

47

12

62

9

55

9

62

10

50

10

60

11

65

18

85

12

70

9

50

 

Таблиця 14

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Витрати на виробництво    1 т продукту, млн.. грн.

1

50

10

60

2

45

12

62

3

55

9

62

4

50

10

60

5

50

8

55

6

70

6

50

7

55

5

20

8

57

6

22

9

56

7

20

10

59

8

25

11

51

9

20

12

58

10

15

 

Таблиця 15

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Витрати на виробництво    1 т продукту, млн.. грн.

1

50

10

70

2

45

12

62

3

55

9

72

4

50

10

60

5

60

18

55

6

70

6

60

7

50

15

60

8

45

12

82

9

55

19

62

10

50

10

60

11

60

9

85

12

70

14

60

 

Таблиця 16

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Витрати на виробництво    1 т продукту, млн.. грн.

1

50

10

90

2

45

12

62

3

55

19

82

4

50

10

60

5

60

8

85

6

70

15

50

7

50

10

70

8

45

12

62

9

55

9

62

10

50

10

80

11

60

12

65

12

70

14

60

 

Таблиця 17

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Витрати на виробництво    1 т продукту, млн.. грн.

1

50

10

70

2

42

12

62

3

12

9

62

4

50

10

60

5

60

8

55

6

70

6

50

7

80

8

82

8

85

10

65

9

75

12

74

10

90

7

87

11

45

15

62

12

50

14

60

 

Таблиця 18

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Витрати на виробництво    1 т продукту, млн.. грн.

1

55

5

100

2

57

6

110

3

56

7

112

4

59

8

115

5

51

9

120

6

58

10

135

7

60

8

140

8

50

9

120

9

45

15

110

10

65

8

130

11

70

11

150

12

52

12

170

 

Завдання 3:

Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між споживанням продукту, доходом надушу населення та ціною, необхідно перевірити гіпо­тезу про наявність гетероскедастичності для вихідних даних, які наведено в табл. 19, 20.

 

Таблиця 19

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Дохід надушу населення , грн.

1

75

5

100

2

67

6

110

3

56

7

112

4

59

8

115

5

51

9

120

6

58

10

135

7

60

7

120

8

65

8

130

9

45

9

110

10

40

10

100

11

50

15

130

12

65

14

140

13

80

7

150

14

85

5

170

15

58

10

100

 

Таблиця 20

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення, т

Ціна одиниці продукції, тис. грн.

Дохід надушу населення , грн.

1

55

5

160

2

87

6

170

3

56

7

112

4

59

8

115

5

51

9

120

6

58

10

135

7

60

11

145

8

65

5

100

9

70

6

110

10

50

4

120

11

55

5

130

12

62

7

150

13

53

8

140

14

50

9

120

15

55

10

130

 

 

Завдання:

На підставі даних, які наведено в табл. 1—20, виконати такі завдання.

1. Оцінити параметри моделі за методом 1 МНК і методом Ейткена.

2. Визначити матриці коваріацій оцінок та їх стандартні по­хибки.

3.Перевірити статистичну значущість зв'язку, що описується моделями, оцінки параметрів яких обчислено за методом 1 МНК і методом Ейткена.

4. Дати порівняльний аналіз оцінок параметрів, здобутих різ­ними методами. Зробити висновки.

 

 

Завдання для ДКР 4 (до теми 5)

За даними табл. 1—9 побудуйте систему одночасних рівнянь попиту та пропозицій. Визначте параметри рівнянь непрямим ме­тодом найменших квадратів. Обчисліть еластичність попиту та пропозиції залежно від ціни для середніх значень цих змінних.

 

 

Таблиця 1

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

55

9

100

20

2

57

8

110

22

3

56

7

112

20

4

59

8

115

25

5

51

10

120

20

6

58

11

135

15

7

60

9

136

16

8

62

8

138

15

9

61

8

140

14

10

63

7

141

13

11

65

6

142

12

12

66

5

145

12

 

Таблиця 2

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

45

9,0

100

20

2

47

8,5

110

22

3

46

8,4

112

20

4

49

7,0

115

25

5

41

10,8

120

20

6

48

6,0

135

25

7

50

5,8

136

25

8

52

5,5

138

23

9

51

5,6

140

21

10

55

5,0

141

20

11

54

5,2

142

18

12

56

4,0

145

16

Таблиця 3

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

35

3,36

100

20

2

37

3,46

110

22

3

36

3,57

112

20

4

39

3,18

115

25

5

31

3,90

120

20

6

38

3,10

135

15

7

40

3,00

138

28

8

41

2,90

140

29

9

40

3,00

140

26

10

45

2,50

142

30

11

46

2,30

145

32

12

48

2,00

147

34

 

Таблиця 4

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

55

6,8

200

20

2

57

6,9

210

22

3

56

7,0

212

20

4

59

6,2

215

25

5

51

5,4

220

20

6

58

6,5

235

15

7

60

6,3

236

13

8

61

6,0

238

12

9

65

4,2

240

11

10

66

4,0

235

13

11

64

5,0

242

10

12

67

4,5

244

9,0

 

Таблиця 5

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

55

13,9

100

40

2

57

11,0

110

42

3

56

12,5

112

40

4

59

10,4

115

45

5

51

11,5

120

40

6

58

10,5

135

45

7

60

9

140

38

8

61

8

140

35

9

59

11,2

138

41

10

65

7

150

32

11

68

5

155

28

12

70

4

159

25

 

Таблиця 6

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

65

5

200

20

2

67

7

220

22

3

66

6

222

20

4

69

8

225

25

5

61

10

220

20

6

68

8

235

15

7

70

7

240

14

8

71

7

241

14

9

72

6

242

12

10

75

5

245

11

11

76

4

246

10

12

78

3

248

9

 

Таблиця 7

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

85

5

100

80

2

87

6

110

68

3

86

7

112

67

4

89

8

115

66

5

81

9

120

65

6

88

10

135

62

7

90

7

136

60

8

92

6

137

58

9

95

5

140

55

10

96

5

142

53

11

89

4

145

52

12

97

5

148

50

 

Таблиця 8

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

55

10

100

46

2

57

7

110

45

3

56

5

112

41

4

59

6

115

40

5

51

12

120

37

6

58

8

135

36

7

60

6

140

35

8

62

5

142

30

9

65

4

143

35

10

66

3

150

30

11

68

3

155

32

12

70

2

156

30

 

Таблиця 9

Номер спостереження

Споживання продукту на душу населення гр. од.

Ціна за одиницю продукту, гр. од.

Дохід на душу населення, гр. од.

Витрати на виробництво продукту гр. од.

1

45

10

100

45

2

47

9

110

38

3

49

8

112

39

4

50

7

115

40

5

56

9

120

38

6

58

6

135

36

7

60

5

140

35

8

62

4

142

30

9

64

4

145

25

10

66

3

146

20

11

68

2

150

22

12

70

2

152

20