Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Задача

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Задача 1    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю каси.

Вхідним оперативним документом для розв’язування задачі є відомість інвентаризації наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив інвентаризації. В процесі формування оперативного масиву використовують контроль за модулем  правильності введення інформації. Вихідна форма “Порівняльна відомість наявності грошових коштів та інших цінностей в касі підприємства” містить ряд показників з довідкового масиву видів готівки та інших цінностей (назва готівки, назва цінного паперу чи інших цінностей) і друкується з попередньо сформованого результатного файлу, одержаного на основі масиву інвентаризації наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства, масиву із даними бухгалтерського обліку (звіти касира, дані прихідних і видаткових касових ордерів, тощо) та довідника видів і назв готівки та інших цінностей. Структура запису результатного масиву повністю відповідає змістовому рядку вихідної машинограми. Кожен рядок машинограми містить такі дані: дата, код грошових коштів чи інших цінностей, назва грошових коштів чи інших цінностей, сума за даними бухгалтерського обліку, сума за даними інвентаризації наявності грошових коштів та інших цінностей, недостача (списується на матеріально-відповідальну особу), надлишок (зараховується в доход підприємства).

 Підсумки в машинограмі підводяться в процесі її друку при зміні коду грошових коштів чи інших цінностей.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в оперативну  інформацію. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 2    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю каси.

Вхідним оперативним документом для розв’язування задачі є відомість інвентаризації наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив інвентаризації. В процесі формування оперативного масиву використовують контроль методом довідника  правильності введення інформації. Кожен рядок вихідної форми “Порівняльна відомість наявності грошових коштів та інших цінностей в касі підприємства” містить такі показники: дата, код грошових коштів чи інших цінностей, назва грошових коштів чи інших цінностей, сума за даними бухгалтерського обліку, сума за даними інвентаризації наявності грошових коштів та інших цінностей, недостача (списується на матеріально-відповідальну особу), надлишок (зараховується в доход підприємства). В процесі друку машинограми на основі  масиву інвентаризації наявності грошових коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства, масиву із даними бухгалтерського обліку (звіти касира, дані прихідних і видаткових касових ордерів, тощо) та довідника видів і назв грошових коштів та інших цінностей з довідника вибирається назва грошових коштів чи інших цінностей одночасно підводяться підсумки при зміні коду грошових коштів чи інших цінностей.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в масив довідкової інформації. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 3   

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю повноти і своєчасності оприбуткування готівки по касі.

Фінансовий контроль проводиться за сумами та датами отримання грошей зіставленням інформації оперативного масиву прибуткових касових ордерів на отриманні готівки з банку із  інформацією записів касової книги. Масив записів касової книги є результатним.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є прибуткові касові ордери. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив прибуткових касових ордерів. В процесі формування оперативного масиву використовують метод контрольного підсумовування  правильності введення інформації. Вихідна форма “ Відомість перевірки повноти і своєчасності оприбуткування готівки по касі ” містить ряд показників з довідкового масиву видів готівки та інших цінностей (назва готівки, назва цінного паперу чи інших цінностей) і друкується з попередньо сформованого результатного файлу, одержаного на основі масиву прибуткових касових ордерів, масиву із даними записів касової книги та довідника видів і назв готівки та інших цінностей. Структура запису результатного масиву повністю відповідає змістовому рядку вихідної машинограми. Кожен рядок машинограми містить такі дані: дата, код грошових коштів чи інших цінностей, назва грошових коштів чи інших цінностей, сума за даними прихідних касових ордерів, сума за даними касової книги, відхилення.

Підсумки в машинограмі підводяться в процесі її друку при зміні дати.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в оперативну  інформацію. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 4    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю повноти і своєчасності оприбуткування готівки по касі.

Фінансовий контроль проводиться за сумами та датами отримання грошей зіставленням інформації оперативного масиву прибуткових касових ордерів на отриманні готівки з банку із  інформацією записів касової книги. Масив записів касової книги є результатним.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є прибуткові касові ордери. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив прибуткових касових ордерів. В процесі формування оперативного масиву використовують контроль методом довідника правильності введення інформації. Кожен рядок вихідної форми “ Відомість перевірки повноти і своєчасності оприбуткування готівки по касі ” містить такі показники: дата, код грошових коштів чи інших цінностей, назва грошових коштів чи інших цінностей, сума за даними прихідних касових ордерів, сума за даними касової книги, відхилення. В процесі друку машинограми на основі  масиву прихідних касових ордерів, масиву із даними записів касової книги та довідника видів і назв грошових коштів та інших цінностей з довідника вибирається назва грошових коштів чи інших цінностей одночасно підводяться підсумки при зміні дати.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в масив довідкової інформації. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

 

 

 

Задача 5 

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю готівкових видатків.

