Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка споживання

Тема 2. Економіка споживача

ТЕСТИ

 

1) Якщо скорочення ціни на товар на 1% призводить до збільшення обсягу попиту на нього на 2%, то цей попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно еластичний.

2) Яке з наступних тверджень не відноситься до характеристики нееластичного попиту на товар:

а) наявна велика кількість товарів-замінників;

б) покупці витрачають на його покупку незначну частку свого доходу;

в) даний товар є для споживачів товаром першої необхідності;

г) період часу, протягом якого пред'являється попит, є дуже коротким.

3) Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:

а) вертикальну лінію;

б) горизонтальну лінію;

в) криву лінію;

г) пряму лінію з негативним нахилом.

4) Нееластичний попит означає, що:

а) зростання ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту менш ніж на 1%;

б) зростання ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту більш ніж на 1%;

в) зростання ціни на 1% не впливає на величину попиту;

г) будь-яке значення ціни не призводить до зміни обсягу попиту.

5) Товар можна віднести до аномальних товарів, якщо:

а) еластичність його попиту за доходом дорівнює - 0,5;

б) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,3;

в) перехресна еластичність його попиту дорівнює - 0,7;

г) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,3.

6) Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною більше нуля, то товари є:

а) взаємозамінними;

б) взаємодоповнюючими;

в) незалежними;

г) нормальними.

7) Яке із зазначених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту по доходу відноситься до товарів розкоші:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) 1.

8) Коефіцієнт еластичності попиту на банани по доходу дорівнює (-0,5). Яке значення зміни частки витрат на придбання бананів в тому випадку, якщо дохід зросте з 1000 до 1200 грош. од. в місяць?

а) -10%;

б) 10%;

в) 8,33%;

г) -8,33%.

9) Визначте коефіцієнт еластичності попиту на товар Б і характер взаємозв'язку товарів, якщо відомо, що при ціні товару А, що дорівнює 18 тис. грн., обсяг попиту на товар Б складе 300 од., а при ціні товару А, що дорівнює 20 тис. грн., обсяг попиту на товар Б знизиться до 280 од.

а) товари взаємодоповнювані, Еd = 0,61;

б) товари взаємозамінні, Еd = -0,61;

в) товари взаємодоповнювані, Еd = -0,61;

г) товари взаємозамінні, Еd = 0,61.

ЗАДАЧІ

Заняття 1.

 

1) Фірма вирішує питання визначення місця свого розташування. Аби це зробити у неї існує 4 різних альтернативи. У кожної з них є свої сильні та слабкі сторони по різних показниках [1) транспортні витрати; 2) збутовий потенціал; 3) ставка оренди], які приймаються до уваги:. Різні альтернативи оцінені фахівцями фірми по цих показниках за 10-бальною шкалою.

 

Цілі фірми

 

в1

(транспортні витрати)

в2

(збутовий потенціал)

в3

(ставка оренди)

Альтернативні варіанти

а1

5

6

1

а2

8

4

10

а3

3

10

4

а4

10

1

7

Визначте, яке місце розташування є кращим для фірми, якщо ранжування цілей фірми (визначення їх важливості для вирішення цього питання) таке: в1 – 0,5: в2 – 0,3; в3 – 0,2.

2) Фірма вирішує питання визначення організаційно-правової форми господарювання. Аби це зробити існує 3 різних альтернативи. У кожної з них є свої сильні та слабкі сторони по різних показниках [в1) можливості фінансування; в2) одноразові витрати, які визначаються обраною організаційно-правовою формою], які приймаються до уваги:.

 

Цілі фірми

 

в1

в2

Альтернативні варіанти

а1

І11 – задовільно

І12 – 20 000

а2

І21 – добре

І22 – 100 000

а3

І31 – дуже добре

І32 – 75 000

Визначте, яка організаційно-правова форма господарювання є найкращою для фірми за умови, якщо ранжування цілей фірми (визначення їх важливості для вирішення цього питання) таке: в1 – 0,8: в2 – 0,2.

3) Вкажіть, вірно чи ні кожне з наступних тверджень, поясніть чому.

а) Коли починає діяти закон спадної віддачі, середній продукт фірми починає зменшуватися.

б) Зменшення ефекту масштабу відбувається тоді, коли фірмі доводиться збільшувати всі свої витрати, щоб зберегти постійнозростаючий рівень випуску.

