Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Задачі

 

Задачі для розв’язання та підготовки до іспиту

Кожен студент розв’язує 10 задач на вибір (так, щоб охопити всі задачі, це у ваших інтересах)

 

1.За даними кредитного портфеля банку проаналізувати його якість з погляду його ризикованості. Аналіз зробити в динаміці, використавши відповідні коефіцієнти.

Показник

Коефіцієнт ризику, %

2015 р.

2016 р.

Зважені
класифіковані
позики

Тис. грн

%

Тис. грн

%

2015 р.

2016 р.

1. Кредити надані, усього

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі по групах ризику:

 

 

 

 

 

 

 

  • стандартні

1

20340

 

28040

 

 

 

  • під контролем

5

33400

 

42800

 

 

 

  • субстандартні

20

10800

 

15900

 

 

 

  • сумнівні

50

3200

 

4520

 

 

 

  • безнадійні

100

1020

 

2200

 

 

 

2. Капітал банку

 

52300

 

55000

 

 

 

3. Коефіцієнт зважаних класифікованих позик

 

 

 

 

 

 

 

4. Коефіцієнт покриття зважених кла­сифікованих позик

 

 

 

 

 

 

 

5. Питома вага проблемних позик

 

 

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт збитковості позик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну доходів банку від здійснення безготівкових розрахункових операцій. Побудувати факторну модель.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Доход від здійснення безготівкових розрахункових операцій

 

 

 

2. Загальна кількість відпрацьованих платіжних документів, шт.

50000

64000

 

3. Кількість клієнтів, що здійснювали розрахунки в періоді

339

451

 

4. Середній доход від обробки одного платіжного документу, грн.

3,0

5,5

 

5. Середня активність одного клієнта по платежах

 

 

 

 

3. Використовуючи наведені дані визначити точку беззбитковості та запас міцності банку.  Обґрунтувати обсяг додаткового залучення ресурсів при збільшенні вартості ресурсів  до 15%. Прибуток не повинен зменшитися. Постійні витрати залишаться на тому ж рівні

 

Показники

Сума

1.Обсяг залучених банком ресурсів

80000

2.Процентні доходи , всього

152000

3.Витрати банку, всього

144000

 в т.ч.

 

3.1.процентні витрати по залученню ресурсів

104000

3.2.постійні витрати на функціонування банку

40000

 

4.За наведеними даними розрахувати відносну вартість залучених ресурсів. Зробити висновок про доцільність структури ресурсної бази, що склалася в банку з позиції дохідності. Розрахувати вплив структури та відносної вартості окремих видів ресурсів на  середньозважену вартість ресурсної бази.

 

Ресурси

Середньорічні залишки коштів

Витрати по залученню ресурсів

Відносна вартість, %

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Тис. Грн

%

Тис. Грн

%

Тис. Грн

%

Тис. Грн

%

1. Депозити до запитання

25000

 

38000

 

1250

 

760

 

 

 

2. Строкові депозити юридичних осіб

30000

 

32000

 

5100

 

6400

 

 

 

3. Строкові депозити фізичних осіб

26200

 

47000

 

5764

 

9870

 

 

 

4. Кошти на коррахунках

18000

 

22000

 

540

 

880

 

 

 

5. Міжбанківські кредити

44000

 

53500

 

11880

 

15515

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Проаналізувати витрати банку по сплачених процентах за використання залишків на поточних рахунках клієнтів. Побудувати факторну модель. Використати спосіб відносних різниць.

Показники

Минулий квартал

Звітний квартал

Відхи-лення

сума

%

1. Проценти, сплачені по поточних рахунках клієнтів, тис.грн.

 

 

 

 

2. Середні залишки на поточних рахунках клієнтів, тис. грн.

6540

7764

 

 

3. Кількість клієнтів, що мають залишки на поточних рахунках

767

698

 

 

4. Квартальна процентна ставка за використання залишків коштів на рахунках клієнтів, %

2,7

3,0

 

 

5. Середній залишок в розрахунку на одного клієнта, грн.

 

 

 

 

 

6.За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на загальний обсяг сплачених банком відсотків по депозитах. Побудувати факторну модель. При розрахунках використати спосіб  абсолютних різниць.

Показники

Минулий квартал

Звітний квартал

Відхи-лення

Аб-сол.

Від-носне

1. Проценти, сплачені по вкладах та депозитах

 

 

 

 

2. Загальний обсяг вкладів та депозитів по періоду,тис.грн.

2724,6

5223,4

 

 

3. Кількість вкладників (депозитних договорів)

478

533

 

 

4. Річна процентна ставка

35

32

 

 

 

 

 

 

 

5. Середня сума одного депозиту

 

 

 

 

 

7.За наведеними даними проаналізувати рентабельність роботи пункту обміну валюти. Зробити факторний аналіз за допомогою способу ланцюгових підстановок.

 

Показники

Січень

Лютий

Відхилення

1.

Доходи за місяць

8000

6780

 

2.

