Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка та фінанси

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки та фінансів підприємства

 

 

 

 

 

Економіка  ТА ФІНАНСИ

 

підприємства

 

 

ПРАКТИКУМ

 

 

 

 

 

 

Автор -- доцент ЧАЮН Ірина Олександрівна

                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018
 

Виробництво, продукція та виробнича потужність.

 Тема 4-6. Продукція та виробнича програма підприємства.

? Задача 1. Аналіз динаміки обсягів та структури товарної продукції підприємства. - Самостійно

За показниками фінансово-економічної звітності ТОВ «СВІТОЧ» визначити обсяги та структуру товарної продукції, оцінити її  динаміку. Зробити відповідні висновки.

 

 

Показники, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Обсяг виробництва готової продукції

800

986

1274

Вартість напівфабрикатів власного виробництва

 • всього
 • у т.ч. призначених для реалізації

 

190

74

 

205

86

 

285

70

Вартість поточного ремонту

--

10

31

Вартість переробки  з давальницької сировини

658

750

840

Вартість послуг промислового характеру, наданих іншим фізичним та юридичним особам

127

132

145

Вартість тари, що виготовлена для готової продукції

138

165

202

 

Результати аналізу узагальнити в таблиці.

 

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Обсяг товарної продукції , тис. грн

 

 

 

1.1. Абсолютний  приріст, тис. грн

 

 

 

1.2. Ланцюгові темпи росту, %

 

 

 

1.3. Ланцюгові темпи приросту, %

 

 

 

1.4. Базові темпи приросту, %

 

 

 

2. Обсяг виробництва готової продукції, тис. грн

 

 

 

2.1. Абсолютний  приріст, тис. грн

 

 

 

2.2. Ланцюгові темпи росту, %

 

 

 

2.3. Ланцюгові темпи приросту, %

 

 

 

2.4. Базові темпи приросту, %.

 

 

 

 

 

? Задача 2.  Аналіз структури реалізованої продукції та оцінка впливу цього фактору на її зміну

 

На основі даних, наведених у таблиці, проаналізувати зміни в структурі реалізованої продукції та оцінити приріст (зниження) реалізованої продукції за рахунок цього фактора.

 

 

 

 

Варіант 1.

 

Вироби

Оптова ціна, грн.

Залишки готової продукції на складі, шт.:

Фактичний обсяг виробництва, шт.

Плановий обсяг реалізації, шт.

на початок періоду

на кінець періоду

А

175

50

250

1700

1728

Б

210

90

180

1750

1680

В

245

310

80

700

820

Г

220

60

100

840

575

 

Варіант 2.

 

Вироби

Оптова ціна, грн

Залишки готової продукції на складі, шт.:

Фактичний обсяг виробництва, шт.

Плановий обсяг реалізації, шт.

на початок періоду

на кінець періоду

А

100

310

250

1700

1728

Б

200

190

180

1750

1680

В

300

70

120

700

820

Г

250

60

150

840

575

 

 

? Задача 3. Обґрунтування необхідного обсягу виробництва продукції підприємства з використанням балансового методу розрахунків.

 

Варіант 1.

У звітному році підприємство реалізувало 200 тис. виробів, при цьому залишки готової продукції на кінець цього року очікуються в розмірі 6 тис. виробів.

Визначити необхідний обсяг виробництва продукції у плано­вому році, якщо очікується зростання обсягів реалізації на 10%, норма запасів готової продукції становить 13 днів реалізації. Підприємство працює 260 днів на рік.

Ціна продукції – 230 грн.

 

Варіант 2.

У звітному році підприємство реалізувало 500 тис. виробів, при цьому залишки готової продукції на кінець цього року очікуються в розмірі 130 тис. виробів.

Визначити необхідний обсяг виробництва продукції у плано­вому році, якщо очікується зростання обсягів реалізації на 10%, норма запасів готової продукції становить 13 днів реалізації. Підприємство працює 260 днів на рік. Ціна продукції – 170 грн.

 

 

?  Задача4. Визначення виробничої потужності дільниці.

 

Варіант 1

На дільниці працюють 25 верстатів. Трудомісткість обробки одиниці продукції – 0,3 годин на виріб. Підприємство працює у 2 зміни, тривалість зміни – 7 год. Корисний фонд робочого часу за рік – 260 робочих днів. Планові регламентні простої обладнання – 7% від корисного фонду часу роботи дільниці.

Визначити виробничу потужність дільниці.

 

Варіант 2

На дільниці працюють 10 верстатів. Трудомісткість обробки одиниці продукції – 1,5 годин на виріб. Підприємство працює у 1,5 зміни, тривалість зміни – 7 год. Корисний фонд робочого часу за рік – 260 робочих днів. Планові регламентні простої обладнання – 10% від корисного фонду часу роботи дільниці.

Визначити виробничу потужність дільниці.

 

?  Задача 5. Визначення виробничої потужності та планових обсягів виробництва продукції

 

Варіант 1

На дільниці працюють 15 верстатів. Продуктивність одиниці обладнання – 8 виробів/год. Внаслідок організаційно-технічних заходів (поліпшення рівня використання робочого часу, якості первісної сировини) продуктивність у плановому періоді зросте на 15%. Режим роботи підприємства – 1,5 зміни. Тривалість зміни – 7 год. Коефіцієнт використання робочого часу – 0,92. У плановому періоді – 260 робочих днів. Коефіцієнт завантаження виробничої потуж­ності – 0,87.

