Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Економіко-математичних методів та моделей

Економіко-математичних методів та моделей

 

 1. Моделі управління фінансовими ризиками підприємства.
 2. Моделювання портфелем фінансових інвестицій комерційного банку.
 3. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства.
 4. Моделювання процесів транспортної логістики в ланцюгах постачань.
 5. Моделювання валютно-курсової політики в трансформаційній економіці.
 6. Моделювання фінансової діяльності комерційного банку.
 7. Моделювання взаємодії складових фінансового ринку України.
 8. Моделювання розвитку торгових мереж.
 9. Моделювання економічної захищеності промислового підприємства.
 10. Моделювання управління кредитним ризиком комерційного банку.
 11. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток.
 12. Моделювання взаємодії складових фінансового ринку України.
 13. Моделювання систем управління знаннями у вищих навчальних закладах.
 14. Моделювання соціального капіталу підприємств сфери послуг.
 15. Моделювання механізмів протидії корупції в умовах невизначеності.
 16. Моделювання процесів управління логістичним обслуговуванням споживачів.
 17. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії.
 18. Моделювання страхових ризиків в аграрній сфері економіки України.
 19. Моделювання процесів формування бізнес-стратегії підприємства.
 20. Моделювання оцінювання та управління соціальним капіталом страхових компаній.
 21. Моделювання процесу формування організаційної структури промислових підприємств.
 22. Моделювання управління людським капіталом підприємства.
 23. Моделі організації податкової інспекції.
 24. Теоретико-ігрове моделювання задач управління персоналом.