Витрати за місяць

2300

2580

 

3.

Прибуток за місяць

 

 

 

4.

Рентабельність

 

 

 

 

8.За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну доходу пункту обміну валют. Зробити висновки. Застосувати спосіб відносних різниць.

Показники

Січень

Лютий

Відхилення

 

 

 

 

Абс.

Відн.

1.

Дохід від обліку 1$, грн.

0,20

0,15

 

 

2.

Кількість робочих днів в періоді

26

23

 

 

3.

Середньоденна сума обміненої валюти

2800

2468

 

 

4.

Дохід обмінного пункту за місяць, грн.

 

 

 

 

 

9.Способом ланцюгових підстановок розрахувати вплив факторів на прибутковість власного капіталу. Зробити висновки.

Показники

Базисний

Період

Звітний період

Відхилення

1.

Чистий прибуток,тис.грн.

1500

2300

 

2.

Капітал банку,тисю грн.

10900

11780

 

3.

Прибутковість банку

 

 

 

 

 

10.На підставі наведених даних побудувати факторну модель та провести аналіз доходів банку від корпоративних прав. Застосувати метод відносних різниць.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

 

 

 

 

Абсол.

Віднос

1.

Доходи від корпоративних прав.

 

 

 

 

2.

Загальна облікова вартість акцій в портфелі банку

200000

542500

 

 

3.

Кількість акцій в портфелі банку

200000

350000

 

 

4.

Середня облікова вартість 1-ї акції, грн.

1,0

1,55

 

 

5.

Середній процент дохідності акцій, %

25

30

 

 

 

 

11.За наведеними даними   визначити, при якому розмірі відсоткової ставки по депозитах банк буде беззбитковим. Визначити на скільки  потрібно зменшити управлінські витрати, щоб мати прибуток   800 тис.грн. за умов , що ресурси банки в наступному періоді зменшаться на 1000 тис.грн.

Показники

Ситуація 1

Ситуація 2

Обсяг ресурсів

10350

9350

Процентна ставка по кредитах

0,50

0,53

Процентна ставка по депозитах

 

 

Управлінські витрати

1200

 

 

12.За  наведеними даними розрахувати вплив  факторів на зміну процентних доходів банку.

 

Показники

2014 р.

2015 р.

Відхилення

1.

Видано кредитів, тис. грн.

150000

270000

 

2.

Середньорічна  процентна ставка (%)

25,0

22,0

 

3.

Кількість кредитних договорів

200

300

 

4.

Обсяг 1  кредитного договору, тис. грн.

 

 

 

5.

Процентні доходи банку

 

 

 

 

 

13.За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг доходів від проведення касових операцій. Побудувати факторну модель. Використати спосіб відносних різниць.

Показники

Минулий квартал

Звітний квартал

Відхилення

1. Доход банку від проведення касових операцій

 

 

 

2. Загальний обсяг видач готівки клієнтам протягом періоду, тис.грн.

2349,0

2082,1

 

3. Кількість клієнтів, які отримували готівку протягом періоду

588

623

 

4. Розмір комісії за касове обслуговування

1%

1,5%

 

5. Середній обсяг видачі готівки одному клієнту по періоду

 

 

 

 

14.За даними фінансової звітності проаналізувати зміну процентних доходів та витрат. Розрахувати показник дієздатності (витрати на 1 грн. доходу). Зробити його факторний аналіз, використавши прийоми елімінування.

Показники

Базисний період

Звітний період

Темп зростання

1. Процентні доходи 

203500

350800

 

2. Процентні витрати

128900

256700

 

3. Витрати на 1 грн. доходу

 

 

15.За даними балансу розрахувати та проаналізувати показники ліквідності (миттєвої, загальної, співвідношення ліквідних та робочих активів).

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

Залишки в касі та на коррахунку

5450

5320

 

Поточні рахунки

16480

24400

 

Активи первинної та вторинної ліквідності терміном погашення до 30 днів

30900

33568

 

Зобов‘язання терміном погашення до 30 днів

55100

57200

 

Ліквідні активи терміном погашення до 1 року

81432

65549

 

Короткострокові зобов‘язання терміном погашення до 1 року

101500

134651

 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

 

 

 

Норматив поточної  ліквідності (Н5)

 

 

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

 

 

 

 

16.Розрахувати середню тривалість одного кредитного обороту в днях та визначити умовне залучення або вивільнення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості обертання кредитних вкладень.

Показник

І квартал

ІІ квартал

Відхилення

1. Залишок кредитних вкладень на початок періоду

10 300

16 700

 

2. Видано кредитів за період

14 800

16 900

 

3. Погашено кредитів за період

8500

7450

 

4. Залишок кредитних вкладень на кінець періоду

16 700

26 250

 

5. Швидкість обертання кредитних вкладень (кількість оборотів)

 

 

 

6. Тривалість одного кредитного обороту, днів

 

 

 

7. Умовне вивільнення або залучення кредитних ресурсів в оборот унаслідок зміни швидкості обертання кредитів

´

 

´

 

17.За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на відхилення від бюджету процентного прибутку за допомогою гнучкого бюджету. (тис. грн.)

