Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Засоби комунікації та їх роль у прийнятті управлінських рішень на прикладі Куликівського районного центру зайнятості

Засоби комунікації та їх роль у прийнятті управлінських рішень на прикладі Куликівського районного центру зайнятості

Засоби комунікації та їх роль у прийнятті управлінських рішень  на прикладі Куликівського районного центру зайнятості

 

В умовах динамічного розвитку умов функціонування суб’єктів господарювання виникає потреба в оптимізації роботи  систем  управління державних органів, зокрема, в частині прийняття рішень та комунікацій з громадськістю стосовно результатів своєї поточної, перспективної та ретроспективної діяльності.

Інформація - будь-які відомості та/або дані,  які можуть бути збережені  на  матеріальних  носіях або відображені в електронному вигляді.

Оскільки в даний час діяльність будь-яких органів державної влади ґрунтується виключно на нормативних актах, слід зазначити, що Указ Президента України «Про Державну службу зайнятості України» вказує на те, що Державна служба зайнятості України (далі - Служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України (далі - Міністр). Служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Служба відповідно до покладених на неї завдань і сфері комунікації з суспільством:

- інформує населення, органи виконавчої влади та навчальні заклади про попит та пропонування робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості населення та у разі настання безробіття;

- взаємодіє з Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України, Державною прикордонною службою України, Державною міграційною службою України, структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади, зокрема шляхом обміну інформацією для забезпечення виконання вимог Законів України «Про зайнятість населення» і «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

- забезпечує функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи.

Отже, загалом активними функціями центрів зайнятості є комунікація як в усній, так і письмовій формі, зокрема, через засоби реклами, офіційні сайти, дошки оголошень, аналітичні центри з метою як виконання завдань діяльності, так і популяризації діяльності центрів зайнятості серед населення України.

В даний час для комунікації Куликівського районного центру зайнятості використовуються відповідні інформаційні ресурси сайту Куликівської районної державної адміністрації (http://kuladm.cg.gov.ua/index.php?id=8566&tp=2&pg=) в частині ярмарку вакансій, допомоги в працевлаштуванні без робітникам та учасникам АТО, послуг роботодавцям, роботи з внутрішньо переміщеними особами; сайт Чернігівської обласної служби зайнятості і управління Державної служби статистики в Чернігівській області, до яких Куликівський районний центр  зайнятості у формі узагальнених даних подає інформацію про стан ринку праці та власну діяльність для прийняття відповідних управлінських рішень. При цьому форми узагальнених інформацій і їх періодичність для Куликівського районного центру зайнятості визначається отримувачами інформації.

З урахуванням розвитку інформатизації в суспільстві доцільним для розвитку засобів комунікації Куликівського районного центру зайнятості є створення власного інформаційного сайту, що дозволить оперативно та в необхідному обсязі проводити комунікацію з суспільством в частині виконання власних завдань.

Отже, для забезпечення ефективної комунікації для кожного центру зайнятості потрібно відповідно до розробленого плану-графіку за результатом наявності актуальної та важливої для громадськості інформації забезпечити максимальне поширення даних стосовно діяльності РЦЗ.