в) Лінійна короткострокова виробнича функція передбачає, що закон спадної віддачі не діє в даній області випуску.

г) Стадія I виробничого процесу закінчується в точці, в якій починає діяти закон спадної віддачі

 

4) Сейнерний флот тільки но вирішив використовувати для лову тунця гачкові знаряддя замість сіток, в які потрапляв не тільки тунець, а й дельфіни, морські черепахи та ін. Одна з причин цього рішення полягала в турботі про вимираючі види, але, напевно, більш важливим фактом було те, що основні рибоконсервні заводи перестали приймати тунця, спійманого за допомогою сіток. Однак перед зміною знаряддя лову тунця було прийнято рішення провести серію експериментів для з'ясування кількості тунця, яку можна зловити при різній чисельності команди сейнера. Результати цих експериментів були наступні:

Кількість рибалок

Улов тунця на день, кг

0

0

1

50

2

110

3

300

4

450

5

590

б

665

7

700

8

725

9

710

 

а) Визначте точку, в якій починає діяти спадна віддача,

б) Визначте точки, які окреслюють три стадії виробництва.

в) Припустимо, що ринкова вартість тунця становить 13,5 $ / кг. Скільки рибалок слід використовувати компанії, якщо щоденна платня кожного дорівнює $ 100?

г) Припустимо, що перевиробництво на ринку тунця змушує ціну знизитися до 10 $ / кг. Як це вплине на кількість рибалок, що працюють на кожному сейнері? Уявімо, що ціна зросла до 18 $ / кг. Як це вплине на рішення компанії про кількість рибалок на борту судна?

д) Уявімо, що фірма усвідомлює той факт, що для того, аби задовільнити споживчий попит на тунця, спійманого більш гуманним методом, кожне судно повинне ловити по меншій мірі 0,7 тис. кг риби кожен день. З огляду на попередні дані, про які дії їй варто подумати? Поясніть свою відповідь.

5) Власник невеликого пункту прокату автомобілів намагається вибрати оптимальну кількість автомобілів і механіків для використання в бізнесі. Він розуміє, що обирає між кількома альтернативами. Його минулий досвід говорить про те, що цей компроміс виглядає наступним чином:

Автомобілі

Механіки

100

2,5 (включаючи одного працівника, зайнятого неповний трудовий день)

70

5

50

10

40

15

35

25

32

35

 

 

а) Припустимо, що річна (лізингова) вартість автомобіля складає 6 тис.$, а річний оклад механіка дорівнює  25 тис.$. Яке поєднання автомобілів і механіків слід використовувати власнику фірми?

б) Проиллюстрируйте цю задачу, використовуючи графік ізокванти / ізокости. Покажіть графічно оптимальну комбінацію ресурсів.

6) Власник мийки автомобілів намагається вирішити, яку кількість людей йому слід найняти, на основі наступної короткострокової виробничої функції: Q = 6 L – 0,5 L2: де Q – кількість машин, вимитих за тиждень; L – кількість працівників.

а) Виведіть функцію, яка показує валовий продукт, середній продукт і маржинальний продукт. Покажіть цю функцію на графіку.

б) Припустимо, що вартість простого миття автомобіля (без покриття, використання воску і т.ін.) в районі, в якому розташований його бізнес, коштує  5 $. Скільки людей варто найняти, якщо цей підприємець платить кожному працівнику  6 $ за годину?

в) Припустимо, він обмірковує найм студентів на неповний робочий день із зарплатою в 4 $ / година. Чи вважаєте ви, що йому варто наймати більше працівників по такій більш низькій ставці зарплати? Поясніть свою відповідь.

7) Компанія Noble Corporation виробляє тільки один товар — дрібні сувеніри. Новий економіст компанії вирахував, що виробнича функція в короткостроковому періоді виглядає таким чином:

Q= 7V + 0,6V2  – 0,1 V3

де Q — це кількість сувенірів, виготовлених протягом робочого дня, а V— кількість працівників, зайнятих на виробництві 8 годин на день.

а) Складіть таблицю виробництва, в якій функція приймає значення від 1 до 10.

б) Обчисліть маржинальний і середній продукт.

в) Намалюйте відповідні графіки.

8) Уявімо, що виробнича функція компанії Noble (див. задачу 7) виглядає наступним чином:

Q = 7V+0,5V2

де Q — це кількість сувенірів, виготовлених протягом робочого дня, а V— кількість працівників, зайнятих на виробництві 8 годин на день.

