Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕММ

Варіант 1

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

 

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні дроту.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 100 тис. грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Катанка т

Кислота, т

Мідь,

т

Електроенергія, кВт/год.

Плівка п/е, 

т

Мастильні

матеріали,т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Дріт  d4мм, т

1,009

0,020

0,000

200

0,006

0,001

12

2550,00

2. Дріт  d3мм, т

1,015

0,025

0,000

400

0,005

0,003

18

3570,00

3. Дріт d4мм поміднений, т

1,009

0,022

0,015

350

0,004

0,001

24

3200,00

4. Дріт d3мм поміднений, т

1,015

0,027

0,010

570

0,003

0,003

35

4330,00

Запас ресурсу, т

210,00 0

5,500

0,800

200000

0,900

0,600

4200

 

Ціна придбання, грн.

1630,00

1400,00

5460,00

0,40

2050,00

2150,00

6,50

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

 

Задача 1

 

                Підприємство спеціалізується на виготовленні молочної продукції.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 50 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Молоко, т

Цукор,

Т

Фруктові наповнювачі,

т

Електроенергія, кВт/год.

Консерванти, 

Т

Пакувальні

матеріали,т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Пряжене молоко, т

1,200

0,005

0,000

150

0,001

0,08

15

2850,00

2. Сиркова маса, т

2,500

0,050

0,010

300

0,005

0,03

25

4650,00

3.Йогурт, т

1,400

0,080

0,045

250

0,008

0,10

18

6200,00

4. Кефір, т

1,500

0,001

0,000

70

0,001

0,08

12

2950,00

Запас ресурсу, т

250,000

8,500

5,200

90000

5,000

49,600

4200

 

Ціна придбання, грн.

1300,00

2400,00

5460,00

0,40

2050,00

2150,00

6,50

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні метизної продукції.

Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 150 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Дріт, т

Хром,

Т

Мастильніматеріали

Т

Електроенергія, кВт/год.

Різаль ний інструмент, 

Шт.

Пакувальні

матеріали,т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Гвинт , т

1,300

0,005

0,060

150

20

0,08

15

5750,00

2. Шуруп, т

1,500

0,050

0,025

100

35

0,03

25

4870,00

3.Заклепки, т

1,200

0,080

0,045

90

8

0,10

18

3640,00

4. Шайби, т

1,150

0,001

0,030

70

5

0,06

12

3280,00

Запас ресурсу, т

600,000

1,500

0,800

50000

0,700

20,000

85500

 

Ціна придбання, грн.

2400,00

45400,00

5460,00

0,40

2050,00

2150,00

6,50

 

 

 

               

 

 

 

 

Варіант 4

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів.

Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 130 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Борошно, т

Цукор,

т

Масло,

Т

Електроенергія, кВт/год.

Молоко, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Торти , т

0,900

0,100

0,060

150

30

0,04

55

22150,00

2. Тістечка, т

0,850

0,060

0,035

120

35

0,03

34

18770,00

3.Булочки, т

1,200

0,050

0,025

90

28

0,10

18

13640,00

4. Печиво, т

1,150

0,070

0,030

70

25

0,06

22

15280,00

Запас ресурсу, т

300,000

2,500

1,800

50000

5,700

10,000

66500

 

Ціна придбання, грн.

3400,00

2400,00

8460,00

0,40

1050,00

3150,00

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 5

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

 

                Підприємство спеціалізується на виготовленні кулінарних виробів.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 60 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Мясо,

 т

Борошно,

т

Масло,

т

Електроенергія, кВт/год.

Спеції, т

Пакувальні

матеріали,т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Пельмені , т

0,700

0,100

0,060

110

0, 045

0,04

55

45150,00

2. Вареники, т

0,850

0,060

0,045

120

0, 035

0,05

44

48770,00

3. Равіолі, т

0,200

0,650

0,025

190

0, 058

0,15

38

53640,00

4. Манти, т

0,550

0,340

0,080

270

0, 073

0,41

62

65280,00

Запас ресурсу, т

330,000

80,500

1,800

60000

0,700

10,000

68500

 

Ціна придбання, грн.