Визначити планову виробничу потужність та очіку­ваний розмір випуску продукції.

 

Варіант 2

На дільниці працюють 20 верстатів. Продуктивність одиниці обладнання – 12 виробів/год. Внаслідок організаційно-технічних заходів (поліпшення рівня використання робочого часу, якості первісної сировини) продуктивність у плановому періоді зросте на 20%. Режим роботи підприємства – 2 зміни. Тривалість зміни – 7 год. Коефіцієнт використання робочого часу – 0,82. У плановому періоді – 260 робочих днів. Коефіцієнт завантаження виробничої потуж­ності – 0,77.

Визначити планову виробничу потужність та очіку­ваний розмір випуску продукції.

 

?  Задача 6. Планування  виробничої потужності підприємства  та рівня її завантаження.

 

Варіант 1

Виробниче підприємство  працює у дві зміни, тривалість зміни – 7 годин. Кількість робочих днів на рік – 260, плановий відсоток простоїв на ремонт верстатів становить 5%.

Кількість обладнання на початок планового року – 50 оди­ниць. У плановому році з 1 квітня буде встановлено додатково 6 одиниць обладнання, а з 1 вересні виведено 4 верстати.

Продуктивність одного верстата – 40 метри тканин на годину. Плано­вий коефіцієнт завантаження виробничої потужності 0,78 щомісяця.

Розрахувати рух виробничої потужності та виробничу потужність на кінець планового року, плановий обсяг випуску.

 

Варіант 2

Виробниче підприємство  працює у одну зміну, тривалість зміни – 7 годин. Кількість робочих днів на рік – 260, плановий відсоток простоїв на ремонт верстатів становить 3%.

Кількість обладнання на початок планового року – 20 оди­ниць. У плановому році з 1 березня буде встановлено додатково 7 одиниць обладнання, а з 1 вересні виведено 3 верстати.

Продуктивність одного верстата – 25 метри тканин на годину. Плано­вий коефіцієнт завантаження виробничої потужності 0,8 щомісяця.

Розрахувати рух виробничої потужності та виробничу потужність на кінець планового року, плановий обсяг випуску.

 

? Задача 7. Розрахунок динамічних показників  виробничої потужності підприємства  та рівня їх завантаження.

 

Варіант 1.

Виробнича потужність підприємства на початок року стано­вила 500 тис. од. продукції. Впродовж року відбулись наступні зміни :

 • внаслідок реконструкції підприємства з 1 квітня було введено додаткову нову потужність у обсязі 10 тис. од. продукції;
 • внаслідок технічного переозброєння та проведення організаційно-технічних заходів з 1 травня потужність зросла на 20 тис. од. продукції;
 • внаслідок зміни номенклатури продукції та зниження її трудомісткості з 1 серпня потужність зросла на 12 тис. од. продукції;
 • внаслідок зношення обладнання та зменшення його продуктивності з 1 вересня вибуло потужності на 50 тис. од. продукції.

Фактичний обсяг виробництва становив 460 тис. од. на рік.

Визначити коефіцієнт використання виробничої потужності. Чи є такий стан використання (з урахуванням 18% резервної потуж­ності) бажаним для підприємства?

Оцінити можливості збільшення виробничої програми на наступний рік з урахуванням 10% резервної потужності.

 

Варіант 2.

 

Виробнича потужність підприємства на початок року стано­вила 300 тис. од. продукції. Впродовж року відбулись наступні зміни :

 • внаслідок реконструкції підприємства з 1 квітня було введено додаткову нову потужність у обсязі 12 тис. од. продукції;
 • внаслідок технічного переозброєння та проведення організаційно-технічних заходів з 1 травня потужність зросла на 5 тис. од. продукції;
 • внаслідок зміни номенклатури продукції та зниження її трудомісткості з 1 серпня потужність зросла на 9 тис. од. продукції;
 • внаслідок зношення обладнання та зменшення його продуктивності з 1 вересня вибуло потужності на 15 тис. од. продукції.

Фактичний обсяг виробництва становив 230 тис. од. на рік.

Визначити коефіцієнт використання виробничої потужності. Чи є такий стан використання (з урахуванням 15% резервної потуж­ності) бажаним для підприємства?

Оцінити можливості збільшення виробничої програми на наступний рік з урахуванням 5% резервної потужності.

 

 

 Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

 

Тема 8. МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ПІДПРИЄМСТВА

 

Задача 8. Аналіз динаміка майна підприємства - самостійна робота

На основі даних балансу підприємства за 3 роки  проаналізувати обсяг та структуру майна підприємства.

Провести порівняння темпів зміни загального обсягу та окремих видів активів з обсягами реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) відповідно до звіту про фінансові резуль­тати підприємства.

Оцінити зміни, які відбулися протягом аналітичного періоду, визначити ймовірні фактори, що їх обумовили. Результати розра­хунків оформити у вигляді таблиць . Розробити аналітичні висновки.

 

Задача 9. Аналіз стану, руху та ефективності використання операційних необоротних активів.