а) Складіть таблицю виробництва, в якій функція приймає значення від 1 до 10.

б) Обчисліть маржинальний і середній продукт.

в) Намалюйте відповідні графіки.

г) Розгляньте різницю між формою виробничої функції в цій задачі и формою функції в задачі 6. Окрім усього іншого, обміркуйте наслідки для трьох стадій виробництва.

 

ЗАДАЧІ

Заняття 2.

1) Компанія Z виробляє позолочені набори ручок та олівців. Її щорічні постійні витрати складають 50 тис.грн., а питомі змінні витрати – 120 грн. Компанія планує на майбутній рік продати 5 тис. наборів.

а) Яку ціну компанія повинна призначити, щоб досягти рівня беззбитковості?

б) Виходячи з інвестицій, компанії потрібно отримувати щорічний прибуток в розмірі 30 тис.грн. Яку ціну на набір вона повинна призначити для того, щоб отримати цей прибуток?

2)  Показники діяльності фірми Х, яка в’яже віники, мають такий вигляд:

Ціна одиниці продукції (Р), грн

40

Доходи від реалізації, грн (ТR)

200 000

Постійні витрати, грн (FС)

32 000

Змінні витрати, грн (VС)

110 000

Обчисліть у натуральному, грошовому та відсотковому форматах:

а) прибуток покриття (СМ)

б) прибуток до оподаткування (Рг).

в) рівень беззбитковості виробництва (ТRb)

3) Фірма Y виробляє два найменування продукції: А і Б. Основні характеристики її діяльності мають такий вигляд:

Показники, грн

Товар А

Товар Б

Всього

Постійні витрати (FС)

 

27 000

Доходи від реалізації (ТR)

20 000

80 000

100 000

Змінні витрати (VС)

15 000

40 000

55000

Чи можна обчислити у натуральному, грошовому та відсотковому форматах такі показники:

а) прибуток покриття (СМ)

б) прибуток фірми до оподаткування (Рг).

в) рівень беззбитковості виробництва фірми (ТRb)

Обчисліть:

а) прибуток покриття (СМ)

б) прибуток фірми до оподаткування (Рг).

в) коефіцієнт покриття (CMR)

г) рівень беззбитковості виробництва фірми (ТRb)

4) Обсяг виробництва фірми – 100 000 одиниць, ціна одиниці продукції – 24 грн., середні змінні витрати по одиниці продукції – 14 грн., постійні витрати – 600 000 грн.

У фірми з’являється можливість укласти контракт на додатковий продаж 25 000 од. продукції за ціною 18 грн. Для виготовлення додаткових одиниць виробник має працювати понаднормово, що потребує збільшення середніх змінних витрат на одиницю продукції на 2 грн.

а) Чи доцільно укладати такий контракт виходячи із середньої собівартості одиниці продукції?

б) Чому дорівнюватимуть прирісні витрати та прирісний дохід фірми по додатковому контракту?

в) Чи буде в такому випадку у фірми прирісний прибуток по додатковому контракту?

г) Чи є економічно доцільним укладання додаткового контракту виходячи не тільки із середньої собівартості одиниці продукції, а й з характеристик прирісних витрат та прирісного доходу?

5) Існують дві фірми Q і W, котрі мають різну структуру сукупних витрат.

Показники, грн

Фірма Q

Фірма W

Обсяг реалізації (ТR)

100 000

100 000

Постійні витрати (FС)

30 000

60 000

Змінні витрати (VС)

60 000

30 000

А) Якщо частка змінних витрат залишається сталою, а ціна реалізованої продукції незмінною, обчисліть, що відбудеться з прибутком покриття фірм за умов:

а) 10%-ого збільшення продажів продукції;

б) 10%-ого зменшення продажів продукції;

Б) Визначте, яка із структур витрат (фірми Q чи фірми W) краща і чому?

В) Обчисліть коефіцієнти покриття (CMR) для цих фірм та поясніть їхнє значення в умовах зміні величини обсягу реалізації.

6) Існують дві фірми Q і W, котрі мають різні структури витрат.

