Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРІОДУ

Сервіс Облік SaaS надає набір інструментів, призначених для щомісячного завершення періоду і формування фінансового результату від виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства і розрахунку показників господарської діяльності в управлінському та бухгалтерському обліку. Закриття періоду регламентоване і виконується в строго певній послідовності шляхом проведення документів:

Курсові різниці [10] – призначений для відображення доходів або витрат від операційної курсової різниці при проведенні валютних операцій у звітний період.

Розрахунок резерву сумнівної дебіторської заборгованості [16] – призначений для розрахунку сумнівної дебіторської заборгованості поточного періоду і формування фонду сумнівних боргів для подальшого відображення у фінансових результатах.

Закриття рахунків доходів [11] – документ призначений для визначення доходу шляхом підрахунку всіх доходів за звітний період (генерує проводки на кредит рахунку 79 (збільшення доходу)).

Закриття рахунків витрат [12] – призначений для визначення витрати шляхом підрахунку всіх витрат за звітний період (генерує проводки на дебет рахунку 79 (зменшення доходу)).

Формування фінансового результату [13] – призначений для визначення фінансового результату (прибутку і збитку) шляхом підрахунку всіх доходів і витрат за звітний період:

у разі кредитового сальдо на рахунках 791, 792, 793 – на кредит 441-го рахунку (нарахування прибутку);

у разі дебетового сальдо на рахунках 791, 792, 793 – на дебет 442-го рахунку (визнання збитків).

У разі внесення змін до «завершеному» періоді (тобто в періоді вже були виконані перераховані операції), документи закриття періоду необхідно перерахувати – автоматично сформує новий набір бухгалтерських проводок, згідно з новим станом даних обліку підприємства.

Практичне завдання: Створення документів завершення періоду і регламентовані звіти

Мета: завершити період для визначення фінансового результату від виробничо-господарської.

 

Завершити період

Створити документи Курсові різниці [10], Розрахунок резерву сумнівної дебіторської заборгованості [16], Закриття рахунків доходів [11], Закриття рахунків витрат [12], Формування фінансового результату [13].

 

Сформувати регламентовані звіти

Мета: формування регламентованої звітності про діяльність підприємства.

 

Створити Баланс підприємства (стандарт) [950], Фінансовий результат [951], Звіт про рух грошових коштів (Форма 3) [952].