Керівництво визначило за мету поліпшення стану та рівня ефек­тивності використання операційних необоротних активів підп­риєм­ства. Для вирішення цього завдання фінансовій службі підприємства на основі інформації за три роки, необхідно:

 • проаналізувати ступінь зносу та придатності операційних необоротних активів підприємства;
 • оцінити інтенсивність оновлення операційних необоротних активів;
 • оцінити ефективність використання операційних необоротних активів підприємства за показниками фондовіддачі та прибут­ковості;
 • результати розрахунків оформити у формі таблиці (додаток 3);
 • розробити аналітичні висновки.

 

Склад необоротних активів підприємства, тис. грн.

 

Показники

(за первісною вартістю)

На 1.01.першого року

На

1.01 другого року

На
1.01.третього року

Основні засоби

843

903

923

Нематеріальні активи

41

51

56

 

 

Знос необоротних активів підприємства, тис. грн.

 

Показники

На 1.01.першого року

На

1.01 другого року

На
1.01.третього року

Знос основних засобів

170

181

185

Знос нематеріальних активів

20

22

29

 

 

Рух необоротних активів, тис. грн.

 

Показники

1-й рік

2-й рік

Надійшло:

 

 

– основних засобів

70

40

– нематеріальних активів

10

15

Вибуло:

 

 

– основних засобів

10

20

– нематеріальних активів

0

10

 

 

Фінансові результати діяльності підприємства, тис. грн.

 

Показники

1-й рік

2-й рік

Виручка від реалізації продукції

270

350

Чистий прибуток від операційної діяльності

35

51

 

 

Задача 10. Аналіз стану та структури  операційних необоротних активів підприємства

На основі витягу з балансу та інформації про результати діяльності підприємства необхідно :

 • проаналізувати ступінь зносу та придатності операційних необоротних активів підприємства;
 • оцінити ефективність використання операційних необоротних активів підприємства за показниками фондовіддачі та прибут­ковості;
 • проаналізувати динаміку усіх аналітичних показників;
 • результати розрахунків оформити у формі таблиці;
 • розробити аналітичні висновки.

 Витяг з балансу підприємства, тис. грн

 

АКТИВ

На 1.01.першого року

На

1.01 другого року

На
1.01.третього року

Первісна вартість основних засобів

2300

2400

3000

Залишкова вартість основних засобів

1500

1550

1600

Первісна вартість нематеріальних активів

2000

2000

2000

Залишкова вартість нематеріальних активів

1200

1180

1170

Довгострокові фінансові інвестиції

20

25

30

Усього необоротних активів

2720

2755

2800

Витяг з звіту про фінансові результати діяльності підприємства,
тис. грн

Показники

1- й рік

2-й рік

Виручка від реалізації продукції

520

580

Чистий прибуток

130

250

 

 

Задача 11. Аналіз ефективності використання основних засобів

 

Визначити фондовіддачу та фондомісткість основних засобів підприємства. Розрахувати абсолютні та відносні відхилення цих показників. За результатами розрахунків сформувати висновки.

 

Таблиця 1

Відомості про виручку та основні засоби підприємства

 

Показники

Базовий період

Звітний період

 
 

Операційні доходи, тис. грн.

58 000

63 000

 

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

42 647

42 567

 

 

Задача 12. Аналіз ефективності використання основних засобів

 

На базі даних, наведених у таблиці, розрахувати показники ефективності використання основних засобів за показниками фондовіддачі, фондомісткості та рентабельності . За результатами розрахунків розробити таблицю та  скласти аналі­тичну записку.

Таблиця 1

Інформація для розрахунку показників ефективності

 основних засобів підприємства

 

Показники

Базовий період

Звітний період

Доходи від реалізації, тис. грн

1 100

1 400

Чистий прибуток, тис. грн.

360

480

Вартість основних засобів, тис. грн.

450

690

                 у т. ч. їх активна частина

280

350

 

Задача 13. Аналіз складу, структури та показників ділової активності підприємства.

На основі витягу з балансу та інформації про результати діяльності підприємства оцініть склад і структуру оборот­них активів у динаміці, проаналізувати рівень оборотності оборотних активів та довжину операційного циклу. За результатами розрахунків зробіть висновки.

 

Витяг з балансу підприємства, тис. грн

 

АКТИВ

На 1.01.першого року

На

1.01 другого року

На
1.01.третього року

ЗАПАСИ

457

488

522

Дебіторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги (чиста реалізаційна вартість)

140

150

110

Дебіторська заборгованість за розра­хун­ками

34

56

24

Інша дебіторська заборгованість

14

16

18

Грошові активи

35

56

40

Усього оборотних активів

680

766

714

Усього активів

3400

3521

3514

 

Витяг з звіту про фінансові результати діяльності підприємства,
тис. грн.

Показники

1- й рік

2-й рік

Виручка від реалізації продукції

520

580

Матеріальні витрати

290

310

Собівартість готової продукції

340

360

Платіжний оборот

420

450

 

 

Задача 14. Розрахунок показників оборотності виробничих запасів підприємства.

На основі даних, наведених у таблиці, розрахувати період обороту та коефіцієнт оборотності виробничих запасів підпри­ємства. Визначити вплив зміни  обсягів виробничої потреби на рівень ділової активності підприємства. Зробити відповідні висновки.

 

Показники

Базовий період,

тис. грн.

Звітний період,

тис. грн.

Виробничі запаси на

 

 

1.01

1.04.