Показники, грн

Фірма Q

Фірма W

Обсяг реалізації (ТR)

100 000

100 000

Постійні витрати (FС)

30 000

60 000

Змінні витрати (VС)

60 000

30 000

А. Обчисліть для 2-х фірм:

а) рівень беззбитковості (TRb)

б) межу безпеки ((MS) в абсолютному та % форматах;

в) ступінь операційного важеля (DOL).

Б) Визначте:

а) яка з фірм знаходиться  в більш безпечному становищі і чому;

б) яка з фірм зможе більш активно нарощувати свій прибуток до оподаткування в умовах зростання виробництва.

7) Місячні показники діяльності фірми К, яка виробляє і продає електрочайники, такі

Показники

Сукупні витрати

В розрахунку на од.

У відсотках

ТR (1500 од.)

225 000

150

100

VC

150 000

100

67

СМ

75 000

50

33

FC

50 000

 

 

Рг

25 000

 

 

TRb

Qb

150 000 грн

чи 1 000 од

 

 

Менеджери фірми планують 10% зменшення ціни, тому, що це, зробить продукцію більш конкурентоздатною і дозволить збільшити обсяги реалізації. Також це не вимагає додаткових постійних витрат.

а) Якою має бути нова величина беззбиткового обсягу реалізації?

б) Наскільки має зрости обсяг реалізації, щоб фірма отримувала прибуток не менше, ніж 25 000 грн.

в) Якою має бути нова величина беззбиткового обсягу реалізації, якщо фірма планує не лише 10%-ве зменшення ціни, а й зменшення середніх змінних витрат на 5 грн.?

г) Якою має бути нова величина беззбиткового обсягу реалізації, якщо фірма планує не лише 10%-ве зменшення ціни, а й зростання місячної орендної плати на 700 грн. через необхідність взяти в оренду додаткове устаткування, яке збільшить виробництво продукції на 680 одиниць?

 

Управленческая Экономика»

ПЛАН СЕМІНАРА з дисципліни «Управлінська економіка»

 

Тема 2. Економіка споживача

 

Завдання на семінарське заняття по ТЕМІ 2

 

План заняття:

1. Провести усне експрес-опитування.

2.1. Попит: сутність, види, закон та нецінові детермінанти.

2.2. Споживча рівновага: кардиналістський та ордіналістскій підходи.

2.3. Крива «доход-споживання» і крива Енгеля: побудова та особливості для різних категорій економічних благ.

2.4. Цінова еластичність попиту: сутність, показники та фактори.

2. Розрахунково-аналітичні роботи.

2.4. Цінова еластичність попиту: сутність, показники та фактори.

2.5. Еластичності попиту: по доходу, по рекламі, перехресна еластичність та сукупний ефект еластичності.

2.6. Регресійно-кореляційний аналіз попиту.

3. Робота в малих групах.

2.4. Цінова еластичність попиту: сутність, показники та фактори.

2.5. Еластичності попиту: по доходу, по рекламі, перехресна еластичність та сукупний ефект еластичності.

2.6. Регресійно-кореляційний аналіз попиту.

 

 

 

ТЕСТИ

 

1) Якщо скорочення ціни на товар на 1% призводить до збільшення обсягу попиту на нього на 2%, то цей попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно еластичний.

2) Яке з наступних тверджень не відноситься до характеристики нееластичного попиту на товар:

а) наявна велика кількість товарів-замінників;

б) покупці витрачають на його покупку незначну частку свого доходу;

в) даний товар є для споживачів товаром першої необхідності;

г) період часу, протягом якого пред'являється попит, є дуже коротким.

3) Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:

а) вертикальну лінію;

б) горизонтальну лінію;

в) криву лінію;

г) пряму лінію з негативним нахилом.

4) Нееластичний попит означає, що:

а) зростання ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту менш ніж на 1%;

б) зростання ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту більш ніж на 1%;

в) зростання ціни на 1% не впливає на величину попиту;

г) будь-яке значення ціни не призводить до зміни обсягу попиту.

5) Товар можна віднести до аномальних товарів, якщо:

а) еластичність його попиту за доходом дорівнює - 0,5;

б) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,3;

в) перехресна еластичність його попиту дорівнює - 0,7;

г) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,3.

6) Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною більше нуля, то товари є:

а) взаємозамінними;

б) взаємодоповнюючими;

в) незалежними;

г) нормальними.

7) Яке із зазначених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту по доходу відноситься до товарів розкоші:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) 1.