Фінансовий контроль проводиться шляхом зіставлення записів у касовій книзі й касовому звіті з доданими видатковими касовими документами (видаткові касові ордери, платіжні відомості по виплаті заробітної плати, допомог, лікарняних, відпускних, тощо). Масив видаткових касових документів є результатним.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є касова книга. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив записів касової книги. В процесі формування оперативного масиву використовують метод контролю за модулем  правильності введення інформації. Вихідна форма “Відомість перевірки готівкових видатків” містить ряд показників з довідкового масиву назв видів видатків і довідника по працівниках(назва виду видатку, прізвище, ім’я та по-батькові працівника) і друкується з попередньо сформованого результатного файлу, одержаного на основі масиву записів касової книги, масиву видаткових касових документів, довідника назв видів видатків і довідника по працівникам. Структура запису результатного масиву повністю відповідає змістовому рядку вихідної машинограми. Кожен рядок машинограми містить такі дані: дата, номер видаткового документа, табельний номер, прізвище, ім’я, по-батькові, код виду видатку, назва видатку, сума за видатковим документом, сума з массиву записів касової книги, відхилення.

Підсумки в машинограмі підводяться в процесі її друку при зміні табельного номера працівника.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в оперативну  інформацію. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 6   

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю готівкових видатків.

Фінансовий контроль проводиться шляхом зіставлення записів у касовій книзі й касовому звіті з доданими видатковими касовими документами (видаткові касові ордери, платіжні відомості по виплаті заробітної плати, допомог, лікарняних, відпускних, тощо). Масив видаткових касових документів є результатним.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є касова книга. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив записів касової книги. В процесі формування оперативного масиву використовують метод довідника (довідник по працівникам) в якості методу контролю правильності введення інформації. Кожен рядок вихідної форми “Відомість перевірки готівкових видатків” містить такі показники: дата, номер видаткового документа, табельний номер, прізвище, ім’я, по-батькові, код виду видатку, назва видатку, сума за видатковим документом, сума з массиву записів касової книги, відхилення. В процесі друку машинограми на основі  масиву записів касової книги, масиву видаткових касових документів, довідника назв видів видатків і довідника по працівникам з першого з перерахованих довідників вибирається назва виду видатку, з довідника по працівникам-прізвище, ім’я, по-батькові працівника (за табельним номером) і одночасно підводяться підсумки при зміні табельного номера.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідник по працівникам. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 7   

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю розрахунків з підзвітними особами.

Фінансовий контроль проводиться шляхом зіставлення записів у журналі-ордері, який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, і інформацією авансових звітів по кожній підзвітній особі. Масив журналу-ордеру, який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, є результатним.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є авансовий звіт.  З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив авансових звітів. В процесі формування оперативного масиву використовують метод контрольного підсумовування правильності введення інформації. Вихідна форма “Відомість видачі підзвітних сум ” містить показник з довідника по працівниках(прізвище, ім’я та по-батькові працівника) і друкується з попередньо сформованого результатного файлу, одержаного на основі масиву журналу-ордеру, який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, масиву авансових звітів та довідника по працівникам. Структура запису результатного масиву повністю відповідає змістовому рядку вихідної машинограми. Кожен рядок машинограми містить такі дані: дата, номер документа (авансового звіту), табельний номер, прізвище, ім’я, по-батькові, сума за авансовим звітом, сума з масиву записів журналу-ордеру,який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, відхилення.

Підсумки в машинограмі підводяться в процесі її друку при зміні табельного номера працівника.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в оперативну  інформацію. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 8   

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю розрахунків з підзвітними особами.