1.07

1.10

31.12

896

1054

2500

2202

2490

2490

1050

5700

1430

8900

Обсяг використаних у виробничому циклі матеріалів

26000

50800

 

На основі розрахунків та аналізу підтвердити нижченаведені висновки:

 • час перебування на складі підприємства став більшим;
 • зменшився споживчий капітал;
 • збільшився ризик зберігання сировини та матеріалів;
 • зросли прибуток та рентабельність.

 

ТЕМА 9 .  ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 

? Задача 15. Аналіз руху та ефективності використання персоналу підприємства

 

На основі даних таблиці розрахувати показники руху персоналу підприємства (коефіцієнт обігу щодо прийому, звільнення загального обігу),оцінити продуктивність праці. Розробити аналітичні таблиці та   відповідні висновки:

 

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

 

192

194

 

210

2. Кількість прийнятих, осіб

5

10

20

3. Кількість звільнених, у т.ч.:

    за власним бажанням

    за порушення трудової дисципліни

7

5

2

3

3

4

2

2

4. Операційні доходи підприємства,тис. грн.

16 500

13 400

18 900

5. Кількість виробленої продукції, тис. шт.

345,6

291

250

6. Чистий прибуток, тис. грн.

1 300

938

1 700

 

 

? Задача 16. Аналіз показників продуктивності праці та оцінка впливу факторів на обсяги товарної продукції

 

Використовуючи інформацію, що наведена в таблиці, проана­лізуйте:

 • продуктивність праці, розрахувавши її за вартістю товарної та чистої продукції, її зміну;
 • вплив продуктивності праці та кількості працівників на зміну товарної продукції.

Зробіть відповідні висновки за матеріалами розрахунків.

 

Таблиця 1

Вихідна інформація для аналізу продуктивності праці

 

Показники

Базовий

період

Звітний

період

Товарна продукція, тис. грн.

1200

1450

Індекс цін на товарну продукцію

1,4

1,5

Вартість спожитих у виробництві  сировини та матеріалів, тис. грн.

540

610

Індекс цін на сировину та матеріали

1,2

1,3

Амортизаційні відрахування, тис. грн.

80

90

Середньооблікова чисельність, осіб

200

170

 

 

 

? Задача 17. Визначення чисельності робітників при монопрофільному виробництві

 

Визначити планову чисельність робітників-відрядників, якщо:

 • плановий річний обсяг виробництва товарної продукції в натур. од. становитиме 800 тис. шт.;
 • трудомісткість виготовлення одиниці виробу – 0,35 нормо-годин;
 • відсоток виконання норми виробітку – 105%;
 • тривалість робочої зміни – 7 годин (підприємство працює в одну зміну);
 • втрати часу на регламентовані простої 3%, внутрішньо змінні втрати з вини робітників – 1,5%;
 • кількість робочих днів на плановий період складає – 260.

 

 

? Задача 18. Визначення потреби в персоналі підприємства

 

Розрахувати середньооблікову чисельність персоналу підпри­ємства на плановий рік, якщо виробничою програмою підприємства передбачено виробити 80 тис. шт. виробів. У поточному  році фактична трудомісткість виробництва одного виробу складала 3 години, за рахунок реконструкції обладнання трудомісткість виробництва планується зменшити на 10%. Коефіцієнт виконання плану передбачається на рівні 104%

 Підприємство працює у 2 зміни 260 днів на рік, тривалість однієї зміни 7 годин., коефіцієнт вико­ристання робочого часу  планується на рівні – 0,85.

Склад календарного фонду часу одного працюючого:

– кількість вихідних днів – 104;

– відпустки – 18 днів;

– святкових – 11 днів;

– неявки через хворобу – 5 днів;

– неявки з дозволу адміністрації – 3 дні.

 

Середньооблікова чисельність інших категорій працівників за штатним
розкладом – 42 особи.

Розрахувати економію чисельності за рахунок зменшення трудомісткості виробництва.

? Задача 19. Оцінка дієвості системи стимулювання праці персоналу підприємства

На основі даних таблиці розрахувати показники  збалансованості, ефективності, економічності та результативності системи матеріального стимулювання праці персоналу  підприємства. Розробити аналітичні таблиці та   відповідні висновки:

 

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

 

150

125

 

155

2. Поточні витрати підприємства тис. грн.

11 550

9 112

13 600

3. Фонд оплати праці, тис. грн.,  у т.ч.:

    основної заробітної плати

    додаткової заробітної плати

4 620

3 696

?

3 830

3 140

?

4 760

3 570

?

4. Операційні доходи підприємства,тис. грн.

16 500

13 400

18 900

5. Середньорічна заробітна плата, грн.

30 800

30 640

30 701

6. Чистий прибуток, тис. грн.

1 300

938

1 700

 

 

? Задача 20. Визначення заробітної плати робітника при різних системах оплати праці

 

Розрахувати заробіток робочого за різними системами оплати праці та обрати ту, що може забезпечити найменшу зарплатомісткість продукції, що випускається підприємством, за такими даними:

 

Системи оплати праці

Умови стимулювання залежно від якості праці

Відрядна-преміальна

Збільшення заробітку робітника за здачу продукції з першої пред’явлення на:

100% – премія 15%

95–99% – премія 10%

90–94% – премія 5%

Відрядно-прогресивна

Збільшення заробітку робітника за перевиконання плану (нараховується за обсяг продукції, що виготовлена понад планове завдання):

до 5% – коефіцієнт збільшення  1,25

більше 5% – коефіцієнт збільшення 1,5

 

 

За попередній період мали місце такі показники:

 • норма часу на виготовлення 1 виробу – 0,9 год;
 • годинна тарифна ставка – 15 грн. ;
 • фактично вироблено 1 робітником – 650 виробів, з яких здані з першого пред’явлення за рівнем якості 605 виробів;
 • планове завдання 610 виробів.