8) Коефіцієнт еластичності попиту на банани по доходу дорівнює (-0,5). Яке значення зміни частки витрат на придбання бананів в тому випадку, якщо дохід зросте з 1000 до 1200 грош. од. в місяць?

а) -10%;

б) 10%;

в) 8,33%;

г) -8,33%.

9) Визначте коефіцієнт еластичності попиту на товар Б і характер взаємозв'язку товарів, якщо відомо, що при ціні товару А, що дорівнює 18 тис. грн., обсяг попиту на товар Б складе 300 од., а при ціні товару А, що дорівнює 20 тис. грн., обсяг попиту на товар Б знизиться до 280 од.

а) товари взаємодоповнювані, Еd = 0,61;

б) товари взаємозамінні, Еd = -0,61;

в) товари взаємодоповнювані, Еd = -0,61;

г) товари взаємозамінні, Еd = 0,61.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Дайте визначення попиту. У своїй відповіді поясніть відмінність між попитом і обсягом попиту.

2. Назвіть основні нецінові фактори, які впливають на попит.

3. Чому при визначенні попиту економісти зосереджуються на ціні, залишаючи постійними інші фактори, які можуть впливати на поведінку покупців?

4. «Конкуренти реально загрожують нам своєю новою товарною лінією. Я вважаю, що нам варто розглянути надання знижок на нашу поточну товарну лінію, щоб стимулювати попит». Чи використовується в цій фразі, почутою біля апарату з водою в штаб-квартирі однієї з корпорацій, термін попит відповідно до категоріального апарату економічної теорії? Поясніть свою думку. Ілюструйте свою відповідь лінією, що відображає попит на товарну лінію фірми.

5. Коротко назвіть й уточніть фактори, які будуть впливати на величину попиту на деякі товари протягом найближчих років. Чи вважаєте ви, що ці чинники приведуть до зниження або збільшення попиту?

6. Сформулюйте поняття еластичність в тому сенсі, в якому воно використовується в економічній теорії. Дайте визначення цінової еластичності попиту.

7. Поясніть відмінність між точкову еластичність і дугового еластичністю.

Чи вважаєте ви, що в реальному бізнесі дугова еластичність є більш корисним поняттям? Поясніть свою відповідь.

8. Оцініть цінову еластичність наступних товарів:

 • майонез;
 • певний бренд майонезу;
 • автомобілі «Chevrolet»;
 • автомобілі «Jaguar»;
 • пральні машини;
 • авіаперельоти (відпустка);
 • діамантові обручки.

9. Що, на вашу думку, станеться з витратами на харчування вдома і з витратами на харчування в ресторанах з початком спаду економічної активності?

Як еластичність попиту за доходом може допомогти пояснити ці зміни?

 

10. Позитивним чи негативним, на вашу думку, буде коефіцієнт перехресної еластичності наведених нижче пар товарів:

 • • персональні комп'ютери і програмне забезпечення;
 • • електрика і природний газ;
 • • апельсини і яблука;
 • • хліб і відеомагнітофони.

Поясніть свою відповідь.

11. Чому малоймовірно, що фірма продасть свій товар за високою ціною і у великій кількості там, де крива попиту нееластична?

12. Чому уряд, коли хоче збільшити державні доходи, зазвичай пропонує збільшити податки на цигарки й алкоголь?

13. Чи може прямолінійна крива попиту володіти однаковою еластичністю у всіх точках графіку?

14. Якщо крива попиту, з якою зіткнулася компанія, майже горизонтальна, що це говорить про конкурентів цієї фірми?

15. Компанія, яка зіткнулася з еластичною кривою попиту, завжди буде отримувати вигоду зі зниження власної ціни. Справедливо це твердження чи ні? Поясніть свою відповідь.

16. Охарактеризуйте еластичність по доходу наступних споживчих товарів:

 • • маргарин;
 • • високоякісні ювелірні прикраси;
 • • меблі для вітальні;
 • • омари.

17. Якщо еластичність попиту на помідори по доходу дорівнює приблизно +0,25, що станеться зі споживанням помідорів, якщо особистий дохід зросте?

 

 

ЗАДАЧІ

 

1. Acme Paper Company знижує ціну на конверти (за 1 тис. штук) з 6 до 5,40 дол. Якщо після зниження цін обсяг продажів компанії виросте на 20%, чому в такому випадку дорівнює коефіцієнт еластичності?