3400,00

1500,00

10860,00

0,40

1050,00

3150,00

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 6

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні безалкогольних напоїв.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 75 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

Ресурс

 

Продукція

Концентровані соки, т

Сироп,

т

Емульсії,

т

Електроенергія, кВт/год.

Вуглекислий газ, т

Пакувальні

матеріали,т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сік , т

0,600

0,080

0,006

10

0,00 5

0,020

55

55650,00

2. Нектар, т

0,450

0,040

0,004

20

0,00 5

0,015

44

44370,00

3. Тонізую чий напій, т

0,200

0,020

0,002

80

0, 070

0,150

38

33650,00

4. Лимо над, т

0,050

0,005

0,001

120

0, 090

0,400

22

15930,00

Запас ресурсу, т

230,000

80,500

1,800

30000

0,700

10,000

68500

 

Ціна придбання, грн.

34000,00

13000,00

21330,00

0,40

1000,00

11250,00

7,70

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів.

Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 100 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

Ресурс

 

Продукція

Какао-боби,

Т

Цукор,

т

Згущене молоко,

т

Електроенергія, кВт/год.

Горіхи, т

Пакувальні

матеріали,т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Шоколад , т

0,600

0,280

0100

70

0,00 5

0,090

25

25250,00

2. Молоч ний шоко лад, т

0,250

0,240

0,450

80

0,00 5

0,075

20

20070,00

3.Ірис, т

0,020

0,420

0,470

135

0, 070

0,050

33

18850,00

4. Щербет, т

0,050

0,450

0,410

150

0, 090

0,040

27

15430,00

Запас ресурсу, т

180,000

60,500

12,100

50000

0,700

5,000

68500

 

Ціна придбання, грн.

14000,00

1300,00

11430,00

0,40

10000,00

11250,00

7,70

 

 

               

               

 

 

Варіант 8

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні керамічної плитки.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 50 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

Ресурс

 

Продукція

Глина вогнетривка,

Т

Глина легка,

т

Шамот ний порошок,

т

Електроенергія, кВт/год.

Шлак,

т

Глазур,

Т

Норма часу,

год..

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Фасадна плитка, т

0,630

0,000

0,110

120

0,150

0,050

125

25250,00

2. Плитка д/внутріш ніх робіт, т

0,580

0,140

0,100

100

0,200

0,075

120

20070,00

3. Плитка д/ підлоги, т

0,020

0,120

0,470

135

0,070

0,055

140

18850,00

4. Фреза, т

0,780

0,050

0,090

150

0,100

0,070

160

15430,00

Запас ресурсу, т

280,000

6,500

12,100

65000

10,500

7,000

80000

 

Ціна придбання, грн.

1400,00

1300,00

2430,00

0,40

1000,00

18250,00

9,50

 

 

               

 

 

 

 

Варіант 9

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні морозива.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 120 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Молоко,

 т

Цукор,

Т

Сливки,

т

Електроенергія, кВт/год.

Наповнювачі, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год..

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Пломбір, т

0,520

0,260

0,200

40

0,00 5

0,070

55

6520,00

2. Шоколад не морози во, т

0,450

0,340

0,450

80

0, 015

0,075

80

10050,00

3. Фрукто ве морози во, т

0,560

0,230

0,340

55

0, 020

0,050

65

8800,00

4. Крем-брюле, т

0,500

0,300

0,410

75

0, 012

0,070

70

9430,00

Запас ресурсу, т

180,000

160,000

120,000

40000

0,900

4,000

63500

 

Ціна придбання, грн.

2400,00

1300,00

5430,00

0,40

8000,00

11250,00

7,90

 

 

               

 

 

Варіант 10

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні будівельних оздоблювальних сумішей.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 80 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Наповнювачі,

 т

Зв’язуючі матеріали

т

Пігмент,

т

Електроенергія, кВт/год.