 

ТЕМА 10. « КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА».

 

? Задача 21.

Оцініть вартість капіталу підприємства, залученого за рахунок емісії облігацій, якщо відомо, що:

 

Купонна ставка відсотка, що сплачується власникам облігацій, %

25,0

Витрати, пов’язані з проведенням емісії, % до емісійної вартості

2,0

Рівень оподаткування прибутку, %

18

 

? Задача 22.

 

Оцініть вартість позикового капіталу, залученого у вигляді банківського кредиту, якщо відомо, що:

Відсоткова ставка за банківський кредит, % річних

28

Рівень витрат із залучення банківського кредиту, % до суми кредиту

3

Рівень оподаткування прибутку, %

18

 

? Задача 23.

 

Оцініть вартість фінансового лізингу, якщо відомо, що:

Річна лізингова ставка, %

22

Річна норма амортизації активу, залученого на умовах фінансового лізингу, %

10

Рівень витрат із залучення активу на умовах фінансового лізингу, % до вартості активу

1,5

Рівень оподаткування прибутку, %

18

 

? Задача 24.

 

Використовуючи наведену нижче інформацію розрахуйте серед­ньозважену вартість капіталу підприємства.

Таблиця 1

Джерела капіталу

Сума,

тис. грн

Вартість капіталу, %

Звичайні акції

1350

23,8

Привілейовані акції

150

22,7

Нерозподілений прибуток

500

30,0*

Довгостроковий банківський кредит

800

20,5

Товарний кредит

1700

12,2

Усього

4500

 

 

 

Примітка. * Приймається як орієнтовна вартість капіталу, залу­ченого від проведення додаткового випуску звичайних акцій.

 

? Задача 25.

 

Визначити вартість окремих елементів капіталу підприємства (вартість функціонуючого власного капіталу, банківського кредиту, товарного кредиту, фінансового лізингу) та середньозважену вартість капіталу, використовуючи таку інформацію:

Сума чистого прибутку, виплачена власникам підпри­ємства у процесі її розподілу, тис. грн

4350

Середня сума власного капіталу підприємства, тис. грн

6500

Сума банківського кредиту, що залучається, тис. грн

1000

Процентна ставка за банківський кредит, %

22

Рівень витрат щодо залучення банківського кредиту до його суми, %

0,07

Сума товарного кредиту, тис. грн

700

За умовами контракту відстрочка платежу, днів

20

Розмір цінової знижки при здійсненні готівкового платежу за продукцію, %

3

Вартість активу, який залучається на умовах фінансового лізингу, тис. грн

2000

Річна лізингова ставка, %

23

Річна норма амортизації активу, залученого на умовах фінансового лізингу , %

15

Рівень витрат щодо залучення активу на умовах фінан­сового лізингу до вартості цього активу, %

0,03

Внутрішня кредиторська заборгованість, тис. грн

1500

Ставка податку на прибуток, %

18

 

 

ТЕМА «ПОТОЧНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА»

 

 

? Задача 26.

 

Обґрунтувати витратомісткість виробництва окремих виробів для включення у виробничу програму на плановий рік. Фінансовий менеджмент підприємства визначив базу розподілу непрямих витрати по виробах пропорційно до витрат на оплату праці виробничого персоналу.

 

Таблиця 1

Данні для розрахунку

 

Показник

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

Разом

Обсяг виробництва, грн

900 000

1120000

600 000

 

Ціна реалізації одиниці продукції

60

160

50

 

Прямі витрати грн

210000

502 000

153000

 

Непрямі втрати, грн

?

?

?

1300 000

Зарплата одного працівника виробничого персоналу у розрахунку на один виріб, грн

25

50

38

 

 

 

? Задача 27

На основі наведених даних визначити витратовіддачу та рентабельність витрат підприємства. Розробити аналітичну таблицю їх динаміки, зробити висновки.

Таблиця 1

 

Показники

1 рік

2 рік

Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн.

25 011

26 008

Поточні  витрати, тис. грн.

12 690

14 300

Чистий прибуток, тис. грн.

11 000

11 400

 

 

 

? Задача 28.

 

Поточні витрати на виробництво  продукції у звітному році становлять 1052000, витрати на 1 грн. товарної продукції (рівень витрат) у звітному році – 0,78. На наступний рік планується збільшити обсяг виробництва товарної продукції на 24% та зменшити витрати на одиницю продукції на 10%. Розрахувати планову суму поточних витрат.

 

 

? Задача 29.

 

Планування поточних витрат

Про діяльність підприємства за 3 останніх роки відомо:

Таблиця 1

 

Показники, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Обсяг виробництва продукції

1960

2105

2260

Валові витрати

1672

1777

1912

у т.ч. постійні витрати

420

460

520

 

 

Визначити загальну суму витрат на плановий 4 рік (змінні та постійні витрати окремо)

При цьому:

 - постійні витрати визначити економіко-статистичним методом (за допомогою середньорічних темпів їх зростання);

  - змінні витрати визначити факторно-аналітичним методом, за умови, якщо у 4 році передбачається зменшення рівня змінних витрат  на 0,02 пункти при зростанні обсягів виробництва у 4 році на 20%.