2. Містер Х має таке рівняння попиту на певний товар: Q = 30 - 2Р.

а) Чому дорівнює цінова еластичність при ціні, рівній 7 грн.?

б) Чому дорівнює дугова еластичність в інтервалі між 5 і 6 грн.?

в) Якщо ринок складається з 100 осіб, чиї криві попиту ідентичні до кривої попиту містера Х? Які будуть значення цінової еластичності і дугової еластичності?

3. Футбольна команда «Redbirds» грає на стадіоні, який вміщує 80 тис. осіб. Однак у минулому сезоні відвідуваність склала в середньому 50 тис. Середня ціна квитка була $ 30. Якщо цінова еластичність дорівнює -4, яку ціну на квитки повинна встановити команда, щоб заповнити стадіон? Якщо ціна знизилася до $ 27, а середня відвідуваність зросте до 60 тис., чому буде дорівнювати цінова еластичність?

4. Рівняння попиту товару X виглядає наступним чином: Q = 2000 - 20Р.

а) Скільки одиниць продукції можна продати за ціною 10 грн.?

б) При якій ціні буде продано 2 тис. одиниць продукції? Нуль одиниць? 1500?

в) Напишіть рівняння сукупного доходу і маржинального доходу (на основі Q).

г) Яким буде сукупний дохід при ціні 70 грн.? Чому буде дорівнювати маржинальний дохід?

д) Чому дорівнює цінова еластичність при ціні 70 грн.?

е) Якщо ціна знизиться до 60 грн., чого будуть дорівнювати сукупний дохід і точкова еластичність?

ж) При якій ціні еластичність буде одиничною?

5. Distinctive Fashions Company збільшила рекламний бюджет своїх провідних брендів жіночих суконь з $ 10 тис. в 2015 р до $ 15 тис. в 2016 р. Реалізація продукції зросла з 900 до 1050 одиниць, при цьому ціна залишилася незмінною - $ 120 за сукню. Підрахуйте еластичність попиту по рекламі та дайте відповідь на питання: чи було збільшення рекламних витрат доречним?

6. Фірма щорічно продає 100 000 одиниць товару А. Менеджери фірми визначили цінову еластичність попиту як -1,3, а еластичність попиту за доходом як 2,0. Прогнози свідчать, що цього року доходи споживачів цього товару зростуть на 6%, а ціна товару А - на 10%. Яку кількість одиниць товару А зможе продати фірма в наступному році, якщо її цінова політика не зміниться?

 

Олігархзація та корумпованість економіки України

Економіка України з кожним роком усе більше стає олігархізованою, корупційною та кумівською, віддаляючись від проголошених орієнтирів після Помаранчевої революції та Революції гідності на високі соціальні стандарти, європейський вектор розвитку тощо. Цю ситуацію наочно демонструє розроблений експертами журналу «The Economist» Р. Шарма, А. Ганді, М. Волтоном Індекс т.з. «кумівського капіталізму» (crony capitalism), що базується на оцінці статків мільярдерів світу (оцінки із журналу Forbes), які прямо чи опосередковано пов’язані із галузями, в яких домінуючою стратегією є пошук ренти та особисті відносини взаємозалежності.

Добробут мільярдерів у % до ВВП країн світу

Країна

 