Алебастр, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Шпаклів ка мілкозер ниста, т

0,510

0,260

0,008

160

0,003

0,270

105

60420,00

2. Шпаклів ка великозер ниста, т

0,480

0,360

0,005

180

0,015

0,375

95

40050,00

3. Шпаклів ка мілкозер ниста нітро, т

0,560

0,230

0,006

210

0,002

0,250

125

80300,00

4. Шпаклів ка великозер ниста епоксидна, т

0,540

0,240

0,006

190

0,005

0,390

120

79100,00

Запас ресурсу, т

450,000

180,000

22,000

100000

0,700

12,000

63500

 

Ціна придбання, грн.

11000,00

7200,00

17680,00

0,40

5000,00

7250,00

6,40

 

 

               

 

 

Варіант 11

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні джемів та конфітюру.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 40 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Яблука,

 т

Цукор,

т

Сливи,

Т

Електроенергія, кВт/год.

Цедра цитрусових, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Фруктове пюре, т

0,520

0,060

0,450

135

0,00 0

0,160

85

6720,00

2. Варення, т

0,450

0,600

0,450

180

0, 015

0,175

100

9850,00

3. Джем, т

0,560

0,400

0,500

185

0, 020

0,190

125

15700,00

4. Марме лад, т

0,500

0,750

0,500

245

0, 040

0,250

160

25430,00

Запас ресурсу, т

120,000

160,000

100,000

55000

2,900

10,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

2000,00

1500,00

2150,00

0,40

10000,00

11250,00

4,50

 

 

 

               

 

Варіант 12

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні ковбас.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 90 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

М'гсо,

 т

Сіль,

т

Сало,

Т

Електроенергія, кВт/год.

Спеції, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сардель ки, т

0,700

0,003

0,350

135

0,005

0,060

155

12720,00

2. Сосиски, т

0,850

0,600

0,250

150

0,003

0,075

170

13850,00

3. Копчена ковбаса, т

0,760

0,400

0,400

385

0,008

0,090

325

25700,00

4. Напівко пчена ков баса, т

0,650

0,750

0,500

265

0,010

0,095

260

18430,00

Запас ресурсу, т

240,000

1,200

100,000

68000

2,900

10,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

10000,00

500,00

7550,00

0,40

300,00

11050,00

4,50

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Варіант 13

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні шпалер.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 110 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Папір,

 кг

Синтетична плівка,

Кг

Фарба,

кг

Електроенергія, кВт/год.

Клей,

 кг

Пакувальні

матеріали,

Кг

Норма часу,

Год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Шпалери паперові, кв. м

0,200

0,030

0,100

35

0,005

0,030

0,25

4,80

2. Шпалери вінілові, кв. м

0,340

0,060

0,150

50

0,015

0,045

0,35

5,50

3. Шпалери водостійкі, кв. м

0,460

0,070

0,120

85

0,008

0,060

0,40

7,00

4. Шпалери самок лею чі, кв. м

0,500

0,050

0,150

65

0,010

0,055

0,50

8,30

Запас ресурсу, т

54000,000

3000,200

7000,000

68000

2,900

10,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

20,0

8,00

10,00

0,40

300,00

11050,00

0,05

 

 

               

 

 

Варіант 14

 

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виплавці чавуну.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 70 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Агломе рат,  т

Кокс,

Т

Флюс,

т

Електроенергія, кВт/год.

Плавиковий шпат, т

Кисень,

т

Норма часу, год.

Ціна реалізації, Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Чавун ливарний, т

1,600

0,600

0,070

1135

0,020

0,160

215

720,00

2. Чавун переробний, т

1,500

0,500

0,040

1150

0,010

0,175

270

650,00

3. Чавун ли варний ра фінірований, т

1,700

0,700

0,090

1385

0,030

0,190

325

890,00

4. Чавун пе реробний ра фінірований, т

1,550

0,750

0,120

1265

0,050

0,245

460

1030,00

Запас ресурсу, т

3500,000

2100,000

400,000

3680000

50,900

700,000

755000

 

Ціна придбання, грн.

200,0

500,00

50,00

0,40

300,00

80,00

7,50

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Варіант 15

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні скла.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 75 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Сода,

 т

Вапняк,

Т

Пісок,

т

Електроенергія, кВт/год.

