Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Номер варіанту питань по теорії (1-10) відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента. Варіант 1 1. Характеристика довідника План счетов бухгалтерского учета 2. «Банк»: основні об’єкти конфігурації та схема обліку 3. Поняття субконто. Навести приклади. Варіант 2 1. Характеристика довідників Сотрудники организации, Физические лица, плану видів розрахунків «Взносы в фонды» 2.«Касса»: основні об’єкти даних та схема обліку 3.Поняття роздільник обліку. Організація ведення обліку в єдиній базі даних для кількох підприємств. Варіант 3 1.Характеристика довідників Организации, Подразделения организации 2Продажа»: основні об’єкти даних та схема обліку 3.Константи - призначення, можливі типи значень (навести приклади). Варіант 4 1.Характеристика довідників Основные средства, События с основными средствами, Способы отражения расходов по амортизации 2.«Покупка»: основні об’єкти даних та схема обліку 3.Характеристика документів Платежное поручение, Банковская выписка Варіант 5 1.Характеристика довідників Номенклатура, Номенклатурные группы 2.«Склад»: основні об’єкти даних та схема обліку

3.Поняття об'єкта конфігурації «Довідник» (навести приклади). Варіант 6 1. Поняття об'єкта конфігурації «Звіт» (навести приклади). 2. «Производство»: основні об’єкти даних та схема обліку 3. Характеристика документа Поступление товаров и услуг Варіант 7 1.Характеристика довідника Контагенты 2.«Основные средства»: основні об’єкти даних та схема обліку 3.Поняття об'єкта конфігурації «Документ» (навести приклади). Варіант 8 1.Загальна характеристика об’єктів системи «1С: Підприємство», конфігурація «1С: Бухгалтерія 8.2» 2.«Нематериальные активы»: основні об’єкти даних та схема обліку 3.Характеристика документа Реализация товаров и услуг Варіант 9 1.Основні налаштування системи 2.«Зарплата»: основні об’єкти даних та схема обліку 3.Характеристика документа Ввод в эксплуатацию основных средств Варіант 10 1. Загальна характеристика системи «1С: Підприємство 8», конфігурація «1С: Бухгалтерія 8.2» 2. «Налоговый учет»: основні об’єкти даних та схема обліку 3. Характеристика довідників Счета учета номенклатуры, Типы цен номенклатуры