2014

2016

BW

CS

NCS

% CS

BW

CS

NCS

% CS

Росія

18,9

15,9

3,0

84,1

21,3

18,0

3,3

84,5

Малайзія

16,4

16,1

0,3

98,2

13,3

13,0

0,3

97,7

Філіппіни

14,7

11,9

2,8

81,0

14,2

11,3

2,9

79,6

Сінгапур

14,9

11,9

3,0

79,8

14,8

10,7

4,1

72,3

Україна

14,8

13,2

1,6

89,2

7,8

6,7

1,1

85,9

Мексика

11,3

8,9

2,4

78,8

8,7

6,6

2,1

75,9

Індонезія

5,2

3,8

1,4

73,1

5,8

3,8

2,0

65,5

Туреччина

5,2

2,9

2,3

55,8

6,2

3,4

2,8

54,8

Індія

9,7

3,7

6,0

38,1

11,7

3,4

8,3

29,1

Тайвань

14,7

5,5

9,2

37,4

10,3

3,2

7,1

31,1

Китай

6,0

2,9

3,1

48,3

7,3

3,2

4,1

43,8

Таїланд

8,8

2,0

6,8

22,7

11,4

2,6

8,8

22,8

Південна Африка

6,9

2,9

4,0

42,0

7,0

2,5

4,5

35,7

Великобританія

5,6

2,3

3,3

41,1

5,6

2,3

3,3

41,1

Бразилія

7,4

2,7

4,7

36,5

7,5

2,3

5,2

30,7

США

14,0

2,2

11,8

15,7

13,3

1,8

11,5

13,5

Аргентина

2,8

2,1

0,7

75,0

2,2

1,6

0,6

72,7

Франція

8,4

1,1

7,3

13,1

8,8

1,1

7,7

12,5

Японія

2,1

0,7

1,4

33,3

2,0

0,5

1,5

25,0

Південна Корея

4,6

0,3

4,3

6,5

5,5

0,5

5,0

9,1

Польща

2,4

1,8

0,6

75,0

1,7

0,4

1,3

23,5

Німеччина

10,7

0,3

10,4

2,8

13,9

0,2

13,7

1,4

BW позначає сукупний добробут мільярдерів країни у % ВВП;

CS – Індекс кумівського капіталізму

у % ВВП, що контролюють олігархи у секторах, пов’язаних із пошуком ренти (crony sectors);

NCS– % ВВП, який контролюють олігархи у секторах, не пов’язаних із пошуком ренти (non-crony sectors);

% CS – частка секторів із домінуванням рентоорієнтованої поведінки.

До секторів економіки, в яких домінує рентоорієнтована поведінка (rent-seeking sectors), належать: національна безпека та оборона, казино, депозитні на інвестиційні банківські послуги, інфраструктура та трубопроводи, порти та аеропорти, нерухомість та будівництво, нафто- та газопостачання, комунальні послуги та послуги зв’язку, телекомунікації, гірничо-видобувна, залізно-рудна, вугільна та хімічна промисловість.

В таблиці наведена інформація про добробут мільярдерів 22 країн світу, в тій чи іншій мірі уражених проблемою кумівського капіталізму (5 – найбагатших країн світу, 10 – тих, що найбільш динамічно розвиваються, та інших 7, де кумівство не є суттєвою проблемою). Показовим є те, що лише 14% мільярдерів із розвинутих країн світу базують свої статки на галузях, пов’язаних із видобутком ренти, тоді як в країнах, що розвиваються, таких осіб вже 65%.

Поміркуйте над наступними питаннями:

1. Чому пошук ренти пов’язують із позначенням внеску факторів землі, машин, обладнання? Які найкращі форми видобутку ренти в олігархізованих економіках?

2. Яким рівнем індикаторів соціально-економічного розвитку, як правило, характеризуються країни, уражені кумівським капіталізмом? Проаналізуйте показник ВВП на особу, Індекс людського капіталу, стандарти життя населення тощо.

3. Проаналізуйте за даними таблиці тренд в зміні індексу кумівського капіталізму в Україні. Які країни з наведених демонструють аналогічну динаміку, а які протилежну? Обгрунтуйте свою відповідь.

4. Чому, на вашу думку, олігархічні структури часто стають на заваді технологічному прогресу? Як економічна політика держави, що перебуває під контролем олігархату, сприяє або блокує розвиток підприємництва, креативних індустрій, ризик-орієнтованих технологій?

5. Однією з принципових рис олігархічної економіки є намагання максимізувати активи як фактор забезпечення політичної влади і як джерело встановлення контролю над нею. Як ви вважаєте, значне майнове розшарування суспільства, реалізація політики статус-кво щодо нерівності допомагає чи заважає реалізовувати ці цілі олігархату?

 

 

 

 

Про що замовчує ВВП?