Поташ, т

Кремнезем,

т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Скло,  т

0,260

0,260

0,530

635

0,000

0,000

315

2720,00

2. Хімічне скло, т

0,100

0,170

0,250

850

0,250

0,280

370

3050,00

3. Кришталь, т

0,000

0,130

0,200

950

0,450

0,270

425

3890,00

4. Кварцове скло, т

0,000

0,150

0,120

1050

0,550

0,330

460

4030,00

Запас ресурсу, т

150,000

410,000

400,000

268000

250,900

400,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

150,00

100,00

50,00

0,40

200,00

80,00

5,50

 

 

               

 

Варіант 16

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні дроту.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 120 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Катанка, т

Кислота, т

Мідь,

т

Електроенергія, кВт/год.

Плівка п/е, 

Т

Мастильні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Дріт d2мм, т

1,029

0,020

0,000

200

0,006

0,001

32

3550,00

2. Дріт d3мм, т

1,015

0,025

0,000

400

0,005

0,003

19

3570,00

3.Дріт d2мм поміднений., т

1,029

0,028

0,015

350

0,004

0,001

44

4260,00

4. Дріт d3мм поміднений., т

1,015

0,037

0,010

570

0,003

0,003

34

4530,00

Запас ресурсу, т

215,000

5,800

0,900

150000

1,050

0,670

5200

 

Ціна придбання, грн.

1630,00

1400,00

5460,00

0,40

2050,00

2150,00

6,50

 

 

 

 

 

Варіант 17

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні молочної продукції.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 70 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

    Ресурс

 

Продукція

Молоко, т

Цукор,

Т

Фруктові наповнювачі,

Т

Електроенергія, кВт/год.

Консерванти, 

Т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ряжанка, т

1,250

0,015

0,000

180

0,001

0,07

18

2850,00

2. Сиркова маса, т

2,530

0,054

0,030

340

0,005

0,04

35

3940,00

3.Йогурт, т

1,415

0,085

0,065

280

0,010

0,12

23

8700,00

4. Кефір, т

1,010

0,002

0,000

90

0,001

0,09

15

1890,00

Запас ресурсу, т

540,000

3,800

0,750

94000

0,850

39,600

63200

 

Ціна придбання, грн.

1350,00

2350,00

7580,00

0,45

7050,00

3450,00

7,50

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 18

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні метизної продукції.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 90 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Дріт, т

Хром,

Т

Мастильні матеріали

Т

Електроенергія, кВт/год.

Різаль ний інструмент, 

шт.

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Гвинт , т

1,200

0,007

0,063

140

23

0,07

15

5700,00

2. Шуруп, т

1,450

0,055

0,028

110

32

0,04

25

4960,00

3.Заклепки, т

1,100

0,075

0,042

85

10

0,11

18

3710,00

4. Шайби, т

1,050

0,003

0,033

65

5

0,07

12

3250,00

Запас ресурсу, т

300,000

0,730

0,950

45000

0,690

22,000

85500

 

Ціна придбання, грн.

2350,00

47200,00

5560,00

0,45

3050,00

1850,00

7,20

 

 

 

 

 

Варіант 19

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 100 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Борошно, т

Цукор,

Т

Масло,

Т

Електроенергія, кВт/год.

Молоко, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Торти , т

0,900

0,200

0,260

160

45

0,040

85

23250,00

2. Тістечка, т

0,850

0,070

0,135

140

30

0,090

64

18970,00

3.Пряники, т

1,300

0,090

0,075

1200

28

0,150

48

13140,00

4. Печиво, т

1,150

0,070

0,080

80

32

0,080

32

15080,00

Запас ресурсу, т

320,000

2,500

2,800

40000

6,700

10,000

63500

 

Ціна придбання, грн.

3700,00

2800,00

9500,00

0,45

1250,00

3450,00

7,90

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 20

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні кулінарних виробів.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 80 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

М'гсо,

 т

Борошно,

Т

Масло,

т

Електроенергія, кВт/год.

