Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЗАРПЛАТА

В системі автоматизований розрахунок лікарняних та відпускних згідно з вимогами законодавства з друкованими формами розрахунку. Заробітна плата під час перебування співробітника у відрядженні розраховується за середньою заробітною платою за останні 2 місяці документом Відрядження [522].

Розрахунок заробітної плати з урахуванням лікарняних та відпускних здійснюється на підставі даних документа Табель обліку робочого часу [501], який будується автоматично на підставі даних про внесені в систему лікарняних, відпустках, режимі роботи співробітника. Автоматизований облік святкових і передсвяткових днів і переносів робочого часу.

При розрахунку заробітної плати враховуються дані про премії, штрафах, нарахування та утримання, що проводяться Відомістю нарахувань і утримань [527] в періоді розрахунку заробітної плати, а також результати індексації заробітної плати, що проводиться документом Індексація [523].

Заробітна плата може видаватися декількома частинами – аванс (у відсотках від окладу, або фіксованою сумою, або за реально відпрацьований час – що актуально для підприємств, в яких прийнята видача заробітної плати щотижня або кожні два тижні), і сума, що залишилася зарплати після закінчення розрахункового періоду.

Розрахунок зарплати і розрахунок податків проводиться за оформленим табелю робочого часу з урахуванням всіх нарахувань і утримань, оформлених по співробітнику за розрахунковий період. Одночасно з розрахунком система формує список бухгалтерських проводок за кожним працівником. Для перерахування зарплати в банк система формує спеціалізований звіт за картковими рахунками співробітників. Також у системі автоматизовано формування розрахункових листів і розрахунково-платіжної відомості по співробітникам підприємства.

Звіти з прибуткового податку 1ДФ, ЄСВ, Звіт з праці (форма 1-ПВ) і його розшифровка формуються з розділу Бухгалтерія з можливістю експорту електронних файлів для завантаження в системи подачі електронної звітності MEDoc.

Практичне завдання: Створення документів розрахунку та нарахування заробітної плати

Розрахунок і нарахування заробітної плати для співробітників являє собою лінійний послідовний процес створення і проведення документів. Для забезпечення коректного розрахунку заробітної плати необхідно дотримуватися заданій послідовності реєстрації документів.

В рамках поточного заняття не будуть заповнюватися документи Відпускний лист [505], Лікарняний лист [506] і Відрядження [522], т. К. На момент розрахунку співробітник працює на поточному місці роботи всього один місяць і нарахування за лікарняним та відпуску будуть рівні « нулю ». Також не буде розглядатися документ Індексація [523], з причини того, що інформація про індекси інфляції публікується Міністерством Фінансів України через місяць - т. Е. На момент розрахунку заробітної плати працівникові ще немає індексу інфляції для його базового місяця.

Створити Табель обліку робочого часу [501]

Мета: підготувати дані для розрахунку заробітної плати працівнику за відпрацьованим дням.

 

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Табель обліку робочого часу  [501]

Дата

31/10/2015

2

Період

01.10.2015-31.10.2015

 

Для заповнення табеля необхідно вибрати дату заповнення документа (для коректного розрахунку необхідно встановлювати дату останнього дня розрахункового місяця) і вибрати період обліку – розрахунковий місяць. Далі необхідно натиснути кнопку «автоформування списку» для заповнення списку співробітників, після чого натиснути кнопку «Факт = Графік» – таблиця буде заповнена даними про кількість днів і годин, відпрацьованих в обраному місяці.

Дані в таблиці не вимагають коректування, якщо фактично відпрацьований співробітником час відповідає встановленим графіком роботи. Також при цьому враховуються зареєстровані в системі відпустки та лікарняні. Дані про відпрацьований час можуть бути введені вручну (або внесено зміни до сформовані дані) шляхом коригування осередків по днях, встановлюючи тип дня (Р – робочий, П – святковий, О – відпустку, Х – вихідний, Б –лікарняний, N – прогул, Д – декретну відпустку) і кількість відпрацьованих в цей день годин через знак «/».

Після заповнення документа його необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити документ.

 

Створити Відомість нарахувань і утримань [527]

Мета: зареєструвати нарахування співробітникові для включення його в розрахунок заробітної плати.

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

 

 

 

Відомість нарахувань і утримань [527]

Дата

16/10/2015

2

ЦФО

Управління

3

Період

01.10.2015-31.10.2015

4

Період віднесення

01.10.2015-31.10.2015

5

Стаття

Премiя разова

6

Співробітник

Іванов Іван Іванович

7

Сума

100

 

Для виконання нарахування співробітникові необхідно заповнити обов'язкові поля заголовка, відмічені знаком «зірочка»: Дата, ЦФО, вибрати періоди нарахування та віднесення витрат, вибрати статтю нарахування. Після установки значень в заголовку необхідно натиснути кнопку «Додати ...» таблиці і вибрати співробітника в полі «Співробітник» і ввести суму нарахування.

Після заповнення документа його необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити документ.

Створити Аванс [507]

Мета: зареєструвати аванс співробітнику для включення його в розрахунок заробітної плати.

 

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Аванс [507]

 

Дата

14/10/2015

2

Період

01.10.2015-31.10.2015

 

Для виплати авансу заробітної плати співробітнику необхідно встановити дату нарахування авансу і вибрати період нарахування (розрахунковий місяць), після чого натиснути кнопку «автоформування списку» – в табличній частині документа буде сформований список співробітників із зазначенням сум авансів.

Після заповнення документа його необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити документ.

Створити Розрахунок заробітної плати за період [500]

Мета: виконати розрахунок заробітної плати співробітнику.

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Розрахунок заробітної плати за період [500]

Дата

31/10/2015

2

Розрахунок заробітної плати за період [500]

Період

01.10.2015-31.10.2015

 

Для розрахунку заробітної плати співробітнику необхідно встановити дату розрахунку (і нарахування) і вибрати період нарахування (розрахунковий місяць), після чого натиснути кнопку «Заповнити список» - в табличній частині документа буде сформований список співробітників. Після заповнення документ необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести», не закриваючи його – при проведенні документа виконується розрахунок заробітної плати, і результати розрахунку виводяться в табличну частину.

Після з ознайомленням з результатами розрахунку документ можна закрити.

Створити Платіжну відомість [529]

Мета: зареєструвати видачу заробітної плати співробітнику.

Дані для введення

№ п/п

Форма

Поле

Значення

1

Платіжну відомість [529]

Дата

01/11/2015

2

Розрахунок заробітної плати за період [500]

Період

01.10.2015-31.10.2015

3

Розрахунок заробітної плати за період [500]

Відомість

видачі зарабітної плати

 

Для виплати заробітної плати співробітнику необхідно встановити дату видачі та період, за який видається заробітна плата, після чого натиснути кнопку «Сформувати список» – в табличній частині документа буде сформований список співробітників із зазначенням суми до видачі. Якщо при прийомі на роботу для співробітника був вказаний зарплатний розрахунковий рахунок, то виплата заробітної плати виконується через банк згідно з процедурою, регламентованої банком, якщо розрахунковий рахунок вказаний не був, то заробітну плату необхідно виплачувати через касу.

Після заповнення документа його необхідно провести натисканням кнопки «Зберегти і провести» і закрити документ.