 

Задача 30-самостійна робота

 

Аналіз обсягу,складу та структури поточних витрат підприємства.

 

На основі даних форми№2 «Звіт про фінансові результати» за 3 роки.

 1. Визначити динаміку обсягів та структуру витрат підприємства, вказати можливі причини зміни витрат за окремими статтями.
 2. Оцінити  обсяг,  динаміку  та  структуру  витрат операційної діяльності за економічними елементами.
 3. Оцінити   операційні,   фінансові  та  інвестиційні   витрати  під­приємства.
 4.  Визначити динаміку витрато місткості діяльності підприємства.
 5. Розрахунки оформити у вигляді 3-4 таблиць
 6. Розробити відповідні висновки.

 

Тема. ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВ

 

? Задача 31.

  Моделювання параметрів діяльності моно профільного  підприємства.

Визначте економічні межі діяльності підприємства у плановому періоді: точку беззбитковості, точку мінімального рівня рентабель­ності, запас фінансової міцності використовуючи наступну інфор­мацію:

 • плановий розмір постійних витрат у плановому періоді – 65 тис. грн;
 • ціна реалізації одиниці продукції у плановому періоді передбачається на рівні  27 грн;
 • планові змінні витрати на одиницю продукції – 14 грн;
 • плановий обсяг реалізації продукції – 15000 штук.

 

? Задача 32.

  Моделювання параметрів діяльності підприємства.

Обсяг виробництва у точці беззбитковості складає 40 тис. грн. Сума витрат постійних – 5 тис. грн. Який обсяг реалізації продукції необхідно запланувати для одержання 6 тис. грн чистого прибутку (ставка податку на прибуток – 25%). Оцінити запас фінансової міцності.

 

? Задача 33.

  Моделювання параметрів діяльності підприємства.

Підприємство здійснює випуск продукції С. Змінні витрати складають 54 грн на одиницю продукції, постійні – 850 000 грн. Визначте планову ціну реалізації продукції при обсязі реалізації 14000 штук за умови отримання підприємством чистого прибутку обсягом 450 000 грн.

 

? Задача 34.

  Моделювання економічних меж  діяльності   підприємства.

 

Дирекція підприємства бажає отримати оцінку економічних меж діяльності свого підприємства та запасу його фінансової міцності у плановому періоді. Інформація для розрахунків:

-    середній обсяг випуску продукції К 34 000 штук;

-    ціна одиниці продукції - 70 грн. ;

-   рівень загальних витрат – 56%

-    постійні витрати 552 800 грн. ;

-    власний капітал підприємства – 1500 тис. грн. ;

-   цільовий прибуток підприємства – 870 тис. грн.

-  середньогалузева норма рентабельності капіталу-21%; ставка податку на прибуток – за діючим законодавством.

 

 

 

? Задача 35.

 Обґрунтування цільових параметрів  для досягнення бажаного прибутку.

Дирекція підприємства, що випускає продукцію К, бажає отримати оцінку економічних меж діяльності свого підприємства. Інформація для розрахунків:

 • середній обсяг випуску продукції К – 10000 штук;
 • ціна одиниці продукції – 560 грн;
 • постійні витрати 1250000 грн;
 • змінні витрати на одиницю продукції – 290 грн;
 • капітал підприємства – 1500000 грн;
 • амортизаційні відрахування становлять 10% від суми постійних витрат;
 • середньогалузева норма рентабельності  капіталу – 21%;
 • ставка податку на прибуток – згідно чинного законодавства.

 

Тема. ПРИБУТКИ ПІДПРИЄМСВА

 

? Задача 36.

Визначити  фінансово-економічні показники діяльності підприємства

         Керуючись наведеною інформацією визначити  фінансово-економічні показники діяльності підприємства за два роки, розрахувати валовий прибуток, фінансовий результат до оподаткування, чистий прибуток,  показники рентабельності діяльності.

 

Таблиця 1

Дані зі звіту про фінансові результати підприємства за два роки

 

Показники

1-й рік

2-й рік

 

тис. грн .

тис. грн .

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

25 685

26 745

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

12 800

14 120

Інші операційні доходи

4 500

7 800

Адміністративні витрати

5 600

6 320

Витрати на збут

4 340

5 000

Інші операційні витрати

1 200

1 300

Фінансові витрати

340

400

 

За результатами розрахунків заповнити таблицю , визначити динаміку показників та сформулювати висновки.

 

? Задача 37.

Визначити  фінансово-економічні показники діяльності підприємства

Керуючись наведеною інформацією визначити  фінансово-економічні показники діяльності підприємства за два роки, розрахувати валовий прибуток, фінансовий результат до оподаткування, чистий прибуток, операційний прибуток - EBIT, EBITDA  показники рентабельності діяльності.

 

Таблиця 1

Дані зі звіту про фінансові результати підприємства за два роки

 

Показники

1-й рік

2-й рік

 

тис. грн .

тис. грн .