 

Показники

 

бюджет статичний

гнучкий бюджет

( на фактичний обсяг)

 

Фактично

Процентний доход

5000

5430

5900

Процентні витрати

3890

4325

4900

Прибуток від реалізації кредитів

 

 

 

Обсяг наданих кредитів

20000

21720

21720

 

18..За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну коефіцієнта загальної рентабельності. Побудувати факторну модель.

Показники

Минулий

період

Звітний

період

Відхилення

 

1.

Доходи банку всього

2625

2800

 

2.

Операційні банківські витрати

1817

1910

 

5.

Витрати на утримання і функціонування банку

633

735

 

7.

Витрати всього по балансу

 

 

 

8.

Коефіцієнт рентабельності, %

 

 

 

 

 

19.За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну доходу пункту обміну валют. Зробити висновки. Застосувати спосіб відносних різниць.

 

Показники

Січень

Лютий

Відхилення

 

 

 

 

Абсол

Відн.

1.

Дохід від обміну 1$, грн.

0,50

0,65

 

 

2.

Кількість робочих днів в періоді

26

23

 

 

3.

Середньоденна сума обміняної валюти, $

128000

144680

 

 

4.

Дохід обмінного пункту за місяць, грн.

 

 

 

 

 

 20,За наведеними даними  розрахувати та проаналізувати зміну показнику чистого спреду та чистої процентної маржі.  Зробити висновки та вказати можливі причини зміни цього показника. Зробити факторний аналіз зміни спреду.

Показники

Базисний

Період

Звітний період

Відхилення

1.

Процентні доходи отримані

10015

9258

 

2.

Процентні витрати

7355

6146

 

3.

Загальна сума позик (середня за період)

50900

42100

 

4.

Загальна сума підпроцентних депозитів

58200

54120

 

5.

Чистий спред

 

 

 

6.

Середні загальні активи

97800

120052

 

7.

Чиста процентна маржа

 

 

 

 

 

21.Використовуючи методику розрахунку точки беззбитковості , визначити який  середній відсоток дохідності кредитів може забезпечити банку прибуток  -  500 тис. грн. .При цьому умовно-постійні витрати банку складають – 1200 тис. грн. Вважати, що всі залучені ресурси були  вкладені в кредитні операції.

Залучені  ресурси

Середні залишки

Процентні витрати на залучення

Відносна вартість

1.Депозити до запитання

103000

1545,0

 

2.Депозити строкові в національній валюті

228000

38760

 

3.Депозити строкові в іноземній валюті

241000

26510

 

4.МБК залучені

84000

16800

 

5.Цінніпапери власного боргу

22000

2640

 

6.Кошти на карткових рахунках

37800

2268

 

7.Всього залучених коштів

 

 

 

 

22.За допомогою гнучкого бюджету проаналізувати вплив факторів на процентний прибуток, тис.грн.

Показники

Бюджет

Гнучкий бюджет

Фактично

1. Процентний дохід

4260

4830

5400

2. Процентні витрати

3570

4048

4900

3. процентний прибуток (чистий процентний дохід)

 

 

 

4.  Темп зростання обсягу виданих кредитів

Х

110%

 

 

23. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну доходів банку від здійснення безготівкових розрахункових операцій. Побудувати факторну модель.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Доход від здійснення безготівкових розрахункових операцій

 

 

 

2. Загальна кількість відпрацьованих платіжних документів, шт.

50000

64000

 

3. Кількість клієнтів, що здійснювали розрахунки в періоді

339

451

 

4. Середній доход від обробки одного платіжного документу, грн.

3,0

5,0

 

5. Середня активність одного клієнта по платежах

 

 

 

 

24.Розрахувати точку беззбитковості роботи банку. Визначити на скільки потрібно банку скоротити управлінські витрати, якщо  обяг ресурсів банку скоротиться на 1000 тис.грн, а банк планує  отримати прибуток 700 тис.грн.

Показники

Сума

Обсяг  ресурсів банку, тис.грн.

12000

Доходи банку, тис.грн.

5398

Витрати, всього

4870

В т.ч. умовно-змінні

3700

          Умовно-постійні

1170

 

25.Обґрунтувати, на скільки потрібно скоротити умовно-постійні витрати , якщо дохідність активів зменшиться на 3 процентних пункти, прибуток планується залишити на тому ж рівні, а витратність пасивів зменшиться на 1 процентний пункт. При цьому загальний обсяг ресурсів не зміниться.

Показники

Фактично

Стратегічний варіант

1.Обсяг залучених та розміщених ресурсів

10000

 

2.Доходи банку

3000

 

3.Витрати банку всього

2500

 

В т.ч. умовно-змінні

2000

 

          Умовно-постійні

500

 

4.Прибуток банку

 

 

5.середня доходність активів

 

 

6.середня витратність пасивів