Спеції, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Пельме ні , т

0,700

0,100

0,060

110

0, 045

0,04

55

45150,00

2. Варени ки, т

0,850

0,060

0,045

120

0, 035

0,05

44

48770,00

3.Чебуре ки, т

0,300

0,700

0,075

290

0, 055

0,25

68

57530,00

4. Бораки, т

0,760

0,540

0,090

320

0, 061

0,44

82

72220,00

Запас ресурсу, т

360,000

82,500

3,800

70000

0,950

9,000

78500

 

Ціна придбання, грн.

3400,00

1500,00

10860,00

0,40

1050,00

3150,00

8,50

 

 

               

 

 

 

 

Варіант 21

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні безалкогольних напоїв.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 60 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Концентровані соки,

 т

Сироп,

Т

Есенції,

т

Електроенергія, кВт/год.

Вуглекислота, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сік , т

0,650

0,050

0,007

15

0,004

0,025

60

57550,00

2. Нектар, т

0,420

0,070

0,009

27

0,007

0,018

45

48670,00

3. Фрукто вий квас, т

0,220

0,120

0,020

75

0,075

0,160

40

37550,00

4. Лимо над, т

0,070

0,235

0,0035

90

0,095

0,220

20

18230,00

Запас ресурсу, т

430,000

150,000

3,100

32000

1,000

14,000

70000

 

Ціна придбання, грн.

36500,00

12000,00

24000,00

0,45

1800,00

13000,00

8,60

 

 

 

               

 

 

 

Варіант 22

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

Підприємство спеціалізується на виготовленні кондитерських виробів.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 50 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Какао-боби,

 Т

Цукор,

Т

Згущене молоко,

т

Електроенергія, кВт/год.

Горіхи, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу, год.

Ціна реалізації,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Шоколад , т

0,650

0,380

0,120

60

0,010

0,100

50

26250,00

2. Молоч ний шоко лад, т

0,270

0,280

0,650

95

0,015

0,075

32

19070,00

3. Ірис, т

0,120

0,520

0,440

140

0,070

0,090

43

18850,00

4. Шоколадні батончики, т

0,050

0,450

0,410

160

0,190

0,120

52

25430,00

Запас ресурсу, т

380,000

120,500

26,100

60000

1,700

8,000

28500

 

Ціна придбання, грн.

16000,00

1200,00

14030,00

0,45

15000,00

11250,00

7,70

 

 

               

 

 

 

 

Варіант 23

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні керамічної плитки.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 120 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Глина вогнетривка, Т

Глина легка,

т

Шамотний порошок, Т

Електроенергія, кВт/год.

Шлак,

 т

Глазур,

т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Фасадна плитка, т

0,600

0,000

0,140

130

0,170

0,030

145

26050,00

2. Плитка д/внутріш ніх робіт, т

0,560

0,160

0,110

120

0,220

0,065

115

20070,00

3. Плитка д/ підлоги, т

0,030

0,150

0,450

150

0,080

0,085

170

19750,00

4. Черепи ця, т

0,740

0,070

0,120

120

0,120

0,020

100

13610,00

Запас ресурсу, т

580,000

10,500

18,100

95000

19,000

9,000

56000

 

Ціна придбання, грн.

1300,00

1200,00

2730,00

0,45

1070,00

21250,00

7,50

 

 

 

 

 

 

Варіант 24

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні морозива.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 60 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Молоко,

 т

Цукор,

т

Сливки,

т

Електроенергія, кВт/год.

Наповнювачі, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Пломбір, т

0,570

0,280

0,220

37

0,00 8

0,060

65

6520,00

2. Шоколад не морози во, т

0,430

0,360

0,430

70

0, 025

0,085

85

10050,00

3. Фрукто ве морози во, т

0,550

0,250

0,310

55

0, 025

0,060

60

8800,00

4. Крем-брюле, т

0,520

0,320

0,400

65

0, 015

0,075

75

9430,0

Запас ресурсу, т

180,000

160,000

120,000

40000

1,100

4,000

73500

 

Ціна придбання, грн.

13000,00

1500,00

15430,00

0,45

15000,00

13250,00

7,20

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 25

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні будівельних оздоблювальних сумішей.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 80 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Наповнювачі,

 т

Зв’язуючі матеріали Т

Пігмент,

т

Електроенергія, кВт/год.