Фінансовий контроль проводиться шляхом зіставлення записів у журналі-ордері, який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, і інформацією авансових звітів по кожній підзвітній особі. Масив журналу-ордеру, який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, є результатним.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є авансовий звіт.  З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив авансових звітів. В процесі формування оперативного масиву використовують метод довідника в якості методу контролю  правильності введення інформації. Кожен рядок вихідної форми “Відомість видачі підзвітних сум ” містить такі показники: дата, номер документа (авансового звіту), табельний номер, прізвище, ім’я, по-батькові, сума за авансовим звітом, сума з масиву записів журналу-ордеру,який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, відхилення. В процесі друку машинограми на основі  масиву журналу-ордеру, який ведеться для обліку розрахунків з підзвітними особами, масиву авансових звітів і довідника по працівникам з довідника вибирається прізвище, ім’я, по-батькові працівника (за табельним номером) і одночасно підводяться підсумки при зміні табельного номера.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідник по працівникам. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

 

Задача 9    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю ведення інвентарного обліку об’єктів основних засобів.

Перевірка ведення інвентарного обліку об’єктів основних засобів має на меті вияснити наявність і стан інвентарних карток обліку основних засобів (ф. № ОЗ – 6), а також установити відповідність даних інвентарних карток даним опису інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № ОЗ – 7). Тотожність загального підсумку залишків за всіма класифікаційними групами основних засобів, відображеного в описі інвентарних карток по обліку основних засобів (ф. № ОЗ – 7), і залишку рахунку 10 за  Головною книгою підтверджує відсутність нестач основних засобів та повноту закріплення об’єктів основних засобів за матеріально-відповідальними особами в структурних підрозділах підприємства.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є Головна книга. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив записів Головної книги. В процесі формування оперативного масиву використовують метод контрольного підсумовування  правильності введення інформації. Вихідна форма “ Відомість перевірки ведення інвентарного обліку об’єктів основних засобів ” містить ряд показників з довідкового масиву назв об’єктів основних засобів (назва групи, назва об’єкту основного засобу) і друкується з попередньо сформованого результатного файлу, одержаного на основі масиву опису інвентарних карток з обліку основних засобів, масиву із даними записів Головної книги та довідника назв об’єктів основних засобів. Структура запису результатного масиву повністю відповідає змістовому рядку вихідної машинограми. Кожен рядок машинограми містить такі дані: дата, код групи основних засобів, назва групи основних засобів, код основного засобу, назва основного засобу, сума за даними опису інвентарних карток з обліку основних засобів, сума залишку рахунку 10 за даними Головної книги, відхилення.

Підсумки в машинограмі підводяться в процесі її друку при зміні коду класифікаційної групи основних засобів.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в оперативну  інформацію. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 10    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю ведення інвентарного обліку об’єктів основних засобів.

Перевірка ведення інвентарного обліку об’єктів основних засобів має на меті вияснити наявність і стан інвентарних карток обліку основних засобів (ф. № ОЗ – 6), а також установити відповідність даних інвентарних карток даним опису інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № ОЗ – 7). Тотожність загального підсумку залишків за всіма класифікаційними групами основних засобів, відображеного в описі інвентарних карток по обліку основних засобів (ф. № ОЗ – 7), і залишку рахунку 10 за  Головною книгою підтверджує відсутність нестач основних засобів та повноту закріплення об’єктів основних засобів за матеріально-відповідальними особами в структурних підрозділах підприємства.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є Головна книга. З вхідної інформації формується одноіменний оперативний масив записів Головної книги. В процесі формування оперативного масиву використовують метод довідника в якості методу контролю правильності введення інформації. Кожен рядок вихідної форми “ Відомість перевірки ведення інвентарного обліку об’єктів основних засобів ” містить такі показники: дата, код групи основних засобів, назва групи основних засобів, код основного засобу, назва основного засобу, сума за даними опису інвентарних карток з обліку основних засобів, сума залишку рахунку 10 за даними Головної книги, відхилення. В процесі друку машинограми на основі  масиву опису інвентарних карток з обліку основних засобів, масиву із даними записів Головної книги та довідника назв об’єктів основних засобів з довідника вибирається назва групи основних засобів та назва основного засобу (за кодом групи та кодом основного засобу відповідно) і одночасно підводяться підсумки при зміні коду групи основних засобів.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідник назв об’єктів основних засобів. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 11   

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю повноти та своєчасності оприбуткування основних засобів.