Як відомо, валовий внутрішній продукт (ВВП) є найбльш використовуваним показником оцінки економічної діяльності і належить до ключових показників Системи національних рахунків (СНР). Безліч інших показників будуються на його основі або співставляються із ним. Однак вчені погоджуються, що цей показник недостатньо правильно відображає соціальну складову розвитку, практично нічого не говорить про добробут населення в кожній країні. Концептуальне агрегування результатів економічної діяльності було запропоноване лауреатом Нобелівської премії з економіки С. Кузнєцом у січні 1934 р., коли він представив Конгресу США доповідь «Національний дохід, 1929-1932 рр.», в якій запропонував оцінювати розвиток країн за показником ВВП. Водночас він зауважив, що «навряд чи можна вивести добробут нації з показника національного доходу». ВВП є лише інструментом, що допомагає вимірювати ефективність економіки, проте він не є показником добробуту і не може бути інструкцією для прийняття довгострокових економічних рішень. Однак саме з того

часу більшість країн світу імплементували його ідею в свої статистичні служби. З 1970-х рр. розпочалася критика ВВП як універсального показника, коли американські економісти Дж. Тобін та В. Нордхаус відмітили, що він не включає в себе т.з. «неринкові елементи» – домашні господарства, сектор публічних послуг, соціальні служби, не враховує проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища, існуванням тіньової економіки. Наприклад, затори на дорогах чи високий рівень злочинності можуть збільшити показник ВВП, оскільки призводять до зростання споживання і вироблення бензину або витрт на утримання в’язниць. Проте чи потрібно країні економічне зростання у такий спосіб? Сьогодні в багатьох дослідженнях вже відбулося переосмислення ролі економічного зростання для прогресу людства, зміщення акцентів із політики максимізації зростання на політику забезпечення гідного рівня життя, в якій, крім доходу, важливу роль відіграють інші фактори (освіта, охорона здоров’я, екологія,

забезпечення прав людини). Такі вчені як С. Престон, Ч. Кенні, В. Істерлі за допомогою економіко-математичних моделей підтвердили статистично незначущий зв’язок між змінами доходу і показниками якості життя – очікуваною його тривалістю, освітою, охороною здоров’я, політичною свободою, нерівністю. Т.Пікетті в своїй праці «Капітал у ХХІ столітті» обгрунтував, що зростаюча в світі нерівність пояснюється перевищенням ставки доходності на капітал над темпами економічного зростання. Вчений наголошує на необхідності застосування прогресивної шкали оподаткування доходів та оподаткуванні багатства.

Загалом, претензій до ВВП як узагальнюючого індикатора можна виділити кілька:

1. ВВП вимірює лише ринкове виробництво, ігноруючи товари і послуги, що надаються без цін.

2. Вимірювання антиблаг (наприклад, будівництво в’язниць, споживання алкоголю та тютюну) та ігнорування проблем сталого розвитку.

3. Зростання ВВП може супроводжуватись зростанням бідності, ВВП також нічого не говорить про розподіл ресурсів, нерівність всередині суспільства.

4. ВВП не враховує наслідки забруднення довкілля та тінізацію економічної діяльності, вплив на здоров’я, щастя, стосунки між людьми, їх особисту безпеку.

Поміркуйте над наступними питаннями:

1. Розширте та деталізуйте «звинувачення проти ВВП», наводячи додаткові приклади.

2. Якщо врахувати, що міжнародний проект «Web Communities for Statistics and Social Innovations» започаткував створення веб-ресурсу www.wikiprogressdata.org, на якому узагальнено усю доступну інформацію про офіційні та неофіційні ініціативи із вимірювання добробуту і прогресу, то які показники сьогодні пропонується використовувати замість ВВП для оцінки соціально-економічного розвитку? Розгляньте детально зміст кількох з таких показників, порівнюючи їх між собою. Який з існуючих та нещодавно запропонованих показників має більше шансів стати де-факто міжнародним стандартом для оцінки прогресу країн світу з соціальної, а не лише економічної точки зору?

3. Оберіть із запропонованого переліку, а також доповніть його іншими індикаторами, які віддзеркалюють соціальні та екологічні аспекти економічного розвитку. Проаналізуйте в чому саме ці показники кращі / гірші за ВВП.

 

Показник

Показник

 1.  

Human Development Index

9.

Happy Planet Index

 1.  

Better Life Index

10.

Misery Index

 1.  

Overall Well-being Index

11.

Global Innovation Index

 1.  

Bhutan Gross National Happiness Index

12.

New Economy Index

 1.  

Social Protection Index

13.

Knowledge Economy Index

 1.  

Global AgeWatch Index

14.

Environmental Performance Index

 1.  

Social Progress Index

15.

Legatum Prosperity Index

 1.  

Good Country Index

n

 

4. Якби ви складали власний індекс добробуту (якості життя) в країні на основі 10 ключових показників (5 основних і 5 додаткових), то які саме складові ви би включили в нього? Обґрунтуйте свій вибір.