Алебастр, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу, год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Шпаклів ка мілкозер ниста, т

0,490

0,240

0,007

160

0,004

0,280

125

50420,00

2. Шпаклів ка великозер ниста, т

0,500

0,330

0,006

180

0,002

0,350

115

30050,00

3. Шпаклів ка мілкозер ниста нітро, т

0,580

0,210

0,004

210

0,003

0,300

145

70300,00

4. Шпаклів ка великозер ниста епоксидна, т

0,600

0,260

0,008

190

0,008

0,400

140

69100,00

Запас ресурсу, т

430,000

180,000

20,000

800000

0,700

12,000

67500

 

Ціна придбання, грн.

12000,00

7000,00

18180,00

0,45

5000,00

7250,00

5,60

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 26

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні джемів та конфітюру.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 130 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Яблука,

 т

Цукор,

Т

Сливи,

т

Електроенергія, кВт/год.

Цедра цитрусових, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Фрукто ве пюре, т

0,520

0,060

0,450

135

0,00 0

0,165

87

6620,00

2. Повид ло, т

0,650

0,600

0,350

185

0, 012

0,185

105

11250,00

3. Джем, т

0,580

0,400

0,510

185

0, 025

0,200

128

15350,00

4. Марме лад, т

0,520

0,750

0,510

245

0, 035

0,270

162

23120,00

Запас ресурсу, т

160,000

190,000

110,000

53000

3,600

11,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

2050,00

1570,00

2300,00

0,45

10000,00

11250,00

5,50

 

 

 

               

 

 

 

 

Варіант 27

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні ковбас.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 55тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

М'ясо,

 т

Сіль,

т

Сало,

т

Електроенергія, кВт/год.

Спеції, т

Пакувальні

матеріали, т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сардель ки, т

0,700

0,003

0,350

135

0,005

0,060

143

13710,00

2. Сосиски, т

0,850

0,004

0,250

150

0,003

0,075

167

14050,00

3. Копчене сало, т

0,000

0,008

1,020

385

0,008

0,080

225

12700,00

4. Напівко пчена ков баса, т

0,650

0,010

0,500

265

0,010

0,095

250

19360,00

Запас ресурсу, т

560,000

1,800

220,000

78000

3,800

11,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

10000,00

500,00

7550,00

0,40

300,00

11050,00

5,50

 

 

 

               

Варіант 28

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

 

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні шпалер.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 75 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Папір,

 кг

Синтетична плівка,

Кг

Фарба,

кг

Електроенергія, кВт/год.

Клей,

 кг

Пакувальні

матеріали,

кг

Норма часу,

Год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Шпалери паперові, кв. м

0,250

0,030

0,100

35

0,050

0,035

0,25

6,80

2. Шпалери вінілові, кв. м

0,310

0,060

0,150

50

0,075

0,040

0,40

9,50

3. Шпалери водостійкі, кв. м

0,430

0,070

0,120

85

0,080

0,065

0,50

10,00

4. Шпалери самок лею чі, кв. м

0,520

0,050

0,150

65

0,100

0,075

0,75

12,30

Запас ресурсу, т

84000,000

5000,200

900,000

78000

2900

10,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

20,00

8,00

10,00

0,45

700,00

11050,00

0,05

 

 

 

               

 

 

 

Варіант 29

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виплавлянні сталі.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 150 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

     Ресурс

 

Продукція

Брухт,

 т

Чавун,

Т

Флюс,

Т

Електроенергія, кВт/год.

Легуючі добавки, т

Кисень,

Т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сталь низьковуг ле цева Св-08 , т

0,600

0,600

0,080

3135

0,000

0,140

270

720,00

2. Сталь низьковуг ле цева Св-08ГА , т

0,700

0,500

0,120

3650

0,000

0,155

280

650,00

3. Сталь легована Св-08Г1НМА, т

0,650

0,750

0,110

4385

0,020

0,170

310

890,00

4. Сталь легована Св-10НМА, т

0,750

0,650

0,90

4865

0,030

0,200

340

1030,00

Запас ресурсу, т

4500,000

2700,000

600,000

3500000

50900,00

108,000

75500

 

Ціна придбання, грн.