Несвоєчасне оприбуткування основних засобів виявляють шляхом зіставлення актів їх приймання (введення в експлуатацію) з датами їх оприбуткування в інвентарних картках (інвентарна картка обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6) та інвентарна картка обліку для багаторічних насаджень (ф. № 29) , картка обліку руху основних засобів (ф. № ОЗ-8)

Вхідними оперативними документами для формування масивів оперативної інформації є акт приймання основних засобів та інвентарна картка обліку основних засобів. З вхідної інформації формуються одноіменні оперативні масиви: масив актів приймання основних засобів та масив інвентарних карток обліку основних засобів. В процесі формування оперативного масиву актів приймання основних засобів використовують метод контрольного підсумовування як метод контролю  правильності введення інформації, а при формуванні масиву інвентарних карток використовується контроль за модулем в якості методу контролю правильності введення інформації. Вихідна форма “ Відомість фінансового контролю повноти та своєчасності оприбуткування основних засобів” містить ряд показників з довідкового масиву назв об’єктів основних засобів (назва групи, назва об’єкту основного засобу) і друкується з попередньо сформованого результатного файлу, одержаного на основі масиву актів приймання основних засобів,  масиву інвентарних карток з обліку основних засобів та довідника назв об’єктів основних засобів. Структура запису результатного масиву повністю відповідає змістовому рядку вихідної машинограми. Кожен рядок машинограми містить такі дані: дата оприбуткування за актом приймання основних засобів, дата приймання за інвентарною карткою, код групи основних засобів, назва групи основних засобів, код основного засобу, назва основного засобу, сума за даними актів приймання основних засобів, сума за даними  інвентарних карток з обліку основних засобів, відхилення по даті оприбуткування, відхилення по сумі.

Підсумки в машинограмі підводяться в процесі її друку при зміні коду класифікаційної групи основних засобів.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в оперативний масив актів приймання основних засобів. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 12    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю повноти та своєчасності оприбуткування основних засобів.

Несвоєчасне оприбуткування основних засобів виявляють шляхом зіставлення актів їх приймання (введення в експлуатацію) з датами їх оприбуткування в інвентарних картках (інвентарна картка обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6) та інвентарна картка обліку для багаторічних насаджень (ф. № 29) , картка обліку руху основних засобів (ф. № ОЗ-8)

Вхідними оперативними документами для формування масивів оперативної інформації є акт приймання основних засобів та інвентарна картка обліку основних засобів. З вхідної інформації формуються одноіменні оперативні масиви: масив актів приймання основних засобів та масив інвентарних карток обліку основних засобів. В процесі формування оперативного масиву актів приймання основних засобів використовують метод довідника як метод контролю  правильності введення інформації, а при формуванні масиву інвентарних карток використовується контроль за модулем в якості методу контролю правильності введення інформації. Кожен рядок вихідної форми “ Відомість фінансового контролю повноти та своєчасності оприбуткування основних засобів” містить такі показники: дата оприбуткування за актом приймання основних засобів, дата приймання за інвентарною карткою, код групи основних засобів, назва групи основних засобів, код основного засобу, назва основного засобу, сума за даними актів приймання основних засобів, сума за даними  інвентарних карток з обліку основних засобів, відхилення по даті оприбуткування, відхилення по сумі.

В процесі друку машинограми на основі  масиву актів приймання основних засобів, масиву інвентарних карток з обліку основних засобів та довідника назв об’єктів основних засобів з довідника вибирається назва групи основних засобів та назва основного засобу (за кодом групи та кодом основного засобу відповідно) і одночасно підводяться підсумки при зміні  коду групи основних засобів.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідник назв об’єктів основних засобів. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 13    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю правильності арифметичного розрахунку амортизації основних засобів та відображення її в обліку та звітності підприємства.

Перевіряючи вибірковим способом проводять арифметичний перерахунок нарахованих сум амортизації за звітними періодами й шляхом зіставлення даних Головної книги і балансу (ф. № 1) (в даній умовній задачі ми не приймаємо до уваги звіт про фінансові результати (ф. № 2) та Журнал 4) з’ясовують відповідність відображення амортизаційних відрахувань за обліковими рахунками та статтями звітності.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є баланс (форма № 1). З вхідної інформації формується одноіменний оперативний массив з інформацією балансу (ф. № 1). В процесі формування оперативного масиву з інформацією балансу використовують метод контрольного підсумовування як метод контролю  правильності введення інформації. Вихідна форма “Відомість фінансового контролю правильності арифметичного розрахунку амортизації основних засобів та відображення її в обліку та звітності підприємства” містить ряд показників з довідкового масиву назв об’єктів основних засобів і норм амортизаційних відрахувань (назва групи, назва об’єкту основного засобу, норма амортизації) і друкується з попередньо сформованого результатного файлу, одержаного на основі результатного масиву Головної книги, результатного масиву з порахованими сумами амортизації в розрізі груп основних засобів та довідника назв об’єктів основних засобів і норм амортизації. Структура запису результатного масиву повністю відповідає змістовому рядку вихідної машинограми. Кожен рядок машинограми містить такі дані: дата, код групи основних засобів, назва групи основних засобів, код основного засобу, назва основного засобу, норма амортизації, арифметично порахована сума амортизації з результатного масиву, сума з Головної книги, сума з балансу, відхилення по сумі.

