Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Юридична Деонтологія

Шановні студенти!

           Одне з Ваших домашніх завдань полягає в аналізі наукової статті на юридичну тематику. Наукові статті потрібно аналізувати за 2016 або 2015 рік, можете використовувати такі фахові наукові видання: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», Електронне наукове фахове видання Національного університету «Острозька академія», «Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України», «Держава і право», «Порівняльне правознавство». Головне, стаття повинна бути на юридичну тематику та надрукована у фаховому науковому виданні.

 

Аналіз статті здійснювати за цією схемою:

1. Заголовок статті

2. Автор(и) статті

3.Звідки взята стаття

4.Основна ідея статті про … (Основна ідея статті … Стаття присвячена … в статті розглядається … Метою даної статті є дати читачеві деяку інформацію про … Мета статті полягає в наданні читачеві деякі матеріали…)

5.Дайте резюме статті (не більше 10-20 речень).

6.Законспектуйте уривки зі статті, які здаються важливими для Вас (до 1 ст.).

7.Вкажіть, факти, які виявилися новими для вас.

8. Вкажіть, які тези суперечать вашим поглядам.

9.Вкажіть питання, які залишилися без відповіді в статті, і, якщо можна дайте свою відповідь стисло.

10. Зробіть загальну оцінку статті.

 

 

Щасливої дороги у світ юридичної науки!