350,00

950,00

50,00

0,40

50000,00

90,00

12,50

 

 

 

               

 

 

Варіант 30

Лабораторна робота №1

Тема: «Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування»

Завдання: Розв’язати за допомогою ПЕОМ дві задачі оптимального планування виробничо-фінансової діяльності підприємства.

По кожній економічній задачі звіт по лабораторній роботі має включати наступні розділи:

1.Економічна постановка задачі.

2.Побудова математичних моделей:

 а) початкової задачі в загальному вигляді та числової моделі;

б) двоїстої задачі в загальному вигляді та числової моделіюю

3. Результат реалізації розроблених моделей на ПЕОМ. Хід розв’язку відобразити в “Excel” двома способами:

а) за допомогою функції «Поиск решений» (для 1 и 2 задач);

б) покроковим розв’язанням задачі в симплексній таблиці по ітераціях симлексного методу (для 1 задачі).

4.Аналіз лінійних моделей та розв’язків початкової і двоїстої задач:

4.1. Економічне тлумачення оптимальних планів (інтерпретація основних і додаткових змінних початкової й двоїстої задач; значень іх цільових функцій);

4.2. Визначення дефіцитних та недефіцитних ресурсів;

4.3. Визначення рентабельної та нерентабельної продукції;

4.4. Знаходження меж зміни обсягів дефіцитних ресурсів при сталій структурі виробництва;

4.5. Знаходження меж зміни цін рентабельної продукції при сталій структурі виробництва.

4.6. Аналіз доцільності розширення асортименту продукції за рахунок включення нового виду продукції.

5.Загальні висновки по роботі.

 

 

Задача 1

                Підприємство спеціалізується на виготовленні скла.

                Обґрунтувати можливість отримання банківського кредиту 90 тис.грн. на основі аналізу фінансового стану підприємства, якщо відомо:

 

     Ресурс

 

Продукція

Сода,

 т

Вапняк,

т

Пісок,

т

Електроенергія, кВт/год.

Поташ, т

Кремнезем,

т

Норма часу,

год.

Ціна реалізації,

Грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Скло,

 т

0,280

0,280

0,510

650

0,000

0,000

335

2900,00

2. Хімічне скло, т

0,120

0,150

0,250

850

0,270

0,300

380

3250,00

3. Криш

таль, т

0,000

0,110

0,180

920

0,470

0,290

445

4000,00

4. Кварцове скло, т

0,000

0,130

0,100

1150

0,670

0,350

560

4430,00

Запас ресурсу, т

250,000

480,000

450,000

288000

230,000

380,000

85500

 

Ціна придбання, грн.

150,00

100,00

50,00

0,40

200,00

80,00

5,50

 

 

 

               

 

 

Приклад виконання ЛР № 1

1. Економічна постановка задачі

Підприємство хімічної промисловості виготовляє продукцію чотирьох видів: чисті хімікати, гуму, скловолокно та каустичну соду. На виробництві використовуються основні види ресурсів: сировина, обладнання та електроенергія. Витрати ресурсів на місяць відомі і наведені в таблиці:

Виробничий ресурс

Витрати ресурсу на виробництво 1 т. продукції

Загальний запас ресурсу

чисті хімікати

гума

скловолокно

каустична сода

Сировина, т.

2

5

3

4

250

Обладнання, год.

10

60

50

40

2800

Електроенергія, кВт.-год.

90

70

100

60

8000

 

 

Прибуток від 1 т кожного виду продукції відомі та складають:

чисті хімікати – 4200 грн,   гума – 3600 грн., скловолокно – 7500 грн.

 каустична сода – 2500 грн.

Необхідно визначити оптимальний план виробництва продукції на місяць з метою отримання максимального прибутку.

 

2. Побудова математичних моделей початкової і двоїстої задач

Математична модель початкової задачі.