Підсумки в машинограмі підводяться в процесі її друку при зміні коду класифікаційної групи основних засобів.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в оперативний масив інформації з балансу (ф. № 1). Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 14    

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу розв’язування задачі фінансового контролю правильності арифметичного розрахунку амортизації основних засобів та відображення її в обліку та звітності підприємства.

Перевіряючи вибірковим способом проводять арифметичний перерахунок нарахованих сум амортизації за звітними періодами й шляхом зіставлення даних Головної книги і балансу (ф. № 1) (в даній умовній задачі ми не приймаємо до уваги звіт про фінансові результати (ф. № 2) та Журнал 4) з’ясовують відповідність відображення амортизаційних відрахувань за обліковими рахунками та статтями звітності.

Вхідним оперативним документом для формування масиву оперативної інформації є баланс (форма № 1). З вхідної інформації формується одноіменний оперативний массив з інформацією балансу (ф. № 1). В процесі формування оперативного масиву з інформацією балансу використовують метод довідника як метод контролю  правильності введення інформації. Кожен рядок вихідної форми “Відомість фінансового контролю правильності арифметичного розрахунку амортизації основних засобів та відображення її в обліку та звітності підприємства” містить такі показники: дата, код групи основних засобів, назва групи основних засобів, код основного засобу, назва основного засобу, норма амортизації, арифметично порахована сума амортизації з результатного масиву, сума з Головної книги, сума з балансу, відхилення по сумі.

В процесі друку машинограми на основі  масиву Головної книги, масиву інформації балансу (ф. № 1), результатного масиву з порахованими сумами амортизації в розрізі груп основних засобів та довідника назв об’єктів основних засобів і норм амортизації з довідника вибирається назва групи основних засобів, назва основного засобу (за кодом групи та кодом основного засобу відповідно) та норма амортизації і одночасно підводяться підсумки при зміні  коду групи основних засобів.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідник назв об’єктів основних засобів і норм амортизаційних відрахувань. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям  присвоїти  довільні ідентифікатори.

 

Задача 15

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу задачі фінансового контролю збереження матеріальних цінностей, (одержання оборотно-порівняльної відомості обліку  матеріальних цінностей (звірка бухгалтерського і складського обліку виконується автоматично).

Первинним документом для розв’язання задачі є відомість інвентаризації, що є основою формування оперативного масиву інвентаризації. В процесі формування масиву інвентаризації використовується контроль за модулем в якості методу контролю правильності введення інформації. Крім оперативного масиву інвентаризації, для розв’язування задачі використовуються такі попередньо сформовані масиви: 1) масив із залишками матеріалів на кінець минулого місяця, який виступає як масив  із залишками матеріалів на початок  поточного місяця; 2) оперативний  масив надходження матеріалів за поточний місяць; 3) оперативний масив вибуття матеріалів за поточний місяць. Оборотно – порівняльна  відомість містить такі  показники: номенклатурний номер матеріалу, назва матеріалу, код одиниці вимірювання, назва одиниці вимірювання, ціна, кількість на початок звітного періоду, сума на початок звітного періоду, кількість після приходу, сума після  приходу, кількість після відпуску, сума після відпуску, кількість на кінець звітного періоду, сума на кінець звітного періоду, кількість за даними інвентаризації, сума за даними інвентаризації, відхилення по кількості та сумі між обліковими даними та даними інвентаризації. Такі реквізити відомості, як назва матеріалу, назва одиниці вимірювання та ціна вибираються з довідкового масиву цін на матеріали в процесі формування результатного файлу, призначеного для подальшого друку оборотно-порівняльної  відомості. Структура запису результатного масиву ідентична змістовому рядку машинограми.

 Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в масив  інвентаризації. Вихідним документам, масивам, програмним  модулям  присвоїти довільні ідентифікатори.

 

Задача 16 

   Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу задачі фінансового контролю збереження матеріальних цінностей, (одержання оборотно-порівняльної відомості обліку  матеріальних цінностей (звірка бухгалтерського і складського обліку виконується автоматично).

  Первинним документом для розв’язання задачі є відомість інвентаризації, що є основою формування оперативного масиву інвентаризації. В процесі формування масиву інвентаризації використовується контроль довідником в якості методу контролю правильності введення інформації. Крім оперативного масиву інвентаризації, для розв’язування задачі використовуються такі попередньо сформовані масиви: 1) масив із залишками матеріалів на кінець минулого місяця, який виступає як масив  із залишками матеріалів на початок  поточного місяця; 2) оперативний  масив надходження матеріалів за поточний місяць; 3) оперативний масив вибуття матеріалів за поточний місяць. Оборотно – порівняльна  відомість містить такі  показники: номенклатурний номер матеріалу, назва матеріалу, код одиниці вимірювання, назва одиниці вимірювання, ціна, кількість на початок звітного періоду, сума на початок звітного періоду, кількість після приходу, сума після  приходу, кількість після відпуску, сума після відпуску, кількість на кінець звітного періоду, сума на кінець звітного періоду, кількість за даними інвентаризації, сума за даними інвентаризації, відхилення по кількості та сумі між обліковими даними та даними інвентаризації. Такі реквізити відомості, як назва матеріалу, назва одиниці вимірювання та ціна вибираються з довідкового масиву цін на матеріали в процесі сумісної обробки масиву із залишками матеріалів на кінець минулого місяця, оперативних  масивів надходження та вибуття матеріалів за поточний місяць і масиву інвентаризації.

  Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідковий масив цін на матеріали. Вихідним документам, масивам, програмним  модулям  присвоїти довільні ідентифікатори.

 

Задача 17

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу задачі фінансового контролю збереження матеріальних цінностей, (одержання оборотно-порівняльної відомості обліку  матеріальних цінностей (звірка бухгалтерського і складського обліку виконується автоматично).

Дана задача не використовує первинних  документів для формування масивів інформації, а використовує такі попередньо сформовані масиви: 1) масив із залишками матеріалів на кінець минулого місяця, який виступає як масив  із залишками матеріалів на початок  поточного місяця; 2) оперативний  масив надходження матеріалів за поточний місяць; 3) оперативний масив вибуття матеріалів за поточний місяць; 4) масив інвентаризації. Оборотно – порівняльна  відомість містить такі  показники: номенклатурний номер матеріалу, назва матеріалу, код одиниці вимірювання, назва одиниці вимірювання, ціна, кількість на початок звітного періоду, сума на початок звітного періоду, кількість після приходу, сума після  приходу, кількість після відпуску, сума після відпуску, кількість на кінець звітного періоду, сума на кінець звітного періоду, кількість за даними інвентаризації, сума за даними інвентаризації, відхилення по кількості та сумі між обліковими даними та даними інвентаризації. Такі реквізити відомості, як назва матеріалу, назва одиниці вимірювання та ціна вибираються з довідкового масиву цін на матеріали в процесі формування результатного файлу, призначеного для подальшого друку оборотно-порівняльної  відомості. Структура запису результатного масиву ідентична змістовому рядку машинограми.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в масив  інвентаризації. Вихідним документам, масивам, програмним  модулям  присвоїти довільні ідентифікатори.

 

Задача 18 

   Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу задачі фінансового контролю збереження матеріальних цінностей, (одержання оборотно-порівняльної відомості обліку  матеріальних цінностей (звірка бухгалтерського і складського обліку виконується автоматично).

