Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Запитання до іспиту з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу ФЕУ спеціальностей 106,107.

Запитання до іспиту з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу ФЕУ спеціальностей 106,107.

Запитання до іспиту з дисципліни «Економіка підприємства»

для студентів 2 курсу ФЕУ спеціальностей 106,107.

 

 1. Предмет, метод і задачі курсу «Економіка підприємства»
 2. Зростання ролі економічних наук і економічного підготування кадрів на сучасному етапі.
 3. Поняття ринкової економіки.
 4. Сутність і принципи керування діяльністю підприємств.
 5. Структура державного керування і регулювання.
 6. Методи керування.
 7. Структура, ланки і ступені керування.
 8. Основні напрями удосконалення керування підприємствами.
 9. Економічна природа основних фондів підприємств.
 10. Класифікація і структура основних фондів підприємств.
 11. Облік і оцінка основних фондів.
 12. Знос і амортизація основних фондів підприємств.
 13. Методика розрахунку норм амортизації. Амортизаційний фонд.
 14. Показники відтворення основних фондів підприємств.
 15. Показники, що узагальнюють, використаних основних фондів.
 16. Приватні показники використаних основних фондів.
 17. Шляхи поліпшення використання основних фондів підприємств.
 18. Економічна сутність оборотних коштів підприємств.
 19. Склад і структура оборотних коштів підприємств.
 20. Нормування оборотних коштів підприємств.
 21. Показники використання оборотних коштів.
 22. Цілі і задачі підприємницької діяльності.
 23. Класифікація підприємницької діяльності в ринковій економіці.
 24. Організаційно-правові форми підприємств.
 25. Організаційно-економічні форми підприємств.
 26. Види підприємництва.
 27. Створення підприємств Цілі, порядок створення підприємств. Чинники, що впливають на створення нових підприємств.
 28. Причини припинення діяльності підприємств.
 29. Переваги і недоліки малих підприємств.
 30. Особливості транспорту як галузі матеріального виробництва.
 31. Характеристика окремих видів транспорту. Переваги і недоліки.
 32. Особливості економіки перевезень на внутрішньому ринку України.
 33. Особливості економіки міжнародних перевезень.
 34. Поняття продуктивності праці і її показники.
 35. Методи виміру продуктивності праці на підприємствах.
 36. Чинники росту продуктивності праці на підприємствах.
 37. Сутність заробітної плати в ринковій економіці і принципи її організації.
 38. Форми і системи заробітної плати.
 39. Фонд споживання підприємств. Його складові частини.
 40. Економічна сутність вартості і власності продукції.
 41. Класифікація витрат віднесених на собівартість .
 42. Розрахунок витрат по статтях калькуляції.
 43. Методи визначення собівартості продукції.
 44. Шляхи зниження собівартості продукції підприємств.
 45. Особливості розрахунку собівартості транспортної продукції.
 46. Види і показники собівартості.
 47. Прибутки підприємств.
 48. Поняття і види прибутку підприємств.
 49. Рентабельність підприємств. Поняття і види.
 50. Чинники, що впливають на формування розміру прибутку.
 51. Система оподатковування підприємств. Її принципи, недоліки.
 52. Види оподатковування підприємств.
 53. Економічна сутність капітальних вкладень. Їхній склад і структура.
 54. Загальна (абсолютна) економічна ефективність, її показники.
 55. Поняття порівняльної економічної ефективності, її показники, методика розрахунку.
 56. Закордонний досвід визначення економічної ефективності капітальних вкладень. Вихідні економічні концепції оцінки ефективності інвестицій.
 57. Основні економічні показники цінності інвестиційного проекту.
 58. Поняття приватизації й акціонування. Особливості застосування на Україні.
 59. Державна програма України в області роздержавлення підприємств.
 60. Поняття банкрутства. Діагностика кризового стану підприємства.
 61. Стадії й ознаки банкрутства.
 62. Ефективність науково-технічного прогресу. Прогнозування і планування НТП.
 63. Поняття концентрації виробництва. Переваги і недоліки.
 64. Поняття спеціалізації і кооперування виробництва.
 65. Поняття комбінування виробництва. Основні форми.
 66. Бізнес-план як основа діяльності підприємств.
 67. Поняття якості продукції.
 68. Шляхи підвищення якості транспортної продукції.
 69. Виробнича потужність підприємства.