Позначимо     – обсяг виробництва чистих хімікатів, т.,

                        – обсяг виробництва гуми, т.,

                        – обсяг виробництва скловолокна, т.,

                        – обсяг виробництва каустичної соди, т.,

Обмеження задачі описують наведені за умовою витрати ресурсів: сировини, обладнання та електроенергії:                 

                                                               

За правилами побудови двоїстих задач маємо наступну двоїсту задачу до початкової:

                                  

                                                  

3. Реалізація розроблених моделей початкової і двоїстої задач на ПЕОМ

Отримана математична модель початкової задачі (та двоїста до неї) відноситься до класу лінійних оптимізаційних задач. Для знаходження оптимального плану лінійної оптимізаційної задачі, використовуючи дану надбудову “Поиск решения”MS Excel, необхідно виконати наступні дії:

1) виділити (в будь-якому місці таблиці Excel) потрібну кількість порожніх клітин, в яких будуть розташовані значення змінних (отже, кількість таких клітин має відповідати кількості змінних задачі). Зручно поруч з виділеними клітинами записати позначення, які відповідають економічному змісту змінних.

Для наведеного прикладу необхідно виділити чотири пусті клітини, оскільки початкова задача містить чотири змінні. Наприклад, виділяються пусті клітини В1, В2, В3 та В4, позначення економічного змісту відповідних змінних розташовані поруч, у клітинах А1, А2, А3 та А4,

 

                                                   рис.1

2) в інші пусті клітини (в будь-якому місці таблиці Excel), у вигляді формул, вводяться:

  • ліві частини кожного з обмежень
  • та цільова функція.

 При введенні обмежень позначення змінних в математичній моделі потрібно замінити на адреси тих пустих клітин, які відведено для змінних.

Для наведеного прикладу, змінна   замінюється на адресу клітини В1, змінна   – на адресу В2,   – на адресу В3,   – на адресу В4.

 Зручно також ввести позначення для кожного з обмежень у відповідності до умови задачі, яку вони описують (рис.1). Після введення всіх лівих частин обмежень та цільової функції відповідні клітини приймають значення нулів (рис.2.),

 

Рис.2.

 

3) викликати надбудову “Поиск решения” та заповнити вікно запиту наступним чином:

  • вказати адресу клітини, в якій розташований вираз, що описує цільову функцію;
  •  обрати позицію у відповідності до необхідності знаходження максимального чи мінімального значення цільової функції;
  • в полі “Изменяя ячейки” вказати масив пустих клітин, що відведено для змінних задачі;
  • в полі “Ограничения” обрати кнопку “Добавить” і, в новому вікні, по одному ввести кожне обмеження задачі (рис.3 та рис.4); обрати кнопку “Параметры” та встановити дві позиції: “Линейная модель” і “Неотрицательные значения”; повернутись в початкове вікно та обрати кнопку “Выполнить”.

 

Рис.3

 

Рис.4

 

 

Якщо задача має оптимальний план, то повертається вікно з відповідним написом (рис.5). Якщо задача не має розв’язку, відповідна інформація також буде повідомлена в данному вікні.

 

Рис. 5

За наявності оптимального плану задачі у вікні, що повертається надбудовою після розв’язування, крім повідомлень про наявність розв’язку, пропонуються три типи звітів, які містять інформацію стосовно стійкості оптимальних планів: “Результаты”, “Устойчивость”, “Пределы”. Всі три типи звітів будуть сформовані автоматично, якщо їх виділити та натиснути кнопку“ОК”.

 

  • Значення змінних оптимального плану будуть відображатись у відведених, на початковому етапі, клітинах таблиці Excel.
  • У клітинах, які містили ліві частини обмежень будуть розташовані значення, які відповідають витратам ресурсів при виробництві продукції за оптимальним планом.
  •  У клітині, де був розташований вираз цільової функції міститиметься її значення для оптимального плану.

 

Для наведеного прикладу розв’язок матиме наступний вигляд (рис. 6). Таким чином, щоб отримати максимальний прибуток для умов даного виробництва необхідно виготовляти 34,2857 тон чистих хімікатів та 49,1429 тон скловолокна та не виготовляти гуму і каустичну соду. Максимальний прибуток складатиме 512571 грн.

 

Рис. 6