  Первинними документами для розв’язання задачі є накладні по надходженню та вибуттю матеріальних цінностей. На основі вказаних документів формуються оперативні масиви відповідно прихідних і видаткових накладних. В процесі формування оперативних масивів використовується контроль довідником в якості методу контролю правильності введення інформації. Крім оперативних масивів надходження та вибуття матеріалів, для розв’язування задачі використовуються такі попередньо сформовані масиви: 1) масив із залишками матеріалів на кінець минулого місяця, який виступає як масив  із залишками матеріалів на початок  поточного місяця; 2) масив інвентаризації. Оборотно – порівняльна  відомість містить такі  показники: номенклатурний номер матеріалу, назва матеріалу, код одиниці вимірювання, назва одиниці вимірювання, ціна, кількість на початок звітного періоду, сума на початок звітного періоду, кількість після приходу, сума після  приходу, кількість після відпуску, сума після відпуску, кількість на кінець звітного періоду, сума на кінець звітного періоду, кількість за даними інвентаризації, сума за даними інвентаризації, відхилення по кількості та сумі між обліковими даними та даними інвентаризації. Такі реквізити відомості, як назва матеріалу, назва одиниці вимірювання та ціна вибираються з довідкового масиву цін на матеріали в процесі формування результатного файлу, призначеного для подальшого друку оборотно-порівняльної  відомості. Структура запису результатного масиву ідентична змістовому рядку машинограми.

  Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідковий масив цін на матеріали. Вихідним документам, масивам, програмним  модулям  присвоїти довільні ідентифікатори.

 

Задача 19

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу фінансового контролю  руху виробів по складу готової продукції.

Дана задача розв’язується вперше. Для формування залишків готової продукції на початок періоду проводять інвентаризацію і заповнюють інвентаризаційну відомість, яка служить основою   масиву залишків готової продукції по складу на початок періоду. Контроль введення інформації про залишки продукції на складах здійснюється методом довідника. Крім того, для розв’язування задачі використовуються такі попередньо сформовані масиви інформації: 1) оперативний  масив надходження готової продукції на склади; 2) оперативний масив вибуття готової продукції по складу за поточний місяць, 3) масив інвентаризації готової продукції.  Відомість фінансового контролю руху виробів по складу готової продукції містить такі показники: дата, код складу, код виду виконання, код виду продукції, код продукції, назва продукції,  кількість на початок звітного періоду, сума на початок звітного періоду, кількість після надходження, сума після надходження, кількість після вибуття, сума після вибуття, залишок (кількість) на кінець звітного періоду, залишок (сума) на кінець звітного періоду, залишок (кількість) на кінець звітного періоду за даними інвентаризації, залишок (сума) на кінець звітного періоду за даними інвентаризації, відхилення між обліковими даними по кількості і сумі і даними інвентаризації. Реквізит відомості - назва продукції - вибирається з довідкового масиву цін на готову продукцію в процесі друку результатної відомості.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в масив залишків готової продукції по складу на початок періоду. Вхідним та вихідним документам, масивам, програмним модулям присвоїти довільні ідентифікатори.

 

Задача 20 

Скласти інформаційну модель, схему взаємозв’язку інформаційних масивів та програмних  модулів і схему технологічного процесу фінансового контролю руху виробів по складу готової продукції.   

Первинним документом для розв’язання задачі є відомість інвентаризації готової продукції на складі, з якої формується одноіменний масив оперативної інформації. В процесі формування оперативного масиву інвентаризації використовується метод довідника в якості методу контролю правильності введення інформації. Кріт того, дана задача використовує для свого розв’язання ще такі попередньо сформовані масиви: 1) масив залишків готової продукції по складу на кінець минулого місяця, який виступає як масив  із залишками готової продукції на початок  поточного місяця; 2) оперативний  масив надходження готової продукції на склади  за поточний місяць; 3) оперативний масив вибуття готової продукції по складу за поточний місяць. Відомість фінансового контролю руху виробів по складу готової продукції містить такі показники: дата, код складу, код виду виконання, код виду продукції, код продукції, назва продукції,  кількість на початок звітного періоду, сума на початок звітного періоду, кількість після надходження, сума після надходження, кількість після вибуття, сума після вибуття, залишок (кількість) на кінець звітного періоду, залишок (сума) на кінець звітного періоду, залишок (кількість) на кінець звітного періоду за даними інвентаризації, залишок (сума) на кінець звітного періоду за даними інвентаризації, відхилення між обліковими даними по кількості і сумі і даними інвентаризації .

Реквізит відомості - назва продукції - вибирається з довідкового масиву цін на готову продукцію в процесі формування  результатного файлу, призначеного для подальшого друку  відомості фінансового контролю руху виробів по с кладу готової продукції. Структура запису результатного масиву ідентична змістовому рядку машинограми.

Передбачити внесення змін в інтерактивному режимі в довідковий масив цін на  готову продукцію. Вихідним документам, масивам, програмним  модулям    присвоїти довільні ідентифікатори