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

55 600

60 800

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

32 400

30 200

Інші операційні доходи

14 300

8 500

Адміністративні витрати

12 200

12 000

Витрати на збут

14 800

12 300

Інші операційні витрати

1 100

1 200

Фінансові витрати

500

300

Амортизаційні відрахування

2 000

2 500

 

За результатами розрахунків заповнити таблицю , визначити динаміку показників та сформулювати висновки.

 

? Задача 38.

Планування прибутку підприємства

На основі наведених даних про діяльність підприємства у перед плановому періоді визначити можливий плановий прибуток на наступний рік використовуючи економіко-статистичний та факторно-аналітичний методи розрахунку.

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку суми можливого чистого прибутку

тис. грн.

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Доходи від реалізації

21472

23954

25350

29743

Прибуток від реалізації

1301

1601

1831

1884

Рентабельність реалізації (%)

?

?

?

?

Прибуток від іншої операційної діяльності

401

372

310

280

Прибуток від фінансової діяльності

22

17

11

8

 

Задача 39- самостійна робота.

 

На основі даних форми№2 «Звіт про фінансові результати» за 3 роки.

 

 1. Визначити динаміку обсягів та структуру доходів підприємства,  вказати можливі причини зміни цих показників.
 2. Визначити динаміку обсягів та структуру операційного прибутку, прибутку до оподаткування, чистого прибутку.
 3. Оцінити   джерела утворення прибутку   під­приємства.
 4. Розрахунки оформити у вигляді 3-4 таблиць
 5. Розробити відповідні висновки.

 

 

Тема. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСВА

 

? Задача 40.самостійна робота

 

На основі фінансової звітності підприємства проаналізувати окремі показники його рентабельності. Розробити пропозиції щодо покращання показників рентабельності підприємства у наступних періодах.

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиць.

 

 

? Задача 41.

 

Оцінка рентабельності діяльності підприємства.

Визначити рентабельність витрат, витратомісткість та рентабельність діяльності підприємства.

Оцінити вплив зміни рентабельності витрат та витратомісткості на зміну рентабельності діяльності підприємства.

 

Таблиця 1

Вихідні дані для розв‘язання задачі

 

Показники

1 рік

2 рік

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

55 600

60 800

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

32 400

30 200

Інші операційні доходи

14 300

8 500

Адміністративні витрати

12 200

12 000

Витрати на збут

14 800

12 300

Інші операційні витрати

1 100

1 200

Фінансові витрати

500

300

 

 

? Задача 42.

 

Оцінка рентабельності діяльності підприємства.

 

На основі інформації, представленої в табл. 1, розрахувати рентабельність товарної продукції, рентабельність витрат, рентабельність основних засобів, продуктивність праці, прибуток на одного працівника.

Таблиця 1.

Інформація про окремі показники ефективності діяльності підприємства

пор.

Показники

Базисний період

Звітний

період

1

Рівень витрат на 1 грн товарної продукції

0,88

0,85

2

Продуктивність основних засобів (фондовіддача), грн

6,7

5,9

3

Фондоозброєність, тис. грн/чол

22,4

25,6

 

Сформулювати висновки щодо зміни розрахованих значень показників ефективності підприємства у звітному періоді порівняно з базисним. Вказати можливі причини та наслідки таких змін.

 

 

Тема  Фінансово-майновий стан підприємства та методи її оцінки.

 

? Задача 43.

Оцінка фінансової стійкості підприємства.

На основі фінансової звітності підприємства розрахувати та проаналізувати показники його фінансової стійкості. Результати оформити у вигляді таблиці.

Прокоментувати основні тенденції щодо їх зміни та визначити можливі причини, які їх обумовлюють. Зробити необхідні висновки та розробити пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 1.

Аналітичний баланс підприємства (витяг)

Показники

1 рік, грн.

2 рік,грн.

Капітал підприємства

176 500,00

180 400,00

Власний капітал

82 400,00

92 700,00

Позиковий капітал

94 100,00

87 700,00

Довгостроковий позиковий капітал

18 820,00

13 155,00

Кредиторська заборгованість

61 165,00

57 005,00

Короткострокові кредити

14 115,00

17 540,00

Посрочена кредиторська заборгованість

9 174,75

6 840,60

 

Таблиця 2.

Динаміка показників фінансової стійкості підприємства

 

Показники

1-й рік

2-й рік

Абсолютне відхилення

Темп росту, %

Коефіцієнт фінансової автономії 

 

 

 

 

Коефіцієнт покриття боргу 

 

 

 

 

Коефіцієнт довгострокового позикового капіталу 

 

 

 

 

Коефіцієнт структури позикового капіталу 

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

 

 

Коефіцієнт кредиторської заборгованості

 

 

 

 

Коефіцієнт простроченої кредиторської заборгованості

 

 

 

 

Коефіцієнт фінансового ризику

 

 

 

 

 

? Задача 44.

Оцінка типу поточної фінансової стійкості підприємства.

На основі фінансової звітності підприємства виз­на­чи­ти тип поточної фінансової стійкості підприємства та політику фінансування активів . Оцінити можливі фактори, які сприяли утворенню даної ситуації. Результати оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 1.

Аналітичний баланс підприємства (витяг)

 

Показники

1 рік, грн.

2 рік, грн.

Капітал підприємства

176 500,00

180 400,00

Власний капітал

82 400,00

69 700,00

Довгостроковий позиковий капітал

18 800,00

13 200,00

Кредиторська заборгованість за товари

30 200,00

45 600,00

Необоротні активі

65 920,00

62 730,00

Короткострокові кредити

40 100,00

5 000,00

Запаси

87 580,00

82 670,00

Витрати майбутніх періодів

400,00

200,00

 

Таблиця 2.

 

Показники

1 рік, тис. грн.

2 рік, тис. грн .

Власний оборотний капітал

   

Нормальні джерела фінансування запасів

   

Запаси та витрати

   

ВОК-ЗВ

   

Діагностика

   

НДФЗ-ЗВ

   

Діагностика

   

Тип політики фінансування

   

 

? Задача 45.

Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства.

Підприємство планує для покриття потреби у формуванні оборотних активів у наступному періоді залучити короткостроковий банківський кредит. Щоб визначити, чи є це підприємство приваб­ливим для комерційного банку щодо надійності (платоспроможності), необхідно оцінити за балансом стан його ліквідності та платоспро­можності; проаналізувати зміни, що відбулися протягом звітного періоду. Результати оформити у вигляді таблиці.

Зробити відповідні висновки щодо стану ліквідності та плато­спро­можності підприємства і його потенційної можливості із залу­чення банківського кредиту.

Таблиця 1.

Показники

1 рік, грн.

2 рік, грн.

Активи підприємства

176 500,0

180 400,0

Оборотні активи підприємства, у тому числі:

122 400,0

130 100,0

Запаси

97 920,0

98 876,0

Дебіторська заборгованість

12 240,0

20 816,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

12 040,0

10 308,0

Поточні фінансові інвестиції

200,0

100,0

Кредиторська заборгованість

79 425,0

99 220,0

Короткострокові кредити

20 120,0

17 540,0

 

 

Таблиця 2.

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності підприємства

 

Показники

Фактично

Абсолютна зміна

 

1-й рік

2-й рік

 

3-й рік

2-й до 1 року

3-й до 2 року

 

1. Оборотні активи, тис. грн.

 

 

 

 

 

2. Швидко ліквідні активи, тис. грн.

 

 

 

 

 

3. Готові засоби платежу, тис. грн.

 

 

 

 

 

4. Поточні зобов’язання (пасиви), тис. грн.

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнт забезпеченості:

 

 

 

 

 

Ліквідними активами

 

 

 

 

 

Швидко ліквідними активами

 

 

 

 

 

Готовими засобами платежу

 

 

 

 

 

6. Загальний коефіцієнт покриття

 

 

 

 

 

7. Проміжний коефіцієнт покриття

 

 

 

 

 

8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

 

 

9. Коефіцієнт відволікання оборотних активів:

 

 

 

 

 

у запаси

 

 

 

 

 

у дебіторську заборгованість

 

 

 

 

 

10. Коефіцієнт участі матеріальних запасів у покритті поточних зобов’язань

 

 

 

 

 

             

 

Задача 46 - самостійна робота

 

На основі фінансової звітності підприємства за 3 роки  розрахувати та проаналізувати показники його фінансової стійкості. Результати оформити у вигляді таблиці.

Прокоментувати основні тенденції щодо їх зміни та визначити можливі причини, які їх обумовлюють. Зробити необхідні висновки та розробити пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.

На основі інформації звітного балансу та звіту про фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства виз­на­чи­ти тип поточної фінансової стійкості підприємства протягом звітного періоду. Оцінити можливі фактори, які сприяли утворенню даної ситуації. Розробити пропозиції щодо поліпшення поточної фінансової стійкості підприємства. Результати оформити у вигляді таблиці.

Задача 47- самостійна робота

 

Оцінити за балансом стан ліквідності та платоспро­можності підприємства; проаналізувати зміни, що відбулися протягом звітного періоду. Результати оформити у вигляді таблиці.

Зробити відповідні висновки щодо стану ліквідності та плато­спро­можності підприємства і його потенційної можливості із залу­чення кредитів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Таблиця 1

Динаміка обсягу та складу активів підприємства

Показники

Обсяг, тис. грн

Абсолютна зміна, тис. грн

Темп приросту, %

На

01.01.0_

На

01.01.0

На

01.01.0_

На 01.01.0_

На 01.01.0_

На 01.01.0_

На 01.01.0_

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

   за видами авансами

 

 

 

 

 

 

 

   з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

                 

Таблиця 2

Динаміка структури активів підприємства, %

Показники

Питома вага

Абсолютна зміна

Темпи росту,%

На 01.01.0_

На 01.01.0_

На 01.01.0

На 01.01.0_

На 01.01.0_

На 01.01.0_

На 01.01.0_

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

   за видами авансами

 

 

 

 

 

 

 

   з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Динаміка обсягу, руху та ефективності використання необоротних активів підприємства

 

Показники

Обсяг, тис. грн

Абс. зміна, тис. грн

Темпи росту, %

1-й рік

2-й рік

3-й рік

2-й до
1-го року

3-й до
2-го року

2-й до
1-го року

3-й до
2-го року

 1.Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Накопичена амортизація

 

 

 

 

 

 

 

2. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Первісна вартість

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Знос

 

 

 

 

 

 

 

3. Операційні доходи

 

 

 

 

 

 

 

4. Чистий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнт придатності основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт придатності нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

7. Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

8. Коефіцієнт оновлення нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

9. Фондовіддача основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

10. Фондомісткість основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

11. Рентабельність основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

12. Рентабельність необоротних активів